Din guide till en sundare, aktiv livsstil - Herbalife International

se.myherbalife.com

Din guide till en sundare, aktiv livsstil - Herbalife International

4

Herbalife:

från en mans

dröm till global

framgång

Herbalife grundades 1980 av entrepenören Mark Hughes I Kalifornien, USA. Hans dröm var att kunna erbjuda

folk sundare livslösningar. Företaget har vuxit från detta enmansföretag till ett globalt företag med över 1,8 miljoner

självständiga distributörer!

Herbalife fortsätter att växa och Mark Hughes dröm lever vidare. I dag samarbetar Herbalife med och spelar en aktiv roll

i flera branschorganisationer. Man är också en av de grundande medlemmarna till International Alliance of Dietary/Food

Supplement Associations (IADSA). Företagets huvudkontor ligger i Kalifornien i USA och det europeiska huvudkontoret

är beläget i West London i Storbritannien.

För mer information, besök www.herbalife.com

Steve Henig, fil. dr,,

forskningsdirektör, Herbalife

Luigi Gratton, fil. mag.,

vice ordförande i

Utbildningssektionen för

näring, Herbalife

Professor David Heber, fil. dr,

ordförande för Herbalifes vetenskapliga

råd och näringsråd, chef för

Center för human nutrition, UCLA*

Louis Ignarro, fil. dr,

Nobelpristagare † i medicin

Medlem av Herbalifes vetenskapliga

råd och näringsråd

* Titlar anges endast för identifikationssyften. Av princip stödjer

University of California, Los Angeles inga specifika produkter

eller tjänster.

† Nobelstiftelsen har ingen anknytning till Herbalife och varken

granskar, godkänner eller stödjer Herbalifes produkter.

Globalt näringsråd (NAB)

Som stöd för att bygga upp Herbalifes varumärke som det största

näringsföretaget i världen, expanderar vi vårt Globala Näringsråd till att

inkludera experter runtom i världen inom områden som näring och hälsa.

Medlemmarna i det Globala Näringsrådet utbildar och tränar människor

inom områdena näring, fysisk aktivitet och hälsosam livsstil som ett primärt

fokus. Det globala Näringsrådet leds av Professor David Heber, Ph.D.,

och dess aktiviteter sköts av Luigi Gratton, M.P.H., vice ordförande i

Utbildningssektionen för näring. Steve Henig, Ph. D., forskningsdirektör

med ansvar för företagets produktforskning och utvecklingsfunktioner.

Nobelpristagaren † Louis Ignarro, Ph. D. medlem i Herbalifes Vetenskapliga

Råd, ger råd till företaget hur det ska framskrida med sin utveckling inom

näringsvetenskap.

I rådet sitter åtta experter från EMEA-området: fil. dr Ralph Rogers från

Storbritannien, fil. dr Marion Flechtner-Mors från Tyskland, professor Lázló

Halmy från Ungern, professor och fil. dr Alla Pogozjeva från Ryssland, Julián

Álvarez García från Spanien, Joaquim Caetano från Portugal, professor Jean

de La Tullaye från Frankrike samt professor och fil. dr Nikolaos Sitaras från

Grekland.

Similar magazines