Hållbart resande - Falu Kommun

falun.se

Hållbart resande - Falu Kommun

”I ett regeringsdirektiv från 2002 fick Vägverket i uppdrag att upprätta

en Nationell plan för vägtransportsystemet 2004 –2015. En

del av planen är ett åtgärdsprogram som ska påverka efterfrågan på

transporter i riktning mot ett hållbart resande för människor och

miljö.

Hållbart Resande är samlingsnamnet på Vägverkets arbete för att få

tillstånd effektivare och på lång sikt mer hållbara persontransporter.

Målet är att tillsammans med företag, kommuner, trafikhuvudmän

och organisationer ta fram åtgärdsprogram och handlingsplaner för

att sedan genomföra projekt som förändrar människors attityder och

resvanor.”

Ingemar Skogö

Generaldirektör Vägverket

More magazines by this user
Similar magazines