Eljo dosor - Schneider Electric

trycksaker.schneider.electric.se

Eljo dosor - Schneider Electric

Vissa installationer kräver

lite grövre dimensioner

Kopplingsdosa med 6 st fasta 20-stutsar E 14 204 65.

Dito med formfäste E 14 204 67.

Apparat- och kopplingsdosor med

20-stutsar gör det enkelt att elsanera

Elsanerade installationer görs enkelt med vanliga

VP-rör och dosor som kompletteras med vårt

heltäckande program av elsanerade apparater.

Ledningddragningen i väggen

görs med skärmad kabel, men

för att kabeldragningen

ska gå smidigt krävs det 20-rör

och dosor med 20-stutsar.

I vårt dosprogram ingår

därför apparat- och

kopplingsdosor med

20-stutsar.

Det går smidigt att dra

kabeln till elsanerade

installationer om du

använder dosor med

fasta 20-stutsar.

E 14 205 48 för regelmontage.

E 14 205 49 för ingjutning.

Eljo El-San gör installationen komplett

Vi har även apparaterna

som krävs för en fullständigt

elsanerad installation.

De heter Eljo El-San och

levereras med alla nödvändiga

detaljer för att

reducera de elektriska

fälten.

Apparatserien Eljo El-San,

levereras komplett med alla

nödvändiga detaljer för

elsanerade installationer i

infällda dosor.

Även idealiska för ingjutning

Dosorna lämpar sig för ingjutning i Prefab-element

där 20-stutsarna ger flexibla monteringsmöjligheter.

Dosor med fasta 20-stutsar finns därför även med

monterade formfästen.

5