Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 - Det ...

odont.uio.no

Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 - Det ...

Utesluter:

Läspning (F80.8T)

F80.8 Andra specificerade störningar av taloch språkutvecklingen

F80.8T Läspning

BETEENDESTÖRNINGAR OCH EMOTIONELLA STÖRNINGAR MED DEBUT

VANLIGEN UNDER BARNDOM OCH UNGDOMSTID SYSTEMISKA ATROFIER SOM

PRIMÄRT ENGAGERAR CENTRALA NERVSYSTEMET

Andra beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och

ungdomstid

F98.5 Stamning

F98.8 Andra specificerade beteende-störningar och emotionella störningar med debut

vanligen under barndom och ungdomstid F98.8T Tumsugning

Spinal muskelatrofi och besläktade syndrom

G12.2 Motorneuronsjukdom

Innefattar:

Amyotrofisk lateralskleros [ALS]

G12.2T Oral manifestation

BASALGANGLIESJUKDOMAR OCH RÖRELSERUBBNINGAR

Dystoni

G24.3 Spastisk tortikollis

G24.4 Idiopatisk orofacial dystoni

Orofacial dyskinesi

EPISODISKA OCH PAROXYSMALA SJUKDOMAR

Epilepsi

G40.9T Oral manifestation

Migrän

G43.9T Oral manifestation

SJUKDOMAR I NERVER, NERVRÖTTER OCH NERVPLEXUS

Utesluter:

Neuralgi UNS (M79.2)

More magazines by this user
Similar magazines