Vem är buddhist?

fc.guc.se

Vem är buddhist?

Buddhism


Vem är buddhist?

En person vars lära eller religionsutövning på

något sätt anknyter till Buddha.

De som är uppvuxna i länder med stor

buddhistisk befolkning och som själva

definierar sig som buddhister.

Totalt i världen? ca 390 miljoner


De tre juvelerna

Jag tar min tillflykt till Buddha, den upplyste.

Jag tar min tillflykt till Dharma, läran.

Jag tar min tillflykt till Sangha, gemenskapen.


Historia

Buddhismen uppkom i norra Indien ca 500 –

300 f v t.

Spreds till hela Indien, Sri Lanka och Kina ca

200 f v t. Till Korea och Japan några hundra år

senare.

Buddha är mycket central.


Buddha Shakyamuni

Siddharta Gautama

Levde troligtvis någon gång runt 500 f v t i en

hinduisk miljö.

Prins i det forna Nepal – gott liv.

Möter lidande och ville finna svar på varför

lidande finns.


De fyra ädla sanningarna

Sanningen om lidandet.

Sanningen om lidandets orsak.

Sanningen om lidandets upphörande.

Sanningen om vägen till lidandets upphörande.


De fem levnadsreglerna

Avstå från att ta något liv.

Avstå från att stjäla.

Avstå från att handla sexuellt olämpligt.

Avstå från att ljuga

Avstå från att berusa sig.


Rätt åsikt och syn

Åttafaldiga vägen

Lidandet hos människor beror på deras inneboende egoism och denna

måste försvinna för att lidandet ska upphöra.

Rätt sinneslag

Slå ihop hjärta och hjärna, känn vägen till Nirvana.

Rätt tal

Sanning och inte förtala.

Rätt handling

Handlar om avhållsamhet från olika aktiviteter.


Rätt yrke

Åttafaldiga vägen

Arbeta för att förhöja välfärden. Enligt de fem levnadsreglerna

Rätt strävan

Fyra ansträngningar

Förhindra, utplåna, utveckla, behåll

Rätt medvetenhet

Medveten om världen och se världen som den ser ut-

Rätt meditation

Meditera för att finna upplysningen som buddha fick.


Karma

Själens tillstånd – ju sämre karma, desto längre

ifrån nirvana.

Karma är en konsekvens av (dåliga)

handlingar.

En buddhist strävar efter att bli av med sin

karma.

Inom buddhismen innebär återfödelse att din

karma går vidare, och inte din själ.


Högsta religiösa målet

Nirvana

Utbrytande ur livets kretslopp

Befrielse från begär och lidande

Obetingat och oändligt

Nås via insikt genom den åttafaldiga vägen

En bodhisattva avstår från nirvana tills alla

andra också kan uppnå det

More magazines by this user
Similar magazines