Untitled

triumph.kbh.com

Untitled

p/roo|f,ih''[,i'n;g

TRIUN/PH STREET TRIPLE

:.,i GOLD&GOOSE

Vi tog flyget till ltalien f0r att k0ra

r r', r'rl StIUUL

le V2l dar motte vi

rya

valbyggd och - erbyggdftiren supersporthoj si er det

sjalvklart gynnar det Street Triple. l\4otorn er h6g nive pe delarna.Teknikerna har gjort ett

identisk. f6rutom kammarna. vilket innebar mycket fint arbete. Skapat en motorcykel

attvevaxeln har en f6rskj utning av 120 grader som er mycket latt, vilketgdr att effekten latt

mellan vevtapparna och en enkel balansaxel. rackertill. Berattade vi f6rresten att motorn

Ventilmekanismen har sidoplacerad drivning har individuell mappning avtandning och

av kamaxlarna och snavventilvinkel. vilket

ger ett mycket plant fiirbrenningsrum. Kol-

insprutning f 6r varje vAxel?

varna Ar korta, med friktionsreducerande

kenneratt Tri-

behandlingav kompressionsringen. Stelumph har sparat penga r pa ar bromsarna,

stakarna saknar mutter f dr iiverf allet. vilket som med endasttvikolvsok er av relativt

aven det spararvikt.Vexelledan har axlafta

placerad horisonte llt f6r att motorn ska blisj

enkelt snitt. Men tackvare den laga vikten

f ungerar alltsammans. Vad jag fortlarande

kort och kompaktsom m6jligt.

inte fdrster ar dock hurTriumph kan salja den

for endast 79 9OO kronoroch fortfarande

tekniksktmumbojumbo,

men eftersom motorn - och ramen

tjana pengar. Det her satter press pe konkurrenterna...

uR\'A FaiLJER pa kun'a ner \';igen Kun'orna hiller pelfekt ruciic, kndet sme

fiin tento slingral sig uppfor ker asfalten ocli clet k.inns som om r,il-raller

N,Iounte Bondone, norr om Gar pa att inleda ett ftjrhallande. NlotorcYkcLi

dasjon iltalicn. Pa r,iigen kors ibland biltiiv irlJtt. er.l.r.t r 6- krlu. l-nn i.r^ r \.r \ lo lr. i

lingar ochjust nu dr det en inofliciell tiivling rin Davtona 675 men fbrtfhrancle liitt.jiimliirt

r.nellan mig och n'a kollegor lian Finland. med konkurrenterna.

Street tiple dr i princip cn avklddd Da1'to- Franlorallt lrancllar dct om att det hrir

r':r b75 ue\


. oggd oor .r r o gol o doo

'p.pggpdodo./.r

KApan ar extrat I behor och kostar 1724 kroncr f br

den ackeradede en.TlBforsla va kapglaset

Triumph Stre-"tTr p e

G

6

b0

c

o

o-

E

.Y

()

tr

q)

()

E

.s o0

b0

E.

Broms bak

Tf Lr m ph r,,/

oto rcyc es AB

Te:08 580 0725

22t.

Svart vt

74 0,/52 3 m.l

i,laxeffekt l0t hk./11700 rpm

Insprutning

Startsystem

69 Nni/91C0 ronl

4zl mmiroti€ f Ls

E s.ad

Koppling rt

Drivning O r ngslieCl.

Hjulbag l.l95.im

Styrvinkel 24.1

Fdrspreng ,q5 : nrir

Fisdrinsfram

Fiadrine bak

5

Sadelhdjd 8!0 ' rfl

22 B|KE NR92007

T\,! 308 frr tlako!)ok

220 rr| enko!5ok

Enu

More magazines by this user
Similar magazines