Kort om innovationsvänlig upphandling - Upphandlingsstöd.se

upphandlingsstod.se

Kort om innovationsvänlig upphandling - Upphandlingsstöd.se

Strategi, engagemang och organisation

Om beslutsfattare ser upphandling som en

strategisk fråga ökar förutsättningarna för upphandlaren

att få resurser och möjligheter att

hantera risker, samt öppna upp för nya lösningar i

upphandlingarna. Därmed ökar också möjligheterna

att genomföra innovationsvänliga upphandlingar.

Delaktighet i diskussioner med myndighetens

ledningsgrupp kring upphandlingsfrågor ger

upphandlaren tidig kunskap om de behov som

väntas uppstå inom organisationen, vilket underlättar

för planering och val av metod för upphandling.

Ett nära samarbete medför också att upphandlaren

kan ge beslutsfattare information om

vilken budget och vilka resurser som krävs för att

genomföra innovationsvänliga upphandlingar.

”Politik och ledning måste komma till insikt

om upphandlingens strategiska betydelse

innan vi kan komma igång med de innovativa

lösningarna. En viktig framgångsfaktor

är ökad förståelse så det finns mandat att ta

nya initiativ. Får vi inte mandat kan vi inte

heller kommunicera vikten av dessa frågor.”

(Gunnar Stålberg, upphandlingschef,

Landstinget Dalarna)

More magazines by this user
Similar magazines