Produktkatalog 2011 Systematisk behandling. - Bauerfeind Danmark

bauerfeinddanmark.dk

Produktkatalog 2011 Systematisk behandling. - Bauerfeind Danmark

2

Produkter och behandlingskoncept

för ökad livskvalitet.

Bauerfeind AG, en av de ledande

tillverkarna av medicinska hjälpmedel i

världen, bidrar med sina produkter och

behandlingskoncept till att upprätthålla

och återställa hälsa samt öka

välbefi nnandet – för ökad livskvalitet.

Vi förbinder den kompetens inom tekno-

logi och tillverkning som vi har förvärvat

under årtionden med innovativ kraft.

Likaså knyter vi samman traditionen

i vårt medelstora familjeföretag med

globalt tänkande.

Våra specialister har ända från början

arbetat mycket nära ihop med läkare,

vetenskapsmän och utvecklare.

Resultatet är patenterade och pris-

belönade produkter och tjänster –

kvalitet ”Made in Germany”.

Bauerfeind stödförband och ortoser

Vi har tagit som vår uppgift att med moderna terapeutiska bandage och

ortoser bidra till att människor kan fortsätta att vara aktiva och rörliga ända

upp i hög ålder. Läkare och fysioterapeuter använder våra produkter för

prevention, behandling av besvär och för att stödja tillfriskningsprocessen

efter skador.

Bauerfeind kompressionsstrumpor

Den rätta kompressionsstrumpan för varje venproblem:

VenoTrain® Kompressionsstrumpor och -strumpbyxor täcker behovet för

behandling av olika vensjukdomar, från lätta till de allra svåraste.

Hela produktserien VenoTrain®, testad enligt RAL-norm 1 , har en garanterad

indikationsenlig medicinsk verkan och övertygar med andningsaktiva material,

stort färgurval och optimal passform. De är tillverkade i serie eller måttbeställda,

gör terapeutisk nytta och är samtidigt mycket bekväma.

Bauerfeind inlägg och skor

Inom området ortopediska inlägg är vi en förebild i Europa när det gäller

traditionella produkter och innovativa inläggskoncept som TRIactive® och

BInamic®. Terapiskor, avlastningsortoser och det förebyggande behandlingssystemet

för patienter med fotproblem gör produktutbudet för ortopediska

fotbehandlingar komplett.

Bauerfeind mätteknologi

Vårt unika digitala mätsystem skapar modeller för terapi av hög kvalitativ

om det så handlar om utprovning av perfekt passande kompressionsstrumpor,

exakt modellering av protesskaft eller individuell utformning av inlägg.

1 RAL-standarden RAL-GZ 387, som gäller för kompressionsstrumpor, garanterar deras medicinska nytta och

markerar att de betalas av försäkringskassan. Kvalitetsmärket förvaltas av kvalitetsmärkesgemenskapen Medicinska

kompressionsstrumpor e.V. (www.gzg-kompressionstruempfe.de).

Bauerfeinds servicekoncept

Som man kan lita på

Vårt mål är att säkerställa att patienterna

även i framtiden får behandling av hög

kvalitet. kv kval al alit it itet et e .

Det De Det t ly lyck lyckas ck ckas as bar bara ar ara i sa sama samarbete ma m rb rbet ete me mmed d fa fack

ck-

handlareha hand ndla lare re som

om vil vill i l ge sina ku kkunder nder er så sn snab snabb abb

och oc och br bra

a be betj betjäning tj tjän änin ing so som mö möjl möjligt. jlig igt. t.

Vi har utformat vårt servicekoncept

uttryckligen med detta för ögonen:

effektiva ef effe fe f kt ktiv iva a af affä affärsförhandlingar,

färs rs r fö förh rhan an andl dlin in inga ga gar, r,

optimal o pt ptim imal al råd rådgivning ådgi givn vnin ing oc och sk skrä skräddarsydda

rä rädd dd ddar ar arsy sy sydd dd dda a

behandlingslösningar.

b eh ehan andl dlin ings gslö lösn snin inga gar. r.

Våra försäljning försäljningsmedarbetare ngsm smed ed e ar arbe be beta ta tare re ger

er

kompetent rådgivning när det gäller

produktspecifi ka frågor och affärsärenden

och

de fungerar som kontaktpersoner

när

det handlar om gemensamma

m mar marknadsföringskoncept. ar

På adressen

ww www.bauerfeind.com hittar ni all

n nöd nödvändig öd information för snabb efter-

fors forskning eller bekväma onlinebeställ-

nin ningar. Det fi nns dessutom kostnadsfria

se serv servicenummer rv r

för telefonrådgivning

el elle eller le beställning. Tack vare vår moderna

lo logi logistik gi kan vi leverera produkter till

ku kun kunden inom 24 timmar.

Tel. Te Tel

Fax Fa Fax

+46 (0) 774 -100 020

+46 (0) 774 -100 021

E-post E- E-p

info@bauerfeind.se

3

More magazines by this user
Similar magazines