Riv barriärer för smartare elnät! - Tieto

tieto.se

Riv barriärer för smartare elnät! - Tieto

Riv barriärer för smartare elnät! - En intervjustudie

Energy Utilities 1.0

Marcus Törnqvist 2013-06-26

1.2 Frågeområden

© 2013

Tieto Corporation

Intervjuernas huvudsyfte var att identifiera vilka barriärer som finns och hur de

motverkar ett gott innovationsklimat på den svenska elmarknaden. De områden

som därmed berördes var:

• Kapital & Lönsamhet

• Konsumenternas roll

• Lagar & Regler

• Informationsbrist

• Oligopol & Marknad

• Teknik

1.3 Sammanställning av intervjusvar

De svar som är presenterade nedan är exempel på åsikter som var

återkommande under majoriteten av intervjuerna.

1.3.1 Kapital & Lönsamhet

Hur ser de affärsmässiga marknadsförutsättningarna ut?

I Sverige är det svårt att få ihop kapital till verksamhet och utveckling av

prototyper. Det krävs alltid en motfinansiering när man söker bidrag. I till exempel

USA är det mycket lättare att komma åt privat kapital.

- Joakim Ottander, Exibea.

De mindre företagen måste få en chans att nå ut till större volymer. Volymer som

bara som de större elbolagen har.

- Bernt Bremdal, The Norwegian Centres of Expertise.

Vi går inte med vinst än. Vi räknar med att nå break-even under år sju. Det tar

väldigt lång tid innan man tjänar pengar i den här branschen.

- Joakim Ottander, Exibea.

sida 4/11

More magazines by this user
Similar magazines