– transporter idag och imorgon - Q3 – Forum för hållbara transporter

q3.se

– transporter idag och imorgon - Q3 – Forum för hållbara transporter

Fyra inspirerande föredrag

Åkarnas förväntningar på transportköpare

Carina R Nilsson, Sveriges Åkeriföretag:

Sveriges Åkeriföretags vice vd Carina R Nilsson lyfte fram åkarnas kvalitetsarbete

och menade att QIII är ett väl fungerande instrument för transportköpare

att ställa krav som motsvarar den kvalitet som åkarna vill leverera.

Från transportköparna efterlyste Carina större insikt i att kvalitet kostar,

tydligare krav, bättre kunskap om kvalitetssäkrade transporter och bättre

uppföljning av att kraven efterlevs.

I huvudet på transportköpare

Magnus Swahn, Conlogic AB:

Magnus Swahn, vd vid logistikföretaget Conlogic och författare av en studie

angående transportköp, berättade att transportarbetet för samtliga transportslag

ökar stadigt och att ingen avmattning finns i sikte. Åtgärder i form av

avgifter, miljözoner och effektivisering räcker inte för att minska den negativa

miljöpåverkan eftersom vår livsstil kräver alltmer transporter. De enda

rimliga lösningarna är att vi ändrar vår livsstil eller snabbt tar fram ny teknik.

Nya stjärnor i branschen

Christian Carlsson, Findus Sverige AB:

Det är vi köpare som lägger ribban för transportkvaliteten,

därför är vi väldigt stolta över Kvalitetsbeviset

från QIII. De flesta av våra transportörer jobbar med

kvalitetsutveckling och blir glada när vi ställer krav på

detta. Som en av Sveriges största köpare av frystransporter

hoppas vi att våra krav bidrar till en generellt

högre kvalitet i branschen.

Bosse Werner och Bertil Eriksson,

Tyresö kommun:

QIIIs Kvalitetsbevis är hedrande och upplyftande. Särskilt

bra känns det att den höga kvaliteten på renhållningstransporterna

kommer våra kunder, invånarna i Tyresö

kommun, tillgodo. Arbetsmiljökraven är det område som

har utvecklats mest i jämförelse med tidigare och det är

också dem vi är mest stolta över i upphandlingen.

Transporter med kvalitet, på en internationell marknad

Claes Tingvall, Vägverket:

Nollvisionens skapare och Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör professor Claes

Tingvall menade att marknadskrafter kan lösa viktiga samhällsproblem.

Avgörande för att detta ska fungera är att det finns en frivillig standard som

gör att det lönar sig att ligga i överkant av standarden, som t ex EuroNCAP,

EuroRAP och QIII. Internationellt kan man se att värderingssystem blir allt

viktigare och att företag som jobbar med dem ligger bättre till än andra.

En stjärnsäljares bekännelser

PG Wettsjö, EQP:

Den forne stjärnsäljaren och numer professionelle föredragshållaren PG Wettsjö

fick deltagarna att skratta hejdlöst. Samtidigt som han gav oss insikter i

skillnaden mellan att köpa och att bli påprackad. PG visade också att

inställning och attityd helt styr våra hjärnor och vårt beteende och hur

vi kan påverka det.

Lars Hedman och Gösta Söderkvist,

Sollentuna kommun:

Kvalitetsbeviset från QIII är en stolthet och metoden att

systematiskt fokusera på kvalitet kommer att sprida

sig till andra upphandlingsområden inom kommunen.

Miljön är oerhört viktig och därför är vi särskilt stolta

över att vi fick maxpoäng för våra krav inom detta

område.

Similar magazines