Fortsatta utskick - Thule-kampanjen

thulekampanjen.se

Fortsatta utskick - Thule-kampanjen

iNNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning

2. Inför lajvet

* Hemsidan

* Fortsatta utskick

* Vad vi behöver från er

3. Praktiskt

* Tider och hållpunkter

* Om lokalen och området

* Mat och dryck

* Att ta med

* Övrig rekvisita

* Sjukvård

* Eldning

8. Lajvvett

* Soela generöst

* Verbalt/fysiskt våld och förtryck

* Fångenskap

* Spelbrott och off-kommandon

* Alkohol

* Efter lajvet

11. Övriga spelregler

* Magi

* Droger

12. Inför krigsrådet på Hjortsnäs

* Hjortsnäs

* Medverkande på krigsrådet

* Kända personer

15. Kriget år för år

19. Mer om lajvets tre akter

* Krigsråden

* Uppdraget i Tolvmilaskogen

21: Reaktioner och attityder

* Oknytt

* Furstendömet och de Furstliga

* Alver

* Dvärgar

* Talvifolket

* Vildfolket

* Vandöda

* Magi och trolldom

23. Social status och etikett

* Tilltal

* Hälsning

More magazines by this user
Similar magazines