Läs senaste numret av Däcktime - Däckteam

dackteam.se

Läs senaste numret av Däcktime - Däckteam

DÄCK

Nr 2 2012

Närhet till kunden är A och O

Däck-Roys

anläggning

blev unik

Utan lastbilar

stannar Sverige


När han drömmer

sig bort på resan,

ser vi till att han

kommer hem.

Vi är experter på broms. Det gör att du kan

njuta av resan och känna dig trygg med våra däck

i alla väder. Dessutom ingår fri vägassistans. Skulle

något hända är hjälp bara ett telefonsamtal bort.

- oavsett vart du är och när du ringer.

När det är dags att bromsa kan du lita på oss.

www.continental.se


Däck – äntligen en

respekterad del av bilen

I

detta nummer av Däcktime handlar

det en hel del om däck, om hur ansvariga

myndigheter äntligen – får man

säga – börjat förstå och inse däckens betydelse.

Från i höst införs nämligen den

nya däckmärkning med vars hjälp konsumenten

ska kunna bilda sig en uppfattning

om det däck han/hon står i begrepp

att köpa, rullmotstånd, som påverkar

bränsleförbrukningen, våtgreppet –

bromsprestanda och ljudnivå.

Här finns också artiklar om betydelsen

av att bilen rullar på däck med rätt tryck.

Ännu en ny bestämmelse kommer i höst

och i den krävs att nya bilar förses med

däcktrycksövervakning, inte minst viktigt

med tanke på hur det slarvas med att

kolla luften i däcken. Dåligt fyllda däck

äventyrar säkerheten och ökar bränsleförbrukningen.

Men självfallet finns det också en rad

andra intressanta artiklar, här presenteras

t ex två nya Däckteam-anläggningar

som, minst sagt, väcker respekt.

Nr 2/2012

Däckteam i Sverige AB

Agneslundsvägen 14

212 15 Malmö

Telefon: 040-611 89 10

Fax: 040-611 13 36

E–post: info@dackteam.se

dackteam.se

Ansvarig utgivare

Joakim Held

040-611 89 10

Redaktör

Göran Danielsson

031-91 87 17

Layout

Marita Hedström - Prinfo Ystad

0411-736 15

Vi är även mycket glada att kunna presentera

ett nytt utseende

på tidningen i denna

utgåva.

Trevlig läsning

och ha en skön

sommar. D

DÄCK

Nr 2 2012

Närhet till kunden är A och O

Utan lastbilar

stannar Sverige

Däck-Roys

anläggning

blev unik

I nästa nummer av DäcktIme

Reportage ifrån våra uppskattade utbildningar i sälj och kundbemötande samt information

gällande två nya sponsorsatsningar.

3

4

8

Innehåll:

Ledare .......................................................................................1

EU:s nya däckmärkning .................................................3

Kolla luften – åk säkert ................................................3

En statushöjare ....................................................................4

Däcktrycksövervakning ..................................................6

Närheten till kunden – Örebro..................................8

Utan lastbil stannar Sverige ....................................10

Med rätt fart inga hinder ..........................................11

Bästa bilförare i Gävle ................................................12

Full fart när svensken åker utomlands ............13

Körkortsbegränsning för äldre ...............................15

Så undviks framtida olyckor ...................................16

Sänkt fart fler kameror .............................................17

Flörtiga danskar ..............................................................18

Cyklister och fotgängare ...........................................19

3+2=ökad säkerhet ....................................................20

Utmärkelse till Bridgestone .....................................21

Däcktime 2-2012 1


eU:s nya däckmärkning

Bättre information om däcksäkerhet,

speciellt på vått underlag samt beträffande

däckets miljöpåverkan.

Där har du några fördelar med den nya

däckmärkning för personbilar och lätta

lastbilar som träder i kraft den 1 november

2012.

Kanske känner du redan till de symboler

som används för märkningen av däck

eftersom de även används för hushållsapparater

och även, sedan en tid, för nya

bilar.

Till vänster på däckmärkningen ser

du en gradering över hur energieffektivt

däcket är d v s hur det klarar bränsleförbrukning

och CO-utsläpp.

Du känner kanske till att däcken svarar

för hela 20 procent /!/ av bilens bränsleförbrukning

beroende på rullmotståndet.

En sänkning av rullmotståndet skulle

därför få mycket stor effekt och förbättra

energieffektiviteten hos vägtransporterna

avsevärt. Samtidigt som utsläppen av

koldioxid skulle reduceras påtagligt.

Stora skillnader i rullmotstånd

Däckens rullmotstånd har mätts i en maskin

och utifrån detta görs däckets energieffektivitetsklassificering.

Skillnaden i rullmotstånd varierar

kraftigt mellan olika däck och mellan ett

däck av klass A och ett i klass G skiljer det

en halv liter i förbrukning per 100 km. vilket

i sin tur innebär att den som kör med

det däck som rullar lättast kan spara ca 80

liter bränsle per år om man kör 1500 mil.

Eller runt tusenlappen i pengar räknat.

Lägg därtill att utsläppen av koldioxid

sjunker med 12 g/km.

Till höger på däckmärkningen finns

skalan som avslöjar hur bra/dåligt däcket

är vid inbromsning på vått underlag.

Mätningarna görs på en bil i enlighet

med EU-direktivet (hastighet, underlagets

karaktär, vattendjup och temperatur).

Prestandan för det testade däcket jämförs

därefter med ett referensdäck.

Skillnaden i bromssträcka på vått underlag

mellan en bil med däck i klass A

och en vars däck ligger i klass G är motsvarande

2 billängder.

Säkrare och mer eknomisk trafik

På den nedre delen av däckmärkningen

kan du se vilken ljudnivå däcket ger ifrån

sig utanför bilen mätt i decibel.

Dessa bestämmelser syftar alltså till att

ge en både säkrare, mer ekonomisk och

miljövänlig trafik. Det betyder också att

däcktillverkarna från 1 november inte

längre tillåts att homologera däck i klass

G när det gäller rullmotstånd eller klass

F vad beträffar inbromsning på halt underlag.

Två år senare, 1 november 2014 får

denna typ av däck inte heller säljas.

På motsvarande sätt kommer gränserna

för ljudnivå att skärpas. De undre

gränserna kommer dock inte att gälla alla

däck förrän i november 2016.

Information om klassificering skall

presenteras på ett standardiserat sätt i

reklam, i teknisk dokumentation samt på

nätet vid försäljning.

Samma information måste också finnas,

bifogad eller på återförsäljarens faktura

för däcken till kunden. Detta för att

vi som kunder ska ha möjlighet att inte

bara förbättra våra kunskaper om produkterna

utan också göra jämförelser. D

2 Däcktime 2-2012


kolla luften, åk säkert i sommar!

Få, eller nästan ingen, bilist kontrollerar

någonsin lufttrycket i däcken. Gång på

gång presenteras resultat av olika undersökningar

och varje gång är de lika nedslående;

vi bilister blir knappast bättre,

snarare sämre, när det gäller att se till att

däcktrycket är det rätta.

Detta får självfallet till resultat att vi

kör omkring i bilar med för lågt lufttryck.

Och det är inte bara svenska bilister

som slarvar.

Bridgestone har till exempel låtit kontrollera

däckens skick på 46.000 bilar i 11

europeiska länder under fjolåret.

Resultatet är, tycker jag, skrämmande;

hela 63 procent körde omkring med för

lågt lufttryck. Vilket, enligt Bridgestone,

innebär att 3,1 miljarder liter bränsle går

till spillo samt att koldioxidutsläppen

ökar med 7,4 miljoner ton – per år.

17,5 procent av bilisternas däck hade

ett tryck som låg 0,5 bar lägre än rekommenderat

lufttryck, 4,3 procent riskerade

både sin egen och andras säkerhet genom

att fara omkring med ännu lägre lufttryck,

minst 0,75 bar under rekommenderat

lufttryck.

Nästan 20 procent av däcken var också

6

Den obligatoriska däckmärkning som gäller från november

i år är utformad för att ge information beträffande

tre olika kriterier, rullmotstånd, våtgrepp och däckljud /

utvändigt buller/.

Men det finns många andra viktiga faktorer kring ett

däcks prestanda som man bör överväga.

Inte minst handlar det, enligt Continental, om dessa

sex faktorer.

1. Skydd mot vattenplaning

2. Riktningsstabilitet

3. Köregenskaper och styrprecision på vått och torrt

4. Livslängd

5. Bromsprestanda på torra vägar

6. Komfort

mycket slitna, mönsterdjupet var mindre

än 1,6 mm, vilket innebär stora säkerhetsrisker

inte minst när det gäller vattenplaning.

Trafikverket rekommenderar att vi

kontrollerar lufttrycket vid varannan

tankning, finska Bildäcksförbundet att

det sker minst en gång per månad, vilket

få tycks känna till.

Många av de tillfrågade tror också att

lågt lufttryck bara innebär ökad bränsleförbrukning.

Att det också ger sämre styr – och

bromsförmåga samtidigt som däckens

livslängd minskas samt att risken för

däckexplosioner ökar, är det få som känner

till.

Dåliga däck är också, enligt finska Bildäcksförbundet,

den största biltekniska

riskfaktorn i trafikrelaterade dödsolyckor.

Ett värdefullt tips; byt ut luften i däcken

mot nitrogen. Det betyder inte att du ska

låta bli att kontrollera trycket, men innebär

att risken för att köra omkring på alltför

lågt – och trafikfarligt tryck – minskas,

för att inte säga reduceras, helt. D

punkter att tänka på

när du köper nya däck

Utöver dessa sex finns det, enligt Continental, upp till 11

andra relevanta faktorer som ingår i standard däcktester

förutom dem du finner på den nya däckmärkningen.

Du skall veta att fordonstillverkare ställer extremt

stora krav på däckets alla olika egenskaper innan de godkänner

ett däck till en specifik bilmodell.

Även motortidningarnas däcktester fokuserar på ett

bredare spektrum av produktegenskaper när de testar

däck än de tre som EU-märkningen visar. Så även om vi

från i november får obligatorisk däck märkning i syfte att

ge oss kunder bred information om ett däcks egenskaper

så är tidningarnas däcktester betydligt mer omfattande

och ger därför också ett bredare beslutsunderlag vid

däckköp än den nya märkningsdekalen. D

Däcktime 2-2012 3


Statushöjare utan dess like

Den första oktober 2011 invigde

Mikael Idensjö sin nya anläggning,

en investering för 15 miljoner

kronor omfattande ca 2000 kvadratmeter

lokalyta. Med fem verkstadshallar,

en för lastbilar och fyra för personbilar,

butik och kundmottagning nära brofästet

och Ölandsleden.

Framtidens däckshop redan idag, väl

genomtänkt och utformad för bästa tänkbara

arbetsmiljö och service för kunden.

Ljusår från de gamla slitna lokalerna

inne i centrala Färjestaden.

Förvandlingen blev total.

Från att närmast ha setts över axeln

som däckhandlare eller gummigubbe,

började helt plötsligt inbjudningarna

hagla över mig, det var förfrågningar om

att följa med på allsvensk fotboll eller andra

evenemang.

Vi fick helt nya kunder med riktigt fina

och dyrbara bilar.

Hux flux blev man en kändis, en ”någon”

trots att jag är samme Micke, säger

han och skrattar.

Fortfarande prunkar blomster man

fick på invigningsdagen den 1 oktober då

det bara under denna dag vare närmare

2000 personer som besökte den nya anläggningen.

Trots konkurrens med en av

Ölands största begivenheter ”Skördefesten”.

En konstant kö av både gammal och

ung ringlade igenom de nya lokalerna,

”Hux flux blev

man en kändis, en

”någon” trots att jag är

samme Micke.

lättade på plånboken och köpte däck och

annat.

Omedelbart började också telefonerna

ringa med förfrågningar om att få hysa in

sina däck hos oss. I ett enda huj växte an-

tal hjulförvaringar från tidigare 3000 för

att idag uppgå till 5300 som ryms i vårt sju

våningar höga moderna förvaringsarkiv.

En specialtruck gör att vi når i stort

ända upp, en specialgjord skylift finns

som komplement för de allra högsta lyften,

och allt är konstruerat så att däcken

rullas på, inga lyft behöver göras.

Vårt nydäckslager är 6 våningar högt.

Trots detta börjar vi bli trångbodda och

eftersom vi ökat vårt lagervärde med

1–1,5 miljoner funderar vi nu på att bygga

ut lagret.

Ute på den stora asfalterade gården

ligger också mängder av däck, nya men

också skrotdäck – åtskilliga tillkommer

dagligen – och där ett specialbeställt

insynsskydd ska förhindra att folk i omgivningen

tycker illa vara. De containrar

som Mikael skulle sälja står fortfarande

kvar, fyllda med material av olika slag

som inte får plats någon annan stans.

Under 2011 sålde man ca 16000 däck,

i år blir det ännu fler och ökningen visar

ingen tendens att avta. D

4 Däcktime 2-2012


Däck-Roys utveckling till en

närmast unik gummiverkstad

Snygga, ändamålsenliga lokaler med tyngdpunkt på arbetarnas bästa genom lösningar som

bannlyser tunga lyft och obekväma, slitsamma arbetsformer.

Här är exempel på lösningar som gör jobbet lättare:

1. Nedsänkta lyftare.

2. Golvvärme.

3. Nitrogen i hela anläggningen – rörsystem – inga lösa tuber.

4. Monteringslinjer som har ”allt” vid varje station – 3 st.

5. Luft och nitrogenstolpar – ”pistol” i midjehöjd, inga onödiga lyft.

6. Skräddarsytt förvaringssystem – inga lyft.

7. Lagersystem utan tunga lyft och stapeltruck för lastbilsdäck.

8. Lastbilshall som klarar 30 meter långa ekipage. Inget påfrestande utomhusjobb.

9. Ljuddämpande fondvägg i verkstadshallen för personbilar.

10. Välsorterad butik där kunden via en glasvägg kan se den egna bilen i verkstaden och samtidigt

njuta av en kopp kaffe. Inget onödigt spring på arbetsplatsen.

11. Mycket ändamålsenliga kontorslokaler med chefen närmast entrén med chans att nicka åt –

och välkomna -kunderna.

12. Speciallyft med snabblyft - för husbilar – 5 ton för hjulinställning.

Däcktime 2-2012 5


Däcktrycksövervakning

ett måste i nya bilar i år

Sänkt bränsleförbrukning, ökad säkerhet

och prestanda, se där resultatet när Europas

bilister från november i år och som

köper nya bilmodeller, får tack vare den nya

lagen om TPMS – däcktrycksövervakning .

Idag lär väl de flesta bilister känna till

vikten av att däcken håller rätt tryck, trots

att allt fler ändå låter bli att kontrollera att

däcken rullar med föreskrivet däcktryck.

Att vi slarvar med däcktrycket är inte

heller obekant för våra myndigheter som

också kan ge klara besked om vad detta

innebär ur negativ synpunkt.

Inte minst handlar det då om försämrad

säkerhet vilket resulterar i fler olyckor, fler

skadade och dödade i trafiken.

Därför införs nu TPMS som ett säkerhetssystem

bland de många som bilarna

försetts med alltsedan den laminerade

framrutan och tvåpunktsbältet kom under

1950-talet.

I USA har det funnits krav på TPMS sedan

september 2007 men redan 2001 kom

de första systemen ut på marknaden.

Korea och Japan väntas anta en lag om

TPMS att träda i kraft nästa år medan Europa

alltså inför den redan i november i år.

Vad det handlar om är att sensorer

monterade i hjulen sänder signaler till en

display på bilens instrumentpanel. Enligt

det krav som ska gälla från november skall

föraren varnas när något av däcken har ett

lufttryck som underskrider det angivna

värdet med 20 procent men redan 2015

skärps kravet till 15 procent.

Redan i slutet av 1990-talet började det

talas om att hitta ett sätt att hjälpa bilförare

att enkelt kontrollera lufttrycket i

däcken.

Orsaken var ett problem som uppstått i

samband med att Firestone-däck på Fords

stora pickup Explorer exploderat. Slitbanor

lossnade och bilen rullade runt. Amerikanska

trafiksäkerhetsmyndigheten misstänkte

att för lågt lufttryck orsakat olyckan

och föreslog en lag som föreskrev att bilar

måste ha ett system som över vakade trycket

i däcken.

Tyvärr var lagkravet urvattnat eftersom

det tillät både direkta och indirekta system,

det indirekta mätte via ABS-sensorer

hjulens rotationshastighet och kunde på så

sätt avslöja om ett eller flera däck hade fel

lufttryck. Men inte vilket eller vilka.

Det direkta har, som dagens TPMS,

separata sensorer som övervakar däcktrycket

och kan därför visa exakt vilket,

eller vilka hjul som har fel lufttryck.

I USA tvingades lagen skrivas om efter

påtryckningar från konsumentgrupper

som ogillade det indirekta systemet.

Vissa farhågor finns att regelskrivarna i

Europa inte tagit lärdom av misstaget i USA

eftersom regelverket är aningen svävande

när det gäller vilket system som avses.

Redan idag finns det också en rad olika

modeller och prisskillnaderna är stora när

det gäller originalsensorer från knappa 350

kronor för Renault till inte mindre än nära

1800 kronor om de sitter i en Lexus. D

Colmec levererar regummerade och nya

däck över hela Sverige med egna

distributionsbilar

Colmec gör ditt däckval enklare!

6 Däcktime 2-2012

Colmec AB • Box 675 • 601 15 Norrköping •

Fax 011-12 36 11 • info@colmec.se • www.colmec.se

Tfn 011-13 40 30


NäRheteN tIll kUNDeN A

Redan för fem år sedan togs beslutet,

Centrala Gummi, Däckteam i Örebro,

med anor från 1933, skulle satsa på en

helt ny anläggning för den tunga sidan.

Men vägen till färdig byggnad blev

både lång och krokig med en mängd möten

med kommunansvariga, med löften,

nya möten och nya löften…

Till sist härsknade jag till på allvar,

säger Alf Larsson som sedan 1976 varit

ledargestalt i företaget.

På hösten 2009 tog jag direktkontakt

med styrande kommunalråd. Efter en

timma var allt klart.

Trodde jag.

Det togs beslut som överklagades. En

länsrätt som befann sig i flyttagen bidrog

till ytterligare förseningar och under flera

månader hände absolut ingenting.

Den 14 juli 2010 var det så – äntligen

- dags och jag skrev på nödvändiga handlingar

ute i min sommarstuga.

Idag är Centrala Gummis nya anläggning

ett färgstarkt inslag i det nya logistikområde

som med blixtens hastighet

tar plats i Berglunda industriområde,

strategiskt placerat i korsningen mellan

E20 och E18 strax söder om Örebro.

Trailerservice och reservdelar

På nio månader växte den imponerande

byggnaden, 174 meter lång, 30 meter bred

och 7 meter hög, upp. 4000 kvadratmeter

verkstads- och kontorsyta samt tre

genomgående portar för tunga fordon,

förfogar man nu över, medan resterande

utrymme, 1200 kvadrat, disponeras av

två andra företag med trailerservice och

reservdelar som specialitet.

Vad det handlar om är en anläggning

exklusivt för tunga fordon, en anläggning

som i huvudsak Alf själv står bakom,

men som också byggts och utvecklats i

samarbete med verkstadskillarna, säger

Jens Wetterstrand som arbetat inom företaget

sedan 1988 och som numera är

delägare.

Vi flyttade in i oktober förra året och

kan intyga att allt fungerar riktigt, riktigt

bra.

Idag drar man säkert också en lättnadens

suck över att planerna på att bygga

ut den anläggning man hade i 21 år som

lager och för arbetet med Atlas Copcos

hjul till borriggar, truckar och hjullastare,

fick skrinläggas. Det bygglov man

önskade och fann nödvändigt för fortsatt

verksamhet, gavs inte eftersom byggnaden

fanns i ett vattenskyddsområde.

Nu har man istället kommit helt rätt.

Bättre plats att finnas på än där man nu

är, lär bli svår att finna.

Eller vad sägs om följande. Ett helt

nytt industriområde gjort för logistik.

Med Scania närmast vägg i vägg, med

Volvo Lastvagnar som inget högre öns-

8 Däcktime 2-2012


Och O föR Ny veRkStAD

kar än att få komma på plats, med en lång

rad åkerier och andra stora företag.

Lägg till detta ett truck stop, nästan

granne med oss, och med en säkerhetsparkering

som kommunen finansierat

för 34 miljoner, för ca 40 långtradare och

en allmän parkering för drygt 90 långtradare

med all tänkbar service för chaufförer,

drivmedelsanläggning, biltvättar

och andra företag.

Lättillgängligt

Satsningen handlar enbart om logistik

och vis av erfarenheten tänker kommunen

inte blanda in någon detaljhandel.

Vilket innebär att de stora fordonen inte

behöver trängas med personbilar.

Det ska vara lätt att komma hit och enkelt

att köra in och ut för service.

Den nya anläggningen, i den alldeles

speciella blå färgkulör som mer eller

mindre varit företagets signum sedan

starten för 79 år sedan, har utan tvekan

inneburit ett lyft för Centrala Gummi och

Däckteam i Örebro.

Men den har också betytt mycket för

vår anläggning inne i centrala Örebro där

utvecklingen på personbilssidan under

tid bromsats av de tunga fordonen.

Nu ökar försäljningen och vi har direkt

kunnat ta in mer däckförvaringar.

Den totala omsättningen för företaget

ligger runt 223 miljoner varav den tunga

sidan svarar för drygt 60 procent. Här

ingår då de arbeten som görs för Atlas

Copco, årlig montering och försäljning av

närmare 5500 kompletta hjul till truckar,

hjullastare och borriggar under jord. Tre

man jobbar stadigt med detta, medan fem

man sysselsätts i övrigt på den tunga sidan.

Idag är man totalt 12 stycken ute i Berglunda,

i en anläggning som kostade närmare

40 miljoner men där varje krona,

enligt Alf Larsson, var väl investerade

slantar.

Öka servicen

Framtidstron är stark, utsikterna att lyckas

ljusa men stillestånd är tillbakagång.

Därför har man nu börjat titta på möjligheten

att ta fram solida truckhjul, ett

nytt aktivitetsområde där det finns stora

framgångar att vinna eftersom det enbart

i Örebro, som är en stor logistikstad, lär

finnas 1000-tals truckar som rullar på

däck av detta slag.

På sikt kan ändrade öppettider också

vara en väg att öka servicen och stärka

konkurrensen.

Men nu närmast väntar en hejdundrande

invigningsfest den 14 september,

en fest som man faktiskt haft nästan ett

helt år på sig att planera.

Och sen börjar arbetet på allvar … D

Däcktime 2-2012 9


Utan lastbilen stannar

Sverige – snabbt!

Stoppa lastbilarna i stan och begränsa

dem även i övrigt.

Allt fler stämmer upp i kören om lastbilsstopp.

Utan en tanke på konsekvenserna.

För ett par år sedan lät Sveriges Åkeriföretag

forskare titta på hur det skulle

se ut om lastbilar utestängdes från Borås

under en enda vecka.

Konsekvenserna skulle bli oöverskådliga.

Läs och begrunda.

Måndag. Redan under denna första

dag utan lastbilstrafik skulle livsmedel

som mjölk och färskt bröd ta slut i butikerna.

Inga dagstidningar skulle finnas

att tillgå. Sjukhuset får snabbt brist på

renare kläder och textilier – operationer

måste ställas in. Apoteket och systembolaget

får varubrist. Många industrier

tvingas stänga redan efter några timmar.

Tisdag. Bristen på medicinleveranser

gör att apoteken stänger vilket skapar

allvarliga konsekvenser för den som

Konsekvenserna skulle bli

oöverskådliga, ett sam -

hälle kan snabbt lamslås

!

är beroende av specialmediciner. Kött,

charkuteriprodukter och grönsaker tar

slut i livsmedelsbutiker. Sophämtningen

har upphört och på tankstationerna tar

dieseln slut.

Onsdag. Reningsverket, som är beroende

av att avloppsslam hämtas kontinuerligt,

måste antingen stänga, deponera

slammet vid reningsverket eller släppa ut

det i närmaste vattendrag. Bensinen tar

slut på bensinstationerna. Skolluncherna

ställs in i brist på råvaror.

Torsdag. Fjärde dagen för lastbilsstoppet

har detta blivit ett allvarligt samhällsproblem.

Alla drivmedel är slut på tankstationerna.

Fler och fler tvingas ställa

bilen och gå eller cykla på gator överfulla

av sopor.

Fredag. Eftersom leveransen av reningskemikalier

till vattenverket uteblivit

blir dricksvattnet otjänligt. I butikerna

råder brist på livsmedel. Även andra

varor än färskvaror har nu tagit slut. Allt

fler företag har tvingats stoppa produktionen

på grund av råvarubrist.

Så snabbt kan ett samhälle lamslås, så

stor betydelse har det att lastbilstrafiken

fungerar. Hade du ens en aning om

detta? D

10 Däcktime 2-2012


meD Rätt fARt

kRävS INgA fARthINDeR

Men kör du för fort …

Trots intensiv debatt och

propåer om yrkesskador hos yrkeschaufförer

samt skadlig inverkan på

miljön, sätts allt fler farthinder upp, i de

flesta fall i form av fasta bulor som visst

får ner hastigheten men som också har en

rad negativa effekter.

Nu lanseras en helt ny lösning, en dold

fallucka som stoppar fortkörare men som

förblir osynlig för den som håller gällande

fartgräns.

Det nya farthindret, döpt till Actibump

har utvecklats av företaget Prodelox i

samarbete med Linköpings kommun och

har testats framgångsrikt under två vintrar

och har passerats av drygt en miljon

fordon.

Konceptet tycks ha fungerat.

Actibump installerades på Rydsvägen

i Linköping, en vägsträcka som korsas av

cyklister och fotgängare på väg till universitetet,

i ena körriktningen i november

2010 och har sedan dess varit i drift

utan avbrott trots snörika vintrar. Hösten

2011 fick även den andra körriktningen

ett hinder.

Så här fungerar det.

En bilist missar eller nonchalerar

30-skylten och kör in mot den olycks-

Systemet reagerar omedelbart.

En lucka i vägbanan

fälls ner och bilens däck

dunsar i en stålklädd kant.

drabbade korsningen i alltför hög fart.

Systemet reagerar omedelbart. En

lucka i vägbanan fälls ner och bilens däck

dunsar i en stålklädd kant.

Tanken är att detta ska upplevas så

obehagligt att föraren undviker att åka

ner i gropen igen. Men varken bil eller de

som åker i den tar skada. Kör man lagligt

märker man inte alls av luckan, säger

David Eskilsson, vd på Edeva i Linköping

som ska föra ut tekniken på marknaden.

Konceptet fungerar. På den aktuella

gatan har hindret minskat antalet fortkörare

från 70 till 20 procent.

Kanske är detta framtidens farthinder.

Visserligen har en handfull svenska kommuner

testat olika dynamiska farthinder

som alla skjutit upp ur vägbanan framför

en fartsyndare. Dock utan större framgång

och flera försök har slutat i fiasko

när konstruktionerna inte klarat av påfrestningarna.

Därför kan detta nya grepp med att

fälla ner en lucka, för övrigt patentsökt,

vara lösningen.

Vi har medvetet avvaktat lite. Men efter

att tekniken klarat två tuffa vintrar

har vi trovärdighet. Intresset är stort och

vi för nu diskussioner om installationer

på flera platser i landet redan i år, säger

David Eskilsson.

Till en kostnad av en halv miljon får

man farthindret i båda riktningar på en

väg. D

Däcktime 2-2012 11


Bästa bilförarna i gävleborgs

län – om de själva sätter betyg

Visst är väl du en säkrare förare än dina

medtrafikanter, du klarar av en situation

medan de flesta andra inte bara kör osäkert

och kanske, för långsamt, de utgör

också irritationsmoment i trafiken.

Det blir höga betyg när bilförare bedömer

sin egen körförmåga. Hela 64 procent

ger sig själva en 4:a eller t om en 5:a

på en femgradig skala.

När försäkringsbolaget If gör en undersökning

bland 5 166 bilförare bekräftas

det än en gång: manliga bilförare har

en övertro på sig själva, medan kvinnor

har en mer balanserad syn på hur de är

bakom ratten.

Samtidigt orsakar män de flesta olyckor

i trafiken.

Av olycksstatistiken framgår att män

– särskilt yngre män – är inblandade i

betydligt fler olyckor, även med hänsyn

taget till körsträcka, än kvinnor. Det vanligaste

betyget bland kvinnorna är en 3:a

vilket 44 procent av de tillfrågade kvinnorna

sätter på sin körförmåga. Tre av

fyra män ger sig själva en 4:a eller 5:a.

De mest självgoda bilförarna finns i

Gävleborgs län där 30 procent ger sig

själva högsta betyg, en 5:a medan 43 procent

ger sig själva en 4:a och två av tre

menar att de kör bättre än genomsnittet.

Bilförare i Jämtland och Västerbotten

har en mer balanserad syn på sig själva

som bilförare, här är det bara 16 procent

som ger sig själva en 5:a.

Aningen förvånande är att inte storstadsbilisten

i Stockholm har en alltför

hög tro på sig själv, 21 procent menar att

man är värd högsta betyg, medan hela – i

detta sammanhang – 5 procent, tycker att

deras skicklighet bakom ratten är rent av

bristfällig och därför bara ger sig själva

en 1:a eller 2:a.

I trafiken finns det stora risker med en

övertro på sig själv. Det leder till mindre

säkerhetsmarginaler och skapar en trafikmiljö

som är farligare för alla ute på

vägarna, säger Dan Falconer, motorspecialist

på If.

Med tanke på att de flesta bilister

med övertro på sig själva finns i Gävleborgs

län, i Dalarna samt i Halland, kan

det kanske vara skäl att se upp extra för

den som tänker utnyttja vägarna där i

sommar. D


I trafiken finns det stora risker med en övertro

på sig själv. Det leder till mindre säkerhetsmarginaler

och skapar en trafikmiljö

som är farligare för alla ute på vägarna.

12 Däcktime 2-2012


fUll fARt

gälleR föR SveNSkAR

NäR De köR på kONtINeNteN

Visst är det väl lockande, kanske rent av

lustfyllt, att få testa vad bilen går för på

tyska autobahns ännu fartfria sträckor.

En ny undersökning från holiday autos

visar också att vi svenskar tar seden dit vi

kommer och faktiskt kör snabbare nere

på kontinenten än här hemma.

– På väg ner till medelhavet passerar

många Tyskland med dess fria hastighetssträckor

och vår undersökning visar

att nära 8 av 10 svenskar håller högre

hastighet än i Sverige, säger Anna Madsen,

nordisk marknadschef för holiday

autos.

– En bidragande orsak kan vara att

svenskar gärna vill passa in och därför

gasar på lite extra för att inte störa trafikrytmen

på autobahn.

1

2

3

Håll avstånd och ha

uppsikt i backspegeln.

Anpassa farten till väglaget

och ta regelbundna pauser.

Tänk på att du lätt kan bli

fartblind, speciellt vid avfarter.

– En liten andel svenskar, nästan var 20:e,

tar också chansen att köra riktigt, riktigt

snabbt.

– Eftersom moderna bilar är byggda för

hastigheter långt högre än de vi tillåter

i Sverige är det säkert lockande för en

del att testa gränserna när omständigheterna

tillåter.

– Samtidigt som det känns skönt att veta

att de flesta svenskar håller sig till hastigheter

de är något så när vana vid.

– Vi hoppas på en sommar där semestrande

svenskar anpassar farten till sin

förmåga och undviker att stressas av

blinkande bilar i autobahns vänsterfil.

Här är holiday autos tre bästa tips för

en trivsam och säker körning på autobahn.

Håll avstånd och ha uppsikt i backspegeln.

Anpassa farten till väglaget och ta regelbundna

pauser.

Tänk på att du kan bli fartblind. Inte

minst när du ska lämna autobahn och

där avfarten ofta består av en mycket

tvär kurva som inte tillåter höga hastigheter.

D

Däcktime 2-2012 13


Bli testförare hos oss!

Registrera dig på adressen hakkapedia.se.

Du kan få testa våra däck på din bil!

Först.

Snabbast.

Hakkapeliitta.

331,61 km/h på is – vid ratten,

en av våra testförare!

Nokian Tyres tillverkade det första vinterdäcket

i världen redan 1934 och det första Hakkapeliittadäcket

kom 1936. Till Nokian Hakkapeliittas

75-årsjubileums ära klockade vår testförare det

nya världsrekordet på is till 331,61 km/h.

Varför? För att igen höja körsäkerheten till en

ny nivå, naturligtvis.

Trust the Natives.

www.nokiantyres.com


körkortsbegränsning

för äldre ett slag i luften

I takt med att antalet pensionärer med

körkort blir allt fler höjs också kraven på

skärpta regler för äldres ”rätt” att ta

plats bakom ratten.

Enligt ett EU-direktiv går det att begränsa

ett körkort på grund av medicinska

skäl. Vilket skulle göra det möjligt

att förena körkortsinnehavet för äldre

förare med fysiska och kognitiva begränsningar

med olika typer av villkor

för att minska risken för olyckor.

Men tanken på införandet av att speciellt

”pensionärskörkort” möter självfallet

motstånd. Inte minst bland pensionärer

men också forskare.

I en studie genomförd på Karolinska

institutet har Kurt Johansson tittat på

hur bostaden ligger i förhållande till

trafikolyckor där äldre förare är inblandade.

Det finns mycket som talar emot införandet

av ett särskilt körkort för äldre,

menar han.

För det första är åldrande i sig inte

något medicinskt skäl utan en naturlig

del av livet.

Dessutom finns det idag ingenting

som tyder på att en begränsning skulle

minska olycksinblandningen.

Studien visar att 53 procent av olyckorna

sker inom en mil från bostaden, två

tredjedelar inom två mil.

Att införa ett avståndsbegränsat körkort

kommer med andra ord antagligen

inte att minska olycksinblandningen av

äldre förare.

Det förefaller inte heller ha någon

större verkan om körkortets giltighet

endast skulle gälla dagtid eftersom hela

90 procent av de olyckor där äldre fö-

Kungsparksvägen 31 434 39 Kungsbacka Tel. 0300-30390 Fax. 0300-71565 e-mail. info@continova.se www.continova.se

rare skadas svårt i trafiken sker mellan

klockan 07 och 19.00.

Även när det gäller dödsolyckor sker

de flesta under dagtid, hela 86 procent. D

TPMS Sensorer

Profiler TPM II Plus

För omprogrammering av sensor ID till

fordonet, aktivera/inaktivera system,

vinter/sommar setups, sensor/ECU test

Verktyget mäter:

Däcktryck, Sensor ID, Sensor status,

Batteristatus, Temperatur, m.m.

Verktyget ger information om:

Åtdragningsmoment för sensormutter,

sensorskruv, hjulbult och muttrar.

OEM reservdelsnummer, Servicekit,

Hjulrotations information.

Programmeringsbara

TPMS sensorer

Kommer att klara av mer än 90% av bilar

med TPMS för den europeiska marknaden,

genom att ersätta med en programmerbar

sensor.

Ingen omprogrammering i bilen behövs när

man använder original sensor ID.

Ingen uppdatering eller årsavgift för

programvara eller programmering.

Däcktime 2-2012 15


Så undviks framtida olyckor –

bilen bestämmer hastigheten

Om bara åtta år kommer bilen som känner

av förarens status och anpassar nivån

på assistans därefter.

Det tror Anders Eugensson som arbetar

med säkerhetsstrategier och myndighetskontakter

på Volvo Personvagnar.

Fram till år 2020 kommer vi att få se

en snabb teknikutveckling av system som

förser föraren med information men som

också varnar och i vissa fall till och med

assisterar vid bromsning och styrning.

Dessa system är anpassade för olika individer

och situationer. De känner av hur

bra eller dålig föraren är och anpassar assistansnivån

efter detta.

Efter år 2020 kommer vi att få se bilar

som tar över styrningen, som bromsar på

egen hand men som också bestämmer

hastighet samt tar beslut om hur bilen

kan framföras på ett säkert sätt.

Förarens uppgift reduceras till övervakning.

Detta kommer att få till följd att olika

typer av olyckor reduceras i takt med att

dessa aktiva system finns i bilarna. Något

som man redan sett i simuleringar.

Till exempel skulle antalet dödsolyckor

med gående reduceras med en fjärdedel

om alla fordon utrustades med system

som automatiskt upptäcker en gående

och på egen hand bromsar. D

Racingdäck från Bridgestone

Potenza RE050A heter däcket från Bridgestone som

valts som originalutrustning till Renault Clio RS Red Bull

Racing RB7 som lanserades i mars i år.

Det nya däcket har utvecklats för att hantera kraften

från motorer som den på 200 hk som Clio RS har.

Asymmetrisk design, som härrör från Formel 1, ger en

balanserad dynamisk prestanda med stor respons, särskilt

vid kurvtagning, exakta styregenskaper och hög säkerhetsnivå

på våta vägbanor.

Bridgestone har levererat däck till Renault sedan 2004

då B250 valdes som originalutrustning för Modus.

16 Däcktime 2-2012


Sänkt hastighet och fler kameror

– så vill trafikverket öka säkerheten

Från 50 till 40 i tätorter medan 70-vägar

får 60-fart och 90-vägar med mötande

trafik skyltas om till 80, så skall gator och

vägar anpassas för att sänka olyckstalen

fram till år 2020. Enligt Trafikverket.

På landsbygden skall dagens 90-vägar

antingen bli 2+1-väg med mitträcke och

få HÖJD hastighet till 100 km/h eller, om

den förblir oförändrad med mötande trafik

få sänkt till 80 samt kompletteras med

övervakningskameror.

Utöver detta kommer det totala antalet

kameror att bli fyra gånger fler tack vare

billigare teknik.

På vissa landsvägar ska hastigheten

sänkas från 70 till 60 km/h men också

höjas till 80. Vilket tros ge en sänkning

av antalet omkomna från 230 till 160 år

2020.

Eftersom bilar vid den tidpunkten

kommer att vara försedda med en teknik

som gör att de kan läsa av linjer och skyltar

skall vägarna utformas så att dessa

system ska fungera. D

VI HAR FIXAT DÄCKMÄRKNINGEN!

Från 1/11 2012 träder EU-direktivet för däckmärkning i kraft.

DäckData – Nordens mest använda program för däckhandeln

är redan anpassat för att klara de nya kraven.

Ring oss: 040 672 88 88, www.compilator.com

DÄCKDATA

Däcktime 2-2012 17

72 dB


flöRtIgA DANSkAR

tUtAR meSt I NORDeN

Visste du att signalhornet är ett slags

känsloinstrument när vi sitter bakom ratten?

Eller att det är i Danmark som man

tutar allra mest för att visa uppskattning.

Det är holiday autos som i en ny undersökning

avslöjar att det faktiskt tutas

riktigt rejält i Skandinavien även om vi

fortfarande har långt kvar till hur signalhornet

används i till exempel Italien.

Vårt kynne skiljer sig lite åt mellan de

skandinaviska länderna och uppenbart

är danskar mest flörtiga på vägarna, säger

Anna Madsen, nordisk marknadschef på

holiday autos.

Som en konsekvens är också danskarna

de som blir mest tutade på när de är

ute och rör på sig - nästan hälften av alla

danskar, 46 procent, menar att de blivit

tutade på för att andra bilister velat visa

dem positiv uppskattning.

I Sverige är det, som bekant?, förbjudet

att signalera för nöjes skull.

Ska du byta däck

eller fälgar?

Med Däckteam-kortet har du alltid

upp till 4 månader ränte- & betalningsfritt

hos din Däckteamverkstad.

Du ansöker direkt i butiken,

personalen hjälper dig!

Trots detta har 27 procent av svenskarna

tutat på någon de kört förbi för att

visa positiv uppskattning, 29 procent

uppger att de upplevt att andra tutat på

dem i samma anda.

Så visst används signalhornet på

svenska vägar. Dock får vi i detta fall finna

oss i att stå tillbaka för inte bara danska

utan även norska bilister som är betydligt

flitigare med att använda tutan.

Trots att det kan vara både ett lagbrott

och trafikfarligt tycker nog många att det

livar upp vardagen om någon tutar på en

av uppskattning, säger Anna Madsen.

Undersökningen visar att vi ofta använder

signalhornet som ett känsloinstrument

när vi sitter bakom ratten.

Holiday autos undersökning genomfördes

i januari i år och besvarades av

3360 svenskar, 1587 danskar och 1423

norrmän. D

0 kr uppläggningsavgift

0 kr

0 kr

årsavgift på kortet

ränte- och avgiftsfritt

upp till 4 månader

Exempel vid ett kreditbelopp på 10 000 kr upp till 4 månader ränte- & betalningsfritt. Delbetalning räntefritt: För att slutbetala inom

räntefri period betalar du 3 333 kr/mån i 3 månader. Totalt belopp att betala är då 10 000 kr. Effektiv ränta är 0 % (sept 2011) förutsatt att

kreditbeloppet återbetalas under räntefri period. Efter räntefri period är räntan rörlig, f n 19,95 % och aviavgiften på 30 kr/mån, 40 kr/uttag i

uttagsautomat, valutaväxlingsavgiften 1,4 %. Lägsta belopp att betala varje månad är 1/24 av skuldsaldot inklusive räntor och avgifter, dock

lägst 150 kr/mån. Köp utanför Däckteam och kontantuttag är inte räntefria. Kreditavtalet löper tills vidare. Kreditgivare GE Money Bank.

DTAnnons 210x148_110914.indd 1 2011-09-14 10:56:22


cyklISteR Och

fOtgäNgARe RåkAR

IllA Ut I tRAfIkeN

Må så vara att nollvisionen visat goda

resultat när det gäller antalet omkomna.

Tittar vi på utvecklingen när det gäller allvarliga

skador ser det betydligt sämre ut.

Framförallt är det cyklister och fotgängare

som råkar illa ut.

8000 – 9000 personer skadas årligen(!)

allvarligt i den svenska trafiken. 30 procent

av dessa är fotgängare, en av fyra är

cyklist.

Fastän nollvisionen är framgångs rik

har vissa trafikantgrupper hamnat i skymundan.

Det ger en alltför ensidig bild om

man enbart fokuserar på antalet omkomna

i trafiken, säger Hans-Yngve Berg på

Transportstyrelsen.

Det finns en risk att nollvisionens goda

resultat för till följd att åtgärderna för att

förbättra trafiksäkerheten dras ner.

Olyckor där människor skadas allvarligt

är nämligen ett minst lika stort problem,

inte minst ur ekonomisk synvinkel.

Tyvärr fångas idag inte de oskyddade

trafikanterna upp och inriktningen när det

gäller att arbeta med förebyggande åtgärder

måste därför ändras.

Många allvarliga skador bland cyklister

skulle kunna undvikas om fler började

använda cykelhjälm. Idag är det endast 27

procent av cyklisterna som tar på hjälmen.

Alla hjälmar är bra och självfallet är det

bättre att ha hjälm än att cykla utan. Men

hur hjälmarna testas lämnar mycket i övrigt

att önska.

Så bygger dagens testmetoder på att

cyklisten faller rätt ner på gatan/vägen eller

kör vinkelrätt in i ett träd eller på en

bil. Det är denna typ av olyckor som de

flesta av dagens hjälmar utvecklats för att

skydda mot. Trots att den finns studier

som visar att det är rotationen av huvudet

som är farligast.

Idag har det utvecklats hjälmar som

består av ett ytter- och ett innerskal. Tack

vare detta kan hjälmen ta upp över 40 procent

av den rotationsenergi som uppstår

när en cyklist slår huvudet snett i marken.

Vilket i sin tur innebär att risken för att

drabbas av hjärnskakning och inre blödningar

minskas kraftigt.

Tyvärr verkar det idag inte finnas någon

större önskan bland tillverkarna att

erbjuda marknadens säkraste cykelhjälm,

kanske behövs det t om en skärpning av

lagkraven.

När det gäller fallolyckor bland fotgängare

handlar problemet främst om frågor

kring drift och underhåll. D

Däcktime 2-2012 19


3+2= ökAD

BIlSäkeRhet

Komplettera dagens 3-punktsbälte med

ett nytt 2-punktsbälte och hux flux minskas

risken för allvarliga skallskador vid

frontalkollisioner med upp till 75 procent!

Det är världens ledande bilsäkerhetsföretag

Autoliv som utvecklat ett nytt

bältessystem så att en bilåkandes båda(!)

axlar stramas åt i en krock.

I mer än 50 år har dagens trepunktsbälten

funnits i våra bilar, ett säkerhetssystem

som var närmast revolutionerande

när det kom men där verkningsgraden,

trots allt, inte ligger högre än på 60 procent.

Anledningen till detta är helt enkelt att

bara en fjärdedel av alla frontalkrockar

sker front mot front. I nära hälften av

dessa olyckor lyckas nämligen förarna

styra åt sidan så att endast små delar av

bilarnas frontparti varit inblandade.

Vilket fått till följd att de åkandes dödliga

huvud- och bröstskador mer liknar

dem som uppkommer vid sidokrockar,

beroende på den roterande rörelse man

utsätts för genom att bara ena axeln hålls

fast av bilbältet.

Redan för fyra år sedan, i ”Däcktime”nr

1 2008 kunde du läsa om hur en forskare

i Umeå, Mats Lindquist, var beredd att

ompröva dagens 3-punktsbälte efter sina

studier av dödliga skador som drabbat de

åkande i ett antal frontalkollisioner. Mats

förslag till lösning var ett 4-punktsbälte

av samma slag som sitter i Formel 1 bilar

men också förändrad framvagnsstruktur.

Något som skulle reducera antalet olyckor

med dödlig utgång väsentligt.

Autoliv har självfallet också tittat

på och gjort försök med såväl 4- som

5-punktsbälten och kan konstatera att

dessa skulle ge bättre skydd. Men eftersom

de också skulle kräva mer besvär för

att ta på , bägge händerna skulle behöva

användas, har man istället kommit fram

till den lösning man nu presenterat.

Det nya 2-punktsbältet är mycket lätt

att sätta på sig. Den åkande trär bara in

armen under det nya axelbältet och låser

därpå fast det vanliga 3-punktsbältet.

Tack vare att den åkande skyddas av ytterligare

ett bälte minskar belastningen

eftersom krockkrafterna fördelas över

en större del av kroppen. Något som är

särskilt viktigt för de allt fler äldre körkortsinnehavarna

eftersom bröstkorgen

på en 60-åring bara tål hälften så hög belastning

som bröstkorgen på en 20-åring.

En annan, nog så viktig, fördel med

det nya bältessystemet är det skydd det

ger i krockar oavsett riktning. Inte minst

viktigt i vältningsolyckor då bilen roterar

och de åkande riskerar att kastas runt i

bilen.

Dessutom förbättras säkerheten i sidokrockar,

särskild när smällen sker på den

sida av bilen där den åkande inte sitter.

I dessa s k far-side-collisions, kastas den

åkande inåt i bilen / på grund av tröghetskraften/

och riskerar då att glida ur

bältet. Denna risk minskar avsevärt, om

den åkandes båda axlar blir ”bältade” och

risken för allvarliga skador och dödsfall

minskar med 30 procent enligt genomförda

tester.

Det nya bältessystemet introduceras

för närvarande i Renaults nya elbil Twizy.

När det hamnar i en ”riktig” bil återstår

att se. Biltillverkarna och, inte minst, bilköparna

är nämligen inte bara konservativa

de är också otroligt bekväma av sig,

varför det finns en risk att bältesanvändningen

skulle minska om man inte bara

skulle klicka fast dagens 3-punktsbälte

utan också behöva trä in armen under det

nya 2-punktsbältet. D

20 Däcktime 2-2012


Ny fIN UtmäRkelSe tIll

BRIDgeStONe

I februari erhöll Bridgestones CAISteknologi

”Tire Technology of the Year

Award” som anordnas av Tire Technology

International Magazine, en av

världens mest kända publikationer med

inriktning på däckteknologi, design och

tillverkning.

Bara några månader senare var det

dags för ännu ett förstklassiskt pris.

Den här gången var det Spaniens le-

dande ekonomiska och finansiella tidning,

Actualidad Económica som utsåg

CAIS-teknologin som en av de ”100 bästa

idéerna under året” inom kategorin

fordonsindustrin.

CAIS-teknologin, som vi presenterade

i Däcktime nr 3 förra året, förser föraren

med information i realtid om vägytans

beskaffenhet genom en sensor placerad

i däckets ytskikt. Tekniken innebär att

sensorer känner av vibrationer i däcken

direkt. Denna information digitaliseras

av analysutrustning i fordonet, som sedan

klassificerar vägytans status till ett

av sju alternativ bland annat slask eller

is. Informationen överförs därefter direkt

till föraren på en bildskärm inne i

bilen. D

1,3 miljarder, en närmast ofattbar siffra.

Så många däck tillverkas – varje år – i världen.

Bridgestone, Goodyear och Michelin med undermärken

svarar för halva världens däckmarknad med ungefär lika

stor andel var.

På fjärde plats hittar vi Continental som förra året

sålde 129 miljoner däck över hela världen till ett sammanlagt

värde av 8,8 miljarder Euro – ca 80 miljarder kronor.

Conti-gruppen omsätter uppåt 250 miljarder kronor

och är efter Bosch fordonsindustrins näst största europeiska

leverantör. Liksom japanska Denso och amerikanska

Delphi utvecklar Conti-gruppen komponenter och

system för både chassin och drivlinor. D

Däcktime 2-2012 21


MAKAlöst

GREPP

22 Däcktime 2-2012

More magazines by this user
Similar magazines