Activate 3/07 - Team Action

teamaction.org

Activate 3/07 - Team Action

Änglar i vintermörkret

Brunch för kvinnor

www.teamaction.org

www.teamaction.org

På gång inom Team Action

Action 2007

uppmaningar-utmaningar-uppmuntran

finlandssvensk kristen gratistidning nr 3/2007


lag hade slagit rot i

hennes liv. Allt som

kunde gå fel hade

gått fel. Äktenskapet

hade kraschat,

företaget

var satt i konkurs

och hennes dotter

hade blivit allvarligt

sjuk. Julens glansbildsglada

skimmer var

långt ifrån Ira Suominen-

Backholms verklighet. Så kom

samtalet som tände en strimma av

hopp.

foto: Patrik Hellström Det var som att Murphy’s

text: elin skagersten-ström

- det kändes som en lottovinst, säger ira när hon berättar

om vad hon tänkte när hennes kontaktperson på socialen

ringde och berättade att sionförsamlingen ville ge henne ett

ordentligt matpaket och några julklappar till julafton.

- Jag trodde inte att det kunde vara sant, att det fortfarande

finns sådana människor som vill göra någonting för andra och som

bryr sig om. Jag började gråta, så glad blev jag.

Hon hade varit långtidssjukskriven för en depression när det

började gå utför för hennes företag. i samband med att hon gick i

konkurs lämnade hennes man henne. de hade haft det jobbigt en

längre tid, de hade grälat mycket och han var ofta full. så kom det tuffaste

beskedet. Hennes äldsta dotter drabbades av en mycket aggressiv

bröstcancer. dottern var 28 år och hade en två månader gammal

baby. det var som om någon hade dragit bort mattan under hennes

familjs fötter med ett enda ryck. i det läget kändes samtalet om julhjälpen

som ett litet mirakel.

Änglar på besök i vintermörkret

en MOdern Julsaga, På riktigt

“JAg TrODDe InTe ATT DeT kunDe

VArA SAnT, ATT DeT fOrTfArAnDe

fInnS SåDAnA MÄnnISkOr SOM VIll

görA någOnTIng för AnDrA

Och SOM Bryr SIg OM. JAg

BörJADe gråTA, Så

Tomteverkstad

glAD BleV JAg”

nu har svaren för i år börjat droppa

in och eftersom de har hållit på i några år

nu börjar mycket vara systematiserat. flera företag

är med och sponsrar med matvaror och leksaker. listor

över allt som ska inskaffas görs upp och när allt är inhandlat

ordnas tomteverkstad i församlingen. Och det är alltid lika populärt

att komma och hjälpa till med att slå in paket och packa matkassarna.

strax före jul åker några team ut med paketen till familjerna.

- vi har också visioner om att kunna starta julhjälpen i flera andra

städer. i fjol startade vi upp i närpes och Jakobstad. Min dröm är att jag

en dag ska få jobba nationellt med det här.

Men spelar några matkassar egentligen någon roll?

- det var verkligen inte lite för oss att få den här hjälpen! det var

väldigt värdefullt för vår familj. alla saker som vi fick var viktiga. Och själva

tanken, att någon brydde sig om oss på julen, det berörde oss verkligen,

säger ira. Hon berättar att deras jular skulle ha varit mycket torftiga om de

inte hade fått den här hjälpen i två år.

- vi skulle till exempel inte ha haft smör! Jag köper alltid det billigaste som

finns men det var roligt att en gång få ha riktigt smör. Och eftersom vi fick så

mycket mat fick jag lite pengar över så jag fick köpa nya långkalsonger åt min

son. det kändes så bra. annars måste jag alltid tänka efter så noga för varje inköp.

trots allt är ira väldigt tacksam över det hon har och över varje dag hon får.

Hennes dotters sjukdom har fått henne att värdesätta varje dag. nu mår dottern

bra, men risken för återfall är stor.

- Jag tackar för varje dag som jag får och för allt som vi har. Jag saknar inte

det liv jag levde tidigare, då jag och min man stred. då var varken jag eller min son

lyckliga. nu är vi båda lyckligare. vi har det ändå så bra, vi har det viktigaste, mat på

bordet och hälsa. Mina livsvärderingar har ändrats helt. Jag lär mina barn att man

ska vara tacksam över det man har. fast det är många som har det bättre än oss så

finns det så många människor i världen som har det så mycket värre än vad vi har

det.

Samarbete med socialen

det var just familjer som iras som Anders Olin längtade efter att kunna

hjälpa på något sätt. redan för sex år sedan fick han idén om julhjälpen, eller

God jul Vasa som projektet heter, men det var först 2003 som han tillsammans

med pastor Stefan Sigfrids och församlingen förverkligade projektet.

då var det nästan 100 familjer som fick ta emot ett julpaket. Paketet innehåller

flera matkassar med julmat och julklappar till barnen som de

själva har fått önska.

- det här är ju egentligen bara ett litet plåster

på ett stort blödande sår, och det här kanske inte

kan förändra deras situation. Men vi vill ge dem

vill du hjälpa sionförsamlingen

i vasa att

hjälpa? du kan göra

Vill ge hopp

Men det finns de som verkligen får kämpa och hanka sig fram, anders tänker

på en familj där mamman är sjukledig och hon och de fyra barnen ska leva

hopp och visa att det finns någon som bryr sig

om dem. Många av dem som vi hjälper är väldigt

isolerade. Majoriteten av dem som vi hjälper är finskspråkiga.

de har ett sämre socialt nätverk och jag tror att

många av dem är stolta, de vill inte be om hjälp utan ska

en insättning på deras

konto, 497010-2803363.

Märk inbetalningen

med ”God jul Vasa”.

på 400 i månaden.

- det är så lätt att hopplösheten greppar tag om dem, att de inte

tror att deras liv kan förändras och bli bättre. vi har ansvar för att bära

varandras bördor. det viktigaste är kanske att ge dem hoppet tillbaka.

vi är ju ljusets bärare men ibland kan vi nog vara lite lata

visa att de nog kan klara sig själva, säger anders.

och bekväma, säger anders.

Han har ett team med fyra andra personer som organ-

Om det så bara är en familj som får nytt hopp av de

iserar julhjälpen. de samarbetar tätt med socialen i vasa. det

närmare 200 som får hjälp har det ändå varit till någon

är socialarbetarna som fungerar som länk mellan teamet och

nytta säger han. flera vänskapsband har knutits

familjerna som får hjälp. socialen väljer ut de 150-200 familjer

genom åren och en del familjer har teamarbe-

som erbjuds hjälp och de har riktat in sig på familjer med entarna

fått god kontakt med.

samstående föräldrar som är arbetslösa eller sjukpensionärer.

- Jag har fått en så bra vän genom jul-

- de får brev hem där vi berättar om julhjälpen och så

hjälpen. vi kan prata om precis allt

får de ta kontakt med oss om de vill ta emot julgåvan.

och jag är så tacksam mot

samtidigt får de berätta om de har specialdieter och

henne och församlin-

2| activate

barnen får skriva en önskelista.

gen, säger ira.

activate |3


leDAre 03:2007

4| activate

Biblisk gärningslära

rubriken kan verka provocerande, men jag ber dig läsa hela texten innan du

slänger tidningen ifrån dig. Jag har en poäng längre fram.

för en del har ordet gärningar i bibeln fått en negativ klang som gör att känslan

av tvång och olust smyger sig på. varför det är så kan ha många orsaker men

jag hoppas innerligt att så inte är fallet. de facto så finns det ett tydligt budskap i

bibeln som talar om att vi är kallade till goda gärningar, gärningar som gör att andra

blir hjälpta.

därför vill vi med årets sista activate lyfta fram det sociala evangeliet och de

goda gärningar som Jesus själv gjorde under sitt liv på jorden.

Min poäng är inte att argumentera om goda gärningar är okej eller inte. det

torde vi alla känna till. Min poäng gäller motivet till varför vi skall hjälpa och ge oss

ut för andra. att lindra nöden runt omkring oss, att gå den andra milen, pruta på

sitt eget för att hjälpa en medmänniska, varför allt detta?

ingen blir i alla fall frälst av att hjälpa någon annan. endast tron på vad Jesus

har gjort ger evigt liv. ”det beror inte på gärningar, ingen skall

kunna berömma sig...” (ef. 2:9). Med tanke på evig salighet

hjälper det inte att vara en utgivande och god människa.

vi skall inte heller hjälpa andra för att själva känna

FRANCISKUS BÖN

O Herre, gör mig till ett redskap för din frid.

Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek.

Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse.

Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet.

Där tvivel finns, låt mig få komma med tro.

Där osanning finns, låt mig få komma med sanning.

Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet.

Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen.

Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset.

O gudomlige Mästare,

låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad, som att trösta,

inte så mycket efter att bli förstådd, som att förstå,

inte så mycket efter att bli älskad, som att älska.

Ty det är genom att ge, som man får,

genom att förlåta, som man blir förlåten,och genom att dö,

som man uppstår till det eviga livet.

“Utgivande

kärlek är den

sanna frukten

av ett liv som

Jesus berört.”

oss duktiga och överlägsna eller för att vi har dåligt

samvete. skuldkänsla är en bedrövlig drivkraft, pröva

aldrig den.

Orsaken varför gud uppmanar oss att göra gott

är således inte för att vi skall bli frälsta eller för att vinna

hans välbehag utan för att vi är frälsta och själva fått ta emot kärleken från gud. vi

älskar för att han redan har älskat oss. kärleken är den bästa drivkraften och bränslet

för allt vi gör för gud och för andra människor. (Mer ingående undervisning om

detta finner du i tidningen.) våra motiv för tjänande skall vara kärlek, inget annat.

Jesus sade: Mitt ok är milt och min börda är lätt...

den bibliska gärningsläran är grundad i kristi utgivande kärlek och i guds nåd.

vi vill hjälpa för att vi själva har blivit hjälpta, vi kan förlåta för att han först har förlåtit

oss, vi kan visa nåd eftersom vi själva har blivit benådade. vi kan gå den andra

milen eftersom Jesus gick hela vägen till korset. tack till Jesus!

Patrik hellström

utgivare

Team Action

Skeppsgatan 10 B 1

65100 Vasa

tfn 06 317 7580

www.teamaction.org

activate@teamaction.org

Ansvarig redaktör

Patrik hellström

chefredaktör

lotta Andberg

redaktion

Anna-Sara forsbäck

Bianca holmberg

Anders Olin

elin Skagersten-Ström

Tanja holt

grafik, layout & bildbearbetning

Sabina Söderlund

Pärmbild

foto: linus Mickelsson

Illustration

lina rönnlund

Serietecknare

filip levälahti

Prenumeration

Activate är en gratis ungdomstidning

som distribueras

till den som meddelar

namn och adress. (finland)

Activate ingår även som en

del av tidningen korsets

Budskap

Sponsring

frivilliga gåvor betalas till:

korsnäs Andelsbank

Team Action 555225-43651

Annonsering

1,00 euro/spaltmillimeter

(exkl moms)

text: Bianca Holmberg

foto: kenneth Witick:

PASTOrn SVArAr gunVOr öSTerlunD

Activate ringde upp gunvor österlund för att reda ut några

klurigheter gällande det sociala evangeliet. gunvor har i många år

arbetat bland de utslagna i hamnkvarteren i Antwerpen, Belgien,

och som socialarbetare i Samariamissionen.

Varför är det sociala evangeliet viktigt?

den innersta kärnan i det kristna budskapet är kärlek och barmhärtighet. vår kärleksplikt

är att hjälpa människor både kroppsligt och andligt. det kan gälla till exempel att

besöka någon som är gammal och ensam, eller att hjälpa någon över gatan. Jesus fick

en gång frågan ”vem är min nästa?” av en farisé, och Jesus svarade genom att berätta

om mannen som låg vid vägen, slagen av rövare, och om hur den barmhärtige samariten

hjälpte honom. Mannen var i stort behov av kroppslig hjälp, han behövde mat,

kläder och husrum, vilket samariten gav honom. Jesus sade åt farisén att gå och göra

samma sak.

I Bibeln står det att tron utan gärningar är död –

vad menas med det?

På tro som är ett resultat av Jesu liv i mig, följer lydnadsgärningar.

den levande tron måste ha ett utflöde. Min kamrat och jag fick

t.ex. en kallelse av gud till antwerpen, och vi fick tro för att vi

ville nå olyckliga människor i hamnkvarteren. vi berättade

om guds nåd och kärlek, men vi gav också social hjälp,

vilket resulterade i upprättade människor.

Om man gör något gott för att framhäva sig

själv – hur ser gud på det?

det görs många gärningar som ser bra ut, men gud ser

motiven. Man kan till exempel ge bort mycket pengar för

att få ära och beröm. Jesus säger i Bibeln att sådana får ut

sin lön här på jorden i stället för att få den i himlen.

Jesus satt en gång i templet bredvid offerkistan och såg

hur många rika kom och lade ner mycket pengar, och jag

föreställer mig att de viftade med sitt guld för att folk skulle

se hur mycket de offrade, men sedan kom en fattig änka

som smög fram och lade i bara lite pengar. Men Jesus sade

att hon gav mer än alla de andra eftersom hennes hjärta var

fullt av kärlek till gud och hon ville offra åt gud.

På vilket sätt värderar gud våra goda gärningar

eller avsaknad av goda gärningar?

gud är godhetens källa och han ser med välbehag på när

vi gör gott mot varandra. i Bibeln står det att Job var den

mest gudfruktiga människan på jorden och han hjälpte

alla som var i nöd. apostlagärningarna berättar om en

ängel som kom till officeren cornelius och sade att

gud minns hans böner och goda gärningar. Men

cornelius behövde ändå bli frälst. frälsningen skall

bära den äkta godhetens frukt.

Orsaken till att den rike mannen som det

står om i lukasevangeliet gick förlorad var att

han frossade i sina rikedomar och inte såg

nöden omkring sig. ser jag min medmänniska

som gud gör? delar jag med mig av

det jag har, både andligt och materiellt,

eller lever jag bara för mig själv?

hur hjälpte du någon senast

namn: isak enlund

ålder: 12

Ort: sibbo

civilstånd: singel

hur hjälpte du

någon senast?

Jag hjälpte en kompis i

skolan med en

historiefråga inför provet.

Vad skulle du behöva

hjälp med just nu?

att sälja jultidningar.

vad skulle du behöva hjälp med just nu

namn: elin Hjortman

ålder: 17

Ort: kvevlax

civilstånd: singel

galluP

text & foto: Bianca Holmberg

hur hjälpte du

någon senast?

för 20 minuter sedan

hjälpte jag team action

genom att bli en av

deras medhjälpare.

Vad skulle du behöva

hjälp med just nu?

Jag skulle behöva hjälp

med att köpa skor.

activate |5


text: emilia Hytönen

foto: mickelsson.net

Lovsångsledare

från Hillsong i Fila

text: Bianca Holmberg

Budskapet

Action

ge ditt liv åt Jesus, skryt i herren, fly

inte elden, få tag på guds dröm för

ditt liv, var inte rädd för förändring!

årets Action konferensen fick en rivstart på fredagskvällen med ett möte med lucy och Ian fisher, från

församlingen hillsong i Australien. Det energiska och livsglada paret deltog i konferensen från fredag till

uppmaningarna, utmaningarna och de

lördag, med lovsång och predikan på två möten, samt ett lovsångsseminarium för intresserade.

uppmuntrande orden saknades inte i predikningarna

på action 2007. ian fisher från

På fredagskvällen var filadelfia fullt av

förväntningsfulla besökare som längtade

efter att få möta gud och lyssna

på de långväga gästerna lucy och ian

fisher från australien. kvällen inleddes

med stark lovsång. lucy fisher ledde

lovsångsteamet, som bestod av en

grupp skickliga musiker och sångare

från Helsingfors-trakten, och denna

energiska kvinna har verkligen gåvan

att leda församlingen in i lovsång! guds

närvaro var påtaglig och det fanns en

äkta glädje. flera gånger påminde lucy

oss om vad det är vi egentligen sjunger

i lovsångerna, och jag tror inte jag var

den enda som önskade att lovsången

aldrig skulle ta slut. lovsångerna som

sjöngs var en blandning av gamla och

nya sånger från Hillsong, bland annat

Mighty to save, Hosanna, One way och

for all you’ve done fanns med.

efter lovsången predikade ian, och

hans budskap kan sammanfattas med

en fras från sången Hosanna, ” i see a

generation rising up to take their place,

with selfless faith.” det är dags att vi

vågar resa oss upp och stå för det vi

tror på! ian predikade på ett enkelt sätt,

med liknelser det var lätt att sätta sig

in i, och trots det allvarliga budskapet

framkallade predikan många skratt.

Många människor blev berörda, och det

var flera som gick fram till förbön den

kvällen, för att ta emot Jesus för första

gången i sitt liv eller för att förnya sin relation

till gud. det var ett underbart slut

på en underbar kväll, och en underbar

början på årets action-konferens!

under kvällen besökte över 00 personer

filadelfia, och roligt var att det bland

dessa fanns det en hel del finskspråkiga.

glädje i herren

På lördagens förmiddagsmöte kl. 10 var

det lucys tur att predika. vilken enorm

glädje i Herren, ja, de här australiensarna

vet verkligen vad det betyder att

ha sin glädje i Herren! efter en härlig

stund av lovsång som väckte även den

tröttaste konferensdeltagaren talade

lucy om kristendom utan prestationer,

om hur vi inte kan göra något annat

än att försöka vårt bästa. lucy delade

med sig av åtta punkter om hur vi kan

testa oss på kvällen om vi har försökt

vårt bästa den dagen som gått. lucys

predikan var mitt i prick, och hennes

budskap landade mitt i mångas liv. Hon

använde flera exempel ur sitt eget liv,

vilket gjorde att det var lättare att ta åt

sig predikan.

ian och lucy fisher tog emot Jesus

1984 och har sedan dess varit med

och tjänat i Hillsong. i början hade

församlingen ett 40-tal medlemmar,

men nu har nu växt till den största kyrkan

i australiens historia, med ungefär

20 000 besökare varje vecka. Ända

sedan början har församlingen satsat

mycket på lovsång, och ian är sedan

1999 en av pastorerna på Hillsongs

lovsångsavdelning. Med sin musik vill

församlingen nå flera människor runt

i hela världen och göra det möjligt för

människor att gå in i en ny dimension

av lovsång och tillbedjan, och årligen

ger församlingen ut flera lovsångs cd:

n från det egna musikbolaget Hillsong

Music australia.

förutom att paret fisher är med i

lovsångsteamet, lucy sjunger och ian

spelar bas, är de förkunnare och har rest

runt i världen för att hålla seminarium

och möten, speciellt kring lovsång. ian

han har också gett ut en bok, ”let me

encourage you”.

Jag tror att varenda en som hade

förmånen att lyssna till paret fisher under

action blev välsignad. det var uppmuntrande

att se hur hängivna paret

är i sin tjänst, och i allt de gjorde lyste

tacksamheten från parets ögon. det

var äkta tacksamheten över att få tjäna

Herren.

församlingen Hillsong, australien, startade

upp konferensen med ett enkelt, radikalt

budskap: den gud som har skapat himmel

och jord har en plan för just ditt liv – ge

ditt liv åt Honom! ians fru lucy fisher lät

åhörarna förstå att gud har gett oss allt

gott som vi har, så när vi gör något bra

skall vi låta äran gå till gud, med andra

ord ”skryta i Herren”.

årets andra huvudtalare, daniel

stenmark från pingstförsamlingen i

Jönköping, utmanade konferensdeltagarna

att inte fly elden, det vill säga

tuffa tider, eftersom gud möter oss när

vi har det jobbigt. den som ville fick

gå fram till förbön för att våga stå för

gud när alla andra faller, kosta vad det

kosta vill. som utgångsläge använde

han berättelsen om sadrak, Mesak

och abednego i Bibeln.

stenmark poängterade också

hur viktigt det är att ha en dröm att

leva för. att leva som kristen utan att

ha fått tag på guds dröm för sitt liv

är som att köra bil med slutna ögon,

och det är lätt att räkna ut hur bra

det går.

filadelfiaförsamlingens pastor

kenneth grönroos höll en historisk

predikan på söndag eftermiddag

– den sista någonsin i gamla filadelfia.

träffande nog talade han

om förändring och expansion.

eftersom förändring ofta är dörren

till expansion skall man inte

vara rädd för förändringar, de är

nödvändiga.

Och historien upprepade

sig – konferensen hade ett tema,

”Others” (ung. ”de andra”), och

predikningarna handlade om

mycket annat. vilket inte hindrade

dem från att vara både aktuella

och talande.

| activate activate |7


Action 2007

foto: mickelsson.net

8| activate activate |9


text:anders Olin

illustration: lina rönnlund

“Jag säger inte att rikedom är synd,

men jag är fullt övertygad om att det

är en stor fara och frestelse att ha

rikedom och förvalta den fel.”

Fattiga kommer nämligen aldrig att

saknas i landet, därför befaller jag

dig: Du skall villigt öppna din hand

för din broder, för de behövande och

fattiga i ditt land. (5 Mos 15:11)

Det finns en händelse från min

barndom som kanske har påverkat

mig mera än många andra.

vi var samlade hela familjen

på gudstjänst och efter att mötet

var avslutat kom en okänd man

fram till pappa. denna man

sade sig ha förlorat allt han

ägde genom att ha blivit rånad

föregående natt och nu bad han

enträget om hjälp av min far.

Min pappa tvekade inte en

enda sekund utan innan vi for

hemåt åkte han via en bankautomat

och tog ut en ansenlig hög

med pengar från sitt konto. det

var så mycket pengar för pappa att

det motsvarade cirka 25 % av hans

månadslön. Mannen lovade dyrt

och heligt att han redan inom ett

par dagar skulle betala tillbaka allt

och han gav pappa hans adress

(han sade sig bo i Oslo).

dagarna gick och jag ser

ännu framför mig bilden då pappa

ligger och väntar vid telefonen att

mannen skall höra av sig, vilket

han senare också gör, meddelandes

att nu har han betalat tillbaka

allt. det visade sig dock senare att

han inte alls hade betalat något

tillbaka och att uppgifterna han

hade gett var falska.

Jag minns att jag i åratal

tyckte synd om pappa som blivit

Älska din nästa – varför då?

så grundlurad. dock märker jag nu att

denna händelse har haft positiva effekter

på mitt eget liv. genom att se hur

pappa utan att tveka gav en stor mängd

av pengar till denna, för honom, okända

man, har det på ett sätt planterats i mitt

hjärta ett frö, ett frö av barmhärtighet.

Bibeln talar på många ställen om

vikten av att hjälpa de som har de

sämre ställt och samtidigt varnar den

tillika för de onda konsekvenser ett allt

för materiellt rikt liv kan medföra. i Luk

12:48 läser vi: ”Var och en som har fått

mycket, av honom skall det krävas mycket.

Och den som har blivit betrodd med

mycket, av honom skall det utkrävas så

mycket mer.”

läser vi vidare i bibeln så finner vi

många ställen som talar om att en av

de största plikter vi som kristna har, är

att se till att ta hand om de mindre bemedlade.

Jakob ger oss denna liknelse:

”Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre

Jesus Kristus, den förhärligade, och på

samma gång göra skillnad på människor.

Anta att det vid er sammankomst kommer

in en man i vackra kläder och med

guldring på fingret och samtidigt en fattig

man i smutsiga kläder. Om ni då ser

till den vackert klädde och säger: ’Var så

god och sitt, här är en bra plats,’ men till

den fattige: ’Du kan stå där’ eller: ’Sätt dig

vid mina fötter’, har ni då inte kommit i

strid med er själva och blivit domare som

dömer partiskt? Lyssna, mina älskade

bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i

den här världen till att bli rika i tron och

till att ärva det rike som han har lovat

dem som älskar honom?” (Jak 2:1-5)

Jag är rädd för att vi i vår västerländska

kristendom, har gått miste om

mycket av den kraft som evangeliet ger,

på grund av vår materiella välfärd. vi

är dels inte beroende av gud i allt och

samtidigt blundar vi för de som verkligen

behöver det som vi har.

Jag säger inte att rikedom är synd,

men jag är fullt övertygad om att det är

en stor fara och frestelse att ha rikedom

och förvalta den fel. en frestelse vars

fall kan leda till att vi går miste om den

sanna välsignelsen som gud vill ge,

en välsignelse som inte fås av pengar

och egendom utan av sann frid i Jesus

kristus.

Jag tror att om vill vi se en väckelse i

våra bygder bör två saker ske i våra församlingar:

1. den bör vara en plats dit alla

människor känner sig välkomnade och

där inga krav ställs från människors

sida för hur de bör bete sig. vi låter den

Helige ande uppenbara de eventuella

brister som människorna har och vi

koncentrerar oss på att betjäna dem

med guds kärlek.

2. ett socialt evangelium där församlingen

söker upp de sargade, utblottade,

de som inga människor bryr

sig om.

Jag har svårt att tro att Jesus skulle

trivas i en miljö där inte dessa två ”krav”

uppfylls.

till sist finns det en fråga vi alla

måste ställa oss: kan man älska gud och

samtidigt blunda för de människor som

10| activate activate |11


text & foto: Patrik Hellström

varför skall vi hjälpa andra?

Vad säger bibeln om goda gärningar

och om att hjälpa andra?

faktiskt en hel del. Det har alltid

varit en grundsten i kyrkans lära

och liv att förmedla hjälp till behövande.

egentligen är det endast

ett uttryck för hurudan gud

är. gud är en hjälpande gud. han

är inte passiv och likgiltig inför

det som händer oss människor.

han sände sin son till världen för

att rädda världen. han är en handlingens

och gärningarnas gud.

grundmotivet till varför vi skall hjälpa

kan du läsa om i ledaren. det är kärleken.

goda gärningar är alltså en frukt av kärlekens

beröring. ”låt oss inte älska med

tomma ord utan med handling och sanning”,

uppmanar Johannes i sitt brev. (1

Joh. 3:18).

allt som är andligt får ofta ett praktiskt

uttryck. ”ni känner till det som skett… hur

Jesus kristus från nasaret blev smord av

gud med helig ande och kraft och hur han

vandrade omkring och gjorde gott och

botade alla som var i djävulens våld” (apg.

10:38). Jesus gick omkring och gjorde gott.

Han ville visa hurudan fadern var, han

gjorde endast det han såg fadern göra. vi

har fått samma kallelse, att demonstrera

hurudan gud är inte bara genom ord

utan genom kraftgärningar i den helige

ande och genom konkreta kärlekshandlingar

för våra medmänniskor.

Tron utan gärningar är död

vår tro bör alltid ha ett konkret uttryck

annars blir den bara tom och innehållslös.

Jakob skriver i 2:17 ”så är också

tron i sig själv död, när den är utan

gärningar”. tro och gärningar samverkar

alltid. Men det gäller att veta vad som är

lokomotiv och vad som är vagn. tron tar

sig i uttryck i goda handlingar för andra

människor. det bör ju understrykas om

och om igen, att vi inte kan bli frälsta på

grund av gärningar men vi gör gärningar

på grund av att vi är frälsta. det är

nog det Jakob menade när han skrev

om trons gärningar i det andra kapitlet.

gud välsignar görandet

i 5 Mos 28 räknar gud upp massor av

välsignelser som han vill ge till oss alla

om vi lyder honom. Han säger att han

vill välsigna ”dig i allt du gör” (v.12).

Han välsignar ju inte sådant som är mot

hans vilja, men allt gott som vi gör vill

gud stå bakom. därför är det viktigt att

göra något så att han kan välsigna det.

adam och eva fick i uppdrag att bruka

och bevara jorden, en mycket konkret

uppgift. de gjorde något med sina

händer som gud sedan välsignade.

Måttstocken för vår tro

när Jesus ville mäta temperaturen på

de sju församlingarna i asien så sade

han: ”Jag känner dina gärningar... ty

jag har funnit att dina gärningar inte

håller måttet inför min gud”. (upp 3:2)

”Men det har jag emot dig, att du har

övergett din första kärlek. tänk på varifrån

du har fallit, och omvänd dig och

gör samma gärningar som förr. annars

kommer jag till dig och flyttar bort ditt

lampställ, om du inte omvänder dig”.

(upp 2:4-5).

när Jesus bedömer församlingarna,

talar han om gärningar som inte

hållit måttet inför gud. det verkar

skrämmande. Hur skall vi förstå det?

Jo, på frukten känner man trädet. det

kanske inte var så bra ställt med tron

och kärleken eftersom trons gärningar

inte höll måttet. Men Jesus visar alltid

på en utväg, han fördömer oss inte för

våra onda gärningar utan han visar på

omvändelsens väg och uppmanar oss

att återvända till den första kärleken.

Att göra för

varandra i

kristus

Bibeln är fylld av uppmaningar

om hur vi skall förhålla oss till

varandra. Vi har listat en del…

romarbrevet

12:5 var för sig är vi lemmar som är

till för varandra

12:10 visa varandra tillgivenhet och

broderlig kärlek

12:10 Överträffa varandra i ömsesidig

aktning

12:1 lev i samförstånd med varandra

12:18 Håll fred med varandra

15:7 godta varandra, så som kristus

har godtagit er.

1 korintierbrevet

1:10 var överens med varandra

4: skryt inte för varandra

10:24 var och en skall söka den

andres bästa

12:25 visa varandra omsorg

1 :20 Hälsa varandra med helig kyss

galaterbrevet

5:13 tjäna varandra i kärlek

5:15 gör inte slut på varandra

5:2 avundas inte varandra

5:2 utmana inte varandra

:2 Bär varandras bördor

namn: casper Wallén

ålder: 18

Ort: ingå

civilstånd: singel

hur hjälpte du någon senast?

Jag höll upp dörren för en man

som hade problem med att få

in en kärra genom dörren.

Vad skulle du behöva

hjälp med just nu?

Jag skulle behöva hjälp

med att hitta till logementet

(där deltagarna i actionkonferensen

sov).

hur hjälpte du någon senast

namn: torbjörn granberg

ålder: 21

Ort: Helsingfors

civilstånd: gift

hur hjälpte du någon senast?

i förrgår hjälpte jag min fru

att tömma diskmaskinen.

Vad skulle du behöva

hjälp med just nu?

Jag skulle behöva hjälp

med att hitta vinterskor.

vad skulle du behöva hjälp med just nu

?

Tjäna herren med händerna

”sannerligen, vad ni har gjort för

någon av dessa minsta som är mina

bröder, det har ni gjort för mig.” (Matt

25:40) det vi av kärlek gör för våra

medmänniskor gör vi indirekt för gud.

efesierbrevet

4:2 Ha fördrag med varandra i 1 Tessalonikerbrevet

gud har t ex behag till fängelsebesök,

tålamod och kärlek

4:9 Älska varandra

till att mätta den hungrige och att klä

den nakne och att hjälpa hemlösa.

4:25 tala sanning med varandra

4:32 var goda mot varandra

4:18 trösta varandra

5:11 uppmuntra varandra

1 Petrusbrevet

(läs gärna Matt 25:31-4 ). vårt kristna

4:32 var barmhärtiga mot varandra 5:11 Bygg upp varandra

1:22 Älska varandra av hela ert hjärta

liv bör visa sig i konkret handling

4:32 förlåt varandra, som gud har 5:13 Håll frid med varandra

3:8 lev i endräkt och inbördes

genom att vi hjälper andra människor.

förlåtit er i kristus

5:15 gör gott mot varandra

förståelse, i broderskärlek,

allt vi gör för andra räknas och not-

5:19 tala till varandra med psalmer,

barmhärtighet och ödmjukhet

eras i guds ögon eftersom ”alla skall få

igen vad han har gjort...” (2 kor. 5:10).

hymner och andliga sånger

5:21 underordna er varandra i

vördnad för kristus

hebreerbrevet

10:24 låt oss ge akt på varandra

10:24 sporra varandra till kärlek och

med varandra

4:9 var gästfria mot varandra

kallade att hjälpa

goda gärningar

1 Johannesbrevet

uppdraget är att hjälpa inte för att

filipperbrevet

10:25 låt oss inte överge våra

1:7 Ha gemenskap med varandra

själva få hjälp, älska inte för att själva

2:4 tänk inte bara på ert eget bästa

sammankomster

3:11 vi skall älska varandra

bli älskade, betjäna inte för att själva

utan också på andras

10:25 uppmuntra varandra

3:1 ge våra liv för varandra

bli betjänade. vi skall ge oss ut för

13:1 Bli kvar i syskonkärleken

3:23 Älska varandra, så som han har

andra helt enkelt för att gud först har

älskat oss. vi är kallade att ge utan att

förvänta att få något igen. det kan vi

göra när vi själva mött guds kärlek

och upplevt hans gränslösa nåd.

kolosserbrevet

3:9 ljug inte för varandra

3:13 Ha fördrag med varandra

3:13 förlåt varandra

3:1 undervisa varandra

Jakobsbrevet

5:9 klaga inte på varandra

5:1 Bekänn era synder för varandra

5:1 Be för varandra att ni skall bli

befallt oss

4:7 Älska varandra, ty kärleken

kommer från gud

2 Johannesbrevet

3:1 förmana varandra

botade

v. 5 låt oss alla älska varandra

12| activate activate |13

galluP

text & foto: Bianca Holmberg


text: sara glasberg

foto: Julia Olin

Varje fredagkväll samlas ett gäng ungdomar från

Sionförsamligen i Vasa för att be och gå ut på stan

och berätta om Jesus som förvandlat deras liv. De

reser ett tält, bjuder på bulla och kaffe och folk

strömmar till. Vi följer en vanlig kväll genom Sara

glasbergs ögon.

det är fredag kväll och en doft av bulla och nybryggt kaffe sprids

över vasa torg. Jesustältet tar sakta men säkert gestalt av en grupp

ivriga ungdomar från församlingen, som valt att tillbringa sin kväll

ute på stan.

en hel del människor har vägarna förbi och många stannar

på en kopp kaffe eller tar en bulle och springer iväg. efter att kvällen

är slut har vi haft besök av en bunt helt olika slags människor.

affärsmän i slips, alkoholiserade människor med trasiga liv, bullasugna

pojkar, sökare med de kniviga frågorna, människor man

är bekant med från tidigare och de flasksamlande cyklisterna

förstås, för att nu nämna några. Oavsett vem och oavsett avsikt är

mötet med varje människa unikt.

Man börjar inse vilka behov det verkligen finns. Människor

som behöver Jesus! Plötsligt känner man sig så levande och

inser att detta är den verklighet vi lever i. ibland kommer någon

fram och nästan kastar sig i armarna på någon av oss i tältet.

- livet är så jobbigt, kan de berätta.

andra startar ibland medvetet diskussioner som leder

samtalsämnet in på Jesus, medan vissa bara behöver någon

att prata med eller är ute efter kalorierna, men människor

hungrar efter att få höra sanningen.

det Är dÄrfÖr vi lever!

det är därför vi behövs och det är därför vi reser upp

ett tält mitt på torget och bjuder på kaffe. för att skratta,

lida, glädjas, trösta och möta våra medmänniskor och dela

med oss av vår levande kärleksfulla Jesus.

Jag var själv till en början lite skeptisk till det här

med Jesustält. Pinsamt, tänkte jag. Men efter att ha tystat

mina fåniga tankar och lyckats övertala mig själv om

att gud kan använda mig trots min tystlåtenhet och

bristande finskakunskaper spenderar jag nuförtiden

väldigt gärna mina fredagskvällar just där, mitt på

torget bland människorna. ingen kväll är den andra

lik men gud verkar bland oss. Även om vi bara skulle

lyckas så ett ända pyttelitet frö så är det värt det.

det spelar ingen roll om du är 80 år och bidrar

med bullarna eller om du är stark och orkar lyfta

tältet. eller kanske du är pratglad och vill vittna

eller uthållig och vill be. gud kan använda just

dig! Hur klichéaktigt det än låter. så ta ett steg,

sök fram ett par varma långkalsonger och

häng med ut på fältet!

14| activate activate |15


text: sahra saleh

foto: Janica glasberg

klockan halv elva börjar kvinnor i alla åldrar droppa in till pingstkyrkan filadelfias församlingsvåning

i helsingfors. Tjugo minuter senare får man börja flytta på stolar och bord för att alla skall

få plats i gemenskapen. Det är frågan om Womens Brunch Service som lördagen den 27 oktober

ordnades för fjärde gången sedan starten i våras och denna gång samlade ca 80 kvinnor. Womens

Brunch Service är resultatet av en vision som gud gett Barbro grönroos och tillsammans med Marica

enlund och Anne Söderlund leder hon denna uppskattade satsning.

Marica enlund berättar att det finns många syften bakom

arbetet, men det främsta är att man önskar skapa en

mötesplats med Jesus för kvinnor. en plats där alla kan få

möta Hans kärlek. när kvinnorna kommer till Womens Brunch

Service skall de också få komma till en stressfri oas för några

timmar där de blir sedda och bekräftade och där de kan

ta det lungt och umgås. att Womens Brunch service är en

stressfri plats märks också när Marica, i inledningen av samlingen,

skämtsamt påminner alla om att komma ihåg att sätta

på mobiltelefonen när samlingen är slut och de församlade

skrattar instämmande.

som namnet Womens Brunch service säger, får kvinnorna

komma till färdigt dukade bord där en lättare måltid

serveras. Marica enlund säger att allt är gjort med kärlek och

det märks verkligen i det fint arrangerade matbordet som

köksansvariga Maisa Sandqvist och Désirée Sundman ordnat.

vid kaffekoppen ligger ett chokladhjärta som en påminnelse

av gud själv, att Han älskar oss med evig kärlek. lisbeth

franck, som har deltagit alla gånger då Womens Brunch

service ordnats, poängterar också hon att det är omöjligt att

komma ifrån kärleken som märks överallt i salen; i dekorationsljusen,

i lyktorna och i de små glittriga gulhjärtana som

flyter i små skålar med vatten.

lisbeth franck berättar vidare, tillsammans med Maria

rautelin, att det är rörande att kvinnor i alla åldrar samlas på

Womens Brunch service. Hit kommer både svensk- och finskspråkiga

kvinnor från olika församlingar och de befinner sig i

alla slags livssituationer, säger Maria rautelin. någon är studerande,

en annan har mammaledigt, en tredje är i arbetslivet

och någon är pensionär. det handlar helt enkelt om kvinnan i

livet! Jag kan bara säga tack för att jag får komma hit, fortsätter

Maria och både hon och lisbeth övergår i att tala om hur

stark Herrens närvaro är i salen, att lovsången är underbar

och att Herren helar.

Berörande vittnesbörd

På programmet för varje träff står lovsång, något slag av undervisning

och förbön. den här gången vittnar Barbro grön-

Womens brunch service –

en mötesplats med Jesus för kvinnor

roos om hur hon med guds hjälp kommit igenom en svår

tid av cancer. Hon vill berätta detta för att andra skall få tag

i en förtröstan på gud fast omständigheterna ser hopplösa

ut. det handlar inte om vår styrka, utan guds. ingen dal är

så djup att inte gud kan lyfta oss därifrån och inget mörker

är så mörkt att inte gud kan lysa upp det med sitt ljus. Barbro

berättar att när hon först fick beskedet om att hon hade

cancer var det som att falla ner i en djup, mörk brunn. Hon

fick ångest, något som ofta förekommer när kvinnor får cancer.

när allt var som mörkast sade hon: ”gud nu behöver jag

dig mer än någonsin!” gud har låtit henne få se sitt ljus och

han har lett henne igenom den svåra tiden. tron på gud prövades

och den höll! nu är hon frisk och

säger att läkarna tog bort

tumören, men det var

gud som skötte allt

det andra. Barbro

Ingen dal är så djup

att inte Gud kan lyfta

oss därifrån och inget

mörker är så mörkt att

inte Gud kan lysa upp

avslutar med att

säga att gud inte

har lovat oss att

vi inte behöver gå

igenom svåra tider,

men Han har sagt att

Han är med oss. när vi är som

svagast visar Han sin styrka genom att stöda oss. gud är

större än fruktan! i Jes 41:13 står: ”Ty jag är Herren, din Gud,

jag tar dig vid handen och säger till dig: Var inte rädd, jag

hjälper dig.”

flera rördes till tårar av vittnesbördet och en som saknar

ord är Sofia heinonen. - Jag kan bara säga wow, jag

känner en sådan tacksamhet till gud för vad Han kan göra,

säger hon. Hela Womens Brunch service har berört mig jättemycket.

sofia hörde om Womens Brunch service första

gången på ungdomskonferensen action en vecka tidigare

och bestämde sig för att komma med. Hon har trivts och

kommer alldeles säkert att besöka Womens Brunch service

igen.

efter några timmar börjar kvinnorna söka sig hemåt,

troligen en aning lättare om hjärtat än när de kom.

det med sitt ljus.

hur hjälpte du någon senast

namn: linus stråhlman

ålder: 18

Ort: Borgå

civilstånd: upptagen

hur hjälpte du

någon senast?

vid maten tog jag mina

bordskamraters tallrikar

och förde bort dem.

Vad skulle du behöva

hjälp med just nu?

Jag har inte så stort

behov av hjälp.

?namn: Bettina söderholm

ålder: 18

Ort: esbo/vasa

civilstånd: upptagen

hur hjälpte du någon senast?

Jag hjälpte tobias sundman

att ta mat nyligen.

Vad skulle du behöva

hjälp med just nu?

Med min tent som jag

har i morgon.

1 | activate activate |17

galluP

text & foto: Bianca Holmberg

vad skulle du behöva hjälp med just nu

serieteckning: filip levälahti


galluP

text & foto: Bianca Holmberg

?att vandra genom öknen när andra sitter vid oasen

hur hjälpte du någon senast

namn: Johnny-stefan lönnroth

ålder: 30

Ort: grankulla/sibbo/Oxford

civilstånd: singel

namn: gösta Bergstén

ålder: 92

Ort: Helsingfors

hur hjälpte du

någon senast?

Jag bad till gud om

frälsning för

människor igår.

Vad skulle du behöva

hjälp med just nu?

Jag får redan god hjälp

av min äldsta dotter

och av min granne.

vad skulle du behöva hjälp med just nu

text: lotta andberg

foto: Johan forsbäck

Den 31 oktober i år gav Andreas

forsbäck, 24 år ut sin debutbok

”Att vandra genom öknen när andra

sitter vid oasen”. Activate tog

pulsen på Andreas dagen innan

releasen.

hur känns det såhär dagen innan?

Jag är nog rätt lugn. Mest tänker jag på temat

jag valt att skriva om. det är inget klassiskt

tema och det skulle ha varit lättare att skriva

en debutbok om bön, församlingen eller andens

frukter. det som jag skrivit om har jag

aldrig hört en predikan om eller läst någon

undervisning om. så det är mera det som är

lite som ett frågetecken för mej, om mänskor

kommer att uppleva temat relevant.

Så vad handlar boken om?

det är svårt att förklara kort men jag har en

underrubrik ”vägen till ett förunnande liv”.

det handlar alltså om att kunna unna andra

mänskor goda saker. Om allt från förlåtelse,

avundsjuka, felaktiga jämförelser, om att

vara ödmjuk, sätta andra högre än sig själv,

vara trogen i det lilla dvs. grundläggande

värderingar o attityder från olika perspektiv.

dels ur ett individuellt perspektiv men också

hur felaktiga attityder kan påverka oss som

ledare.

Varför har du valt att skriva just

kring det temat?

det bara blev så. Ända sedan jag gick tts

2002-2003 så har jag velat dela med mig

av det som gud talade till mig. Jag hade

ett annat tema tidigare som jag kämpade

med ett tag men jag kom ingen vart. Men

sedan växte detta tema fram stegvis. Jag

skrev ner bibelställen och gud pekade på

olika saker, också saker som jag kämpat med

själv. sedan blev det så att sommaren 2005

under min sommarsemester så tog jag några

timmar varje dag då jag satt under ett träd i

skuggan med min dator och skrev. det kom

så naturligt då. efter det var det dags att

hitta rätt form och ram för själva utgivningen

av boken, vilket har tagit rätt lång tid.

ATT VAnDrA genOM öknen

nÄr AnDrA SITTer VID OASen

utgivare o författare: andreas forsbäck

Sidor: 127 s.

kan köpas: på diverse församlingar,

kristna bokhandlar och under kristna

konferenser

kan beställas: via andreas på andreas.

forsback@mku.fi (porto tillkommer)

Pris: 15 euro

fAkTA OM förfATTAren

namn: andreas forsbäck

ålder: 24

gör: Pastor på halvtid i metodistförsamlingen

i ekenäs och studerar

sista året på Baltic Methodist theological

seminary till pastor,

dvs. studerar teologi

Bor: ekenäs

favoritcitat: gud söker inte efter

fullkomliga mänskor men gud söker

efter fullkomligt ärliga mänskor.

(andreas eget citat)

Ogillar: kaos och ostrukturerad

approach till livet

Beundrar: förstås Jesus o mänskor

som vet vad dom vill

hur hjälpte du

någon senast?

igår berättade jag åt

Bianca Holmberg hur

man byter flyg när man

reser till guyana.

Vem skulle du säga att boken riktar sig till?

Som liten skrev du mycket då? Vad är din önskan med din då kan vi förvänta oss flera

Vad skulle du behöva

till alla vuxna kristna. Jag tror att de flesta unga och äldre

faktiskt när du säger det… då jag egentligen andra bok, men första böcker av dej i framtiden?

hjälp med just nu?

får någonting ut av boken. det vågar jag hoppas. Men

gick på trean och var typ nio eller tio publicerade?

det tror jag. Man ska ju inte tala om

Mina studier.

kanske mera en målgrupp från unga vuxna o uppåt, 20+

år gammal så skrev jag en bok. idag

Jag hoppas att den för så många som framtiden men jag är nog inställd på

kategorin. Men jag har också tänkt bjuda ut den till unga

skulle jag inte kalla det bok men det

möjligt ska ge vägledning och hjälp i svåra det i den mån som jag har möjlighet

tonåringar som är i början av sin kristna vandring. Men jag

gjorde jag då. det var en saga om en

situationer. det handlar ju inte om hur till det. tidtabellen är svår att förut-

tror att den är lättare att ta till sej om man har ett visst per-

sjörövare och kung som bodde i ett

vi löser problemen utan hur vi hanterar spå men intresse finns definitivt. Jag

spektiv.

palats. Jag gjorde egna illustrationer

dem på attitydplan. att vi inte låter våra har några tankar och idéer men det

också. sagan tog jag med till en mod-

omständigheter uppsluka oss. Jag hop- gäller att hitta tid också.

har du skrivt mycket tidigare?

ersmålslektion och läste för klassen.

pas kunna förmedla hopp och helande till

nej inte någon bok. Jag har skrivit undervisningar till tidn-

så redan som barn tyckte jag om att

mänskor som upplever att de är förbisedda

18| activate ingar och olika hemsidor. Men det är mera korta artiklar.

skriva.

och utelämnade som kristna.

activate |19


Team Action vill nå ut till

text: anna-sara forsbäck

foto: team action

Team Action är en organisation som

man ser och hör en hel del om. Men

var är aktuellt just nu? Vad är det

som händer bakom kulisserna på

Team Action? Jag tog reda på det

genom att fråga Tomas forsbäck om

saken.

i vår kommer team action att bland annat

satsa på skolor. idén är att team action tillsammans

med de lokala församlingarna på de orter

som kommer att besökas, ska kunna arbeta

för att nå skolungdomar på orten. det blir ett

samarbete där team action kommer att bidra

med kunskap, kvalitet och personresurser, och

församlingarna med de lokala kontakterna och

den kontinuerliga uppföljningen.

skolorna

-vi ser det som ett verktyg för den lokala

församlingen. vi hoppas kunna nå 100-tals ungdomar

genom konserter och träffar på skolor

under våren och samtidigt engagera och uppmuntra

de kristna på skolorna genom projektet.

vi hoppas kunna aktivera de kristna för att

nå sin egen skola.

i skrivande stund är tre besök inplanerade

i södra finland och två planeras i Österbotten.

Målgruppen är elever i högstadie- och

gymnasieåldern. Men det beror också på vilka

önskemål och behov församlingarna på orterna

upplever och var de vill satsa. skolbesöken

kommer att se lite olika ut på olika orter. Men

grundtanken är att under slutet av en skolvecka

finnas till hands på skolan med en monter eller

bidra under t.ex. morgonsamlingar, religionslektioner.

–det skulle vara roligt att kunna kombinera

besöken med ett aktuellt tema eller budskap,

säger tomas.

På skolorna kommer team action sedan

att bjuda in eleverna till en större konsert på >>

fredag kväll, där Jesus kommer att

presenteras så tydligt och enkelt

som möjligt genom dans, drama,

musik, media och predikan. intresserade

och nyfrälsta kommer

sedan att bli inbjudna till ett väckelsemöte

på lördag kväll för allt

guds folk på orten. sedan kommer

inbjudan till församlingens

söndagsgudstjänst också att ges.

På så sätt får nya i tron en naturlig

och direkt kontakt med den lokala

församlingen.

DVD material

team action har också andra

saker på gång. i samband med

skolprojekten planeras nämligen

dvd-material som ska kunna delas

ut i samband med möten med

människor och till skolungdomar.

tomas uppger att team action arbetar

på en evangelisations dvd som på ett

fräscht och lättillgängligt sätt berättar

om Jesus, om hur man kan ta emot

honom och vittnesbörd av människor

som mött honom. under planering är

också annat dvd material som team

action hoppas kunna använda till att

nå människor och inspirera kristna på

skolor.

Just nu söker team action efter

frivilliga medarbetare för skolkampanjerna.

ett sätt att meddela sitt intresse

på är att anmäla sig som medarbetare

på team actions hemsida: www.

teamaction.org.

20| activate activate |21


Bli Team Actionmedarbetare!

team action söker människor som

vill hjälpa till i arbetet bland ungdomar

i svenskfinland. Är du villig

att hjälpa oss genom roadning,

ljusteknik, ljudteknik, dans, drama,

musik, media eller annat? Har du

en längtan att få nå ut med evangeliet?

då är du den vi söker!

för dig som blir en team actionmedarbetare

hålls två gånger per

år en träff med undervisning och

inspiration. Medarbetarna hjälper

till vid olika satsningar runt om i

finland. kontakta team action för

mer information.

”Jag vill vara en team actionmedarbetare

för att Jesus behövs

bland ungdomar och för att evangeliet

behöver predikas ännu mera

effektivt. det är roligt om man kan

få vara med och hjälpa till.” cindy

viinikka, 17 år, en av dem som

anmält sitt intresse att bli medarbetare.

Summer

Challenge 2008

föregående sommar blev summer challenge 2007 en succé som kom att göra en skillnad

i människors liv, både i deltagares och i dem som fick höra evangeliet ute på gatorna.

nu planeras redan nästa summer challenge för sommaren 2008 då vi på nytt skall få

träna Jesus lärjungar och nå ut med evangeliet som förvandlar liv. vi längtar att få se nya

segrar inkommande sommar med summer challenge teamet och är nu på jakt efter dig

som är beredd att satsa sju veckor av din sommar på mission och intensiv lärjungaträning!

summer challenge är en perfekt möjlighet för dig som vill växa i tron och lärjungaskap

och samtidigt tjäna och utvecklas i dina gåvor och din kallelse. det är en sommar som

utmanar dig och rustar dig för fortsatt vandring med Jesus. Hundratals människor väntar

där ute att få höra om Jesus. vill du vara en av dem som nästa sommar predikar för dem?

vi behöver dem som kan bidra genom dans, drama, musik, sång, datateknik, multimedia,

foto, film, bakning, bön, praktiskt, ljud - mixning, ljus-teknik och en hel massa annat.

ta chansen! sommaren 2008 kan bli en oförglömlig missionssommar i ditt liv!

Summer Challenge 2008

7 veckor mission

• 2 veckor intensiv bibelskola och förberedelser

• 3 veckor turné i Svenskfinland

• 2 veckor europa mission

Mer information

och ansökningshandlingar

till summer challenge

2008 läggs upp före nyår

på team actions hemsida

www.teamaction.org.

Respons

från läsare

Jag vet inte om jag har berättat

det, men det var faktiskt så

att det var team action/teamträningsskolan

gjorde att jag

först blev intresserad av Jesus.

det var några som besökte min

klass nångång i högstadiet, och

jag minns att jag tyckte det var

jätteintressant (även om jag

såklart inte vågade erkänna de

för nån). efter lektionen fick jag

en activate-tidning som jag läste

noggrant. de blev ett litet frö

som växte, och sen när jag blev

bra vän med en härligt frälst tjej

växte det bara starkare.. Och sen,

ett par år efter det blev jag frälst,

och hela mitt liv blev förvandlat.

så jag vill bara tacka för

det arbete ni gör för Jesus, det

förvandlar människors liv och

bär stor frukt! Jag vet ju själv hur

det har förvandlat mitt liv totalt...

och därför längtar jag mera hela

tiden efter att få göra något

mera för andra unga. vi har en så

stor, mäktig och alldeles underbar

gud!

I Tanjas Huve’

en relation. livet med gud är en relation. gud älskar relationer.

Han skapade oss för att ha en relation med oss. Han är intresserad

av mig. Han vill ha tid med mig. Han vill umgås med mig.

Han vill höra mina tankar. Han vill att jag talar med honom. att

jag delar det tunga, det sorgliga, det lätta, det roliga, det vardagliga…

gud älskar relationer, han älskar relationen med mig.

uff, så många gånger jag har hört det. så ofta jag har läst det

men jag greppar det inte. nu, medan jag skriver, tänker jag att

det känns lite patetisk; att beskriva gud så här. skaparen av himmel

och jord, så upptagen av att ha en relation med mig? det är

ju som att beskriva en av mina närmaste vänner, min man, min

familj. Är det verkligen sant? som kristen får vi höra så mycket

om gud och ibland känner jag att allt förlorar sin mening. Orden

har liksom använts upp. det blir bara en klischè.

en relation med gud. en nära vänskap där jag kan dela allt

av frågor, glädje och besvikelse. detta är sanningen om gud. vår

gud är en gud som längtar efter intimitet med oss människor.

Jag önskar vi alltid kunde tro det och framför allt; att vi alltid

kunde leva i det. leva i den relationen, leva det livet med gud.

Jag måste ofta stanna upp för att förstå. gud är intresserad av

mig! inte av det jag gör eller det jag säger. inte av mina gåvor eller

av min utbildning. Han vill helt enkelt bara vara tillsammans

med mig.

det finns många klischeer i vårt samhälle. Ord och meningar

som används igen och igen. Men även om orden använts ofta,

så behöver det inte göra dem mindre sanna. Jag vill fortsätta

tro. Mitt liv med gud började med tro. Men mer än bara tro på

att gud existerar måste jag ha en tro på guds karaktär. att Han

är den Han säger att Han är. att den kärlek bibeln är fylld av är

riktad till mig, personligen.

“Kärleken består inte i

att ”jag” har älskat Gud

utan i att han har älskat

”mig” och sänt sin

Son till försoning för

”mina” synder”

1 John. 4:10

22| activate activate |23


24| activate

returadress:

team action

skeppsgatan 10 B1

5 10 vasa

namn: irene lindvall

ålder: 21

Bor: vasa

gör: studerar till klasslärare

Intressen: vänner, musik,

Bibeln, träna

hur kom du till tro?

- Jag blev frälst då jag var 15 ½

år. Jag var på en föreställning

i sionförsamlingen i vasa som

hette Heavens gate & Hell flames

och då insåg jag att jag inte har

något att förlora att ge Jesus en

chans. Jag hade funderat mycket

före, men det var då som jag tog

beslutet att ge mitt liv till Jesus.

hur ser du på detta

beslut så här sex år senare?

- det är något som jag aldrig har

ångrat. Jag fick en mycket mera

positiv bild av livet. Jag fann en

mening varför jag existerar, en

mening som jag tror många idag

saknar.

Vad skulle du säga till en

som är i en liknande situation

som du var i innan du

blev frälst?

- Pröva att be och se vad bibeln

säger. tala gärna med en kristen,

som kan hjälpa dig och

ge dig svar på dina frågor. du

kommer att märka att allting

är sant och ditt liv kommer

att för alltid förändras till det

bättre.

Similar magazines