Läs rapporten för 2012 - Vetenskapsfestivalen

vetenskapsfestivalen.se

Läs rapporten för 2012 - Vetenskapsfestivalen

Allt sitter i hjärnan

Vetenskapsfestivalen • Rapport 2012

1


INNEHÅLL

Vetenskapliga rådets Gunnar Bjursell har ordet

Sveriges största kunskapsfest

Nyheter och höjdpunkter

Skolprogrammet

Öppna programmet

Fackprogrammet

Nationell närvaro

Media och kommunikation

Vetenskapsfestivalen i siffror

Tack för i år

UNDERSÖKNINGAR OCH RAPPORTUNDERLAG:

• Besökare Öppna programmet:

HUI Research, Camilla Olsson och Åsa Widmark

Vetenskapsfestivalen, Göteborg & Co, juni 2012

• Besökare Skolprogrammet:

Inizio Sverige AB, juni 2012

• Deltagare Rikskonferens NO-lärare:

Skolverket, juni 2012

• Medverkande:

Vetenskapsfestivalen, Göteborg & Co, juni 2012

• Sociala medier:

Infopaq, maj 2012

Produktion: Vetenskapsfestivalen, Göteborg & Co

Foto: Niclas Bernstone, Dick Gillberg, Beatrice Törnros

www.vetenskapsfestivalen.se

2

3

4

5

6-7

8-9

10

11

12-13

14

15

Vetenskapliga rådets ordförande

Gunnar Bjursell har ordet

Den första Vetenskapsfestivalen invigdes

1997 med initiativtagaren Gunnar

Bjursell i spetsen. Han har varit en drivande

kraft i det framgångsrika arbete

som har utvecklat den internationella

festivalen till ett väletablerat, populärvetenskapligt

evenemang och Sveriges

största kunskapsfest. Efter många år

lämnar han nu sin post för nya utmaningar,

med hjärna och lärande i fokus.

På 70-talet forskade Gunnar, som är genteknolog i

grunden, vid prestigefyllda Stanford University i Kalifornien.

Där togs det initiativ till att forskare måste

föra en dialog med allmänheten. Tillbaka i Göteborg

bildade Gunnar Centrum för Bioteknik som satsade

på publika aktiviteter redan innan festivalen fanns.

Idén om en vetenskapsfestival föddes och det skulle

inte bara handla om naturvetenskap utan om universitets

alla discipliner och de tvärvetenskapliga mötena

mellan allt från filosofer till medicinare. Premiäråret

hade festivalen hela 50 000 besökare, vilket var dubbelt

så många som väntat.

Hur blev den första festivalen?

– Festivalen hade en enorm sprängkraft. Nu dräller det av

festivaler, men då var det inte så vanligt. Kombinationen

av vetenskap och festival var tuff för akademin att ta till

sig, vetenskap ska ju vara allvarlig. Men det gick att kombinera

det lustfyllda och lättillgängliga med det allvarliga

och seriösa innehållet. Det tog några år innan det satte

sig, men festivalen har utvecklats väldigt positivt.

Har du något särskilt minne som sticker ut?

– Folk har kommit fram och sagt: ”Det här är det bästa

som har hänt mig.” och ”Jag har tagit ledigt den här veckan

bara för att kunna vara med, och tänk att allt är gratis”. Att

höra sådana ord från människor som verkligen känner att

de har fått tillgång till något de trodde var svårt har varit

det roligaste.

Vad var det bästa med 2012 års festival?

– Det var ett angeläget ämne – hjärnan – i centrum.

Hjärnan kommer att dominera forskningsscenen under

de närmaste åren och framförallt då de funktioner

som knyts till hjärnan som kreativitet, motivation,

musikens betydelse och fri vilja. Sedan tyckte jag

själv att det var roligt att få så prominenta personer till

festivalen. Ta Charles Limb till exempel, han invigningstalade

på the World Science Festival i New York och det

var kul att få honom till Göteborg. Det var också kul att

Kerri Smith som är redaktör på Nature, världens finaste

naturvetenskapliga tidskrift, kom hit och likaså Peter

Kirsch som har publicerat sig i väldigt fina tidskrifter

kring hur arkitektur och stadsplanering påverkar oss.

Vad tror du är viktigast för festivalen i framtiden?

– Att fortsätta att vara experimentella och våga prova

nya sätt att kommunicera. Men att även våga lägga

ner saker som inte fungerar och fortsätta utvärdera

det som redan görs är otroligt viktigt. Festivalen är

väletablerad idag, folk kommer och plockar programtidningarna

nästan direkt. Men det är klart att någonstans

måste det offentliga kliva in ännu starkare och

vara med och säga att det här är viktigt, om vi ska

kunna ha låga trösklar och fritt från inträden.

Vad har du på gång framöver?

– Jag är anknuten till Karolinska Institutet och jobbar

väldigt mycket med kultur, hjärna, lärande och hälsofrågor.

Jag håller på med ett program till en stor konferens med

väldigt prominenta forskare. Jag jobbar också med att gå

igenom den högrankade litteraturen inom området och

ska skriva ett par kapitel i spännande böcker. Jag har lovat

min hustru att jobba mindre, så under hösten blir det nog

40-timmars veckor som gäller i alla fall. Projekten avlöser

varandra, men det är väldigt roligt att som 68-åring möta

det intresset. Det är charmigt på något sätt.

3


Vetenskapsfestivalen

Sveriges största kunskapsfest

Vetenskapsfestivalen kommunicerar vetenskap och synliggör forskningens

nytta på ett lättillgängligt sätt. Syftet är att skapa en positiv

attityd till forskning och vetenskap, samt att uppmuntra till högre

studier. Festivalen ska väcka intresse för vetenskap och skapa mötesplatser

för skola, allmänhet, näringsliv och forskarsamhälle. Förutom

att vara en nationellt angelägen mötesplats i Göteborg är festivalen

närvarande i hela landet genom en rad aktiviteter (mer på s. 11).

Vetenskapsfestivalen är en unik mötesplats, både sett till antalet

besökare och karaktären på evenemanget. Satsningen bygger på

att vara tillgänglig, tvärvetenskaplig och inkluderande. Tre program

skapar en unik bredd:

• Skolprogrammet vänder sig till elever i för- och grundskolan. Särskilt

utformade klassaktiviteter visar upp vetenskap på ett lustfyllt

sätt. Målet är att väcka nyfikenhet och inspirera till högre studier vid

universitet och högskola.

• Öppna programmet tar forskningen till folket istället för tvärtom.

Vi rör oss gärna i miljöer som normalt inte förknippas med forskningskommunikation.

Målgruppen är den nyfikna människan som är

ung i sinnet och intresserad av sin samtid, framtid och omvärld.

• Fackprogrammet är utformat som en angelägen samverkansplattform

kring forskningskommunikation, kunskap och lärande. Det är en

mötesplats för forskare, media, pedagoger, politiker och näringsliv.

4

TEMA 2012

Allt sitter i hjärnan

Festivalen lyfter varje år fram det

angelägna inom allt från natur-

vetenskap och teknik till samhällsvetenskap

och humaniora.

Varje festival präglas av ett

tvärvetenskapligt tema som är

aktuellt och nära människan.

Kärlek, galenskap, stress och

oro, men även ondska, frihetskänsla

och glädjerus – precis

allting sitter i hjärnan. Temat

2012 handlade om hur vi människor

utmanar hjärnan eller hur

vi kan öppna vårt omedvetna för

att nå nya höjder. Om hur hjärnan

påverkar och påverkas av vår

omvärld och om modern hjärnforskning

i olika skepnader.

Nyheter och höjdpunkter

I korthet

Vetenskapsfestivalen präglas av förnyelse,

fördjupning och experimentlusta. Att prova

nya grepp och skapa oväntade möten mellan

forskare och en nyfiken allmänhet är festivalens

signum. Här sammanfattas några av

årets minnesvärda inslag.

Forskare går hem

Festivalsäsongen startade med den nationella tävlingen

Forskare går hem. Priset var ett hembesök av en hemlig forskare.

Fyra vinnare fick äran att bjuda in vänner, kolleger, släkt

eller grannar för en privat föreläsning. Ämnena sträckte sig

från matematik till kaffedrickande (mer på s. 11).

Vetenskapsrouletten

Förra årets succé i Göteborgshjulet flyttade i år in på Liseberg.

Hjulets 42 gondoler fylldes med lika många forskare och ämnen.

När passagerarna klev in visste de inte vilket spännande tema

som väntade under åkturen (mer på s. 8).

Science Stars på Bio Roy

Årets Science Stars – världsledande forskare och

kommunikatörer, föreläste om det mest aktuella inom

hjärnforskningen. Professor Åsa Nilsonne (Karolinska Institutet),

professor Peter Kirsch (University of Heidelberg), doktor

Charles Limb (Johns Hopkins University), var några av de

stjärnor som drog fulla salonger på nya festivalarenan Bio Roy

(mer på s. 8).

Rikskonferens för NO-lärare

I år arrangerade Vetenskapsfestivalen och Skolverket landets

första Rikskonferens för NO-lärare. Över 500 deltagare från

hela Sverige samlades under två dagar för möten och kompetensutveckling

(mer på s. 10).

5


Skolprogrammet

16–27 april

Skolprogrammet vänder sig till elever och

lärare från förskolan (3 – 5 år) och upp till

skolår 9. Med särskilt utformade klassaktiviteter

syftar programmet främst till

att väcka nyfikenhet och inspirera ungdomar

till högre studier, men det är också

en inspirationskälla för lärare.

30 000 elever och lärare kan inte ha fel

Ungefär 30 000 elever och lärare deltog i någon av

de hundra unika klassaktiviteter som erbjöds. Medverkande

från universitet, högskolor och näringsliv runt

om i Sverige kom till Göteborg för att dela med sig av

sin forskning och kunskap. Det bjöds bland annat på

experiment, shower och workshops både inne och ute.

Satsningen med specialsydda programpunkter för

förskolan och 3 – 5-åringar fortsatte, främst med

6

aktiviteter inom matematik och naturvetenskap.

Precis som förra året var suget efter aktiviteterna

mycket stort och särskilt uppskattat var den egna

dagen i Experimentverkstaden.

Dansmanifestation invigde skolprogrammet

För att manifestera årets tema Allt sitter i hjärnan invigdes

skolprogrammet med en dansmanifestation för det

kreativa lärandet. 400 mellanstadieelever släppte loss

till dj:n Emílio Brandão. Efter dansandet gjorde eleverna

ett kreativitetstest som visade att de i genomsnitt var

57 procent mer kreativa efter dansen än innan.

– Det verkar som att eleverna är betydligt mer kreativa

efter dans i jämförelse med när de suttit still. Skolan

skulle kunna använda sig av dans för att stimulera kreativt

tänkande, säger Peter Österberg, doktorand i psykologi

och forskare i ledarskap, kreativitet och lärande,

Lunds universitet, som hade utformat testet.

Nöjda besökare i Experimentverkstaden

Närmare 10 000 personer besökte årets upplaga av

Experimentverkstaden, som också hade festivalens

mest nöjda besökare. Det 1600 kvadratmeter stora

science centret rymmer forskare, studenter och experter

som hjälper besökaren att se, höra, göra, prova, konstruera

och lära. I år erbjöds 16 stationer där universitet och

företag samsades för att bjuda nyfikna och vetgiriga på

vetenskapliga och tekniska utmaningar och experiment.

Eleverna och lärarna fick undersöka bland annat vad en

friktionsfri linbana ska vara bra för och hur ett kullager

fungerar.

Skolprogrammet får MVG

Festivalens skolprogram får genomgående mycket

höga betyg. De besökande lärarna ger helhetsintrycket

av skolprogrammet medelbetyget 5,9 på en sjugradig

skala. Samtidigt ger de hela Vetenskapsfestivalen

ett medelbetyg på 6,2. Mer eller mindre alla skulle

dessutom både besöka festivalen igen (Ja: 94 procent,

Kanske: 5 procent) och rekommendera kollegor att

gå dit (Ja: 97 procent, Kanske: 3 procent). Inspiration

upplevs som det viktigaste med Vetenskapsfestivalen

(87 procent), följt av ökat intresse för teknik och

vetenskap (79 procent) och nya idéer (59 procent).

Besökarna i Experimentverkstaden gav helhetsintrycket

av upplevelsen medelbetyget 6,3 på en

sjugradig skala. Likaså överträffades förväntningarna

av besöket hos sex av tio som blev positivt överraskade.

Det finns en rad olika anledningar till varför

de svarande blev positivt överraskade: allt från

personal och bemötande till stationernas utformning

och variation. Att de olika stationerna fångat

elevernas och lärarnas intresse och engagemang blir

väldigt tydligt i de öppna kommentarerna, där elever

uttryckt att de till och med tyckte Experimentverkstaden

var bättre än Liseberg.

Det här är den bästa

dagen i mitt liv!

”- Elev om fysik- och lasershowen

7


Öppna programmet

25–29 april

Det öppna programmet tar forskningen

till folket och miljöer som inte vanligen

förknippas med vetenskap. Programmet

riktar sig till öppna, nyfikna

människor som är intresserade av sin

samtid och framtid. I år var besökarna

nöjdare än någonsin.

Besökarna till det öppna programmet ger bättre

betyg till festivalen än tidigare. 91 procent av besökarna

är nöjda eller mycket nöjda med programinnehållet.

Det ger ett medelbetyg på 6,1 på en sjugradig

skala, jämfört med förra årets 5,7.

Årets invigningsföreläsning om

hjärna och musik

Festivalinvigningen ägde rum på Göteborgs konserthus

med professor Gunnar Bjursell, som höll

årets invigningsföreläsning om hur musik påverkar

våra hjärnor. Han ackompanjerades av en oboist och

kvällen avslutades med en konsert med Göteborgs

symfoniker.

MindHack i Nordstan

Nordstan forsätter att vara en av festivalens viktigaste

och mest publika arenor. Här tas forskningen

ut till folket på allvar. Genom Nordens största

shoppingcentrum passerar 80 000 besökare, som

representerar ett tvärsnitt av stadens befolkning,

varje dag.

På den 450 kvadratmeter stora arenan varvades

shower, debatter, akademiska kvartar och radiosändningar

på scen med utställningar och ett MindHack

med tjugotalet gränsöverskridande workshops med

fokus på hjärnan.

Science Stars på Bio Roy

En rad internationella och nationella stjärnor,

världsledande forskare och kommunikatörer inom

sina fält, introducerades för en större allmänhet på

den nya festivalarenan Bio Roy, centralt belägen på

Avenyn i Göteborg. Våra Science Stars lockade stor

publik och salongen var fullsatt under hela festivalen

när de föreläste om och samtalade kring den mest

aktuella forskningen i världen.

8

Science Stars 2012:

Prof Peter Kirsch, University of Heidelberg, (Tyskland).

En av de första i världen som studerat hur hjärnan

och vår mentala hälsa påverkas av urbanisering.

Prof Hugo Lagercrantz, Karolinska Institutet, (Sverige).

Känd och orädd debattör, ledande forskare och

nestor om det lilla barnets hjärna.

Dr Charles Limb, Johns Hopkins Medicine, (USA).

En av de ledande forskarna i världen när det gäller

kopplingen mellan hjärna och musik, motivation och

kreativitet.

Prof Åsa Nilsonne, Karolinska Institutet, (Sverige).

Känd författare och psykiater med ett nyskapande

perspektiv på hjärnan. Har etablerat begreppet

mindfulness genom neuropsykologisk forskning.

Kerri Smith, redaktör på den välrespekterade forskningstidskriften

Nature, (Storbritannien). Har bland

annat lyft det spännande och nydanande området

The Neuroscience of Free Will.

Prof Roger Ulrich, Texas A&M University, (USA).

Världsledande miljöpsykolog inom området hälsa

kopplat till arkitektur, färger och behovet av

grönska.

Korsvägen – ett nytt festivalnav

Med aktiviteter på Liseberg, Universeum och Världskulturmuseet

blev Korsvägen ett nytt, spännande

och välbesökt område under festivalen.

Bland aktiviteterna kan nämnas:

Förra årets succé – Vetenskapsrouletten återuppstod

i Lisebergshjulet där 42 gondoler fylldes med

lika många forskare och ämnen. Passagerarna steg

in i hjulet utan att veta om de skulle få svaret på meningen

med livet eller på frågan om det går att maila

ett kylskåp. De klev in i gondolen som frågetecken

och ut som utropstecken.

På Universeum arrangerades ett Science Slam,

en tävling om det bästa populärvetenskapliga föredraget.

På maximalt 10 minuter hålls ett föredrag och

publiken utser vinnaren baserat på hur rolig, informativ

och underhållande forskaren är. Igor Zoric, forskare i

kemisk fysik på Chalmers, pratade ”ytligt om ytan” och

kammade hem segern med sitt Science Slam om ytfysik.

Familjehelg på festivalen

Festivalens öppna program passar alla åldrar. I år koncentrerades

familjeaktiviteterna till helgen då Experimentverkstaden

stod öppen för alla. Utställningen Fysikaliska leksaker och

Fysik- och lasershowen varvades med skräddarsydda aktiviteter

och öppna hus på många av stadens museer och hos akademin.

Kreativa arenor och nya former

Festivalens aktiviteter pågick på många ställen och förnyelse,

fördjupning och experimentlusta präglade många av programpunkterna,

som en spårvagnsföreläsning och en musikalisk

talkshow i Domkyrkan. På 3:e våningen, en arena för danskonst,

mixades konst och vetenskap i föreläsningar, utställningar, dans

och isotop-dj: ande.

Mina barn tyckte att

det var roligt och fick

en positiv bild av

naturvetenskap.

”- Förälder om Vetenskapsfestivalen

9


Fackprogrammet

25–27 april 2012

Festivalens fackprogram är en

samverkansplattform för forskningskommunikation,

kunskap och

lärande, men också en mötesplats

för forskare, media, pedagoger,

politiker och näringsliv. Totalt

deltog cirka 750 personer i 2012års

aktiviteter.

Rikskonferens för NO-lärare

Konferensen arrangerades på uppdrag av

Skolverket och i samarbete med nationella

resurscentra för kemi, fysik, samt biologi och

bioteknik. Motivation, inspiration och förnyelse

av skolarbetet stod i fokus för de över 500

deltagarna på Sveriges första rikskonferens

för lärare i NO-ämnen. Utvärderingen visar att

nästan alla deltagare (96 procent) ansåg att

konferensen var en mötesplats för inspiration,

motivation och att de fick ett stort erfarenhetsutbyte.

Likaså skulle i stort sett alla kunna tänka

sig att komma tillbaka (98 procent) och nästan

lika många skulle rekommendera konferensen till

sina kolleger (cirka 97 procent).

Science & Society 2012 – Stress

and the City

Årets seminarium handlade om hur den

urbana miljön påverkar våra möjligheter till

ett friskt och bra liv. Ett angeläget tema då

mer än hälften av jordens befolkning redan

lever i stadsmiljöer, och andelen växer snabbt.

Seminariet baserades på forskarrön inom

hjärnforskning och epigenetik och i samtalet

deltog också en av världens främsta forskare

på området, professor Peter Kirsch, University

of Heidelberg. Science & Society genomfördes

i samarbete med FAS, Formas, Vinnova, Vetenskapsrådet

och Vetenskap & Allmänhet.

Get Together och samtal om

kreativt ledarskap

Andra punkter på agendan under fackprogrammet

var det återkommande Jonseredsamtalet,

som i år handlade om kreativt ledarskap, och en

Get Together för internationella gästforskare.

10

Nationell närvaro

Festival från norr till söder

Vetenskapsfestivalen har sin bas i

Göteborg, men är närvarande i hela landet.

2012 lanserades den nationella tävlingen

Forskare går hem och Debattscenen

arrangerades på tre orter i Sverige.

Internationella besökare och medverkande

deltog som vanligt i festivalen.

Fyra vinnare fick varsin egen forskare

Ett exklusivt forskarbesök var priset till fyra vinnare

i tävlingen Forskare går hem. Den var öppen för alla

och bidrag kom in från hela Sverige. De tävlande fick,

via facebook, motivera varför just de skulle få en forskare

på hembesök. Såväl forskare som vinnare var

mycket nöjda.

En av vinnarna, Kristofer i Västerbottens län, tyckte

inte att vetenskapliga rön fick tillräckligt med uppmärksamhet

i Vilhelmina och ville därför bjuda in hela

byn till en föreläsning på konditoriet. Lena Nilsson,

Umeå universitet, forskar på folkhälsa och klinisk

medicin och vinstföreläsningen för dagen handlade,

lämpligt nog, om hälsorisker med kokkaffe kontra

bryggkaffe.

Jenny i Huddinge tävlade för sin naturvetenskapsintresserade

sons räkning. Forskaren Thomas Kvorning,

Stockholms universitet, åkte hem till familjen och

berättade allt om fysik och dess användningsområde

för sonen och hans vänner.

Stina Israelsson, doktor i biomedicinsk vetenskap, Linnéuniversitetet,

åkte till Kalmar och träffade brandmannen

Thomas och hans kollegor. Under en timme på brandstationen

berättade hon om sin forskning kring Picorniaviruset

och dess möjliga betydelse vid cancerbehandling.

I Nyköping ville återinflyttade Annelie överraska sina

gamla tjejkompisar som skulle komma på middag en fredagskväll.

Niclas Larson, Linköpings universitet, ryckte ut

och visade magin med matematiken.

Debattscenen – ett festivalkoncept på turné

Debattscenen bidrar med kunskap i den allmänna debatten

och hölls i år på tre orter i landet: Östersund, Malmö

och Göteborg. Forskare mötte politiker, näringslivsföreträdare

och allmänhet för samtal och diskussioner i köpcentrum

och gallerior. Ämnet var socialt entreprenörskap som

skapare av tillväxt och nya jobb. Går det att utbilda sig för

att förbättra världen och samtidigt få ett jobb? Debattscenen

presenterades i samarbete med Mittuniversitetet,

Malmö Högskola och Handelshögskolan i Göteborg.

Internationella gäster

Vetenskapsfestivalen gästades i vanlig ordning av medverkande

från ett tiotal länder, däribland USA, Storbritannien,

Tyskland, Frankrike och Ungern. Många av deltagarna

är erkända spetsforskare inom sina respektive

fält. Tillsammans med Näringslivsgruppen på Göteborg

& Co, bjöd festivalen även i år in till en Get Together for

International Researchers, där internationella gästforskare

inbjöds att ta del av festivalen i ett särskilt program.

11


Vetenskapsfestivalen

Media och kommunikation

Programtidningen var även i år den viktigaste

informationskällan för besökare,

men hemsidan spelar en allt viktigare roll.

Antalet följare och fans i sociala medier

har ökat och festivalen lyftes i TV, radio

och tryckt media.

Det samlade omdömet från besökarna om den tillgängliga

informationen under festivalen är oförändrat från

föregående år och ligger kvar på 5,4 på en sjugradig

skala. 73 procent anger att det var lätt att hitta information

om Vetenskapsfestivalen vilket är en liten ökning

från i fjol (71 procent).

Festivalen i media

Bland rikstäckande medier var det framförallt UR Samtiden

och Sveriges radio som bevakade festivalen. UR

filmade flera programpunkter, bland annat NO-lärarkonferensen,

som sändes i Kunskapskanalen. Sveriges Radio

P1 direktsände Vetandets värld och Vetenskapsradions

veckomagasin från Nordstan.

Regional etermedia gjorde ett par nedslag under festivalen.

TV4 Göteborg och Västnytt hade båda längre inslag

om festivalen och Sveriges Radio P4 Göteborg gjorde en

Här bevisar eleverna att dans gör dig kreativ

lång direktsänd intervju med festivalens programansva-

Ordernr. SM000000

Kundnr.

Journalnr.

46850741000

5749

Sökord: Cyprus 123

Ordernr. SM000000

Kundnr. 46850741000

riga. P4:s Alltinget sände direkt från Nordstans scen.

12

18-04-2012: Metro Göteborg, Del 1, sida 9

Källa: Metro Göteborg

Upplaga 115900

Utgivningsort Västra Götalands län

Frekvens 5/vecka

Telefon 031 - 743 81 50

Fax 031 - 743 81 29

E-mail redaktion.gbg@metro.se

Hemsida www.metro.se

Copyright Metro Göteborg

Infopaq

Adress

Telefon

Fax

E-mail

Hemsida

Journalnr. 5749

Kungsgatan 18

114 88 Stockholm

+46 (8) 562 228 00

+46 (8) 562 228 99

support@infopaq.se

www.infopaq.se

Den enskilda aktivitet som uppmärksammades flitigast

var tävlingen Forskare går hem. Den omnämndes av exempelvis

Radio Sörmland, Västerbottens Folkblad och

Barometern.

Metro, GT, Sveriges Radio P4 och Lärarnas Tidning

rapporterade från dansmanifestationen som inledde

festivalen. Vetenskapsfestivalen har också omnämnts

på en mängd olika bloggar och i fackpress som Dagens

Medicin.

Färgsprakande kampanj och synlighet i Göteborg

Årets färgsprakande kampanj synliggjorde festivalen i

Göteborg. Dels på spårvagnar och dels genom banér kring

Korsvägen och Avenyn. Festivalen exponerades också via

turistbyråns skyltfönster, på infartsskyltar in mot Göteborg

och rörliga bildskärmar utanför Ullevi och Scandinavium.

Dessutom smyckades alla stora festivalarenor med

kampanjmanéret.

Annonsering främst i tryckta medier

Den huvudsakliga annonseringen Kristofer vann en forskare gjordes i Göteborgs-

46850741000

18-04-2012: Lokaltidningen, Del 1, sida 5

Posten med allmänna annonser inför festivalen och

5749

Sökord: Cyprus 123

dagliga införanden med höjdpunkter under genomförandet.

Festivalen hade även en Källa: helsidesannons Lokaltidningen i Chalmers

Upplaga 17000

DN-bilaga. Utöver annonsering i tryckt media gjordes viss

Utgivningsort

webbannonsering och flera Frekvens festivalpartners 12/år annonserade

Telefon 0951 - 58 49 00

festivalen på sina hemsidor.

Ordernr. SM000000

Kundnr.

Journalnr.

Brandman vann en egen forskare

14-04-2012: Barometern, Del 1, sida 6

Sökord: Cyprus 123

Källa: Barometern

Upplaga 42300

Utgivningsort Kalmar län

Frekvens 6/vecka

Telefon 0480 - 591 00

Fax 0480 - 864 06

E-mail chefred@barometern.se

Hemsida www.barometern.se

Copyright Barometern

Infopaq

Adress

Telefon

Fax

E-mail

Hemsida

Kungsgatan 18

114 88 Stockholm

+46 (8) 562 228 00

+46 (8) 562 228 99

support@infopaq.se

www.infopaq.se

Fax

E-mail redaktionen@lokaltidningen.org

Hemsida www.lokaltidningen.org

Copyright Lokaltidningen

Metro, 18 april Barometern, 14 april Lokaltidningen, 18 april

Infopaq

Adress

Telefon

Fax

E-mail

Hemsida

Kungsgatan 18

114 88 Stockholm

+46 (8) 562 228 00

+46 (8) 562 228 99

support@infopaq.se

www.infopaq.se

Program och distribution

Distributionen av det öppna programmet utökades och

tidningen spreds på drygt 300 platser i Göteborg och

regionen, huvudsakligen på sociala träffpunkter som

kaféer och kulturcenter, men även på gymnasieskolor.

Skolprogrammet skickades till grundskolorna i västra

Sverige och förskolorna i Göteborgsregionen. Inbjudan

till fackprogrammet spreds digitalt via festivalens kanaler

och samarbetsparternas nätverk.

Precis som föregående år var programtidningarna den

viktigaste informationskällan för de flesta festivalbesökarna

och en viktig marknadsförings- och kommunikationskanal.

Alla program fanns givetvis också

Allt sitter i hjärnan

Kärleken, galenskapen, stressen och oron men också

ondskan, frihetskänslan och glädjeruset, precis allt

sitter i hjärnan.

Årets Vetenskapsfestival handlar om just det, om

hur vår hjärna påverkar och påverkas av vår omvärld.

Om hur vi utmanar den, kastar oss utför stup eller hur

vi kan öppna vårt omedvetna och nå nya höjder.

Alla är välkomna och allt har fri entré.

Programmet hittar du på vetenskapsfestivalen.se

att titta i på hemsidan. Nära dubbelt så många angav

hemsidan som informationskälla i år jämfört med

2011, något som besöksstatistiken bekräftar.

Sociala medier

Sociala medier har använts för att tipsa om programpunkter

och andra intressanta inslag, men också för en dialog

med besökare och medverkande. Här spreds också

medieinslag om Vetenskapsfestivalen, samt tävlingen

Forskare går hem. På Twitter har festivalen lyckats väl

med att få andra, ofta medverkande, att sprida informationen

om festivalen vidare. Totalt genererade Vetenskapsfestivalen

cirka 370 inlägg i sociala medier. De flesta var

Tweets, men också på Facebook och i bloggar.

Trafikreklam på Göteborgs spårvagnar.

Annons i GP. Marknadsföring i Nordstan.

13


Vetenskapsfestivalen

2012 i siffror

14

Vetenskapsfestivalen i siffror

2011 2012

Antal dagar Öppna programmet 6 5

Antal dagar Skolprogrammet 10 10

Antal unika program-

punkter Öppna programmet

Antal unika programpunkter

Skolprogrammet

Antal besök

Öppna programmet

Antal besök Skolprogrammet

(lärare och elever)

330 210

111 104

40 000 36 800

26 000 28 700

Totalt antal besök 66 000 65 500

Omdöme om Vetenskapsfestivalen

Medelbetyg (7-gradig skala)

Helhetsintryck

Öppna programmet

Helhetsintryck Skolprogrammet exkl.

Experimentverkstaden

2011 2012

5,8 6,2

5,9 5,9

Helhetsintryck Experimentverkstaden 6,4 6,3

Programinnehåll Öppna programmet 5,7 6,1

Programinnehåll Skolprogrammet 6,15 6

Tillgänglighet till Öppna programmet 6,1 6,1

Tillgänglighet till Skolprogrammet 6,3 6,1

Marknadsföring/kampanj

Öppna programmet

5,2 5

Information Öppna programmet 5,4 5,4

Information Skolprogrammet 6 5,75

Uppfattning om Vetenskapsfestivalen

Genomsnittlig instämmandegrad (7-gradig skala)

Besökare Öppna programmet 2011 2012

Festivalen är ett kreativt evenemang 6,1 6,2

Festivalen är en trovärdig

förmedlare av kunskap

Festivalen ger en inspirerande bild av

forskning & vetenskap

Festivalen är en nationellt viktig mötesplats

för forskare, skola och allmänhet

Jag blir själv inspirerad att söka mer

kunskap när jag besökt Vetenskapsfestivalen

6,1 6,2

5,8 6,1

5,1 6,0

5,2 5,4

Besökare Skolprogrammet 2011 2012

Festivalen är ett kreativt evenemang i.u. 6,3

Festivalen är en trovärdig

förmedlare av kunskap

Festivalen ger en inspirerande bild av

forskning & vetenskap

Festivalen är en nationellt viktig mötesplats

för forskare, skola och allmänhet

Jag blir själv inspirerad att söka mer

kunskap när jag besökt Festivalen

i.u. 6,2

i.u. 5,7

i.u. 6

i.u. 5,5

Nyckeltal kommunikation och marknadsföring

2011 2012

Antal artiklar tryckt media 139 103

Antal besök vetenskaps-

festivalen.se (april)

10 000 15 500

Antal fans Facebook (maj) 850 1 060

Inläggsrespons Facebook 993 1 132

Antal följare Twitter 220 340

Tryckt upplaga programtidning

Öppna programmet

Tryckt upplaga programtidning

Skolprogrammet

30 000 31 000

12 500 10 500

Avslutande ord

Lars G Malmer

Tack för i år!

Den 16:e Internationella Vetenskapsfestivalen hade

inte varit möjlig utan ett stort engagemang och

samarbete mellan akademi, näringsliv och samhällets

olika organisationer.

Det hade inte varit möjligt att årligen genomföra utan

Vetenskapsfestivalens huvudmän, huvudpartners

och partners åtagande, intresse stöd och medverkan.

Ett stort tack till fantastiska forskare, föreläsare och

många frivilligas bidrag. Även ett stort tack till projektledning

på Göteborg & Co för ett hårt, engagerat

och entusiastiskt arbete för genomförande av årets

Organisation 2012

Huvudmannaråd:

Lars G Malmer, ordförande, Malmer Communication

Birgitta L–Öfverholm, vice ordförande, chef Näringslivsgruppen Göteborg & Co

Gunnar Bjursell, professor, Karolinska Institutet

Helene Bergsten, rektors rådgivare, Chalmers

Madelene Fryklind, avdelningschef, Externa relationer, Göteborgs universitet

Michael Åkerström, projektledare, Business Region Göteborg

Tomas Nilsson, chef kommunikationsavdelningen, Vetenskapsrådet

Ulf Hall, kommunikationschef, KK–stiftelsen

Vetenskapligt råd:

Gunnar Bjursell, ordförande, professor, Karolinska Institutet

Anders Karlqvist, Mistra, ledamot Kungliga Vetenskapsakademin

Elisabet Nihlfors, Utbildningsvetenskapliga kommittén, Vetenskapsrådet

Peter Sylwan, vetenskapsjournalist och lärare, Lunds universitet

Sören Holmberg, professor statsvetenskap, Göteborgs universitet

Ulrike Rahe, professor teknisk design, Chalmers

Programgrupp:

Jennie Turner, programansvarig Vetenskapsfestivalen

Christian Westerberg, programkoordinator Vetenskapsfestivalen

Cecilia Bjursell, PhD, forskare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/CBR, Göteborgs universitet

Jenny Lööf-Braticevic och Helena Åberg, kommunikatörer, Göteborgs universitet

Barbara Lindgren, marknad & event, Chalmers

Sara Blom, präst, tekn dr och Tomas Pettersson, kommunikatör, Svenska kyrkan

Projektledning Göteborg & Co:

Katarina Thorstensson, projektledare

Jennie Turner, programansvarig öppna programmet

Christian Westerberg, programkoordinator öppna programmet

Isa Hammarling, programansvarig skolprogrammet

Renée Göthberg, arenaansvarig Experimentverkstaden

Anton Romanus, projektadministratör

Liselotte Marcusson, projektkoordinator

Therése Looström, kommunikatör

Maria Björn, kommunikatör

Camilla Malmer, evenemangsproduktion

Stellan Granfors, praktikant

Tove Wirtberg, praktikant

Vetenskapsfestival. Och inte minst till värdarna som

mötte alla besökarna ute på festplatserna.

Den 16:e Vetenskapsfestivalen var en stor succé

med över 65 000 nöjda besökare. En stor inspiration

för det framtida intresset för olika former av vetenskap

och forskning.

Stort tack för allt stöd och engagemang och välkommen

till Vetenskapsfestivalen 2013.

Lars G Malmer, Ordförande i Huvudmannarådet

En hållbar Vetenskapsfestival

Vetenskapsfestivalen verkar

efter sociala, ekologiska,

och ekonomiska principer

och ska uppmuntra publik,

medverkande och övriga

intressenter till en långsiktigt

hållbar utveckling.

Kunskap och utbildning är

nycklar till ett hållbart samhälle.

Festivalens idé är att

göra forskning tillgänglig för alla genom att finnas på centrala,

naturliga mötesplatser och utan inträdesavgifter. Alla ska

känna sig välkomna och kunna ta del av festivalen oavsett

ålder, kön, och andra förutsättningar. Vetenskapsfestivalen är

ett kunskaps- och demokratiprojekt.

Evenemanget är miljödiplomerat av Göteborgs stad, vilket

ställer krav på organisationen och verksamheten. Festivalen

ska minimera sin totala miljöbelastning, men också bidra till

ett ökat hållbart medvetande genom sitt innehåll . I praktiken

betyder det bland annat att vi minimerar och optimerar

Svanenmärkta trycksaker i antal och upplaga. Våra festivaltröjor

är rättvisemärkta och av 100 procent ekologisk

bomull. Vi återanvänder material, källsorterar, klimatkompenserar

våra egna resor, och bokar in de medverkande

på miljömärkta hotell. Vi ställer krav på leverantörer och

samarbeten sker med dem som erbjuder ekologiska och

rättvisemärkta produkter.

15


Huvudmän:

Huvudpartners:

Vetenskapsfestivalen

2013

Full koll eller noll kontroll? Eller kanske utom kontroll? Nästa års festival kommer

bland annat att handla om hur människa, samhälle, forskning, teknik och utveckling

förhåller sig till, påverkar och påverkas av koll och kontroll. Skolprogrammet

startar måndagen den 15 april, medan öppna programmet och fackprogrammet

i Göteborg sätter igång onsdagen den 24 april.

Välkommen till Sveriges största kunskapsfest!

vetenskapsfestivalen.se

facebook.com/vetenskapsfestivalen

twitter.com/smartfest

Officiell hashtag: #vetfest

Partners: Astra Zeneca, Chalmersfastigheter, Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Formas, GR Utbildning, Herbert och Karin Jacobssons Stiftelse,

Jacob Wallen bergs Stiftelse, Kjell och Märta Beijers Stiftelse, Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen, Kungliga Ingenjörs vetenskapsakademien, Kungliga

Vitter hetsakademien, Nordstans Affärscentrum, Skolverket, Stiftelsen Natur & Kultur, Svenska Akademien, Svenska Kyrkan Göteborgs stift,

Torsten 16 Söderbergs Stiftelse, Älvstranden Utveckling AB.

More magazines by this user
Similar magazines