EXTERN Moelven_oneslider.indd - Goda Rum

goda.rum.se

EXTERN Moelven_oneslider.indd - Goda Rum

TRÄ8, SYSTEMET SOM...

Taket monteras tidigt

Standardkomponenter

Hela stommen består av trä

Flexibelt modulsystem

8 x 8 meters spännvidd

Stommens låga vikt

Okomplicerat montage

Bärande konstruktion i limträ

VÄDERSKYDDAD BYGGNATION. När mellanbjälklag monteras

är taket redan på plats. Det garanterar torrt bygge.

MILJÖFÖRDELAR. Systemets stomme och bjälklag består av

enbart trä. Det innebär fördelar ur miljösynpunkt.

För mer information, kontakta:

Johan Åhlén

Projekt & Utvecklingschef

0506 481 89

e-post: johan.ahlen@moelven.se

...MÖTER MARKNADENS KRAV:

Möjliggör väderskyddad byggnation

Kortar totala projekttiden

Ger stora miljöfördelar

Skapar stor frihet åt arkitekten

Erbjuder öppna planlösningar

Tillåter enklare grundläggning

Ger god totalekonomi

Garanterar goda brandegenskaper

MINSKAD TOTAL PROJEKTTID. Hela systemet är uppbyggt

med standardkomponenter och konstruerat för att göra

montaget enkelt, det ger kort leveranstid och snabbt montage.

GODA BRANDEGENSKAPER. Limträ i alla bärande konstruktioner

garanterar hållfasthetsfördelar i händelse av brand.

More magazines by this user
Similar magazines