– transporter idag och imorgon - Q3 – Forum för hållbara transporter

q3.se

– transporter idag och imorgon - Q3 – Forum för hållbara transporter

Prisade transportköpare

Flera av de största transportköparna i Sverige använder QIIIs kostnadsfria upphandlingsverktyg och

nedan transportköpare har bedömts och tilldelats QIIIs Kvalitetsbevis:

Avfallstransporter:

Sollentuna kommun/Sollentuna Energi

Tyresö kommun

Kristianstad Renhållning

Malmö stad/VA-verken

Järfälla kommun

Göteborg stad/Kretsloppskontoret, Askim

Entreprenadtransporter:

Vägverket Region Väst

Citytunneln/Banverket

Vägverket Region Mitt

Vägverket Region Väst/Götatunneln

Rekommenderade

partners

Ett tiotal av QIIIs Rekommenderade Partners,

som hjälper organisationer att förbättra

transportkvaliteten genom att följa QIIIs normer,

ställde ut i foajén.

Stiftelsen TEM.

ägare finansiärer

NTF Folksam

LO Länsförsäkringar

T r y g g - H a n s a

Vägv er k et

Godstransporter:

Stockholms läns landsting objekt 1502

Schenker AB

Livsmedelstransporter:

Findus Sverige

Norrmejerier

Skånemejerier

Skogstransporter:

SÅTAB

Övriga/specialtransporter:

Preem Petroleum

OKQ8

Statoil

Vägverket Konsult.

Logistik & Kontrollgruppen.

Västra vägen 11 A | Box 1826 | 171 26 Solna | tel 08-734 52 51 | info@q3.se | www.q3.se

Similar magazines