Kompendie - Programmering B - PHP

teknik.jbhalmstad.se

Kompendie - Programmering B - PHP

Kap 1 - Förberedelser:

Tag hem och installera WAMP. WAMP står för:

Windows

Apache

MySQL

Php

Det kommer ursprungligen från LAMP där L’et står för Linux. Apache är en Webbserver. Den behövs

för att alla PHP kod måste köras genom en webbserver innan resultatet kommer till användare.

MySQL är en databas. Den är inte nödvändig för att skapa PHP sidor men är ett mycket bra verktyg

som vi kan ha för att spara och hämta data. Slutligen har vi PHP. Det är det programmeringsspråk

(eller egentligen scriptspråk) som vi kommer att använda i den här kursen. Med hjälp av PHP kan vi

skapa dynamiska websidor där innehållet som visas förändras beroende på vem användaren är och

vad han/hon gör.

Wamp finns att hämta på http://www.wampserver.com/. Ladda ner installationsfilen och kör den.

När den är installerad kommer du att se en liten svartvit ikon i aktivitetsfältet.

Om du håller musen över ikonen kommer det att stå ”WAMPSERVER - Server Offline”. Offline här

betyder att ingen utifrån kommer att komma åt dina sidor men du kan jobba lokalt från datorn utan

problem.

För att skapa våra sidor behöver vi någon form av editor, det fungerar med allt ifrån Notepad till

Dreamweaver och vilken man använder är en smaksak. Jag kommer att använda ett program som

heter Notepad++ som är väldigt smidigt, funktionellt och kraftfullt. Du kan hämta och installera

Notepad++ från http://notepad-plus-plus.org/.

Nu är vi redo att sätta igång.

More magazines by this user
Similar magazines