Views
5 years ago

Nummer 1 - Örebro Värmland Dals distrikt

Nummer 1 - Örebro Värmland Dals distrikt

Nummer 1 - Örebro Värmland Dals

Ö V D Ett urval ur Kanalen ÖrebroVärmlandDals distrikt av Svenska Missionsförbundet och SMU Nr 1. 2003 Pr Prisa Pr isa Herren, Herren, min min själ! själ! Jag Jag vill vill pr prisa pr isa honom honom så så läng länge läng e jag jag lever lever, lever , lovsjung lovsjunga lovsjung min min Gud Gud så så läng länge läng e jag jag är är till. till. Ps Ps.146:1-2 Ps .146:1-2

Nummer 3 - Örebro Värmland Dals distrikt - Svenska Missionskyrkan
Nummer 7 - Örebro Värmland Dals distrikt - Svenska Missionskyrkan
Nummer 7 - Örebro Värmland Dals distrikt - Svenska Missionskyrkan
Nummer 7 - Örebro Värmland Dals distrikt - Svenska Missionskyrkan
Nummer 5 - Örebro Värmland Dals distrikt - Svenska Missionskyrkan
Nummer 6 - Örebro Värmland Dals distrikt - Svenska Missionskyrkan
Nummer 4 - Örebro Värmland Dals distrikt - Svenska Missionskyrkan
Nummer 5 - Örebro Värmland Dals distrikt - Svenska Missionskyrkan
Nummer 3 - Örebro Värmland Dals distrikt - Svenska Missionskyrkan
Nummer 5 - Örebro Värmland Dals distrikt - Svenska Missionskyrkan
Nummer 8 - Örebro Värmland Dals distrikt - Svenska Missionskyrkan
Nummer 4 - Örebro Värmland Dals distrikt - Svenska Missionskyrkan
SERO nummer 1 2007
Körjournalen 1/13 - Sveriges Kyrkosångsförbund
Nummer 1 - SWEA International
Nummer 1/2009 - Suomen Yrittäjät
Nummer 1 mars 2008 - IF Metall
Nummer 1 2004 - Sveriges 4H
Fred och Frihet nummer 1, 2008 - IKFF
Kanalen - Örebro Värmland Dals distrikt - Svenska Missionskyrkan
Nummer 3 - Örebro Värmland Dals distrikt - Svenska Missionskyrkan
Nummer 1 - Örebro Värmland Dals distrikt