Öppna Nyhetsblad nr 3/2013, juni-augusti. (PDF) - Kyrkan vid ...

motesplatsbromma.com

Öppna Nyhetsblad nr 3/2013, juni-augusti. (PDF) - Kyrkan vid ...

nyhetsbladet

från kyrkan vid brommaplan

Juni – augusti nr 3/2013

Pers resa till Kongoländerna

Läs om resan på sidan 4–5

Bild: Lasse Svensson

e n v ä x a n d e g e m e n s k a p m e d g u d o c h v a r a n d r a


2

insidan

Förlåtelse ger liv

Den senaste tiden har jag funderat mycket omkring

förlåtelse, vad det är och hur det fungerar.

Mina predikningar har också haft det temat.

Förlåtelse rymmer flera olika dimensioner. En

dimension av förlåtelsen handlar om att jag inför

Gud sätter ord på tankar, känslor, handlingar

eller attityder som inte är bra för min relation

till Gud, mig själv eller mina medmänniskor.

En annan sida av förlåtelsen handlar om att jag

själv är lyhörd för när jag sårat eller kränkt någon

och snarast möjligt tar initiativ till att be

om förlåtelse. Det kräver mod, ödmjukhet och

prestigelöshet att kontakta en annan människa

och erkänna att det där man sa eller gjorde var

fel. Kan du förlåta mig? Om vi lever i denna

lyhördhet så mår vi själva bra av det och vår gemenskap

kan bli hel.

En tredje sida av förlåtelsen handlar om att

jag förlåter någon annan som sårat eller kränkt

mig. Det är inte heller lätt. Särskilt inte om

man utsatts för svåra kränkningar och har burit

på sår och svåra känslor från detta i åratal.

Att förlåta någon som skadat mig innebär inte

att jag måste tycka att det inte var så farligt,

glömma det som hänt eller gilla det. Absolut

inte! Den som har kränkt mig har handlat ont

och felaktigt mot mig. Det står fast. Förlåtelsen

innebär att jag avstår från rätten att anklaga den

personen. Jag förlitar mig på att den Gud som

tagit hela världens synd på sig och visat nåd och

förlåtelse mot mig verkar i denna förlåtelseprocess.

Första steget till förlåtelse är ett viljebeslut

(känslan att det är rätt kan dröja) där jag

överlåter domen och mina egna känslor av hat,

hämnd, bitterhet och besvikelse till Gud. En

viktig sida av förlåtelsen är med andra ord att

jag förlåter för min egen skull, för att jag själv

mår bra av det. Jag inser att jag är värd något

bättre än att låta denna person/händelse få ha

känslomässig makt över mig. Jag avstår från att

anklaga och överlåter det på Gud.

De flesta av oss har nog lite svårt för att tänka

på Gud som vred och dömande men är man

riktigt arg så kan det vara befriande att tänka

på att Gud också är det och att det är han som

ytterst ska skipa rättvisa med alla människor.

Paulus skriver:

”Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan

låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet: Min

är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren.

Men är din fiende hungrig, ge honom att äta;

är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du

glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras

av det onda, utan besegra

det onda med det

goda.” Rom 12: 19-21

Klas Eriksson,

pastor i Kyrkan vid

Brommaplan

Nyhetsbladet Nr 3 2013


Ögonblick som förändrar livet

Den 12 september kl. 19 får vi besök av Annika

Östberg. Hon är talare på höstens första ”Konsten

att leva” föredrag. Annika berättar om sitt dramatiska

liv. Entré 50 kr, ingen föranmälan

Annika

Östberg

nytt Växa–koncept

Växakursen återkommer också men delvis i ny

form. Både under hösten och våren kommer kursen

att fokusera det man kan kalla Jesushändelser.

Vi stannar upp inför de avgörande händelserna i

Jesu liv. T.ex. bebådelsen, inkarnationen (dvs. Gud

blir människa), dopet, frestelsen i öknen, lidandet

och döden, uppståndelsen och återkomsten. Varje

tema tas upp vid två kvällar där den ena bygger

på det egna mötet med berättelsen i form av bibelmeditation

och den andra kvällen mer bygger

på föreläsning och samtal. Vår förhoppning är att

Jesushändelserna ska genomsyra hela församlingen

genom att dessa också tas upp i söndagsgudstjänster.

Vi jobbar dessutom på att göra en bibelläsningsplan

omkring Jesushändelserna som var och

en kan följa.

Mer information om alla kurser kommer i höst.

Film som livstolkning

En nyhet denna höst är filmkvällar. Vi vill bjuda in

till några fredagskvällar då vi tillsammans tittar på

en film och sedan samtalar. Det finns många filmer

som på olika sätt belyser existentiella frågor. Tomas

Engström och Lars Naeslund leder kvällarna.

på gång

Projektkör

Glädjande nyheter! Det blir en fortsättning på

”Alla kan sjunga”– kören. Vår församling kommer

att inleda ett samarbete med en körledare som

heter Kitte Ström. Kitte jobbar som sångerska,

sångpedagog, körledare m.m. Kören kommer att

öva fem måndagar med start den 23 september kl.

18.30. Söndag den 27 oktober kl.18.00 framför

kören sina sånger. Tanken med projektkören är

att man hämtar sånger från någon känd artist. I

höst kommer vår projektkör att sjunga Michael

Jackson–sånger. Välkommen att dela sångglädje

och gemenskap i kören. Ragnhild Franzén leder

projektet.

Kitte

Ström

skönhetsråd och förändringar i kyrkans lokaler

och utanför

Eftersom det sker många förändringar i lokalerna

och på kyrkans tomt så beslutade församlingsmötet

att utse ett s k Skönhetsråd (Inger Wårdh, Kim

Bergman, Ulla Skogwik och Ann Westblom). Den

gruppen har därmed fått mandat att fatta beslut

när det gäller lokalernas estetik (utsmyckning,

möblering, färg, form mm.) samt tomtens utseende.

Nästa steg nu är att Origo Bromma får plantera

växter och lägga en bit gräsmatta där trädet förut

stod. Växtligheten kommer att skötas av medarbetarna

på Origo. (Läs mer om Origo på sida 9).

Nyhetsbladet Nr 3 2013 3


Per Westbloms resa till Kongoländerna

VECKAN FÖRE OCH EFTER påsk besökte

jag de två Kongoländerna. Resan gjordes tillsammans

med Equmeniakyrkans kyrkoledare

Lasse Svensson och hans hustru Anna samt

regionssekreteraren för Afrika Kimy Konde.

Vi hade två intensiva, spännande och varma

veckor med mängder av starka intryck och

möten med människor och sammanhang.

Equmeniakyrkan har relationer med tre kyrkor

i Kongoländerna: två av dem har grundats

av dåvarande Missionsförbundet och ett av

Baptistsamfundet. I två av samfunden märks

det tydligt att rötterna från den svenska missionen

är mycket starka.

Från svenskt håll har det länge betonats att

4

vi är systerkyrkor på lika villkor, men så ser

inte kongoleserna det. I samtalen med kyrkoledningen

för CEC i Luosi fanns ett tydligt

budskap: ni får inte överge oss; man slutar

aldrig att vara förälder till sina barn. Å ena

sidan är förstås denna önskan om att ha kvar

relationer mycket positiv och önskvärd. Å

andra sidan består risken för beroendeskap;

lika villkor låter fint men är svårt när de ekonomiska

förutsättningarna är så olika. Dessutom

frågar sig Equmeniakyrkan hur många

länder och samfund vi kan ha relationer med.

F n är det över 30. Och nog vill vi också ha

möjlighet att bryta ny mark.

Kongo Kinshasa är ett motsägelsefullt land.

Nyhetsbladet Nr 3 2013


Rent objektivt är det mycket rikt med

enoma naturtillgångar. Ändå lever de

allra flesta mycket fattigt, vilket är mer

slående än vad jag ibland kan ta till mig.

Här visar det sig vad politisk vilja och

inriktning mot det gemensamma bästa

betyder för ett land och ett folk. Samtidigt

möter jag mycket av glädje bland

människor, inte minst i gudstjänsten där

sången och dansen har en framträdande

plats. De möten vi besökte var nog lite

anpassade för oss och därmed kortare än

vanligt. Kimy berättar att när man går på

gudstjänst i Kongo då är det fest och man

vill stanna länge. Det kan därför ta flera

timmar i anspråk.

Equmeniakyrkans arbete i Kongo handlar

i hög grad om att stödja de självständiga

systerkyrkorna. De utsända svenska

missionärerna är få till antalet. Två personer

är anställda av Equmeniakyrkan men

är kongoleser. I Brazzaville träffade vi

Maria Lorentzon från Smögen som länge

arbetat för SMK i landet. Hon är en fantastisk

människa som lämnade ett bankjobb

för att pröva om det gick att bo och

arbeta i Kongo. När hon väl kommit dit

kände hon sig så hemma att hon inte vill

flytta hem. Men det finns också mer korttidsarbetande

volontärer som arbetar med

ett fotbollsprojekt som SMK initierat.

Jag tackar Gud för att jag fått besöka

och på plats se det land som under många

år funnits i min församlings berättelser

och böner. Jag ber förstås om fred för landet

men också att den glädje de har i sin

tro också ska bli vår.

Per Westblom Foto: Lasse och Anna Svensson

Nyhetsbladet Nr 3 2013 5


6

kalendariet

Juni

söndag 9 juni

11.00 Familjegudstjänst, terminsavslutning

för barn– och ungdomsarbetet Hanna Ydreborg,

Ulrika Sundbom, Johanna Boije mfl.

Picknick efter

gudstjänsten,

medtag fika.

söndag 16 juni

11.00 Gudstjänst.

Klas Eriksson, Ragnhild

Franzén, Eva Holmin Eriksson

Kyrkkaffe

söndag 23 juni

11.00 Gudstjänst

Ann Westblom, Ulrika Sundbom

söndag 30 juni

Lillemor Zielinski

Juli

söndag 7 juli

11.00 Gudstjänst

Annika Damirjian, Lillemor Zielinski

söndag 14 juli

11.00 Gudstjänst

Lilian Bard-Nilsson, Rose-Marie Engström

söndag 21 juli

11.00 Gudstjänst

Klas Eriksson, Hanna Ydreborg

söndag 28 juli

11.00 Gudstjänst

Ragnhild Franzén, Eva Holmin Eriksson

augusti

söndag 4 augusti

11.00 Gudstjänst

Arne Josefsson, Lennart Wårdh

söndag 11 augusti

11.00 Gudstjänst

Per Westblom

söndag 18 augusti

11.00 Gudstjänst

Klas Eriksson, Ulrika Sundbom

17.00 Sinnesrogudstjänst

Kaffe från 16.15

söndag 25 augusti

Minnes- och tackgudstjänst för Flystahuset

Klas Eriksson, Ulrika Sundbom, mfl.

Efter gudstjänsten sker en tack- och minnesceremoni

på tomten i Flysta.

september

söndag 1 september

11.00 Samlingsgudstjänst med nattvard

Glimtar inför höstens verksamhet

Klas Eriksson, Johanna Boije, mfl.

Söndagsklubb för barnen

Kyrkkaffe

Församlingsmöte

söndag 8 september

11.00 Gudstjänst

Ann Westblom, Rose-Marie Engström

Söndagsklubb för barnen

Kyrkkaffe

söndag 15 september

11.00 Gudstjänst

Klas Eriksson, Ulrika Sundbom

Söndagsklubb för barnen

17.00 Sinnesrogudstjänst

Fika från 16.15

Nyhetsbladet Nr 3 2013


husgruPPer

I husgruppen träffas man för att umgås,

stödja varandra, be och läsa Guds ord.

Grupperna träffas i olika hem. Skulle du

vilja veta mer om husgrupperna eller vilja

vara med, kontakta Klas Eriksson eller

vänd dig direkt till någon av gruppernas

kontaktpersoner.Varannan måndag:

Ulla-Britt och Håkan Franzén

Tisdagar: Ann och Per Westblom

Tisdagar: Anna och Bertil Forsberg

Varannan tisdag: Eva Holmin Eriksson

Varannan tisdag: Inger o Lennart Wårdh

OmsOrgsgruPPen

Har du behov av stöd och hjälp på något

område, kontakta: Maggan Harris, 073-

654 43 60, margareth.harris@hotmail.

com, Ann Westblom 073-96 24 676,

ann@westblom.se eller Ulla Skogwik 08-

38 76 31, ulla@skogwik.se

Bjud hem någon på kyrkkaffe

i sommar!

Det finns inget organiserat kyrkkaffe under

sommaren. I stället finns det utrymme för

personliga intiativ efter gudstjänsterna.

Den som vill kan ordna kaffe i kyrkan för

församlingen någon söndag. Skriv i så fall

upp er på en lista i köket. Eller varför inte

bjuda hem några gäster på kyrkkaffe?

Boktips: marias hjärta av Anna Gerge

Med utgångspunkt i gestalten Maria, Jesu

moder, resonerar Anna Gerge kring villkoren

för en människas liv. Hon utgår

från bilder av Maria, som vi kan spegla

oss i för igenkänning, tröst och vägledning:

”Det finns Mariabilder för nästan

varje mänskligt tillstånd, kanske med undantag

för raseri”, skriver hon.

Innehållet är lättillgängligt även om det

diskuteras allvarliga och djupgående frågor.

Anna Gerge utgår från Maria, men

refererar också till andra religioner, t.ex.

buddism. Hon hänvisar också till modern

forskning, filosofi och litteratur. Hon

hämtar redskap från ett brett fält för att

ge läsaren nya insikter till utveckling och

positiv förändring:

”Därför är syftet med all meditation,

dit ju också bönen hör, att vi ska bli mer

närvarande här och nu – med öppet hjärta

och öppet sinne. Meditationen kan

även vara en väg till att vi blir bättre på

att stå ut med det som är – alltså att leva

med öppenhet och icke-kontroll. Då kan

vi tillämpa att livet inte är ett problem att

lösa, utan ett under att uppleva.”

Anna Gerge är psykoterapeut, konstvetare

och konstnär. Boken Marias hjärta är

utgiven på Artéa förlag, 2009.

Annika Damirjian

Nyhetsbladet Nr 3 2013 7


8

styrelse och äldste

Tankar från en äldste

- Varför läsa bibeln?

Jag läser bibeln för att det är ett tillfälle för

Gud att tala till mig personligen. Jag vill dela

ett bibelställe som varit viktigt för mig på sista

tiden. Det är Ps 130, särskilt v 6: ”Jag längtar

efter Herren mer än väktarna efter morgonen”.

Jag längtar efter att Gud ska vara viktigare

i mitt liv. Här finns en bild som talar

väldigt starkt till mig. Jag arbetar ofta nätter.

Ibland är det väldigt mycket att göra, och då

hinner jag inte tänka så mycket. Men ibland

är tempot lite lägre, och då blir jag trött. De

värsta timmarna för mig är runt kl 04. Då kan

tröttheten kännas inte bara som en dimma

runt huvudet, utan som en värk i hela kroppen

med en längtan efter att få sova. Då längtar

jag verkligen efter att de som ska jobba på

morgonen ska komma! Och hur skönt är det

inte när de sen äntligen kommer! Jag önskar

att min längtan efter Herren skulle vara lika

stark!

Vi har under våren haft en satsning på att

läsa bibeln och be (fasteprojektet). Många har

använt bibelläsningsplanen som vi gav ut vid

Hanna och Henrik gifter sig

fastan. Många har prövat ”lectio divina”(andlig

läsning) som är en metod att fördjupa sig

i en bibeltext. Några har varit med i husgrupper

eller på andlig vägledning och praktiserat

andlig läsning. Jag tror att våra möten med

Jesus är viktiga. Hur går vi vidare? Hur kan

vi fortsätta att uppmuntra till fördjupning av

våra andliga liv? Jag blir peppad när jag hör

vad Gud gör för andra! Låt oss uppmuntra

varandra genom att dela med oss av vad Gud

gör i våra liv!

Jag vill göra reklam för Sommarsöndagsklubben!

Ta chansen att vara med barnen en

söndag i sommar! Det krävs inga förberedelser,

för det kommer att finnas leksaker, pyssel

och film i caféet, färdigt att använda. Det kan

bli ett tillfälle för dig att dela med dig av den

kärlek som du fått av Jesus!

Samtidigt vill jag också nämna att vi i äldste

funderar över hur mycket vi orkar som församling,

och att vi verkligen inte vill sätta

press på någon att ta på sig mer än hen orkar!

Maria Cronhjort

Lördagen den 3 augusti gifter sig vår ungdomspastor Hanna Ydreborg

med sin Henrik. Vigselgudstjänsten är kl. 14.00 i Norrmalmskyrkan.

Efter vigseln inbjuds det till kaffe/ öppet hus fram till 16.30. Om du vill vara med på kaffet är

det viktigt att du anmäler dig till hanna@kvibro.se, 072-395 08 80. Hela församlingen önskar

er lycka till och Guds rika välsignelse.

Nyhetsbladet Nr 3 2013


Equmeniakyrkan vårt nya samfunds namn

Vi var sex personer från vår församling som

hade förmånen att i Kristi himmelsfärdshelgen

få uppleva solen i Karlstad och en

positiv kyrkokonferens. Vi delade glädjen

med drygt 1000 deltagare! Konferensens

huvudfråga var givetvis namnfrågan. Efter

ett intensivt samtal först på påverkanstorget

och sedan presentation av olika förslag i

plenum fick vi vara med om en väldigt speciell

demokratisk process där ett 10 tal förslag

ställdes mot varandra i omröstningar.

Helt otippat dök Equmeniakyrkan (inspirerat

av vårt ungdomsförbunds namn equmenia)

upp som huvudförslag mot kyrkostyrelsens

förslag, Gemensam Kyrka. Med

Origo Bromma

Nu börjar verksamheten sätta sig. I dagsläget

finns 15 medarbetare inne på dagtid för att

arbetsträna på olika sätt i kyrkans lokaler. Under

vintern och våren har ett stort arbete skett

i det fördolda. Det har rensats och ordnats i

lokalernas olika vrår. Många turer har gått till

återvinningscentralerna!

Det myllrar av liv under dagarna i kyrkans

lokaler och många goda möten sker. Välkomna

in, särskilt på torsdagarnas Andrum då du

både kan fika, umgås och delta i andakten kl

15.15.

Berätta gärna för oss vad vi kan göra för och

tillsammans för församlingen! Och också vad

tydlig majoritet (81 % av rösterna) beslutade

konferensen att vårt nya samfund ska

heta Equmeniakyrkan. Konferensen valde

också regionala kyrkoledare. Vår kyrkoledare

här i Stockholm heter nu Jenny Dobers. Det

togs också ett svårt ekonomiskt beslut. Konferensen

beslutade att budgeten måste vara i

balans. Det innebär tyvärr neddragningar på

flera miljoner vilket bland annat kommer att

innebära att några medarbetare måste sägas

upp. Det andliga klimatet kändes gott och

friskt i konferensen med härlig sång och musik

och utmanande predikningar.

Klas Eriksson

som inte funkar bra och som vi behöver göra

på ett annat sätt!

Ann Westblom,

verksamhetsledare för Origo Bromma

Nyhetsbladet Nr 3 2013 9


10

internationellt

Välkommen på Öppet Hus 28/10–6/11 hos

Otto och Ulrika Ernvik

För 3 000:-/person (troligtvis lite billigare

för barn) kan du få uppleva norra Thailand,

träffa familjen Ernvik, lära dig mer om och

träffa minoritetsfolket karener, samt besöka

elevhem och andra arbeten som Kristen &

Kvinna stöder.

Du ordnar och betalar själv din resa till och

från Thailand, och om du vill kan du naturligtvis

lägga till några dagar vid havet. Otto

och Ulrika Ernvik arrangerar aktiviteterna

och tar hand om deltagarna 1–10 november,

Ulrika Ernvik håller seminarium för karenkvinnor,

2010.

vilket betyder att vi rekommenderar att du

lämnar Sverige 30 oktober och återvänder 11

november om du vill vara med hela tiden. Vi

räknar med att 3 000:- ska täcka mat, logi,

resor och aktiviteter under 1–10 november.

Det finns möjlighet att välja bland aktiviteterna,

och även att för en lägre kostnad vara

med endast under en del av tiden. Aktiviteterna

är anpassade för både barn, vuxna och

gamla. I programmet finns t. ex. besök med

övernattning i karenby, besök på elevhem,

elefantridning, utflykt till vattenfall, besök

på Thailands högsta berg, och besök vid

olika hantverkscentra. Möjlighet finns att för

ytterligare kostnad lägga till t. ex. matlagningskurs,

djungellinbana, m.m.

Schema kan skickas ut till intresserade.

Förfrågningar och intresseanmälan till familjen

Ernvik (Otto.Ulrika@hem.utfors.se) före

1/6

Deltagare rekommenderas att titta på flygbiljetter

innan dess!

livssamtal

Vill du prata med någon under tystnadsplikt? Kontakta församlingens själavårdsgrupp:

Klas Eriksson, pastor, 070-491 12 65 eller klas@kvibro.se

Ann Westblom pastor, 073-962 46 76 eller ann@kvibro.se

Gudrun Jerresand, 0704-681 681 eller gudrund.jerresand@bredband.net

Nyhetsbladet Nr 3 2013


arn och unga

Vad händer bland de unga?

ungdomsstyrelsen

består nu av Maria Cronhjort (ordf.), Johannes

Westblom, Tobias Forsberg, Kathrine

Cash och Linda Davidsson. Adjungerad Hanna

Ydreborg.

Vi har precis kommit igång med arbete och

möten i styrelsen och ett av våra projekt är att

göra om musikrummet till ett tonårsrum där

ungdomarna kan ha sitt ställe att vara på.

Kristendomsskolan på sjövik

Kristendomsskolan på Sjövik går av stapeln

24 juni – 7 juli. Vi är ett gäng från kyrkan

som kommer att åka och det är: Elsa Cronhjort,

Johannes Westblom, Anna Damirjian,

Elia Sundbom, Alice Damirjian och Hanna

Ydreborg.

Vi!

Du kanske har undrat vad Vi! är för något när

du har sett affischen i kyrkan?

Vi! är en satsning som sbuf08 gör tillsammans

med vår församling. Det är en kväll

för unga 3 gånger/termin där vi samlas för

en kväll som erbjuder massor med saker. Del

1 var den 22 mars med temat: YOLO–”You

only live once” med talkshow. Del 2 var den

16 april med temat: OCH?! – varför ska man

bry sig? med glasscafé. Del 3 var den 31 maj

med temat: Du är bra....och det är alla andra

Födelsedagar

Elisabeth Svedinger 60 år, 10 juli

Gunnel Sternå 85 år, 23 juli

Sigyn Wendel-Hansen 60 år, 6 augusti

också! Med bön och lovsång tillsammans med

Rissnekyrkans gospelkör.

Fredagsklubben

Till hösten kommer succén att fortsätta. Vi

är en grupp som har träffats några fredagar i

vår och haft kul tillsammans. Deltagarna är

9-12 år gamla och Fredagsklubben är tänkt

som en fortsättning på söndagsskolan, men

mer inriktat som en kul träffpunkt.

Temana som vi har haft den här terminen är

Tro, hopp och kärlek. Vi träffas 18.00–19.30

på fredagar.

Start för höstterminen blir 13 september.

Du som förälder får antingen med och leka

eller sitta på kyrktorget (soffgrupp i entrén

i kyrkan) och fika och snacka med de andra

föräldrarna! Du som barn får GÄRNA ta

med dig kompisar.

barnkören

Barnkören har satt upp en musikal (21 april)

som heter Gryningsljus. Musikalen och barnen

tar oss igenom de sju dagarna då Gud skapade

jorden. Det var en jättefin stund och barnen

var fantastiska i sina olika roller. Tack Johanna

Boije och Ulrika Sundbom och alla barnen

för ett fint framträdande och gudstjänst!

Hanna Ydreborg

församlingsboken

Rune Eriksson 94 år, 29 augusti

Alice Eriksson 91 år, 6 september

Nyhetsbladet Nr 3 2013 11


ExPEdiTiOn

Drottningholmsvägen 400, 168 73 Bromma

tel: 08-445 93 80, fax: 08-26 73 24

e-post: info@kvibro.se

www.motesplatsbromma.com

Plusgiro: 1965 58-1

Kyrkans expedition under sommaren

Under senare delen av juni, juli och första halvan

av augusti är expeditionen sporadiskt bemannad.

Vid brådskande församlingsärenden ring:

Pastor: Klas Eriksson 070- 491 12 65

Ordförande: Per Westblom 073- 663 00 31

Gunnel Nilsson 073- 414 89 47

Pastor: Klas Eriksson

klas@kvibro.se tel: 070-491 12 65

Expeditionstid: tis–ons 9–12

Klas arbetar tisdag–fredag, söndag

Semester v. 25–28, 32. Ledig helg 7-8 sept.

Pastor: Ann Westblom

Arbetar 80% med diakonal inriktning.

ann@kvibro.se 073-962 46 76

Semester v. 28–30, 32.

Ungdomspastor: Hanna Ydreborg

Arbetar 50% i församlingen och 50% på SBUF

08.

hanna@kvibro.se 072- 395 08 80

Semester v. 32–35.

Församlingsvärdinna: Gill Persson

gill@kvibro.se tel: 070-527 60 67

Arbetar 75% tis–fre, söndag

Semester: v. 26-29.

nyHETsBLAdET

från kyrkan vid brommaplan

näsTA nB KOmmEr 1 sEPTEmBEr

Bidrag mottages före

15 augusti. Skicka till:

info@kvibro.se eller

med vanlig post till

kyrkan.

Redaktion: Inger Almgren,

Alice Damirjian,

Klas Eriksson och Lars

Strömbeck.

Kyrka för Fairtrade

Vår församling har blivit

diplomerad för sitt arbete

för etisk konsumtion och

rättvis handel eftersom vi

använder rättvisemärkta

produkter som kaffe och

the i församlingens verksamhet.

Vi sprider kunskap om rättvisefrågor

och konsumentkraft och vill vara med

och skapa opinion för rättvis handel.

Församlingen säljer också varor som

är rättvisemärkta i en egen bod. Var

med och gör skillnad!

More magazines by this user
Similar magazines