Liv & Längtan - Svenska kyrkan i Linköping

svklin.se

Liv & Längtan - Svenska kyrkan i Linköping

Liv & Längtan

nr 4 2013 juni / juli

Blomstra


Det är underligt hur det går till

i hjärnans alla vindlingar

Man skulle kunna tro att om man ger ordet blomstra

till en människa som håller på med trädgårdsskötsel så

borde det dyka upp bilder av prunkande perennarabatter

och ståtliga träd. Men så var inte fallet denna gång.

Det var jag som fick ordet blomstra till mig och istället

för den där rabatten dök det upp en bild på ett barn.

Med pigga ögon och med det just mottagna berömmets

rosiga kinder. Ett konstverk/uppfinning av glasspinnar

och gummiband var föremålet för berömmet. Tänk att

någon annan lyssnade och förstod hur det var tänkt!

Blomstra. Växa.

Det finns några saker som har en särskild plats i mitt

trädgårdshjärta.

Fröet: Ur detta lilla, lilla (oftast) kan det bli ett jätteträd

som kan bebo vår jord i flera hundra år. Eller en squash.

Hur går det till? Hur vet fröet? Förunderligt.

Förgänglig konst: Med detta menar jag sommarblomsarrangemang,

buketter, blomsterutställningar.

Men även sandslott (eller sanddrakar) och isskulpturer.

Lite ledsamt när det är borta, men då är det ju bara att

göra om, göra nytt. Inspirerad.

Årstidsväxlingar: Även om vi precis har lämnat den

något mörkare delen av året bakom oss och vi har längtat

efter ljuset och värmen, så tycker jag att varje årstid

har sin charm, dofter och gåvor. Kretslopp.

Till sist en uppmaning: Gå nu ut i sommarens prakt och

förundras. Kanske över fröet eller ett barns fenomenala

nyfikenhet. Väl mött!!

Malin Moldvik, kyrkogårdsarbetare, trädgårdsmästare

och akupunktör

2

Malin Moldvik


ur innehållet:

Aktuellt sid 4

Kyrkipedia sid 5

Vad är Trefaldighetstiden?

Med hjärta för skapelsen sid 6-7

Möt eldsjälen Ingegerd Elfström

Sommar(mar)drömmar sid 8

Frågor om Liv & Tro sid 9

Hur växer jag som kristen?

Församlingssidor sid 10-17

Konfirmation med världen i fokus sid 19

S:t Lars konfirmander mötte fattigdom i

Lettland

Ett blomstrande miljöarbete sid 20

Kyrkoförvaltningen och griftegårdarnas

miljöcertifieringsarbete ligger i framkant

Liv & Längtan

ges ut av Linköpings kyrkliga samfällighet

Nummer 5 – 2013 – kommer 22 augusti

Ansvarig utgivare: Peter Lundborg

Redaktion: Royne Mercurio, Jonna Allvin,

Maria Bruto Ellhar, Catharina Helmersson.

E-post: livlangtan@svenskakyrkanlinkoping.se

Grafisk formgivning: Royne Mercurio

Foto (om ej annat anges): Royne Mercurio

Tryck: Scanweb / LTAB

Distribution: NTM

Miljö: Liv & Längtan är Svanenmärkt

Den blomstertid

nu kommer…

Den välkända och älskade psalmen har sjungits i samband med skolavslutningar

så länge jag kan minnas. En alldeles speciell känsla, som man

fortfarande känner doften av, genomsyrade hela aulan, och man var nästan

gråtfärdig av sommarglädje.

Sommaren hade inget slut eller så låg det så långt bort att det var overkligt.

Trots en kall vår och viss misströstan har sommaren till sist kommit även

det här året och det märks i den här tidningen. Här finns växtkraft och

glädje i församlingarnas artiklar, allt ifrån förskolebarnens odlingar, till

konfirmander i Johannelund och plantskolan Volontäråret.

På sidan 6 hittar du en intervju med en av eldsjälarna inom miljöarbetet, och

på sidan 20 kan du läsa om vårt (blomstrande) miljöarbete som nu går in i

fas 3.

Men allt som växer är inte lika synligt för ögat. Det kan ta lång tid och ske

inom en människa. Under Fråga om liv & tro svarar prästen Fredrik Olofsson

på frågan hur man växer som kristen.

Sommar innebär också semester. För de flesta innebär semester ledig tid

at njuta med familj och vänner, men det är också en tid som kan tära på

relationer. Vad blev det av våra högt ställda förväntningar? Läs Kari Songers

funderingar på sidan 8.

…med lust och fägring stor. Så fortsätter psalmtexten och om jag tittar ut

så är det precis vad som sker.

Psalmen får en delvis ny betydelse, kanske handlar det om att vi trots allt

kan tro på en framtid om vi gemensamt tar hand om Guds skapelse?

Maria Bruto Ellhar, Liv & Längtans redaktion

maria.ellhar@svenskakyrkanlinkoping.se

Kontakta Svenska kyrkan i Linköping

Växel: 013-20 50 00 Vardagar 08-12, 13-15,

Fax: 013-20 50 21

Pastorsexpeditionen: 013 - 20 59 00

e-post: info@svenskakyrkanlinkoping.se

Hemsida: svenskakyrkan.se/linkoping

Facebook: facebook.com/svenskakyrkanlinkoping

Omslagsbilden:

Foto: Royne Mercurio

3


Morgonpigg besökare på griftegården.

facebook.com/svenskakyrkanlinkoping

instagram.com/svenskakyrkanlinkoping

rum för

alla

tomaskyrkan 20 år

I höst fyller Tomaskyrkan på T1 20 år. Detta

kommer firas ordentligt den 14-22 september.

Skriv ”20-årsfest” i almanackan så kommer

hela programmet i augustinumret av Liv

& Längtan.

Heja Sverige!

Svenska kyrkan finns med

på nationaldagsfirandet

i Valla den 6 juni.

Kom och hälsa på

i vårt tält!

Klart man ska bli konfirmand!

Du som är eller fyller 14 i år får den här foldern om konfirmation i

din brevlåda i augusti. Men vill du veta mer om konfirmation redan

nu kolla in

Gör din röst hörd!

Alla Svenska kyrkans 5,5 miljoner röstberättigade

medlemmar som senast på valdagen den

15 september 2013 fyller 16 år, har en demokratisk

möjlighet att påverka hur Svenska kyrkan

ska styras. Att gå och rösta på de som du bäst

tror kan föra din talan i din församling, i stiften

och på nationell nivå är en unik möjlighet att få

utrycka din åsikt.

För att du ska få rösta ska du vara medlem i

Svenska kyrkan och vara folkbokförd i Sverige

den 1 augusti 2013 (då röstlängden fastställs).

Är du inte medlem i Svenska kyrkan så hittar du

en talong för Anmälan om inträde på sid 9.

konfirmandlinkoping.se

Alla röstberättigade får sitt röstkort omkring

den 28 augusti 2013. På röstkortet finns uppgifter

om vilken vallokal du ska rösta i och vilka

val du har rätt att rösta till.

Läs mer på: www.svenskakyrkan.se/kyrkoval


Trefaldighetstiden

Tre och ändå en - det där med treenigheten är inte så enkelt att förstå...

Trefaldighetstiden börjar med heliga

trefaldighets dag och sträcker

sig fram till söndagen före domssöndagen.

På heliga trefaldighets dag firas treenigheten.

Fram till denna dag har kyrkan

firat tre stora högtider som tillsammans

berättar om treenigheten. Det är julen,

när vi firar att Gud föds som människa.

Det är påsken, när vi firar Jesu död och

uppståndelse, och pingsten som firar

Anden som gav kraft åt lärjungarna att

fortsätta sitt uppdrag att leva vidare.

Heliga trefaldighets dag kallas också

missionsdagen. Så som lärjungarna sändes

ut att leva så har vi också ett uppdrag

att leva i världen och delta i Guds

arbete för en helad värld.

Treenigheten

När den apostoliska trosbekännelsen

formulerades i den tidiga kristna kyrkan

Kyrkipedia

- en skattkarta till en värld full av kunskap och liv

på 300-talet var det ett sätt att sätta en

gräns gentemot dem som ville begränsa

Gud. I trosbekännelsen formuleras därför

de stora dragen i en kristen Gudsbild.

Vi tror på Gud som skapare, den som

gett liv åt allt. Vi tror på människan Jesus

och på Anden. Tre i ett. En i tre. Precis

som vatten kan visa sig i olika former,

flytande, ånga och is, är Gud mångsidig,

treenig, och kan aldrig begränsas till att

vara ensidig. Gud är levande, därför beskrivs

också treenigheten ibland som att

Gud är relation, inte bara en form med

tre olika sidor, utan levande personer.

Fader, Son och Ande lever i relation till

varandra, men också till oss människor.

Växa som människa

Heliga trefaldighets dag följs av en rad

trefaldighetsdagar, som har olika gudstjänstteman.

Många av söndagarna

handlar om att leva och växa som män-

niska och kristen. Genom bibelns berättelser

som möter våra liv här och nu kan

vi lära känna vem Gud är och hur Gud

visar sig i mänskligt liv.

Många av söndagarna lyfter fram Jesu

undervisning och hans liknelser. Genom

sina liknelser bemöter han många frågor

om vem Gud är, hur Guds rike ser ut och

vad det är att vara människa. Han svarar

ofta genom att ställa frågor till människan.

Det förväntade enkla svaret tar en

annan vändning och blir till människans

reflektion.

Våga vara beroende

Flera av söndagarna har teman som lärjungaskap

eller efterföljelse. I ordet efterföljelse

är relationen i centrum, att

vara nära, att vilja följa. Inte att tro rätt.

Att vara beroende av någon annan ses

ofta som en brist i vår tid. Enligt en kristen

förståelse är det istället tvärtom. Att

inte våga vara beroende varken av Gud

eller människor är det största misstaget

människan kan göra. Efterföljelsen

är ömsesidig. Vi följer en Gud som redan

gått med oss överallt. Vart människan än

går i ljuset likaväl som i dödskuggans dal

går Kristus vid människans sida.

Källa: svenskakyrkan.se

Fråga Kyrkipedia

Kyrkan är full av symboler, uttryck och

traditioner. Något som ger djup åt den

som förstår dem, men som annars kan

upplevas som konstigt och obegripligt.

Har du frågor om något som du inte förstår

i kyrkans värld? Skriv till Kyrkipedia:

livlangtan@svenskakyrkanlinkoping.se

eller Liv & Längtan, Linköpings kyrkliga

samfällighet, Box 2037, 580 02

Linköping.

5


Ingegerd Elfström

Med hjärta för skapelsen

Ingegerd Elfström är vad man kan

kalla en genuin eldsjäl. Att jobba

med natur och miljö i föreningsliv

har hon haft med sig ända sedan hon

var liten, då hennes föräldrar tog

henne med ut i skog och mark för att

plocka svamp och examinera växter.

Ingegerd är biolog i botten och har utbildat

lärare i just miljöfrågor på Linköpings

universitet.

– Jag är i grunden en friluftsfrämjare som

både har sprungit runt i skogen, och hållit

i klubban som ordförande, både i Friluftsfrämjandet

och, under en herrans massa

år, i naturskyddsföreningen i Norrköping.

Idag är hon pensionär och har dragit sig

tillbaka från alla uppdrag i kyrkan, även

om engagemanget för miljön finns kvar.

Svenska kyrkans miljövärn

Engagemanget i kyrkan gjorde att Ingegerd

hamnade i stiftsstyrelsens arbetsutskott.

– Det var fantastiska år, berättar hon,

man kände att människor gick från ord

till handling. Det började med ”ekologisk

husesyn” för Linköpings stift och det

mynnade ut i ett större engagemang.

Martin Lönnebo var till och med i Seoul

och försökte få gehör i den världsvida

kyrkan, men han var för tidigt ute.

1992 bildades Svenska kyrkans miljövärn.

Tillsammans med Martin Lönnebo,

Stefan Edman och ytterligare en präst

och en förtroendevald blev Ingegerd en

av representanterna för Linköpings stift.

– Vi åkte land och rike runt och hade

kurser. och utbildade folk och det var

entusiasm och det var jättekul. Vi arbetade

också med dem som jobbade med

Svenska kyrkans barnomsorg, utbildade

förskolepedagoger och barnskötare i

skapelsearbete.

6

Ett litet steg

När Ingegerd 2004 flyttade till Linköping

blev hon inkryssad i Domkyrkoförsamlingens

kyrkoråd, där hon arbetade

aktivt med att genomföra Ljussteget.

– Det var en underbar stund när vi kommit

i mål och tänt ljuset, för vi var ju en

grupp som jobbade med det här.

Att bli miljödiplomerad är en ganska stor

sak som kräver tid och engagemang,

men Ljussteget är det första lilla steget.

I dagens läge är det ju bara att pricka av

det man egentligen redan gör. För tio år

sedan använde man blommor från Sydafrika

och kaffet var det billigaste i butiken,

så det har ju gått framåt.

Uppifrån och underifrån

Ingegerd har också varit med i Ryd och i

S:t Lars när de jobbade med Ljussteget.

Ingegerd menar att miljöarbetet måste

drivas både uppifrån och underifrån för

att fungera och engagera. Det uppifrånstyrda

engagemanget visar att kyrkan

tar frågorna på allvar.

– Ärkebiskop Anders Wejryd är i dagarna

i Washington för att samarbeta kring

klimatfrågan och hållbarhetstanken. Sådant

väcker nyfikenhet om vad som är på

gång. Annars är det så tyst kring miljöarbetet.

Vi är dåliga på att informera, både

uppifrån och underifrån.

Att bottna i Skapelsen

– Vi har ju i kyrkan en fantastisk förmån,

nämligen att utifrån skapelsen bevara

Moder Jord, det är ju ingen annan som

har. Nu har vi dessutom fått en påve som

tagit sig namnet Franciskus, vad det nu

kommer att innebära, Franciskus var ju

ekologins fader. Påven lever billigt, åker

kommunalt, han visar en väg som vi inte

tidigare har upplevt från katolska kyrkan.

Miljöarbetet går hand i hand med rättvisefrågor,

det ökar trovärdigheten. Man

blir inte trovärdig i ungas ögon om det

står blommor från Sydafrika på ett altare.

I miljö- och rättvisesammanhangen

behöver vi mycket mer dialog, så att

människor kan känna sig delaktiga, för

delaktighet är ett nyckelord.

Utbildning a och o

En del i Ingegerds vision är en förändring

av prästutbildningen, så att man får med

skapelseteologi i den.

– Utbildning är a och o. Och att skapa

mötesplatser. Man måste våga ge människor

ansvar, det enda som kan hända

är ju att det inte fungerar och då får man

resa sig igen. Vad är det som är farligt?

Många människor säger att det spelar

ingen roll vad vi gör, vi kommer ändå inte

att kunna påverka utvecklingen.

– Det är farligt att tänka så, säger Ingegerd,

jag brukar kalla det Tummelitensyndromet.

Drabbas man av syndromet

blir man ”mentalt sur”, och sitter bara

med armarna i kors och gråter. Vi kan

alla göra någonting och då mår vi bättre.

I varje människa finns en inneboende

längtan, en önskan, en kraft, som man

bär med sig.

En utmaning skulle vara att alla Ljusstegs-

ljusen tänds, då kan ett litet frö gro hos

de människor som jobbar med det här.

Då kan man sedan ge sig in i certifieringsjobbet.

Maria Bruto Ellhar

maria.ellhar@svenskakyrkanlinkoping.se

Ljussteget är framtaget av Svenska kyrkans

miljövärn och är ett enklare verktyg för församlingar

att höja medvetenheten och aktivt

medverka till en ekologiskt hållbar värld.

Läs även om Kyrkoförvaltningens och griftegårdarnas

miljöcertifieringsarbete på sid 20.


Semester(mar)drömmar

Nu är det snart semester efter den

långa, mörka vintern. De flesta av

oss har stora förväntningar på att

semestern ska vara bra så att vi kan

ladda upp för den kommande vinterperioden.

Men ofta slår förväntningarna inte in.

Semestern kan vara en besvikelse eller

rentav katastrof. De som arbetar med

familje- och parterapi vet att det blir

högsäsong efter semesterperioden, och

det är ju bra att folk söker hjälp. Här ställer

även kyrkan i Linköping upp i samarbete

med Stadsmissionen.

Men varför blir det så här att semestern

i många fall blir en besvikelse? Jo, ouppklarade

spänningar och knutar i parförhållandet

tenderar att bli värre under

semestern då man inte kan fly från pro-

8

blemen till jobbet eller fritidsaktiviteter.

Hur ska man då kunna undvika detta?

Det gamla goda välprövade receptet är

förstås att prata med varandra. Det låter

väl enkelt? Men så enkelt är det inte!

Om vi pratade med varandra på rätt sätt,

skulle vi inte ha dessa bekymmer. Var är

rätt sätt? Jag har ett förslag.

För länge sedan skrev amerikanen Thomas

Gordon en bok som i svensk översättning

heter ”Aktivt föräldraskap”.

Boken handlar mycket om föräldraskap

men Gordons tre färdigheter kan tillämpas

på all mänsklig kommunikation.

Dessa färdigheter är:

1. Aktivt lyssnande

2. Att ge klara ”jag-budskap”

3. Att lösa konflikter så att ”ingen förlorar”

Aktivt lyssnande innebär att en av parterna

pratar åt gången. Den som lyssnar

ska inte avbryta men kan kolla att han/

hon har fattat rätt: Du tycker alltså att…,

jag hör dig säga att…, osv.

Motsatsen för jag-budskap är förstås

”du-budskap”: ”Du kan aldrig bestämma

dig”. I stället kan man säga: ”Jag blir irriterad

när jag upplever att du inte kan

bestämma dig”. Att förmedla en känsla i

stället för evig sanning är snällare.

Det tredje principen är ”alla vinner, ingen

förlorar”. Att förlora är ju inget roligt.

Det kan vara nyttigt att hålla möte med

partnern eller hela familjen före semestern

och försöka prata igenom alla aktuella

frågor och risker.

Kari Songer, finskspråkig präst

kari.songer@svenskakyrkanlinkoping.se


Att växa är ju märkligt. Man upptäcker

det först efteråt. När man

var liten märkte man inte att man

växte. En vacker dag var byxorna

för små, skorna för trånga och cykeln

för liten.

Man stod där i hallen och pressade ner

fötterna i ett par för små skor, men det

gick inte. Det var ofta mamma som såg

den ojämna kampen i hallen. Dags att

handla nya skor.

Växandet sker hela tiden och det är nog

därför vi har svårt att se det. Man märker

inte av det förrän man har växt.

Man kan heller inte styra sitt växande.

Det sker vare sig man vill det eller ej. Jag

kan inte bestämma mig för att växa. Det

är bundet till livet självt. Att växa hör till

att vara människa.

Jag växer som människa men växer jag

som kristen? Hänger jag kvar vid gamla

Gudsbilder? Håller jag mig fast vid bilder

för att det passar mig? Står jag där med

ett par för små skor i hallen och pressar?

fråga om liv & tro

Hur växer jag som kristen?

Liv och växande hör ihop. Ibland behöver

vi byta våra religiösa kostymer allt eftersom

vi växer. Livet får det svårt i trånga

kostymer. Om jag själv har svårt att inse

min växt kan andra påpeka det, precis

som mamma i hallen. Det är därför jag

tror att vi växer bättre tillsammans.

Bibeln förser oss med åtskilliga bilder om

att växa. Många delar av bibeln berättar

om plantering, sådd, ansning och skörd.

Det kan handla om det lilla senapskornet

som växer och som blir så stort att fåglarna

kan bygga bo i det. Eller surdegen,

endast en liten del behövs för att hela

degen skall genomsyras. Så är Guds rike.

Guds rike finns överallt och växer där

vi minst anar det. Det växer och vi med

det. Sluta pressa ned fötterna i för trånga

skor. Guds rike är så mycket större. Där

får vi växa.

Fredrik Olofsson, präst i Johannelund

fredrik.olofsson@svenskakyrkanlinkoping.se

Fredrik Olofsson är präst i

Johannelund och svarar på frågan

om liv och tro i detta nummer.

Har du en fråga

om liv & tro?

Skriv då till Fråga om Liv & Tro

livlangtan@svenskakyrkanlinkoping.se

eller till

Liv & Längtan

Linköpings kyrkliga samfällighet

Box 2037, 580 02 Linköping

Om du inte är medlem i Svenska kyrkan så kan du bli det här* Fyll i talongen och skicka / lämna in den till Svenska kyrkan i Linköping.

OBS! Du kan inte anmäla utträde på denna talong.

Anmälan om inträde i Svenska kyrkan

Förnamn och efternamn: ________________________________________________________________

Personnummer: ________________________________________________________________________

Adress: _______________________________________________________________________________

Skicka din anmälan till Linköpings kyrkliga samfällighet, Box 2037, 580 02 Linköping eller lämna in den i din församling.

Du kan även höra av dig via e-post: info@svenskakyrkanlinkoping.se

*Kyrkoavgiften betalas via skattsedeln och är 1,25 kr/beskattade 100 kr (varav begravningsavgiften är 17 öre)

99


Berga

013 - 20 51 00, bergaforsamling.se

Välkomna

till kyrkan

i sommar!

Vi har öppet i våra kyrkor hela

sommaren. Det finns möjlighet

för samtal och möten på någon

av församlingens gudstjänster

och caféer.

_______________________

Gudstjänst

Under sommaren firar vi

mässa varje söndag i Berga kyrka

kl. 10.00 och i Vidingsjö kyrka

kl. 16.00 (Se annonser i

Corren och månadsbladet).

_______________________

Café

Vi har öppet för Café i

Vidingsjö kyrkby på

tisdagar kl. 15.00 och

i Berga kyrka på onsdagar

kl. 10.00, hela sommaren.

_______________________

Sommaröppet

för barn

För dig som är hemma med barn

0-5 år så finns det möjlighet att

komma till Vidingsjö kyrkby för att

leka & fika utomhus på onsdagar

kl. 9.30 -11.30 (5/6, 12/6, 19/6,

26/6 och 21/8, 28/8).

_______________________

Musik

Lör 1/6

Vidingsjö kyrka 18.00

Sommarsoaré

Församlingens körer och elever

10

e

Meditationsträdgård för själen

Meditationsträdgård med rum för själen

Öppettider: Alla dagar och timmar

Plats: Vidingsjö kyrkby

Jag strosar runt i din stora vackra värld Herre.

Här, bland äppelträd, grönska och blommor,

finns du så nära. Vid stenaltaret slår jag

mig ner på en bänk och tackar för allt gott du

mig ständigt ger. Vid korsets fot lämnar jag

all min tyngd och börda – ta den Herre och

bär mig när jag behöver det. I bönens berså

gömmer jag mig en stund i tystnad, bara Du

Herre, vet. Och så fortsätter jag min inre och

yttre vandring, på upptäcktsfärd med Dig,

inom mig…

I den gamla fruktträdgården som omger Vidingsjö

kyrka håller vi på att färdigställa en

meditationsträdgård med tolv platser. Det

blir en kyrka som är öppen dygnet runt. Arbetet

har pågått under några års tid och tankar

från många olika människor har funnits

med längs vägen. Det är fortfarande en del

kvar att göra och vi hoppas att det ska bli

klart under sommaren.

I trädgården kan människor i alla åldrar vand-

ra omkring, tänka, vara, leka och be. Man kan

även komma med grupper från andra kyrkor

och församlingar.

Vid varje meditationsplats finns det något

yttre tecken, ex. en klagomur, en frälsarkrans,

en källa o.s.v. Det kommer även att

stå en skylt vid varje plats med en kort presentation,

ett bibelord, en bön och en sång.

En lite större skylt med karta över trädgården

kommar att finnas, samt foldrar för stora

och små att ta med under vandringen om

man vill. Vi hoppas att trädgården ska kunna

invigas under året och att den får bli till välsignelse

för många.

…Jag sätter mig ner vid Paradisets plats.

Känner doften av blommorna och sjunger:

”I denna ljuva sommartid gå ut, min själ, och

gläd dig vid den store Gudens gåvor. Se, hur

i prydning jorden står, se, hur för dig och mig

hon får så underbara håvor.”

Psalm 200:1

Maria Petri, präst


En miljö för lustfyllt lärande!

I vår arbetsplan, de riktlinjer som utgör

grogrunden för vår förskola, står

det skrivet att ”alla barn på förskolan

ska ges rika möjligheter att vistas i en

miljö som inbjuder och utmanar till ett

lustfyllt lärande”.

Ju mer vi arbetat med att utveckla vår verksamhet

har vi insett att vi, för att kunna

erbjuda alla barn en sådan miljö, behöver

frångå tanken om att miljön är något som

kan färdigställas. Sammanhanget vi på förskolan

vistas i är något levande som ständigt

förändras och som växer i takt med barnens

skostorlekar och nya erfarenheter.

Om vår arbetsplan kan ses som vår grogrund,

kan man också likna förskolans värdegrund

vid de frön vi sår. I Läroplan för förskolan

skriver man såhär om värdegrund:

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet

och integritet, alla människors lika värde,

jämställdhet mellan könen samt solidaritet

med svaga och utsatta är värden som förskolan

ska hålla levande i arbetet med barnen.”

(Lpfö 98:10)

Vi arbetar ständigt med att göra dessa värden

gällande i vardagen och vår förhoppning

och ambition är att alla barn och vuxna ska

känna att man är räknad med och att man

ska kunna vila i att man blir sedd och hörd.

Tack vare att vi inte bara är en förskola som

vilar på demokratins grund utan också en har

en kristen profil har vi ett av världens främsta

bevattningssystem. Vår kristna profil gör

sig synlig, inte bara under våra andaktsstunder

och bibelberättelser, utan kanske främst i

pedagogernas förhållningssätt. Vi tror på att

våra olikheter är vår största likhet och tillgång,

att om vi ser på de människor vi möter

med nyfikenhet och respekt så öppnar vi upp

för att vi tillsammans ska finna utrymme att

växa.

Om vi är lyhörda för barnens erfarenheter,

tankar och idéer, ger dem förutsättning att

slå rot, om vi vattnar med kärlek, omsorg

och tilltro så är vi säkra på att vår förskola

kommer att blomstra.

Ann Jeraeus och Tobias Pihlblad, pedagoger på Ängeln

www.forskolanangeln.se

Domkyrko

013 - 20 50 50, linkopingsdomkyrka.se

Sommarvisning

av katedralen

24 juni – 1 september

Daglig, gratis guidning

mån-fre kl 11 och lör-sön kl 17

av Sveriges bäst bevarade

medeltida katedral!

Här finns även mycket

nutida konst och en av världens

största glasgravyrer.

Sommar!

Öppet hus

för små barn (0-5 år) med vuxen

i Gamla Domprostgården och

trädgården. Drop-in när du vill.

Vi är ute om det inte regnar.

Fika och lek. Tom 19/6.

Mån 9.30–12 (sång 10-10.30)

Ons 13.30-16 (sång 14-14.30)

Eva Karlsson 20 50 68

eva.karlsson@svenskakyrkanlinkoping.se

BRASKLAPPAR

Täcklebo Broderiakademi ställer ut Brasklappar

i Linköpings domkyrka 25 maj – 25 augusti 2013

11


Gottfridsberg

Ansgarskyrkan, en samarbetskyrka med EFS, 013 - 20 50 89, ansgarskyrkanlinkoping.se

Sommarkollo i

Ansgarskyrkan

Bad, lek, sport och andra aktiviteter

i Ansgarskyrkan för dig

som som är mellan 9 -13 år.

Kl. 9-15 den 17–20 juni & 24-

28 juni. 30 kr/dag de dagar du

deltar. Anmälan senast 7 juni till

Susanne Eriksson 013-205085

_______________________

Fira midsommar

Fira midsommar med Ansgarskyrkan

på Stegeborgsgården

med midsommarbuffé, dans

kring midsommarstången, gospelkonsert

och gudstjänster... …

eller var med på Ansgarskyrkans

familjeläger hela helgen.

Ring 013-205089 för mer info

eller ansgarskyrkanlinkoping.se

_______________________

Sommarcafé

25 juni-8 aug

Tisdagar och torsdagar

14.00 - 16.00

Andakt, fika och gemenskap

_______________________

Ql-läger på

Stegeborgsgården

Härligt sommarläger 5-8 aug,

för barn 7-12 år

Anmälan i Ansgarskyrkan

_______________________

Ny Alphakurs!

Vår populära introduktionskurs i

kristen tro börjar 5 september.

Torsdagar 18.30 under hösten.

12

Foto: Sofia MiA Karin Bergholtz Zetterlund och Patrik Kilhammar

Skattkista, frälsarkrans och ”gladlåda”

I Ansgarskyrkan har vi en skattkista

med spännande saker i. Varje söndag när

vi har barnens samling i gudstjänsten

öppnar vi den och kikar in.

Där ligger det saker som ska väcka nyfikenhet

och funderingar kring temat för dagen. De

vuxna njuter av att få se och höra barnens funderingar

kring föremålen och det ger en härlig

känsla av gemenskap. Det brukar alltid ligga en

pärla ur frälsarkransen som hör ihop med det

som vi pratar om i söndagsskolan. Frälsarkransen

känner många till. Det är ett armband med

pärlor som är en hjälp till bön. Det finns bland

många andra pärlor en vit doppärla. Den ska påminna

om att vi är bra som vi är och att vi får

börja om på nytt. Även en svart nattpärla som

symboliserar kris, död eller natt och att Gud

aldrig överger oss. Det finns också en blå pärla

som kallas bekymmerslöshetspärlan. Den symboliserar

livets rastplatser en plats där livslusten

bor. När vi pratar med barnen om den blå pärlan

brukar vi ibland kalla den för gladpärlan. Nyligen

så låg det en blå pärla och en ”gladlåda” i kistan.

Det är en låda där man samlar saker som på-

minner om sådant som gör att man känner sig

glad. I min ”gladlåda” som fanns i skattkistan låg

det bilder på min familj, en ängel, en bibel, noter,

en bild med blommor på och ett klistermärke

med texten ”Great Helper”. På söndagsskolan

”Skatten” skickade vi sedan runt den blå pärlan

och alla fick möjlighet att berätta vad som gör

att de känner sig glada. Alla barn fick också göra

en alldeles egen ”gladlåda” att fylla med saker.

Det är inte så dumt att fundera ibland på vad

man känner sig glad för. Vad vi är glada för kan

också vara ledtrådar till vad andra känner sig

glada för och hjälpa oss att uppmuntra varandra.

Just klistermärket med beröm på fastnade

tydligen i tankarna hos barnen. När jag träffade

en av dem lite senare sa hon ”du tycker om att

få beröm”. Visst gör jag det, och det är jag nog

inte ensam om. Ett av barnen tog en lapp och

frågade ”Hur skriver man mamma?”, la lappen

i lådan och sa stolt och förväntansfullt ”Jag ska

visa mamma”. Jag tror nog att den mamman

blev både glad och uppmuntrad.

Annika Kihlberg, pedagog i Ansgarskyrkan

annika.kihlberg@svenskakyrkanlinkoping.se


konfirmander med växtkraft

På mitt köksbord har jag en stor bukett

blommor. En del har slagit ut och visar

sina vackra färger och sprider väldoft.

Andra är ännu knoppar och jag kan

bara ana deras färg och doft. Så är det

också med oss människor.

Vi är alla som vackra och väldoftande blommor.

Var och en med sin speciella färg och

lyster. Men från början är vi alla som knoppar

för varandra. Vilka vi innerst inne är kan vi

vid vårt första möte inte veta någonting om.

Men om vår gemenskap fördjupas slår våra

knoppar ut. Vi blomstrar!

För mig blir det tydligt i mötet med våra

konfirmander. I år har vi i Johannelunds församling

43 konfirmander. När vi möts första

gången vet vi inte mycket om varandra. Ett

ansikte bland många andra ansikten. Men

med tiden börjar vi känna varandra på riktigt.

Knoppen slår ut och blomman vi först

bara kunde ana visar sig i sin fulla prakt.

Höjdpunkten på konfirmandåret är vår resa

till Kragerö i Norge. Vi startar tidigt en morgon.

Vi sätter oss glada och förväntansfulla

på den buss som snart blir ”vår” buss och som

tar oss till Norge. Den långa bussresan öppnar

upp för samtal, för gitarrspel och sång

och en riktig härlig Vi-känsla infinner sig.

Lägerveckan i Norge, tillsammans med ca 400

norska konfirmander och ungdomsledare, ger

oss glada gemensamma minnen. Varje dag i

Kragerö avslutas på samma sätt, med ”klemme-kö”,

på svenska Kram-kö. Veckans sista

klemme-kö innehåller en hel del tårar. Tårarna

kommer av att det nu är dags att skiljas från

vänner, som man för knappt en vecka sen aldrig

tidigare träffat.. bara ett gäng ”knoppar”.

Vår gemenskap i konfirmandgruppen slutar

inte då vi kliver av vår buss hemma i Linköping

igen. Den gemenskap vi fått under året,

och som nått sin höjdpunkt under vår lägervecka,

vill vi inte vara utan. Av förra årets

konfirmander, vilka var 27 stycken, valde 18

stycken att stanna kvar i vårt konfirmandarbete

som Unga Ledare. Här får de blomstra

och sprida gemenskapens och glädjens doft.

Elin Gudjonsdottir Forsberg, präst i Johannelund

elin.gudjonsdottir@svenskakyrkanlinkoping.se

Johannelund

013 - 20 51 30, johannelundsforsamling.se

Sommar

Johannelunds församling

Juni l juli l aug

SommarCafé

Måndagar &Torsdagar

Mån 10.30-12.00

Tors 14.00-16.00

Start den 24 juni.

MusikCafé

Torsdagar 14-16

27/6, 11/7, 25/7

8/8 & 22/8

Musik i Mariagården!

Kom till en härligt

eftermiddag med kaffe

och underhållning.

Veckomässorna

gör uppehåll

juni-aug

13


Landeryd

013 - 20 51 50, landeryd.com

14

Sommarmusik i

Landeryds kyrka

4 söndagar

i sommar

kl. 18.00

30 juni, 14 juli,

28 juli, 11 aug

För mer info se

Musikkalendariet

på sid 23.

Sommarcafé

Onsdagar i

Landeryds församling

S:t Hans kyrka

22, 29 maj, 5 juni

14.00 - 16.00

för både barn och vuxna.

Landeryds

församlingshem

12, 19, 26 juni,

3 juli, 7, 14 augusti

Kontakt:

Maria Thorén 205158

Anna Malm 205169

En ikon av himmelriket

S:t Hans kyrka i Ekholmen har fått sitt

namn efter aposteln, evangelisten och

teologen S:t Johannes (namnet förkortat

till S:t Hans) därför att målningarna

och bilderna i kyrkorummet är

hämtade från S:t Johannes Uppenbarelsebok.

Där återger S:t Johannes vad han

i färgstarka syner fick se av himlen.

Med sina bilder säger därmed S:t Hans kyrka

att den kristna kyrkan är en ikon av himmelriket.

Att fira gudstjänst är att redan nu vara

med i den himmelska liturgin och att samtidigt

öva sig för livet som kommer sedan.

Himlen ser inte ut som i S:t Hans, men firar

man gudstjänst i S:t Hans har man lättare att

känna igen sig när pärleporten till den himmelska

staden öppnas en gång.

Kyrkan byggdes samtidigt med Ekholmen

i övrigt, med samma stuk och av samma

byggnadsarbetare. På ett sätt är kyrkan ett

hus som de andra. Samtidigt är den annorlunda.

Så är det med den kristna kyrkan, alltså

med de människor som firar gudstjänst:

det är en gemenskap av vanliga människor

som samtidigt lever himlalivet på jorden.

Kyrkan invigdes Kristi Himmelsfärds dag

1973 och fyller alltså 40 i år. 40 år är som

en blinkning i evigheten. Fast livet i kyrkan,

i gudstjänsten och bönen, är en öppning för

evigheten. Det eviga ryms i blinkningen.

Jesus försvann inte från jorden när Han for till

himlen. Han bytte existensform och finns nu i

den kristna kyrkan, alltså där gudstjänst, särskilt

mässan, firas. S:t Hans invigdes på Kristi

Himmelsfärds dag därför att bygget var klart

och biskopen Ragnar Askmark hade tid i sin

almanacka. Men det blev rätt. ”Jag är med

er alla dagar intill tidens slut”, sade Jesus vid

himmelsfärden, alltså ända till den dag när

himlen bryter in på riktigt. Den sanningen vill

väggarna i S:t Hans kyrka vibrera av.

Niklas Adell, präst i Landeryds församling

Juniljus S:t Hanskören gästas

av operasångerskan Caroline Amnéus.

Dirigent: Lars Beckman

2 juni 18.00 i S:t Hans kyrka


Värdinnegruppen skapar mötesplats

Stunden vid kyrkkaffet efter söndagsmässan

är en viktig samlingspunkt för

många gudstjänstfirare. I Mikaelskyrkan

finns sedan flera år den så kallade

Värdinnegruppen med ansvar för iordningställandet

av detsamma.

Jag hade en pratstund med Irene Regnér,

ansvarig för och sammankallande av gruppen

sedan sju år tillbaka.

Vilken är uppgiften för Värdinnegruppen?

- Det är flera saker. Dels har man som uppgift

att förbereda rent praktiskt; kaffet ska kokas,

tevattnet värmas, kaffebrödet tinas och

porslinet plockas fram, allt det där självklara,

men det är lika viktigt att ordna så att kyrkkaffet

får inbjudande inramning så man lockas

slå sig ned en stund efter mässan, säger Irene.

Hur ser gruppens sammansättning ut?

- Gruppen består i dagsläget av elva personer,

alla med olika bakgrunder och erfarenheter.

De flesta bor i Ryd med omnejd. Det finns

en stor social omsorg i gruppen som känns

väldigt positiv, menar Irene.

Hur planeras verksamheten?

- Tjänstgöringen planeras i perioder om två

månader. Man jobbar alltid två och två. Som

engagerad i värdinnegruppen får du tjänstgöra

ungefär en gång per månad, berättar Irene.

Hur blev du engagerad i Värdinnegruppen?

- Det var en vän till mig som frågade. Hon

var själv engagerad i Mikaelskyrkan och visste

att det behövdes folk. Jag svarade ”ja”

helt spontant och utan tvekan. Jag hade visserligen

ingen tidigare kyrklig koppling men

var absolut inte främmande för att engagera

mig i den kontexten, säger Irene.

Vilken är den viktigaste drivkraften för

ditt engagemang?

- Det är en sådan glädje att få ta ett kollektivt

ansvar och få bidra till att fylla en viktig

funktion. Att få göra något för sin tro och

omsätta den i praktisk handling, det är stort.

Man får tillbaka det man ger, säger Irene.

Staffan Jagefelt

staffan.jagerfelt@svenskakyrkanlinkoping.se

Vill du också engagera dig i Värdinnegruppen,

ta kontakt med Irene Regnér irene.regner@comhem.se

Ryd

013 - 20 51 80, mikaelskyrkan.nu

Sommarcafé

i Mikaelskyrkan i Ryd

Varje onsdag

kl 14.00 - 16.00

19 juni - 14 augusti

Välkommen till en stunds

gemenskap kring kaffeborden,

med trevligt program!

Högmässa

Mikaelskyrkan

2 juni 10.00

Gospelkören

Agape

Sommar

gudstjänst

14 juli 15.00

Kapellet i

Gamla Linköping

Präst Lotta Farholt

Musiker Staffan Jagerfelt

15


Skäggetorp

013 - 20 50 90, svenskakyrkan.se/skaggetorp

G

Skäggetorps kyrka

onsdagar 9.00 - 11.30

för barn 0-5 år tillsammans med vuxen.

Sångsamling, lek

och gemenskap

kring fikabordet.

VÄLKOMNA!

16

stängt i juli

TISDAGSKVÄLL

I SKÄGGETORPS KYRKA

KL. 18.00 MÄSSA

KL. 18.30 - 20.00 CAFÉ

Ungdommar fikar gratis, vuxna 15:-

Hela sommaren!

Sommaröppet

Skäggetorps kyrka

Vardagar 8.50 - 12.00

Morgonbön 8.50

öppet för ljuständning,

läsa tidningen mm.

kaffe och kaka 5:-

Välkommen!

Foto: Jonna Allvin

Nu ska Skäggetorp blomstra

En gång i månaden är det loppmarknad i

Skäggetorps centrum. Temat för den loppmarknad

som ägde rum i april var ”Trädgård

och sommarstuga”. Där presenterades

också projektet ”Odla Skäggetorp”.

Loppmarknaden ger inte bara möjlighet till

att handla för en billig penning. Den är också

en plats där människor träffas och får möjlighet

att utbyta åsikter och idéer. Den här

fredagen kom Lotta Johansson, stadsträdgårdsmästare

och Cecilia Liljedahl, konsult

och projektledare, till loppmarknaden för att

presentera Linköpings kommuns trädgårdsaktiviteter

för i år. Detta skedde i samarbete

med Medborgarkontoret.

- Trenden i år är att det vi odlar ska vara ätbart

och användbart i köket, men samtidigt

vara vackert att se på. Chilifrukt och rabarber

är ett par sådana exempel, berättade Cecilia.

Kommunen har en vision om att göra Skäggetorp

till en grönare stadsdel. Nu vill man

starta en dialog med skäggetorpsborna om

att delta i projektet ”Odla Skäggetorp”. Det

är ett projekt där närboende får delta i en

gemensam odling. Tanken är att skapa gröna

ytor som på sikt ska förändra stadsdelen.

Liknande projekt har uppnått goda resultat i

Göteborg, Malmö och Helsingborg.

- Syftet är att att främja både miljön och

gemenskapen i området. Vi hoppas att både

enskilda människor och andra aktörer ska

vara intresserade, sa Lotta.

Området som ska tas i anspråk för dessa

planer ligger mellan Allaktivitetshuset och

Skäggetorps kyrka. Några tankar är att skapa

en damm, ett café och promenadstigar med

Trädgårdsföreningen som förebild.

Under eftermiddagen den 1 juni inbjuds

skäggetorpsborna till en gemensam planeringsdag

av projektet ”Odla Skäggetorp”. Sedan

ska alla odlingsintresserade i Skäggetorp

kunna få allt de behöver för att åstadkomma

en gemensam odling. Bland annat kommer

de att erbjudas odlingslådor, växtplantor och

vatten. Enligt planerna ska även grill och sittplatser

inrättas för att underlätta diskussion

och planering av aktiviteterna.

Text & foto: Camilla Dahlberg och Branislav Micanovic


Foto: Thomas Bernhardsson

Volontäråret - bästa plantskolan

För ca tio månader sedan planterade jag

ett nytt frö i mitt liv. Jag gick in i en kyrka

jag så väl kände till, men som aldrig

känts så främmande som den dagen.

Där satt nya och gamla vänner, samlade

framför altaret i väntan på att morgonbönen

skulle börja. Det var den första dagen på mitt

och Idas volontärår.

När solen de senaste dagarna har lyst upp

hela Linköping och våra kyrkor kan jag inget

annat än le för mig själv. I 10 månader har

jag fått göra det absolut roligaste som finns,

umgås med vänner. För mina arbetskamrater

är mina vänner, alla i ungdomsgruppen

i Tannefors och de fantastiska personerna i

”mack-gänget” är mina vänner.

Hur kan något arbete överträffa det jag har

fått uppleva den här tiden?

Idag kan vi se tillbaka och minnas med glädje

på allt det vi har fått vara med om. Ungdomsresa

till Warszawa, ledarutbildningar

på Gransnäs, lunchmusiken i S:t Lars och alla

möten med de människor vi har fått lära kän-

na. Ni har under vår resa i församlingen varit

en källa att hämta energi från, som låtit oss

växa med tålamod och varit förstående. Utan

er hade det där lilla fröet i marken aldrig fått

en chans till att börja gro.

När den 20 juni står och knackar på dörren

kommer det att var jobbigt att lämna tillbaka

nycklarna, men det kommer vara en

vacker dag ändå. För utanför dörren, i rabatten,

kommer där stå en vacker blomma och

påminna oss om hur vi har fått växa under

tiden som volontärer. För tio månader sedan

satte vi varsitt frö i våra liv, lät dem växa och

mogna fram till dem vi är idag.

Johan Benno, som gör volontäråret i S:t Lars församling

Faktaruta:

Volontäråret är till för ungdomar som är mellan

18-25 år som vill göra en meningsfull insats för

sina medmänniskor och för Svenska kyrkan i Linköpings

Kyrkliga Samfällighet. Syftet är också att

ungdomen ska få en inblick i kyrkans olika verksamhetsområden

och få utrymme till reflektion

kring livet och tron. Läs mera här: http://svklin.

se/Volontaeraaret-i-Linkoeping.html

S:t Lars

013 - 20 50 30, stlars.se

Sommarcafé

i all enkelhet

Tannefors

församlingsgård

Tisdagar i juni & augusti

09.30–11.30

Vi är ute i parken på

baksidan, passar både små

och stora. Blir det dåligt

väder så är vi inomhus.

Anna 013-20 50 42

Annika 013-20 50 47

Meditation för

stressade själar

Måndagar 12.15 - 12.45

t.o.m. 17 juni

Tyst meditation. Du behöver

inte ha mediterat förut

Ninna Grefbäck 013-20 50 34

_______________________

Pilgrimsvandra

vid Stångån

Tisdagar 09.00 (t.o.m. 18 juni)

En vandring för kropp och själ,

med stopp för reflektion,

vi talar om tro, Gud, och livet…

Vi startar med morgonbön i S:t

Lars kyrka 09.00 och avslutar

ca 11.00 efter en fika i Missionskyrkans

café Magnifiket.

Ninna Grefbäck 013-20 50 34

17


Sommarcafé i Linköpings kyrkor

Under sommaren har många av Linköpings församlingar öppna

Sommarcaféer dit du är välkommen att dela fika, gemenskap och

kanske något trevligt program tillsammans. Varmt välkommen!

Ansgarskyrkan (25/6-8/8)

Tisdagar och torsdagar 14.00 - 16.00

Berga kyrka

Onsdagar 10.00

Gamla domprostgården

Måndagar 14.00 – 15.30

10 juni, 8 juli, 12 augusti

Johannelund (start 24/6)

Måndagar 10.30 - 12.00

Torsdagar 14.00 - 16.00

Landeryd

S:t Hans kyrka 22, 29 maj, 5 juni

Onsdagar 14.00 - 16.00

Landeryds församlingshem

Onsdagar 14.00 - 16.00

12, 19, 26 juni, 3 juli, 7, 14 aug

sommargudstjänster

i Kapellet i Gamla Linköping

Söndagar kl 15.00 hela sommaren

18

Skäggetorp (19/6-7/8)

Onsdagar 14.00

S:t Lars (27/6 – 8/8)

Kaffe i parken eller i kyrkan

Torsdagar 14.00 – 15.30

Tannefors

Tisdagar i juni & augusti

09.30 – 11.30

Ryd

Onsdagar 14.00 - 16.00

Tomaskyrkan

Torsdagar 14.00 - 16.00

20 juni, 4, 11 juli, 8, 15 aug

Vidingsjö kyrkby

Tisdagar 15.00

att

vi

den

nåd

besinna

som

räcker

året

om

ur Den blomstertid nu kommer

Vi serverar självklart Rättvisemärkt kaffe :)

Möt försommaren genom en promenad på

Askaleden

www.svklin.se/Askaleden.html


Konfirmation med världen i fokus

Ida, Gabriel, Louise och Susanna - nöjda konfirmander

– Det var häftigt att se deras glädje!

Att vi faktiskt med små insatser kan

göra skillnad, berättar Ida som är

konfirmand i Vart jag mig i världen

vänder-gruppen i S:t Lars.

När jag träffar Ida, Gabriel, Louise och

Susanna i Tannefors kyrka har de precis

kommit hem efter en resa till Lettland i

samarbete med Hjärta till hjärta. Konfirmandgruppen

har fokus på internationella

och rättvisefrågor.

– Vi har jobbat för den här resan hela

året, berättar Gabriel. Vi har skramlat

med bössor på stan, sålt bröd och sånt

och fått in 20.008 kr.

– Det var skitnervöst när vi skulle ut och

samla in pengar, säger Louise. Tänk om de

tycker att jag är jättejobbig som kommer

med bössan. Men de flesta var snälla och

ville veta mer om vad vi skulle göra.

I början av maj var det dags för resan. De

besökte barnhem, dagcenter, en skola

och familjer.

– Man blev chockad över hur det var,

Lettland är ju inte långt bort, säger Ida.

– Det var jobbigt att se misären och hur

fattigt det var, fyller Susanna i. Vi träf-

fade en familj med sex barn och pappan

hade bara jobb ibland.

– Och det hemskaste var att de inte

hade råd med sjukvård, säger Ida.

De pratar nästan i mun på varandra och

man märker hur engagerade de är.

– Ofta åker man till en vanlig stad och går

på sightseeing när man är utomlands, säger

Gabriel. Nu åkte vi buss ett par timmar

ut på landet. Vi fick träffa vanliga människor

och familjer och se hur de lever.

– Internatskolan var rolig, där sjöng vi och

lekte tillsammans, berättar Louise och ler.

Och att få se glädjen över de pengar vi

samlat in. Det är kul att man kan vara med

och göra det lite bättre för andra.

– Man kan göra så mycket med små resurser,

säger Ida. En penna som vi bara

kan slänga är värdefull för någon annan.

– Ja, jag har insett hur bra vi har det, säger

Susanna.

– Vår skolmat är så mycket bättre än

deras, vi fick testa deras mat och vi hade

svårt att äta upp, säger Gabriel.

– Jag blir så arg på alla som klagar nu när

vi kommit hem, säger Louise.

Alla är överens om att resan och lägren

varit det bästa under året.

– Vi är en bra grupp som trivs och kommer

bra överens och ledarna är jättebra,

säger Louise.

– Jag ville se vad kristendomen innebär

och lära mig mer om tro, berättar Susanna

om varför hon valde att bli konfirmand.

Det var så många som sa att

det var roligt. Man har fått många nya

vänner. Det har varit aktiviteter blandat

med att man lär sig saker.

– Vi har pratat om olika teman, som döden

och kärleken, berättar Louise. Ibland

har vi spelat typ teater, vi har målat och

pratat i grupper. När vi pratade om döden

funderade vi på hur vi tänker kring

döden, om vi känt någon som dött och

vad vi tror händer efter döden. Nästan

alla grät den gången.

- Det är inte så ofta annars som man

pratar om saker som död, kärlek och

sånt, men det är skönt att få göra det

ibland, säger Gabriel.

– Det har varit hur kul som helst. Det

är så synd att det redan är slut, men vi

kanske fortsätter som ledare nästa år,

avslutar Louise.

Royne Mercurio

royne.mercurio@svenskakyrkanlinkoping.se

19


Ett miljöarbete som blomstrar...

Odlingen av altarblommor i Lilla Aska

För drygt 2 år sedan samlades kyrkoförvaltningens

personal i domkyrkan

för att, ur biskop Martin Modéus hand,

ta emot diplom för den första fasen i

svenska kyrkans miljödiplomering.

Tiden går snabbt. Den 9 april samlades

vi åter, denna gång i Bergas vackra kyrka,

för att ta emot diplom för fas 2. En

fas där miljöarbetet blomstrat och blivit

dubbelt så stort som i fas 1. Den stämningsfulla

ceremonin inleddes med visan

”Änglamark”.

Att få vandra genom änglamarken i vårt

eget närområde är inte så fjärran som

man kanske kan tro. Ett av resultaten av

kyrkoförvaltningens miljöarbete är Askaleden,

anlagd i anslutning till Lilla Aska

griftegård. Här kan man sitta en stund på

någon av ledens meditationsplatser och

njuta av medhavd matsäck, känna grönskans

och blommornas doft och lyssna till

fågelsången. Längs leden kan man även

beskåda en av våra altarblomsodlingar,

anlagd bakom krematoriebyggnaden. Sedan

är det enkelt att instämma med orden

som bildar rubriken på kyrkoförvaltningens

miljöarbete: ”Härlig är jorden”.

20

Pia Ruthgård, kanslichef och

Gunnar Forsberg, griftegårdschef

fick ta emot diplom av stiftet

efter att Kyrkoförvaltningen och

griftegårdarna blivit godkända för

fas 2 i kyrkans miljöcertifiering.

Det är inte så svårt att inse att vi alla

avsätter miljöspår på denna härliga jord.

Vi är alltså alla en del av miljöproblemen.

Men inom kyrkoförvaltningen har vi valt

att också vara en del av lösningen. Vi har

valt att bemöta problematiken. Beslutsam

långsiktighet kan sägas vara summan

av arbetet under fas 1 och 2. Vi har genom

en omfattande arbetsprocess minskat

och förbättrat vår miljöpåverkan.

Personalen har visat stort engagemang i

detta arbete och jobbat på många fronter

samtidigt. Dessutom har svenska kyrkans

miljödiplomeringsmodell ett arbetssätt

som tar tillvara på olika människors olika

gåvor, så att många har kunnat bidra och

vara delaktiga. Det är alla dessa enskilda

arbetsinsatser som skapar en imponerande

helhet, ett fint resultat. Ett resultat

skapat av vår gemensamma insats,

sprunget ur vår samlade kompetens.

Karin Boye skriver i diktsamlingen I rörelse:

”Nog finns det mål och mening i

vår färd – Men det är vägen som är mödan

värd”, och inom miljöarbetet är det

här längs vägen, i den pågående processen,

det sker mirakel. Detta är mycket

enkelt att konstatera. Det är även här

miljöarbetet vävs samman med den övriga

verksamheten och blir en integrerad

och naturlig del av densamma.

Nu råkar det vara samma problematik

med miljöarbete som när man cyklar.

Det gäller att hålla farten så man inte

tappar balansen. Således började personalen,

redan veckan efter vi fått vårt diplom,

att mentalt förbereda arbetet i fas

3. Under våren analyserade, värderade

och skärskådade vi det vi skapat i fas 2.

Det är viktigt att förvalta det vi åstadkommit.

Nya förslag på fortsättningen

kom in från personalen och en plattform

skapades.

”Det bästa sättet att förutspå framtiden

är att skapa den”, sa Abraham Lincoln.

Nu går vi vidare in i fas 3, som är den

sista fasen i svenska kyrkans miljödiplomering,

och hjälper till att skapa en miljömässigt

bättre framtid.

Jörgen Silverstig, miljö-/kultursamordnare

jorgen.silverstig@svenskakyrkanlinkoping.se

Karta till Askaleden finns i ekonomibyggnaden, Lilla

Aska griftegård och på www.svklin.se/Askaleden.html


Från svinavall till gravkor

Dramatiserade, guidade vandringar på

de centrala griftegårdarna i Linköping

Följ med på en spännande tur genom två sekel

Datum: 4/6, 11/6 och 18/6

Vandringarna börjar kl 18.30.

Samling vid kapellet på Norra griftegården

(entré från Malmslättsvägen)

Föranmälan till 013-20 50 00 eller via

mail: info@svenskakyrkanlinkoping.se

Sjukhuskyrkan

i Linköping

010 - 103 34 95

linkopingssjukhuskyrka.se

drop in-dop

i Sankt Lars kyrka lördagen

den 24 augusti kl 11-16

Dop-högtid på ett enkelt sätt, där

du kan låta döpa dig själv eller ditt

barn. Dopet sker i Svenska kyrkans

ordning. Vi ordnar allt från registrering

till dopkaffe. Du behöver inte

anmäla dig i förväg. Dopet är alltid

gratis! Frågor? Ring 013-205030

Flitiga studier

gör kroppen trött...

Ha en skön sommar!

/ Studentprästerna

Predikaren 12:12

www.kyrkanpauniversitetet.se

facebook.com/kyrkanpauniversitetet

Vill du engagera dig?

Det finns många sätt att engagera

sig ideellt i våra församlingar.

Om du älskar att baka eller vill

sköta ljud i kyrkan. Om du har gröna

fingrar eller musikaliska fingrar. Det

finns uppgifter som vardagsvärdar,

katedralvärdar, gudstjänstvärdar

och fikavärdar. Du kan vara med och

förändra världen genom att engagera

dig i internationella frågor eller som

ledare i en barngrupp.

Aktuella uppdrag hittar du på:

volontarbyran.org/svenskakyrkan

Som hemma fast utomlands!

Hitta enkelt till Svenska kyrkan

i utlandet som finns på hela 45

platser i 28 länder.

Utomlands är gratis att ladda ner från både

App Store och Android Market

Aktuell gudstjänstinformation - varje vecka i Corren Bostad

och alltid på svenskakyrkan.se/linkoping

Ikonmålning hösten 2013

Vidingsjö kyrkby start 14/9

Mikaelskyrkan i Ryd start 4/10

S:t Lars församling, Ågatan 25 start

6/10

Info och anmälan:

Chrestina Påhlsson, 070-574 96 78

chrestinapahlsson@gmail.com

Strålande Solskenskonfirmander

konfirmerades i Tomaskyrkan den 19 maj

Följ Svenska kyrkan i Linköping

Facebook, Twitter & Instagram

så får du ögonblicksbilderna...

facebook.com/svenskakyrkanlinkoping

instagram.com/svenskakyrkanlinkoping

Twitter: SvK i Linköping

Om vetekornet inte faller

i jorden och dör förblir det

ett ensamt korn. Men om

det dör ger det rik skörd.

Johannesevangeliet 12:24


Gudstjänster under en vecka

i 8 församlingar i Linköping

Berga

Berga kyrka

Söndag 10.00 Mässa

Onsdag 18.00 Mässa (ej v. 25-33)

Vidingsjö

Söndag 16.00 Mässa

Domkyrko

Domkyrkan Sommartider

Morgonbön, mån, tis, tors, fre 9.00

Middagsbön, mån - fre 12.00

Mässa tis 18.00, ons 9.00

tor 18.00

Vesper ons 17.30

Söndag 11.00 Högmässa

19.00 Sinnesrogudstjänst*

Lördag 18.00 Helgmålsbön

Tomaskyrkan Sommartider

Söndag 18.00 Mässa

22

Sjukhuskyrkan Sommartider

Söndag 14.30 Söndagsmässa/

Gudstjänst

Gottfridsberg

Ansgarskyrkan

Söndag 11.00 Söndagsmässa/

Högmässa

Tisdag 14.00 Sommarkyrka, andakt

Torsdag 14.00 Sommarkyrka, andakt

Johannelund

Sankta Maria i Johannelund

Söndag 11.00 Högmässa

Tisdag 09.00 Mässa

Onsdag 18.00 Mässa

Landeryd

Landeryds kyrka

Söndag 18.00 Mässa/

Musik i Landeryd

Hackeforsgårdens

kapell

Torsdag 18.30 Mässa

S:t Hans kyrka

Förmiddagsbön i bönekapellet,

mån, tis, tors 08.45

Vesper lör 18.00

Söndag 10.00 Högmässa

Onsdag 19.00 Mässa

Fredag 08.45 Mässa i bönekapellet

Ryd

Mikaelskyrkan

Morgonbön, mån, ons - fre 09.00

Middagsbön, mån - fre 11.50

Söndag 10.00 Högmässa med Barnkyrka

Tisdag 09.00 Morgonmässa

Onsdag 18.30 Veckomässa

S:t Lars

S:t Lars kyrka

Söndag 11.00 Mässa (2/6-16/6,

30/6, 11/8 - )

7/7 – 4/8 firas Mässa tillsammans med

Domkyrkoförsamlingen i Domkyrkan 11.00

22/6 11.00 Mässa i gemenskap

Mässa tillsammans med Missionförsamling

och Domkyrkoförsamlingen.

Onsdag 12.15 Sommargudstjänst

(27/6 – 7/8)

Tannefors kyrka

Söndag 16.00 Mässa

(2/6 – 23/6, 18/8 - )

Skäggetorp

Morgonbön, mån - fre 08.50

Söndag 10.00 Högmässa

Tisdag 18.00 Mässa

Med reservation för ändringar.

För mer detaljerad information om alla

gudstjänster se annonsen i Corren Bostad eller

svenskakyrkan.se/linkoping

* Sinnesrogudstjänst - sista söndagen varje månad.


Musikkalendariet

Läs mer på www.svklin.se/musik

Lördag 1 juni

S:t Lars kyrka 15.00

”I välsignan och fröjd”

Folkdansmässa med S:t Lars kyrkas

kör, Kinda pastorats körer, Kinda

hembygdsgille, Horns musikkår,

Anders Z Larsson, solist, Nils-Erik

Gustavsson, dirigent

Domkyrkan 18.00

Körkonsert

Kammarkören, Jörgen Ralphsson

Vidingsjö kyrka 18.00

Sommarsoaré

Församlingens körer och elever

Söndag 2 juni

Tannefors kyrka 16.00

Intåg i högsommarland

Musikgudstjänst med Nikolaikören

Domkyrkan 18.00

Mozart: Mässa c-moll

Östgöta Kammarkör, Domkyrkans

kammarorkester, Östgöta Barock

med gästande musiker och solister,

Torbjörn Köhl, dirigent

S:t Hans kyrka 18.00

Musikgudstjänst

Caroline Amnéus, mezzo-sopran

och S:t Hanskören, Lars Beckman

Lördag 8 juni

Domkyrkan 18.00

Musik vid helgsmål

Kimstad/Skärkinds kyrkokör, Maria

Tillberg

Många av musikarrangemangen sker i samarbete med

Söndag 9 juni

Domkyrkan 18.00

Orgelkonsert

Musik av Messiaen, Duruflé och

Grigny.Sara Michelin och David

Löfgren, Norrköping

Tomaskyrkan 18.00

Musikmässa

Blockflöjtskvartetten Aliqvot: Lena

Germundsson, Mimmie Grennäs,

Anette Gustafsson och Erik Humble

Lördag 15 juni

Domkyrkan 18.00

Vesper

Domkyrkokören, Jörgen Ralphsson.

Prästvigning

Söndag 16 juni

Tomaskyrkan 18.00

Sommarkonsert

Tomaskören, Ulla Gran Knutsson

Torsdag 20 juni

Domkyrkan 19.00

Sommarorgel

Mark Falsjö

Torsdag 27 juni

Skäggetorps kyrka 18.00

Torsdagskväll med musik

Hille och Lisa, två unga musiker

och kompisar som musicerar

tillsammans

Domkyrkan 19.00

Sommarorgel

Jan H Börjesson, Göteborg

Söndag 30 juni

Landeryds kyrka 18.00

Sommarmusik

”Koraler och meditativ musik för

marimba” Sofia Gustavsson

Torsdag 4 juli

Domkyrkan 19.00

Sommarorgel

Hans Edqvist

Torsdag 11 juli

Domkyrkan 19.00

Sommarorgel

Marie-Louise Beckman, Vadstena

Söndag 14 juli

Landeryds kyrka 18.00

Sommarmusik Ragnhild

Pettersson, orgel och piano

Torsdag 18 juli

Domkyrkan 19.00

Sommarorgel

Gabriella Sjöström, Stockholm

Torsdag 25 juli

Domkyrkan 19.00

Sommarorgel

Johan Hammarström, Västerås

Söndag 28 juli

Landeryds kyrka 18.00

Sommarmusik ”Paradisets timma”

musik och lyrikgruppen Kamomill

Torsdag 1 augusti

Domkyrkan 19.00

Sommarorgel

Hanne Kuhlman, Köpenhamn

Torsdag 8 augusti

Domkyrkan 19.00

Sommarorgel

Hans Fagius

Söndag 11 augusti

Landeryds kyrka 18.00

Sommarmusik Blockflöjts-

ensemblen TIBIA: Anna Gullman,

Karin Alinder, Karin Ganestål

Torsdag 15 augusti

Domkyrkan 19.00

Sommarorgel

Jeroen de Haan, Holland

Måndag 19 augusti

Domkyrkan 19.00

Kammarmusik i katedralen

AD HOC, renässansmusik á cappella

Tisdag 20 augusti

Domkyrkan 19.00

Kammarmusik i katedralen

SIRENA, blockflöjtsensemble i

rörelse

Onsdag 21 augusti

Domkyrkan 19.00

Kammarmusik i katedralen

Leif-Åke Wiklund, gitarr

Torsdag 22 augusti

Domkyrkan 19.00

Kammarmusik i katedralen

MARIMBA-DUO: Daniel Berg och

Fredrik Duvling

Fredag 23 augusti

Domkyrkan 19.00

Kammarmusik i katedralen

KONGEROS, fyra kvinnliga sångare

Lördag 24 augusti

Domkyrkan 19.00

Kammarmusik i katedralen

Mattias Nilsson, kammarjazz på

flygeln

Söndag 25 augusti

Domkyrkan 16.00

Kammarmusik i katedralen

Mozarts klarinettkvintett, Faurés

Violinsonat A-dur, Anna Lindal,

violin, Sonja Vrieze, violin, Thomas

Hall, viola, Fredrik Lindström, cello,

Anne-Sophie Hållén, piano, Jan

Hållén, klarinett

torsdag 29 augusti

Skäggetorps kyrka 18.00

Torsdagskväll med musik

Jazziga psalmer med Forsman Four:

Fredrik Forsman, saxofon, Sebastian

Lindell, gitarr, Oscar Järnland,

elbas, Niklas Larsson, trummor

23


Morgonandakt

Fyll lungorna med luft och känn glädjen. Här är du ensam med lugnet,

friskheten och Gud. Du behöver inte vara i kyrkan för att låta andakten

ladda dina batterier och fylla dig med kraft inför dagen.

Ge Gud några minuter av din morgon!

FRISKVÅRD

FÖR SJÄLEN

Liv & Längtan är Svanenmärkt

More magazines by this user
Similar magazines