SBK-Nytt 2012.Nr.3 - Sandarne båtklubb

sandarnebatklubb.se

SBK-Nytt 2012.Nr.3 - Sandarne båtklubb

SBK-Nytt

Nr: 3, 2012.

Kallelse till Höstmötet

torsdag 27 september, kl 18,30

OBS!! Senarelagd Båtupptagning. På grund av

omständigheter vi ej rår över lyfter vi båtarna med

mobil kran lördag den 6 oktober .


Ordföranden har ordet!

Nu håller vi tummarna!

Varför skall vi göra det undrar ni säkert? Nu

förhåller det sig så att tidningen Husbilen har

en omröstning om bästa ställplats. En

ställplats är inte en campingplats utan ett

ställe där man kan ställa upp sin

husbil/husvagn och där det finns tillgång till

faciliteter som toalett, sopkärl, el, vatten m.m.

Tidningen har nominerat 5 ställplatser för

omröstning och som ni förstår är Sandarne

Båtklubb en av de 5. Röstning sker på

tidningens hemsida eller i samband

Husbilsmässan på Elmia i Jönköping, 6‐9

september. Jag förmodar att vinnaren koras

vid mässan eller i nära anslutning till den. Att

bara bli nominerad är en stor fjäder i hatten

för vår klubb. De flesta av oss har på ett eller

annat sätt hjälpt till med att skapa en så

trivsam gästhamn och ställplats att vi blir

nominerade. Men de som med största

sannolikhet gjort den största insatsen för

denna nominering är Olle Hedgren och Ivan

Ovcar. Har ni stund över så gå in i klubbhuset

och bläddra lite i ”Gästboken” så förstår ni

varför jag framhåller Olle och Ivan. Kan väl

säga att superlativerna inte lyser med sin

frånvaro. Eller vad sägs om detta citat, Bästa

gästhamnen på ostkusten! Så håll tummarna

för att vi får många röster! Ser vi till antalet

gästande under innevarande säsong så ligger

2

båtar och husvagnar i paritet med fjolåret

medan antalet husbilar fördubblats. Den 24

augusti hade 250 husbilar besökt oss mot 128

på hela förra säsongen.

Tidigare år har inte uppslutningen på

arbetskvällarna varit den bästa men i år var

det mycket bättre, hoppas det är ett

trendbrott, vilket också inneburit att mycket

av de planerade arbetena på varvsområdet

och bryggorna kunnat genomföras. Genom att

klubben från och med i år blev momspliktig så

beslutade också vårmötet att höja timpriset

till 200 kr vid utebliven medlemsinsats,

(höjningen motsvarar momsen). Hamn och

Varv likasom jag hoppas nu att uppslutningen

blir lika god till ”invintringen”. Tidpunkt för

invintring kommer att meddelas på hemsidan

och vid höstmötet.

Som ni kanske sett och ser är varvsområdet

och klubbhuset mycket välskött. Vår

vaktmästare Olle har sedan mitten av juli fått

hjälp av ytterligare två vaktmästare, Lasse och

Christer. De kommer från Resurscentrum och

är mycket välkommet tillskott i arbetet med

att sköta det dagliga underhållsarbetet vid

klubben. De är planerade att vara hos oss året

ut.

Vid senaste styrelsemötet, (27/8), framkom

att några styrelsemedlemmar fått frågan från

några medlemmar varför vi har så högt

prispåslag på diesel och bensin jämfört med

priset på mackarna. Jämfört med

bensinmackarna säljer vi väldigt lite

bensin/diesel om året. Vi ligger på en

försäljning omkring 60 m3/år. Denna

förhållandevis lilla kvantitet gör att vi i princip

får betala samma pris/liter som det kostar att

tanka i mackarna när vi fyller upp tankarna.

Med nuvarande leverantör får vi ca 10 öre

rabatt/liter. När beslut fattades att bygga

drivmedelsanläggningen, var och är

fortfarande målsättningen att vi skulle ”tjäna”


ca en krona/såld liter. Räknar vi på det så

skulle påslaget behöva vara 90 öre/liter

jämfört med mackpriset. Sedan tillkommer

avgifter till kreditkortsföretagen på ca 25 till

30 öre/liter. Så för att tjäna en krona/liter

behöver vi ett påslag på minst 1,20 kr/liter.

Priset sätter vi varje gång vi fyller på vår

bensin resp. dieseltank i förhållande till vad vi

får betala/liter. Det priset behåller vi tills nästa

gång vi fyller på våra tankar. Sjunker priset

däremellan ute på mackarna så blir ju vårt

bensin/diesel pris ännu dyrare vid en

jämförelse. Å andra sidan stiger priset ute på

mackarna så blir vårt pris billigare. Det kostar

att driva drivmedelsanläggningen fast vi

personalmässigt driver den ideellt. Vi

budgeterar ca 15000 kr varje år för underhåll.

Går sedan något sönder på anläggningen så

blir det en extra kostnad. Under år 2011 fick vi

byta pumphus och lite annat på

bensinpumpen till en kostnad på uppemot

20 000 kr.

3

I år har vi uppgraderat kortautomaten till chip

standard, (ett krav från bankerna), samt bytt

ut kvittoskrivaren för tillsammans 25 000 kr.

Som ni ser så försvinner ca hälften av den

intjänade kronan på drift av anläggningen. Så

av påslaget på 1,20 kr blir det 50 öre kvar/liter

som ren förtjänst för klubben. Hoppas denna

utläggning förklarat varför vi behöver ett

förhållandevis högt påslag/liter.

Jag tänker inte kommentera årets båtsäsong

som snart är över. För min egen del så lägger

jag den långt ner i arkivet och blickar med

positiva ögon fram mot nästa säsong. Det är ju

som Gunnar Hellström antydde häromdagen,

”Snart sjösättning igen”, eller hur?

Vi ses på Höstmötet!

Christer Björs


Anledning till ändrat datum för

båtupptagningen.

Banverket har ett större projekt som sker

den helg vi vanligtvis lyfter våra båtar.

Kranbolaget har fem mobil kranar i gång i

två skift över lördag söndag. Dom har fler

kranar men risken är att om något händer

och reservkapacitet behövs kan vi komma

till korta därför valde jag alternativt

datum. Om någon får problem pga. detta

så kontakta mig på tel 070‐621 93 18

Ingen avisering om ändrad avgift utan det

är 450:‐ som gäller.

4

Kolla vagnar och vaggor i god tid, pumpa

däcken se till att hjulen går runt, smörj ev.

vantskruvar eller liknande

justeringsanordningar, ha de verktyg som

behövs lätt tillgängliga.

Dick D.

Klubbfest lördag den 6 oktober

Den nu mer traditionella efterfesten på

kvällen efter lyftet äger givetvis rum då

den 6 oktober Två menyer bjuds á 50:‐

Välkomna önskar festkommittén.


Kort sammanfattning i läget SBU‐SSF

25 november i höst hålls sedan så

beslutades i vår en extra båtriksdag. Nu

har motståndarsidan till en

sammanslagning ansökt om en extra

båtriksdag samma dag timmarna före för

att bla. få om möjligt ett godkännande

beslut i sin motion om ändrad ordalydelse

i förbundsstadgans nya paragraf §:20.

Sammanslagning med annan

båtorganisation.

Hälsinglands Båtförbunds (HBF) beslut är

emot ett samgående då vår åsikt är att

fritidsbåtlivet inte har någon anledning att

införlivas med Riksidrottsförbundet.

Medlem av Riksidrottsförbundet innebär

idrottslig verksamhet. Majoriteten av

båtlivsklubbar är i mångt och mycket

bryggföreningar, evigheter från Idrottslig

verksamhet.

5

Vad som triggat i gång denna påkomna

haussning att ila i väg mot ett samgående

där den stora massan av

båtlivsmänniskorna inte hör hemma är

åtminstone för mig svårt att förstå då inga

väsentliga fördelar alls kan presenteras.

Aha upplevelsen har uteblivit. Förslaget

att den eventuella interimsstyrelsen skulle

ges en majoritet av ledamöter till den

mindre organisationen blev om inte den

första så definitivt den spik i kistan som

slogs ner med sådan beslutsamhet att

ingen spik utdragare i världen lär klara av

att få ut den.

Dick Davidsson. SBK, HBF


Här ett bildkollage från Tord & Ann Maris sommar med bla. Göta kana

6


Gästhamnen i Vadstena

7


Avs Sandarne Båtklubb

Box 64

820 22 Sandarne

8

More magazines by this user
Similar magazines