Församlingsblad, december 2012 – mars 2013 - Södra Nissadalens ...

missionsforsamlingen.sodranissadalen.se

Församlingsblad, december 2012 – mars 2013 - Södra Nissadalens ...

Södra Nissadalens

Missionsförsamling

en del av Gemensam Framtid

Programblad december 2012mars 2013

Bild sätts in vid

uppkopiering


Livet innehåller en

rad olika vändpunkter,

både mindre och mer

dramatiska, som skilsmässa,

dödsfall och

allvarlig sjukdom.

En mindre dramatisk (om än

väldigt kännbar) vändpunkt än

ovanstående är när någon som

betyder mycket för en flyttar, som

nu när vår diakon Eva Altemar

och hennes man Håkan denna höst

flyttade till Linköping efter åtta år

i Nissadalen.

Vändpunkterna kan leda till att

man omprövar den tillvaro man

skapat under en längre tid. Att

ompröva sin vardag och sin

identitet kan vara ganska jobbigt,

men också helt nödvändigt

eftersom man då ser saker på nytt

och utvecklas

I en intervju berättar operasångaren

Jussi Björlings dotter

Ann-Charlotte om när hon först

insåg sin pappas storhet:

Den enda gången när jag

upptäckte och liksom förstod vem

min pappa var, det var i Wien

under inspelningen av Verdis

requiem. Jag satt framför

högtalarna .

i teknikerrummet, och

plötsligt strömmade denna

Ingemisco ut över mig.

. . . det är knappt jag kan tala om

det för att plötsligen förstod jag

kanske lite grann att detta som var

Insidan

”Vänd om!”

min pappa, "farsan"

helt enkelt, var den

här oerhörda sångaren

som trotsar all

beskrivning. Han blev

två personer för mig,

plötsligen förstod jag

vem han var.

Jag tror vi kan få uppleva det som

Ann-Charlotte upplevde, men i

mötet med Gud som

är vår Far. Den ahaupplevelsen

och

vändpunkten gör vi

inte en gång, utan

gång på gång. Det kan få vara

vändpunkter där vi ser både Gud,

oss själva och andra runt omkring

oss på ett nytt sätt.

Den typen av vändpunkter är inget

exklusivt utan något livsnödvändigt

för att vi som

församling och enskilda kristna

ska kunna gå vidare. En sådan

vändpunkt gör att vi inte bara kan

läsa i Johannes 4:28, utan också få

uppleva det som står där.

Läs själv den versen, och det som

står runt omkring! Den lyfter Eva

fram som viktig i hennes liv, och

jag tror den kan få vara det också

för dig och mig!

Andreas


December

1 Lördag

14.00 Adventssamkväm

Serv. grupp 1

2 Söndag

10.00 Adventsgudstjänst

Andreas Sundelid, Maja

Floberg, Musikul, Adventskör,

Brassgrupp. Månadsgåvan.

6 Torsdag

18.30 Luciafirande i Sennan

Serv. grupp 2

8 Lördag

16.00 Lucia och försäljning i

Hallsbo

Serv. grupp 3

9 Söndag

10.00 Gudstjänst

Carl Sundberg, Kerstin

Svensson, Anette Johnsson,

Nattvard. Församlingsmöte om

GF-kyrkans stadgar.

12 Onsdag

18.30 Styrelsemöte

14 Fredag

18.00 Ledarfest i Sennan

Anmälan till Maja, senast

onsdag den 12/12:

076 - 82 44 662

16 Söndag

10.00 Gudstjänst

Ssk-fest, Andreas Sundelid,

Musikul. Månadsgåvan.

23 Söndag

11.00 Julgudstjänst i Fröslida

OBS! Tiden! Andreas

Sundelid, sång av Maria

Sundelid och Ulrika Österberg.

24 Måndag

23.00 Julnattsgudstjänst

Andreas Sundelid, Anna

Norrman, Jacob Lindh.

26 Onsdag

10.00 Missionshögtid

Lasse Svensson, kyrkoledare

för Gemensam Framtid.

Husbandet spelar och sjunger.

Januari

1 Tisdag

15.00 Gudstjänst

OBS, tiden! Andreas Sundelid,

Nattvard.

5 Lördag

18.00 Grötfest

Serv. grupp 4 och 6.

6 Söndag

10.00 Gudstjänst med julens

sånger

Per Österberg, Sennan Brass,

Musikul.

9 Tisdag

18.30 Ledarsamling i Sennan

13 Söndag

10.00 Gudstjänst

PerEric Sandström, Victor

Sandström.


19 Lördag

12-18 Kreativ dag & lunch

Vi träffas för att pyssla och

umgås. För den som anmäler

sig serveras lunch för en lägre

summa. Se separat ruta.

20 Söndag

10.00 Gudstjänst

Maja Floberg, Ann-Marie

Skölde.

23 Onsdag

18.30 Styrelsemöte

24 Torsdag

19.45 SMU:s årsmöte i

Sennan

2627 Lör-sön

Körhelg med Dan-Inge

Olsson

26 Lördag

13.30 Start för övningen

15.30 Servering (grupp 5)

16.00 Övning

18.00 Lättare fika

19.00 Konsert

27 Lördag

10.00 Gudstjänst

Andreas Sundelid, Dan-Inge

Ohlsson, Kören, Månadsgåvan.

Februari

3 Söndag

10.00 Gudstjänst

Harald Fritzon.

6 Onsdag

14.00 Dagsamling

Rolf Dalhlström berättar om

sin pilgrimsvandring i Spanien.

9 Lördag

10.00 Församlingens årsmöte

Gemensam lunch (grupp 1).

10 Söndag

10.00 Årshögtid

Andreas Sundelid, Maja

Floberg, Husbandet. Nattvard,

Månadsgåvan, Servering

(grupp 2).

17 Söndag

10.00 Gudstjänst

En hemgrupp, sång av Peter

Henningsson.

24 Söndag

10.00 Gudstjänst

Per Österberg, Sennan Brass.

Mars

3 Söndag

10.00 Gudstjänst

Andreas Sundelid, sång av

VGK.

6 Onsdag

14.00 Dagsamling

Torbjörn Jansson kåserar om

ordets makt.

Texter och teman

Läs gärna igenom texterna inför

kommande söndags gudstjänst.

Bed, fundera kontakta gärna

Maja eller Andreas och ge förslag


och tankar kring den aktuella

söndagens tema!

9 december Andra söndagen i

advent Guds rike är nära

Jesaja 35:1-10; Jakobsbrevet 5:7-

11; Matteus 13:31-34

16 december Tredje söndagen i

advent Bana väg för Herren

Malaki 4:4-6;2 Petrusbrevet 1:19-

21; Matteus 11:12-19

23 december Fjärde söndagen i

advent Herrens moder

Sefanja 3:14-17; Filipperbrevet

4:4-7; Lukas 1:30-35

24 december Julafton Den heliga

natten

Jeremia 20:7-11;

Apostlagärningarna 7:55-8:8;

Lukas 2:1-20

26 december Annandag jul

Martyrerna

Mika 7:1-6; Apostlagärningarna

4:18-31; Matteus 12:49-53

1 januari Nyårsdagen I Jesu

namn

Jesaja 49:13-16; Hebreerbrevet

13:5-8; Lukas 13:6-9

6 januari Trettondag jul Guds

härlighet i Kristus

Jesaja 49:5-7; 2 Korinthierbrevet

4:3-6; Matteus 2:1-12

13 januari Första söndagen efter

Trettondedagen Jesu dop

2 Moseboken 1:22-2:10; 1

Johhannesbrevet 5:6-12; Lukas

3:15-17, 21-22

20 januari Andra söndagen efter

Trettondedagen Livets källa

Jesaja 55:1-4; Uppenbarelseboken

22:16-17; Johannes 4:5-26

27 januari Tredje söndagen

efter Trettondedagen Jesus

skapar tro

Jesaja 45:22-24; Galaterbrevet

2:16-21; Johannes 4:27-42

3 februari Kyndelsmässodagen

Uppenbarelsens ljus

Malaki 3:1-4; 1 Timotheosbrevet

6:13-16; Lukas 2:22-40

10 februari Fastlagssöndagen

Kärlekens väg

Ester 4:12-17; 1 Timotheosbrevet

2:4-6; Johannes 12:20-33

17 februari Första söndagen i

fastan Prövningens stund

1 Moseboken 4:3-7; Jakobsbrevet

1:12-15; Matteus 16:21-23

24 februari Andra söndagen i

fastan Den kämpande tron

1 Kungaboken 19:1-8; 1

Korinthierbrevet 10:12-13; Lukas

7:36-8:3

3 mars Andra söndagen i fastan

Kampen mot ondskan

Jesaja 59:14-17; Efesierbrevet

6:10-18; Markus 5:24-34


Förbönslista ‐ Södra Nissadalens Missionsförsamling/SMU

9 december: Dagsamlingar, RPG,

Riviga Gänget & alla äldre.

16 december: Läxläsningen.

23 december: Tonår & XL.

1 januari: Söndagsskolan &

Musikul.

6 januari: Styrelsen.

13 januari: SMU- arbetet & alla

ledarna.

27 januari: Scout och Miniscout i

Hallsbo & Fröslida.

3 februari: Sångare & Musiker,

Mission: Gospel, Sennan Brass,

Husbandet, organister.

10 februari: Samtalsgrupper,

bönegrupper, hemgrupper.

17 februari: Sälenresenärerna.

24 februari: SMU- rådet (UR).

3 mars: Scout och Miniscout i

Sennan.

NATIONELLA OCH GLOBALA FÖRBÖNSÄMNEN

9 december

Medarbetarrekrytering

Be att Herren, kallelsens Gud, hjälper oss lyssna in vår särskilda plats i

sitt verk. Be för dem som behöver mod och lyhördhet för hans kallelse till

tjänst och utbildning i vår kyrka. Be att Gud viskar, talar och ropar sin

väg vidare till samtal om utbildning och möjliga stigar att börja gå.

Nicaragua

Nicaraguas Atlantkust står inför stora utmaningar vad gäller tillgång till

infrastruktur och social service, men också droghandel och urfolks

rättigheter till land. Moravakyrkan har alltid spelat en stor roll i

samhällsutvecklingen på Atlantkusten och behöver hitta nya former för

att fortsätta ha en stor påverkan.

16 december

Insamlingsarbetet

Be att ekonomin i våra församlingar skall stärkas och att insamlingar

nationellt och internationellt skall leda till att flera människor kommer till

tro. Be om givandets glädje i våra församlingar!

Vitryssland

Vi ber för vår kyrkas arbete i Vitryssland, där flera församlingar är

engagerade i socialt arbete tillsammans med den vitryska Baptistunionen.

Vi ber att diplomatiska svårigheter mellan länderna inte drabbar detta

viktiga arbete!


23 december

Diakoni

"Spa för själen" är ett uppskattat koncept som används mer och mer av

våra diakoner. Det är en hjälp till stillhet och eftertanke i dagens ofta

stressade samhälle. Gud talar i tystnaden. Be för dessa samlingar och om

inre styrka, vishet och glädje i tjänsten för våra diakoner.

Mellanöstern

Frö drygt tvåtusen år sedan föddes Jesus som människa i Betlehem. Be

för de kristna som finns idag i Betlehem och på alla de platser där Jesus

gick fram. De formulerade ett upprop, Kairos Palestina, till kristna i hela

världen för två år sedan. Låt oss alla lyssna till deras rop med öppna

hjärtan!

6 januari

Vinterkonferensen

Under den kommande veckan kommer ett stort antal medarbetare inom

GF att samlas i värmländska Sunne. Be att Guds ande vilar över

gudstjänster, föreläsningar och allting annat som sker under konferensen.

Moldavien

Be för ett projekt mot människohandel som GF stöder i Moldavien. Be

för lärare m.fl. som utbildas om detta och vi ber för unga människor som

riskerar hamna i detta. Projektet går mot sitt slut men vi ber om vägar att

fortsätta arbetet.

13 januari

Församlingen kärlek och sanning/amour et verité i Hägersten

Församlingen som välkomnades vid kyrkokonferensen 2012 har 60

medlemmar med bakgrund främst i Afrika. Pastor är Eric Kiakuama. Man

har gudstjänster fredagar och söndagar, dessutom söndagsskola,

ungdomsträffar, kör och kvinnoarbete. Be att församlingen får känna sig

hemma i GFs gemenskap och att den får fortsätta att sprida kärlek och

sanning bland människor i Stockholm.

Burma

Be för de fortsatta kontakterna med Myanmar Baptist Convention och

flera teologiska utbildningsinstitutioner i Burma. Be också för arbetet

bland burmesiska flyktingar i Thailand. En stor grupp flyktingar har även

kommit till Sverige och söker kontakt med våra församlingar.


20 januari

Ekumeniska böneveckan

Kyrkornas ekumeniska bönevecka har en lång tradition. Be för alla

gudstjänster och andra sammanhang där människor från olika kyrkor och

traditioner möts till gemensam lovsång och fördjupad samhörighet.

Liberia

Hope och Deaf School i Monrovia, Liberia drivs av United Methodist

Church och är en skola för döva och dövstumma barn och ungdomar i

åldrarna 7-25 år. Skolan får ett finansiellt stöd från GF. Be för dessa barn

och ungdomars skolgång som kan bli en av nycklarna till ett självständigt

liv.

27 januari

Equmenia

Be för ungdomsledare anställda i församlingar runt om i landet. Be om

vishet, tålamod, vila och glädje.

Nicaragua

21-27 januari är Moravakyrkan i Nicaragua samlade till Nationell Synod,

som hålls vart tredje år. 300 deltagare samlas i staden Waspam för att ta

beslut om vad kyrkan ska satsa på de närmaste tre åren och välja ny

kyrkostyrelse och missionsföreståndare.

3 februari

Arboga internationella församling

För ett par år sedan bildades en internationell församling i Arboga som

samlar människor av en mängd olika nationaliteter och bakgrunder. Varje

söndag samlas 40-50 människor till gudstjänst. Pastor är Patras Salikhan.

Be att församlingen får hitta vägar att bli allt mer stabil och att en god och

välfungerande organisation får ta form. Be om Guds ledning och vishet

inför framtiden.

Mellanöstern

Praktikanter har under många år skickats ut till olika länder. Under året är

Sofia och John praktikanter i Betlehem, Jeriko och Jerusalem. De

studerar på Södra Vätterbygdens folkhögskola och gör fältstudier och

praktik på SIRA-skolorna och hos Sabeel.

10 februari

Hela människan

Be för det viktiga arbete som Hela människan bedriver. Be för volontärer

och personal som dagligen möter och stödjer människor i utanförskap.


Be om kraft, glädje och vishet i arbetet. Be också för den förebyggande

verksamheten i form av utbildningar för stödgruppsledare.

Turkmenistan

Turkmenistan är ett land där det är mycket svårt för kristna idag. Be för

den kristna minoriteten och för arbetet att nå turkmener via TV som vår

kyrka stöder. Be om vishet för pastorerna i landet och för större frihet.

17 februari

Medarbetarlyftet

Under året pågår Medarbetarlyftet, en unik satsning på fortbildning för

samtliga anställda i GF och equmenia, såväl lokalt, regionalt och på

riksplanet. Be att våra medarbetare blir utrustade och inspirerade att tjäna

Guds rike i en ny kyrka i en ny tid.

Indien

Be för Hindustani Covenant Church, som i år firar 50-årsjubileum sedan

dess bildande. Be för det fortsatta samarbetet mellan våra länder och

kyrkor, just nu bland annat via bibel- och lärjungaskolan Apg29, med ett

30-tal deltagare från Indien, Sverige och andra länder.

24 februari

Equmenia

Be för alla de som är engagerade i förberedelser inför rikscoutlägret

Trampolin. Be att lägret blir till välsignels för equmenias scouter.

Kongo-Kinshasa

Från Communauté des Eglises Baptistes Unies (CEBU), vår systerkyrka i

Banduraprovinsen i Kongo Kinshasa kommer följande böneämne: Be för

freden i vårt land och landets ledare. Be för att bättre relationer ska råda

mellan vårt folk och det urfolk som leder tillsammans med oss i vår

provins. Be så att evangeliet får framgång och för att vi ska orka finna

vägar ur fattigdomen.

3 mars

Christ discipleship center Stockholm

CDC är en internationell församling med ca 40 medlemmar söder om

Stockholm som leds av Kyien Anijan. De satsar kraftigt på att nå ut till

nya människor och vill hö förbön för detta arbete. Be att deras lokalfråga

får en bra lösning. Be om kraft och glädje i arbetet och om att

församlingen finner nya vägar att möta både gamla och nya svenskar.


Ecuador

Be för Förbundskyrkan i Ecuador som under några år har arbetat med att

ta fram en ny organisation och struktur för att bättre möta den verklighet

som man befinner sig i. Processen har varit lång och nu ska förändringen

förmodligen bli verklighet.

Glöm inte heller förbönskalendern för vår församlings medlemmar!

högmod

girighet

vällust

avund

frosseri

vrede

likgiltighet

Det är de sju dödsynderna, och har varit det sedan

medeltiden. De kan tyckas gamla och förlegade, men

är i själva verket mer aktuella än någonsin. Därför

ägnar vi en temagudstjänst åt var och en av dem

under våren, med början på årshögtiden den 10

februari.

På några av de här gudstjänsterna medverkar

husbandet som har förgyllt ett antal cafégudstjänster.

På alla gudstjänsterna får vi möjlighet att på olika

sätt stanna upp inför rollen dödssynderna har i våra

liv idag, och hur vi med Andens ledning kan leva ett

liv mer i dödssyndernas motsats.

Börja redan nu samtala med andra och fundera på

egen hand, och kom om gärna redan nu med tankar

och förslag inför de här temagudstjänsterna!


Det är tid att gå vidare...

Eva är igång med sin nya tjänst i

Linköpings Missionsförsamling och vi

önskar henne och Håkan allt gott där de

finns nu.

Här hemma i Södra Nissadalen får vi tillsammans tänka till om på vilket

sätt vi vill gå vidare. Ska vi anställa en ny diakon? Eller kanske en

ungdomsledare eller musiker? Nu är tiden att fundera, be och bolla tankar

och idéer. Vad behöver vi? Vad vill vi?

I början av december träffas en liten grupp som ska fundera över de här

frågorna, men man behöver DIN HJÄLP! Prata med någon i styrelsen om

dina tankar.

Det går också bra att besöka ett styrelsesammanträde.

Ta aktiv del i diskussioner, eller sitt

bara med och lyssna in. Även om du inte får vara

med och rösta, så kan du räkna med att bli lyssnad

till - dina åsikter är väldigt viktiga!

På följande datum är du välkommen till Sennan på sammanträde:

Onsdagen den 12 december kl.18.30

Onsdagen den 23 januari kl.18.30

Därefter väljs en ny styrelse och nya datum för sammanträden. Kanske

vill du rentav sitta med som medlem!

Skidresa till Sälen på sportlovet 2013

Gammal som ung, storåkare som nybörjare:

ANMÄLNINGSAVGIFT SKA VARA

INBETALD SENAST DEN 16 DECEMBER!

Läs allt du behöver veta i foldern som finns

på bokbordet i Sennan.

För anmälan och frågor, kontakta Maja:

0768244662, mjufsan@telia.com


KREATIV DAG MED LUNCH

Lördagen den 19 januari 12.00-

18.00 har vi en kreativ dag!

Vi tror att gemenskap är viktigt

och därför har vi denna dag

där alla är välkomna!

Det vore fantastiskt roligt om

vi kan samla folk i alla åldrar,

det är något speciellt med att

mötas över generationsgränser!

Ta gärna med en vän! Vi stickar, virkar, scrapbookar eller

vad du än har för kreativ hobby. Eller så kommer du bara

för sällskapet, det spelar

ingen roll! Du är

välkommen!

För den som vill lära sig

sticka kommer vi vara några

på plats som kan hjälpa till

med detta!

Ta själv med material.

Dropp in och dropp out under hela tiden! Kom när det

passar dig och stanna så länge du vill/hinner.

För den som vill ha lunch anmäler man sig senast 13/1 till

Maja Floberg, 0768244662, eller på mjufsan@telia.com


Missionshögtid med

vår nya kyrkoledare

Annandag jul är av gammal tradition

den stora missionshögtiden i vårt

samfund, ett tillfälle då vi rikta blicken

mot systrar och bröder i andra länder,

be för dem och ge ekonomiskt stöd.

Extra roligt i år är att vi får

lyssna till vår nye kyrkoledare

för Gemensam Framtid, Lasse

Svensson. Det blir ännu en

påminnelse om hur vi i Södra

Nissadalen är en del av ett större sammanhang!

Husbandet medverkar med sång och musik.


Körhelg med Dan Inge Olsson

Är du van körsångare, eller bara sugen på att

vara med i en tillfällig kör? Då ska du boka in

den sista helgen i januari! Dan Inge Olsson är

en omtyckt sångare och musiker, och en glädjespridande

körledare som kommer till Sennan.

Lördagen den 26 januari

kl.13.30-17.30 Övning inklusive förstärkt fika.

kl.17.30-19 vila och lätt kvällsmat

kl.19.00 Konsert med Dan Inge och kören

Söndagen den 27 januari

kl.10.00 Sång- och musikgudstjänst med Dan Inge och kören

Kostnad: 100 kr/person inklusive fika, kvällsmat och noter.

Anmälan senast: tisdag den 22 januari till Andreas: 070-3946937;

andreassundelid@hotmail.com

Ledighet och frånvaro för de anställda

Det har ibland efterfrågats info om när Maja och Andreas är

lediga/bortresta i tjänsten, så här kommer det:

Maja Andreas

Över jul och nyårshelgerna. 8-9 december

7-10 januari Medarbetarkonferens i Sunne. 25-30 december

1-3 februari Styrelsehelg med Equmenia. 12-13 januari

8-10 mars 16-17 mars

14-16 mars Kallelsedagar. 22-24 mars

19-21 april Styrelsehelg med Equmenia. 4-7 april

26-28 april 19-21 april

17-19 maj 11-12 maj

21-23 maj Fortbildning på SVF (Södra Vätter- 7-9 juni

bygdens folkhögskola, där Maja läste bibellinjen)

6-9 juni Riksstämma med Equmenia.


SMU i Södra Nissadalen

SMU vänder sig till barn och ungdom, kontakta oss om du har frågor

eller är intresserad!

Scout och miniscout (från 7 år)

Fröslida tisdagar kl. 18:00-19:30.

Kontaktperson Lisbet Magnusson, tel. 035- 63 057.

Hallsbo tisdagar kl. 18:15-19:30.

Kontaktperson Andreas Holgersson, tel. 035-660 00.

Sennan torsdagar kl. 18:00-19:30.

Kontaktperson Jan-Olof Svensson, tel. 035-66 350.

Tjej- och killgrupp

Sennan onsdagar kl 15:00-16:30.

Kontaktperson: Maja Floberg, tel. 076-82 44 662.

Tonår (från 13 år)

Sennan varannan fredag kl. 19:00-23:00.

Kontaktperson Andreas (070-394 69 37) eller Maja (076-82 44 662).

XL - samtalsgrupp från gymnasiet och uppåt

Ring Maja Floberg för mer info, tel. 076-82 44 662.

Läxläsningsgruppen

Sennan tisdagar kl. 15.00-17.00.

Kontaktperson Andreas (070-394 69 37) eller Maja (076-82 44 662).

Söndagsskola

Sennan i samband med söndagens gudstjänst, vanligen kl. 10.00.

Kontaktperson Ulrika Majberger tel. 035-630 51

Ungdomsledare: Maja Floberg

c/o Södra Nissadalens Missionsförsamling

Box 153

313 02 Sennan Tel: 076-82 44 662

SMU:s ordförande: Margareta Björk

Majberget

313 92 Oskarström Tel: 035-641 50

SMU:s kassör : Sofia Lundkvist

Ormadalsv 27

30595 Halmstad Tel: 035-661 23

SMU:s plusgiro: 52 13 79-8

SMU:s bankkonto: 7472-47-04578


Södra Nissadalens Missionsförsamling

Adress: Box 153, 313 02 Sennan

Expedition: Sennans Missionskyrka

Virshultsvägen 9

Tel:035-663 95

Expeditionstider: Tisdag 10.00-12.00

Pastor och Andreas Sundelid

församlingsföreståndare: Ängsgårdsvägen 217

302 58 Halmstad

Tel: 035-12 15 07, 070-394 69 37

e-post: andreassundelid@hotmail.com

Vice

församlingsföreståndare: --

Församlingens ordförande: Evert Majberger

Årnilt 585

313 92 Oskarström

Tel: 035-641 12

Kassör: Helena Majberger

Bockalt 671

313 92 Oskarström

Tel: 035-620 22

Plusgiro: 57 48 56-1

Bankgiro: 5778-5214

Församlingens nummer i

Svenska Missionskyrkan: 5902

Besök oss på Internet! Adress till hemsidan:

http://www.missionsforsamlingen.sodranissadalen.se/

Similar magazines