Views
4 years ago

Forskning och innovation för förnyad framtidstro - Socialdemokraterna

Forskning och innovation för förnyad framtidstro - Socialdemokraterna

Forskning och innovation för förnyad framtidstro -

Kommittémotion Motion till riksdagen 2008/09:s68090 mlr av Marie Granlund m.fl. (s) med anledning av prop. 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation Forskning och innovation för förnyad framtidstro F-motion.doc/mlr 2008-11-14

Forskning, innovation och intellektuella äganderätter - Intertic
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Internationellt program 14 sept - Socialdemokraterna
VARFÖR DÖDADE NI MINA DÖTTRAR?« - Socialdemokraterna
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Länk till Botkyrka Tidning 3/2007 i pdf-format - Socialdemokraterna
Här - SISTER - Institutet för studier av utbildning och forskning
Program för Valsta & Steninge 2010-2014 - Socialdemokraterna
Nya e-tjänster - pågående forskning och utveckling - action
den socialdemokratiska jordbruksreformen - Socialdemokraterna
För jobb och utveckling i Göteborgsområdet - Socialdemokraterna
62&,$/'(02.5$7,6. 9$/6(*(5 - Socialdemokraterna
Partiprogram för Socialdemokraterna Antaget vid partikongressen ...
Forskning och utveckling - Alfa Laval
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova