Missionskolans Kassabok 1847-1858 1 - laestadiusarkivet

laestadiusarkivet.se

Missionskolans Kassabok 1847-1858 1 - laestadiusarkivet

Missionskolans Kassabok 1847-1858

24.A1 Lainio Scholas inkomster 1847 och 1848 Lainio Scholas utgifter 1848 sida 2

1847 December 23dri

Johan Olofsson Lainio 1. 32. Hans Michelsson Lainio för två barns underhåll 40. -

Henrik Nilsson Unga 1. 24. Anders Josepfsson Lainio för ett barns underhåll 20. -

Lars Nilsson Hotti - 16. Joh Henrik Olsson Lainio för två barns underhåll 40. -

Olof Nilsson Labba - 32. Johan Michelsson Lainio för tre barns underhåll 60. -

Eva Pehrs dotter Niva - 36. Esaias Henriksson Lainio för tre barns underhåll 60. -

Guttorm Nilsson Unga - 18. Nils Jakobsson Lahti för två barns underhåll 40. -

Eva Caisa Pehrs dotter Vanhapiha - 24. Erik Olofsson Lainio för två barns underhåll 40. -

Johan Olofsson Parkajoki 2. - Mårten Henriksson Lainio för två barns underhåll 40. -

Maria Olofsdotter Parkajoki 1. - Erik Johansson Lainio för tre barns underhåll 60. -

Nils Jakobson Lahti 1. - Esaias Henriksson Lainio för 11 famnar ved och hushyra 16. -

Johan Guttormsson Nutti 1. - Henrik Hansson Rova för ett barns underhåll 20. -

Johan Mattsson Syväjärvi 1. - Till 21 Scholbarn,för att köpa mat på hemvägen 21. -

Pehr Adolph Tores hustru 1. 24. Lars Larsson Lainio för två barns underhåll 40. -

Nils Nilsson Valkeapää - 12. Johan Pehrsson Lainio för två barns underhåll 40. -

Nils Olofsson Simma - 24. Johan Olofsson Lainio för ett barns underhåll 20. -

Sofia Pehrsdotter Niva 1. 6. Scholmästarens Lön 100. -

Nils Andersson Allas - 32. ½ Ltts ljus och tre lass tjärved för Sch. Rökning inköpta 5. 24.

Olof Nilsson Nia 1. - Drikspenningar till Esaias Henriksson piga för Scholrum-

Daniel Andersson Allas 1. - mens skurning 1. -

Pehr Pehrsson Nutti 1. 42. Nils Jakopsson Lahti för ett par Skor till ett fattig Schol-

Pehr Andersson Rimisdotter Ella - 12. barn - 24.

Olof Johansson Pingi - 36. Till byns Renskötare för det har haft vård om tre fattiga

Scholbarns körrenar 1 6

pag 3 Transport 20. 34. Transport 665. 6.

till pag.10.

Lainio Scholas inkomster 1847 och 1848 Lainio Scholas inkomster 1848 sida 4

Transport 20. 34. Transport 39. 2.

sida 3 Isak Pehrsson Raattamaa - 12 Ella Pehrs dotter Pjinara - 12.

Mårten Andersson Nutti - 20. December 25 1847.

Margaretha Anders dotter Nia 1. - Hans Petter Hansson Lainio - 12.

Pehr Mårtensson Blind 2. - Johan Petter Idivuoma 1. 24.

Henrik Johansson Kangonen 3. - Henrik Andersson Holma 1. -

Lars Andersson Simma - 12. Jonas Muonioniska - 24.

Johan Johansson Nutti 1. 4. Caisa Purainen 1. -

Henrik Johansson Soppero - 24. Carl Regina 1. 42.

Henrik Henriksson Omma - 16. Isak Eriksson Raattamaa - 24.

Esais Henriksson Lainio 1. 16. Kyrkovärden Raattamaa 1. -

Nils Larsson Gunna - 24. Kristian från Balsfjord - 18.

Pehr Haksson Marakatt - 8. Anund Olofsson Mämmi - 24.

Anders Ponga - 8. Olof Henriksson Päiviä - 24.

Johan Nilsson Nutti - 12. Gretha Stina Tuoremaa - 12.

Ella Anunds dotter Inga - 24. Allak Olsson Sombio - 12.

Pehr Rasmusson Äirä - 24. Pehr Mårtensson Blinds hustru - 18.

Johan Andersson Omma 1. - Anders Hansson Hannuka - 19.

Margaretha Jons dotter Frisk - 12. Jon Nilsson Kalsopää - 12.

Carl Pehrsson Riska - 16. Guttorm Knutsson Walkeapää 1. 4.

Lars Mårtensson Blind 1. 12' Pehr Johansson Labba - 12.

Jon Thomasson Skomma - 32. Nils Isaksson Marakatt - 18.

Anders Andersson Eira 1. 16. Erik Johansson Lainio 1. -

Anders Nilsson Eira 1. 12. Stina Anders dotter Nutti - 24.

Andero Jonsson Unga 1. -

Transport 39. 2. Transport 54. 1.

1


sida 5

Missionskolans Kassabok 1847-1858

Lainio Scholas inkomster 1847 och 1848 Lainio Scholans inkomster 1847 och 1848

Transport 54. 1. Transport 74. 15. sida 6

Caisa Lars dotter Simma - 12. Lars Henriksson Orpos - 28.

Olof Jonsson Parta - 30. Anders Pehrsson Maronen 1. 16.

Guttorm Guttormsson Valkeapää - 24. Siiri Aslaks dotter Kitti - 24.

Nils Andersson Nutti 3. - December 29.

December 26 Pehr Nilsson Nutti - 24.

Henrik Olsson Naimaka - 18. Henrik Henriksson Lahti - 24.

Knut Larsson Gunna - 24. Carl Måna från Muonioniska - 24.

Thomas Michelsson Påve - 24. December 30.

Anders Andersson Utsi - 32. Ella Maria Niemi - 24.

Aslak Nilsson Siri - 34. Johan Gustaf Mudoslombolo 1. 36.

Knut Andersson Mangi - 24. Elias Johansson Ylitalo 1. 24.

Olof Andersson Mangis Enka - 12. Johan Johansson Soppero - 24.

Hans Olofsson Lainio 3. - Erik Eriksson Raattamaa - 22.

Nils Nilsson Idivuoma - 18. Eva Lovisa Abrahams dotter Kohko - 30.

Gretha Pehrs dotter Nutti - 16. Matilda Abrahams dotter Kohko - 30.

Pehr Pehrsson Niva 1. 32. Anna Gretha Lars dotter Mudoslombolo - 33.

Olof Henriksson Nymans Enka - 16. Eva Lovisa Zactris dotter Kitkiöjoki 5. -

Pehr Andersson Wasara 1. - Johan Jatkos Piga i Kuttainen - 16.

Johan Johansson Alanentalo 2. - Anna Gretha Johans dotter Raattamaa - 8.

Henrik Pehrsson Kuhmunen 1. 16. Isak Henriksson Niva - 9.

Isak Andersson Holma 1. - Pehr Pehrsson Riska - 24.

Elisa Nilsson Hurri 1. - Henrik Nilsson Palopää - 18.

Jon Jonsson Labba - 18. Johan Pehrsson Niva - 32.

Pehr Aslaksson från Kautokeino - 36.

Transport 74. 15. Transport 92. 41.

sida 7 Lainio Scholans inkomster 1848 och 1849 Lainio Scholans inkommster 1848 och 1849 sida 8

Transport 92. 41. Transport 114. 42.

Isak Johansson Hetta - 18. Mars 14de Maria Johans d Huuki - 18.

Januari 6te 1849 Mars 18de Johan Fredrik Barsk - 24.

Johan Pehrsson Jatko 1. - Erik Anders Andersson - 24.

Isak Pehrsson Jatko - 18. Johan Pehrsson Juhonpieti - 24.

Sivert Sivertsson Siiri - 34. Isak Olofsson Kangas - 24.

Genom Henrik Olofsson Parkajoki insamlade 5. 5. Johan Erik Olofsson Kangas - 24.

Transport 204. 2. Transport 665. 6.

April 1849. April 24de 1849

Gunnar Henriksson Nutti 1. - Till 24 Scholbarn matpengar på hemvägen 24. -

Olof Larsson Kuoksu en liten kalk, en hals- Till Guttorm Nelsson Unga för ett fattig Scholbarns forsling

ked och en ring från Kangos till Karesuando 2. -

Johan Johansson Kauppi ett halft Silfverk Till Lars Isaksson Marakatt för ett fattig Scholbarns forsling

Raidion Sara ett halft Silfverked med från Kangos till Karesuando 2. -

Spänne Till bonden Carl Nykäinen för två barns uppehålle i femton

Isak Rantatalo 3. - veckorstid a´ 10sk 36sk i veckan 52. 24.

Henrik Lantos hustru en ring Till Johan Olofsson Nykäinen för fem barns underhåll i

Anders Olofsson Karvoinen - 18. 15 veckors tid och 4 dagar a´ 10sk 24sk i veckan 116. 37.

Henrik Poromaa 2. - Till Jakob Kauppi för fem barns underhåll uti 15 veckors

Ragnar Laestadius - 36. tid och 4 dagar a´ 10sk 24sk i veckan 116. 37.

Johan Gustaf Samuelsson en guldring Till Isak Holma för tre barns underhåll i femton veckors

Henrik Johansson Alanentalo - 18. tid och 4 dagar a´ 1Rdr 24sk i veckan 70. 3.

Isak Andersson Uusitalo en gulring Till Isak Holma för ved till Scholrummet 10. -

Johan Henriksson Patomella 2. - Till Johan Michel Uusitalo för fyra barns underhåll i 15 vec-

Johan Olofsson Lainio 3. - kors tid och 4 dagar a´ 1. 24. 93. 20.

Brita Lena Olofs dotter Kuoksu en Siden- Till Johan Alanentalo för 4 barns underhåll i 15

klädning veckors tid 90...

2


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Brita Kaisa Lars dotter Kuoksu en halsduk Till samma man för ett barns underhåll i 12

Johanna Johans d. Oksajärvi ett förkläde veckors tid 18... 108. -

Transport 216. 26. Till Johan Esaiasson Patomella för ett barns

underhåll i 15 veckor a´ 1.36 26. 12.

Till Erik Pudas för två barns underhåll i 15 v[ec]

kors tid och 4 dagar a´ 1. 36 i v. 54. 24.

pag 14. Transport 1341. 19.

sida 11 Lainio- Kangos Scholas inkomster 1848 och 1849. Lainio- Kangos Scholas inkomster 1848 och 1849. sida12

Transport 216. 26. Transport 257. 21.

April 1849. April 1849.

Ana Gretha Johans d Ylinentalo en halsduk Ragnar Laestadius och Hans Hansson Lainio 11. 24.

Erik Andersson Pudas ett kid och en ring Miskokssen Nikulan vaimo, en ringi

Johan Johansson Oksajärvi 1. 36. Jakob Andersson i Junosuando 1. 24.

Lars Olofsson Sarri 1. - Vuolin Anni 1. -

Leski Inga - 12. Maria Zachris dotter Kitkiojoki 5. -

Petter Olof Pehrsson Moska 5. - Laden Niku från Lainio 4. -

Pehr Hansson Lainio - 24. Sara Nilsd. Kemiläinen ½ Silfverked

Olof Henriksson Lainio 3. - Esaias Henriksson Lainio ½ Silfverked

Michel Esaisson Lainio 1. 24. Maja Lena Anders d. Holma ett Silfverked

Hans Olofsson Lainio 10. - Pehr Nilsson Nutti en Silfverring

Nils Jonsson Unga - 24. Kajsa Hans d. Wittangi 1. 24.

Henrik Hansson Lainio - 18. Johan Nilsson Vittangi 10. -

Anders Jonsson Nia en Silfverkosa Olof Henriksson Partapuoli 1. 24.

Eva Olofs d. Alanentalo en ring Nykäisen Lena en halsduk

Henrik Pehrsson Kemiläinen - 24. Pitkäheikis hustru 3. -

Lars Jonsson Labba - 9. Dito en Silfverhake och 2 Silfverringar

Olof Zachriss Kitkiöjoki 2. 24. Olof Pehrsson Nutti 1. -

Erik Zachrisson Kitkiöjoki 2. 24. Laurin Knuti 1. 24.

Johan Isaksson Holma 5. - Lena Stina Ols d. Kurkio en halsduk

Adam Andersson Holma 3. - Erik Rasmusson Sunna en Silfverkosa

Pehr Nilsson Mudoslombolo - 16. Lars Larsson Kuoksu en Silfvertumlare

Johan Nilsson Mudoslombolo 3. - Anders Poromaa 1. 18.

Lapen Suiki en Silfverkosa Eva Ols d. Alanentalo en Sidenklädning

Pekka Heikkis hust. en Silfverbagare Johan Johanss Alanentalo 2 ylle halsdukar

Transport 257. 21. Transport 300. 15.

sida 13 Lainio- Kangos Scholas inkomster 1848 och 1849. Lainio- Kangos Scholas utgifter 1848 och 1849. sida 14

Transport 300. 15. Transport 1341. 19.

April 1849. April 1849

Holma Heikki 4 1/2 marker ljus Till Olof Johansson Kangonenen för ett barns underhåll

Lanto och Kauppi ett obestäml antal ljus i 15 veckors tid a´ 1Rdr 36sk 26. 12.

För tre slagtrenar som Scholbarnen haft med till Scholan 15. - Till ins. Johan Kangonen för ett barns underhåll

Dito för en större ren gifven af Scholbarnen 6. - i 15 veckors tid a´1Rdr 36sk 26. 12.

Olof Thomasson Kitkiöjärvi - 36. Till ins. Olof Kangonen för ett barns underhåll i

Eva Alanentalo ett halsked 15 veckor och 4 dagar a´1Rdr 6sk 27. 12.

Jakob Kauppi en Silfverbagare Till Isak Larsson Micko för ett barns underhåll

Johan Johansson Alanentalo 8. 24. i 15 veckor 4 dagar a´ 1Rdr 36sk 27.12.

Pehr Jonsson Pilto 1. - Till dito för ett barns underhåll i tre veckor 2 dagar

Caisa Lars d. Simma 1. 16. a´ 1. 36. 5.36. 33.

Nils Johansson Nuttis hustru en Silfverringar - 12. Till Carl Johan Nykäinen för ett par skor till et Scholbarn - 12.

Ingrid Pehrs d. Päiviä - 12. Till Lena Caisa Isaks d. Holma för skurning

Henrik Salomonsson Tornberg - 24. af Scholrummet 1. 24.

Henrik Olofsson Päiviä - 6. Till en Lapp för två fattige barns skutsande från

Elesa Nilsson Hurri - 12. Soppero till Kangos 2. 24.

Pehr Andersson Vasara - 12. Scholmästarens arvode 100. -

3


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Nils Andersson Vasara - 32.

Lars Mårtensson Blind - 12.

Pehr Tore - 18.

En okänd - 18.

Johan Pehrsson Jatko - 18.

Olof Jonsson Pilto - 28.

Transport 337. 7. Transport 1558. 19.

pag 16.

sida 15 Lainio- Kangos Scholas inkomster 1848 och 1849. Lainio Kangos Scholas utgifter 1848 och1849. sida 16

Transport 337. 7. Transport 1558. 19.

April 1849.

Pehr Andersson Pilto - 12.

Anders Jonsson Pilto - 8.

Nils Thomasson Magga - 30.

Anders Matsson Syväjärvi - 12.

En okänd - 36.

Lars Jonsson Pilto - 24.

Guttorm Andersson Labba - 18.

Salomon Tornberg

1848 års Statsmedel för 18Rdr barnunderhåll vid

- 32.

Scholan i Lainio 360Rdr Barns

1849 års Stadsmedel för 18Rdr barns undelhåll vid

540. -

Scholan i Kangos 360Rdr Barns 540. -

Tillkommer genom missummering på page 7 4. 24.

Enskilda gåvor insamlade är 1847 132. 37.

Dito Dito - 19.

Summa 1558. 19. Summa 1558. 19.

sida 17 Tärendö Scholas inkomster 1849 och 1850. Tärendö Scholas utgifter 1850. sida 18.

Juni 24de Pehr Andersson Sevä, en ring April 6te 1850.

September 15de Isak Hansson Snälls hustru, ett Till Johan Pehrsson Hannu tvänne Scholbarns skjuttande

Silfververked från Junosuando till Tärendö 1. 36.

September 29de Anna Maria Olofs d. Merasjärvi, en April 18de Till Johan Johansson Lanto för Scholbarns

röd halsduk forslande från Kangos till Lovika 1. -

Maja Lina Lars d. Kurkio en smal halsduk Till Hans Petter Hansson Lainio för Scholbarns forslande

Lars Larsson Kurkkio - 24. från Lainio till Kangos 2. -

Olof Larsson Kurkio 1. 32. Till Olof Andersson Lainio för Scholbarns forslande från

December 1849. Fredrik Johansson Kruka 3. - Lainio till Kangos 2. -

Lars Larsson Kuoksu, en Silhverbägare med ringar Till Johan Petter Isaksson Holma för Scholbarns forslande

Johan Kantola, en kalk från Kangos till Tärendö 2. -

Ylintalo Jussa i Soppero 15. - Till Isak Samuelsson i Suando för Scholbarns forslande

En del i Norrige Försålt Silfver, genom Hanski från Suando till Tärendö 1. 36.

Jussa 4. 12. April 22dra Till de fattigaste barnen, mat pengar under

Pehr Pehrsson Vittangi 10. - återresan 26. 24.

Erik Andersson Autio 2. - Till Lars Johansson Tervahauta för ett Scholbarns

Käymäjärvis hust en Silfverkalk och ring underhåll i 112 dagar a´16 sk 37. 16.

Erik Parkajoki, en Silkes halsbuk Till Henrik Pehrsson Tuoma för Scholbarns forslande

Brita Stina Jatko från Tärendö, en halsduk från Tärendö till Lovika 1. -

Gretha Anders d. Autio - 16. Till Isak Michel Jonasson Rautio för Scholbarns

Lena Anders d. Rautio - 16. skjutsande från Tärendö till Lovika 1. -

Isak Larsson Mikko 1. Till Henrik Adamsson Pekkari för Scholbarns forslande

Zachris Andersson Kitkiöjoki - 16. från Tärendö till Lovika med 2 hästar 2. -

Joh Math Olsson Jr. Huukki - 36. Skjuts för några Scholbarn från Tärendö till hemorten 1.

Transport 39. 8. Transport 79. 16.

pag 24.

4


Missionskolans Kassabok 1847-1858

sida 19 Tärendö Scholas inkomster 1849 och 1850. Tärendö Scholas inkomster 1849 och 1850. sida 20.

Transport 39. 8. Transport 61. 36.

December 1849. Mars 1850.

Erik Jutos hust. I Tärendö - 12. Jakob Kauppi 1. 9.

Ulrika Henriks d. Area - 6. Esaias Henricson Lainio 100. -

Erik Johansson Koskenniemi 1. 16. Johan Johansson Parrakawaara, en tumlare

Johan Pehrsson Jatko 3. - Jakob Johansson Parraka 2. -

Anders Larsson Lasu - 36. Gunnar Henriksson Nupuks hustru - 36.

Johan Henrik Fors Hust. - 24. Ella Mariam pekka från Karesuando 3. -

Henrik Andersson Autio 24. Genom Naimaka Olle insamlade om våren 1849. 41. 42.

Isak Andersson Autio 1. - Och genom samma Naimaka Olle insamlade vidare 4. 36.

Olof Larsson Kuoksu - 16. Henrik Johansson Swala 3. 16.

Johan Petter Autio - 24. Genom Lars Mukka insamlade 9. 23.

Moses Pehrsson Autio - 18. Johan Johansson Alanentalo, en kalk

Anders Nilsson Sunna - 12. Lena Michels dotter 1. -

Gustaf Olofsson Alanentalo 1. - Olof Karvoinen - 24.

Erik Anders Andersson 2. 24. Isak Fredrik Olsson i Erkheiki 1. -

Brita Maria Lars d. 1. - Ulrika Henriks d. Area - 12.

Isak Andersson Kalström - 32. Gretha Caisa dito - 12.

Abraham Olofsson Kjeksiswaara 1. - Simon Fredrik Simonsson i Huuki - 30.

Bergströms Syster, ett kattuns förkläde Isak Olofsson Kostet - 12.

Petter Swarfvare - 24. Henrik Henriksson Area - 14.

Simon Fredrik Henriksson i Huukki 1. - Henrik Nupuks hustru - 9.

Brita Stina Johans d. Lehto ,en halsduk Johan Fredrik Samuelsson 4. -

Mars 1850 Olof olofsson Oksajärvi 1. - Henrik Nilsson Unga 2. -

Maja Stina från Juhonpieti 5. - Joh Johanss. Aros hust 1. 32.

Lars Henrik Kurkio 1. -

Transport 61. 36. Transport 241. 7.

sida 21 Tärendö Scholas inkomster 1849 och 1850. Tärendö Scholas inkomster 1849 och 1850. sida 22.

Transport 241. 7. Transport 355. 35.

Mars 1850. Mars 1850.

Johan Petter Kyöstäjäs hustru ett halsduk Maja Lena Isaks d. Lahti - 24.

Michel Michelsson Pokka och Michel Nilsson Tjuiki Anna Gretha Isaks d. Lahti 1. -

Ragnar Laestadius 26. - Brita Lena Anders d. Lahti - 24.

Enk Eva Alanentalo 25. - Jakob Kauppi - 10.

Henrik Johansson Alanentalo för en liten halsduk 1. 24. Sara Sophia Anders d. Oksajärvi 1. -

En bägare, 2ne mindre kalkar, en tumlare samt en söndrad Anders Oksajärvi - 3.

guldring, försålde till Guldsm. Forsberg genom Lena Stina Ols d.Nykäinen - 24.

Johan Erik Olsson Kangos 33. 45. Johan Olofsson Uusitalo 1. -

Erik Anders Andersson 3. - April

Olof Michelsson Mikko 1. - Pehr Henriksson Tuoma 3. -

Sara Maria Isaks d. Mikko - 24. En flicka från Kangos 1. -

Olof Pehrsson Rantatalos hustru 4. 22. Isak Adamsson Pekkari 5. -

Stina Caisa Isaks d. Juhonpjeti 3. - Johan Michelsson Wiss 1. -

Isak Isaksson Maaherra 1. - Johan Isaksson Winsa - 24.

Johan Pehrsson Juhonpjeti 1. - Anders Israelsson Mendovaara 1. -

Johan Fredrik Barsk 1. - Gretha Stina Johans d. Holma 1. 12.

Brita Caisa Olosson d. 1. 36. Brita Caisa Eriks d. Rovanjimi en halsduk

Eva Caisa Isaks d. 1. - Brita Stina Pehrs d. Airivaara 2. -

Lars Johansson Mukka 3. - Anders Jonasson Snällfot 1. -

Seppäläs vaimo Suannosa 1. - Lena Caisa Pehrs d. Aittamaa 1. -

Johan Henrik Michelsson Lainio 2. 44. Henrik Pehrsson Tuoma 6. 18.

Britta Stina Andersson Mella - 24. Maja Lena Eriks d. Pekkari 1. 24.

Isak Johansson Soppero 2. - Anna Gretha Hans d. Aittamaa 1. -

5


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Johan Johansson Nykäinen 1. - Fredrik Eriksson Pekkari 1. -

Isak Pehrsson Panna 1. -

Transport 355. 35. Transport 388. 11.

sida 23 Tärendö Scholas inkomster 1849 och 1850. Tärendö Scholas utgifter 1850. sida 24.

Transport 388. 11. Transport 79. 16.

April 1850. April 22dra 1850.

Henrik Johansson Aidanpää 2. - Till Pehr Nilsson Nias barn matpenningar på hemvägen 2. -

Isak Michelsson Jatko 3. - Erik Hansson Lindbergs barn, matpenningar under Schol-

Johan Johansson Baltsare 2. - tiden 5. -

Henrik Olofsson Lehto - 24. Ett Lttd Ljus till Scholan 6. 24.

Johan Pehrsson Aittamaa 1. 36. Till Michel Pavo för Scholbarnens Skjuts från Tärendö

Nils Henriksson Inga - 30. till Lovika 1. -

Henrik Michelsson Heiki 10. - Till Johan Adamsson Pavo för två barns kosthållning i 100

Johan Isakson Lampa 1. 36. dagar a´ 16sk för hvardera. 66.32.

Isak Ersson Ylinenpää - 24. Till dito för ett barns underhåll i 25 dagar 16sk. 8.16. 75. -

Johan Nilsson Heinonen 1. - Til Johan Michelsson Krekula för ett barns underhåll

Krekulan Emändä 1. - i 101 dagar a´16sk. 33. 32.

Lena Caisa Johans d. Aidanpää 1. - Till Henrik Michelsson Krekula för 2ne barns underhåll i

Eva Johanna Isaks d. Swala 1. 18. 101 dagar a´ 12sk 50. 24.

Zackris Andersson Kitkiöjoki 15. - Till Johan Pehrsson Kantola för tre barns underhåll i

Lovisa Zackris d. 2. - 100 dagar a´ 12sk 75. -

Johanna Zackris d. 9. - Till Fredrik Michelsson Jatko för fyra barns underhål i

Henrik Zackrisson Kitkiöjoki 3. - 101 dagar a´12sk 101. -

Maria Zackris dotter 3. - Till Henrik Pehrsson Tuoma för ett barns underhåll i

Anders Zacriksson 1. 12. 98 dagar a´ 12sk 24. 24.

Erik Zacriksson 3. - Till dito för ett barns underhåll 24d a´12sk 6. 30. 24.

Zacris Zacriksson 4. - Till Michell Pavo för ett barns underhåll i 101 dagar

Johan Saittajärvi - 18. a´12sk 25. 12.

Anna Gretha Saittajärvi - 12. Till dito för ett barns underhåll i 97 dagar a´12sk 24. 12. 49. 24.

Transport 454. 47. Transport 509. -

sida 25 Tärendö Scholas inkomster 1849 och 1850. Tärendö Scholas utgifter 1850. sida 26.

Transport 454. 47. Transport 509. -

April 1850 April 23dje 1850.

Nils Henriksson Inga 4. - Till Henrik Andersson Pekkari för tre barns underhåll i

Ella Anders dotter Inga - 24. 101 dagar a´12sk 75.36.

Aron Purainen 3. - Till dito för ett barns underhåll 12 dagar 3. 78. 36.

Brita Lena Anders Dotter - 18. Till Henrik Andersson Pekkari för 10½ fammar ved a´1Rdr 10. 24.

Anna Gretha Johans dotter - 18. Till Henrik Pehrsson Tuoma för ett barns underhåll 14

Gustaf Wanhatalo 1. 16. dagar tid a´ 12sk 3. 24.

Olof Nilsson Sarri 3. - Scholmästarens arfvode 100. -

Nils Pehrsson Kansa 4. - Skjuts för Scholmästaren 20. -

Jon Olsson Nilsso 4. 24. Skjuts för Scholbarnen från Lovika till Suando 1 1/2

Jon Olofsson Pingi 3. - mil med 5 hästar 3. 36.

Johan Henriksson Sadio - 18. Skjuts för Scholbarnen till Anders Autio från Tärendö

Eva Olos dotter Parkajoki 3. - till Suando 2. -

Johan Isaksson Holma 5. - Skjuts för Scholbarnen från Suando till Kangos med

Enkan Eva Olofs dotter Alanentalo 10. - 2 hästär - 36.

Nils Andersson Nutti 1. 24. Tollin Lena för mat på Scholan 2. -

Pekin Iskon vaimo Muoniolta 11. - Till Erik Michelsson Pekkari för två barns underhåll i

Anna Maria Johans d. i Tärendö 3. - 81 dagar a´15sk 54. -

Anna Caisa Henriks d. Skomakare - 24. Saldo till Pajala Schola 268. 39.

Maria Hans d. Aittamaa - 30.

Maja Stina Isaks d. Swala - 24.

6


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Olof Lehtos hustru i Tärendö 1. -

Anna Gretha Eriks d. i Tärendö 1. 24.

1850 års Statsanslag för 18 barn underhåll 360Rdr Bco 540. -

Summa 1057. 3. Summa 1057. 3.

sida 27 Pajala Scholas inkomster 1850. Pajala Scholas utgifter 1850. sida 28.

April 23dje 1850 Maj 1850.

Behållning från Tärendö Schola 268. 39. Till Johan Isaksson Lauri för twå barns underhåll under

Johan Pehrsson Koivuniemi 5. - Scholtiden samt för husrum och ved 8. 18.

Johan Michelsson Jatko 3. - Till Isak Johansson Wänkö för ett barns underhåll 5. 12.

Johan Michelsson Krekula 2. - Scholmästarens arfvode 36. 6.

Isak Eriksson Pertu 1. - Till enkan Eva Matts dotter för ett barns underhåll 5. -

Henrik Krekula 4. 12. Intresse å 480Rdr a´3½ procent till i Kengis kyrka under

Johan Pehrsson Kantola 5. - 55 dagar 2. 27.

Johan Michelsson Pawo 1. - Junii

Tredrik Jatko 5. 36. Till Parraka Ellas fosterson under Skriftschols tiden,

Stina Ulrika Lehtipalo 1. - matpenningar 1. 24.

Isak Johansson Lehto 1. - Till Henrik Mickelsson Auwako, matpenningar under Schol

Michel Pawo 3. - och Skristchols tiden samt för återresan till Norige 10. -

Henrik Adamsson Pekkari 5. - Saldo till Junosuando Schola 292. 13.

Maria Eriks dotter Rovanjemi 1. -

Carolina Michels dotter Jatko 1. -

Brita Caisa Isaks dotter Swala - 42.

Gretha Johanna Pehrs dotter Tuoma 1. -

Erik Anders Michelsson Pawo - 30.

Lena Michels dotter Jatko 1. -

Isak Wilhelm Drugge 4. -

Moses Pehrsson Juhonpjeti 1. -

Gustaf Vilhelm Kyrö 1. -

Fredrik Henriksson Rova 1. -

Henrik Pellika 4. -

Transport 322. 15. Transport 361. 4.

sida 29 Pajala Scholas inkomster 1850. Pajala Scholas utgifter 1850. sida 30.

Transport 322. 15. Transport 361. 4.

Maj 1850.

Isak Mikko 3. -

Johan Mettäwainio 3. -

Olof Mikko 5. -

Johan Olofsson Heiki 3. -

Henrik Pellika 2. 42.

Cristian Henriksson Pajala 1. -

Pehr Pehrsson Kyrö 2. 24.

Erik Jatko 1. 36.

Erik Thomasson Vuopio 1. -

Johan Olofsson Pajala - 12.

Fredrik Henriksson Pajala 6. -

Isak Drugge 1. -

Olof Pehrsson Rantatalos hustru 1. -

Fredrik Olofsson Mettäwainios hustru - 12.

Twå flickor från Pajala - 25.

Isak Pehrsson Vanhanen 1. -

Johan Petter Karvonen 1. 12.

Erik Michelsson Sadio

Junii Månad

1. -

Lars Rasmusson Sunna - 24.

7


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Olof Andersson Parkjokis Enka 2. 42.

Summa 361. 4. Summa 361. 4.

sida 31 Junosuando Scholas inkomster 1850 -1851. Junosuando Scholas inkomster åren 1850 -1851. sida 32.

Juni 1850. Transporter 760. 46.

Behållning från Pajala Schola 292. 13. December 1850.

September den 22dra Songamuotkan Äija 7. 24.

Michel Michelsson Pokka Schola genom Pjetari V. 6. - Ingrid Jons dotter Sarri - 24.

Elias Jakobsson Parraka 2. - Nikula i Wittangi 4. -

Ewa Carolina Johans dotter Jatko 1. - Zachris Häggrot 5. -

Johan Michelsson Pawo 1. 24. Kuorkan Olli från Jukkasjärvi 10. -

Stina Caisa Isaks dotter Nuoksujärvi - 24. Nikkasen Nikki från Jukkasjärvi 13. -

Maja Stina Hans dotter Lantto - 24. Jyskyn Kalla Kneitenmaa i Hietaniemi 15. -

Erik Anders Andersson Juhonpjeti - 24. Olof Olofsson Mäkitalos hustru i Jarhois 1. -

Johan Isaksson Lampa 1. 24. Åtskillige Lappar från Jukkasjärvi 16. -

Fredrik Olofsson Lauri 1. - Lars Larsson Kuoksu 3. -

October Olof Larsson Kuoksu 7. -

Åtskillige förut omnämnde kläder per sedlar gifne till Pehr Pehrsson Vittangi 10. -

Scholan, försålda af Mamsel Laestadius i Piteå 23. - Adam Bergström 6. -

Epfraim Fors 1. - Hans Petter Lainio 2. -

December Petter Johansson Fors 1. 24.

Genom Ragnar Laestadius insamlade i Jukkasjärvi och Anders Olofsson Kreku 1. -

Soppero 284. 18. Greta Anders d. Autio 1. -

Isak Larsson Winsa 3. - Isak Karlström 1. -

Genom Pastor Engelmark insamlade i Karesuando 41. 39. Isak Olofsson Kangas 1. -

Hans Wittangi 1. - Petter Anders Sewä 2. -

Johan Michelsson Pawo - 24.

Jakob Jakobsson Käymäjärvi 1. 18.

Eva Caisa Salomons d. Ohtanajärvi 1. -

Transport 760. 46. Transport 871. 16.

sida 33 Junosuando Scholas inkomster 1850 -1851. Junosuando Scholas inkomster 1850 -1851. sida 34.

Transport 871. 16. Transport 940. 36.

Januarii 1851. Februarii 1851.

Johan Pehrsson Pimäjärvi 1. - Johan Johansson Alanentalo 6. -

Henrik Parkajoki 6. - Henrik Michelsson Erki 2. -

Fredrik Henriksson Pajala 10. - Johan Magnusson Harju 6. -

Fredrik Henriksson Viss - 24. Olof Henriksson Huuki - 7.

Jakob Kauppi 1. - Johan Petter Kyöstäjä - 12.

Johan Isaksson Fors 2. - Isak Pehrsson Kaltio 1. 24.

Johan Michel Olsson Uusitalo 10. - Isak Pehrsson Wanhanen 2. -

Johan Adamsson Pawo Ett guldked Hans Petter Mäki 1. 24.

Olof Michelsson Mikko 1. 24. Henrik Michelsson Mikkos hustru - 24.

Erik Johansson Koskennjemi 1. 24. Hans Petter Johansson Mikko från Korpilombolo - 45.

Henrik Johansson Swala 2. - Suikin Niku en Silfwerkosa samt 10. 36.

Petter Danielsson Granat från Pello 2. - Olof Henrik Eriksson Wittangi 3. 24.

Olof Olofsson Mäkitalo 2. 24. Petter Johansson Parrakka - 11.

Isak Olofsson Lanto 1. - Mars 1851.

Isak Pehrsson Mäkikaltio 2. - Gunnar Henriksson Knubbuks hustru 7. 24.

Isak Mäkitalo i Kjeksiswaara 5. - Johan Olsson Kuoksu - 24.

Brita Caisa Olofs dotter Mäki 2. - Hans Hansson Wittangi 1. -

Michel Johansson Baltsare 4. - Erik Filpa - 24.

Pehr Olofsson Kyrös enka i Sattajärvi 1. 24. Olof Andersson Lasu - 24.

Erkin Nikki i Vittangi ett halsked Johan Lanto i Tärendö - 12.

Nils Nilsson Nia genom Moses 6. 24. Anders Bergström - 12.

Johan Filpa 1. 36. Olof Henriksson Partapuoli 1. -

Fredrik Johansson Kruka 5. 32. Helena Anders dotter Kärendöjärvi - 12.

8


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Transport 940. 36. Transport 987. 39.

sida 35 Junosuando Scholas inkomster 1850 -1851. Junosuando Scholas inkomster 1850 -1851. sida 36.

Transport 937. 39. Transport 1013. 39.

Mars 1851. Mars 1851.

Greta Nils dotter Sarri 1. - Olof Samuelsson Lanto 1. -

Lena Stina Bergström - 16. Johan Henrik Henriksson - 24.

Hansin Antes hustru - 24. Erik Anders Henriksson Lasu 1. -

Enkan Maria Vittangi - 18. Jakob Andersson Kruka 1. 24.

Filpa Jussas hustru från Parraka - 24. Erik Michelsson Wiss 1. -

Olof Pettersson 3. - Brita Stina Johans dotter Spjut 1. -

Hansin Caisa från Wittangi - 12. Anna Greta Pehrs dotter Mennikö 1. -

Johan Olofsson Sarri 3. - Anna Greta Isaks dotter Lahti - 24.

Anna Maria Bergström - 12. Johan Isaksson Holma 5. -

Catharina Nils dotter Inga - 24. Olof Larsson Sarris hustru - 44.

Johan Pehrsson Wittangi 1. - Isak Mattsson Palokorva 1. -

Greta Caisa Anders dotter Lahti - 12. Henrik Hansson Lainio 1. -

Henrik Olofsson Fors 1. - Anders Johansson Kainu - 12.

Johan Pehrsson Kantola 3. - Anders Sewä - 12.

Johan Pehrsson Koivuniemi 3. - Johan Andersson Karvoinen 1. -

John Adamsson Pawo 3. - Anders Andersson Holma 1. -

Johan Patomella 1. 20. Pehr Jonsson Prost - 12.

Isak Mårtensson Lainio - 24. Johan Olsson Lainio 1. -

Rosena Pettersson - 24. Gustaf Henriksson Mikko 1. -

Jonas Pettersson - 24. Anna Gretha Olofs dotter Lehto 1. -

Isak Isaksson Holma - 36. Olof Mårtensson Kitti - 36.

Johan Johansson Kerändöjärvi 1. - Johan Henrik Andersson Kruka 1. 36.

Isak Anna Gretas son Palo - 18. Eva Olofs dotter Alanentalo - 12.

Transport 1013. 39. Transport 1037. 35.

sida 37 Junosuando Scholas inkomster 1850 -1851. Junosuando Scholas inkomster 1850 -1851. sida 38.

Transport 1037. 35. Transport 1069. 14.

Mars 1851. April 1851.

Olof Johansson Lanto 1. 24. Henrik Adamsson Pekkari 1. -

Henrik Pehrsson Kuhmunens hustru 1. - Johan Johansson Alanentalo 3. -

Brita Lena - 24. Johan Olofsson Kostet - 12.

Johan Andersson Nutti En Silfwertumlare Pawomuotkan Lovisa 3. 40.

Per Isaksson Marakatt en Lappring Alatalon Johanna 1. -

Maria Greta Johans dotter Wuopio 1. - Hans Petter Makis hustru 1. 22.

Anders Olofsson Karvoinen 1. - Johan Aros hustru 1. -

Holman parikunta ifrån Kangos genom Erik Anders 2. - Anders Johansson Autio 3. -

Johan Petter Karvoinen - 40. Eva Michels dotter Jatko 2. -

Maja Lena Petters dotter Karvoinen 1. - Brita Stina Pehrs dotter Airivaara, en Silkeduk

Gustaf Johansson Jatko - 11. Henrik Andersson Autio 1. 24.

En okänd i Kangos - 24. Carolina Michels dotter Jatko 2. -

Lena Caisa Aidanpää 1. - Brita Stina Sadio - 18.

Isak Holma 5. - Henrik Johansson Olli 4. -

Henrik Pehrsson Napuri 3. - Johan Petter Michelsson Pawo 1. 24.

Henrik Alanentalo 1. - Isak Andersson Holma 3. 36.

Lars Kurkio 5. - Henrik Andersson Holma 1. 24.

Nils Petter Eriksson Koivuniemi 1. 24. Johan Fredrik Simensson Huuki - 24.

Greta Caisa Swala 1. - Johan Adamsson Pavo 5. -

Erik Anders Andersson Juhonpieti 3. - Henrik Henriksson - 24.

Henrik Josephsson Lahti 1. 24. Henrik Johansson Korpilombolo - 36.

Henrik Lehtos hustru i Korpi En ring

Transport 1069. 14. Transport 1107. 10.

9


Missionskolans Kassabok 1847-1858

sida 39 Junosuando Scholas inkomster 1850 -1851. Junosuando Scholas utgifter 1850 -1851. sida 40.

Transport 1107. 10. Januarii 1851.

April 1851. Till Nati Pekka matpenningar på resan 1. 24.

Maja Lena Eriks dotter Pekkari 1. - Till Mamsel Laestadius i Piteå för hennes besvär med

Daniel Pehrsson Wanhanjemi - 9. försålda klädespersedlar 1. 24.

Simon Fredrik Henriksson i Huuki 1. 22. Februarii den 8de

Johanna Pehrs dotter Kepä - 24. Till Tölli Lena matpenningar i Scholan 10. -

Nils Larsson Jubbmukk - 45. För Tölli Lenas barns underhåll under Scholtiden 5. -

En okänd i Tärendö - 12. Till Fredrik Johansson Kruka för Scholbarns skjuts från

Isak Ersson Pekkari 1. - Junosuando till Vittangi fem mil 2. 24.

Michel Johansson Koivuniemi 2. - Till Olof Nilsson Ruokojärvis enka för hennes barns under-

Isak Michelsson Jatko 3. - håll i Scholan 10. -

Gustaf Henriksson Mikko 1. - Till Dito Dito för Dito 2. -

Johan Isaksson Winsa 1. - Till Tölli Lena, matpenningar 1. -

Henrik Adamsson Pekkari 1. - April den 26te

Henrik Pehrsson Tuoma 1. - Till Lars Johansson Mukka för tvänne barns underhåll i

Johan Baltrarsson 3. - 96 dagar a´10sk 6sk 42. -

Johan Petter Johansson Korpilombolo - 18. Till Olof Rantatalo för ett barns underhåll i96 dagar

Henrik Johansson Junti 1. 12. a´ 10sk 6sk 21. -

Anna Greta Sjans dotter Aittamaa 1. 12. Till Johan Seppelä för ett barns underhåll i 94 dagar

Erik Isaksson Winsa 1. - a´ 16sk 31. 16.

Isak Henriksson Lehtipalo 1. - Till Anders Seppelä för ett barns underhåll i 105 dagar

Eva Isak dotter Swala 1. - a´ 10sk 6sk 22. 46.

Henrik Henriksson Heikilä 1. - Till Anders Poromaa för ett barns underhåll i 92 dagar

Brita Stina Anders dotter Karlströms 1. - a´ 10sk 6sk 20. 6.

Kratari Greta i Tärendö för förkläde bitar af siden kläde 1. 12.

Transport 1133. 32. Transport 150. 44.

sida 41 Junosuando Scholas inkomster 1850 -1851. Junosuando Scholas utgifter 1850 -1851. sida 42.

Transport 1133. 32. Transport 150. 44.

April 1851. Till Anders Poromaa för ett barns underhåll i 90 dagar

Isak Johansson Lampa 1. - a´ 10sk 6sk 17. 33.

Brita Johanna Sjans dotter 1. - Till Olof Lasu för ett barns underhåll i fem veckor

Michel Michelsson Pawo 2. 30. a´10sk 24sk i veckan 7. 24.

Zachris Olofsson Lanto 2. - Till densamma för ett barns underhåll i 96 dagar

Ols dotter Lanto 1. - a´10sk 6sk Om dagen 21. -

Maria Sjans dotter Aittamaa 1. - Till Dito för ett barns underhåll i 25 dagar a´10sk 6sk 5. 22.

Anna Greta Anders dotter - 18. Till Dito för husrum 9. -

Maria Henriks dotter Juto 1. - Till Henrik Johdet för ett barns underhåll i 96 dagar

Isak Ersson Huhtanen 1. - a´ 10sk 6sk 21. -

Anna Maria Johans dotter Juteri - 24. Till Anders Karkea för ett barns underhåll i 36 dagar

Johan Ersson Tjeva 2. - a´ 10sk 6sk 7. 42.

Greta Stina Nils dotter Pekkari - 12. Till Dito för ett barns underhåll i 7 veckors tid a´1Rdr 24sk 10. 24.

Henrik Johansson Aidanpää 3. - Till Olof Kuja för ett barns underhåll i 88 dagar a´10sk 6sk 19. 12.

Lars Johansson Mukka 4. - Till Henrik Lanto för ett barns underhåll i 77 dagar

Anders Poromaa 2. - a´10sk 6sk Om dagen 16. 40.

Lena Caisa Pehrs dotter Aittamaa 1. - Dito för barns underhåll i 50 dagar a´10sk 6sk 10. 45.

Anna Greta Nils dotter Wittangi 4. -

Isak Poromaa 3. -

Johan Ersson Wittangi 3. 16.

Genom pastor Lindsted insamlade 5. 24.

Pehr Michelsson Jatko 5. -

Isak Olofsson Kangas - 12.

Pehr Pehrsson Moska - 12.

Olof Larsson Kuoksu - 36.

10


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Transport 1179. 24. Transport 321. 47.

sida 43 Junosuando Scholas inkomster 1850 -1851. Junosuando Scholas utgifter 1850 -1851. sida 44.

Transport 1179. 24. Transport 321. 47.

April 1851. 1851 April 26te

Hannukan Anti i Soppero 1. - Till Isak Poromaa för twå barns underhåll i 88 dagarna

Johan Johansson Parrakka 1. - a´10sk 6sk 38. 24.

Jakob Jakobson Saittajärvi - 36. Johan Wanhatalo för ett barns underhåll i 88 dagar

Pehr Pehrsson Wittangi 2. 42. a´13Rdr 6sk 24. 36.

Brita Lena Olofs dotter Kuoksu - 36. Till Fredrik Johansson Kruka för ett barns underhåll i

Isak Isaksson Holma - 18. 72 dagar a´10sk 6sk 15. 36.

Johan Olofsson Lainio 2. - Till dito för ett barns underhåll i 25 dagar a´ 10sk 6sk

Isak Larsson i Kangos 1. - om dagen 5. 22.

Maria Carolina Henriks dotter - 24. Till Samuel Lanto för ett barns underhåll i 13 dagar

Eva Isaks dotter Njemi - 24. a´ 1Rdr 24.sk 19. 24.

Sara Maria Johans dotter Kuoppala en ring 1851 April 27de

Johan Israelsson Pertu - 20. Matpenningar åt Scholbarnen under hemresan 12. 36.

Greta Anders dotter Nia genom Lindstedt 2. 24. 12ste Psalmböcker för Scholans räkning a´2Rdr 4sk 25. -

Isak Ersson Ylinenpää 2. - 10ste Abc böcker för Scholans räkning 2. 24.

Genom Carl Johan Grape insamladt 2ste Catechesar - 36.

Jonas Pettersson 5. - Scholmästaren C.J. Grapes arfvode 83. -

Heikin Vuolli 6. - Till en Lappman fam föst Magtrenar till Scholan 1. 24.

Ronkan Erki 4. - Behållning till Gellevare Schola 1213. 34.

Pehr Michelsson Pokka 10. -

Lars Kurkio 3. -

Lanto från Tärendö 1. 24.

Michel Michelsson Pokka - 24.

1851 års Scholsanslag för 18 barns underhåll 360Rdr

Banco 540. -

Summa 1765. 8. Summa 1765. 8.

sida 45 Gellevare Scholas inkomster 1850 -1851. Gellevare Scholas inkomster 1850 -1851. sida 46.

Behållning från Junosuando Schola 1213. 34. Transport 1258. 46.

1850 December 1851 Januarii

Johan Ylitalo i Soppero 3. - Anders Huika 6. -

Raidion Niku 5. - Pehr Henriksson Kuhmuses hustru 5. -

Olof Olofsson Nia 1. - Anders Filpa i Parrakka 3. -

Jon Pehrsson Nia 1. - Johan Nilsson Wittangi 5. -

Knut Andersson 1. - Hans Huru 1. -

En okänd 1. - Anna Greta Kitkiöjoki 1. -

Isak Johansson Ylitalo 2. - Anders Kitkiöjoki 2. 44.

Johan Henrik Johansson Ylitalo 2. - Johanna Kitkiöjoki 3. -

Hans Hansson Vittangi 2. - Henrik Merasjärvi 1. -

Henrik Wivungi - 24. Pehr Nilsson Mudoslombolo 2. 16.

Hans Petter Wittangi - 24. Johan Nilsson Mudoslombolo 4. -

Jonas Samuelsson Riska 1. - Gustaf Thomasson Ylinentalo 3. -

Lena Rowa 1. - Lanton Isäntä Muoniolta - 24.

Maria Soppero - 32. Carl Mäki i Muonioniska 10. -

Anders Olofsson Sunna 1. - Anders Andersson Koutokeino - 36.

Ragnar Laestadius 1. 16. Anders Jonsson Pilto 1. -

Anders Hansson Spett 1. - Johan Johansson Raatamaa 1. 16.

Rovan Emändä - 12. Johan Pehrsson Jatko 2. 36.

Nian Leski 8. - Pehr Pehrsson Tore 1. 24.

Brita Hans dotter 1. - Brita Matts dotter Syväjärvi 1. -

Gunnar Moses Olofsson Alanentalo insamlad Nils Thomasson Magga 1. 12.

Michel Michelsson Pokka 7. - Stina Pehrs dotter Niva 1. -

11


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Nils Olofsson Nia 3. - Ibhraim Pehrsson Wanhapiha 1. -

Pehr Pehrsson Moska 1. - Genom Abraham Ålin insamlade 35. -

Pehr Pehrsson Nutti 4. -

Olof Jonsson Pilto 4. -

Transport 1256. 46. Transport 1361. 14.

sida 47 Gellevare Scholas inkomster 1850 -1851. Gellevare Scholas Inkomster 1850 -1851. sida 48.

Transport 1361. 14. Transport 1427. 32.

1851 Januarii 1851 Februarii

Nils Michelsson Ungas dotter 2. - Thomas Jonsson Påwe 2. -

Henrik Jonsson Pilto 3. - Johan Johansson Kemi 3. -

Olof Jonsson Parfar 1. - Jakob Wiki 15. -

Henrik Olofsson Naimaka - 36. Pehr Pehrsson Wittangi 3. -

Johan Nilsson Idivuoma 2. - Hans Hansson 11. -

Jon Jonsson Labba 1. 30. Olof Johansson Waskivuori 1. -

Pehr Jonsson Labba 12. Henrik Hansson 10. -

Margaretha Salomons dotter Tomberg 1. - Johan Lasu 5. -

Margaretha Jons dotter Nutti 2. 12. Johan Nilsson Wittangi 3. -

Margaretha Pehrs dotter Rasti - 36. Anders Hansson Spett 2. -

Lars Andersson Simma 1. - Johan Filpa 3. -

Catharina Jons dotter Unga 4. - Filmarkus 3. -

Nils Johansson Nutti 3. - Hans Huru 1. 40.

Greta Caisa Anders dotter Närvä - 12. Stina Olofs dotter 2. -

Greta Stina Pehrs dotter Riska - 12. Esaias Henriksson Lainio 1. 6.

Anna Johans dotter Nutti - 36. Johan Hansson Lainio - 36.

Jakob Andersson Närvä 4. - Ella Erikas dotter Sunna - 24.

Maja Stina Filpa 2. - Jon Olofsson - 36.

Nils Eriksson Hua 4. - Johan Johansson Neiwak 3. -

Ols Johansson Pingi 1. - Henrik Henriksson Heikkilä - 24.

Olof Henriksson Partapuoli 2. - Johan Pehrsson Aittamaa - 24.

Henrik Adamsson Pekkari 19. 24. Erik Niulpa 10. -

Isak Michelsson Jatko 2. - Johan Petter Henriksson Jukkasjärvi 1. 16.

Johan Filpa 3. - För Scholrenarnes hudar sålda i Gellevare 20. -

Nils Petter Hakanen 5. -

Transport 1427. 32. Transport 1530. 46.

sida 49 Gellevare Scholas inkomsten 1850 -1851. Gellevare Scholas utgifter sida 50.

Transport 1530. 46. 1851 Januarii

1851 Februarii Inköpta Renar för Scholas räkning af Nolpa i Gellevare

Erik Nolpa 4. 24. Joini i Gellivare ingen helinackordering! 79. 24.

Michel Michelsson Pokka 2. - Till Anders Israelsson Meniköwaara för de inköpta Renare

Johan Isaksson Lampa 2. - transporterande till Sammako 10. -

Johan Olofsson Kuoksu 1. - Till Pulkin Olli som flått Renarne - 18.

Anna Anders dotter från Gellevare 1. - Till Henrik Adamsson Pekkari för mjöl 126. 32.

Margaretha Anders dotter Nia 1. - För Ljus till Scholan 4. -

Anders Olofsson Sunna - 24. Inköpt Smör för 8. 42.

Johan Johansson Kantolas 1. 24. För skjuits åt Scholbarnen från Sammako till Margittawaara 2. -

Anders Huuva 15. - Till pigan Stina Olofs dotter Wittangi för hushållning med

Zachris Eliasson Häggroth 3. - Scholbarnen 5. -

Lars Johansson Mukkas Hustru 3. - Till Henrik Adamsson Pekkari för matlagning Smör

Johan Adamsson Pawo 2. - inköpt för 9. -

Henrik Pehrsson Kompeluslehto 5. 8. Till Erik Eriksson Markitavaara för ved och hushyra 13. 24.

Henrik Mattsson Wettasjärvi 1. - För Scholbarnens skjutssande till Junosuando - 40.

Olof Hansson Jukkasjärvi 3. - Till Carolina Michels dotter Jatko för matlagning och

Johan Mäkitalo från Wettasjärvi 1. - hushållning med Scholbarnen 10. -

Jakob Parrakkavaara 3. - Till Lorens Wilhelm Laestadius Renskjuts 1. 24.

12


Missionskolans Kassabok 1847-1858

För Sålda matvaror 5. 15. Till Scholgosson Michel Juwa Matpenningar 2. -

För sålda renbellingar härnor och senor 2. - Till Scholgossarne Adam och Isak Pehrssoner Wettas-

Elias Eliasson Häggroth 20. - järvi, skjuts och matpenningar på återresan 3. -

Ella Jons dotter Solso från Gellivare 4. -

För sålda matvaror 3. -

Nils Henriksson Inga - 24.

Henrik Olofsson Partapuoli 4. -

Stina Olofs dotter Lehto 1. -

Transport 1620. 21. Transport 279. 12.

sida 51 Gellevare Scholas inkomster 1850 -1851. Gellevare Scholas utgifter 1851. sida 52.

Transport 1620. 21. Transport 279. 12.

1851 Mars 1850 April

Nils Pappa 7. 24. Till Olof Daniel Alstadius för Scholbarnens underwisning 7. -

Pehr Andersson Huuva 7. - Till Lorens Wilhelm Laestadius för de mindre för-

Nils Henriksson Inga 1. - sig komma Scholbarnens undervisning 30. -

Johan Olofsson Lainio 5. - Scholmästaren Johan Raatamaas arfvode 150. -

Olof Jonsson Inga 1. - För hushyra i Sammakko 20. -

Olof Jonssons Sarris hustru 1. 18. För Ljus till Junosuando Schola 5. -

Ella Anunds dotter Ingas - 24. Till Thomas Olofsson i Huukis matpenningar 2. 16.

Olof Johansson Pingi 1. - De köpta Barnens transporterande till Junosuando 9. -

Fredrik Johansson Kruka 1. 24. Till Olof Daniel Alstadius i förskott för skunde undervisning

Lars Nilsson Inga 5. - i Gelliware kronschola 20. 10.

Nils Nilsson Nia 3. - Betalt för denna räkenskapsbok 3. -

Pehr Olofsson Partapuoli 6. - Arfvode för dessa räkenskapers förande 5. -

Anders Olofsson Huika 20. - Behållning 1178.9 1178. 9.

Isak Johansson Soppero 4. -

Erik Rasmusson Sunna 3. 12.

Mjöl försåldt af Scholmästaren 14. 20.

Michel Michelsson Pokka den äldre 7. -

Summa 1708. 47. Summa 1703. 47.

sida 53 Tärendö Scholas inkomster 1852. Tärendö Scholas utgifter sida 54.

Behållningen från Gellevare Schola 1178. 9. 1851.

1851. Dec. Till Fredrik Kruka och Lars Larss. Kuoksu för

Maij Thomas Henriksson Rova 1. 12. Scholbarnens skjuts 2. 24.

Juni Isak Johansson Lehto - 15. 1852.

Johan Pääskynen 1. 24. Januarii Innestårnes hos handlanden L O Berggren

Greta Pääjärvi för sålda silkes lappar 1. 18. 900Rdr RGSr enligt revens af den 21a Julii och

Dito för sålda halsdukar 1. - 4te Augusti 1851, och enligt räkning af den 20 De-

Aug. Lars Olofsson Parkajoki 6. - cember samma år 154Rdr 17sk RGSr -

Eva Caisa Olofs d. Rantatalo 2. - Inneståinde hos Nils Johansson Swala 62Rdr RGSr,

Erik Anders Andersson 5. - enligt revers af den 3de i Augusti 1851.

Henrik Johansson Junti 2. - Nov 15 Lefvererat till Gellevara Schola genom Moses

Isak Lehtipalo - 24. Kangonen 100Rdr RGSr

Isak Johansson Lehto - 9. Dec. 12 Lefverat till Gellevare Schola genom Johan

Sept. Michel Baltsari 10. - Raattamaa 200Rdr RGS

Anna Greta Ols d. Lehto - 24. Dec Af L.L. Laestadius försålda Lappska Böcker till

Henrik Henriksson 1. - Gellevare Schola för 3. 18.

Eva Michels d. Jatko 1. - Innestår hos L.L. Laestadius 215Rdr

Johan Hansson Snäll 2. - 1852 10sk RGSr

Oct. Johanna Mäkitalo 1. - Mars Till Henrik Pehrsson Kuhmunen, återbetalt wärdet

Eva Stina Lappea - 24. af en ren som han förut gifwet till Scholan, emidan

Isak Mäkitalo 2. 24. renens ägare upptaikts 8. -

Johanna Kyrö 1. - Till Pehr Guttormsson Nuttis hustru för renköttes

Nov. Lina Anders d. Autio 1. - transp.fr. Idivuoma till Wittangi 3. 35.

13


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Henrik Henriksson Heikilä - 18.

TS 1220. 9. TS 17. 30.

sida 55 Tärendö Scholas inkomster 1852. Tärendö Scholas utgifter 1852. sida 56.

1851. TS 1220. 9. 1852. TS 17. 30.

Nov. Johan Pehrsson Koivuniemi 24. Mars. Handlanden Berggren till en guldsmed i Stocholm,

Carolina Pääskynen 1. 13. som profvat det till Scholan gifna silfrets halt 1. 24.

Henrik Johansson Swala 3. - Till Pehr Jonsson Pilto för 3 Lttd renkött till Schol-

Johan Pehrsson Rantatalo 3. - barnens behof 3. 36.

Carolina Jatko - 35. Till Jon Jonsson Rasti för 3 Lttd renkött 3. 36.

Brita Stina Jatko - 45. Till Pehr Nilsson Hurri för 4 Lttd dito 5. -

Brita Caisa Mäki 2. 12. Till Jon Guttormsson Omma för 1Lttd dito 1. 12.

Nils Andersson Nutti 50. - Till Pehr Mårtensson Blind för 3 Lttd dito 3. 36.

Rastin Erki 1. - Till Olof Jonss. Pilto för en renstek - 30.

Insamlade medel i Jukkasjärvi genom Ragnar Till Pehr Anders Wasara för en renstek - 40.

Laestadius 182. 44. Till Lars Anders Tomma för 2 renstekar 1. 22.

Insamlade medel i Muonioniska genom Johan Till Henrik Pehrss. Blind för en renstek - 30.

Raattamaa 8. 44. Till Gustaf Pehrss. Blind för ½ Lttd kött - 30.

Olof Nilsson Sarri genom Isak Johdet i Suando 8. 18. Till Lars Mårtens Blind för en renbringa - 16.

Febr. Henrik Isaksson Torakankorva 1. - Till Henrik Johanss. Nutti för en oxren 10. -

Johan Aro i Kauniswaara 1. 24. Till Joh Johanss Nutti för en runo 5. 24.

Mars. Jonas Johansson Lindmark 1. - Till Nils Andersson Nutti för en runs 4. 24.

Jakob Jakobsson Parakka 1. 24. Till Jon Anders Nutti för ett Lttd renkött 1. 12.

Elias Jakobsson Parakka 6. - Till Pehr Guttormss. Nutti för 1 Lttd dito 1. 12.

Michel Nilsson Nia eller Kalloka 15. - Till Knut Pehrss. Nutti för 1½ Lttd dito 1. 42.

Af Handl. Berggren för försålda Silfwer och Guld- Till Henrik Walkeapää för Lttd dito 1. 12.

ked och ringar som förut blifvit gifna 154. 13. Till And.Jons. Pilto för en blodmag. - 24.

TS 166. 17. TS 67. 12.

sida 57 Tärendö Scholas inkomster 1852. Tärendö Scholas utgifter 1852. sida 58.

1852. Transport 1663. 17. 1852. Tt 67. 12.

Mars. Anna Greta Anders dotter Närvä 4. - Mars. Till Jon Jonsson Rassi för en blodmage - 12.

Lovisa Saivomuotka 1. 24. Till Pehr Jonsson Pilto för en dito - 12.

Abraham Saivomuotka 2. 44. Till Nils Pehrsson Hurri för en dito - 16.

Maria Olofs dotter Parkajoki 1. - Till Anders Andersson Unga för ett Lttd kött 1. 12.

Pehr Nilsson Mudoslompolo 1. 24. Till Henrik Henriksson Omma för 1 Lttd dito 1. 12.

Handlander Berggren ränta för 900Rdr af Scholans Till Henrik Walkeapää för en blodmage - 24.

medel på 8 månader å 3 pråcent 18. 36. För renkötts skjuts från Wittangi till Tärendö 5. -

Anund Andersson Rassne 10. - April Till Tolli Lenas barns underhåll under Scholtermen 3. -

Simon Fredrik i Huuki 2. - Till Carl Johan Grape dels arfvode genom Eva Jatko 80. -

Johan Johansson Alanentalo 4. - Ett Lttd ljus för Scholans räkning 10. -

Moses försålt en bok af Scholas Psalmböcker 1. 12. Till Tolli Lenas underhåll 12. 19.

Greta Hans d.Wuopio - 36. För några Scholbarns skjuts 1. -

Pehr Isaksson Marjawaara - 36. Tre Spörsmåler inköpta för Scholbarnens räkning 1. -

Stina Caisa Isaks dotter Nuoksujärvi 3. - Till Henrik Adamsson Pekkari för ett barns underhåll

Erik Isaksson Winsa - 36. i 44 dagar a´ 13 5/7sk om dagen 12. 27.

Brita Stina Isaks dotter Vinsa - 36. Till Dito för 2 barns underhåll i 91 dagar a`13 5/7sk 52. -

Johan Isaksson Winsa - 36. Till Henrik Krekula för 2ne barns underhåll uti

April Isak Olsson Lanto - 24. 89 dagar a´13 5/7sk om dagen 51. 20.

Henrik Henriksson Heikilä 1. - Till Johan Krekula för ett barns underhåll i

Michel Johansson Baltsare 3. - 91 dagar 13 5/7sk 26. -

Johan Isaksson Lampa 3. - Till Isak Michel Jonasson Rautio fattig 3. -

Anna Caisa Michels d. Liviöjärvi - 24. Till Isak Ersson Huhtainen dito 3. -

Maja Lena Henriks d. Kentä - 12. Till Eva Caisa Tervahauta för fattigdom 3. -

Johan Kantola 3. - Till Erik Anders Andersson för dess undervisnings

Hedvig Anders dotter Karlström - 12. besvär wid Scholan i Tärendö 60. -

14


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Greta Caisa Hurulin 1. -

Tt 1731. 37. Tt 394. 22.

sida 59 Tärendö Scholas inkomster 1852. Tärendö Scholas utgifter 1852. sida 60.

1852. Transport 1731. 37. 1852. Tt 394. 22.

April Olof Pehrsson Rantatalos hustru 2. - April Till Scholflikan Anna Tomma, matpengar - 12.

Lena Caisa Henriks dotter - 24. Till Johan Petter Jatko för 2 barns underhåll i 91 dagar

Gustaf Henriksson Mikko 1. - a´ 13 5/7sk om dagen 52. -

Brita Stina Karlström 1. - Till Johan Pehrsson Kantola för 2 barns underhåll i

Anna Greta Johans dotter 1. - 83 dagar a´ 13 5/7sk om dagen 47. 20.

Carolina Michels dotter Jatko 2. 4. Till Michel Michelsson Pawo för 2 barns underhåll i

Michel Michelsson Pawo 3. - 86 dagar a´ 13 5/7sk 49. 7.

Johan Petter Jatko 3. - Till Johan Petter Jatko för ett barns underhåll i 67 dagar

Isak Michelsson Jatko 3. - a´ 13 5/7sk om dagen 19. 7.

Johan Adamsson Pawo 3. - Till Lars Johansson Tervahauta för et barns underhåll i

Anna Brita Salomons d. Laurheiki 1. - 67 dagar a´ 16sk 22. 16.

Maja Lena Ers dotter Pekkari 1. - Till Henrik Pehrsson Jatko för 2 barns underhåll i 91 dagar

Henrik Pehrsson Tuoma 1. - a´ 13 5/7sk 52. -

Lena Caisa Johans dotter Aidanpää 1. 24. Till dito för ett barns underhåll i 88 dagar a´13 5/7sk

Brita Caisa Isaks dotter Sadio 2. - om dagen 25. 7.

Anna Greta Hans dotter Aittamaa 2. - Till Johan Adamsson Pawo för 2 barns underhåll i 91 dagar 52. -

Eva Johanna Isaks dotter Sadio 1. 24. Till Fredrik Henriksson Heinonen för ett barn underhåll

Sophia Olofs dotter Lehto 1. 24. i 88 dagar a´ 13 5/7sk 25. 7.

Maja Lena Johans dotter 1. 24. Till Fredrik Henriksson Heinonen för ett barns underhåll i

Maria Hans dotter Aittamaa 1. - 62 dagar a´ 16sk 20. 32.

Henrik Johansson Mikko 1. - Till Pehr Henriksson Heinonen för ett barns underhåll

Fredrik Ersson Pekkari 3. - i 38 dagar a´13 5/7sk 10. 41.

Isak Ersson Pekkari 3. - Till samma man för ett barns underhåll i 70 dagar

Zachris Olsson Lanto 1. - a´ 13 5/7sk 20. -

Till Olof Henriksson Lauri för ett barns underhåll i

85 dagar a´ 16sk 28. 16.

Tt 1773. 17. Tt 818. 43.

sida 61 Tärendö Scholas inkomster 1852. Tärendö Scholas utgifter 1852. sida 62.

1852. Tt 1773. 17. 1852. Tt 818. 43.

April Johan Johanss. Baltsare 2. - April. Till Henrik Pehrsson Tuoma för 1 barns underhålls

Henrik Johansson Baltsare 1. - i 47 dagar a´ 13 5/7sk 13. 20.

Eva Isaks dotter Njemi 1. - Till samma man för ett barns underhåll i 34 dagar

Sophia Eriks dotter Lindberg - 31. a´ 13 5/7sk 9. 34.

Henrik Krekula 4. - Till Fredrik Henriksson Tuoma för 2 barns underhåll i

Brita Stina Michels dotter Jatko - 36. 85 dagar a´ 16sk. 56. 32.

Maria Michels dotter Wiss Till Henrik Johansson Laurheiki för 2ns barns underhåll

Maria Michels dotter Ruokojärvi 1. - i 65 dagar i 18 sk. 49. 6.

Nils Henrik Pehrsson Lehto 1. - Till Fredrik Ersson Pekkari för ett barns underhåll i

Isak Narkaus - 24. 91 dagar a´ 13 5/7sk 26. -

Henrik Johansson Tyni 3. - Till Isak Ersson Pekkari för ett barns underhåll i 91 dagar

Pehr Pehrsson Aittamaa 3. - a´ 13 5/7sk 26. -

Henrik Johansson Junti 1. - Till Fredrik Pekkari för 2 barns underhåll i 84 dagar

Fredrik Michelsson Viss - 24. a´ 13 5/7sk 48. -

Stina Lehtipalo - 24. Till Isak Pekkari för 2 barns underhåll i 84 dagar a´13 5/7sk 48. -

5st blodmagar förauctionerade i Tärendö, hwar För Grapes underhåll 32. -

före influtit öfwer inköpspriset 3. 34. Till Johan Krekula tillökning på barnens underhåll 4. 16.

För försålda renskin och bellingar samt härnor af renarna Matpenningar åt 22 Scholbarn på hem wägen 22. -

från Karesuando 7. 14. Till Erik Lindberg för Scholbarnens skjuts till Suando 1. 36.

Erik Barsk 1. - Till Johan Olofsson Lainio för Scholbarn skjuts från

Hans Ersson Nilivaara 1. - Lainio till Kangos 3. -

15


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Maria Henriks d. Tervahauta 1. - Till Jakob Kauppi för Scholbarnens skjuts från Kangos

Pehr Gunnare 3. - till Lainio . 2 hästar 4. -

Isak Israelsson 2. -

Erik Anders Andersson 4. -

Olof Anders Alstadius 1. -

Tt 1817. 12. Tt 1162. 43.

sida 63 Tärendö Scolas inkomster 1852. Tärendö Scholas utgifter 1852. sida 64.

1852. Tt 1817. 12. 1852. Tt 1162. 43.

April. Eva Parkajoki 6. - April Till Isak Andersson Holma för Scholbarnens

Isak Pekkari 2. - skjuts till Lainio 2. -

Henrik Pehrsson Jatko 3. - Till Erik Lindberg för Scholbarnens skjuts från Suando

Michel Michelsson Pawo - 13. till Kangos - 24.

Johan Petter Jatko - 26. Till Brita Stina Alard. För Tölli Lenas poikas underhåll 4. 16.

Johan Pehrsson Koivunjemi 4. -

För öfverloppsljus som blifwit bortauctionerade 2. 24.

Johanna Henriks dr. Mäki 3. -

Hustru Stina Ers dotter Tuoma 1. -

Maria Henriks dotter Lahti - 24.

Eva Isaks dotter Njemi - 24.

Greta Hans dotter Torneus - 24.

Lars Johansson Mukka 4. -

Eva Alanentalo - 24.

Johan Michel Olsson Uusitalo 2. 44.

Henrik Alanentalo 1. -

Johan Patomella 1. -

Henrik Anderss Kruka 1. 12.

Brita Lena Anders dotter - 24.

Anna Greta Johans dotter Mikko 1. -

Brita Johans dotter Micko 1. -

Brita Johans dotter Nuoksujärvi - 14.

Anna Greta Pehrs dotter Ylikodanmännikö - 24.

Johan Andersson Karvoinen - 6.

Brita Johans d. Karvoinen - 18.

Tt 1855. 25. Transport 1169. 35.

sida 65 Tärendö Scholas inkomster 1852.

sida

67.

1852. Tt 1855. 25. Transport 1169. 35. sida 66.

April. Johan Johansson Karvoinen - 12. Behållning till Gellevare Schola 1256. 2.

Johan Petter Olsson Karvonen - 42.

Fredrik Karvonen - 6.

Johan Andersson Karvonen 1. -

Greta Hans dotter Karvonen 1. -

För försålde klädespersedar, som under de förra åren

blifvit gifne till Scholan 27. -

1852 års Stats anslag för 18 barn underhåll 540. -

Summa 2425. 37. Summa 2425. 37.

Gellevare Scholas inkomster 1851och 1852. Gellevare Scholas inkomster 1852. sida 68.

Behållning från Tärendö Schola 1256. 2. 1852. Tt 1293. 8.

1851. Januarii Af Karesuando Schol Cassa, genom Abraham

Sept. Lars Olofsson Parkajoki 4. - Ålin 106. 15.

Anna Anders dotter Närvä 1. - Pehr Andersson Wasara 1. 16.

Anders Jonsson Pilto 1. - Pehr Mårtensson Blind 3. -

16


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Henrik Jonsson Pilto 2. - Pehr Pehrsson Nutti - 36.

1852. Knut Pehrsson Nutti 2. -

Januarii Johan Andersson Omma 4. - Pehr Jonsson Pilto 1. 24.

Henrik Nilsson Valkeapää 1. - Lars Jonsson Pilto 1. -

Pehr Jonsson Huru 1. - Olof Jonsson Pilto 1. -

Lars Jonsson Pilto 4. - Pehr Andersson Vasara - 36.

Anders Andersson Omma - 24. Catharina Anders dotter Pilto - 18.

Johan Pehrsson Nutti 1. 24. Lars Mårtensson Blind 2. -

Petter Olofsson Naimaka - 18. Guttorm Nilsson Unga - 24.

Johan Nilsson Idivuoma 2. - Pehr Pehrsson Nutti 3. -

Greta Pehrs dotter Soppero - 36. Johan Guttormsson Nutti 1. 24.

Josef Jonsson Kuhmunen 1. - Pehr Isaksson Marakatt 1. -

Ingrid Pehrs dotter Päiviä - 36. Henrik Nilsson Walkiapää - 24.

Pehr Pehrsson Nutti 1. - Pehr Pehrsson Pilto 1. -

Carin Lars dotter Simma - 24. Johan Petter Riska 1. -

Jon Nilsson Ponga 1. - Nils Nilsson Valkiapää - 18.

Knut Andersson Sunna 3. - Nils Nilsson Idivuoma 1. -

Henrik Nilsson Unga 1. 24. Nils Isaksson Marakatt 1. -

Susanna Pehrs dotter Kati 1. - Henrik Isaksson Nutti 3. -

Pehr Pehrsson Päiviä 1. - Henrik Nilsson Unga 3. -

Pehr Johansson Tuoremaa 1. 12. Gustaf Guttormsson Nutti 1. -

Sophia Laestadius 1. -

Anders Jonsson Piltos hustru 1. -

Pag.68. Tt 1293. 8. Pag. 69. Tt 1431. 27.

sida 69 Gellivare Scholas inkomster 1852. Gellevare Scholas utgifter sida 70.

1852. Tt 1431. 27. 1852.

Januarii Isak Johansson Ylitalo 4. - Januarii Till en gosse matpengar i Scholan 2. -

Henrik Pehrsson Kuhmunen 7. - Till Johan Keskitalo för hjelp i Scholan 15. -

Michel Olofsson Nia - 12. Till Erik Anders Andersson, för hjelp och undervisning

Nils Olofsson Nia 1. - i Scholan 8. -

Febr. Kött försålt af Scholans matvaror - 30. Till Isak Olsson Mämmi för Scholhusets skurning samt för

Af Scholas mjöl försålt för 1. - reparation af ett bord och en stol 4. -

För 2 st renskinn af Scholas renar 3. 12. Till dito för Pärtor - 6.

För 2st dito dito 3. - Till Scholmästaren Johan Raattamaa arfvode för

För renhärnor af dito 2. 8. undervisning i Karesuando 30. -

För bellingar och skinn af Scholans renar 28. 36. Till Abraham Ålin för ljus 1. 6.

April Af Scholas mjöl försålde för 2. 12. Till Isak Niwa för ved 9. 18.

Af Scholas mjöl försålte för 25. 46. Matpengar åt Lorens Laestadius och Eva Parkajoki 10. 32.

För ett renskinn 1. 24. För ved till Scholan 1. -

Af Scholas mjöl försålde för 4. - För ljus till dito - 24.

För mjöl och kött 2. - Mjöl inköpt för Scholans räkning 63. 16.

Mjöl försålt för 4. - Skjuts från Karesuando till Soppero 1. 36.

Mjöl och kött försålt för 3. - För dito till dito - 24.

Kött försålt för - 24. För skjuts från Soppero från till Wittangi 3. 30.

Mjöl och kött försålt för 1. 30. För nattgvarter under vägen från Karesuando till

Ljus försålt för - 24. Nattavare 6. 6.

Mjöl försålt för 3. - För Hushyra i Nattavare 7. -

Kött försålt för 2. - För ved till Scholan 8. -

För ett nött skinn - 12. För Ett Lttd Smör 7. -

Kött försålt för 1. 12.

Mjöl försålt för 2. -

Se p. 73. Tt 1536. 21. pag. 71. Tt 179. 6.

sida 71 Gellevare Scholas utgifter 1852. Gellevare Scholas utgifter 1852. sida 72.

1852. Tt 179. 6. 1852. Tt 440. 10.

17


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Feb. För de inköpte renarnes försleng från Jukkasjärvi Mars Till Nolpa Jouni raideom för 6 renar som fort mjöl

till Nattavara 18. - till Nattavare 4. 36.

För en runo, som blifwit inköpt för Scholans räkning 4. 24. Till Klockaren i Vittangi för lagning af achion, som gått

Skjuts lega för Scholpersonalen från Vittangi till sönder under vägen - 18.

Nattavare 13. - Till Jon Nilsson Sarri för raidrenarnes forelande till byn 1. 24.

Till den som fört raiden 2. - Till Niolpa Jouni, liga för en körren som Moses Kangonen

För mjölk till Scholpersonalens behof - 24. begagnat - 18.

För Scholrummens twättning - 36. April Fårsellön för en gryta från Nattavara till Wittangi - 18.

Smör och mjölk till Scholpersonalens behof 5. 24. Till Michel Michelsson i Nattaware hushyra 10. -

Mars. För ved till Scholan 2. - För potatis till Scholpersonalens behof - 16.

Inköpt mjöl till Scholpersonalens behof 71. 16. För ved till Scholan - 12.

För ved till Scholan 3. - Till Lars Engelmark, skjutslega 3. -

Smör och mjöl till Scholpersonalens behof 26. - För smör och mossa 1. 36.

För mjölk och smör till dito 3. - Renlega för Scholpersonalen på återresan 3. -

För det inköpta mjölets transport från Gellevare till För renkött till Scholans behof 4. 12.

Nattavara 5. - Till O.D. Alstadius för undervisninges hjelp 3. -

Till Niolpa Jouni för 2 oxrenar och åtta runor, som Smör för Scholpersonalens behof 3. 42.

blifvit inköpta för Scholpersonalens behof 57. - För Caffe till Scholmästaren 3. 36.

Till Pehr Michelsson Pokka för 2 oxrenar och 5 runor 45. - Till Eva Parkajoki för matlagning under Schol terminen

Michel Michelsson Pokka för en vaija 4. 24. somde skjuts från Tärendö till Parkajoki 30. -

Till O.D: Alstadius, som för stått Scholan i Nattavare ifrån

hösten och biträet und.hela den öfr.tiden 94. -

Pag. 72. Tt 440. 10. Tt 604. 38.

sida 73 Gellevare Scholas inkomster 1852. Gellevare Scholas utgifter 1852. sida 74.

1852. Tt 1536. 21. 1852. Tt 604. 38.

April. Mjöl försålt för 3. - April. Genom Moses Kangonen för Gellevare Scholas

För ett renskinn och något kött 2. 5. behöf ifrån hösten, till inköp af matvaror och öfriga behof,

Mjöl för sålt för samt för ett renskinn 3. 36. jemte transport m.m. 97. -

För några koppar Caffe - 6. Till Lorens Wilhelm Laestadius för skjuts och sköt under

Johan Raattamaa för mat 1. - resan från Kengis till Karesuando och derifrån till

Dito för mjöl, köpt af Scholas 7. - Gellivare 20. -

Af å pag. 54 i Credit upptagne böcker för 3Rdr 18.sk Till dito för undervisningsbiträde under Scholterminen 30. -

återbetalas 2. 24. Till Johan Raattamaa, undervisnings arfvode vid Scholan

Å pag. 15 anmärkta enskilta gåfior insamlade 1847. i Gellivare 150. -

utgörande 132Rdr 37sk, till kommer nu en till ökning af 9. 35. Till dito för undervisning i Muoniovaara 15. -

Till ? Berggren för åtskillige till Scholan behöf utlemmade

varor, enligt räkning 43. 3.

Arfvode för dessa räkenskapers förande 3. -

Saldo behållning 602. 37.

Summa 1565. 31. Summa 1565. 31.

Han Berggren innestående 500

Han Nils Johansson Swala 62

Han Greta Ers dotter 30

Han Johan Raattamaa 10. 37. 6

Summa 602: 37: 6.

Dessutom här inneliggande 56 Rdr, för 42 Lttd kött, som

blifvit försålt i Tärändö, af Erik Anders.

Attesteras L. L. Laestadius

Dess här inneliggande 56Rdr, för 42 tll kött som klifvit

försålt i Tärendö, af Erik Anderss.

L.L. Laestadius

sida 75 Scholornas inkomster i Torneå Lappmarks Församlingar Scholornas inkomster i Torneå Lappmarks Församlingar sida 76.

18


Missionskolans Kassabok 1847-1858

1852. 1852.

Tt 686. 44.

Saldo behållning från sifta bokslutet 602. 37. Maj Isak Mäkitalo 3. -

Af det i Karesuando inköpta renköttet, försålt i Tärendö Henrik Johansson Hannu 1. 24.

till Scholbarnens underhåll 42Lttd a´ 1Rdr 15sk 56. - Oct. Eva Isaks dotter Njemi - 24.

Maj Brita Caisa Laestadius 4. - Maria Henriks dotter Lahti - 24.

Michel Peiponen - 33. Brita Isaks dotter Björnström 1. -

Isak Poromaa - 42. Eva Isaks dotter Svala 1. -

Elias Andersson Autio 2. - Anna Isaks dotter Waaranperä - 9.

Greta Johans dotter Huuki - 12. Johan Vinika d. Pello 5. -

Erik Anders Wettainen - 12. Dec. Anna Greta Närvä 2. -

Adam Ruokojärvis dotter 1. - Procent å lånta penningar 200Rdr af Fr. Jul. Tornberg 3. 24.

Isak Pimäjärvi - 12. Isak Maaherra 2. -

Anna Caisa Wuolo 1. 24. Carolina och Brita Stina Jatko 1. -

Isak Mäkitalo 4. - Brita Isaks dotter Vinsa 1. -

Isak Johansson Vänkö 5. - Pehr Isaksson Marjavaara 1. -

Maria Johans dotter Lampa 1. - Greta Isaks dotter Winsa - 42.

Anders Autions hustru 1. 18. Lena Caisa Aidanpää 1. -

En Achia köpt af L.Laestadius med Scholans penningar, Henrik Pehrsson Vanhatalo - 28.

och försålt 5. - Brita Stina Airivaara 1. -

Henrik Johnsson Lahti 1. - Johan Pehrson Aittamaa 1. -

Tt 686. 44. Tt 714. 47.

sida 77 Scholornas inkomster i Torneå Lappmarks Församlingar Scholornas utgifter i Torniå Lappmarks Församlingar 1852. sida 78.

1852.

Tt 714. 47. Maj / Tolli Lenas poikes underhåll under Scholterminen 2. 32.

Dec. Anna Greta Snällfot 1. - Nov./ 8 1/4 ltd ljus till Scholan i Kengis a´ 24sk 4. 6.

Abraham Pavomuotka 3. - 8 ltd ljus till Scholan i Erkheiki a´24sk 4. -

Anders Poromaa - 32. Till O.D. Alstadius för 33 dagar undervisning i Kengis

Eva henriks dotter Lahti 1. - a´ 32 sk 22. -

Eva Lars dotter Njemi 1. - Dec./ Till Tolli Lena för skurning af Scholrummet

Isak Larsson Tainajärvi 2. - 2 gånger - 36.

Justinus Mariasson - 3. Till Carl Johan Grape för skeende undervisning i Koivukylä,

Olof Kostet - 32. i förskott 60. -

Maja Stina Hans dotter Lainio 2. - Till Johan Raattamaa för skeende undervisning i Kare-

Innestående hos Berggren 500 Rdr Rls suando och Gellivare i förskott genom Moses Olofsson 70. 24.

Hos Nils Johansson Svala 62Rdr Skjuts för L.L.Laestadius till Koivukylä fram och åter 7. 45.

Hos Greta Ers dotter Paajarvi 15 Rdr Rls Till Erik Anders Andersson för undervisning i Erkheiki 45. -

[överstrykt rad] bet. Till Michel Pavo för fem barns skjuts från Tärendö till

Hos Johan Raattamaa 10.37. 6Rdr Lovika 1. -

1856 … oläslig rad 1. Till Henrik Pekkari för scholbarns skjuts fr. Tärendö till

Anna Greta Pepoinen - 36. Lovika 1. -

Isak Pehrson Kankoinen 2. 36.

Nils Pettersson Kojuniemi 1. -

Pehr Michelsson Vanhanen 3. -

Transport. 734. 42. Tt 218. 47.

sida 79 Scholans Inkomster i Torneå Lappmark 1853. Scholans utgifter 1853. sida 80

Dessa sidors räkenskaper äro uptagna längre fram Dessa sidors räkenskaper äro uptagna längre fram

sida 81 Scholans inkomster i Torneå Lappmarker 1853. Scholans Inkomster i Torniå Lappmark 1853. sida 82.

1853. Transport 734. 42. 1853. Tt 785. 30.

Januarii Henrik Olsson Kruka 3. - April Sofia Oksakärvi - 12.

Johan Olsson Lanto - 32. Petter Pehrsson Moska - 12.

Mars Henrik Michelsson Erki 2. - Fredrik Henriksson Wanhanen 3. -

Ränta å Berggrens revers å 50Rdr efter 3 proct. För Maj Jakob Käymäjärvi 2. -

11½ månader 1. 21. Junii Olof Lantos enka i Tärendö 1. -

19


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Henrik Jakobsson Lahti 1. - Johan Larsson Anti 2. 44.

Försålde till Scholan skänkt silfver och klädes persedlar Carl Jysky från Hietaniemi 20. -

enligt räkning 24. 12. Januarii Henrik Omma en silfverkosa 4. 6.

Johan Tiberg 1. - Genon Ragnar Laestadius insamlade 20. -

Januarii Anna Brita Laurheiki 1. - Johan Soppero 3. -

Anna Greta Peiponen - 36. Brita Stina Wettasjärvi 1. -

Isak Persson Vanhanen 2. 36. Olof Jonsson Parfa 1. -

Nils Petter Koivuniemi 1. - Johan Nilsson Idivuoma 3. -

Pehr Mickelsson Wanhanen 3. - Pehr Pehrsson Nutti 2. -

Henrik Olsson Kreku 3. - Henrik Salomonss Tornberg 1. -

Johan Olofsson Lanto - 32. Knut Knutsson Sunna 2. -

Mars. Henrik Michelsson Erki 2. - Postin Sara 1. -

Johan Olofsson Kostet - 20. Gustaf Nutti 2. -

Olof Olofsson Vuollo 1. - Antin Jouni 9. -

Adam Vilhelm Uusitalo - 3. Postin Heiki 4. -

Johan Henrik Barsk 1. - Anders Andersson Omma 8. 36.

April Maria Pehrs dotter Wittangi - 12. Nils Johansson Nutti 1. 12.

Nils Petter Ersson Koivuniemi - 12. Nils Omma 3. -

Maja Stina Lasu - 12. Petter Naimaka 1. -

sida 83 Schokans inkomster i Tårneå Lappmark 1853. Scholan utgiften i Torneå Lappmark 1853. sida 84.

1853. Tt 883. 8. 1853.

Januarii Knut Pehrsson Nutti 4. - Januarii: För anskaffande af ved 1. 12.

Pehr Pehrsson Nutti 4. - För Scholrummets skurning till Greta Stina Tuoremaa - 18.

Johan Pehrsson Nutti 2. 36. Till Anders Närvä för ljus till Scholan - 24.

Pehr Tuoremaa 2. - Till Henrik Josefss. Lainio för 2 barns underhåll 8. -

Mats Naimaka 1. - Till Olof Anunss.Mämmi för ved 12. 24.

Tuoman Niku 1. - Till dito ett barns underhåll 6. -

Caisa Aslaks d. Kitti - 16. Till Isak Mämmi för ett barns underhåll 7. 24.

Pehr Nilsson Wasara (Ijes Pjeti) 4. - Till Pehr Pokkas dräng för vedhuggning 1. -

Erik Junti i Sarviswaara 2. 42. Till Olof Mämmi för en yxa som bortkom und. Scholtiden 1. -

Lars Mårtensson Blind 3. 40. Till Lalli Jouni för ved 3. 12.

Anders Hannuka 1. - Till Joh.Henrik Soppero för biträde vid Scholan - 36.

Elias Soppero 1. - Till Isak Soppero för 26 Lttd ljus 13. 18.

Henrik Parkajoki 2. - Till Henrik Naimaka för ett barns underhåll 8. -

Thomas Påve 2. - Arfvode till Johan Raattamaa 40. -

Isak Johanss. Soppero 1. - Till Henrik Naimaka för biträde vid undervisningen 15. -

Pehr Mårtensson Blind - 32. Till Pehr Nutti för dito 15. -

Henrik Kuhmunen 1. - Till Joh. Keskitalo fr. Soppero för biträde 4. -

Jon Nilsson Sarri - 24. Febr. Inköpt 35 Lttd mjöl till Scholan 61. 12.

Olof Larsson Sarri - 24. För inköpt renars forsling - 18.

Knut Larsson Gunnari 2. - Till Johan Nilsson Wittangi för 10 Lttd mjöl 12. -

Hulkan Leski - 12. En kork och 4 ark papper - 24.

Olof Jonsson 1. 12. 1½ Lttd Smör 8. 32.

För mjöls forslande från Wittangi till Gellivare 2. -

Ett Lttd Ljus af Berggren 9. -

sida 85 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1853. Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1853.. sida 86.

1853. Tt 923. 6. 1853. Tt 970. -

Januarii. Orpus Lassi - 36. Januarii Pehr Jonsson Hurri - 36.

Pekan Ella 1. - Gunilla Ols dotter - 20.

Nils Jonsson Unga 1. - Ett af scholans ljus försålde - 3.

Johan Josefsson Unga 10. - Nils Johansson Kitti 1. 18.

Ella Henriks dotter 1. - Ella Nils dotter Labba - 28.

Henrik Walkeapää 4. - Henrik Nilsson Palopää 1. 24.

Pehr Mårtenss. Blind 4. - Ella Pehrs dotter Blind 1. 6.

20


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Pikku Lovisa - 24. Pehr Johansson Nikudemus 2. -

Jonas Påve 2. - Lars Jonsson Pilto 6. -

Erik Raattamaa - 24. Lars Olsson Parkajoki 2. 24.

Anders Jonsson Pilto 1. - Jon Nilsson Ponga - 28.

Morten Poikana 1. - Mikkalan Sara 2. 36.

Isak Olofsson Mämmi - 24. Jon Jonsson Rasti - 30.

Henrik Pehrsson Päiviö - 12. Lovisa Pavomuotka 3. -

Skoulo Niku 10. - Maria Parkajoki 1. -

Pehr Mårtensson Blind junior - 36. Nils Jonsson Nutti 1. -

Pehr Andersson Pilto - 32. Agneta Jacobs dotter - 18.

Olof Jonsson Pilto 1. 38. Febr. Johan Vickström 1. -

Anders Andersson Unga - 32. Ingrid Johans dotter 1. -

Elisa Hurri 1. 24. Nils Larsson Simma 1. -

Knut Sunna 8. -

Ragnar Laestadius 3. -

sida 87 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1853. Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1853. sida 88.

sida

89.

1853. Tt 1009. 31. 1853. Tt 1064. 31.

Febr. Knut Olofsson Sunna 1. - Feb. Stina Ulrika Markus dotter 1. -

Nils Olofsson Sunna 1. 24. För 12 marker mjöl af Scholans 1. -

Anders Huika 1. 24. För 6 mkr kött af Scholans - 16.

Olof Henriksson Partapuoli 10. - För 6 mkr mjöl af Scholans - 24.

Nils Nilsson Nia 4. - För 32 mkr mjöl af dito 2. 36.

Ett Lttd Kött af Scholans 1. 12. Erik Ersson Marketavaara 10. -

Elias Jacobsson Parraka 3. - Knut Gellevare 2. 24.

Filip Parraka 1. - Johan Henrikss Ranilombolo 12. -

Matts Vettasjärvi 1. - För en bellen - 18.

Johan Pehrss. Wettasjärvi 1. - För 3 st renhudar 5. 12.

Jonas Wettasjärvi 1. - Henrik Mattsson Wettasjärvi 2. -

Erik Anders Kändöjärvi 1. - För 6 marker mjöl - 24.

Pehr Gunnarsson 1. - Stina Ers dotter Gellevare 1. -

Olof Ruonaka köpt en ren af Scholans 5. - För 1 Lttd kött 1. 12.

För försålda rensenor 1. 30. Johan Jonasson Wettasjärvi 1. 24.

För en renharna - 2. För 10 marker mjöl - 42.

För bellingar och härnor 4. 10. För 30 marker mjöl 2. 30.

För 2 st Vaiskinn 2. 36. Isak Isaksson Aasa - 31.

För en bellinggång - 18. För Ett Lttd kött och 7 mkr mjöl 1. 42.

För 2 små renskinn 2. 36. Bröd försåldes för - 12.

För fem stycken renshudar 7. - Henrik Holma - 24.

Lars Markusson Wettasjärvi 3. - För kött och mjöl - 24.

Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1853. Scholans utgifter i Torneå Lappmark 1853. sida 90.

1853. Tt 1113. 42. 1853. Tt 231. 14.

Febr. För Ett Lttd kött 1. 12. Febr. Återbetalt å försålda bellingar - 6.

För 12 marker mjöl 1. - För en mindre oxren af Suiki 7. -

För 8 marker mjöl - 36. För Spitandet af en renhud - 6.

För 2 mkr smör och en renstek 1. 20. För ved till Scholan 5. 24.

Junti från Sarviswaara 2. - Hushyra 2. 12.

Walborg Isaks d. Nattavaara 1. - För forslandet af ett lass från Nilivaara - 24.

Pehr Pehrsson Aittamaa 1. - För 9 mkr Salt - 12.

Henrik Lindmark 2. - För 12 lap ved 5. -

Johan Lindmark 1. 32. Till Johan Vettasjärvi för 3 Lttd Smör 15. -

För 2 mkr kött, 2 mkr Smör och 10 märker mjöl 2. - För 15 marker Smör 4. 34.

För 10 marker mjöl och litet bröd 1. - Till Pehr Pokka för 4 renar 21. -

Anders Filipsson Parraka 2. - För 6 Lass ved 2. 24.

21


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Valborg Israels d. Nattavaara 1. - För 3 ltd ljus 1. 24.

Markus Vettasjärvi 10. - För en 3 Lttd smör och 1 Lttd salt 19. -

För 1 Lttd kött och 12 mkr mjöl 2. 12. För en runo ren 5. -

Paul Kol 9. - Hushyra 3. -

Kilvon Erki 10. - För mjölk 3. -

Brita Maria Pehrs d. - 12. Hushyra 2. 12.

Stina Parraka 1. - För ved 2. 24.

Greta Parraka 1. - För en sönderslagen fönsterruta - 12.

Maria Fredr d. Välimaa 1. - För mjölk 1. -

För 3 marker mjöl - 12. Reparation för en yxa - 6.

För 10 mkr dito - 42. 10 marker mjöl 1. -

För ett bröd - 3. För underhåll af 2ne barn en dag - 18.

För åtta mkr kött - 24. För Caffe och socker 3. -

Pehr Michelss. Pokka 6. - För barnens underhåll i Soppero 4. -

sida 91 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1853. Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1853. sida 92.

1853. Tt 1174. 7. 1853. Tt 1278. 25.

Mars Anders Pehrsson Wittja 15. - Mars Johan Filpa 3. -

Eva Anders d.Holmström 2. - För 5 mkr rågmjöl - 24.

Jakob Olofsson Nattavaara 3. 6. För 10 marker rågmjöl 1. -

Anders Andersson Negga 1. - För 2 bröd - 7.

Michel Nattavaara 4. - För en mark smör - 17.

Israel Wettasjärvi 2. - Ingrid Eriks d. Rikko 3. -

Anders Kono 4. - För en bröd - 4.

Brita Wettasjärvi 1. - För 1 Lttd rågmjöl 2. -

Anders Huva 4. - Israel Israelsson Teinervaris 1. -

10 mkr mjöl sålda - 42. Jöns Polkima 1. -

6 mkr dito - 24. Matts Ersson Wuotaisesta 1. -

12 mkr dito 1. - Samuel Flygare 1. -

Johan Johansson Aro 3. - Anders Mendövaara 1. -

Johan Tiberg för mat 1. - För fem mkr rågmjöl - 24.

För en renhud 7. 12. För 3½ marker mjöl - 12.

Genom Ragnar Laestadius insamlade 37. - För fem mkr mjöl - 24.

10 marker mjöl 1. - Anna Greta Ranilomlbolo 1. 24.

För 9 marker kött - 24. Stina Puordno 1. -

För 3 marker mjöl och litet renblod - 24. För 5 marker mjöl och 1½ mkr smör 1. -

För något bröd - 12. För 10 marker kött - 36.

För Ett Lttd mjöl 2. - Israel Junti i Sarviswaara 1. -

Michel Olofsson Påve 1. - För 10 marker kött och litet mjöl 1. -

För 10 marker mjöl - 42. Henrik Pellika 1. -

För 10 marker mjöl och 10 mkr kött 1. 24. Nils Petter Juso - 24.

Kuokan Olli fyra silfverskedar försålda för 16. - För 7 marker kött och ett bröd - 24.

Anders Jakobsson Puordno 1. 42.

sida 93 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1853. Scholans utgifter i Torneå Lappmark 1853. sida 94.

1853. Tt 1304. 47. 1853. Tt 346. 36.

Mars Pehr Jakobsson Puordno 1. - Mars För mossa åt renar - 36.

Walborg Nattavaara 1. - För en oxren 9. -

Erik Margitavaara 3. - För 2 Lttd mjöl och 3 lass ved 6. 32.

För 2 Lttd rågmjöl 4. - För en renstek 1. -

För 1 Lttd mjöl 2. - För ett Lttd kött och en mark smör 1. 24.

För en bellinggång - 18. För ved och salt - 24.

För fem marker mjöl och litet smör 1. - För 3 marker smör 1. -

För 1½ marker smör - 24. För 10 marker smör och 1 Lttd mjöl 5. 18.

Erik Mickelsson Kitok 5. 36. Till Eva Michels d. Jatko, som hushållat för barnen under

Knut Michelsson Kitok 2. 36. hela tiden och rest på egenbekostnad ifån Karesuando

22


Missionskolans Kassabok 1847-1858

För tre bröd - 12. till Gellevare 30. -

Michel Eriksson Skero 2. - För hushyra och ved i Kuttases 3. -

För en renhud, 2 härnor och senor 1. - För 2 barns underhåll i Karesuando 3. -

Isak Fredriksson Pingi 3. - Till Johan Olsson Mämmi som biträde vid undervisningen 8. -

Lisa Greta Margareta 1. - Till Eva Jatko resekostnad fr Karesuando till Tärendö 2. -

Marta Eriks d. Margeta 1. - Scholmästar Raattamaas arfvode 150. -

Henrik Junti 1. - Till Fr. Jul Tornberg för 3 barns underhåll i 8 veckor 36. -

April. Olof Jonsson Pilto 5. 36. Till Gustaf Tornberg för dito 36. -

Henrik Salomonsson Tornberg 3. - Till Johan Parkajoki för dito 36. -

För en renhud en härna ,bellingar och senor 2. 18. Till Gustaf Tornberg för Isak Kangas underhåll 18. 32.

Nils Jacob Pehrsson Simma 1. - Till Joh. Parkajoki för Grapes underhåll 18. 32.

Anders Jonsson Unga 14. - Hushyra i Koivukylä 10. -

Johan Johansson Nutti 17. - Ellofva marker ljus 5. -

Pehr Pehrsson Nutti 19. - Till Erik Barsk för biträde 8. -

Johan Nilsson Nutti 1. - För Scholbarnens skjuts fram och åter 75. 30.

April Hushyra i Jukkasjärvi 10. -

22 dagars kost för 8 barn a´ 12 sk 44. -

sida 95 Scholans inkomsten i Torneå Lappmark 1853. Scholans utgifter i Torneå Lappmark 1853. sida 96.

sida

97.

1853. Tt 1399. 23. 1853. Tt 866. 24.

Mars Brita Michels dr Hannu 1. - April Till bitradet i Scholan i Jukkasjärvi 16. -

Daniel Pellivaara 1. - Barnens underhåll under vägen 5. 12.

Pehr Isaksson Rajala 1. - Skjuts från Wittangi till Jukkasjärvi 3. 18.

Pehr Hetta 2. - Till Lena Caisa Harju för Fredrik Sturks barns underhåll

Genom Isak Kuttanen och Huhtasaari 30. - under Scholtiden i Pajala 12 dagar 3. -

Erik Barsk 1. 8. Till Fredrik Pehrsson Lahti för Scholbarns skjuts från Lo-

Wiipola 3. - vika till Suando 1½ mil 1. -

Abraham Salomonsson 10. - Till Filpa i Kardis för Scholbarnens skjuts 1. 24.

Carl Petter Rantatalo 19. 4. Scholmästaren Grabes arfvode 132. -

Petter Sakari från Pekkilä 40. - Till Isak Kangas för biträde vid Scholan 39. 16.

Fredrik Pipping 5. - Julii För mat och hushyra under Scholtiden i Pello

Henrik Mansika 3. - Skjuts för för Erik Anders och Moses 1. -

Erik Salomonsson 10. - Till Erik Anders dels lön för 100 dagar som han använde

Johan Mukkavaara 1. - i Scholans tjenst 67. -

Henrik Salomonsson 11. 18. Till Moses Olofsson Kangonen för biträde vid Scholan

1853 års Statsanslag (360 Rdr Banco) 540. - uti 8 månaders tid 60. -

Julii Moses Pehrsson Juhonpjeti - 32. Till Isak Aitttamaa för hjelp vid Scholan i Pello 2. -

Isak Haaramaan Junti - 35. April Skjuts för Isak Kangos och Moses 2. 21.

Anna Greta Kyrö - 24. Hushyra under Scholtiden 2. 12.

Anna Julangi - 28. Inköpt kaffe för - 24.

Johan Daniel Justi 1. - Till Isak Kangas för biträde vid Scholan i April månad uti

Eva Puolamaa - 11. 25. dagars tid a´32sk 16. 32.

Josuan Matti - 18. För räkenskapernas förande 3. -

Pehr Rantakyrö 1. 22. Tt 1233. 15.

Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1853. Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1853. sida 98.

Tt 2083. 31. Tt 2103. 45.

Julii Nikun Eva - 20. Julii Fuorten Pekka 1. -

Pehr Lamsijärvi 1. 16. Oja muori Juoksengisa - 7.

Caisa Jolangi - 37. Fredrik Forman 1. -

Sofia Jolangi - 14. Johan Erik Mäki - 35.

Karolina Stigeri 1. - En okänd gvinna - 7.

Eva Jolangi 1. - Puraisen Greta - 28.

Josef Ruohijärvi 1. 22. Erik Purainen 1. -

Aron Kuoppala - 32. Ohrajärven Sofia 1. -

Ylisenpää isäntä Lampisejärvi 1. - En okänd gvinna - 28.

23


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Kyrön elatus Petteri 1. 4. Johan Winika - 28.

Salomon Johdet - 12. Gabriel Lambinen 1. 22.

Antin isäntä - 28. Johan Gabriel Ala Lambinen 1. 4.

Antin piga Eva Ratasjoki - 4. Isak Kontijärvi 1. -

En okänd gvinna 1. 22. Olof Mäkitalos hustru 4. -

Klockaren i Alkula 1. 6. Johan Pimäjärvi 1. -

Matin Brita Caisa 1. - Isak Margeta 1. 24.

Aittamaa Pekka - 36. Heikan Ementa 1. -

Kuoppalan Heikin drängi 1. - Erik Barsk - 36.

Kuoppalan Sofia 1. - Isak Primfelt 1. -

Johan Kuitu 1. 22. Puura Mikko 2. 44.

Lena Anders dr Kauvosaari - 28. Några personer från Lamsijärvi 5. 2.

Johan Isaksson Yli Lambinen 2. - Carl Jysky 2. 44.

Mäki Tuoman Greta 1. -

Anna Maria Ratasjärvi 1. -

Mäki Tuomas 1. 22.

Maria Matinlombolo 1. 36.

sida 99 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1853. Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1853. sida

100.

Tt 2139. 79. Tt 2158. 39.

Julii Salomon Kaisa 1. 8. Julii Isak Adamsson Rova - 24.

Ojan muori - 28. Johan Petter Langosaari - 13.

Maria Hannunjunti - 28. Stina Sirka - 14.

Eva Hannunjunti - 28. Anna Greta Wuosko 1. -

Henrik Ero - 28. Fredrik Njemi 1. 24.

Hans Kult - 14. Eva Brita Hannu - 28.

Maria Karolina Ero - 14. Brita Purainen - 28.

Johan Jääskö - 35. 3 personer från Rantajolma 3. -

Isak Saukooja 1. 36. Wuopion emändä 1. -

Fredrik Pantsare - 27. Petter Vuopio 1. -

Aron Lampa 1. - Lanton emändä 1. 20.

Brita Caisa Kurvander - 35. Sofia Mukka - 32.

Eva Junti - 28. Petter, Isak och Karl 1. -

Johan Ersson Saukooja 1. 16. Johan Ranta Tuomas - 44.

Salomon Wuopio 1. - Eva Caisa Rautio 1. -

Johan Ero - 24. Lena Välimaa - 21.

Salomon Saukooja 1. - Laurin Caisa , Alkula 1. -

Carolina Kuusijärvi 1. 8. Kangosaaren muori 1. 4.

Maria Salomons dr Purainen 1. 8. En okänd 1. -

Anna Caisa Lanto - 28. En fattig man - 12.

Anna Stina Ohrajärvi - 19. En piga från Alkula - 22.

Salomon Mäki - 35. Kauvosaaren emändä - 30.

Herman Alexsander - 28. Keisan isäntä 1. 29.

Salomon Langosaari - 13. Johan Kaasko 1. 28.

Yrjä Heikin muori 1. - Johan Turtola - 24.

s. 101 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1853. Scholans inkomsten i Torneå Lappmark 1853. s.102.

Tt 2181. 4. Tt 2204. 18.

Julii Saaren Brita - 28. April Anna Greta Lamsijärvi - 24.

Rahtulan Jussa 1. - Pehr Pehrsson Juso - 28.

Isak Hannu - 28. Pehr Njemi 2. -

Fredrik Njemi 3. 14. Isak Pehrsson Rova 1. -

Isak Puolamaa - 28. Nils Pehrsson Muotka 1. 15.

Rahtulan Caisa - 32. Michel Johansson Töyrä 1. -

Anders Mäki 1. - Maria Barsk 1. -

Kulluwaaran isäntä - 7. Eva Caisa Johans dotter 1. -

Wälimaan emändä - 28. Carolina Johans dotter 1. -

24


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Anna Greta Eklund - 42. Johan Ersson 1. -

Sakarin piga 1. 24. Brita Caisa Olofs dotter 1. -

Johan Vini - 28. Anna Greta Kyrö 1. -

Henrik Maaherra 1. - Isak Rantajärvi - 24.

Isak Maaherra - 24. Brita Maria Kuitu 3. -

Rovan emändä - 14. Brita Maria Njemi 1. -

Salomon Tavon Leski - 18. Matts Jussi - 24.

Erik Anders Andersson 3. 28. Johan Keksi 1. -

Gifvit till Scholan genom Johan Olsson Kangas Salomon Saukooja 1. 8.

April Pehr Polsson Kyrö 2. 31. Caisa Johans dotter - 14.

Johan Mariasson Ero - 24. Isak Johansson 1. -

Henrik Jolma - 40. Pehr Välimaa 1. 24.

Eva Ols dotter Turtola - 32. Maria Michels dotter - 36.

Greta Maria Johans dotter - 24. Sofia Johans dotter 1. -

Pehr Lamsijärvi 1. - Brita Olofs dotter 1. -

s. 103 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1853. Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1853. s. 104.

Tt 2299. 28. Tt 2232. 38.

April Johan Vinika 1. - April Isak Adamsson Rova - 40.

Greta Johans dotter 1. - Moses Johansson 1. -

Anna Greta Isaks dotter 1. 12. Michel Ranojärvi - 28.

Johan Vanhatalo 3. - Johan Järvi 1. 1.

Maria Olofs dotter - 36. Isak Puolamaa - 44.

Ablona Johans dotter 1. 24. Caisa Jolangi - 36.

Maria Karls dotter 1. 20. Brita Stina Leppänjemi - 28.

Lena Stina Matts dotter 1. - Petter Jolma 1. 24.

Isak Pehrsson 2. - Henrik Kuru 3. 16.

Fredrik Njemi 1. 26. Johan Mäkitalo 2. -

Eva Stina Henriks dotter 1. 21. Petter Kyrö - 24.

Caisa Isaks dotter Ero 1. 18. Petter Granat - 34.

Lena Tuoppala 1. - Summa inkomster 2276. 24.

Fredrik Huorman - 42. Summa utgifter 1233. 15.

Maria Koijuranta 1. 28. Summa behållning 1043. 9.

Johan Jussi 2. - Innestående hos Johan Raattamaa 94Rdr 36sk

Isak Saukooja 2. - Dito hos Carl Johan Grape 59Rdr

Daniel Wanhanjemi 1. - Dito hos Isak Kangas 22Rdr 14sk

Olof Pehrsson 1. - Dito hos Nils Johanss. Swala 62Rdr

Maria Mäkituomas 2. - Dito L.O. Berggren 320Rdr

Sofia Kortelnjemi - 32. Dito hos underteknad 485Rdr 7sk

Anna Greta Juso 2. - Kängis den 7de augusti 1853. L.L.Laestadius

Johan Tuorman 1. 26. Förestående är af underteknad granskad, hvar rörer Kare-

Caisa Matts dr. Njemi 1. - suando Lappmark och lämnas utan anmärkning Karesu-

Josua Matti - 28. ando et Maunu den 17. September 1853.

Lidström

Wasta

s. 105 Förestående är af undertecknad granskad hvad rörer Scholans inkomster i Torneå Lappmark år 1853. s. 106.

Jukkasjärwi Lappmark, och lemnas utan anmärkning

Jukkasjärwi & Vittangi den 17 October 1853. 1853.

Ingem. Lindstedt Augusti Summa behållning från sista bokslutet 1043. 9.

Moses Kangonen 1. 18.

Dessa räkenskaper äro af Undertecknad granskade i Ulrica Olofs dr Lanto 1. 32.

hvad rörer Pajala församling och lemnas utan anmärkning. Salomon Henricksson Kult 1. -

Kengis den 19. April 1854 Sohlberg Sept. Henri Holma - 35.

Johan Winsa - 16.

Johanna Isacs dotter Mäkitalo 4. -

Nov. Johan Petter Jatko 4. -

Maria Hans dotter Lainio 2. -

25


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Isac Mäkitalos hustru 2. -

Johan Andersson Karvoinen 1. -

Dec. Henrik Pehrsson Junka 1. -

Jacob Käymäjärvi - 15.

Isac Mäkitalo 3. -

Brita Isacs dr. Kaunisvaara 1. -

Maria Johanna Kaunisvaara 1. -

Henri Johansson Baltsare 2. -

Johan Petter Karvoinen 1. 1.

Isac Vanhanen 2. 44.

Isac Larsson Teurajärvi 1. -

Isac Michelsson Mikko 3. -

Johan Isacsson Forss 1. -

Jacob Johansson Rovainen - 24.

October Erik Anders Anderssons räkning

Johan Henricsson Veräjä 3. -

Anna Greta Lind - 28.

s. 107 Scholan inkomster i Torneå Lappmark år 1853. Scholans inkomster i Torneå Lappmark i 1853. s. 108.

1853. Tt 1082. 30. 1853. Tt 1105. 17.

Octob. Sofia Rova i Olkamangi - 36. October Brita Caisa Ols dr. Tupoolli - 36.

Greta Hanginoja 1. - Eric Saukuripi - 28.

Michel Michelsson Ratasjärvi - 16. Josef Hansson Ruhijärvi 7. 14.

Johan Michelsson Ranojärvi 1. - Johan Petter Karvoinen - 44.

Moses Johansson Matinlombolo 1. - Maria Pantsare - 21.

Brita Greta Hjertström - 24. Isak Päätikä - 24.

Johan Johansson Ohrajärvi - 38. Eric Pantsare - 12.

Brita Koffi i Ohrajärvi - 14. Petter Andersson Wuopio 1. -

Johan Nätipuka - 28. Eva Caisa Hjertström 1. 36.

Isak Isaksson Olkamangi 1. - Isak Michelsson Hannujunti 1. -

Isak Salomonsson Koskennjemi 1. - Anna Greta Matts dotter Kyrö - 32.

Maria Henriks dotter Filpa 1. - Sofia Kortennjemi - 35.

Maria Johans dotter Kuusula - 28. Greta Hans dotter Ruhijärvi - 28.

Isak Pehrsson Raida - 35. Johan Olofsson Mäkitalo 1. 12.

Henrii Saukkoripi 1. 22. Nils Nilsson Vuosko 1. -

Salomon MäkiTuoma 1. - Petter Torb i Jarhois 2. -

Greta Isaks dotter Varmasaari 1. - Brita Johans dotter Olli - 27.

Brita Anders dotter Koskennjemi 1. - Anna Greta Johans dotter Pimäjärvi 1. 5.

Johan Erik Stålnacke 2. 44. Brita Maria Pehrs dotter Njemi 1. -

Isak Salomonsson Kantojärvi 1. 22. Eric Ersson Purainen 2. 44.

Maja Lena Lamsijärvi 1. 22. Brita Stina Isacs dotter Olkamangi - 18.

Johan Eriksson Vinicka - 34. Caisa Michels dr. Jerro - 46.

Adam Adamsson Sakari i Kutinranta - 28. Maja Lena Evas dr. Lamsijärvi - 13.

Kaisa Johans dr. Ala-Rasitula 1. - Pehr Mukka i Pello - 7.

s. 109 Scholans inkomster i Torneå Lappmark år 1853. Scholans inkomster i Torneå Lappmark år 1853. s.110.

1853. Tt 1133. 19. 1853. Tt 1156. 25.

October Johan Pimäjärvi 1. 12. October Maja Stina Isacs dr. Palovainio - 18.

Greta Toppinen - 42. Henric Isacsson Puodinen - 12.

Eva Kaisa Ers dotter Rautio 1. 12. Lena Stina Johans dotter Kuttanen 4. -

Enkan Vesterberg - 12. Johan Rantahetta 1. -

Lena Anders dotter Kouvusaari - 28. Maja Caisa Elstrand 1. -

Caisa Vuopion emändä 2. 4. Henric Pehrsson Jankisjärvi 1. 28.

Johanna Michels dotter Hannu 1. - Lena Stina Mäkipiha - 18.

Ranta Kyrön elatus Petter 1. 22. Carolina Johans dotter Ruokojärvi - 24.

Pehr Njemen Fari 1. - Abraham Kurajärvi 2. -

26


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Maria Pehrs dotter Njemi - 15. Lena Stina Pehrs dotter Jänkisjärvi 1. -

Anna Greta Vuosku - 12. Nov. Brita Greta Liehitäjä och Johan Viukola - 19.

Hannunjunti Appu - 35. Carolina Kukkotjeva - 24.

Eva Pehrs dotter Jolma 3. - Petter Hetta - 24.

Johan Danielssons hustru - 32. Nikun emändä Armasjärvi 1. -

Brita Gabriels dotter Luckomaa 1. 13. Caisa Hans dotter Karpainen 3. -

Johan Erik Mäki i Kantojärvi - 40. Johan Joelsson Töyrä 3. -

Carl Pehrsson Njemi 1. - Lena Stina Kertu 1. -

Eva Michels dotter Hannu 1. - Carolina Pekkala 1. -

Isac Michelsson Ranujärvi 1. - Eva Maria Rovainen 1. -

Brita Hans dotter Ruhijärvi 1. - Aron Purainen - 18.

Isac Njemi i Lamsijärvi - 21. Lena Stina Mettävainio 1. -

Johan Pimäjärvi - 21. Salomon Malinsson 1. -

Anna Greta Olofs dotter Lambinen 1. - Greta Lahti från Jänkisjärvi - 24.

Greta Isacs dotter Joenkylä - 21. Isac Brännström 1. 22.

Isac Huhtasaari - 24.

s. 111 Scholans inkomster i Torneå Lappmarker år 1853. Scholans utgifter i Torneå Lappmark år 1853. s. 112.

1853. Tt 1184. 40. Aug. Till Joh.Eric Vikström för affkrifning af Concepter

Novemb. Caisa Johans dotter Lauri - 28. till begagnade Scholan & Fr. Vanhanen 10. -

Petter Stark 2. - Till O.D. Allstadius för undervisning i Lainio 1852. 10. -

Johan Johansson Kaisajunti 1. 40. Till L.O. Berggren för 25 Lttd mjöl, lefveri rade till Gelle-

Johan Pakisjärvi 1. - vaare Schola 47. 30.

Isac Hannu i Jänkisjärvi 2. 44. Sept. Till E. Vikström för affkrifning af Concepter att

Johan Mukkavaara 1. - begagnats i Scholan 10. -

Maria Salomons dotter Kuusijärvi 1. - Nov. Till dito för dito 15. -

Lena Isacs dotter Kuoppala - 46. Till Isac och Fredrik Pekkari för Scholbarnens skjuts

Henric Kunni i Njemis 3. - 3½ mil 1852. 1. 36.

Lena Caisa Michels dotter i Nybyn - 40. För ½ Lttd ljus till Scholan i Kengis 5. -

Maria Karolina Ljehitäjä - 28. Till Maria Parkajoki för barns undervisning i Scholan i

Maria Johanna Brännström - 12. Kengis 5. -

Eva Caisa Kuoppala - 46. Till Lorens Vilh.Laestadius för barns undervisning i

Maria Alanenpää - 7. Kengis 5. -

Brita Henrics dotter Keski-Rahtula - 12. Till Johan Siikavaaras hustru för tvenne barns skjuts till

Maja Lena Vuosko - 35. Scholan i Lovika 2. -

Kuttasen muori 4. - Utgifter genom Erik Anders

Lena Matkajärvi 1. 24. Till Hans Andersson Lasu för skjuts från Kengis till Jarhois 3. -

Salomon Haakuri - 26. Caffe och socker för Scholans räkning 4. -

Ljehitäjän muori - 24. För hushyra i Pello 6. -

Fredrik Nikulas i Korpikylä 1. - För mat i Pello 7. 12.

Johan Henriksson Tyni - 14. Skjuts från Juoksengi till Matarengi 1. 7.

Greta Äijän emändä - 16. För mat i Joenkylä 4. -

Purran muori i Mattila - 35.

s. 113 Scholans inkomster i Torneå Lappmark år 1853. Scholans inkomster i Torneå Lappmark år 1853. s. 114.

1853. Tt 1211. 39. 1853. Tt 1375. 38.

Nov. Ylintalo fari i Korpikylä - 35. Nov. Maria Abrahams dotter Alanenpää - 14.

Maria Salomons dotter Björn 1. - Johan Isacsson Rahtula 1. 22.

Henric Henricsson Mansika 2. - Sofia Laktis enka - 14.

Greta Johans dotter Heiki 4. - Maria och Eva Salomons dr. Löfberg - 36.

Isac Nikula i Korpikylä 2. - Matkajärvi Isändä Hannu 1. 18.

Henrik Tuohea 1. 22. Mårten Pehrsson Lanto 1. -

Muotkan Anni i Kuvakangas - 28. Petter Isacsson Stark 5. -

Carl Henricsson Jysky 100. - Gustaf Henricsson Hannu - 32.

Petter Sakari i Pakkila 3. - Caisa Henrics dotter Korvala 1. -

Gustaf Tornberg 1. 16. Israel Mettävainio i Jänkisjärvi 1. -

27


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Maria Salomons dotter Sakari - 6. Isac Simonsson Lahti - 24.

Abraham Sakari 3. - Eva Isac dotter Ohtana 1. 4.

Henric Ersson Salomon 3. - Lena Ers dotter Kentä - 12.

Johan Olsson Mäki 3. - Rebecka Abrahams dotter Mikkola - 24.

Caisa Salomons dotter Joenheiki 3. - Adam Hammarströms hustru - 18.

Anna Greta Anders dotter Eklund 2. - Anders Michelsson Tuomas - 16.

Stina Isaks dotter Palovainio 1. - Greta Kortennjemi - 24.

Eric Ersson Salomon 10. - Isac Pakisjärvi - 24.

Carl Alanentalo 12. - Johan Pakisjärvi - 24.

Sakari fari 3. - Anna Greta Vuosko - 14.

Johan Abrahamsson Oja - 24. Dec. Mårten Salomonsson Ojala 1. -

Brita Caisa Maaherra 1. - Anundi muori i Turtola - 29.

Brita Maja Särkivaara - 32. Eric Kantamaa - 38.

Isac Isacsson Perä 1. 44. Salomon Kortennjemi - 28.

Orjasjärvi muori, Välimaa - 32. Maria Vanhapiha i Juoksengi - 35.

Isac Huhtasaari 3. - Anna Caisa Nils dotter Juto 2. -

Johan Isacsson Kuito 4. 16.

s. 115 Scholans inkomster i Torneå Lappmark år 1853. s. 116.

1853. Tt 1403. 24.

Dec. Petter Männikö i Juoksengi - 14.

Korven Micko i Ratasjärvi 1. 24.

Johan Ruotijärvi 1. 16.

Anders Mäki i Juoksengi 2. -

Fredrik Fogman 1. -

Eva Caisa Ohrajärvi 1. -

Lena Stina Isacs dotter Matti 1. 6.

Eva Pehrs dotter Matti - 12.

Jacob Grenala - 12.

Isac Michelsson Maaherra 1. -

Agata Kaukala 1. -

Johan Henriksson Maaherra 1. 18.

Outisen Pekan vaimo - 12.

Henric Tupa i Juoksengi 1. -

Hedvig Lambinen - 28.

Rovan emändä i Juoksengi - 24.

Isac Aronsson Aasa - 24.

Brita Stina Aasa - 10.

Sofia Ohrajärvi - 24.

Välimaan Petterin emändä - 24.

Muotkan Greta i Meldasjärvi - 32.

Kauvosaaren muori, Greta - 24.

Kuoppalan muori i Juoksengi 1. -

Ojan muori i dito 1. -

Sofia Johans dotter Huoksoa 1. 4.

Matin Brita Caisa i Turtola - 31.

s. 117 Scholans inkomster i Torneå Lappmark år 1853. Scholans utgifter i Torneå Lappmark år 1853. s.118.

1853. Tt 1423. 27. 1853. Tt 136. 37.

Dec. Sofia Michels dotter Ylipää 2. - Nov. För fattiga barns underhåll i Scholan 6. 24.

Olof Ersson Puona - 44. För dito dito 7. 42.

Henric Henricsson Tuopala 1. 39. Skjuts från Matarengi till Juoksengi 3. -

Ranta Tuoman Isäntä i Pello - 28. För barns och andras skjuts öfver elfven i Pello, morgon och

Solomonin Brita i Pello - 24. afton under 1½ vecka 7. 28.

Välimaan piga Maja i Pello 1. 12. Skjuts ifrån Juoksengi till Pello 3. 31.

Hannujuntin piga Maja - 24. Skjuts för Eva Jatko till Matarengi 1. 24.

28


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Ranta Jolma piga Maja - 18. För mat i Juoksengi 15. 4.

Ranta Jolman piga Carolina - 17. Skjuts från Pello till Juhonpjeti 5. 5.

Ranta Kyrön Isäntä Petter 2. - Skjuts från Juhonpjeti till Lovika 4. 10.

Eron Muori Pellosa - 14. För fattiga barns underhåll i Lovika 9. 28.

Caisa Vuopio i Pello - 42. För Kaffe 3 ttd. 1. 42.

Eric Ersson Salomon - 45. För smör i Lovika 3. -

Agneta Evas dotter i Juoksengi 1. - Lakrits för Scholmästarena under hela Scholtiden 3. -

Maria Parkajoki för en sönderslagen mugg - 23. För ett par vantar åt ett fattig barn - 24.

Gustaf Henricsson Mikko 1. 24. För sönderslagna möbler uti Scholan - 22.

Anna Brita Salomons dotter Lauri 1. 24. För fattiga barns underhåll 3. 22.

Brita Stina Pehrs dotter Sadio - 18. Dec. Till Ero Anders Andersson för 63 dagars undervisning

Olof Robert Bergman 15. - i Scholan a` 32sk 42. -

Olof Johansson Alatalo 3. - Till Moses Olofsson Kangonen för biträde vid Scholan 21. -

Greta Simons dotter Huuki 1. - För ljus under Scholtiden 7. 36.

Lena Caisa Aidanpää 1. - Till Eva Jatko för hushållning vid Scholan under Scholatiden 21. -

Brita Stina Airevaara 1. - Till dito för hushållning vid Scholan i Gellevare tillökning å

Isac Michelsson Jatko 3. - dess förrä arfvode 12. -

Henric Henriksson Heikilä - 24.

Johan Adamsson Pavo 2. -

s. 119 Scholans inkomster i Torneå Lappmark år 1853. Scholans utgifter i Torneå Lappmark år 1853. s. 120

1853. Tt 1467. 15. 1853. Tt 316. 49.

Dec. Henric Olofsson Fors 1. 22. Dec. Till Jac Berlin för en gryta för Scholans behöf 8. 24.

Greta Pehrs dotter Sadio - 28. Till Isac Kuoppala för Fredrik Sturks barns undelhåll 13. 16.

Johan Karlsson Kreku 3. - Till Henric Tyni hushyra 5. -

Isac Hansson Snäll 1. - Och för ved till Scholan 5. -

Isac Johansson Björnström - 24. För 9 marker ljus a` 24sk 4. 24.

Isac Israelsson Aasa 1. 24. Till Johan Raattamaa för 15 dagars undersvisning i Lovika 15. -

Johan Johansson Alanentalo 3. - Till dito skjuts från Saivomuotka från och åter 12. -

Anders Henricsson Poromaa 1. - 1854.

Lena Henrics dotter Erki 1. - Jan. Skjuts från Juhonpjeti till Kaunisvaara 1. 24.

Michel Michelsson Pavo 1. - För 1½ mark ljus - 36.

Zackris Westerbergs hustru 1. - För 1½ mark dito - 36.

Maria Johanna Isacs dr. Mäkitalo 1. 12. För mat under Scholtiden till Hans Petter Mäki 6. 16.

Fredric Henricksson Mäkitalo 3. - Till dito för ved och husrum 2. -

Isac Hansson Lasus hustru 2. - Skjuts tillbakas från Kaunisvaara till Kengis 1. 24.

Johan Olofsson Laurheiki - 6. Till Isac Kangos för 10 dagars undervisning i Kaunisvaara

Olof Johansson Alatalo 1. - a`32sk 6. 32.

Anna Greta Henrics dr. Hirviavaara - 24. Till L.W.Laestadius för 10 dagars undervisning i Kaunis-

Isac Isacsson Narkaus - 24. vaara 402.31.9. 2. 44.

Eric Andersson Autio - 24. Summa 402. 31.

Johan Pehrsson Kantola 1. -

Johan Pehrsson Rova - 47. Ifrån denna Summa afdrogs till undervikande af dubbel

Fredric Peckari - 18. debitering, pag 78 intagne 60 och genom Grapes

Greta Johans dotter Holma - 24. missräkning, orätt Schol-Kassan påförde 45.46 105. 46.

Johan Pehrsson Tyni - 2. Rätta Summan 296. 33.

Isac Andersson Autio - 26.

Isac Jacobsson Kaupi - 2.

s. 121 Scholans inkomster i Torneå Lappmark år 1853. Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. s. 122

1853. Tt 1494. 34. 1854.Scholan i Kaunisvaara Tt 1530. 37.

Dec. Henric Adamsson Pekkari 1. - Januarii Matts Eliasson Tossavainen - 24.

Johan Michel Olsson Uusitalo 3. - Anna Maria Anders dotter Autio 1. -

Johan Olofsson Nykäinen - 24. Greta Anders dotter Autio 1. -

Ulrica Lars dotter Sappe - 24. Maria Fredrics dotter Kaunisvaara 1. -

Maria Johans dotter Juteri - 32. Gustaf Adolf Michelsson - 35.

29


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Pehr Isaksson Marjavaara 1. - Pehr Michelsson Vanhanen - 16.

Johan Eric Emoth - 36. Brita Karlström - 24.

Johan Makis hustru 1. 46. Eva Simons dotter Huuki - 14.

Henric Johansson Olli 6. - Fredric Johansson Aro 1. -

Maria Henricks dotter Lahti 1. - Fredric Magnussons hustru 1. -

Eva Henrics dotter Kentä - 32. Fredric Harjus hustru 1. -

Henric Fredricsson Kaunisvaara - 25. Johan Olofsson Kolare 3. -

Isac Olsson Mäkitalo - 24. Stina Samuels dotter Rova 1. -

Carolina Isacs dotter Holma 1. - Johan Johansson Kolare - 21.

Brita Lena Anders dotter Lasu 1. - Johan Johansson Aro 5. -

Henric Josefsson Lahti 3. - Johan Annasson Paskakangas - 16.

Isac Johansson Kuoppala 3. - Stina Jöns dotter 1. -

Michel Pavo den äldre 1. - Maria Henrics dotter Veräjä 1. -

Olof Johansson Nykäinen 1. - Anna Greta Fredrics dr. Isolehtipalo - 40.

Anna Pehrs dotter Karvoinen 1. - Maria Michels dotter Vanhanen 1. -

Henrik Johansson Alanentalo - 24. 3/4 ltd ljus försålde af Scholans ljus - 18.

Pehr Pehrsson Aittamaa 1. - Gustaf Fredricss. Kaunisvaara 1. -

Kyöstäjän elatus muori - 14. Olof Fredricsson Kaunisvaara - 24.

Johanna Isacs dotter Lahti 1. - Johan Johansson Aro 1. -

Kuoppalan muori - 24. Johan Magnusson Harju 1. -

1854. Johan Harjus hustru 1. -

Januarii Anders Karvoinen - 28. Olof Alatalos son Johan - 32.

Isac Pehrsson Mäkikaltio 1. 24. Pehr Andersson Erki 1. 24.

Henric Andersson Autio 1. 30. Fredric Adamsson Kaunisvaara 2. -

s. 123 Scholans inkomster i Torneå Lappmark år 1854. Scholans utgifter i Torneå Lappmark år 1853. s. 124

1854. Tt 1561. 37. Tt 296. 33.

Januarii Stina Caisa Abrahams dotter Välitalo 1. - Afföres vidare från utgifts Summan, till undvikande af dubbel

Eric Daniel Karlström 1. - debitering å pag. 78 i förskott till Johan Raattamaa utgifna 70. 24.

Fredrik Johansson Harju 1. - Hvadan rätta utgifts Summan blifver 226. 9.

Dess hustru Brita Stina - 47.

Henric Area - 14. Scholkassans nu varande behållning utgör 1344Rdr 28sk

Isac Johansson Harju 1. - 9 rst RGS

Eric Pehrsson Tavola 1. - Innestående hos Johan Raattamaa 403Rdr 17sk RGS

Gustaf Ersson Kaunisvaara 1. 8. Dito hos Carl Joh. Grape 37Rdr 26sk 6rst RGS

Johan Fredricssons hustru - 28. Dito hos Isac Kangos 15Rdr 30sk : Dito

Isac Ersson Kaunisvaara 1540 38 1. - Dito hos L.O.Berggren 320Rdr RGS

1853. Dito hos undertecknad 568Rdr 3sk 3rst RGS

Junii Raattamaas räkning i Kitkiöjärvi Schola 1853.

Brita Parkajoki 1. 18. Junii Hushyra för Scholan i Kitkiöjärvi 3. -

Anders Kitkiöjoki 1. 24. Scholmestärens arfvode för samma Schola 30. -

Eric Kitkiöjoki 1. 24. Skjuts för Scholmästaren från Saivomuotka och åter 10. -

Anna Greta Matts dotter Kitkiöjoki - 39. (Innestående hos Raattamaa från Kitkiöjärvi)

Sofia Abrahams dotter - 30. Schola i Junii 1853. 9Rdr 8sk

Eva Kihlangi 1. - 1854.

Lovisa Pavomuotka 1. - Januarii Hushyra för Scholan i Kitkiöjoki 6. -

Isac Parkajoki 3. - Ljus under Scholtiden 2. 24.

Greta Kitkiöjoki 2. - För en sönderslagen fönsterruta - 12.

Johan Mathias Tapojärvi 2. - Till Eva Parkajoki för hushållning för barnen 3. -

Eva Parkajoki 2. - Till Lovisa Pavomuotka för betjening 3. -

Elias Raattamaa 2. - Scholmästarens arfvode för en månads tid 30. -

Schoulu Nikun muori - 14. Skjuts från Kengis till Kitkiöjoki 5. -

Lovisa Kitkiöjoki 1. - (Innestående hos Rattamaa från Kitkiöjoki i Januarii 1854.

Johan Pehrsson Juhonpjeti 1. 28. 10Rdr 15sk RGS)

Lisa Greta Pavomuotka - 24. (Innestående hos dito från Lovika Schola 1853.

Johan Muodoslompolo 4. - 6Rdr 44sk RGS) Tt 318. 45.

30


Missionskolans Kassabok 1847-1858

s. 125 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. s. 126

1853. Tt 1596. 47. 1853. Tt 1628. 2.

Junii Maja Lena Kitkiöjoki 1. 19. Dec. Thomas Olsson Tapojärvi 1. -

Maria Parkajoki 1. 24. Johan Olsson Tapojärvi 1. 24.

Anna Greta Merasjärvi 1. - Lovisa Pavomuotka 1. -

Olof Wettainen - 8. Olof Nilsson Kihlangi 1. -

Olof Kentä - 36. Carl Mattsson Kihlangi - 24.

Anders Parkajoki - 17. Johan Malmström 1. -

Lars Parkajoki 1. 24. Johan Kangosjärvi - 28.

Henric Kitkiöjoki - 12. Nils Thomasson Magga 2. -

Olof Kitkiöjoki 2. - Greta Henrics dotter Jaako 1. 15.

Isac Päikilä 1. - Sara Maria Britas dr.Yllösjärvi - 28.

Salomon Tukinjemi - 24. Greta Abrahams dr. Kurtako - 42.

Olof Ankurinjemi - 7. 1854.

Henric Parkajoki 2. - Jan. Johan Isacsson Rahtula 3. -

Anna Greta Törmänen 10. - Johan Mudoslombolo 4. -

Elias Kätkösuando - 14. Johan Henricsson Merasjärvi 1. -

Anna Sofia Kangosjärvi - 6. Carl Johansson Mäki 1. 16.

Abraham Pavomuotka 1. - Johan Olofsson Kihlangi 1. -

Lars Muonionalusta 2. - Pehr Jonsson Pilto 1. -

Dec. i Kitkiöjärvi Olof Isacsson Kuusinjemi - 21.

En okänd 1. - Lars Olofsson Parkajoki 1. -

Isac Holma 1. - Johan Johansson Taipalansuu 1. 22.

Eric Eliasson Leppäjärvi - 28. Henric Henricsson Pellika 1. -

Olof Isacsson Njemi - 36. Isac Olofsson Kangasjärvi - 42.

Greta Njemi - 36. Henric Nilsson Kihlangi - 24.

Eva Parkajoki 1. -

s. 127 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. s. 128

1854. Tt 1657. - 1854. Tt 1690. 17.

Januarii Nils Petter Nilsson Mudoslombolo 1. - Januarii Isac Hansson Lasu 2. -

Johan Olsson Parkajoki - 36. Anders Jonsson Pilto - 16.

Carl Jysky 1. - Greta Johans dotter Lindmark - 24.

Lars Johansson Muonionalusta 2. 44. Johan Eric Pehrsson Vettasjärvi - 28.

Isac Olofsson Parkajoki 2. - 3/4 ltd Caffe 1/4 ltd socker försålde - 32.

Olof Zachrisson Kitkiöjoki 1. - Sd bellinggångar försålde 2. 12.

Olof Olofsson Kitkiöjärvi 2. - 2 waj härnor - 12.

Olof Thomasson Kitkiöjärvi - 23. 3 Runo skinn 4. 24.

Gustaf Ylitalo 1. 24. 12 gångar senor och 9 gångar ryggsenor 1. 42.

Maria Isacs dotter Njemi - 24. Johan Nilsson Vittangi 1. 12.

Zachris Zachrisson Kitkiöjoki 3. - Pehr Larsson Lainio 1. -

Johanna Lars dotter Alatalo - 28. Anders Huika 2. 24.

Henric Zachrisson Kitkiöjoki 3. - Pehr Nilsson Nutti 10. -

Gustaf Johansson Mudoslombolo 1. - En mark smör försålde - 16.

Johan Olsson Lainio 1. - Lisa Greta Isacks dotter i Margetavaara 1. 24.

Michel Eliasson Lainio - 36. Marta Erics dotter Margetavaara 1. 24.

Eric Olofsson Lainio 2. - Eric Olofsson Kändöjärvi 1. -

Stina Johans dotter Ylitalo 1. 32. Eric Ericsson Margetavaara 6. -

Nils Jacobsson Lahti 1. 42. ½ ltd ljus försåld - 10.

Scholan i Ullati Febr. En mark smör försålt - 16.

Efraim Ersson Kändöjärvi 2. - En blodmage försålt - 30.

Ett ltd socker försålde - 16. Jacob Puordno 10. -

Johan Lindmark 1. - Greta Pehrs dotter Rim - 12.

Brita Caisa Ols dotter Mäki 2. - Johan Isacsson Lampa 1. 24.

s. 129 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. s. 130

31


Missionskolans Kassabok 1847-1858

1854. Tt 1741. 15. 1854. Tt 1774. 29.

Febr. Eric Jönsson Sarviswaara 3. - Febr. Eric Nattavaara 8. -

Michel Michelsson Rautio 1. - Isac Michelsson Jatko 1. 24.

10 marker kött försålt - 30. Eric Isacsson Vinsa 1. -

Anders Isacsson Mändövaara 1. 18. Eric Pålsson Kilvo 5. 36.

Eric Jönsson Mändövaara 1. - Brita Caisa Isacs dotter Margitavaara 1. 24.

Ett Lttd kött försålt 1. 12. Caisa Anunds dotter Nekka 4. -

Panna Anundsson 3. - Pehr Pehrsson Tengeris hustru, en silfverkosa 5. 24.

Ett Lttd kött försålt 1. 12. Paulus Kolso 5. -

4 marker dito dito - 12. Petter Pettersson Ullati 2. -

Fredric Henricsson Tuoma 2. - Israel Larsson Nattavaara 2. -

Anders Andersson Kana 2. - Anund Pålsson Vilsuk 1. -

Ett Lttd kött försålt 1. 19. Anders Anundsson 1. -

Anders Jacobsson Puordno 2. - Eric Rasmusson Summa - 36.

Stina Jacobs dotter Puordno 1. - Anders Pehrsson Vitsak 10. -

Brita Jacobs dotter Puordno 11. - Stina Anders dotter Nattavaara 3. -

Anund Skuonas hustru 1. - Johan Henricsson Rodnilombolo 4. -

Valborg Jöns dotter Sarviswaara 1. - Pehr Nilsson Slakaberget 3. -

Isac Johansson Lehto 1. - Stina Michels dotter 1. -

5 1/4 marker kött försåld - 18. Eric Ersson Nattavaara 8. -

10 marker dito dito - 30. Israel Israelsson Nattavaara 5. -

Matts Andersson Puordno 1. 30. Hans Pehrsson Forsslund 1. -

Johan Andersson Poutalak 1. 8. Isac Larsson Vinsa 1. -

Olof Michelsson Pulti 1. - Brita Michels dotter Routio - 24.

Brita Stina Michels dotter Jatko - 24. Brita Ripainen 1. -

Maria Erics dotter Pekkari - 36. Johanna Henrics dotter Mäkitalo 1. -

Matts Wettasjärvi - 12.

Lars Michelsson Mändövaara 2. -

s. 131 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. Scholans utgifter i Torneå Lappmark 1854. s.132.

1854. Tt 1852. 5. 1854. Tt 318. 45.

Febr. Henric Pehrsson Lehto 1. 24. Januarii. Mat till Scholbarnen i Parakka 1. 24.

Anders Filipsson Parraka 1. 24. 3 Lttd 6 3/4 marker smör, enköpta af Joh. Lindmark 20. -

Henric Lindmark 3. - 15 marker smör af Anders Filipsson 4. 24.

Henric Mattsson Wettasjärvi 5. - Skjuts för Scholbarnen ifån Vittangi till Parakka - 24.

Johan Ersson Alatalo 2. - Salt för Scholans räkning 1. 6.

Eric Henricsson Kylmä 6. - Mat för Scholbarnen i Marketavaara - 24.

Mars. Matts Wuotainen - 36. Ett par grytkrokar - 12.

Jacob Puordno 1. 24. Skjuts för Eva Jatko och Lorents Laestadius från Suando

½ Lttd mjöl, ½ ltd salt försålda - 32. till Vittangi 3. 36.

Eva Hans dotter Snäll 1. 24. 16 marker bröd 2. 12.

Pehr Jacobsson Puordno 1. - 2 Lttd 13 mkr smör 16. -

Eric Kilvos hustru 1. - Febr. 1 par kaffe koppar - 10.

Sex bellinggångar försålda 2. 6. För ved - 12.

Nio st härnor försålda 1. 6. Mjölk för barnen - 24.

2 Oxrensskinn försålda 3. 24. För ved huggning - 30.

6 st Vajskinn försålda 1. 24. 1 Lttd Salt 2. -

Några härnor och bellingar försålda - 24. Mjölk för Scholbarnen - 28.

Johan Henricsson Ullati 1. - För en slagtren 7. .

Anna Stina Hakainen 1. - För ved huggning - 28.

Ett parti renhorn försålda - 21. Mars Inköpt mjöl och gryn för 1. 24.

Anna Lisa Elis dotter - 44. Nio Lass ved 3. 18.

Greta Johans dotter - 24. För ved huggning - 18.

Greta Caisa Johans dotter Keskitalo - 14.

Kassabokens sida 133 saknas och jämnt nummer har skri- Kassabokens sida 133 saknas och jämnt nummer har skri-

32


Missionskolans Kassabok 1847-1858

vits på vänster spalt. Ojämnt nummer står på höger spalt. vits på vänster spalt. Ojämnt nummer står på höger spalt.

s. 134 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. Scholans utgifter i Torneå Lappmark 1854. s. 135

1854. Tt 1896. 20. 1854. Tt 386. 15.

Mars. Maja Lena Thomo dotter - 14. Mars Hushyra i Ullati 6. 24.

Elias Filipsson Parraka 1. - Sex Lass ved 2. 12.

Matts Johansson Huru 1. - För Scholrummets skurning 3 gångor 2. -

Botilda Johans dotter Nia 20. - För brödbakning - 24.

Anders Johansson Spett - 36. Tändstickor - 8.

En okänd - 16. För mat åt Scholbarnen i Margeta - 24.

Olof Larsson Kuoksu 2. - För Scholbarnens skjuts från Wettasjärvi till Ullati 1. 24.

Michel Michelsson Pokkas hustru - 36. Ett Lttd färsk fisk 1. -

Anund Skillas hustru Ella 1. - För mat åt barnen i Vettasjärvi - 12.

Anders Hansson Soppero 2. - För renarnes forslande från Vittangi till Ullati och

Susanna Anunds dotter Nia - 24. Körrenarnes eftersyn under Scholtiden 9. -

Elias Jacobsson Parraka 2. 36. Ett Lttd 2 ½ marker smör 6. 36.

Johan Andersson Keskitalo - 36. För barnens kost och husrum i Parakka 2. -

Carl Carlsson Margetavaara - 24. 13 Lttd 19 marker rågmjöl af Berggren 30. 11.

Thomas Jonsson Påve 1. - 13 Lttd 14 mkr kornmjöl af dito 23. 46.

Johan Johansson Soppero 1. - 5 ltd kaffe, 5 ltd socker 6. -

Jon Michelsson Påve - 24. 5 ltd dito 3. -

Matts Michelsson Parraka 4. - Ett Lttd smör 6. -

Zachris Häggroch - 36. Ett st Oxren 8. -

Michel Michelsson Pokka 2. - Ett st dito 8. -

Johan Olsson Kuoksu 1. - Ett st dito 10. -

Eric Raattamaa - 36.

Johan Nilsson Fjellborg 2. -

s. 136 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. Scholans utgifter i Torneå Lappmark 1854. s. 137

1854. Tt 1943. 2. 1854. Tt 513. 44.

Mars Henric Pehrsson Kuhmunen 3. - Mars För körrenarnes eftersyn i Svappavaara 1. 24.

Johan Adamsson Pavo 1. 12. 10 marker smör 3. -

Olof Nilsson Tjoggi 1. - April För tvenne sjuka Scholbarns vård i Vittangi 1. -

Olof Larsson Sardi 3. - 1 st renost - 21.

Caisa Nils dotter Inga - 24. 3 marker smör 1. -

Johan Olofsson Kändöjärvi 1. - 9 Lass ved 4. 24.

Johan Lindmark 2. - För vedhuggning 2. -

Olof Pettersson 1. - Hushyra i Svappavaara 4. -

Anders Knutsson Riku 4. - Ett Lttd 5 marker salt 1. 24.

Clement Josefsson Lainio 3. - 5 marker salt fisk - 16.

Tre bellinggångar, Tre härksenor och Tre härnor, För mjölk 1. -

försålda tillsammans 1. 36. För sängläders begagnand - 36.

Lars Larsson Kuoksu 1. - För åtta kannor mjölk 1. -

Johan Johansson Pekkari - 32. Vidare hushyra 1. 24.

Anders Johansson Huru - 12. 10 Lass ved 5. -

Ett Lttd kött försåld 1. 12. För vedhuggning 2. -

Jacob Jacobsson Parakka 1. - För Scholrummets tvättning två gångor 1. 24.

Tre Oxrensskinn försålda 5. 24. För två filbunkar - 12.

April Hans Hansson Jukkasjärvi 3. 36. För renköttets forsling från Wittangi till Swappavaara - 36.

Olof Pettersson 3. - För en sönderslagen fönsterruta - 12.

Michel Nia 3. - Scholrummens tvättning fyra gångor 3. -

Michel Pehrsson Kantola 2. - 34 kannor mjölk a´ 6sk 4. 12.

Johan Markusson Skomakare 2. - Papper - 12.

Henric Adamsson Pekkari 1. -

s. 138 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. Scholans utgifter i Torneå Lappmark 1854. s. 139

33


Missionskolans Kassabok 1847-1858

1854. Tt 1988. 46. 1854. Tt 554. 33.

April Pehr Michelsson Pokka 8. - April 3½ Lttd kött 4. 24.

Brita Caisa Kuoksu 1. - För Scholbarnens transport till Kaaresuando 12. 24.

Caisa Stina Britas dotter - 24. För bortförande af spon från Prestgårdsgårdet i Kaaresuando 2. -

Henric Lindmark 2. - 5 Lttd 3 marker kött 6. 36.

Henric Johansson Kemi - 13. För Hushållerskons vård under dess sjukdom 1. 26.

Olof Johansson Kemi - 24. För tvenne fattiga barns underhåll 4. -

Elias Lindmark 1. - För ett sholbarns skjuts från Kaaresuando till Maras 1. -

Henric Olofsson Partapuoli - 36. För ett Scholbarns skjuts från Svappavaara till Soppero - 36.

Knut Jonsson Stor 5. - Mat för Scholbarnen i Soppero 1. 42.

Isac Johansson Soppero 1. - Ett Lttd smör 6. -

Pehr Pehrsson Vittangi 4. - Mat för Scholbarnen i Idivuoma 1. 40.

Pehr Jonsson Labba - 32. Ett Lttd 17 marker kött 1. -

Pehr Pehrsson Nutti - 24. 2 Lttd mjöl 3. 16.

Knut Nilsson Nutti 2. - 2 ltd socker 1. 16.

Pehr Isacsson Marakatt - 24. 3 ltd kaffe 2. -

Johan Andersson Omma 2. - Ett Lttd mjöl 1. 36.

Pehr Nilsson Nutti 1. - Bröd köpt för - 39.

Jon Andersson Nutti 1. 24. Till Henric Naimaka för biträde vid Scholan i Kaaresuando 8. -

Johan Josefsson Nutti - 32. Mjölk inköpt för 2. -

Anders Nilsson Blind 4. - Ett Lass ved 1. 12.

Pehr Pehrsson Nutti 1. 30.

Lars Johnsson Pilto 4. -

Stina Jons dotter Lalli - 19.

Anders Jonsson Pilto - 12.

s. 140 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. Scholans utgifter i Torneå Lappmark 1854. s. 141

1854. Tt 2031. 45. 1854. Tt 618. 44.

April Henric Jonsson Pilto 1. - April Till Johan Keskitalo för hjelp i Scholan 11 Lttd mjöl 3. -

Henric Andersson Omma 1. - 2 Lass ved 2. -

Eric Johansson Raattamaa 35. För spåns och sopors bordförande - 24.

2 Lttd kött försålda 2. 36. En mindre slagtren 4. -

½ Lttd mjöl försålda 1. - Matpengar för ett sjukt Scholbarn - 36.

3 ½ marker smör dito 1. 24. 3 ltd kaffe och 2 ltd Socker 3. 16.

Nils Andersson Nutti 4. - En renstek 1. -

Junii 1854 års Stats anslag för 18 barns underhåll 540. - Till hushållerskan Eva Jatko, som bestält sig sjuts skjuts

Scholan i Ruosteranta från Vittangi i ett för allt 40. -

Isac Ersson Barsk 1. 28. Scholmästaren Raattamaas eget arfvode 100. -

Johan Larsson Wittiko 1. - Skjuts för Scholmästaren ifrån Kittkiöjärvi till Wittangi

Maria Kohko 1. - samt för hela resan 15. -

Abraham Tapani 1. 1. Till Johan Raattamaa för det han hållit Schola i Muoniovaara

Petter Nulusjärvi - 32. 1852 i 14 dagar 14. -

Greta Välitalo - 24. Junii. Till Pehr Pehrsson Karsiko i hushyra 5. -

Lovisa Mattila - 35. Hushyra i Mudoslombolo 4. -

Isac Olli 2. 46. Till Pehr Pehrsson Ruosteranta, hushyra 5. -

Sofia Kohko - 36. Hushyra i Muodoslombolo 4. -

Greta Isacs dotter Purainen - 36. Hushyra för första Scholan i Ruosteranta 3. -

Eva Caisa Grape - 36. Till Eva Jatko för biträde i Scholorna 10. -

Maria Isacs dotter Purainen 1. - Scholmästarens arfvode för 30 dagar 30. -

Lovisa Pavomuotka 1. - Skjuts från Saivomuotka två gånger fr. och åter 6. -

Maria Matts dr. Mattila - 36. (Innestående hos Scholmästaren Raattamaa från Scholorna

Brita Stina Johans dr. Raattamaa 1. - i Ruosteranta och Mudoslombolo 13Rdr 24sk Rgs )

Eva Michels dotter Jatko 1. -

s. 142 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. s. 143

34


Missionskolans Kassabok 1847-1858

1854. Tt 2600. 18. 1854. Tt 2633. 2.

Junii Elsa Stina Nilimaa - 35. Junii Pehr Abrahamsson Pavomuotka - 24.

Greta Lisa Grape - 24. Greta Purainen 1. -

Anna Greta Muotka - 24. Salomon Vuopio - 19.

Abraham Mella 1. 22. Nils Pehrsson Mudoslombolo 4. -

Johanna Kohko 3. - Henric Kitkiöjoki - 24.

Eva Hjetainen - 36. Gustaf Ylitalo 3. -

Esaias Songamuotka 3. - Carl Baik - 35.

Isac Ranta - 42. Pehr Abrahamsson Nulusjärvi - 24.

Gustaf Ylitalo 1. - Sofia Abrahams dotter Nulusjärvi - 24.

Aron Purainen 4. - Anna Stina Purainen 2. 44.

Johan Tapani 1. 28. Abraham Kohko 1. 16.

Abraham Pavomuotka 1. 44. Johan Pehrsson Mattila 4. -

Brita Maria Kangosjärvi 1. - Olof Isacsson Njemi - 36.

Maria Ylitalo - 36. Julii. Scholan i Tärendö

Lovisa Thomo dr. Ylitalo 1. - Henric Junti 3. -

Maria Isacs dotter Njemi - 47. Henric Tervahauta - 28.

Lars Parkajoki - 40. Gustaf Henricsson Mikko 1. 32.

Olof Kitkiöjoki - 35. Brita Stina Airivaara - 24.

Gustaf Ylitalo - 35. Maria Isolehtipalo - 24.

Maria Kitkiöjoki 2. 9. Carolina Jatko 1. -

Sofia Nulusjärvi - 28. Lovisa Kitkiöjoki 3. -

Moses Nilsson Muonionalusta 1. - Anna Brita Lauriheiki - 24.

Johan Tapojärvi 1. 1. Anna Caisa Michels dotter - 16.

Johan Parkajoki - 32. Pehr Nilsson Napuri - 24.

Lars Muonionalusta 1. 15. Brita Isacs dotter Svala - 24.

s. 144 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. Scholans utgifter i Torneå Lappmark 1854. s. 145

1854. Tt 2667. 24. 1854. Tt 880. 9.

Junii Stina Erics dotter Juto - 24. Junii Till Eric Anders för biträde vid Scholan i Tärendö 6. -

Johan Michelsson Pekkari 1. - Till Moses Olofsson för dito dito 2. -

Michel Michelsson Pavo 1. - Till Eva Jatko för dito dito 2. -

Pehr Pehrsson Aittamaa - 16. Scholmästaren Raattamaas arfvode 6. -

Maria Pehrs dotter Aittamaa - 16. Till dito för skjuts från Kengis till Tärendö och åter 3. -

Maria Erics dotter Pekkari - 28. ( Hos Scholmästaren Raattamaa innestående från Tärendö )

Maria Erics dotter Rovanjemi - 24. Schola 3 Rdr R…

Eva Caisa Henrics dotter Kentä - 24. Julii Utgifter i Erkheiki

Lena Caisa Aidanpää 1. - Till Eva Jatko för hushållning och conceptläsning 2. -

Eva Isacs dotter Svala - 32. Till Eric Anders för biträde vid Scholan 2. -

Henric Adamsson Pekkari 1. - Till Henric Pehrsson Junka för uppassning 2. -

Johan Adamsson Paavos hustru 1. - Till Moses Olofsson för biträde 2. -

Johan Pehrsson Koivunjemi 1. 24. Till Isac Kangos för dito 1. -

Julii Scholan i Erkheiki Raattamaas eget arfvode 3. -

Anders Olsson Karvoinen 1. - Till dito för tidspillan under resan fram och åter jemte skjuts 2. -

Johan Johansson Aro 1. - Till Henric Parkajoki för biträde vid Scholan Lovika i Nov.

Hans Petter Johansson Mäki 1. - och December 1853. 10. -

Eva Isacs dotter Kainisvaara - 18. ( Hos Raattamaa innestående från Scholan i Erkheiki

Eric Daniel Karlström - 32. 19 Rdr 3sk R…

Henric Johansson Pääskynen 2. - Ytterligare utgifter för Gellevare Schola genom Moses

Olof Pehrsson Rantatalo 1. - Olofsson Kangonen

Fredric Olofsson Erki - 24. 1854.

Henric Andersson Autio - 42. Januarii Till Njulpa Jouni för inköpta renar 30. -

Henric Isacsson Aumaaho 1. - Till Pehr Michelss Pocka för en ren 6. -

Isac Isacsson Aumaaho - 24. Till Nils Nilsson Nia för 3 renar 21. -

Johan Eric Kangas - 24. Till Picka Heiki för en ren 7. -

Henric Michelsson Erki - 36. Till Gunnar Nupuk för en ren 8. -

Till Michel Jons Pååve för en ren 5. -

35


Missionskolans Kassabok 1847-1858

s. 146 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. Scholans utgifter i Torneå Lappmark 1854. s. 147

1854. Tt 2688. 28. 1854. Tt 980. 9.

Julii Eva Isacs dotter Aumaaho - 35. Januarii Renskötarelön i Vittangi 1. 24.

Johan Gustafsson Kreku 2. - Till Berggren för 48 Lttd 9 ltd kornmjöl a` 1.36. 84. 38.

Isac Isacsson Maaherra - 32. Till dito för Ett Lttd ljus 9. -

Johan Pehrsson Vanhatalo 3. - Till dito för Ett Lttd 1 ltd kaffe 12. 29.

Brita Caisa Vuolo 1. 24. Till dito för Ett Lttd 3/4 ltd Socker 12. 21.

Isac Andersson Autio 2. - Till dito för en kaffe ask - 27.

Eric Andersson Autio 1. - Till dito för två alnar larft till en påse - 32.

Isac Hansson Snäll 1. - Till dito för en bok papper - 20.

Maria Michels dotter Vanhanen - 24. Till dito för ½ ltd Bröstsocker - 18.

Maria Olofs dotter Aumaaho - 14. Till dito för två par thekoppar 1. -

Brita Hans dotter Maanenä 1. 12. Till dito för en talrik - 12.

Eva Hans dotter Mäki - 28. Till dito för en blyartspenna - 8.

Isac Fredricsson Kassa 1. - Till dito för 7 ltd 29 lod gråfre tåg 3. 29.

Pehr Andersson Pili - 32. Till dito för 2 ltd 22 lod finare tåg 1. 11.

Anders Olsson Kreku - 28. Till dito för 3 st dragremmar 1. 38.

Eric Johansson Koskennjemi 2. - Till dito för 3 st "kesota" ? 1. -

Fredric Henricsson Pääskynen 1. - Till dito för 12 koppar kaffe åt Skjutslapparne - 12.

Isac Johansson Björnström - 28. Till lapparne för renhämtning - 12.

Olof Olofsson Kangas - 28. Till Berggren för Ett Lttd kornmjöl 1. 36.

Johan Henricsson Aumaaho - 16. Till dito 20 lod finare tåg - 12.

Johan Henricsson Pääskynen 1. - Utterligare utgifter för Scholan i Ullati af Rmaa

(Raattamaa)

Brita Stina Annas dotter - 24. För mat och nattgvarler åt Scholbarnen i Margeta - 26.

Isac Pehrsson Vanhanen 1. - För 11 lass ved i Ullati 4. 6.

Johanna Isacs dotter Mäkitalo 1. - För 10 lass dito 3. 36.

Eva Johans dotter Pikkukangas 1. - För vedhuggning - 18.

Brita Arons dotter Lanto - 24. Till Moses Olofsson Kangonen för dito biträde vid Scholorna 30. -

s. 148 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. Scholans utgifter i Torneå Lappmark 1854. s. 149

1854. Tt 2714. 41. 1854. Tt 1152. 24.

Julii Anna Greta Hans dotter Aittamaa 1. - April i Svappavaara :

Maja Stina Hans dotter Lanto - 32. Till en lapp som slaglat en ren - 8.

Carolina Henrics dotter Pääskynen 1. - Skjuts för en Scholflicka från Svappavaara till Parakka - 36.

Brita Anders dotter Autio - 28. För fem Scholbarns skjuts från Svappavaara till Jukkasjärvi 1. -

Stina Caisa Hans dotter Nuoksujärvi 1. - För en slagtren 5. -

Brita Lena Henrics dotter Kuitu - 36. För nio kannor mjölk 1. 6.

Henric Kreku 1. - För två marker smör - 30.

1854. Till pigan Greta Lahti som hushållet för Scholan 1. -

April Svappavaara: Kaffe och Socker för 3. -

För ett par renskinn och bellingar 4. 12. Skjuts för Moses Kangonen och Lorents Laestadius från

För ett renskinn 1. 12. Svappavaara till Vittangi 2. -

För flera stycken renskinn 9. 32. För tvänne sjuka Scholbarns underhåll i Vittangi 1. 12.

2 par thekoppar och en talrik försålde - 30. För ett sönderslaget bord - 28.

Försåldt mjöl 3. - Skjuts från Vittangi till Suando 3. 36.

För sålt renkött 4. - Skjuts från Suando till Kengis för Moses Olsson 2. 38.

Genom Herr Krono Länsmannen Ragnar Laestadius in- Till Lorens Vilhelm Laestadius för biträde vid Scholorna 40. -

samlade medel till Scholan Scholan i Matarengi genom Eric Anders

1853. April Till Petter Stark för biträde vid Scholan 5. -

Eric Andersson Huva 5. 36. Skjuts från Turtola till Juhonpjeti 5. 40.

Henric Olofsson Partapuoli 2. 12. För Kaffe och Socker 1. 42.

Henric Pehrsson Kuhmunen - 24. För mat i Korpilombolo - 24.

Michel Nilsson Nia 5. - Skjuts från Korpilombolo till Kuivakangas 1. 36.

Henric Nilsson Partapuoli och Knut Gunnare 9. 24. Inköpt Lakris för 1. 12.

36


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Nils Andersson Allas 3. 8. Hushyra i Kuivakangas 12. -

Jon Pehrsson Svonni 3. 24. Skjuts från Kengis til Korpilonbolo - 42.

Michel Pocka 12. 18. Till Eric Anders arfvode för 40 dagar 26. 32.

Michel Nilsson Nia 2. 12.

1854. Genom L.L. Laestadius insamladt

Februari Från fattigvård Dirictionen i Haparanda 20. -

Mars Michel Johansson Baltsare 2. -

s. 150 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. s. 151

1854. Tt 2309. 45. 1854. Tt 2851. 13.

Mars Eric Juto 2. - Mars Johan Olofsson Kojanmikko 1. 21.

April Johan Johansson Alanentalo 2. - Eric Ersson Kannosjärvi 1. -

Henric Hansson Lainio genom Moses Olsson 10. - Eva Hans dotter Tavo 1. 22.

Eric Anders för en pose af Scholan - 18. Johan Johansson Turuvaara - 24.

Fredric Henricsson Mäkitalo 3. - Lena Simons dotter Hannukainen - 6.

Eric Anders Anderssons räkning Greta Jacobs dotter Pjekola 1. 32.

Februarii Pehr Abrahamsson Takajärvi 1. - Johan Erssson Waaranen - 24.

Mars Anna Nils dotter Winsa - 24. Caisa Henrics dotter Rantahetta 1. 24.

Henric Olsson Paskakangas 1. - Brita Caisa Isacs dotter Maaherra 1. -

Gustaf Olsson Vuolo 1. 18. Johan Henricsson Perä 1. 14.

Gustaf Pehrsson Kyrö - 36. Pehr Olofsson Huhtasaari 1. -

Fredric Andersson Lakso 3. - Johan Isacsson Huhtasaari 1. -

Isac Larsson Teurajärvi 1. 24. Lena Pehrs dotter Järvenaita - 9.

Henric Johansson Mikko 1. 24. Brita Olofs dotter Hjetala 1. -

Johan Mariasson Vuolo 1. - Alexander Salomonsson Kauma 1. -

Johan Johansson Uusitalo 1. 22. Zachris Isacsson Kupparova - 36.

Ulrica Jacobs dotter Anti - 24. Adolf Olofsson Pekkala 2. -

Greta Lars dotter Vanhatalo 1. - Isac Henricsson Puolamaa - 28.

Caisa Johans dotter Mikko - 12. Eva Henrics dotter Muotka - 24.

Gustaf Pehrsson Wanhatalo - 42. Salomon Salomonsson Björnfot - 14.

Pehr Nilsson Matti 1. - Greta Johans dotter Kauvusaari 1. 12.

Olof Olofsson Vuolo 2. - Johan Isacsson Kuttainen 2. -

Johan Nylander 1. - Pehr Salomonsson Björnfot - 12.

Brita Pehrs dotter Ratasjärvi - 24. Johan Johansson Kertu 1- 7.

Isac Kjeksi - 12. Eva Caisa Marias dotter Juneluis - 4.

Maria Caisa Nalli 1. - Johan Barba - 14.

Caisa Filips dotter Filpa 1. - Eva Olofs dotter Aho 1. -

Eva Ers dotter Lanto - 24. Isac Jacobsson Karinen 1. -

Johan Maaherra 1. - Eric Olofsson Komm 1. -

s. 152 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. s. 153

1854. Tt 2877. 4. 1854. Tt 2909. 23.

Mars Johan Olofsson Kivijärvi - 24. Mars : Caisa Johans dotter Bucht - 14.

Aron Johansson Keisu 4. - Greta Henrics dotter Härmä - 5.

Henric Ersson Kuusijärvi - 24. Ulrica Salomons dotter Pjeti - 14.

Greta Johans dotter Huhtanen 1. 8. Henric Olofsson Hannukainen - 28.

Lina Stina Johans dotter Matti - 32. Isac Jeremiasson Pakisjärvi - 18.

Michel Isacsson Pekkala 1. - Abraham Abrahamsson Muotka 3. -

Brita Gretas dotter Myllymäki - 32. Maria Salomons dotter Kuusijärvi - 24.

Maria Fredrics dotter Muotka - 32. Eva Michels dotter Vuopio - 14.

Lena Stina Isacs dotter Muotka 1. - Mårten Annasson Ojala 1. -

Brita Salomons dotter Ala Rahtula - 24. Carolina Fredrics dotter Pekkala - 24.

Ablona Johans dotter Hannujunti 3. - Carl Adamsson Mäkitalo 1. -

Henric Henricsson Luttu 1. 22. Eva Johans dotter Rovainen - 46.

Eric Henricsson Härmä 1. - April : Henric Michelsson Mäkipjeta - 14.

Isac Isacsson Huhtasaari 3. - Lena Johans dotter Kertu - 28.

37


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Maria Henrics dotter Härmä - 24. Caisa Hans dotter Karpainen 1. -

Johan Gabrielsson Keksi - 24. Anna Michels dotter Pelli - 14.

Thilda Fogman - 24. Abraham Abrahamsson Mäkihätta 1. -

Johanna Henrics dotter Korvola - 12. Petter Olofsson Matkajärvi - 24.

Isac Henricsson Maaherra 1. 8. Carl Burman 1. 14.

Maria Johans dotter Huhtasaari - 28. Brita Abrahams dotter Liehittäjä 1. -

Brita Caisa Henrics dotter Härmä - 12. Johan Johansson Kaisajunti 1. -

Eva Caisa Ers dotter Vaaranperä 1. - Johan Evasson Muti 1. -

Michel Michelsson Mattila 1. 28. Maria Henrics dotter Sammeli - 12.

Eric Mattsson Kohkonen 5. 9. Pehr Pehrsson Torika 1. -

Henric Henricsson Härmä - 12. Eva Stina Eldstål - 24.

Isac Fredricsson Muotka 1. - Hans Johansson Jolangi - 35.

Johan Pehrsson Kurunen - 28.

S. 154 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. Scholans utgifter i Torneå Lappmark 1854. s. 155

1854. Tt 2929. 33. 1854. Tt 1272. 8.

April : Henric Isacsson Puodinen - 22. April : För fem marker ljus 2. 24.

Henric Johansson Ojala 2. - Till Carl Johan Grape för hållen Schola i Narkaus 37. 26.

Maria Adams dotter Liehittäjä 1. - Scholan i Matarengi genom Isac Kangas

Brita Nils dotter Välivainio 1. - Skjuts från Juhonpjeti till Korpilombolo 4. -

Abraham Olofsson Talo 1. - För mat under Scholtiden i Korpilombolo 6. -

Salomon Nilsson Nikula 2. - För mat i Pello 3. 24.

Henric Kunni 1. - Skjuts från Ruskola till Lambinen 1. 15.

Johan Mariasson Mukkavaara - 42. Dito från Lambinen till Pello 1. 33.

Caisa Johans dotter Lauri - 35. Dito från Pello till Kengis 3. -

Isac Isacsson Hannu - 24. För mat i Hjetanjemi Schola 3. -

Olof Johanssson Lustig 1. - Till Gustaf Pavola för skjuts - 36.

Eric Barsk - 24. Skjuts till Matojärvi fram och åter 1. 24.

Maria Nätander - 24. Till Isac Kangas arfvode för 33 dagar a` 32sk 22. -

Petter Isacsson Stark 1. - Till Extra ordinarii fattigkassan insamladt i Scholorna i

Brita Hans dotter Karpanen - 12. Kengis och Matarengi för betäckande af Högvördige Herr

Eric Olsson Matarengi 1. 10. Biskopens resekostnad enligt Herr Biskopens egen önskan

Anders Nilsson Tuomas 1. - öfverlemnat till de fattige 25. -

Pehr Michelsson Niska 1. - (I Kaaresuando insamladt för samma ändamål 14Rdr och

Anders Kausaari - 28. i Vittangi 13Rdr tillsammans 27Rdr hvilka medel blifvit öfver-

Anders dito den yngre 1. 24. lemmade till de fattiga i dessa Församlingar .)

Brita Salomons dotter Matti - 24. Böcker inköpta för Gellevare Scholas räkning år 1851 och

Maria Erics dotter Ratasjärvi - 40. sedermera försålda med förlust af 18. -

Greta Henrics dotter Kausaari - 24. Till Herr Prosten Laestadius för renovering af flera årgångar

Lena Anders dotter dito 1. - concepter som under läsning i Scholorna blifvit förnötta,

Isac Olsson Grape 1. - ifrån Scholornas början tills dato 20. -

Henric Eliasson Tupa 1. 22. Arfvode för räknenskapernas förande 5. -

Johan Isacsson Kuitu 2. 44.

s. 156 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. s. 157

1854. Tt 2957. 1854. Tt 2980. 38.

April Eric Pehrsson Niska - 28. Mars : Eric Olofsson Jänkisjärvi - 12.

Henric Isacsson Maaherra 1. - Eva Isacs dotter Mukkavaara 1. -

Johan Pehrsson Niska 35. - Johan Michelsson Jänkisjärvi - 28.

Agata Johans dotter Kaukalo - 26. Johan Olofsson Kurajärvi 1. -

Mårten Annasson Ojala - 28. Johan Johansson Dito - 12.

Lisa Gustafs dotter Asa - 18. Pehr Johansson Kukkutjeva - 44.

Adam Abrahamsson Oja - 24. Salomon Abrahamsson Lehto - 24.

Maria Lars dotter Krutrök 1. - Brita Eric dotter - 18.

Brita Caisa Henrics dotter Oja 1. 6. Fredric Michelsson Nikulas 1. -

Ablona Johans dotter Hannujunti 1. 1. Carl Carlsson Pello - 22.

38


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Greta Salomons dotter Kontajärvi - 28. Pehr Aronsson Dito 1. -

Brita Johans dotter Saukoripi - 25. Johan Rajala - 14.

Fredric Fredricsson Pantsare - 24. Salomon Riekola - 18.

Salomon Johansson Orajärvi - 43. Johan Rova 2. -

Eric Daniel Saukoripi 1. 22. Eric Zacrisson Pärkilä 3. -

Isac Michelsson Hannujunti 1. - Abraham Zacrisson Pärkilä 3. -

Eric Ersson Purainen 2970 21. 1. 1. Brita Jacobs dotter - 20.

Genom Isac Olsson Kangas insamladl : Isac Salomonsson Kontajärvi - 30.

Mars: Johan Nilsson Jänkisjärvi 2. - Salomon Mäkituomas 1. -

Johan Eric Olofsson Dito - 30. Maria Michels dotter Johdet - 14.

Isac Lahti 1. - Josef Ruohijärvi - 24.

Petter Johansson Kurajärvi - 20. Johan Petter Karvoinen 1. -

Anders Larsson Rinnesjärvi 3. - Greta Eric dotter - 28.

Johan Pehrsson Jänkisjärvi 2. - Caisa Johans dotter Vuopio 3. 1.

Eva Adams dotter - 12. Genom L.L.Laestadius

Salomon Aronsson Lehto - 23. Henric Krekula 1. -

Michel Johansson Junti - 28. Simon Fredric Ylitalo 1. -

s. 158 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. Scholans utgifter i Torneå Lappmark 1854. s. 159.

Tt 3106. 11. 1854. Tt 1427. 15.

Julii Saldo behållning 1678. 43.

Summa 3106. 11. Summa 3106. 11.

Af ofvanskrefne behållning innestående hos

L. O. Berggren 292 Rdr 44 Rgs

Johan Raattamaa 120 Rdr Rgs

Isac Olofsson Kangas 2 Rdr 16sk Rgs

Fredric Pehrsson Erki 20 Rdr

Underteknad 1243 Rdr 31sk 9 Rds L. L. Laestadius

s. 160 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. s. 161

1854. 1854. Transport 1721. 2.

Julii : Behållning efter sista bokslutet 1678. 43. Greta Gabriels dr. Liukomaa 1. -

Isac Adamsson Rova - 12. Eva Caisa Thomas dr. - 32.

Nio månaders 14 dagar räntä å L.O. Berggrens resor Isac Tervahauta - 42.

stor 450 Rdr a` 3 procent 10. 32. Greta Kauvosaari - 42.

Nio månaders 5dagars räntä a` L. O. Bergrens revers, Petter Björnfot - 12.

stor 320 Rdr a` 3 procent 7. 16. Anna Greta Karkiainen - 40.

Augusti Johan Andersson Karvoinen - 47. Aron Keisuu 2. 44.

October Greta Isacs dr. Vinsa - 36. Caisa Johans dr. Vuopio 1. -

Nov. Israel Pertus enka 2. - Eric Isacsson Kuitu - 43.

Lena Caisa Aidanpää 1. - Anna Greta Johans dr. Rahtula 3. -

Anna Michels dr. Peiponen - 28. Lena Stina Isacs dr. Matti - 24.

Henric Pellika den yngre 1. - Isac Isacsson Mäki 1. -

Greta Johans dotter Soppero - 24. Greta Pehrs dr. Kulluvaara 1. -

Isac Henricsson Mäkitalo 3. - Brita Caisa Filpa - 14.

Fredric Johansson Vänkö 1. - Pehr Pehrsson Nyka - 30.

Isac Vänkö 3. - Greta Abrahams dr. Myllymäki 1. 21.

Dec. Fredric Fredricsson Niva 1. - Zachris Johansson Korpi - 14.

Johan Vänkös enka 1. - Carl Henricsson Aasa - 24.

Maria Isacs dr. Lappea 1. - Caisa Michels dr. Nalli - 28.

Stina Guttorms dr. Unga 1. - Isac Vapen - 28.

Dec. 1854. Genom Eric Anders insamladl Agatha Kauhala 1. -

Olof Karkainen 1. 8. Mårten Ojala 1. -

Isac Salomonsson Tervahauta 1. 22. Caisa Isacs dr. Rahtula 1. -

Henric Esaiasson Rova 1. - Eric Michelsson Niska - 44.

Eva Hans dotter Rova 1. - Brita Caisa Prinsi - 40.

39


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Johan Pakesjärvi 1. 22. Brita Trast - 28.

Anna Greta Olofs dr. Lambinen - 24.

Stina Skarpsvärd - 24.

s. 162 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. Scholans utgifter i Torneå Lappmark 1854. s. 163

1854. Transport 1746. 24. 1854.

Dec. Anna Greta Esais dr. Pavo - 12. Junii Till Eric Anders för 21 dagars undervisning i Skrift

Caisa Kulluvaara - 14. Scholan a` 32sk 14. -

Anna Olofs dr. Rova - 23. Aug. Till Johan Eric Vickström för afskrifning af prediknin-

Maria Krutrök 1. - gar för Scholans behöf 50. -

Jacob Salomonsson Tava - 14. Nov. Till Jonas Wettasjärvi för undervisning i Tärendö 12. -

Maria Isacs dr. Lanto - 27. Till Johan Eric Olofsson Heiki för hushyra under Scholtiden 7. 24.

Aron Aronsson Aasa 3. - Dec. 62½ Lttd mjöl, inköpt för Scholans räkning i Gellevaare

Greta Johans dr. Filpus 1. - a` 1 24 93. 25.

Johan Isacsson Kuitu 3. - Genom Eric Anders utgifter

Brita Henrics dr. Tuopala - 12. Skjuts från Juhonpjeti till Jarhois 3. 36.

Greta Henrics dr. Tuopala - 12. Caffe och Socker under Scholtiden 7. 24.

Michel Johansson Kauppi 1. - Hushyra i Juosengi 9. 16.

Brita Salomons dr. Matti - 24. Till fattiga - 6.

Olof Olfsson Peckala 1. - Skjuts från Juoxengi till Pello 2. 2.

Johan Tapani - 26. För mat i Pello 6. 47.

Caisa Fredrics dr. Peckala - 24. Skjuts från Jarhois till Pello 2. -

Greta Arons dr. Muotka - 28. Skjuts från Pello till Kengis 3. 36.

Lena Stina Isacs dr. Muotka - 24. Skjuts från Juoxengi till Huhtasaari 1. 22.

Johanna Henrics dr. Korvola - 24. Till Moses Olofs för biträde i Scholan i 43 dagar a` 24sk 21. 24.

Petter Salomonsson Sakari 1. - Till Eric Anders för 38 dagars undervisning i Scholan a`32sk 25. 16.

Henric Ersson Salomoni 1. - Till L.W.Laestadius för afskrift af en predikan i Concept-

Eric Ersson dito 1. - boken 1. -

Henric Mansikka 1. - Isac Kangas utgifter

Anna Greta Eklund 1. - Skjuts från Juonpjeti till Jarhois fram o åter 7. 6.

Greta Salomons dr. Nikulas 1. - För mat och hushyra i Pello 6. 24.

Johan Isacsson Kuttainen 1. - Till Isac Kangas för 24 dagars undervisning 16. -

Caisa Hans dr. Korpinjemi - 35.

Henric Henricsson Härmä - 24.

Brita Johans dr. Perä - 29.

Johan Perä - 12.

s. 164 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. s. 165

1854. Transport 1771. 4. 1854. Transport 1813. 45.

Dec. Anna Greta Johans dr. Kuusijärvi - 28. Dec. Caisa Johans dr. Vuopio 2. 3.

Henric Isacsson Maaherra 1. - Johan Ohrajärvi 1. -

Eric Ericsson Kommes 1. - Brita Daniels dr. Saukooja 1. -

Stina Fredrics dr. Harju - 35. Petter Danielsson Jussi 1. 1.

Pehr Johansson Nikulas 1. - Maria Isacs dr. Lanto 1. -

Henric Carlsson Kummi 1. - Maria Olofs dr. Pjeska 1. -

Brita Nils dr. Välivainio - 32. Olof Pehrsson Lamsijärvi - 20.

Isac Fredricsson Nikulas 1. - Lena Salomons dr. Ruokojärvi - 24.

Anna Greta Johans dr. Kuttainen 1. - Johan Salomonsson Makituomas - 35.

Eva Caisa Ers dr. Vaaranperä 1. - Pehr Pehrsson Mucka - 26.

Maria Johanna Björn 3. 24. Eva Pehrs dr. Jolma 1. 22.

Lena Olofs dr. Matkajärvi - 21. Hilda Johans dr.Jolma - 6.

Isac Henricsson Erki 15. - Johan Salomonsson Nätipuka - 42.

Brita Johans dr. Makipuka 1. 8. Isac Salomonsson Kantajärvi - 40.

Eufrosina Isacs dr. Mettävainio - 21. Pehr Johansson Kyrö 1. -

Petter Stark - 24. Pehr Pehrsson Njemi - 24.

Isac Barba 1. - Maria Johans dr. Koivuranta - 28.

40


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Thilda Fogman 2. - Pehr Johansson Fors 1. 24.

Johan Mariasson Lindslahti 1. 22. Salomon Kuitasjärvi - 45.

Johan Maxila 1. - 2 ltd ljus försålda 1. -

Eva Johans dr. Ohrajärvi - 24. Isac Isacsson Niva - 35.

Josef Hansson Ruohijärvi 2. 2. Genom Isac Kangas insamladt

Johan Hansson dito - 35. Nov. Petter Rautio 2. -

Pehr Jeremiasson Lamsijärvi 1. 4. Henric Hjetainen - 14.

Isac Michelsson Hannujunti 1. 24. Salomon Henricsson Kult 1. 24.

Brita Johans dr. Kantojärvi - 13. Brita Stina Daniels dr. - 12.

Henric Danielsson Saukoripi - 28. Maria Henrics dr. - 10.

Lena Carls dr. Kantojärvi - 28. Sofia Johans dr. Rova - 10.

s.166 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1854. s. 167

1854. Transport 1837. 10. 1854. Transport 1852. 10.

Nov. Brita Stina Isacs dr. Keskitalo - 12. Nov. Johan Johansson Olli - 32.

Isac Hansson Hannes - 12. Petter Wuopio 1. -

Salomon Johansson Ylinentalo - 12. Sofia Kortennjemi - 16.

Eva Brita Michels dr. - 12. Eva Caisa Hjärström - 36.

Maria Dito - 12. Maria Pehrs dr. - 16.

Maria Olofs dr. Hannujunti - 12. Anna Greta Vuosko - 28.

Brita Carls dr. 1. - Sofia Ylipää - 35.

Isac Jeremiasson - 25. Johan Eric Johansson 1. -

Eva Pehrs dr. - 20. Brita Maria Ruokojärvi - 20.

Carolina Michels dr. 1. - Aron Purainen - 14.

Eva Isac dr.Hjetala - 20. Eric Pehrsson Huhtapalo - 14.

Brita Maria Jaukari - 14. Lena Stina Johans dr. - 12.

Maria Pehrs dr. Lanto - 36. Dec. Kristian Pajalas hustru 1. -

Anna Mats dr. Kyrö - 12. Johan Barsk 1. 22.

Lena Henrics dr Vuopio - 21. Fredric Henricsson Mäkitalo 1. 23.

Fredric Patsare - 21. Johan Pehrsson Rova 1. -

Salomon Aronsson Tuomas - 20. Johan Vänkö den äldre 1865. 38 9. 2. -

Brita Caisa Kurvander 1. - 1855.

Ablona Njemi 1. - Feb. Johan Andersson Karvoinen 2. -

Johan Danielsson - 14. Johan dotter Karvoinen 1. -

Alexsander Lemke - 16. April Carolina Henrics dr. Lahti 1. -

Olof Olofsson Väylänpää 1. 1. Greta Simons dr. i Huuki - 24.

Stina Henric dr. Pasmajärvi - 14. Lena Michels dr. Huhtamaa - 26.

Sofia Olofs dr. Lind - 20. Petter Isacsson Marjavaara - 28.

Johan Pimäjärvi 1. - Henric Michelsson Vanhatalo 2. 44.

Anna Isacs dr. Lind - 26. Olof Larsson Kuoxu 1. -

Henric Hannu - 24. Mars Genom Carl Johan Grape.

Greta Haukioja - 32. Michel Ruokojärvi 3. -

Eric Danielsson Saukoripi - 24. Fredric Harju 1. -

Isac Saittanjemi - 35.

Maria Olofs dotter Raisen 1. 12.

s. 168 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1855. Scholans utgifter i Torneå Lappmark 1854. s. 169

Trpt 1881. 15. 1854. Transport 292. 8.

Mars Isac Pehrsson Mäkikaltio 1. 24. Dec. För Salen och Salsvinden i gamla prestgården i

Gustaf Isacsson Vänkö 1. - Kengis, inropt på aution den 23 Dec till församlings

pig Caisa Mäkiharju 1. - 1855 rum under Högtiden 322. 8. 30. -

Olof Alatalo 1. 22. Januarii 22. Behållning 1543 30 9.

Isac Ruokojärvi - 24. Innestående hos L.O. Berggren 643 Rdr Rgs

Zachris och Eric Koberg - 26. Dito hos Herr Pastor F. Engelmark 500 Rdr Rgr

Några okända 3. 36. Dito hos Joh Raattamaa 120 Rdr Rgs

Isac Takajärvi 1. 22. Dito hos Fredric Pehrss Erki 20 Rdr Rgr

41


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Johan Uusitalo 2. - Dito hos C. J. Grape 25 Rgr Rgr

Henric Johansson Meiko 2. - Dito hos Moses Olofs Kangonen 200 Rdr Rgr

Vuolo i Talonkylä 1. 16. Dito hos Herr Prosten Laestadius 35. 30 9 Rgr

Vanhatalon Muori 1. - Mars Genom Carl Johan Grape

Vanhatalon Brita - 24. Skjuts från Kurravaara till Korpilombolo 23½ mil a`36sk 19. 6.

Brita Maria Rantatalo 1. - Skjuts från Kirnujärvi till Tärendö 4. 12.

Pehr Pehrsson Matti 1. 24. Hushyra och kost för Grape och Moses i Talonkylä 6. -

Caisa Lång 1. - Dito i Sattajärvi vid återkomsten - 24.

Isac Palo 1. 8. Skjuts från Kirnujärvi till Pajala 2. -

Fredric Laxo 3. - Hushyra och kost i Tärendö 2. -

Johan Ersson Pääjärvi 1. - Grapes arfvode för 53 dagars undervisning a` 32sk 35. 16.

Lena Caisa Ranta Kaltio - 24. ( I förskott bekommit, som ofvan är antecknat, 25 Rdr och

Stina Lahti 1. - genom Isac Kangos 4 Rdr till 29Rdr: har sålds att

Michel Ruokojärvi - 24. fordra 6Rdr 6sk 1Rdr 7sk )

Några personer i Tärendö 4. 28. Genom Moses Kangonen

Genom Moses Olofsson Kangonen Skjuts från Kengis till Soppero 8. -

Ett renskinn försåldt 3. 16. Transport för 90 Lttd mjöl från Kengis till Vittangi 3. 6.

1854. Genom Johan Raattamaa

October Nils Pehrsson Mudoslombolo 3. -

Olof Islaisson Njemi 1. 12.

Eva Isacs dr. Njemi - 24.

s. 170 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans utgifter i Torneå Lappmark 1855. s. 171

1854. Transport 1922. 23. Transport 402. 24.

October Maria Parkajoki - 28. Mars för Scholrenarnes eftersyn i Soppero - 30.

Carl Regina - 35. Skjuts från Suando till Kengis 1. 36.

Eva Parkajoki 1. - För Caffe och Socker till scholan 2. 28.

Olof Kitkiöjoki 1. - 1854. Genom Johan Raattamaa :

Henric Parkajoki - 6. Oct. För hushyra i Ruosteranta 6. 12.

Henric Kitkiöjoki - 24. För kost dersammastädes 5. -

Lisa Pehrs dr. Nilimaa - 36. För ljus dito 1. 6.

Eva Michels dr. Jatko 1. - Dec. Till hushållerskan Eva Jatko för hennes besvär

Eva Syväjärvi - 6. jemte skjuts och tractamente 15. -

Johan Niva - 12. För ved och hushyra i Jukkasjärvi 1. -

Johan Malmström - 6. För en slaktren till Scholbarnen 4. -

Elias Rattamaa - 16. För ved i Karesuando till Olof Mämmi 5. 24.

Abraham Pavomuotka - 24. För sönderslagna rutor destädes 1. -

Lars Parkajoki 1. - För en slaktren till scholbarnens underhåll 11. -

Nils Andersson Nutti - 12. Dför trenne dito till dito 26. -

Brita Lisa Bäck - 24. För två dito 14. -

Sofia Nulusjärvi - 19. Till Pehr Nutti för renarnes slagtande skinnens, härnor-

Brita Bäck - 28. nas och bellingarnes spikande 3. -

Johan Tapani - 36. För en slagtren 8. -

Brita Töyrä - 24. För ved i Soppero 7. -

Greta Purainen - 24. För scholbarnens vård i Idivuoma och Soppero 1. 12.

Abraham Tapani - 24. För 1 Lttd mjöl 2. -

Gustaf Ylitalo 2. - För hushyra i Soppero 2. 28.

Sofia Kohko - 24. För 3 marker smör 1. -

Malin Kyrö - 24. För 6 marker dito 2. -

Johan Mattila - 24. För 10 marker dito 3. 24.

Carolina Nilimaa - 24. För 10 marker salt - 24.

Anna Nils dr.Juto 1. - För en slaktren 7. -

Henric Junti 2. - För en dito 6. -

s. 172 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans inkomster i Torneå Lappmark s. 173

1854. Transport 1941. 23 1855. Transport 1984. 17.

42


Missionskolans Kassabok 1847-1858

October Henric Jaako - 35. Januarii Johan Alanentalo 2. -

Zachris Koberg - 14. Olof Lanto 1. -

Maria Lanto 1. - Johan Ylitalo 2. -

Johan Pehrsson Wanhatalo 2. - Anders Olofsson Huika 5. -

Brita Caisa Vuolo 2. - Nils Jacobsson Lainio 3. -

Olof Rantatalos hustru 1. 24. Michel Michelsson Pocka 1. -

Dec. Henric Nilsson Unga 1. 12. Olof Pehrsson Kaupik 1. -

Olof Jonsson Pilto 1. - Nils Larsson Labba - 12.

Lars Johansson Pilto 2. - Pehr Johansson Labba - 24.

Olof Päiviö 2. - Johan Nilsson Nutti - 40.

Pehr Pehrsson Nutti 2. - Sara Johans dr. Nutti - 24.

Lars Andersson Pilto - 18. Pehr Jonsson Hurri - 35.

Henric Nilsson Valkeapää - 24. Henric Olsson Partapuoli 1. -

Johan Gustaf Mudoslombolo 10. - Nils Olofsson Nia 1. -

Eric Olofsson Parkajoki 1. - Anders Hansson Soppero 1. -

Gustaf Ylitalo 1. - Nils Jonsson Unga 1. -

Stina Caisa Kohko - 27. Nils Andersson Allas - 12.

Pehr Ruonavaara 1. - Sara Henrics dr. Lalla 2. -

Maja Lena Kitkiöjoki 2. - Knut Olsson Sunna 1. -

Nils Johansson Nutti 1. - Brita Mårtens dr. - 28.

Olof Kitkiöjoki - 24. Johan Nilsson Idivuoma - 12.

Henric Pehrsson Junka 1. - Pehr Nilsson Allas - 12.

Abraham Tapani - 16. Isac Johansson Soppero 1. -

Henric Jonsson Pilto - 44. Henric Johansson Soppero 1. -

Anna Greta Salomons dr. 1. 8. Tre renskin, en härna, 1 bellinggång försålda 8. -

Några renhärnor och sengångar försålda - 36. Knut Jonsson Stor 1. -

1855. Henric Olofsson Soppero - 24.

Januarii Pehr Pehrsson Nutti 2. - Åtta rentungor försålda 1. -

Jon Andersson Nutti 1. - 3 rensenor - 18.

s. 174 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans inkomster i Torneå Lappmark s. 175

1855. Trt 2023. 18. 1855. Tt 2152. 24

Januarii Pehr Johansson Rova 1. - Februarii Panna Andersson Kolta 1. -

Olof Hansson Spett 1. - Anna Hans dr. Alatalo 1. 24.

Ett rennskin och 1 sengång 2. 6. Mats Michelsson Polkimaa 4. -

Salomon Johansson Ylitalo - 24. Jöns Mattsson Muorki - 24.

Henric Pehrsson Kuhmonen 4. - Lars Mattsson Polkimaa 3. -

4 Runo skinn och 2 bellinggångar 6. 36. Mats Michelsson 4. -

Johan Pehrsson Vittangi 1. - Ingrid Israels dr. 1. -

Johan Nilsson dito 3. - Israel Larsson Nattavaara 3. -

Henric Pehrsson Kuhmonen 6. - Eric Vesterberg 3. -

Februarii Jacob Andersson Puordno 20. - Jonas Wettasjärvi 1. 24.

Lovisa Olofs dr. Nattavaara 8. - Jöns Mattsson Wvittrask 2. -

Olof Andersson Svärd"2 oläsliga bokstaver" ak 10. - Johan Isac Jacobsson 1. -

Anders Jacobsson Puordno 3. - Brita Henrics dr. 1. -

Anund Michelsson Skanu 3. - Johan Eric Henricsson 1. -

Michel Ersson Kitok 2. - Pehr Pehrsson Norsivaara 1. -

Matts Mattsson 3. - Matts Juomiks enka 5. -

Pehr Andersson Witjak 8. - Olof Michelsson Kilvo 3. -

Knut Pålsson Ollik 3. - Lars Mattsson Nattavaara - 24.

Jacob Jacobsson Puordno 2. - Pål Pålsson Piltok 12. -

Nils Olofsson Nuortukuno 10. - Anna Greta Radnilombolo 3. -

Greta Tompari 1. - Stina Matts dr. Härkmyran 2. -

Johan Hansson Soppero 2. - Panna Andersson Kolto - 36.

Johan Altin 1. 36. Panna Larsson Pjilpa 7. -

För åtskilliga bellinggångar och härnor 5. - Knut Michelsson Kiltok 4. -

Knut Olsson Nollik 1. - Panna Larsson Pjilpa 1. -

43


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Michell Larsson Nattavaara 8. - Eric Michelsson Kitok 3. -

Caisa Ols dr. Nattavaara 1. - Johan Larsson Hakas 1. -

Jacob Olsson Nattavaara 7. - Pehr Jacobsson Puordno 1. 12.

Brita Jacobs dr. Puordno 1. -

Carl Michelsson Kilvo 3. -

5 st Ruonoskinn 9. -

s. 176 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans utgifter i Torneå Lappmark 1855. s. 177

1855. Tt 2236. 24. 1855. Transport 541. 8.

Februarii Pehr Pehrsson Vitjak 6. - Jan. För en renskinnpäls inköpt åt ett fattig Scholbarn 4. 24.

Johan Jonasson Isovaara 2. - För Nio marker smör 3. -

Nils Pehrsson Dito - 24. För 10 ltd socker och 5 ltd Kaffe 11. 12.

Lena Jons dr. Dito - 24. För Ett Lttd ljus 10. -

Anna Greta Pehrs dr. Dito - 24. För en slagtren 6. -

Pehr Esaisson Dito - 12. Skjuts åt Scholbarnen 1. 24.

Lisa Johans dr. Dito 1. - För en Kapp Kaffe åt hvardera af Scholbarnen - 24.

Mars. Knut Pitjas hustru 1. - För en Kör achiå åt monitoren 4. -

Stina Michels dr. Puordno 2. - För ett par hanskar åt ett fattig scholbarn - 16.

Anund Pålsson Piltok 4. - För ett Kesätä och Vuotarapa åt dito - 16.

Brita Lars dotter Hvittrask 1. - För en saik - 24.

Olof Henricsson Partapuoli 2. 8. För ½ tunna salt fisk 8. 24.

Stina Jacobs dr. Puordno 1. - För begagnande af mat och kok kärl - 26.

Jonas Jonasson Isovaara 1. - För en större Psalmbok 2. 44.

Nils Petter Jonsson Dito 1. - För en Lutheri Postilla 13. -

Knut Andersson Sunna 1. - För en slaktren 4. -

Nils Olofsson Sunna 1. - För en blyertspenna - 9.

Panna Pålsson Piltok 3. - För 4 Lttd 18 ½ ltd smör, köpt i Paracka 30. 32.

Lars Ivarsson Björst 2. - För nattgvarter i Sammako - 24.

Nils Jarvo Pehrsson Simma 2. - Skjuts för scholbarnen jemte transport af scholans

Jon Gunnarsson Nirpi 1. - matvaror ihfrån Wittangi till Nattavaara 17. 36.

Matts Larsson Härkävaara 1. - För renarnes vård 1. 20.

Israel Jönsson Sarvisvaara - 24. För wed till Scholan 2. 36.

För ½ renmage - 12. För ½ ltd ljus - 12.

Olof Olofsson Hakas 1. - Febr. För hushyra i Soppero 1. -

Eric Jönsson Sarvisvaara 1. 24. För hushyra i Ruosteranta 1. 34.

Svaggo Ivar 1. - För ved i Nattavaara 15. -

Mats Juomiks enka 1. - För 2 ltd salt 2. -

Valborg Jöns dr. Sarvisvaara 1. - För transport af bröd från Huornanen till Nattavaare - 38.

Pehr Nilsson Flakaberg 4. - För 6 Lass Wed 3. -

Nils Petter Ersson 3. -

s. 178 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans utgifter i Torneå Lappmark s. 179

1855. Tt 2339. 34. 1855. Tt 792. 21.

April Panna Andersson Kolto - 36. Mars För en slagtren 5. 6.

Peter Gunnarsson 2. - Till Matts Nattavaare för underhållande af ett fattig barn

Stina Markus dr. Wettasjärvi 1. - i två veckor 3. -

Johan Jonasson dito - 24. April 9 marker smör 3. 24.

Lisa Greta Isacs dotter 1. - För en slagtren 8. -

Malin Markus dr. - 24. Ett Lttd mjöl 1. 36.

Lars Markusson 1. 40. 3 ltd Socker 1½ lt Kaffe 3. -

Brita Maria Pehrs dotter - 8. Till Israel Nattavaara hushyra och vedhållning i 65 dagar

Henrics Mattsson 2. - jemte någåt bränsle 25. -

Matts Jönsson 1. - Till demsamme för korn och potatis 1. 24.

Isac Larsson - 36. Till Eric Nattavaara för ved 4. 24.

Michel Ersson Skerro 1. - Ett Lttd mjöl 1. 24.

Pehr Michelsson för fått barns underhåll i scholan 15. - En stor skål för Scholbarnen - 24.

44


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Elias Jacobsson Paracka 2. 12. För lappning af Scholbarnens kläder och renskötarlön 1. 16.

Matts Johansson dito 1. - För tvenne slagtrenar 12. -

Eric Olofsson Lainio 2. - För hushyra och ved i Stockas under Påskhelgen 2. -

Nils Petter Fjellberg 1. 4. 2 Lttd mjöl 2. 24.

Elias Johansson Ekroth - 24. 1 Lttd 14 marker smör 10. 8.

Nils Michelsson Nia - 24. En slagtren 4. 24.

Ingrid Ols dotter Uula - 24. 4 Lttd rågmjöl 8. 32.

Olof Pehrsson Kaupik - 3. En slagtren 6. -

Michel Olsson Nia - 32. För en tom halftunna som sönderslagits - 18.

Caisa Ols dr. Maiseika - 24.

Zachris Eliasson Ekroth - 32.

s. 180 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans utgifter i Torneå Lappmark s. 181

1855. Tt 2376. 45. 1855. Tt 897. 27.

April Nils Ersson Svonni 5. - April Barnens skjuts till Karesuando 1. -

Anders Filipsson 1. - Till hushållerskan Eva Jatko jemte skjuts 50. -

Anna Lisa Lindmark - 26. För Scholrummets skurning i Wittangi - 36.

Henric Olsson Partapuoli 3. - För wed i Wittangi 1. 36.

Jon Michelsson Påve 1. - Till Scholmästaren Johan Raattamaa för 188 dagars

Knut Jonsson Stor 1. - undervisning i Ruosteranta, Pajala, Karesuando, Jukkas-

Anders Olsson Uika 10. - järvi och Gellevare med egen kost a` 1 Rdr om dagen 188. -

Gunnar Henricssons enka 1. - 32½ mils skjuts mellan nämde församlingar

Jon Olsson Nia - 6. a` 24sk milen 16. 12.

Knut Olsson Sunna 1. - För ved i Karesuando 1. -

Lars Olsson Kaati - 4. Hushyra i Ruostelranta 2. 24.

Nils Ersson Huva - 12. ( Innestående hos Johan Raattamaa 99 Rdr 6sk Rgs)

Pål Pålsson Kinno - 28. Till Lorens Vilhelm Laestadius för biträde vid Scholorna 40. -

Olof Johansson Pingi - 12. Till Handl. L.O. Berggren för 12 Lttd 14lt rågmjöl 27. 24.

Olof Larsson Sarri - 32. Till dito för en säck 1. 24.

Anders Hansson Spett 1. - Fyra säckar inköpta för Sholans behöf 6. -

Knut Larsson Kunna - 12. Till Handl. L.O. Berggren för 4 Lttd talg för Scholans

Thomas Michelsson Påve - 12. räkning a` 7 Rdr 28. -

Anders Jonsson Nia 1. 24. För 1Lttd 5 mkr Ljus till L.O. Berggren 12. 24.

Nils Olsson Sonna 1. - Till L.L. Laestadius förstopning och bomul till vekar 4. 5.

Michel Jonsson Påve 1. -

Jon Pehrsson Nia - 12.

s. 182. Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans inkomster i Torneå Lappmark s. 188

1855. Tt 2406. 33. 1855. Tt 2450. 22.

April Michel Nilsson Nia 1. - April 2Lttd kornmjöl försålda 3. -

Ella Lars dr. Kunna - 12. 18 marker kött försålda 1. -

Lars Gunnas enka - 12. 1 Lttd 7marker rågmjöl försålda 2. 36.

Henric Johansson Lindmark 1. - Nils Andersson Nutti 4. -

Pehr Huuva 2. - 1855. Genom Isac Kangas

Nils Nilsson Nia 1. - Febr. Michel Mattila 1. -

Johan Nilsson Wittangi 2. - Isac Ylinentalo 1. -

Olof Huckas enka 1. - Maria Johanna Perä - 24.

Susanna Jons dotter Skautja - 12. Pehr Aittamaa 1. -

Pehr Huvas hustru - 12. Eric Alanentalo 1. -

Lovisa Kitkiöjoki - 35. Salomon Olofsson - 24.

Tvenne renskinn försålda 3. 9. Isac Salomonsson Palo - 24.

Eva Michels dotter Jatko 3. - Isac Ersson - 24.

Ulrika Johans dr.Wittangi - 24. Isac Karanäs - 24.

Anna Stina Johans dr. dito - 24. Petter Kummiko - 24.

Eva Johans dr. dito - 24. Maria Olofs dotter - 24.

Greta Stina Erics dr. dito - 9. Eric Michelsson 1. -

45


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Ett Härkskinn försålt 2. 12. Greta Kaisa Härmä - 24.

Nils Henricsson Inga 1. - Isac Isacsson 1. -

Sofia Pehrs dr. Isovaara - 24. Eric Olofsson 1. 18.

För ett renskinn och bellingar försålda 2. 36. Johan Barba - 18.

Sex mkr smör försålda - 32. Isac Kexi - 8.

Lars Mårtensson Blind betalt för till barns underhåll i Greta Kauvusaari - 20.

Scholan 16. 24. Isac Rova - 24.

Maria Perä - 12.

Henric Pjeti - 28.

s. 184 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1855. Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1855. s. 185

Tt 2474. 42. Tt 2505. 24.

Febr. Anna Greta Abrahams dotter - 12. Mars Eva Caisa Perä - 12.

Fredric Salomonsson 1. - Brita Greta Perä - 24.

Kaisa Hans dotter - 32. Johan Petter Lilja 1. -

Eva Salomons dotter - 24. Maria Evas dotter - 15.

Olof Michelsson Muckavaara - 14. Greta Johanna Härmä - 16.

Isac Johansson 3. - Lena Stina Hjetala - 18.

Matts Jönsson Junti 1. - Maria Johanna Maitika - 24.

Kaisa Lena Lars dotter - 24. Isac Tapani - 24.

Pehr Huhtapalo - 32. Julius Fogman 1. -

Abraham Harju 2. - Abraham Myllymäki - 39.

Fredric Pipping 3. - Kaisa Michels dotter - 27.

Johan Eric Johansson Juntika 1. 36. Erci Kohkoinen 2. 15.

Johan Eric Eklund 1. - Brita Maria dito - 24.

Eric Salomonsson 2. 44. Brita Maria Mäkitalo - 17.

Pehr Nyström 3. - Isac Ruokojärvi - 14.

Pehr Wiipola - 35. Anders Rönsjärvi 1. -

Abraham Talo 1. - Brita Greta Abrahams dotter - 12.

Greta Stina Björnfot 1. - Eric Härmä - 28.

Petter Evasson 1. - Ulrika Joels dotter 1. -

Kaisa Lauri 1. - Gustaf Henricsson - 24.

Anna Stina Mettävainio - 21. Johan Töyrä 1. -

Johan Henricsson 1. 34. Malin Michels dotter - 24.

Greta Johanna Lars dotter - 12. Johan Ruokojärvi - 12.

Pehr Henricsson - 28. Greta Kaisa Johans dotter - 24.

Greta Tapani - 24. Olof Ersson Pirtijärvi - 16.

Johanna Korvola - 24. Johan Johansson Mäkipiha 1. -

Johan Perä - 24. Israel Mettävainio - 24.

Henric Hansson - 14.

Johan Olsson Kurajärvi 1. -

s. 186 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1855. Scholans utgifter i Torneå Lappmark 1855. s. 187

Tt 2523. 39. Tt 1278. 21.

Mars Eric Pehrsson Pulla - 24. Genom Isac Kangas

Greta Hans dotter Karpinen - 12. Mars Mat hushyra och skjuts fram och åter från

Johan Hansson Karpinen - 12. Juhonpjeti till Jänkisjärvi och Joenkylä med flere byar 40. -

Karolina Johans dotter Wennberg - 12. Till Isac Kangos för 58 dagars undervisning a`32sk om

Lena Lahti - 12. dagen 38. 32.

Eric Laxo - 6. Junii Till Eric Anders för biträde vid Skriftscholan

Eva Kaisa Hannu - 12. 21 dagar 7. -

Isac Hannu - 18. Till L.L. Laestadius för mat åt Eric Anders under

Lena Stina Hannu - 12. Skrift scholtiden 4. 32.

Lena Stina Pjeti - 12. Till Moses Olofsson Kangonen för biträde vid Scholorna 30. -

Anna Brita Hannu - 12. Genom Moses Kangonen betalt i Armasjärvi för

Isac Henricsson Erki 1. - hushyra och mat 1. 24.

Petter Stark 1. 12. Arfvode för räkenskopernas förande 1405. 13. . 5. -

Genom Moses Kangonen Behållning 1672. 28.

46


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Hans Matkajärvi 1. -

Dess hustru - 24. Innestående hos Berggren 584 Rdr

Brita Greta Liehittäjä 1. - Dito hos Pastor Engelmark 500 Rdr

Maja Greta Erki - 26. Dito hos Joh. Raattamaa 99 Rdr 6sk

Pehr Nilsson Nikulas 3. - Dito hos Fredric Pehrss Erki 20Rdr

1855 års Statsanslag för 18 barn 360 Rdr Banco 540. - Hos L.L. Laestadius 469 Rdr 22 sk. 8 oläsliga tecken

3075.29.9.

April Maja Lena Isacs dr. Liviöjärvi - 12.

Junii Eric Anders 2. -

Summa RGS 3077. 41. Summa RGS 3077. 41.

s. 188 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1855. Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1855. s. 189

Tt 23. 36.

Julii : För 4 mkr rosktalg af Scholan 1. 20. Novemb. Isac Johansson Joenheiki 1. 22.

October Isac Fredricsson Sirka 1. - Brita Michels dr.Wälivainio - 24.

Eric Johansson Koskennjemi 1. - Henric Isacsson Maaherra 1. -

Novemb. Johan Pehrsson Palovaara - 23. Henric Johansson Ruskolanpjeti 3. -

Fredric Henricsson Mäkitalo 1. - Karl Petter Johansson Rantatalo 1. 22.

Johan Pentisjärvi - 35. Sofia Henrics dr. Neiki - 14.

Dec. Isac Andersson Autio 1. 22. Brita Michels dr. Mäkitalo - 14.

Fredric Henricsson Päskynen 1. 22. Karl Burman 2. -

Eric Andersson Autio 1. 1. Pehr Wiipola - 35.

Stina Kaisa Isaks dr. Nuoksujärvi - 47. Johan Pehrsson Ruisnjemi 1. -

Johan Wänkö 2. - Isac Isacsson Margeta - 44.

Fredric Ersson Peckari - 35. Aron Johansson Keisu 1. 22.

Genom Eric Anders Brita Abrahams dr. Särkivaara - 35.

Novemb. Vilhelm Wikström 1. - Petter Nyström - 35.

Brita Kaisa Isacs dr. Niva - 28. Adam Salomonsson Kuusijärvi - 32.

Abraham Salomonsson Sakari 1. - Brita Pehrs dr. Njemi 1. -

Henric Mucka 1. 12. Hans Olofsson Matkajärvi 1. -

Anna Greta Eklund 1. - Greta Henrics dr. Kouvosaari - 12.

Pehr Pehrsson Tarika 1. - Johan Henricsson Neiki 1. 4.

Johan Olofsson Mäki 1. - Mathilda Simons dr. Hannukainen - 7.

Petter Isacsson Joenheiki - 12. Lena Isacs dr. Mettävainio - 24.

Henric Karlsson Kummi 1. - Isac Ersson Joenkylä 6. -

Lena Olofs dr. Matkajärvi - 24. Johan Isacsson Kuttainen 2. 44.

Johan Isacsson Joenheiki - 24. Isac Michelsson Maaherra - 20.

Lena Johans dr. Kertu - 15. Johan Ersson Hjetala - 24.

Mårten Pehrsson Ruskola - 24. Isac Michelsson Langisrova 1. -

Fredric Michelsson Pelli - 28.

s. 190 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1835. Scholans utgifter i Torneå Lappmark 1855. s. 191

Tt 54. 38.

Nov. Eva Arons dr. Keisuu - 24. Julii Till Joh. Gardin för Salsmuren i Kengis af prestgård 7. -

Johan Johansson Maaherra - 32. Till Greta Sturk och madam Mittaik för Salens skurning - 24.

Johan Simonsson Simu 3. - Till Lorens Wilhelm Laestadius för afskrifning af I pre-

Adam Admamsson Muotka 1. - dikningar till Scholan 7. -

Maria Henrics dr. Härmä - 18. Till dito för skjuts från Wittangi till Gellevare under fyra

Maria Johanna Brändtsröm - 24. års tjenstgörenig i Missuns Scholan 30. -

Johan Barba - 17. Nov. Genom Moses Kangonen inköpt 6 Tunnor korn

Johan Petter Liljeblad - 35. för Scholans behof a` 15 Rdr 90.

Maria Ers dr. Kohkonen - 36. Till Eric Anders för en veckos barna undervisning i

Kaisa Fredrics dr. Riekola 1. - Kengis med egen kost 6. -

Brita Johans dr. Perä - 24. Forsellon för dit inköpta mjölet från Kengis till Vittangi 6. 4.

Olof Olofsson Peckala - 26. Genom Eric Anders utgifter

Johan Henricsson Perä 1. - För fattiga barns underhåll i Scholan 4. 19.

Isac Abrahamss. Peckala 1. - Mat och hushyra i Kuivakangas 18. -

Pehr Nilsson Nikulas 2. - Skjuts från Juoksengi till Kuivakangas - 33.

47


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Eric Henricsson Härmä - 24. Skjuts från Juoksengi Pello 2. 44.

Maria Johans sr. Perä - 28. Skjuts från Pello till Kengis 4. 6.

Henric Michelsson Pjeti - 28. För 38 dagars undervisning a` 32sk 25. 16.

Kaisa Johans dr. Lauri - 24. Genom Isac Kangas utgifter

Johan Isacsson Rahtula 1. 36. Skuts från Juhonpjeti till Matarengi 8. 30.

Johanna Henrics dr. Korvola - 28. Skjuts från Juoksengi till Turtola - 24.

Isac Johanss. Tapani - 24. Skjuts från Turtola till Pello 1. 12.

Eric Mattsson Kockonen 2. - Skjuts från Kuivakangas till Juoksengi - 24.

Michel Michelsson Mattila 1. - Skjuts från Pello till Kengis 4. 12.

Pehr Isacsson Stark 1. 18. Hus hyra och mat i Turtola 2. -

Johan Johanss. Perävaara 1. 35. Hus hyra och mat i Pello 6. -

Kaisa Michels dr. Mattila - 18. Arfvode för 39 dagars undervisning a` 32 sk 26. -

Tt 251. 8.

s. 192. Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1855. Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1855. s. 193.

Tt 80. 9. Tt 102. 18.

Nov. Eva Kaisa Olofs dr. Wuolo - 24. Dec. Johan Isacsson Winika - 35.

Isac Huhtasaari 2. - Eric Olofsson Kandomaa - 35.

Henric Hannukainen 1. - Isac Michelsson Micko 1. -

Henric Luttu 1. - Pehr Danielsson Jussi - 24.

Dec. Pehr Abrahamsson Pjeti - 24. Pehr Johansson Fors - 28.

Maria Michels dr. Nalli - 28. Genom Isac Kangas

Brita Pehrs dr. Pjeti - 24. Nov. Brita Erics dotter - 24.

Henric Esaiasson Tupi - 24. Malin Erics dotter 1. -

Anna Greta Pehrs dr. Olli - 14. Lena Isacs dotter - 35.

Isac Wapen - 20. Eva Pehrs dotter - 28.

Pehr Michelsson Niska - 32. Karl Henricsson Knuti 5. -

Maria Salomons dr. Niku - 24. Isac Michelsson - 24.

Agada Johans dr. Kaukalo 1. - Eva Stina Tornberg - 28.

Anders Mattsson Mäki 1. - Eupkrosyna Johans dotter 1. -

Mårten Ojala - 35. Henric Pjete 1. -

Lisa Gustafs dr. Aasa - 12. Brita Johans dotter 1. -

Eva Hans dr.Niku 1. - Maria Isacs dotter - 24.

Kaisa Pehrs dr. Matti - 24. Abraham Hetta - 32.

Michel Olofsson - 24. Salomon Margeta - 28.

Johan Johansson - 18. Kaisa Peräjävara - 24.

Brita Henrics dr. Hjetala - 24. Anna Greta Olofs dotter - 28.

Maria Pehrs dr. Krutrök - 28. Lena Isacs dotter - 35.

Johan Pehrsson Wanhatalo 2. 44. Anna Greta Olofs dotter - 24.

Pehr Jeremiasson - 25. Brita Maja Pehrs dotter 1. 15.

Anna Greta Matts dr. - 28. Henric Esaisson 1. -

En okänd - 28. Eva Hans dr. 1. -

Eric Ericsson Purainen 1. 22. Michel Hansson 1. 4.

Fredric Fredricsson Aho - 24. Johan Kuitu - 24.

Petter Johansson Kyrö - 35. Lars Salomonsson - 28.

Eva Kaisa Alaninpää - 24.

s. 194 Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1855. Scholans inkomster i Torneå Lappmark 1855. s. 195

Tt 127. 41. Tt 151. 24.

Nov. Eva Pehrs dotter - 23. Dec. Isac Sauko oja 1. -

Sofia Henrics dotter - 28. Maria Lanto 1. 2.

Brita Maja Henrics dotter - 14. Johan Wiinika 1. -

Maria Gabriels dotter - 28. Karl Pehrsson Njemi 1. -

Sara Maja Ylläsjärvi - 18. Salomon Pulka - 21.

Olof Mäki Jolma 1. 18. Johan Salomonsson Tuomas - 28.

Salomon Kyrö 1. - Brita Hans dr. - 24.

Isac Pakisjärvi - 35. Fredric Pantsare - 27.

Maria Olofs dotter - 24. Maria Olofs dotter 1. -

48


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Anna Lena Karls dotter - 12. Pehr Andersson Jolma 2. 36.

Maria Salomons dotter - 24. Eric Saukoripi - 21.

Isac Salomons Mäki 1. 11. Eva Kaisa Johans dotter - 28.

Salomon Tuomas - 36. Maja Lena Wanhapiha - 17.

Kaisa Rahtula 2. - Maria Mäki Tuomas - 28.

Lena Stina Matti 1. 22. Fredric Fogman - 28.

Johan Salomonsson - 36. Genom Prosten Laestadius

Henric Hannu - 36. Olof Alatalos hustru 2. -

Johan Haapalahti 1. - Isac Maaherra 1. -

Hedvig Pehrs dotter 1. - Henric Karlsson Kunni 5. 40.

Karolina Wuopio 2. 2. Ulrica Simons dr. i Huuki 2. -

Brita Olofs dr. Kurvander - 35. L.O. Berggren 1års ränta a` 293 Rdr ( 3 pt ) 8.39.

Kaisa Ruohijärvi - 35. Dito 2 måns 14 dag ränta a` 264 Rdr ( 3 pt ) 1.28.

Sofia Ohrajärvi - 28. Dito 2 månad ränta a` 1000 Rdr ( 2 pt ) 3.16.

Isac Färdig - 28. Dito 2 månad 10 dag ränta a´250 Rdr ( 2 pt ) 1.40. 8.

Moses Matinlombolo - 35. Dito 6 månad 15 dag ränta 350 Rdr 2 pt 3.38. 1519. 17.

Eva Enbuske - 21. Behållning från sista bokslutet Behålln. 14/4 56 15:5.26.4 1672. 28.

Maria Ruhijärvi - 37. Hos L.O. Berggren innestående 485 Rdr 20sk

Maja Lena dito - 21. Hos Pastor Engelmark 500

Pehr Andersson Wuopio 1. - Hos Johan Raatamaa 99.6

Hos Fredr. Pehrs Erki 20

Hos Moses Kangonen 200.

Hos Prosten Laestadius 211. 4. 1866. 34.

s. 196 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans inkomster i Torneå Lappmark s. 197.

Tt 1866. 34. Tt 1886. 46.

1855. Genom Johan Raattamaa 1855.

October. Stina Ulrika Johans dotter - 12. October Eric Anders Andersson 1. -

Anna Greta Hjetanen - 12. Isac Johansson Wänkö 2. -

Anna Greta Isacs dotter Lahti - 12. Petter Fors 1. 28.

Isak Parkajoki 2. - Henric Henricsson Heikilä 1. 22.

Maja Lena Pimäjärvi - 28. Kaisa Sofia Tornberg - 28.

Ulrika Olofs dotter Lanto 1. - Johan Olofsson Heiki 2. 22.

Isac Rova - 28. Johan Svart 2. 44.

Aron Purainen i Pello - 17. Johan Maaherra 1. -

Johanna Mäkitalo 1. 42. Henric Tornberg 1. -

Isac Olofsson Erki - 28. Anna Greta Harju - 36.

Johan Aro 2. - Johan Pehrsson Harju 1. -

Eva Stina Johans dotter - 24. Henrik Tyni 1. 11.

Axel Lappea - 14. Leonard Laestadius - 3.

Johan Olofsson Mäkitalo - 24. Fredric Harju 1. 24.

Pehr Isacsson Marjavaara 1. - Sofia Waaranperä 1. 12.

Brita Kaisa Mäki 1. 8. Lena Gustafs dotter Kreku 1. -

Johan Pimäjärvi - 36. Anna Kaisa Nils dr. Juto 1. -

Johan Magnusson Harju 1. 32. Michel Peiponen 1. -

Fredric Johansson Aro - 22. Isac Isacsson Niva 1. -

Olof Fredric Kaunisvaara - 23. Fredric Johansson Wänkö 1. -

Maria Fredrics dotter - 23. Johan Henricsson Pääskynen 1. 46.

Eva Mäki 1. - Johan Petter Larsson Keskikangas - 12.

Fredric Forman 1. 15. Lena Kaisa Isacs dotter Njemi 1. 8.

Isac Mäkitalo 3. - Stina Fredrics dotter Harju 1. -

Anna Kaisa Michels dr. Liviöjärvi - 44. Lena Fredrics dr. Harju - 28.

Isac Michelsson Micko 3. -

s. 198 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans utgifter i Torneå Lappmark s. 199

Tt 251. 8.

1855. Tt 1918. 34. 1855. Genom Johan Raattamaa

October Henric Fredricsson Harju 1. - October Båtskjuts för Raattamaa från Saivomuotka

49


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Elsa Pehrs dotter Raisen 1. - till Muonio 2. -

Carolina Henrics dr. Pääskynen 1. - Från Muonio till Areavaara 2. 24.

Johan Pehrsson Wanhatalo 1. - Från Area till Kaunisvaara - 28.

Johan Lauri 1. 12. Köpt papper för - 4.

Maja Stina Hans dotter 1. 1. Hushyra i Pajala 6. -

Petter Reppovuono - 24. Skjuts från Juhonpjeti till Tärendö 2. -

Michel Pehrsson Männikö 1. 24. Till Eva Jatko för henne besvär vid Scholan 4. -

Kaisa Hans dr. - 24. För mat i Tärendö 4. 12.

Maria Erics dr. Lambinen - 24. För Scholrummets tvättning och städning 2. -

Hans Mäki 1. 22. Skjuts från Tärendö till Suando 1. 36.

Johan Isacsson Lampa 1. - Nov. För hushyra och ved i Lainio 7. -

Isac Johansson Lehto 1. 12. För en half tunna fisk, för Scholan 8. 24.

Brita Lena Anders dr. Lasu 1. - Kaffe och Socker i Juckasjärvi 2. -

Ulrika Peckari 1. 18. Ved och hushyra i Juckasjärvi 3. -

Eva Maria Henrics dr. - 8. ½ tunna salt fisk för Scholan 8. -

Johan Baltsare 2. - 1½ Lttd mjöl för Scholan 3. 36.

Brita Arons dr. - 24. För fisk halftunnans transport från Juckasjärvi till Wittangi 1. -

Eva Henrics dr. - 16. Skjuts från Soppero till Idivuoma 2. -

Brita Stina Anders dr. - 12. En Oxren för Scholan 9. -

Lena Kaisa Johans dr. Aidanpää 1. - 2 lass ved - 12.

Anna Brita Salomons dr.Lehto 1. - Till Henric Naimaka för biträde vid Scholan 5. 16.

Brita Stina Airivaara 1. - 1½ Lttd renmjölk 3. 36.

Johan Petter Jatko 3. - Skjuts från Saivumuotka till Nattavare fram och åter

Johan Michelsson Peckari 1. - 60 mil 30.

Isac Olofsson Lanto 1. 24.

Isac Michelsson Jatko 3. -

s. 200 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans inkomster i Torneå Lappmark s. 201

1855. Tt 1948. 39. 1855. Tt 1978. 23.

Nov. Johan Olofsson Lehto 1. - Nov. Michel Baltsare 2. -

Anna Greta Erics dr. - 32. Greta Johans dr.Paavo - 24.

Stina Pehrs dr. Napuri - 24. Stina Erics dr. Peckari - 24.

Pehr Michelsson Kantola 1. 16. Johanna Erics dr.Peckari - 24.

Johan Pavo 1. 22. Henrik Pehrsson Jatko 2. -

Greta Isacs dr. Winsa 1. - Johan Johansson Alanenpää 3. -

Eric Emmoth 1. - Gustaf Ylitalo 1. -

Karolina Jatko 1. - Michel Uusitalo 1. 22.

Henric Johansson Baltsare 1. - Johan Mudoslombolo 1. -

Johan Pehrsson Kantola 1. - Eva Parkajoki 1. -

Henric Pehrsson Tuoma 1. - Abraham Paavomuotka - 24.

Henric Adamsson Peckari 1. - Lovisa Paavomuotka - 24.

Johan Olofsson Lauri - 42. Maria Parkajoki - 28.

Johan Michelsson Krekula - 16. Henrik Junka - 28.

Johan Pehrsson Koivunjemi 2. 44. Abraham Tapani - 24.

Henric Johansson Junti 3. - Anna Stina Kitkiöjoki - 30.

Gustaf Henricsson Micko 1. 12. Brita Maria Kangosjärvi - 24.

Anna Greta Aittamaa 1. - Eva Stina Isacs dr. Jerijärvi - 32.

Ulrika Olofs dr. Lelto - 24. Olof Thomasson Kitkiöjärvi - 12.

Anna Greta Michels dr. 1. - Lena Stina Nilimaa - 23.

Lena Stina Tervahauta 1. - Eric Parkajoki - 28.

Maria Michels dr. 1. - Johan Mattila - 25.

Johanna Michels dr. - 4. Eva Johans dr. Marakat - 3.

Michel Michelsson Paavo 1. - Elias Raattamaa - 12.

Dito Dito den yngre - 36. Lovisa Kitkiöjoki 1. 22.

Anders Kitkiöjoki - 28.

Eric Dito 1. -

50


Missionskolans Kassabok 1847-1858

s. 202 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans utgifter i Torneå Lappmark s. 203

1855. Tt 1998. 26. 1855. Tt 363. 44.

Nov. Nils Pehrsson Junka - 16. December Till Johan Keskitalo för biträde vid Scholan 5. -

Olof Merasjärvi - 12. För halm på Scholrummets golf - 8.

Anders Kitkiöjärvi - 16. Tre renlass ved - 18.

Anders Adamsson Triumph 1. - Till Eva Parkajoki för biträde vid Scholan 2. -

Henric Kitkiöjoki 1. 32. Till Pehr Raattamaa för dito 1. -

Jacob Kaupi 1. - För 2 mkr smör och 4 Lttd mjöl för Scholan 10. 21.

Johan Olofsson Lainio 1. - För en Oxren för Scholan 11. -

Hans Michelsson Huru 1. 16. Till Pastor Curtelius för några fattiga barns underhåll

Olof Olofsson Oksajärvi - 24. under Scholtiden 4. 24.

Eric Olofsson Lainio 1. - För 3 ltd ljus till Scholan 1. 24.

Lisa Tammingi - 12. 1 Lttd mjöl 2. 12.

Greta Kaisa Kurkio 1. - Till Johan Olsson Mämmi för Sex dagars biträde vid

Hans Hansson Paljas 3. 44. Scholan 3. -

Michel Michelsson Pocka 1. - För Scholrummets skurning - 24.

Anders Hansson Spett 1. - Två Lass ved - 28.

Olof Henricsson Partapuoli 3. - 32 renlass ved till Scholan a` 18 sk 12. -

Nils Henricsson Inga 1. - 18 marker smör 7. -

Olof Johansson Pingi 1. - Till Henric Junka för biträde vid Scholan 3. -

Olof Hansson Spett - 24. En runoren till slagt 6. -

Dec. Eric Johansson Raattamaa - 18. För en sönderslagen fönsterruta i Scholrummet - 24.

Johan Pehrsson Jatko 1. 2. 1½ lass ved - 18.

Pehr Johansson Raattamaa - 12. Skjuts för Scholbarnen från Kaaresuando till Idivuoma 1. 24.

Isac Ericsson Raattamaa - 35. För Scholbarnens underhåll i Idivuoma och Soppero 4. -

Eric Pehrsson Nutti - 36. Renkötarelön i Soppero - 36.

Matts Wuokanen - 11. 1856. Januarii Ett ltd ljus - 24.

Pehr Jonsson Pilto 1. - 5 ltd Kaffe och 3 ltd Socker 5. 16.

Knut Pehrsson Nutti 2. - 3 Spörsmåls böcker 1. 6.

Pehr Pehrsson Nutti 4. - 1 Lttd 4 ltd smör 8. 16.

För Scholbarnens hämtning ifån Lappbyn 1. 24.

En Runo slagtren 7. -

Kött för 1. -

s. 204 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans inkomster i Torneå Lappmark s. 205

1855. Tt 2030. 1. 1855. Tt 2086. 26.

December Nils Johansson Nutti 1. - December Susanna Olofs dr. - 36.

Johan Pehrsson Nutti 3. 16. Olof Olofsson Tuoremaa - 24.

Pehr Pehrsson Pilto - 24. Sigrid Walkeapää - 24.

Jon Andersson Nutti - 36. Nils Nilsson Blind - 36.

Lars Olofsson Parkajoki 1. 24. Pehr Mårtensson Blind - 12.

Lars Mårtensson Blind 1. 42. Olof Mårtensson Blind 1. -

Stina Jons dr. - 12. Henric Nilsson Walkeapää 1. 7.

Henric Jonsson Pilto 1. 24. Eva Kaisa Pehrs dr. Grape - 36.

Henric Nilsson Unga 1. - Ella Anders dr.Blind - 24.

Henric Johansson Soppero 3. - Ella Nils dr. Hurri 10. -

Nils Johansson Kitti 1. 22. Nils Isacsson Marakat - 32.

Knut Nilsson Nutti 2. - Johan Johansson Riska 2. -

Olof Jonsson Pilto 1. - Ella Henrics dotter - 17.

Johan Johansson Ylitalo 2. 44. Agneta Nils dotter - 5.

Kaisa Aslaks dr. - 12. Greta Anders dotter - 4.

Johan Nilsson Idivuoma 1. - Anders Jonsson Unga 1. -

Gustaf Guttormson Nutti - 24. Henric Henricsson Omma 1. -

Greta Pehrs dr. Pilto - 24. Ella Olofs dr. Pilto 1. -

Nils Johansson Wasara - 17. Sara Henrics dr. Wasara 1. -

Anders Jonsson Pilto - 24. 2 Härkskinn och 2 Runoskinn försålda 9. -

51


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Johan Larsson Seiko - 5. Johan Andersson Omma 3. -

Lars Jonsson Pilto 3. 24. Kaisa Nils dr. Heika - 12.

Jon Jonsson Blind - 18. Tre bellinggångar och 3 sengångar 1. 16.

Johan Raattamaa 10. - 1856. Januarii Henric Olsson Partapuoli 4. 44.

Johan Matias Tapojärvi - 24. Elias Johansson Soppero 1. -

Lars Jonsson Seiko 2. - Anders Olsson Nia 8. -

Gustaf Isacsson Palo - 4. Nils Olofsson Sunna 1. 9.

Johan Nilsson Heika 3. 40. Knut Olsson Sunna 1. -

Pehr Andersson Wasara - 45. Johan Isacsson Holma 3. -

Lars Olofsson Sarri - 12.

s. 206 Scholans inkomster i Torneå Lappmark. Scholans utgifter i Torneå Lappmark. s. 207

1856. Tt 2136 40. 1856. Tt 466. 7.

Januarii Zachris Johansson Soppero - 24. Januarii En runo ren 5. -

Ella Lars dr. Pingi - 12. Till Antin Pjeti för undervisning i Scholan 31 dagar 15. 24.

Ingrid Nils dr. Sarri - 12. En Runo slagtren 5. 24.

Knut Jonsson Stor 3. 24. En Härk till slagt 12. -

Evi Hesekielsson 1. - En Runoren 7. -

Johan Olofsson Kuksu 1. - Skjuts för Scholbarnen från Soppero till Vittangi 1. -

Michel Jonsson Påve 3. - Skjuts för hushållerskan från Kaaresuando till Wittangi 2. -

Michel Michelsson Pocka 16. - Skjuts för Antipjeti 1. 24.

Henric Jonsson Nupuka 3. 44. För Scholrummets skurning i Kaaresuando 2. 12.

Miskosen Leski - 34. För dito dito - 28.

Nils Lahti 3. - Skjuts för hushållerskan fr. Saivumuotka till Kaare-

Olof Larsson Sarri 1. - suando och åter 3. -

Eric Andersson Huva 3. - En Oxren till slagt 12. -

Eric Olofsson Lainio 3. - För 6 ltd kaffe och 5 ltd Socker 7. 16.

Henric Lindmark 1. - Rensötarelön i Kaaresuando - 18.

Anders Jonsson Sarri 1. - Till Eva Saivumuotka som hushållat för barnen 45 dagar 18. -

Michel Olofsson Nia - 16. Febr. Transport af Scholans effecter från Wittangi

Lars Mucka 1. 8. till Nattavaara 15. -

Henric Hansson Lainio - 24. 8½ fammar ved för Scholans behöf i Nattavare 8. 18.

Knut Andersson Sunna 2. - Rensötarelön i Wittangi 2. 30.

Henric Olofsson Soppero - 12. 6 ltd ljus för Scholan 3. -

Johan Pehrsson Wittangi 1. 12. En Runoren till slagt 6. -

Michel Skervo 4. - 5 marker smör 2. -

Greta Lars dotter - 36. Till P.L. Stenberg för biträde vid Scholan i Wittangi 2. 10.

Olof Johansson Pingi 5. - För brödbakning 1. 36.

Pehr Michelsson Pocka 2. 42. En Runoren till slagt 5. -

2 bellinggångar och 2 härnor försålda - 36. För Scholrummets skurning i Wittangi 1. 24.

Knut Larsson Kunna 3. 45. För en postlins tallrik - 12.

s. 208 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans utgifter i Torneå Lappmark s. 209

1856. Tt 2197. 36. 1856. Tt 606. 43.

Januarii Henric Olsson Partapuoli 3. 40. Febr. För Scholrummets skurning 1. 24.

Brita Gunnari 2. - 7 Lttd 5 ltd smör 48. 41.

7 bellinggångar och 7 härnor försålda 2. 32. För mat åt barnen under resan jemte husrum 3. 24.

Elias Jacobsson Paracka 2. - Ved för en månad inköpt 16. -

Anders Filpa 1. - Hushyra i Nattavaara och Wittangi 12. -

Febr. Junti Juntisson Sarvisvaara 5. - En Vuorsu ren 7. -

4 Runoskinn försålda 5. 24. En Härk ren 10. -

Michel Larsson Nattavaara 6. - 20 Lttd kornmjöl inköpt 43. 16.

Jon Mattsson Polkimaa 8. - En Kaskaka ren 6. -

Lovisa Anders dr.Nattavara 8. - Mat och husrum åt Scholpigan under resan 1. 24.

Stina Härkävuoma 2. - Wed för en månad 16. -

Eric Kilvo 3. - En Runo ren 3. -

52


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Israel Larsson Nattavare 3. - En Kunteus ren 6. -

Stina Viltako 3. - Till Moses Olofsson för hans biträde 5. -

Eric Ericsson Kontsi 1. - För brödbakning 4. -

Carl Michelsson Kilvo 2. - Till Jonas Wettasjärvi för undervisning vid Scholan 3. -

Jonas Wettasjärvi 1. - För en Uraka ren 4. -

Pål Michelsson Kilvo - 12. Nio marker smör 3. 24.

Tre bellinggångar försålda 1. - 6 marker smör 2. 12.

Israel Larsson Tyrivaara 1. - 4 Lttd Salt 3. 36.

Jacob Jacobsson Puordno 1. 24. För Scholrummets skurning - 12.

Fem renskinn, 3 bellångg. och 5 härnor försålda 12. - Till hush. Eva Jatko 20. -

Eric Sarviswaara 1. 24. Tändstickor för - 18.

Israel Israelsson Tyrivaara 1. 24. Ved för 1½ vecka 6. -

Sofia Nils dotter 1. - Vidare hushyra 3. -

Anna Greta Nils dotter 1. - För sönderslagna fönsterrutor 1. -

Suopatin äija 2. - För mjölk och tjernmjölk 1. -

Nils Petter Jönsson 1. - För Scholrummets skurning 1. -

För renmossa och surmjölk - 21.

s. 210 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans utgifter i Torneå Lappmark s. 211

1856. Tt 2264. 24. 1856. Tt 840. 7.

Febr. Pehr Israelsson Tyrivaara 1. - Mars 2 Lttd smör 14. -

Nils Petter Jönsson i Storberget 1. 24. För ett barns underhåll under dess sjukdom 1. 24.

Jonas Jonasson Isovaara 1. - Skjuts för ett skolb. från Wettasjärvi till Nattavare - 24.

Marta Jöns dotter Isovaara - 24. En Runo ren inköpt 5. -

Lisa Johans dotter Isovaara 1. - En Härk ren kropp 8. -

Jöns Larsson Härkävuoma 1. - En Runo renkropp 4. -

Hans Pehrsson i Forsbyn 1. - För surmjölk 1. -

Mars 16 marker kött, för såldl 1. - Skjuts från Nattavare till Soppero 5. -

Anders Jacobsson Puordno 3. 24. Till Jonas Vettasjärvi för undervisning i Scholan 3. -

Greta Ratni 1. 24. För brödbakning och nattgvarter 1. -

Lisa Ripainen 1. - En Runoren inköpt 6. -

Pehr Jönsson Röytio 1. - Scholbarnens skjuts från Soppero till Kaaresuando 4. -

Matts Ersson Vuotainen 2. - 1½ Lttd mjöl inköpt 3. -

Olof Michelsson Kilvo 1. - Till Johan Keskitalo för hushållning med barnen i

Johan Nilsson Nalak - 24. Kaaresuando 1. 24.

Johan Andersson Puolalaki 3. - En Härkren inköpt 10. -

Jonas Söderberg - 24. För bortförande af sopor från Scholrummet - 24.

Walborg Matts dotter 1. 24. Scholbarnens skjuts underhåll under vägen från

Tre mindre renskinn försålda 4. - Nattavare 2. -

Abraham Mattson Songavaara 2. - April Hushyra i Muoniovaara 2. 6.

Matts Michelsson Nattavara 3. - Skjuts från Kaaresuando till Muoniovaara från och åter 4. -

Karin Matts dr. Polkimaa - 12. Scholmästarens skjuts från Kaaresuando till

Brita Maria Dito 1. - Nattavare 1856. 12. -

Ingrid Stina Anders dr. Sorvika - 12. Scholmästarens skjuts från Nattavare till Saivumuotka 15. -

Lovisa Jacobs dr. Ripainen - 24. Scholmästarens arfvode för meddelad undervisning

Susanna Jons dr. Stor - 12. i Scholorna , ifrån den 1:a October 1855, till den 1sta

Nils Olsson Sunna 1. - Maj 1856, 213 dagar a` 1 Rdr 213. -

Hans Pålsson Nallik 1. -

s. 212 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans inkomster i Torneå Lappmark s. 213

1856. Tt 2221. 12. 1856. Tt 2376. 14.

Mars Eric Ericsson Nattavaare 3. - Mars Ingrid Israels dotter Nattavaara 1. -

Anund Pålsson Niltok 6. - April Lisa Greta Moses dr. Svuornanen 1. 24.

Anders Olofsson Pogga 1. - Pehr Andersson Vittjak 1. -

Henric Henricsson Souta 1. - Anna Stina Karls dotter 1. 24.

Nils Olsson Matti 1. - Panna Andersson Kolto 2. -

53


Missionskolans Kassabok 1847-1858

2½ marker salt fisk försåldl - 36. Matts Michelsson Nattavaara 1. -

14 marker kött försåldl 1. - Johan Eric Alatalo 2. -

Anders Pehrsson Pocka 5. - Lisa Hackanen 1. -

Mats Michelsson Polkimaa 1. 36. Stina Olofs dr. Wittangi 1. -

Matts Mattsson Risuvaara 1. - Olof Kuoksu 2. -

Kaisa Anders dr. Kai - 12. Stina Ulrika Filpus 1. -

Pehr Jacobsson Puordno 5. - Anund Anundsson Skilla 3. -

Marta Jons dr. Röytio - 24. Knut Olofsson Sunna 1. -

Jöns Jacobsson Puordno 1. - Pehr Gunnari 3. -

En renhals och en tunga försålda - 32. Jakob Puordno 2. -

Isral Israelsson Nattavara 3. - Pehr Hansson Lainio 1. -

Stina Anders dr. Dito 2. - Brita Kaisa Kuoksu 1. -

Sigrid Ers dr. Suopati - 30. Johan Lindmark 1. -

En liten renstek försåld - 36. Eva Jatko 1. -

Anna Stina Michels dr. Saijemvaa - 24. En tom halftunna försåld - 12.

Anders Nacke - 24. Isac Rantatalo - 28.

Ett Uraka renskinn försålt - 24. Olof Njemi - 35.

Olof Olofsson Röys 3. - Anna Stina Purainen - 28.

Knut Andersson Sunna 3. - Brita Bäck - 12.

Thomas Jonsson Påve 2. 36. Petter Nulusjärvi - 32.

Johan Jonasson Isovaara 1. 24. Abraham Tapani - 28.

Anna Michels dr. Nattavaara 3. - Johan Keskitalo 1. 22.

En Runo bog försåld - 12. Sofia Israels dotter Alatalo 1. 24.

Lars Kaiti 4. - Anna Stina Pehrs dr. Vettas - 24.

Inrid Knuts dr. Kabbla - 36. Brita Maria Pehrs dr. Wettas - 24.

Matts Jonasson Wettas 1. -

s. 214 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans utgifter i Torneå Lappmark s. 215

1856. Tt 2113. 19. 1856. Genom L.L.Laestadius Tt 1156. 13.

April Johan Jonasson Wettas 1. - Till Joh. Raattamaa lefvererade af Scholkassan, genom

Brita Pannas dotter Näckä - 12. se s. Moses Kangonen 225. -

Genom Moses Kangonen 218 Till dito genom Eric Anders Andersson 40. -

Jonas Miskonen 4. - Till Moses Kangonen: Skjuts från Kengis till Wittangi

Tre st renskinn af scholans försålda 4. 24. och från Wittangi till Kengis 6. -

2 st Scholans böcker försålda 1. 24. För en resa till Kjexisvaara - 24.

På mjölets transports kostnad från Kengis till Vittangi Till Njolpa Jouni för en runoren till Skolan 6. -

återburit 1. 12. Berggren lefvererat varor till Scholans behof, ens räkning 41. 12.

Berggren fem månaders räntä a` 264 Rdr 3. 14. Till Scholans hushållerska Eva Jatko, resekostnader från

Fyra Månaders ränta a` 135 Rdr 1. 17. Tärendö till Nattavaara, igenom Vittangi och åter 20. -

Dito ett års ränta å 350 Rdr 2 progt 7. - Till Moses Kangonen för hans biträde vid Scholorna 30. -

Genom L.L. Laestadius Genom Eric Anders

Jan Ella Henrics dr. Area - 24. För undervisning skjuts och kost i Huuki 18. 38.

Genom Eric Anders Genom Isak Kangas

Hans Petter Hansson Mäki 1. 16. Skjuts från Erkheiki till Kuckola 12. 36.

Brita Olofs dr. Pellika - 24. Skjuts från Kuckola till Kengis 8. 12.

Greta Johanna Jaako - 28. Till Isac Kangos för 26 dagars undervisning i Kuckola 18. -

Olof Kihlangi - 24. Till dito för fem dagars undervisning i Sattajärvi 3. 16.

Matts Tossavainen - 42. Till Eric Anders för 26 dagars undervisning i Kuckola 18. -

Fredric Karlström - 28. Till Isak Mäkikaltio för mat och husrum då Scholan

Brita Michels dr. Aro - 35. hölts i Sattajärvi i Feb. 1856. 25. -

Johan Petter Aro - 24. Till L.L. Laestadius för kost åt Raattamaa under Schol-

Fredric Johansson Aro - 24. tiden i Pajala i October 1855. 3. -

Ella Caisa Fredriks dr. - 24. Till L.L. Laestadius för mat och hästhö åt C.J. Grape

Henric Abrahamsson Heikilä - 36. under den tid hans meddelade undervisning i Pajala

Greta Tapojärvi - 35. i Febr. 1856. 5. -

Abr Kurtakos hustru - 42. Arfvode för dessa räkenskapers förande 5. -

Sofia Joensuu - 17.

54


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Joh. Magnus Harju 3. -

Thomas Tapojärvi 1. -

Gustaf Freduss Kaunisvaara - 28.

Stina Olofs dr. Barsk - 16.

Tt 2512. 14. Tt 1650. 7.

s. 216 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans utgifter i Torneå Lappmark s. 217

1856. Tt 2512. 14. 1856. Tt 1650. 7.

Febr. Maria Fredriks dotter - 24. Saldo behållning 1434. 12.

Johan Olofsson Kostet 2. 24.

Eva Simons dotter - 24.

Greta Simons dotter 1. - Innestående:

Simon Fredric Ylitalo 1. - Hos Fr. Engelmark 500 Rdr Rgs

Joh. Anders Karvoinen 1. 22. Hos L.O. Berggren 444 Rdr Rgs

Genom Isak Kangas Hos Fredric Erki 20 Rdr Rgs

April Anna Uusitalo 1. - Hos Raattamaa 6 Rdr 46 sk Rgs

Johan Pepping - 24. Hos L.L. Laestadius 463 Rdr 14 sk 8. Rgs

Greta Mettävainio 1. -

Eva Wuolikanen 1. -

Fredric Pipping 3. -

Fredric Karlström 1. 22.

Kaisa Karpainen 1. -

Eva Greta Nuokujärvi - 24.

Petter Olof Stenudd 1. 24.

Abraham Karsikojärvi - 35.

Johan Eric Pitkäjärvi 1. 22.

Greta Caisa Hurulin 1. -

Johan Muckavaara 2. -

Henric Pitkäjärvi 4. -

Nils Petter Pitkäjärvi 1. -

Maria Pitkäjärvi 1. -

Genom Mårdberg i Kuckola 3. -

1856 års Stats anslag 360 Rdr Bco 540. -

Summa Rdr Rgs 3084. 19. Summa Rgs Rgs 3084. 19.

s. 218 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans utgifter i Torneå Lappmark s. 219

Behållningen från sista bokslutet 1434. 12. 1856. Aug. 8. Till Pehr Pehrsson Vittangi för 12 Lttd

1856. Julii 5. Isak Mäki Kaltio 1. 1. mjöl till Scholan 20. -

Johan Petter Karvoinen - 35. Sept. Till Eric Anders och Moses Kangonen för 6 da-

Olof Carlsson Saittajärvi - 16. gars undervis. 8. -

Aug. 8. Pehr Pehrss Vittangi gl Moses Kangonen 5. - Dec.12. Till Thilda Fogman för renskirifn. Af 4 predik-

Sept. 19. Salomon Henricsson Saukooja 1. - ningar 4. -

Oct. 6. Henrik Andersson Autio 1. 24. 6. för 6 mattor mjöl för Scholan 150. -

Nov. 24. Johanna Isaks dr. Mäkitalo 1. 24. Skjuts för förenämnde mjöl fr.Björkfors till Torneåfors 36. -

Isak Mäkitalos hustru ( 1446. 16. 8 ) 1. - ( 1228-16-8 )

Till undvikande af dubbel debitering, upptagen å före- Innestående hos Tr. Engelmark 500.

gående tredje sida bland utgifterna anmärkte genom " hos L.O. Berggren 444.

Prosten Laestadius till Raattamaa lefvererade 225. - " hos Fredrik Erki 20.

äfvensom å samma sida genom Erik Anders till " hos Raattamaa 96. 46.

Raattamaa lefvererade (1711 - 16 - 8 ) 40. - " hos Moses Kangonen 300.

1857 Febr. 6. Johan Andersson Karvoinen - 29. " hos L.L. Laestadius 132. 18. 8

Genom Eric Anders 1857. Feb. 2 T

Mars Pehr Sakari 1. - 1856.

Johan Nikimaa 1. - Dec. Till Johan Raattamaa för inköp af matvaror åt

Isac Pipping 1. 22. Scholbarnen 90. -

Pehr Skogman - 42. 1857. Feb. 11 Till Stina Engvist för en Spörsmål - 18.

55


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Greta Heikinpjeti 1. - 14. För en säck mjöl af Lidström för Scholbarnens behof 25. 32.

Brita Rautio 1. 22. Mars 4. Till Carl J.Grape för utlagda penningar i

Greta Uusimaa 1. 22. Sattajärvi Schola 3. -

Isac Hansson Rautio - 28. Till dito för tre veckors undervisning i Pajala och

Fredric Johansson Korva 1. - Sattajärvi 21. -

Johan Modig - 24. Genom Eric Anders

Carl Alanentalo 2. - För mat och hushyra i Kuivakangas 8. -

Pehr Abrahamss. Sakari 1. - Skjuts fr. Juhonpjeti till Matarengi 5. 24.

Salomon Niska - 29. För mat och hushyra i Armasjärvi 3. -

Vilhelmina Palovainio 1. - För mat och hushyra i Turtola 6. -

Brita Caisa Purainen - 14. För mat och dito i Pello 13. -

Pehr Tulkila 2. 9. Skjuts fr. Olkamangi till Juhonpjeti 4. -

Brita Liehittäjä - 28. Skjuts fr. Armasjärvi till Alkula - 24.

Genom Isac Kangas

Skjuts fr.Juhonpjeti till Matarengi 6. -

Hushyra i Jänkisjärvi 2. 16.

Skjuts från Vittaniemi till Joenkylä 1. 15.

För undervisning i 71 dagar a` 32sk 47. 16.

s. 220 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholan inkomster i Torneå Lappmark s. 221

Tt 1798. 45. 1857. Tt 1760. 2.

1857. Mars. Greta Olofs dr. Muotka 1. - April Lina Lampalo - 18.

Pehr Matkajärvi - 18. Brita Maja Lanto - 28.

Greta Nikulas 1. - Pehr Lampsijärvi - 24.

Pehr Torika 2. - Kaisa Jolangi - 24.

Johan Nikulas - 12. Eric Rautio - 28.

Johan Kaisajunti 1. 43. Isac Keskitalo 1. -

Carl Petter Rantatalo 2. - Eric Saukoripi - 24.

Lena Stina Ylinenjärvi - 24. Maja Lena Pimäjärvi - 28.

Rebecka Mickola - 12. Maria Isacs dr. Lanto 1. -

Pehr Hetta - 47. Maria Jääsky - 24.

Caisa Hetta 1. 24. Ulla Kaffi - 15.

Caisa Karpanen - 42. Isac Hannujunti 1. 6.

Caisa Välivainio - 24. Ablola Kögäis 1. 22.

Anna Greta Sal. dr. Simu 2. - Eric Purainen 1. 22.

Johan Kuttainen 2. - Israel Malmström - 24.

Maria Ruohijärvi - 41. Henric Saukorivi 1. -

Johan Mariasson Mucka 1. - Johan Purainen - 28.

Johan Erss. Erki 1. - Henric Hannu 1. -

Anna Greta Kuttainen 1. - Eva Kaisa Mäkitalo 1. -

Isac Kuttanen 1. - Sofia Ers dr. Rova - 24.

Eva Kaisa Kuoppala 1. 29. Maria Ylitalo - 40.

Forssells enka 1. - Eric Fredrcss Rova - 24.

Lena Stina Matti - 42. Maja Lena Rova - 28.

Brita Maria Grinala - 32. Anna Greta Pimäjärvi - 24.

Johan Stark 1. - Maria Michels dr. Mucka - 24.

Maria Luosujärvi - 24. Isac Olofss. Lind - 24.

Caisa Pehrs dr. Matti - 35. Isac Keskitalo - 14.

Anna Greta Olli - 12. Brita Keskitalo - 28.

Caisa Rattula 1. - Jacob Koskenniemi - 28.

Brita Maja Tuopala - 24. Maria Olofs dr. Lind - 24.

s. 222 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans inkomster i Torneå Lappmark s. 223

1857. Tt 1780. 23. 1857. Tt 1803. 4.

April Pehr Keskitalos hustru - 2. April Anders Tuoma 1. -

Johan Vipala - 24. Greta Peckala 1. -

56


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Henric Härmä - 35. Henric Hannukainen 1. -

Petter Ruonavaara 1. 22. Malin dito 1. -

Brita Rahtula - 28. Eva Hans dr. Niku - 24.

Mårten Lanto - 24. Brita Vyöni - 24.

Johan Mårdberg 3. - Eric Kommes 1. 22.

Brita Perä - 18. Anna Kaisa Kauvusaari - 28.

Johan Blomster 1. - Lena dito - 42.

Michel Mattila 1. - Petter Björnfot - 12.

Maria Brändström 1. - Isac Mattss. Tolainen - 32.

Johan Perä 1. 24. Caisa Outinen - 4.

Carolina Peckala - 21. Anders Mäki 2. -

Johan Rahtola 1. 22. Henric Tupa 1. 22.

Greta Tapani - 24. Isac Tolainen - 35.

Salomon Margeta - 27. Johan Kuitu 2. 45.

Maria Perä 1. 6. Maria Oja - 28.

Carl Mäkitalo - 24. Greta Myllymäki 1. -

Brita Maja Mäkitalo - 12. En okänd gvinna 104. 15. 1. 18.

Petter Abr. Stark 1. - 1857. Genom Isac Kangas.

Adam Muotka 1. - Febr. Michel Muckavaara - 24.

Maria Johanna Björn - 18. Maja Caisa Ers dr. Kentä - 28.

Johanna Korvala - 18. Henric Härmä - 12.

Maria Kuhkainen - 12. Henric Johansson Pjeti - 20.

Eva Caisa dito - 26. Abraham Kurajärvi - 24.

Eva Kauma - 24. Malin Ers dr. Mettävainio - 12.

Isac Perä - 24. Anna Brita Hannu - 12.

Isac Brändström - 36. Johan Blomster 1. -

Thilda Fogman 1. - Lena Kentä - 24.

Carolina Wännberg - 24.

Machilda Pukkuri 1. 4.

Sofia Elefant 1. -

s. 224 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans inkomster i Torneå Lappmark s. 225

1857. Tt 1827. 12. 1857. Tt 1849. 21.

Februarii : Fredric Pipping 1. 15. Mars : Henric Halloni 1. -

Isac Ylinentalo 1. - Eva Hans dr.Niska - 24.

Henric Mansika 2. - Anna Greta Peckala - 24.

Maria Olofs dr. Hannujunti - 24. Henric Isacsson maaherra - 24.

Fredric Pantsare - 27. Brita Johans dr. Björnfot 1. -

Petter Johansson Orajärvi - 35. Brita Caisa Oja - 24.

Michel Julangi - 21. Eric Lamberg 3. -

Greta Johans dr. Kauvusaari - 35. Eva Caisa Toracka - 24.

Mårten Salomonsson Ojala - 32. Malin Olofs dr. Lambinen 1. -

Maria Pehrs dotter Lanto - 28. Pehr Termä 1. 22.

Caisa Isacs dr.Pissi - 15. Maria Johans dr. Lambinen - 24.

Henric Kunni 1. - Adam Vetterberg - 36.

Lena Matkajärvi 1. - Pehr Vanhaniemi 1. 12.

Greta Isacs dr. Hannu - 28. Fredric Fogman - 47.

Stina Isacs dr. Palovainio 1. - Maja Lena Kuusijärvi - 28.

Eric Ericsson Joenkylä 3. - Sofia Johans dr. Jolangi - 14.

Isac Barba - 28. Ulrica Johans dr. Pessa - 24.

Brita Erics dr. Naska - 12. Anna Greta Olofs dr.Lind - 24.

Isac Pickuniemi - 35. Caisa Johans dr. Jolangi - 24.

Johan Henricsson Neiki 1. - Brita Maria Viipola - 18.

Lena Stina Erics dr. Erki 1. - Johan Pehrsson Lamsijärvi 3. -

Stina Michels dr. Mattila - 12. Pehr Pehrsson Niemi 1. -

Caisa Michels dr. Mattila - 11. Pehr Andersson Vuopio 1. -

Caisa Wiipula - 4. Caisa Henrics dr.Vuopio 1. 35.

57


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Eva Johans dr.Rovanen - 28. Johan Salomonsson Mäkipudas - 24.

Greta Johans dr.Härmä - 24. Caisa Michels dr. Törki - 12.

Brita Erics dr. Hietala - 12. Salomon Saukooja 2. 30.

Israel Wälimaa - 35. Eva Caisa Erics dr. Purainen - 36.

Abraham Kulluvaara - 28. Salomon Mäkituomas 2. 9.

Johan Larsson Anti 1. -

Eric Ersson Purainen 1. 22.

s. 226 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans inkomster i Torneå Lappmark s. 227

1857. Tt 1881. 24. 1857. Tt 1901. 4.

Mars : Lena Caisa Purainen - 12. April : Pehr Pålsson Kyrö 1. -

Isac Salomonsson Färdig - 14. Pehr Pehrsson Niemi - 28.

Johan Vinika - 24. Maria Salomoms dr. Purainen - 24.

Isac Saukooja 1. 24. Karolina Michels dr. Kuusijärvi - 35.

Salomon Saukooja - 35. Maria Esais dr. Ero - 19.

Brita Maria Ruohijärvi - 35. Salomon Saukorivi - 35.

Eva Caisa dito - 24. Olof Olofsson Lind - 28.

Greta Pehrs dr. Niemi - 24. Isac Hansson Hannu - 35.

Salomon Johansson Ylinentalo 1. 8. Isac Ylinentalo - 32.

Carl Isacsson Olli - 12. Johan Sofiasson - 35.

Maria Olofs dr. Jauhuri - 28. Salomon Ylinentalo - 28.

Isac Hansson Aapua - 14. Eva Henrics dr.Lind - 24.

Pehr Adamsson Niva - 24. Johan Pimäjärvi 1. -

April : Fredric Pantsare - 24. Junii 23. Isac Larsson Talonkylä - 28.

Johan Niemi - 24. 1855. Genom Johan Raattammaa

Aron Kortenniemi - 14. Junii Eva Parkajoki - 28.

Hans Johansson Anti - 28. Eva Soutukorva - 24.

Johan Olofsson Mäkitalo - 24. Abraham Tapani - 30.

Johan Mäkikyrö - 28. Stina Reponiemi - 12.

Pehr Isacsson Justi 1. - Anna Greta Jerijärvi - 24.

Salomon Lind 4. - Greta Kitkiöjoki - 28.

Maja Caisa Lind - 22. Johan Kihlangi - 25.

Maria Pehrs dr. Uusitalo 1. - Olof Kitkiöjärvi - 12.

Maria Pehrs dr. Kyrö - 24. Eric Kitkiöjoki 2. -

Stina Caisa Olofs dr. Barsk - 20. Anders Kitkiöjoki 2. 3.

Eric Fredricsson Riiko - 24. Henric Junka 1. -

Pehr Johansson Kyrö - 28. Lovisa Pavomuotka - 22.

Brita Kurvander - 24. Johan Taipalensuu 1. 8.

Henric Jolma 1. 38. Nils Pehrsson Junka - 24.

Maria Jolma - 28. Henric Parkajoki - 24.

Anna Stina Kitkiöjoki - 24.

Gustaf Ylitalo 3. -

s. 228 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans utgifter i Torneå Lappmark s. 229

1855. Tt 1925. 25. 1855. Genom Raattamaa Tt 455. 1.

Nov. Brita Parkajoki - 24. Junii : Raattamaas arfvode 42. -

Anna Greta Kitkiöjoki - 10. 1856. Hushyra i Ruosteranta 1. 24.

Johan Tapojärvi - 12. Nov. Dito i dito 6. -

Isac Pehrsson Aho - 12. För ljus - 16.

Lovisa Kitkiöjoki 1. - Hushyra i Kitkiöjoki 3. -

Maria Parkajoki - 24. 4 marker ljus 2. -

Stina Muonionalusta - 18. Skjuts från Muonio till Lainio 13½ mil 6. 36.

Caisa Vettainen - 24. Skjuts från Soppero till Saivumuotka 6. -

Eva Syväjärvi - 24. Dec. För ½ tunna salt fisk till Scholbarnens behof 10. -

Maja Lisa Kitkiöjoki - 40. För fiskens forslande från Juckasjärvi till Vittangi 3. -

Abraham Pavomuotka 1. - För 7 mkr smör till Scholbarnen 3. 24.

58


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Olof Olofsson Kitkiöjärvi - 7. För brödbakning - 24.

Esaias Kätkesuando - 6. 2 marker smör för Scholbarnens behof 1. -

Pehr Mårtensson Kitti - 12. 10 dito för dito 5. 12.

Maria Suiki - 5. För en vuorsu ren 6. -

Stina Kitti - 6. Inköpt ved i Karesuando för scholans behof 7. -

Anna Stina Triumph - 21. Hushyra och skurning af Scholrummet 3. -

Henric Pellika junior 1. - För ett sönderslaget fönster i dito 1. -

Maria Parkajoki - 21. För lagoring af ett söndract bord - 12.

Lovisa Kitkiöjoki - 22. 2 marker ljus 1. 24.

Olof Reponiemi 1. - För två toma matlor - 36.

Stina Muonionalusta - 14. För en oxrens kropp 7. -

Maria Ylitalo - 13. För en renstek 1. 24.

Johan Kihlangi - 14. För en runo ren 6. -

Fredric Heikilä 1. 22. För barnens skjuts fr. Karesuando till Vittangi 7. -

Sofia Nulusjärvi - 26. Till hushållerskan 8. -

Greta Mudoslombolo - 8. För en runo ren 6. -

Anna Stina Purainen - 35. 1857. För ½ tunna salt fisk 9. -

Lovisa Mattila - 24. Januarii : För ved till Scholan i Vittangi 7. -

Nils Andersson Nutti 4. - För Scholrenares hämtning från skogen - 32.

1856 Nov. Brita Bäck - 11. För brödbakning 1. 32.

s. 230 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans inkomster i Torneå Lappmark s. 231

1856. Tt 1944. - 1856. Tt 1964. 4.

Nov : Johanna Mäkikohko - 14. Nov : Henric Parkajoki 1. 4.

Lovisa Ylitalo - 4. Maria dito - 35.

Anna Stina Purainen - 24. Anders Kitkiöjoki - 14.

Caisa Purainen - 12. Isac Rantatalo 1. 8.

Johan Vuolos hustru - 4. Anna Stina Kitkiöjoki - 4.

Brita Lisa Bäck - 12. Henric dito 1. -

Anna Greta Lanto - 32. Lovisa dito - 35.

Greta Purainen - 12. Eva Parkajoki 1. -

Johan Tapani - 28. Olof Olofsson Kitkiöjärvi - 24.

Greta Välitalo - 12. Brita Johans dr. - 24.

Ulla Mattila - 14. Eva Lisa Nilimaa - 24.

Pehr Nulosjärvi - 24. Mathilda Kitkiöjoki 1. -

Abraham Tapani - 24. Gustaf Isacsson Palo - 24.

Brita Raattamaa 1. - Olof Parkajokis enka - 35.

Gustaf Ylitalo 2. - Maria Ylitalo - 24.

Carl Bäck 1. - Dec. Två försålda renskin 4. -

Gustaf Ylitalo 1. - En säck försåld 1. -

Brita Töyrä - 12. Olof Jonsson Parsa 2. 28.

Greta Vittiko - 12. Lars Jonsson Sicku 4. -

Petter Mudoslonbolo - 35. Pehr Johanss Nikodemus 1. 21.

Ablona Rantakohko - 24. Henric Palopää - 24.

Maria Alaniemi - 12. Pehr Mårtensson Blind 2. -

Abraham Pavomuotka - 35. Johan Nilsson Nutti - 24.

Pehr Runovaara 1. - Pehr Pehrsson Nutti - 36.

Johan Mudoslombolo 2. 44. Pehr Johansson Lapa - 36.

Eric Parkajoki 1. 22. Guttorm Nilsson Unga - 22.

Gustaf Mudoslombolo 1. - Olof Jonsson Päiviä - 36.

Lars Parkajoki 1. - Knut Pehrsson Nutti 3. -

Henric Junka - Elisa Hurri 2. 44.

s. 232 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans inkomster i Torneå Lappmark s. 233

1856. Tt 2000. 12. 1856. Tt 2049. 44.

December : Pehr Nilsson Palopää 1. 36. December Pehr Nilsson Nutti 1. -

59


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Nils Johansson Nutti 3. - 1857 Jan. Henric Nilsson Kuru 1. -

Henric Jonsson Pilto 1. 44. Elias Paraka 4. -

Pehr Pehrsson Pilto 1. - Thomas Nilsson Sunna 1. -

Gustaf Nutti - 24. Johan Johanss. Alatalo 2. 21.

Jon Jonsson Blind 2. - Johan Henric Soppero 3. -

Olof Jonsson Pilto 1. 28. Eric Olofsson Partapuoli 1. -

Lars Nikodemus 1. - En gång bellingar försålde - 24.

Nils Johansson Kitti 1. 40. Ella Henric dr.Vasara - 36.

Nils Johansson Nutti 1. - Tre renskin och 4 bellinggångar 7. 30.

Pehr Jonsson Hurri 1. - Tre renhärnor och fem sengångar 1. -

Henric Andersson Omma 2. - Isac Johansson Soppero 1. 18.

Henric Nils Vakeapää 1. - Olof Larsson Kuoxu 1. -

Johan Nilsson Idivuoma - 36. Andres Hansson Spett 1. 35.

Olof Mårtensson Kitti - 12. Lars Larsson Kuoxu 2. -

Lars Andersson Pilto - 24. Nils Lahti - 24.

Abr. Olofsson Gunnari 3. - Tre renskin och tre bellinggångar 6. 36.

Nils Marakatt 1. - Pehr Pehrsson Vittangi 2. 24.

Salomon Thorberg 1. - Henric Lindmark 3. -

Jon Andersson Nutti 1. - Johan Lindmark 4. -

Pehr Nilsson Nutti 1. - Henric Mattson Keskitalo 6. -

Lars Jonsson Pilto 4. - Lars Vettasjärvi 2. -

Nils Larsson Simma - 36. Stina dito 1. -

Pehr Pehrsson Nutti 9. - Eric Marketavaara 3. -

Knut Johansson 1. 24. Sofia Isacs dr.Alatalo 1. -

Ella Pehrs dr. Hurri 1. - Lovisa Puordno 3. -

Henric Olofsson Päiviä 1. - Jöns Mattss, Polkimaa 3. -

Johan Andersson Omma 2. - Sofia Isovaara 1. -

Henric Josefsson Nutti 1. - Anna Greta dito 1. -

Knut Nilsson Nutti 1. 16.

s. 234. Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans utgifter i Torneå Lappmark s. 235

Tt 2118. 4. Tt 619. 1.

1857. Febr. Sex renskin och 6 bellinggångar 10. - 1857. Jan. För skolrummets skurning 1. 24.

Pehr Andersson Sorvik 1. - Skolrumarnas vård 1. 24.

Lars Nilsson Polkimaa 3. - Skjuts för barnen och Skolans effecter från Vittangi

Matts Larsson Unnasaivo 1. - till Nattavaara 15. -

Pehr Nilsson Fatkaperjä 4. - För Ett Lttd smör 8. -

5 renskin, fem bellinggångar, fem härnor och 5 Ett Lttd salt 1. -

sengångar 10- 24. För vedhuggning - 12.

Jacob Jacobsson Puordno 3. - För skolrenarnas vård 1. -

Henric Hannukainen - 32. För ved och hushyra i Nattavaara 20. -

En runoren bog - 24. Febr. För vedhuggning 2. -

Hans Forslund - 24. För Scholrummets skurning - 24.

Johan Samuelsson Äijävaara 1. - För en Runo-ren 4. -

Johan Jacobsson Huornainen 1. - För en Vuorsu-ren 6. 36.

Nils Petters son Junti 1. - För en Uraka-ren 5. -

Jonas Isovaara 1. 24. För en Runo-ren 7. -

Ett Härkskinn 2. - 2 Lttd salt 7. 36.

Knut Pålsson Nollik 6. - För vedhuggning 1. -

Inga Nils dr.Sicku - 24. För tre slaktrenar 18. -

Pehr Jacobsson Puordno 4. - För vedhuggning - 24.

Jacob Anderss dito 18. - För Scholrummens skurning - 24.

Israel Larsson Nattavaara 3. - För vedhuggning 1. 12.

Anders Pålsson Piltok Viltok 1. - För en slagtren 4. -

Anders Jacobsson Puordno 5. - För Scholrenarnas vård i Nattavaara 2. 24.

Pehr Jonsson Peivinoivi 2. - En Spörsmål och en A .b. c. bok - 30.

Ivar Tölja 1. - För ½ tunna salt fisk 7. 12.

Pål Pehrsson Alahakanen 6. - För Scholrummens skurning 2. -

60


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Stina Härkävuoma 2. - För ett sönderslaget fönster 1. -

Jon Jonsson Sarvisvaara 1. - Vidare hushyra 1. -

Junti Juntisson Isovaara 2. - För Scholrenarnes hämtning 1. 16.

Lisa Moses dr. Puordnainen 1. - För en Ox ren 8. -

Anna Stina Mändyvaara 1. -

s. 236 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans utgifter i Torneå Lappmark s. 237

Tt 2212. 12. Tt 743. 11.

1857 Mars Pehr Pehrsson Slumpi 4. - 1857 Mars. En Ox ren 9. -

Greta Ratni - 24. En Runo-ren 2. -

Johan Nilsson Nalek - 24. En dito 6. -

Eric Michelsson Kuljok - 24. Två Oxrenar och en Runo-ren 13. -

Michel dito dito - 24. En Ox ren 12. -

Anders Pålsson - 24. För 2 mindre slagtrenar 10. -

Jacob Alakjärvi - 24. En Runo-ren 8. -

Henric Soutojärvi - 24. 1 Lttd mjöl 2. 24.

Tre Lttd mjöl försålda 7. 24. En Vuorsu-ren 3. 24.

Fem marker smör försålda 2. 24. För ved i Vittangi 2. -

Ett Lttd salt fisk försåldt 1. - Skjuts för Scholbarnen från Nattavaara till Vittangi 4. -

Michel Michelsson Kuoppa 3. - För barnens och effecternas forsling till Soppero 4. -

Jöns Jacobsson Puordno 2. - Till Magister Stenborg för Scholbarnens examinerande 2. -

Johan Israelsson Ullati 2. - Till förköraren 1. -

Israel Israelsson Tyrivaara 1. 24. För vid och hushyra i Soppero 7. -

Anders Andersson Huika 4. - Renskötarelön 1. 12.

Sigrid Erics dotter 1. - Tio marker bröd 1. 12.

Eric Sigridsson 2. - Tre marker smör 1. 24.

En sengång försåld - 8. Ett par lappskor åt ett scholbarn - 24.

Matts Michelsson Polkimaa 2. - April För renmossa och nattgvarter i Idivuoma - 24.

Malin Nils dr. Suopati - 36. Skjuts från Soppero till Karesuando 2. 24.

Anund Peivinoivi 1. 24. En Runo-ren 6. -

Valborg Nattavaara - 24. För Scholrummens skurning 1. -

Matts Michelsson dito 1. 32. För lagning af ett söndrat fönster 3. -

Pehr Michelsson Sjolsu 2. - För ved i Karesuando 2. -

Anders Olofsson Vertotak 1. - För sopors och spåns bortskaffande ifrån vallen - 24.

Lisa Johans dr. Isovaara 1. - En Ox ren 12. -

Lena dito dito 1. - För en säck 1. -

Nils Petter dito 1. 24. Renskötarelön - 18.

Johan Larsson Sater 3. - Skjuts för Johan Raattamaa från Saivomuotka till

Carl Jonsson Röytiö 2. - Nattavaara och tillbaks 60 mil 30. -

Michel Ersson Rickon 4. - Till hushållerskan Eva Jatko 15. -

Ella Solsu 1. - Raattamaas arfvode för 171 dagars undervisning a` 1 Rdr 171. -

s. 238 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans utgifter i Torneå Lappmark s. 239

Tt 2269. 16. Tt 1078. 29.

1857. Mars Anders Pehrsson Pokats 3. - 1857 Genom Hers Prosten Laestadius

Martha Erics dr. Margeta 1. 24. Mars : Till Eva Jatko, skjuts från Karesuando till

April Nils Jacobsson Lahti 2. - Parkajoki 1856. 3. -

Susanna Jöns dr. Stor - 32. Till dito skjuts skjuts från Vittangi till Gellevare 1856 3. -

Olof Larsson Sarri 1. - Till dito skjuts fr. Vittangi till Karesuando 1. -

Johan Alsin 1. - Till dito skjuts från Vittangi till Gellevare fram och

Gunnar Påve 1. 10. åter 1857 6. -

Nils Fjellborg 2. 32. Genom Moses Kangonen

Lars Olofsson Sarri 1. - 1856 Dec. Inköpt smör för scholans befof 39. -

Olof Hansson Pappila 1. - 1857. Jan : Skjuts för mjöl från Torniåfors till Vittangi 11. 12.

Jon Michelsson Nia 1. - Skjuts för Moses från Juhonpjeti till Lovika 2. 12.

Hans Rantatalo 1. - Dito från Lovika till Suando 1. 6.

Henric Jonsson Neurik 3. - Dito från Suando till Vittangi 3. 36.

Joh. Johanss. Soppero 2. - April Dito från Vittangi till Suando 3. -

61


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Huikan Ollis enka 3. - Dito från Suando till Lovika 1. 6.

Michel Pocka 1. - Dito från Lovika till Pajala 1. 24.

Maja Lena Thoma dr. - 24. Ett Lttd salt lax inköpt för Scholan 3. -

Pehr Michelss Pocka 2. - En jernslib 1. 16.

Henric Partapuoli 3. - För en ljuslåda - 18.

Anders Pehrss. Matti - 28. Junii. Mat och hyra i Matojärvi 4. 24.

Henric Olofss. Soppero - 12. Skjuts från Hara till Wittaniemi 2. -

Lena Johanss dr. Sopero 1. - Mat och hyra i Tjensuu 1. 36.

Caisa Lena Spett 1. - Skjuts till Kuckola - 24.

Pehr Nutti den äldre 1. 24. Skjuts från Kuivakangas till Kengis 6. -

Nils Anders Nutti 4. - Till Isacs Brändström för 24 dagars undervisning 16. -

Sara Henrics dr. Storm en silfverkosa 6. - Till Moses Kangonen för biträde vid Scholorna 40. -

Anders Jonsson Unga 1. - Till L.V. Laestadius för afskrifning af 62 predikningar

Stina Olofs dr. Vuolapa 2. - till Scholan 62. -

Sara Henrics dr. Lalla 1. - Arfvode för dessa räkenskaper 5. -

Pehr Jonsson Pilto - 24. 1856 April L.O. Berggren lefvererat varor till Scholan,

Försålda effecter 5. - enligt räkning af den 19 de April för 41. 12.

1857 Jan : L.O. Berggren lefvererat varor till Scholan,

enligt räkning af den 14 Januarii för ( 1372. 3. 33. 36.

Transport 1372. 3.

s. 240 Scholans inkomster i Torneå Lappmark s. 241

Tt 2324. 34.

Genom Moses Kangonen

1857 Junii Isac Ojas hustru - 38.

Stina Hirstiö 1. -

Carolina Isacs dr. Haara - 31.

Petter Haara - 32.

Sofia Kaupila - 28.

Johan Petter Jyrkä 1. -

Petter ranta Pertu - 24.

En okänd - 28.

Salomon Nartijärvi - 35.

En okänd hustru - 24.

Maja Caisa Korpijärvi - 12.

En okänd man - 12.

Dito dito - 36.

Johan Risto 4. -

Ditos piga Maria 1. -

Salomon Kaupila 1. -

Maria Henrics dr. Jänkä 1. -

Brita Maria Henrics dr. Kangas 1. -

Korpijärvis hustru - 28.

Petter Nikimaa - 28.

Haaras piga Eva - 14.

Isac Alapää 1. 5.

Johan Petter Huhta 1. -

En okänd man - 28.

Johan Abr. Lehto 1. 22.

Johan Nikimaa 1. 22.

Johan Paloniemi 1. -

Johan Nikulas - 14.

Pehr Aidanpää 2. -

Isac Tiensuu 2. -

Isac Nikinmaa 1. 4.

Johanna Alakangas - 24.

Pehr Ylikangas - 14.

62


Missionskolans Kassabok 1847-1858

s. 242 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans utgifter i Torneå Lappmark s. 243

Tt 2355. 9. Tt 1372. 3.

1857 Junii Petter Carlberg - 28. Saldo behållning 1628. 16.

Lapiomaas hustru - 45.

Anna Maria Lapiomaa 1. 4. Innestående

Haaras piga Eva - 22. Hos Tr. Engelmark 500.

Brita Stina Åberg - 24. Hos L.O. Berggren 375. 20.

1857 års Stats anslag 360 Rdr Bco 540. - Hos Joh. Raattamaa 110. 35.

Å pag 219 i debet upptagna 90 Rdr till Raattamaa Hos Fr. Pehrs Erki 20.

upptagas här i credit, till undvikande af dubbel debitering 90. - Hos L.L. Laestadius 622. 9.

1856 Dec 2. Berggren betalt räntä å sina reverser 11. 31. Sa RGS.1628. 16.

Summa RGS: 3000. 9. Summa RGS 3000. 9.

Innestående den 12 Januarii 1858, hos följande personer

Hos Fr. Engelmark 500:

Hos L.O. Berggren 375.20.

Hos Joh. Raattamaa 260.35.

Hos Fredrik Pehrsson Erki 20.

Hos Moses Kangonen 390.

Hos L.L. Laestadius 77.34.

Sa RGS 1623.41.

Innestående den 3 Julii 1858 hos följande personer

Hos Fr. Engelmark 500:

Hos L.O. Berggren 342.16.

Hos Fredric Pehrss Erki 20.

s. 244 Scholans inkomster i Torneå Lappmark. Scholans utgifter i Torneå Lappmark. s. 245

Behållning från sista bokslutet 1628. 16. 1857 Dec. Till Isac Fr.Olofss.Erki för hushyra under

1857. Junii 23 Isac Larsson Talonkylä - 28. Scholtiden i Erkheiki 7. -

Greta Ulrika Simons dr. i Huuki 1. 22. För ett haft Lttd ljus till Scholan i Erkheiki 5. -

Johan Johansson Aros hustru - 35. 1858 Januarii. Trenne sönderslagna rutor i Kengis

Maria Johanna Fredriks dotter - 37. gl prestgård 1. 24.

Fredrik Magnusson Harju - 12. Till Eric And. Anderss. för undervisning i Erkheiki

Simon Fredrik Henricsson i Huuki 1. 1. Schola 3. -

Nov. Eva Isacs dr. Aumaaho 1. - Genom Isac Kangas

Lena Carls dr. Kreku 1. - Skjuts från Kengis till Kuckola 11. 9.

Isac Larsson Teurajärvi 1635. 41 - 35. Skjuts från Kuivakangas till Jänkisjärvi 1. -

Dec. Henric Andersson Autio 1. - Skjuts från Jänkisjärvi till Kuivakangas 2. -

Isac Hansson Snäll 1. - Mat och hushyra i Jänkisjärvi 7. -

Isac Johansson Björnström - 24. Mat och hushyra i Kuckola 15. -

Eva Greta Maannenä - 12. Skjuts till Armasjärvi 1. -

Isac Fredric Olofsson Erki köpt 2½ ltd ljus af Scholans 1. 12. Skjuts från Matarengi till Kengis 7. -

Genom Isac Kangas För enbindning af en Concept bok - 28.

1858 Januarii Brita Greta Mansika 1. - Till Isac Kangas för undervisning i Kuckola och Jänkis-

Greta Nils dotter Gard - 42. järvi äfvemsom i Armasjärvi i 41 dagar a` 32 sk 27. 16.

Petter Ericsson Hannu 1. 22. 1857. Genom Johan Raattamaa

Greta Isacs dotter Nikinpieti 1. - Junii Till Joh. Raattamaa för undervisning i 6 dagar i

Maria Karolina Hannu 1. - Ruosteranta jemte skjuts från Parkajoki 9. -

Stina Knuti 2. 44. Till Eric Anders för 13 dagars undervisning i Parkajoki

Carl Knuti 2. 44. jemte skjuts från Parkajoki till Ruosteranta 15. -

Johanna Sakari - 28. Till Raattamaa för 13 dagars undervisning i Parkajoki 13. -

Johan Kauppi 5. 40. Skjuts från Saivomuotka till Parkajoki fr.och åter 8. -

Jacob Hannu 1. - Sept. Skuts för J. Raattamaa fr. Saivomuotka till

Johan Hynylä 1. 34. Ruosteranta, derifån till Mudoslombolo, Kitkiöjoki,

Olof Hannu 1. - Kengis, Tärendö, Kangos och Lainio, samt derifrån

Eva Pitkäjärvi 1. 22. till Saivomuotka 28. -

Pehr Hannusson Kummo 5. 40. Oct. Hushyra i Tärendö 2. -

63


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Anna Mårdberg - 16. 2 lt ljus till Scholan i Tärendö 1. -

Eva Vinika 1. 1. För scholrummens tvättning i dito 3. -

Eric Lauri - 24. Nov. För husrum och ved i Lainio 2. -

Isac Uusitalo 1. 43. Dec. Fem Lttd rågmjöl inköpta för skolbarnens räkning 10. -

s. 246 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans inkomster i Torneå Lappmark s. 247

Tt 1672. 9.

1858. Februarii Sofia Henrics dotter - 24. 1858. Tt 1716. 12.

Greta Kaisa Hurulin 3. - Februarii Johan Töyrä - 24.

Eva Greta Uusitalo 3. - Lars Forsman - 24.

Johan Muckavaara 5. 40. Lena Matkajärvi - 28.

Brita Carolina Uusitalo 1. 44. Pehr Nikulas 1. 8.

Maria Pitkäjärvi 1. - Sofia Nikulas 1. 8.

Abraham Karsikojärvi 1. - Olof Sirviäinen - 28.

Eva Caisa Korpi 2. 44. Carolina Liehittäjä - 28.

Brita Greta Korpi 2. - Pehr Matkajärvi - 28.

Henric Pitkäjärvi 3. - Hans Matkajärvi - 28.

Pehr Sakari 1. 22. Greta Caisa Armasjärvi - 28.

Greta Harila 1. 3. Isac Erki 1. 8.

Brita Mårdberg 2. 44. Fru Heikel 1. 26.

Johan Mårdberg 2. 44. Carl Picka 1. 35.

Carolina Harila 1. - 1857. Genom Johan Raattamaa

Olof Muckavaara - 24. Junii Johan Raattamaa 1. -

Johan Kurajärvi - 28. Gustaf Mudoslombolo 1. -

Brita Stina Knuti - 24. Greta Kitkiöjoki 5. -

Petter Kumicko - 28. Eva Parkajoki 1. -

Isac Hannu - 24. Abraham Nilimaa 4. -

Lena Stina Hans dotter - 12. Moses Nilsson 2. -

Abraham Kurajärvi 1. 22. Lovisa Paavomuotka 1. -

Salomon Pyny - 12. Johan Tapojärvi - 24.

Isac Lahti - 28. Isac Aho 1. -

Lena Stina Henrics dotter - 36. Johan Kihlangi - 36.

Henric Pjeti - 24. Henric Parkajoki 2. -

Henric Hannu 1. - Parkajoen muori 1. -

Johan Blomster - 23. Henric Junka 1. -

Eva Caisa Hannu - 28. Ella Stina Nilimaa 1. -

Anna Brita Hannu 1. 1. Maria Parkajoki 1. 24.

Michel Hannu - 24. Lovisa Kitkiöjoki 1. -

Eric Härmä - 24. Mathilda Kitkiöjoki - 24.

Olof Kitkiöjoki 1. -

s. 248 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans inkomster i Torneå Lappmark s. 249

1857. Tt 1753. 37. 1857. Tt 1782. 46.

Junii. Lars Muonionalusta 1. - Junii. Caisa Regina - 14.

Maria Salmenpalo - 32. Eva Hjitainen - 28.

Anders Kitkiöjoki 1. - Abraham Paavomuotka 2. -

Olof Kitkiöjärvi 1. - Daniel Keskitalo 1. -

Fredric Tapojärvi 1. 22. Isac Rantatalo 1. 18.

Eric Kitkiöjoki 2. - Maria Ylitalo 10. -

Adam Triumph - 32. Johan Niva - 35.

Stina Caisa Salmijärvi - 18. Gabriel Keskitalo 1. -

Olof Kitkiöjärvi 1. - Anna Greta Lars dotter 1. 8.

Ella Maria Alaniemi 1. - Lovisa Ylimattila 1. 24.

Pehr Nulusjärvi 1. - Maria Alaniemi - 28.

Johan Taipalensuu 1. 22. Olof Ankuriniemi - 21.

Abraham Tapani 1. - Johan Vittiko - 24.

Stina Olli - 33. Eva Caisa Lars dotter - 12.

64


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Mathilda Ylitalo 1. 22. Greta Regina - 28.

Malin Kyrö - 12. Pehr Mudoslombolo 2. 9.

Johan Keskitalo 2. - Nils Pehrsson dito 3. -

Maria Nulosjärvi 1. 7. Adam Holma - 24.

Johanna Mäkikuiko - 24. Maria Stina Lantto 1. -

Lisa Nilimaa - 43. Nov. Johanna Mäkitalo 3. -

Pehr Runavaara 1. 12. Eva Jatko 2. -

Anna Greta Lanto 1. 22. Greta Johanna Vinsa 1. -

Eva Stina Jerisjärvi 1. 4. Johan Michelsson Peckari 1. -

Anna Stina Purainen 1. 28. Anna Greta Michels dotter 1. -

Ulrica Mattila - 28. Johan Eric Ullati 2. -

Josefina Grape - 24. Henric Junti 6. -

Brita Kaisa Kangosjärvi - 32. Maria Johanna Michels dotter 1. -

Olof Alaniemi - 24. Johan Baltsare 1. -

Sofia Nulusjärvi 1. - Johan Tieva - 44.

Johan Pehrsson Koivuniemi 1. -

s. 250 Scholans inkomster i Torneå Lappmark. Scholans inkomster i Torneå Lappmark. s. 251

1857. Tt 1831. 27. 1857. Tt 1874. 18.

November. Eva Hans dotter Niku 3. - December Nils Johansson Nutti 1. -

Johan Pehrsson Vanhatalo 1. - Pehr Nilsson Nutti 1. -

Gustaf Henricsson Micko 1. - Olof Jonsson Pilto 1. 8.

Isac Michelsson Jatko 2. 44. Nils Tomasson Magga 2. -

Henric Pehrsson Tuoma 1. - Anders Jonsson Pilto - 24.

Isac Olofsson Lanto 1. - Nils Valkiapää - 10.

Fredric Ericsson Peckari - 26. Gustaf Guttormsson Nutti 1. -

Thilda Fogman 1. - Henric Valkiapää - 24.

Eva Greta Lauri 1. - Abraham Olsson Gunnari 2. -

Henric Michelsson 1. - Henric Nilsson Unga 2. -

Maria Erics dotter Peckari 1. - Henric Nilsson Heiki 2. -

Brita Stina Männikö 1. - 16 marker kött gifvit till Scholan 1. -

Eric Peckari - 12. Johan Johansson Alapää 1. 4.

Michel Baltsare 2. - Anders Andersson Omma 1. 36.

Maria Olofs dotter - 28. Nils Jacob Pehrsson Simma - 24.

Maria Nils dotter Juto - 24. Knut Nilsson Nutti 2. -

Anna Caisa Nykäinen - 12. Jon Jonsson Blind 1. -

Maria Nykäinen - 12. Anders Pehrsson Sombi - 36.

Maria Holma - 35. Pehr Mårtensson Sokia 1. -

Johan Patomella 1. 22. Knut Pehrsson Nutti 2. -

Michel Uusitalo 2. - Nils Johansson Nutti - 32.

Olof Oksajärvi - 24. Ella Guttorms dotter Valkeapää - 36.

Decemb. Nils Andersson Nutti 6. 24. Jon Andersson Nutti 1. -

Lars Jonsson Pilto 4. - Nils Muhka 2. -

Johan Idivuoma - 24. Anders Jonsson Unga 2. -

Henric Jonsson Pilto 2. - Nils Larsson Simma 1. -

Eva Caisa Grape - 12. Johan Nilsson Nutti 1. 28.

Eric Esaiasson Holma 2. 44. Elisa Hurri 3. -

Kaisa Pehrs dotter Parfa - 12. Henric Olsson Päivi 1. -

Pehr Andersson Vasara 1. 42. Henric Andersson Omma 2. -

Pehr Jonsson Pilto - 26. Nils Henricsson Vuopio 3. -

s. 252 Scholans inkomster i Torneå Lappmark. Scholans inkomster i Torneå Lappmark. s. 253

1857. Tt 1916. 42. 1858. Tt 2030. 6.

December. Nils Jonsson Labba 1. 36. Januarii Greta Sarri 1. -

Pehr Larsson Tomma 1. - Anund Skilla 5. -

Pehr Pehrsson Nutti 3. - Knut Andersson Sunna 2. -

65


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Salomon Tornberg 1. - Hans Hansson Spett 3. -

Anders Nilsson Blind 3. 42. Johan Olofsson Kuoxu 1. -

1858. Siri Nils dotter Heika 1. 24. Johan Olofsson Lainio 1. -

Januarii Henric Lindmark 1. - Olof Ersson Partapuoli 1. -

Olof Johansson Pingi 3. - Zachris Soppero 1. -

Ragnhild Pehrs dotter Huva 3. - Henric Olofss. Soppero - 36.

Knut Johansson Stor 3. - Anders Johansson Viukei 6. -

Pehr Michelsson Pocka 4. - Anders Tilpa 1. -

Olof Nilsson Sarri 15. - Stina Olofs dotter Vittangi 1. -

Nils Ericsson Huva 1. - Johan Janki 3. -

Lars Olofsson Sarri 1. - Stina Ulrica Filpa 1. -

Enkan Gunnari 2. - Henric Keskitalo 5. -

två maskstungna renskin försålda för 2. - Stina Ulrica Markus dotter 1. -

Anders Huika 5. - Lars Markusson 2. -

Anders Jonsson Sarri 1. - Febr. Lovisa Nattavaara 2. 24.

Michel Ersson Ricko 2. - Jacob Puordno 6. -

Anders Pehrsson Huva 10. - Matts Michelsson Polkimaa 2. -

Greta Huika 10. - Jon Jonasson Isovaara 1. -

För oxrensskinn försålda för 5. - Sofia Isovaara 2. -

Sju runoskinn försålda för 14. - Anders Pocki 3. -

Åtta bellinggångar försålda för 4. - Jon Mattsson Polkimaa 3. -

Fem härnorr å i 6sk dito - 30. Carl Röytic 1. -

Ella Anders dotter Reika 1. - Pehr Jacobsson Puordno 2. -

15 marker kornmjöl försålda för 1. 24. Olof Engman 3. -

Elias Jacobsson Paracka 4. - Greta Radni - 24.

Henric Olofsson Sikovuoma 5. - Johan Israelsson Ullati 2. 24.

Jon Kurasson Nispi 3. - Sofia Ullati - 32.

s. 254 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans utgifter i Torneå Lappmark. s. 255

1858. Tt 2096. 2. 1857. Tt 179. 29.

Februarii Jöns Sarvisvaara 2. - Dec. Ett Lttd salt inköpt 1. 16.

Eric Vinsa - 44. För skolrenarnes vård i Karesuando 1. -

Ett ljus af Scholans försåldt - 6. Inköpt ved för 3. -

Anders Puordno 1. - För brödbakning - 36.

Två sengångar försålda - 6. 14 lass ved inköpta 6. 44.

Två oxrens och två mindre skinn fördålda 7. - 10 marker smör inköpta 5. 24.

Tre små maskstugna skinn försålda för 3. - För skolrenarnes vård 1. -

Johan Pålsson Slonja 2. 36. För en fyra års gammal ren betalt 5. -

Michel Larsson Alatalo 1. - För en runo-ren betalt 8. -

Sex bellinggångar försålda 1. 42. För en oxrens kropp betalt 10. -

Hans Nollik 1. - För en liten ren betalt 3. -

Ett runoskinn, två belling och några små härnor försålda 2. 18. För tvenne oxrenar betalt 18. -

En half mark smör försåld - 12. För 15 marker smör betalt 8. 30.

Mars. Nils Nia 2. - För brödbakning - 24.

Anders Poromaa - 30. För tio lass ved betalt 2. 24.

Johan Soppero 1. - För vedhuggning betalt - 24.

Åtta marker kött försåldt - 24. För en oxren betalt 8. -

Knut Olsson Sunna 4. - För skolrummens skurning 2. 24.

Två runoskinn försålda 3. - För reparation af ett bord och ett fönster 1. -

En sengång försåld - 4. Till Joh. Math. Naimaka för biträde vid skolan 3. -

Tre bellinggångar, tre härnor och tre sengångar 1. 16. 1858. Till Eva Parkajoki för dito 5. -

Esaias Lainio 3. - Jan. För brödbakning - 24.

Johan Vinsa - 36. För tre lass ved 1. -

Henric Adamsson Peckari 2. - För tre Lttd mjöl 6. -

Isac Michelsson Micko 1. 22. För en runo-ren 6. -

Eric Anders Juhonpjeti 2140: 10. 1. - För skolbarnens skjuts från Karesuando till Vittangi 8. -

1857. Genom Moses Kangonen Mat för barnen i Soppero 2. -

66


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Nov. Salom. Johanss. Ylitalo - 24. För en vaj ren 6. -

Maria Ols dr. Ylitalo - 24. För en runo-ren 5. -

Sophia Pehrs dotter Rova - 18. 12 Lttd mjöl inköpt 28. -

Sofia Olofs dr. Lind - 18. För fyra runo-renar betalt och en oxren 34. -

Anna Greta Lind - 14. För skolrenarnes skjötsel och hämtning från skogen 3. -

Ett Lttd 4 marker ljus inköpt 12. -

s. 256 Scholans inkomster i Torneå Lappmark. Scholans utgifter i Torneå Lappmak. s. 257

1857. Tt 2142. 23. 1858. Tt 386. 11.

November Maria Ylitalo - 16. Jan. För en talrik och en spilkum - 36.

Isac Johansson Rova - 12. För tre halftunnor salt fisk betalt 5. -

Johan Pimäjärvi - 14. För mjöltransport fran Kengis till Vittangi 10. -

Kaisa Koskenniemi - 24. För ved i Vittangi betalt 13. 24.

Eva Lind - 35. För två Lttd salt betalt 2. 24.

Johan Nätipuka 2. - För skolrenarnes vård i Vittangi 2. -

Brita Stina Lind - 12. För 14 marker ljus betalt 7. -

Maria Lind - 11. För ved i Vittangi dito 2. 36.

Maria Olofs dotter Lind - 12. Febr. För mat till barnen Paracka 1. -

Maria Rova - 14. För en oxren betalt 12. -

Malin Keskitalo - 7. För en renkropp 6. -

Caisa Johans dr.Vuopio 1. - För en renvaja 5. -

Petter Vuopio - 42. För en skrin till böckernas förvarande 1. -

Matts Jussi - 35. För hushyra i Gellevare till Engelmark 3. -

Petter Isac Jussi - 11. Skjuts för hushållerskan fr Nattavara till Gellevare

Isac Micko - 40. fr. och åter 1. 24.

Ablona Hannujunti 1. 8. Mars. För skolrenarnas hämtning och vård 3. -

Olof Jolma - 28. Till Eva Saivomuotka som varit hushållerska i

Eva Jolma 1. 13. Karesuando och Vittangi 10. -

Salomon Mäkituomas - 35. För en oxren , betalt 10. -

Johan Vinicka - 40. För en mindre ren 6. -

Pehr Kyrö - 19. För två Lttd mjöl 4. -

Ett renskinn försåldt till Moses Kangonen för 2. - Hushyra i Nattavara 15. -

1858. Genom Prosten Laestadius För en renkropp 8. -

Junii Stina Caisa Nuokxujärvi 2159. 43. 1. 24. För en runo ren 6. 24.

Statsanslaget för år 1857 igenom krono Fogden För skolrenarnes skötsel i Nattavara 1. -

lefvereradt 540. - För en runo-ren 6. -

1858. Dec. Genom Erik Anders För ved i Nattavara 15. -

Isac Olofsson Wuopio 1. - För två renstekar en bringa och en bog 3. -

Eva Olofs dotter Kihlangi - 35. Till den som öfversatt predikningarne på lappska 3. -

Brita Stina Karlström 1. - För skolrummets skurning i Nattavaara 1. -

Fredric Johansson Harju - 35. För reparation af sönderslagna fenster i Nattavare 1. 24.

Ytterligare hushyra i Nattavara 3. -

För Skolbarnens skjuts fr. Vittangi till Nattavara

jemte matvaror 15. -

s. 258 Scholans inkomster i Torneå Lappmark. Scholans utgifter i Torneå Lappmark. s. 259

1858. Tt 2703. 17. 1858. Tt 600. 35.

Dec. Fredrik Harjus hustru - 35. Mars. Hushyra i Vettasjärvi 1. -

Johan Magnusson Harju 1. 22. För 13 Lttd kornmjöl 26. -

Eva Simons dr. Huuki 1. - Skjuts för Eva Jatko från Vittangi till Nattavara 5. -

Olof Fredriksson - 35. För en runorenkropp betalt 4. -

Stina Kaisa Nuokxujärvi 1. 1. För en dito 4. 24.

Eva Kaisa Björn - 47. För barnens skjuts och kost fr. Vittangi till Karesuando 4. -

Mina Karlström - 28. För barnens skjuts från Nattavaara till Vittangi 7. -

Isac Rantatalo 1. 46. För fem Lttd kornmjöl 10. -

Fredrik Johansson Aro 1. - För ett Lttd dito 2. -

67


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Johan Petter Aro - 24. För ved i Vittangi 3. 6.

Johan Fredric Kaunisvaara 1. - För sex lass ved och lagning af söndrade möbler 6. -

Petter Kurvander - 6. För husrum och ved i Lainio 2. -

Stina Johans dotter - 35. För Skolrenarnes vård i Vittangi 1. 12.

Nils Larsson Suiki - 24. Johan Raattamaas skjuts fr Nattavara till Lainio 8. 24.

Gustaf Adolf Michelsson - 24. Skjuts för hushållerskan Eva Jatko fr Vittangi till Tärendö 2. 24.

Eva Karlström 1. - Skjuts för Raattamaa fr Lainio till Tärendö 3. -

Eva Wettasjärvi 1. - För ved i Tärendö 2. -

1859. Johan Jerf 1. - Skjuts för Raattamaa fr Tärendö till Saivomuotka 16. -

Januarii.: Johan Aro 1. - Raattamaas egen lön för undervisning i 243 dagar a´1Rgr 243. -

Thomas Ericsson - 46. 1857. Genom Moses Kangonen

Johan Taipalansuu 1. 22. October. Skjuts från Olkamangi till Pello 1. 16.

Henric Höglund - 12. Skjuts från Kengis till Jarhois 1. 19.

Brita Thoma dotter - 28. Skjuts från Jarhois till Olkamangi - 26.

Thomas Olofsson 1. 1. Hushyra i Pello 2. 12.

Johan Bäckman - 35. För kost i Pello - 36.

Stina Ulrica Torneus 4. - Öfriga utgifter i Pello 2. -

Fredric Johansson Harju 2. 2. 1858. Skjuts ifrån Pello till Kengis 2. 44.

Hans Petter Mäki 1. 2. Jan. Skjuts från Juhonpjeti till Antis 1. -

Fredric Aro - 23. Dito från Lovika till Suando 1. 16.

Eric Daniel Karlström 1. 36. Dito från Suando till Vittangi 4. -

Sex tunnor korn för Scholan inköpta a` 20 Rgr 120. -

5½ Lttd inköpt för Scholan a` 10 1/3 Rgr 56. 40.

3 Lttd smör a` 10 Rgr 30. -

s. 260 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans utgifter i Torneå Lappmark s. 261

1859. Transport 2734. 23. 1858. Tt 1207. 46.

Januarii : Johan Fredric Heikilä 3. - Januarii. 2 ljustakar inköpta a` 12 sk - 24.

Isac Ersson Jerf - 32. April. Skjuts från Vittangi till Kengis 5. -

Eva Caisa Karlström - 42. För åtskilliga resor i Gellevara 3. -

Ulrika Area - 6. 15 ltd Kaffe af Berggren för Scholan a` 37 10. 30.

Eva Kihlangi - 5. 11 1/4 ltd Socker af dito 7. 46.

Olof Wuolo - 21. Ett stycke säck 1235. 26. - 24.

Petter Marjavaara - 28. Till Moses Kangonen för biträde vid Scholan 20. -

Mina Karlström - 18. Dec. Genom Eric Anders

Isac Davidsson - 18. För mat och hushyra i Kaunisvaara 11. 40.

Anna Stina Pavomuotka - 12. 1859. Till Eric Anders för 14 dagars undervisning 8. -

Anna Greta Martin - 12. Januarii För mat och hus hyra i Huukis 9. -

Eva Maria Ylitalo 1. - För 11 dagars undervisning 7. 16.

Greta Ylitalo 1. 46. Februarii: Skjuts från Juhonpjeti till Pello 2. 47.

Johan Olofsson Kostet 1. 8. Dito från Lapinjärvi - 42.

Februarii Pehr Ersson Haara 1. 28. För mat och husrum i Pitkäjärvi 6. -

Henric Wilhelm Hjetberg 1. 28. Skjuts från Lappijärvi till Kuivakangas 1. -

Johan Mårdberg 1. 22. För mat och husrum i Pello 2. -

Hanna Mårdberg - 28. Skjuts från Kuivakangas till Juhonpjeti 5. 14.

Johan Pipping 1. - Till Eric Anders för 49 dagars undervisning a` 32 sk 32. 32.

Greta Hurulin 1. - Genom Isac Kangas.

Johan Fredric Segrare 2. 2. Skjuts från Juhonpjeti till Pello 4. 42.

Eva Winika 1. 1. För mat och husrum i Pello 11. -

Eva Greta Lauri 1. 24. För en fattig gosses underhåll i Skolan 1. 36.

Pehr Henricsson Pitkäjärvi 2. 10. Till Isac Kangas för 35 dagars undervisning a` 32sk 23. 16.

Greta Harju 1. - 1858. Dec. För 13 dagars undervisning i Kaunisvaara 8. 32.

Elias Segrare - 28. 1858. Genom Johan Raattamaa

Anna Stina Pitkäjärvi - 12. Junii Till Raattamaa för 12 dagars undervisning i

Salomon Haarala 1. 24. Ruosteranta 12. -

Eric Lauri 1. - Till dito för skjuts fr. Saivomuotka fram och åter 3. -

Greta Pitkäjärvi 1. - Nov. Till dito för 22 dagars undervisning i Ruosteranta

68


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Henric Pitkäjärvi 1. 1. och Kitkiöjoki 22. -

Dess hustru 1. 1. Till dito skjuts fr. Saivomuotka till Kitkiöjoki fram och åter 8. -

1859. För fem mkr ljus i skolan 2. 24.

Januarii: Ett Lttd smör 8. -

Ett Lttd salt fisk 1. 24.

För en vaja 5. -

För en oxren 11. -

s. 262 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans inkomster i Torneå Lappmark s. 263

1859. Transport 2769. - 1859. Transport 2807. 17.

Februarii Sofia Pitkäjärvi - 27. Mars. Henrik Mansika 2. -

Johan Muckavaara 1. - Stina Palovainio 1. 22.

Eva Greta Nuoksujärvi 1. - Abraham Lackala - 35.

Eva Salomons dr. Harila 1. 29. Carl Alainentalo 2. 9.

Maria Pitkäjärvi - 47. Pehr Sakari 1. 22.

Jacob Leipijärvi 1. - Brita Maria Gjers - 23.

Pehr Kummo 2. 44. Greta Heikinpieti - 35.

Johan Hjort 1. 22. Johan Risto 3. -

Abraham Wähäjärvi 1. 24. Isac Erki 2. 44.

Henrik Pitkäjärvi 3. 16. Lena Matkajärvi - 24.

Isac Uusitalo 1. 22. Petter Matkajärvi - 28.

Mars: Johan Nikinmaa 1. 22. Petter Mellajärvi - 24.

Henrik Rautovaara 1. 22. Eva Matti - 24.

Isac Adamsson Ajo 5. 40. Isac Jonheiki - 28.

Isac Fredriksson Niska 1. - Pehr Oupala 1. 22.

Fredric Pipping 1. 1. Johan Ersson Waaranen 1. -

Johanna Sakari - 28. Anna Greta Härmä 1. -

Olof Haara 1. - Johanna Nylander 1. -

Anna Kaisa Michels dotter Rousu - 28. Mårten Pehrsson Lanto - 18.

Eva Greta Wälikoski - 28. Isac Lammirova - 24.

Abraham Sakari 1. 36. Brita Alkularova 1. -

Johan Rautovaara 1. 22. Johan Rahtula 1. 28.

Johan Modig - 24. Aron Keisuu 1. 22.

Abraham Aho 2. - Henrik Hannu - 12.

Eric Sakari 1. 1. Jacob Rovainen - 47.

Pehr Sakari 1. - Henric Hannukainen - 24.

Pehr Mäki Sameli - 28. Johan Kuttainen 1. -

Pehr Karonen - 12. Kaisa Karpainen - 28.

Pehr Aidanpää - 28. Johan Perä - 40.

Salomon Niska - 41. Pehr Nikulas 1. 24.

s. 264 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans inkomster i Torneå Lappmark s. 265

1859. Transport 2840. 5. 1859. Transport 2864. 19.

Mars. Lena Stina Waarainen - 35. Mars. Johan Lembiö - 35.

Michel Mattila 1. 24. Petter Björnfot - 12.

Henrik Ojala 2. 44. Isak Joutenniemi - 17.

Pehr Pehrsson Perä - 15. Maria Niska 1. 8.

Maria Kier Wuolo - 14. Lena Kauvosaari 1. -

Johan Nicki 1. 16. Maria Caisa Nalli - 42.

Isac Hietala - 24. Isak Kuitu - 47.

Olof Grym 2. - Isac Kulluvaara - 26.

Abraham Hetta - 35. Isac Mäki 1. -

Isak Hietala - 24. Pehr Nyström - 35.

Anna Korvola - 7. Ulrika Tervahauta - 21.

Maria Härmä - 12. Anders Mäki 2. -

Eric Huhtapalo - 12. Kaisa Outinen - 21.

69


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Eric Härmä - 33. Johan Petter Granat - 28.

Johan Salomonsson Palo - 24. Matts Tolainen 1. 22.

Abraham Mustajärvi - 6. Isac Outinen - 35.

Johan Perä 2. 6. Henrik Tupu 1. -

Petter Stark 1. 8. Brita Maria Grinala - 19.

Eva Kauma - 18. Kaisa Rahtula 1. 22.

Stina Greta Mattila - 24. Kaisa Lambinen - 24.

Eva Caisa Gard - 21. Brita Kaisa Oja - 36.

Adam Muotka 1. - Johan Skarpsvärd - 21.

Pehr Stock - 18. Johan Wyöni - 42.

Karl Kuikotieva - 6. Pehr Wanhaniemi - 28.

Maria Björn 1. - Michel Rautila - 43.

Kaisa Luckari - 12. Johan Erik Tuopala - 28.

Maria Kohkoinen - 12. Johan Kuito 1. 22.

Isak Huhtasaari 1. 20. Brita Maria Tuopala - 21.

Kaisa Peckala - 24. Maria Esko - 21.

Anna Greta Kuttainen 1. - Isak Tolainen 2. -

s. 266 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans inkomster i Torneå Lappmark s. 267

1859. Transport 2889. 24. 1859. Transport 2916. 22.

Mars: Gabriel Lambinen 1. 22. Mars: Karolina Kuusijärvi 1. 15.

Mårten Ojala 1. 22. Eva Kaisa Barsk - 28.

Daniel Wanhaniemi 1. 29. Greta Lisa Rovaniemi - 28.

Henrik Lauri 1. - Johan Lämpiä - 12.

April: Isak Hannujunti 1. 8. Fredrik Muotka - 24.

Pehr Kyrö - 35. Michel Julangi - 35.

Johan Mucka 1. 22. Hans Julangi - 21.

1859. Genom Isak Kangas. Lars Karvo - 35.

Mars: Caisa Johans dotter 1. 22. Thomas Huhta - 35.

Eva Maria Jussi - 35. Matts Witäväkorva - 28.

Brita Maria Ruokojärvi - 24. Elsa Lusujärvi - 12.

Maria Johanna Hannu - 42. Lars Oinas - 14.

Maria Johanna Satta - 14. Henrik Gunnari - 28.

Karl Alainentalo 2. 44. Greta Gunnari - 10.

Euphrosyne Mettävainio - 28. Lena Stina Matti - 35.

Kaisa Kulluvaara - 28. Eva Kaisa Johans dotter - 21.

Karl Rimpinen - 14. Malin Johans dotter - 14.

Isak Saukooja - 35. Petter Orajärvi - 35.

Isak Knuti 2. 2. Eva Kaisa Orajärvi - 35.

Greta Olofs dotter Jaukuri - 21. Eva Kaisa Stålnacke - 20.

Johan Sofiasson - 28. Olof Mäkitalo 1. 15.

Zachris Rova - 28. Israel Wälimaa - 22.

Eva Kaisa Rautio 1. 1. Joseph Ruohijärvi 1. 22.

Johan Tipuka - 12. Ablona Hannujunti - 35.

Johan Jolma - 28. Brita Stina Keskitalo - 12.

Matts Larsson Oinas - 12. Olof Pimäjärvi - 28.

Thilda Fogman 1. 16. Eric Rautio - 42.

Olof Hansson Aapua - 28. Pehr Johansson Enbuske - 35.

Sofia Wälimaa - 28. Eva Kaisa Pissi - 22.

Brita Kaisa Kurvander - 28. Kaisa Sofia Pjeskä - 10.

Anna Lena Hjerström - 14. Johan Högdahl Hapalahti 1. 8.

Maja Lena Lanto - 28.

s. 268 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans inkomster i Torneå Lappmark s. 269

1859. Transport 2936. 28. 1858.. Transport 2965. 27.

Mars: Isak Färdig - 14. Junii: Moses Muonionalusta 1. 24.

70


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Fredrik Pantzare - 14. Brita Bäck 1. -

Dito - 28. Greta Keskitalo - 28.

Petter Wuopio - 42. Lisa Nilimaa - 42.

Petter Jeremias 1. 44. Anna Stina Purainen 2. -

Matias Ronkainen - 10. Anna Greta Lanto 2. -

Eva Wälimaa - 14. Mathilda Ylitalo 2. -

Brita Gustafva Heika - 14. Olof Alaniemi - 40.

Brita Caisa Niemi - 32. Maria Salmenpalo 2. -

Eva Caisa Purainen - 21. Maria Nulusjärvi 1. 24.

Ulrika Peska - 35. Stina Olli 1. 24.

Isak Kuitujärvi - 28. Nov. Abraham Tapani 1. 8.

Eric Kommes 1. 8. Malin Jotila - 35.

Carl Jussi - 35. Malin Paxuniemi - 35.

Salomon Tuomas 1. 22. Johanna Paxuniemi - 35.

Petter Wälimaa - 29. Kaisa Purainen - 14.

Maria Purainen - 28. Ulrika Mattila 1. 8.

Johan Järvi - 35. Olof Välitalo 1. 2.

Maria Filpa - 28. Maria Ylitalo 3. -

Johan Näätipuka - 14. Maria Alaniemi - 35.

1958. Brita Lena Sammalniemi - 14. Abraham Pavomuotka 1. -

December: Henrik Heikilä 2. 44. Lars Parkajoki 1. 4.

Johan Aro 3. 24. Daniel Mudoslombolo 1. -

Anna Kaisa Tapojarvi - 21. Johan Kihlangi 1. 8.

Stina Knuti 1. - Eva Parkajoki 1. -

Maria Fredriks dotter 1. 8. Gabriel Mudoslombolo 1. -

Elsa Kaisa Mjuk 1. 24. Eva Maroinen 1. -

Gustaf Fredriksson 1. 22. Eva Lisa Nilimaa 1. -

1858. Genom Johan Raattamaa Nils Pehrsson Mudoslombolo 3. -

Junii: Johan Taipalensuu 2. 44. Abraham Nilsson Nilimaa - 15.

Nils Andersson Nutti - 24. Brita Maria Johans dotter 1. -

Stina Olli - 47. Henrik Parkajoki 1. 9.

s. 270 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans inkomster i Torneå Lappmark s. 271

1859. Transport 3004. 33. 1858. Transport 3053. 37.

November: Adam Triumph - 7. December: Ella Henriks dotter Orpus - 20.

Johan Jonasson Mudoslombolo 2. - Anders Jonsson Pilto - 24.

Greta Niemi - 6. Jon Andersson Nutti 2. 7.

Greta Stina Mudoslombolo 1. - Knut Pehrsson Nutti 2. -

Pehr Nilsson dito 3. - Jon Jonsson Blind 1. -

Greta Nilimaa - 11. Johan Nilsson Nutti - 30.

Brita Stina Johans dotter - 36. Pehr Johansson Labba 1. -

Nils Andersson Nutti 10. 44. Ella Anders dotter Ero 4. -

Fredrik Tapojärvi - 14. Pehr Pehrsson Nutti 3. -

Olof Fredriksson Törmä - 28. Sigrid Nils dotter 1. 12.

Eric Parkajoki - 35. Lars Alaksson Påla - 36.

Henrik Pellika - 35. Lars Johansson Nikodemus 4. 1.

Henrik Zachrisson 3. 32. Pehr Mårtensson Blind 4. -

Isak Parkajoki 1. - Pehr Johansson Nikolaus 1. -

Johan Tapojärvi - 35. Olof Jonsson Pilto 1. -

Olof Kitkiöjärvi 1. - Lars Nilsson Hotti 1. -

Isac Pehrsson Aho 1. - Pehr Nilsson Palopää 1. 24.

Erik Kitkiöjoki 1. - Ingrid Pehrs dotter Päiviä 1. -

Zachris Kitkiöjoki 1. - Pehr Mårtensson Sokia - 36.

Brita Lars dotter Parkajoki - 36. Jon Jonsson Rasti - 28.

Sofia Nulusjärvi 1. - Caisa Alaks dotter Kitti - 26.

Mathilda Kitkiöjoki 1. - Lars Henriksson Orpus - 26.

Lovisa dito 3. 24. Pehr Jonsson Hurri 1. -

71


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Anders dito - 28. Agneta Nils dotter Valkeapää 2. -

Zachris Andersson Kitkiöjoki 3. 36. Nils Johansson Nikudemus - 36.

Henrik Pehrsson Parkalombolo - 35. Pehr Pehrsson Pilto 1. -

December Gustaf Knutsson Nutti 1. 16. Michel Johansson Kemi 1. 24.

Anna Pehrs dotter Pera - 24. Anders Nilsson Blind - 40.

Henrik Nilsson Unga 2. - Eric Salomonsson Tornberg 2. -

Margreta Anders dotter Pålo - 36. Kristina Anders dotter - 24.

Pehr Pehrsson Nutti 2. - Henrik Andersson Omma 2. 2.

Johan Nilsson Idivuoma - 28. Jon Nilsson Hurri - 24.

Margareta Johans dotter Hetta - 16. Nils Johansson Nutti 1. -

Brita Michels dotter Korko - 18. Henric Henriksson Omma - 26.

s. 272 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans utgifter i Torneå Lappmark s. 273

1858. Transport 3100. 3. 1859. Transport 1475. 7.

December: Anders Jonsson Unga 2. - Januarii: För Skolrummets skurning 1. 24.

Nils Nilsson Blind 1. 6. För tre renlass huggen ved 6. 24.

J. Lidström 1. - För spåns och boss bortförande från Tingsstugan 2. -

Olof Mårtensson Blind 1. - För skolrummets skurning 3. -

Pehr Jonsson Pilto en silfversked, försåld för 2. 24. För befvär med brödbakning 2. 12.

Pehr Pehrsson Nutti den äldre 2. - För skolbarnnas och matvarornas transport fr. Karesu-

Mårten Jonsson Rasti - 36. ando till Vittangi 6. 36.

Karl Lars Jonsson Pilto 4. - För skolrenarnes eftersyn i Vittangi 1. 18.

Johan Nilsson Nutti 2. - Tre halftunnor salt fisk inpöpta för Skolans behöf 30. -

Anders Anderssson Kaupi - 36. För tvenne vackra runo-renar 16. -

2 renskinn, en sengång och Vaiherna 3. 12. För skolrenarnes hämtning från skogen - 36.

1859 Januarii, Johan Alapää 1. 43. För två skolbarns skjuts från Karesuando till

Henric Alapää 1. - Gellevaare fram och åter 4. -

Brita Johans dotter Vittangi 1. - För fem famnar huggen ved 6. 18.

Eva Johans dotter Vittangi 1. - För ett skolbarns skjuts från Idivuoma till Soppero - 30.

Greta Caisa dito 1. - För en vacker runo-ren 8. -

Anna Jons dotter Nirpi 2. - För en oxren 12. -

Maria Thoma dotter 1. 8. För brödbakning 5. -

Johanna Henriks dotter 1. - För Ett Lttd smör 7. -

Olof Nilsson Sarri, junior 5. - För två famnar ved 2. 36.

P.L. Stenberg 3. - För skolrummets skurning - 24.

Olof Nilsson Sarri 4. - För sju marker ljus 3. 24.

Olof Jonsson Pingi - 36. För ett bords lagning - 24.

Anna Lisa Lahti 1. - För mjöl transport från Kengis till Vittangi 8. -

Michel Nilsson Nia 1. - För en slef - 24.

Hans Hansson Rantatalo 2. - Till hushållerskan 10. -

Lars Jonsson Sicko 3. - För hushållerskans skjuts från Karesuando till

Michel Michelsson Kemi - 36. Vittangi fram och åter 4. -

Henrik Nilsson Valkeapää - 12. För ett tråg - 24.

Henrik Nilsson Palopää 2. - För lagning af en jernslef - 12.

Abraham Olsson Auskari 2. - Renskötarelön - 36.

Henrik Andersson Holma 1. 40. För en runo-ren 8. -

Nils Johansson Kitti 1. 12. 14 marker smör 5. -

Ella Pehrs dotter Hurri 1. 8. För en runo-ren 4. -

Ella Nils dotter Orpus 1. - För en slagtren 9. -

För vedhuggning 1. 24.

För tvenne slagtrenar 13. -

s. 274 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans utgifter i Torneå Lappmark s. 275

1859. Transport 3160. 24. 1859. Transport 1661. 25.

Januarii: Nils Andersson Vasara 3. - Januarii: För en slagtren 8. -

Margareta Jons dotter Omma - 18. För vedhuggning - 24.

72


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Pehr Larsson Tomma - 47. För en slagtren 6. -

Henrik Jonsson Omma - 36. För en slagtren 6. -

Rasmus Larsson Pera 1. - Hushyra i Vittangi 5. 18.

Anna Olofs dotter Päiviä 1. - För en slagtren 6. -

Olof Jonsson Parra 2. - Febr. Skolpigans skjuts från Vettasjärvi till Nattavara 1. 24.

Jon Michelsson Nia 1. 42. Hushyra i Nattavara 10. -

Henrik Mårtensson Vivungi 1. - För ett hästlass huggen ved 1. -

Henrik Olofsson Päiviä 1. - Mjölk för Skolbarnens behöf 3. -

Zachris Johansson Soppero 1. 32. 10½ lass huggen ved 9. 24.

Erik Filpus 2. 19. För ett Lttd lass 1. -

Elias Häggroth 1. - För 9 lass ved 5. 30.

Henrik Pehrsson Kuhmunen 2. - För spitning af 9 renskinn 1. -

Olof Hansson Juikasjärvi 4. - För skolrummets skurning 1. -

Lars Nilsson Inga - 35. För 2 Lttd mjöl 4. -

Johan Petter Henriksson 1. 16. För en mark ljus - 24.

Ragnar Laestadius 1. 46. För en slagtren 12. -

Lars Markusson Vettasjärvi 3. - För litet renmossa - 9.

Zachris Häggroth 1. - För vet och hushyra i Soutojärvi 2. -

Johan Kuoxu 2. - För vägtrampning från Soutojärvi till Vaskivuori 2. 24.

Michel Olofsson Nia 1. - För 10 marker salt - 30.

Olof Nilsson Tjoggi 1. - För en stor vuorsu-ren 6. -

Olof Hansson Pitti - 32. För ett Lttd smör 6. 32.

Johan Isacsson Juikasjärvi 2. - Mars. För ved i Waskivuori - 40.

Nils Eriksson Huva 1. 6. För mjölk åt skolbarnen i Vaskivuori - 36.

Henrik Olofsson Partapuoli 3. - För ett par skor åt ett skolbarn 1. -

Greta Caisa Isaks dotter Tjinsuu 1. 22. För 2 Lttd mjöl 3. 36.

Nias enka 2. - För 11Lttd mjöl i Juckasjärvi 22. -

Knut Andersson Sunna 2. - För brödbakning 3. -

Olof Larsson Kuoksu 1. - För 10 marker smör 3. 24.

Isak Kurkio - 28. För 10 marker salt - 24.

Brita Olofs dotter 1. 8. För mat och nattgvarter åt skolbarnen 2. -

Nils Petter Eliasson Fjillborg 3. - För skolbarnens och matens transport fr. Vittangi

Kaisa Stina Sevä - 36. till Nattavara 15. -

För en kaskaka renkropp 6. 24.

s. 276 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans utgifter i Torneå Lappmark s. 277

1859. Transport 3215. 15. 1859. Transport 1820. 22.

Februarii. Michel Nilsson Nia 1. - Mars: För 2 Lttd mjöl 4. -

Anders Olofsson Nia 4. - För skolpigans skjuts från Nattavara till Soppero 3. 24.

Johan Jacobsson - 24. Till hushållerskan för dess besvär 15. -

Mars. Hans Hansson Spett 1. 8. Skjuts för hushållerskan från Soppero till Tärendö 4. -

Eva Michels dotter 1. - Skolbarnens skjuts från Nattavara till Soppero 14. -

Olof Larsson Sarri 2. - För 3 marker smör 1. -

Johan Johansson Holma 2. - För 4 Lttd mjöl 8. -

Pehr Andersson Sunna 2. - För ved och skolrummets skurning 3. -

Henrik Lindmark 1. - För 2 lass huggen ved 3. -

Pehr Abrahamsson Pecka 1. - Skolmästarens skjuts från Saivomuotka till Nattavara 10. -

Greta Eriks dotter 1. - Mjölk för skolbarnen 1. -

Elias Johansson Soppero 1. 42. Renmossa för skolrenarna - 9.

Nils Suiki 1. 24. En stor rensida 1. -

Thomas Nilsson Sunna 1. - Mat för skolbarnen i Soppero 2. -

Fem renskinn och fem sengångar, 7 bellinggångar För en kaskaka renkropp 6. -

och 5 härnor sålda 10. 30. För en slagtren 7. -

Erik Andersson Huva 2. 12. För ett Lttd smör 9. -

Johan Nilsson Nikuka 1. - För åtta renlass huggen ved 4. -

Pehr Pehrsson Vittangi 5. - För en stor slagtren 12. -

Gunilla Jons dotter 2. - För 3 marker smör 1. 6.

73


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Knut Nilsson Sunna 6. - För skolbarnens skjuts från Soppero till Karesuando 3. -

Knut Jonsson Stor 3. - För skolrummets skurning 1. 24.

Olof Nilsson Nutti 3. - Mat för skolbarnen med nattgvarter - 24.

Henrik Lindmark 4. - För en renlass ved - 18.

Fem marker bröd försålda - 24. Skolmästarens skjuts från Nattavara till Saivomuotka 15. -

Ett oxrenskinn med härne, bellingar och senor 2. 24. För papper till anteckningsbok - 6.

Pehr Michelsson Pocka 2. - 1858. Genom Moses Kangonen

Johan Johansson Peckari 1. - Dec. Inköpt spanmål för skolans räkning 56. -

Kaisa Olofs dotter Kaati 1. 4. dito fem tunnor korn 75. -

Anders Filipsson Paracka - 35. dito 4 Lttd smör 28. -

Stina Filips dotter 1. - dito ½ Lttd ljus 5. -

Matts Michelsson Huru 2. 44. dito 3 st säckar 3. 36.

Greta Stina Johans dotter 1. - 1859. Skjuts för Moses från Suando till Vittangi 2. 24.

Elias Filipsson Paracka 1. 2. Jan. dito dito fr. Vittangi till Gellevare fram och åter 3. -

Johan Lindmark 3. - dito d : fr.dito till Kengis 2. 24.

Lovisa Nattavaara 2. -

s. 278 Scholans inkomster i Torneå Lappmark Scholans inkomster i Torneå Lappmark s. 279

1859. Transport 3292. - 1859. Transport 3362. 31.

Mars: Olof Engman 2. - Mars: Anders Olofsson Nia - 36.

Jonas Isovaara 1. - Knut Andersson Stor - 35.

Knut Pålsson Nollik 1. - Michel Nilsson Nia 4. -

Pehr Jacobsson Puornu 2. - Michel Michelsson Pocka 2. -

Pehr Nilsson Kalaa - 24. Michel Jonsson Påve 1. -

Pehr Pålsson Sålso - 24. Huukan Leski 1. 36.

Amul Lenta - 24. Lena Rova 1. -

Sjupatin Äijä 1. - Isac Johansson Soppero 1. -

Pehr Pehrsson Vilsjok 1. - Ett Lttd mjöl försåldt 2. -

Erik Sarvisvaara 1. 24. Två bellinggångar och 2 härnor, försålda - 36.

Nils Petter Jonsson Isovaara 1. - Lars Mårtensson Blind 3. -

Erik Michelsson Kuljok 3. - Elisa Hurri 1. 42.

10 marker mjöl försålda - 36. Johan Pehrsson Nutti 3. 44.

Israel Tyrivaara 1. - Anders Jonsson Pilto - 24.

Matts Michelsson Polkimaa 1. 24. Johan Andersson Omma 2. 44.

Anders Jacobsson Puorna 2. - 1 mark 12 lod smör samt 2 dåliga renskinn, försåldt 3. -

Knut Pidsja - 24. Genom Moses Kangonen

Brita Stina Alatalo 1. - Junii. Abraham Peckari 2. -

Israel Larsson Nattavara 3. - Riston isänte Lappinjärvisä 3399- 40 . 6 . 5. -

Jöns Mattsson Polkimaa 2. -

Sofia Israels dr.Alatalo 1. -

Olof Michelsson Kilvo 1. - Innestående hos

Lars Ersson i Härkmyran 1. - Fredrik Engelmark 400.

Jacob Puorno 5. - L.O. Berggren 332.40

Johan Äijävaara 1. - Hos Johan Raattamaa 109. 2.

Carl Knuti 6. - Fredric Pehrsson Erki 20.

Sofia Pehrs dotter Isovaara - 36. Moses Kangonen 31. 4.

Nio st små renskinn försålda 11. 24. L.L. Laestadius 216.33. 6.

Anna Mändyvaara 1. - Rdr RGS: 1109. 30. 6.

En liten rensida försåld - 12.

Anders Pehrsson Pocka 3. -

Henric Vettasjärvi 2. 44.

3 renskinn och 2 bellinggångar, försålda 5. 36.

För en liten renhärna - 4.

Johan Soppero 2. 44.

Jon Michelsson Nia - 35. Transport 3399. 40.

s. 280 Scholans utgifter i Torneå Lappmark s. 281

74


Missionskolans Kassabok 1847-1858

Transport 3399. 40.

1859. Transport 2125. 25.

Jan. Skjuts för Moses från Kengis till Suando 1. -

Salt inköpt till Skolan för 3. -

Matvaror till skolan inköpta för 4. 24.

17 marker Kaffe för Skolan a` 32 sk 8. 32.

Gvarntull i Kengis 2. -

Inköpt socker för 1. -

15 lt ljus af Berggren 7. 24.

En större brödskål af dito 2. -

Till Raattamaa för 125 dagars undervisning 125. -

Arfvode för 2 års räkenskaperis förande 10. -

Saldo behållning Se måtsatta sidan af Boken pag 29. 1109. 31.

Summa Rdr : RGS 3399. 40. Summa Rdr : RGS 3399. 40.

Af Missions-skolkassans medeläro innestående hos

följande personer:

Pastor Fr. Engelmark 250.-

L.O. Berggren 375.42.

Joh. Raattamaa 152.97.

Fredr. Pehrs. Erkki 20.-

P.L. Stenborg 574. 6.

Vittangi den 8 /de Nov. 1861.

P L. Stenborg.

75

More magazines by this user
Similar magazines