Lupp 2012 Hög tabeller, 2,96 MB - Mora Kommun

mora.se

Lupp 2012 Hög tabeller, 2,96 MB - Mora Kommun

Innehållsförteckning

Årskurs 7-9

Sid 1 Dig, din familj, ditt boende

Sid 2 Fritid

Sid 7 Skola

Sid 12 Politik/Samhälle/Inflytande

Sid 16 Trygghet

Sid 19 Hälsa

Sid 23 Arbete

Sid 23 Framtid

Sid 25 Öppna frågor, Fritid

Sid 27 Öppna frågor, Påverka

Sid 30 Öppna frågor, Övriga synpunkter

0


Dig, din familj, ditt boende

Var är du och dina föräldrar födda?

Du själv

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Sverige

Norden

Europa

Utanför Europa

Om du inte är

född i Sverige

hur länge har

du bott här?

Hur nöjd är du i största allmänhet med ditt liv när det handlar om

följande?

Ditt liv i sin helhet

Varken nöjd eller missnöjd

Din utbildning

Varken nöjd eller missnöjd

Din ekonomi

Mycket nöjd

Mycket missnöjd

Mycket nöjd

Mycket missnöjd

Mycket nöjd

Varken nöjd eller missnöjd

Mycket missnöjd

tjej

kille

0–3 år

4–9 år

10 år eller längre

0%

0%

0%

Din mamma Din pappa

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Sverige

Norden

Europa

Utanför Europa

1

tjej

kille

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Sverige

Norden

Europa

Utanför Europa

0% 10% 20% 30% 40% 50%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

10% 20% 30% 40% 50%

kille

tjej

kille

tjej

kille

tjej

tjej

kille

kille

tjej


Dina familjerelationer

Varken nöjd eller missnöjd

Dina kompisrelationer

Din hälsa

Din skolsituation

Mycket nöjd

Mycket missnöjd

Mycket nöjd

Varken nöjd eller missnöjd

Mycket missnöjd

Mycket nöjd

Varken nöjd eller missnöjd

Mycket missnöjd

Mycket nöjd

Varken nöjd eller missnöjd

Mycket missnöjd

Hur mycket fritid har du?

har så mycket fritid, vet inte vad jag ska

göra med tiden

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

har för lite fritid

har lagom med fritid

Fritid

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

2

kille

tjej

kille

tjej

kille

tjej

kille

tjej

kille

tjej


Hur mycket finns det att göra på fritiden?

finns väldigt lite/inget att göra

finns ganska lite att göra

finns ganska mycket att göra

finns väldigt mycket att göra

Finns det något som du skulle vilja göra på

din fritid, som många andra i din ålder gör,

men som du inte kan vara med på för att

du/din familj inte har råd?

När du träffar dina kompisar på fritiden, var brukar ni då oftast vara?

hemma hos varandra

på ett café

ungdomens hus,fritidsgård

galleria/köpcentrum

sporthall/annan plats i samb. med idrott

utomhus

föreningslokal

centrum/på stan

någon annanstans

Hur ofta gör du följande saker på din fritid?

Idrottar/motionerar i klubb eller förening

Aldrig

Varje år

Varje månad

Varje vecka

Varje dag

0% 10%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Idrottar/motionerar men inte i klubb eller förening

Aldrig

Varje år

Varje månad

Varje vecka

Varje dag

0% 10%

3

tjej kille

ja 14% 9%

nej 86% 91%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20% 30% 40% 50% 60%

20% 30% 40% 50%

kille

tjej

kille

tjej

kille

tjej

kille

tjej


Skriver (t.ex. poesi, dagbok, bloggar)

Aldrig

Varje år

Varje månad

Varje vecka

Varje dag

Sjunger/spelar instrument/skapar musik/dansar/spelar teater/gör bild (målar, foto, film)

Aldrig

Varje år

Varje månad

Varje vecka

Varje dag

Syr/slöjdar/snickrar/annat textilarbete eller annat hantverk

Aldrig

Varje år

Varje månad

Varje vecka

Varje dag

Läser böcker (även läsplatta)

Aldrig

Varje år

Varje månad

Varje vecka

Varje dag

Besöker bibliotek

Aldrig

Varje år

Varje månad

Varje vecka

Varje dag

0% 20%

0% 10%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0% 5%

0% 10%

40% 60% 80% 100%

20% 30% 40% 50%

10% 15% 20% 25% 30% 35%

20% 30% 40% 50%

4

kille

tjej

kille

tjej

kille

tjej

kille

tjej

kille

tjej


Går på konsert/teater/musikal/ dansuppvisning/museum/utställning/bio

Aldrig

Varje år

Varje månad

Varje vecka

Varje dag

0% 10%

Deltar aktivt i föreningsverksamhet (styrelsearbete, arrangerar aktiviteter el el.dyl.)

Aldrig

Varje år

Varje månad

Varje vecka

Varje dag

Går på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande

Aldrig

Varje år

Varje månad

Varje vecka

Varje dag

Är ute i naturen/fiskar/jagar

Aldrig

Varje år

Varje månad

Varje vecka

Varje dag

Besöker ett sportevenemang

Aldrig

Varje år

Varje månad

Varje vecka

Varje dag

0% 20% 40% 60% 80%

0% 10%

0% 10%

20% 30% 40% 50% 60% 70%

20% 30% 40% 50% 60% 70%

20% 30% 40% 50%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

5

kille

tjej

kille

tjej

kille

tjej

kille

tjej

kille

tjej


Är du medlem i någon förening?

Om ja, vilken förening är du med i?

Idrottsförening/klubb

Skolförening

Friluftsförening

Religiös förening/församling

Kulturförening

Etnisk förening

Hobbyförening

Politisk ungdomsförbund

Förening/org. i samhällsfrågor

Datorförening/spelförening

Annan

Upplever du att du kan vara med och påverka föreningens verksamhet?

ja, så mycket som jag vill

ja, men mindre än jag skulle vilja

vill inte påverka verksamheten

Har du under de senaste 12 månaderna gjort

någon utlandsresa som varat minst en vecka?

Har det hänt att du inte kunnat följa med dina kompisar på något för

att du inte haft råd?

ja, flera gånger

ja, en gång

nej

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6

tjej kille

ja 64% 60%

nej 36% 40%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

tjej

ja 46%

nej 54%

kille

50%

50%

kille

tjej

kille

tjej

kille

tjej


Skola

Här följer påståenden om skolan. Hur tycker du att det är i din skola?

Det är bra stämning

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

tjej kille

Skolan agerar om elev mobbar annan elev Främlingsfientlighet är ett problem

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

tjej kille

Stämmer

mycket bra

Stämmer

ganska bra

Stämmer

varken eller

Stämmer

ganska dåligt

Stämmer

mycket dåligt

Vet inte

Sexuella trakasserier är ett problem Elever-lärare lärare bemöter varandra med respekt

50%

40%

30%

20%

10%

0%

tjej kille

Stämmer

mycket bra

Stämmer

ganska bra

Stämmer

varken eller

Stämmer

ganska dåligt

Stämmer

mycket dåligt

Vet inte

Stämmer

mycket bra

Stämmer

ganska bra

Stämmer

varken eller

Stämmer

ganska dåligt

Stämmer

mycket dåligt

Vet inte

Mobbning är ett problem

7

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

tjej kille

tjej kille

tjej kille

Stämmer

mycket bra

Stämmer

ganska bra

Stämmer

varken eller

Stämmer

ganska dåligt

Stämmer

mycket dåligt

Vet inte

Stämmer

mycket bra

Stämmer

ganska bra

Stämmer

varken eller

Stämmer

ganska dåligt

Stämmer

mycket dåligt

Vet inte

Stämmer

mycket bra

Stämmer

ganska bra

Stämmer

varken eller

Stämmer

ganska dåligt

Stämmer

mycket dåligt

Vet inte


Skolan agerar om lärare kränker elev Våld är ett problem

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

tjej kille

Stämmer

mycket bra

Stämmer

ganska bra

Stämmer

varken eller

Stämmer

ganska dåligt

Stämmer

mycket dåligt

Vet inte

Pojkar får bättre möjligheter än flickor Flickor får bättre möjligheter än pojkar

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

tjej kille

Stämmer

mycket bra

Stämmer

ganska bra

Stämmer

varken eller

Stämmer

ganska dåligt

Stämmer

mycket dåligt

Vet inte

Jag har fått veta vad eleverna ska ha Skolan uppmuntrar mig att aktivt

inflytande över

medverka i klassråd och elevråd

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

tjej kille

Stämmer

mycket bra

Stämmer

ganska bra

Stämmer

varken eller

Stämmer

ganska dåligt

Stämmer

mycket dåligt

Vet inte

8

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

tjej kille

tjej kille

tjej kille

Stämmer

mycket bra

Stämmer

ganska bra

Stämmer

varken eller

Stämmer

ganska dåligt

Stämmer

mycket dåligt

Vet inte

Stämmer

mycket bra

Stämmer

ganska bra

Stämmer

varken eller

Stämmer

ganska dåligt

Stämmer

mycket dåligt

Vet inte

Stämmer

mycket bra

Stämmer

ganska bra

Stämmer

varken eller

Stämmer

ganska dåligt

Stämmer

mycket dåligt

Vet inte


Elevrådet tas på allvar och lyssnas

på av personalen

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Vad tycker du om de här sakerna i din skola?

Skolmiljön

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Skolmaten

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

tjej kille

tjej kille

tjej kille

Stämmer

mycket bra

Stämmer

ganska bra

Stämmer

varken eller

Stämmer

ganska dåligt

Stämmer

mycket dåligt

Vet inte

Mycket bra

Ganska bra

Varken eller

Ganska dåligt

Mycket dåligt

Vet inte

Mycket bra

Ganska bra

Varken eller

Ganska dåligt

Mycket dåligt

Vet inte

Skolbiblioteket

Undervisningen

9

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

tjej kille

tjej kille

Mycket bra

Ganska bra

Varken eller

Ganska dåligt

Mycket dåligt

Vet inte

Mycket bra

Ganska bra

Varken eller

Ganska dåligt

Mycket dåligt

Vet inte


Möjligheten att få extra hjälp och stöd Skolhälsovården

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Tillgången till datorer

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Hur mycket får/vill du som elev vara med och bestämma om?

Vad du får lära dig

kille

tjej

kille

tjej

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vilka böcker/läromedel ni ska ha

kille

tjej

kille

tjej

tjej kille

tjej kille

Mycket bra

Ganska bra

Varken eller

Ganska dåligt

Mycket dåligt

Vet inte

Mycket bra

Ganska bra

Varken eller

Ganska dåligt

Mycket dåligt

Vet inte

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Lärarna

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

tjej kille

tjej kille

Får

Vill

Får

Vill

Mycket bra

Ganska bra

Varken eller

Ganska dåligt

Mycket dåligt

Vet inte

Mycket bra

Ganska bra

Varken eller

Ganska dåligt

Mycket dåligt

Vet inte

Väldigt mycket

Ganska mycket

Ganska lite

Väldigt lite/inget

Väldigt mycket

Ganska mycket

Ganska lite

Väldigt lite/inget


Skolmiljön inne

kille

tjej

kille

tjej

Skolmiljön ute

kille

tjej

kille

tjej

Reglerna i skolan

kille

tjej

kille

tjej

Läxorna

kille

tjej

kille

tjej

Proven

kille

tjej

kille

tjej

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

11

Får

Vill

Får

Vill

Får

Vill

Får

Vill

Får

Vill

Väldigt mycket

Ganska mycket

Ganska lite

Väldigt lite/inget

Väldigt mycket

Ganska mycket

Ganska lite

Väldigt lite/inget

Väldigt mycket

Ganska mycket

Ganska lite

Väldigt lite/inget

Väldigt mycket

Ganska mycket

Ganska lite

Väldigt lite/inget

Väldigt mycket

Ganska mycket

Ganska lite

Väldigt lite/inget


Skolmaten

kille

tjej

kille

tjej

Schemat

kille

tjej

kille

tjej

Politik - Samhälle - Inflytande

Hur intresserad är du av följande?

Politik

50%

40%

30%

20%

10%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

tjej kille

Vad som händer i andra länder

50%

40%

30%

20%

10%

0%

tjej kille

40%

Mycket

intresserad

35%

30%

Ganska

intresserad

25%

20%

Inte särskilt 15%

intresserad

10%

Inte alls

5%

intresserad 0%

Mycket

intresserad

Ganska

intresserad

Inte särskilt

intresserad

Inte alls

intresserad

12

Samhällsfrågor

Får

Vill

Får

Vill

tjej kille

Väldigt mycket

Ganska mycket

Ganska lite

Väldigt lite/inget

Väldigt mycket

Ganska mycket

Ganska lite

Väldigt lite/inget

Mycket

intresserad

Ganska

intresserad

Inte särskilt

intresserad

Inte alls

intresserad


Har du någon gång det senaste året gjort något av följande, eller kan du

tänka dig att göra det?

Skriva insändare

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

tjej kille

Lämna medborgarförslag till kommunen Delta i bojkotter

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

tjej kille

Delta i demonstrationer

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

tjej kille

Har gjort

Har inte

gjort, kan

tänka mig

göra

Skulle aldrig

göra

Har gjort

Har inte

gjort, kan

tänka mig

göra

Skulle aldrig

göra

Har gjort

Har inte

gjort, kan

tänka mig

göra

Skulle aldrig

göra

Ta kontakt med någon politiker

Debattera ebattera samhällsfrågor/politik på nätet

13

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

tjej kille

tjej kille

tjej kille

Har gjort

Har inte

gjort, kan

tänka mig

göra

Skulle aldrig

göra

Har gjort

Har inte

gjort, kan

tänka mig

göra

Skulle aldrig

göra

Har gjort

Har inte

gjort, kan

tänka mig

göra

Skulle aldrig

göra


Tänk dig att du är politiker och bestämmer i den kommun där du bor.

Vad är viktigast att satsa på?

hälsa

äldreomsorg

barnomsorg

skola

pengar till kultur

pengar till föreningar

ställen där ungdomar kan träffas

kollektivtrafik

arbete för jämställdhet

vägar, cykelbanor

arbete för miljön

idrottsanläggningar

bostäder

minska bruket av alkohol/droger

motverka diskriminering av olika grupper

arbete för integration

mot rasism

arbete mot kriminalitet

Hur stor möjlighet tror du att du själv har att föra fram dina åsikter till

dem som bestämmer i kommunen?

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

tjej

Vill du vara med och påverka i frågor som

rör den kommun där du bor

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

kille

14

mycket stora möjligheter

ganska stora möjligheter

ganska små möjligheter

mycket små/inga möjligheter

vet inte

tjej kille

ja 20% 11%

nej 27% 46%

vet inte 53% 43%

kille

tjej


Vilken är anledningen till att du inte vill vara med och påverka?

kan för lite om hur jag ska göra

är inte tillräckligt intresserad

har inte tid

spelar ingen roll, de lyssnar nog inte

annat

Till vem eller vart vänder du dig om du vill påverka något i kommunen?

någon jag känner

politiskt parti/ungdomsförbund

förening eller organisation

internet/sociala medier, t.ex Facebook

tjänstemän eller politiker

ungdomsråd el.dyl.

annat

vill inte påverka

vet inte

Skulle du vilja träffa politiker i kommunen?

Hur mycket bryr du dig om följande:

livsmedel du köper är producerat på långsiktigt hållbart sätt (t.ex. ekologiskt)

aldrig

ibland

alltid

varor/tjänster du konsumerar produceras på schyst sätt sätt, bra arbetsvillkor

arbetsvillkor, rättvisa löner

aldrig

ibland

alltid

källsortera/återvinna

aldrig

ibland

alltid

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

0% 10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

20% 30% 40% 50% 60%

15

tjej kille

ja 45% 33%

nej 55% 67%

kille

tjej

kille

tjej

kille

tjej

kille

tjej

kille

tjej


Trygghet

Om du tänker tillbaka på det senaste halvåret, har något av följande

hänt dig?

kille

tjej

Känner du dig trygg på följande ställen?

I hemmet

100%

80%

60%

40%

20%

0%

0% 20% 40%

tjej kille

I mitt bostadsområde på dagen På buss, tåg eller liknande

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

tjej kille

60% 80% 100%

Ja, alltid

Ja, oftast

Nej

Vistas inte

där

Ja, alltid

Ja, oftast

Nej

Vistas inte

där

I mitt bostadsområde på kvällen/natten

16

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

inte vågat gå ut

någon har hotat mig

någon har stulit från mig

blivit utsatt för misshandel

blivit utsatt för sexuellt

våld/utnyttjande

inget av detta har hänt mig

tjej kille

tjej kille

Ja, alltid

Ja, oftast

Nej

Vistas inte

där

Ja, alltid

Ja, oftast

Nej

Vistas inte

där


På väg till eller från skolan I klassrummet

100%

80%

60%

40%

20%

0%

På rasterna i skolan På ungdomens hus, fritidsgård el.dyl.

80%

60%

40%

20%

0%

På uteställen Ute på stan eller i centrum

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

På nätet

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

tjej kille

tjej kille

tjej kille

tjej kille

Ja, alltid

Ja, oftast

Nej

Vistas inte

där

Ja, alltid

Ja, oftast

Nej

Vistas inte

där

Ja, alltid

Ja, oftast

Nej

Vistas inte

där

Ja, alltid

Ja, oftast

Nej

Vistas inte

där

Har du blivit mobbad eller utfryst

det senaste halvåret?

17

100%

80%

60%

40%

20%

0%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

80%

60%

40%

20%

0%

tjej kille

tjej kille

tjej kille

tjej kille

nej 84% 90%

ja 16% 10%

Ja, alltid

Ja, oftast

Nej

Vistas inte

där

Ja, alltid

Ja, oftast

Nej

Vistas inte

där

Ja, alltid

Ja, oftast

Nej

Vistas inte

där


Var hände detta

annat

på nätet/i mobilen

på buss, tåg eller liknande

ute på stan, i centrum

på ett uteställe

på fritidsgård el.dyl.

i en föreningslokal

på träningen

på rasterna i skolan

i klassrummet

på väg till eller från skolan

mitt bostadsområde KVÄLL

mitt bostadsområde DAG

i någon annans bostad

i hemmet

0%

Har du det senaste halvåret upplevt att

du har blivit orättvist behandlad på ett

sätt så att du har mått riktigt dåligt?

Jag blev orättvist behandlad av av…

sjukvården

polisen/rättsväsendet

socialtjänsten

organisation eller förening

skolans personal

andra elever

annan person

annat

Av vilken orsak blev du orättvist behandlad?

vet inte

annat

religion

funktionsnedsättning

utseende

ålder

sexuell läggning

kön/könsidentitet

bakgrund/hudfärg

0%

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

18

tjej kille

nej 54% 77%

någon gång 35% 20%

flera gånger 11% 3%

10% 20% 30% 40% 50%

5% 10% 15% 20% 25%

kille

tjej

kille

tjej

kille

tjej


Hur bedömer du din hälsa, om du

ser tillbaka på senaste halvåret? Hur ofta är du sjuk?

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Hur ofta har du haft följande besvär under det senaste halvåret?

Huvudvärk

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

tjej kille

Känt dig stressad

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

tjej kille

tjej kille

mycket bra

ganska bra

varken bra

eller dålig

ganska dålig

mycket dålig

Varje dag

Flera gånger

i veckan

En gång i

veckan

Någon gång i

månaden

Mer sällan

eller aldrig

Varje dag

Flera gånger

i veckan

En gång i

veckan

Hälsa

Någon gång i

månaden

Mer sällan

eller aldrig

19

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Ont i magen

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

tjej kille

tjej kille

Svårt att somna

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

tjej kille

jag är inte

sjuk lika ofta

som andra

jag är sjuk

ungefär lika

ofta som

andra

jag är sjuk

oftare än

andra

Varje dag

Flera gånger

i veckan

En gång i

veckan

Någon gång i

månaden

Mer sällan

eller aldrig

Varje dag

Flera gånger

i veckan

En gång i

veckan

Någon gång i

månaden

Mer sällan

eller aldrig


Trött under dagarna

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Hur ofta händer följande?

Att du hoppar över frukosten

kille

tjej

0% 20%

Att du hoppar över lunchen

kille

tjej

0% 20%

Att du hoppar över middag/kvällsma

middag/kvällsmat

kille

tjej

tjej kille

0% 20%

Varje dag

Flera gånger i

veckan

En gång i

veckan

Någon gång i

månaden

Mer sällan

eller aldrig

20

Sovit dåligt på natten

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

40% 60% 80%

40% 60% 80%

40% 60% 80%

tjej kille

Mer sällan eller aldrig

Någon gång i månaden

En gång i veckan

Flera gånger i veckan

Varje dag

Mer sällan eller aldrig

Någon gång i månaden

En gång i veckan

Flera gånger i veckan

Varje dag

Mer sällan eller aldrig

Någon gång i månaden

En gång i veckan

Flera gånger i veckan

Varje dag

Varje dag

Flera gånger

i veckan

En gång i

veckan

Någon gång i

månaden

Mer sällan

eller aldrig


Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd eller svettas?

kille

tjej

Hur ofta brukar du?

Röka cigaretter

kille

tjej

Snusa

kille

tjej

Dricka folköl

kille

tjej

0% 10% 20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dricka starköl/starkcider/alkoläsk/vin/sprit

kille

tjej

30% 40% 50% 60%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

21

Varje dag

Flera gånger i veckan

En gång i veckan

Någon gång i månaden

Mer sällan eller aldrig

Varje dag

Flera gånger i veckan

En gång i veckan

Någon gång i månaden

Någon gång per år

Aldrig

Varje dag

Flera gånger i veckan

En gång i veckan

Någon gång i månaden

Någon gång per år

Aldrig

Varje dag

Flera gånger i veckan

En gång i veckan

Någon gång i månaden

Någon gång per år

Aldrig

Varje dag

Flera gånger i veckan

En gång i veckan

Någon gång i månaden

Någon gång per år

Aldrig


Hur får du vanligen tag på alkohol?

på annat sätt

beställer på näte

handlar utomlands

tillverkar själv

från annan vuxen

tar från mina föräldrar

får från mina föräldrar

kompisar, kompisars syskon

från syskon

köper själv i affären

dricker inte alkohol

Hur ofta blir du berusad av alkohol?

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

tjej

Får du dricka alkohol för

din/dina föräldrar?

Har du någon gång

använt narkotika?

0%

2% 4% 6% 8% 10%

kille

tjej kille

ja 6% 7%

nej 81% 74%

vet inte 13% 20%

tjej kille

ja, flera gånger 0%

ja, ett fåtal gånger 0%

ja, en gång 0%

nej 100% 98%

22

aldrig

12%

en gång om året eller mera

sällan

några gånger per år

någon gång i månaden

ett par gånger i månaden

någon gång i veckan

kille

tjej


Har du något extrajobb just nu

Hade du ett sommarjobb i somras?

Har det et hänt att du inte kunnat köpa något

du vill ha, och som många andra i din ålder

har, för att du eller din familj inte haft råd?

Skulle du kunna tänka dig att

starta eget företag i framtiden?

Har någon av dina föräldrar

ett eget företag?

Framtid

Vad skulle du helst vilja göra direkt efter grundskolan?

50%

40%

30%

20%

10%

0%

tjej

Arbete

tjej kille

ja 9% 10%

har försökt utan att lyckas 19% 13%

har inte försökt/vill inte ha 72% 77%

Vad skulle du helst vilja göra direkt efter grundskolan?

kille

23

tjej kille

ja 19% 24%

försökte utan att lyckas 13% 9%

sökte inte något 68% 67%

flera gånger

en gång

nej

tjej kille

ja 43% 46%

nej 7% 9%

vet inte 50% 45%

tjej kille

ja 28% 26%

nej 68% 67%

vet inte 5% 7%

gå gymnasiet i min kommun

gå gymnasiet i en annan

kommun

börja jobba

annat

vet inte

tjej kille

23% 10%

20% 21%

57% 70%


Tror du att du kommer att flytta

från kommunen där du bor?

Av vilken anledning tror du att du kommer flytta från kommunen?

jobb

studier

flick-/pojkvän, /pojkvän, kompisar

släkt och famil

bostäder i kommunen

större möjlighet utöva fritidsaktiviteter

vill prova på något nytt

annat

vet inte

Vad är det som gör att du vill bo kvar i din kommun?

jobb

studier

flick-/pojkvän, /pojkvän, kompisar

närheten till familj/släkt

närheten till naturen

närheten till stan

lätt att få egen bostad

större möjlighet utöva fritidsaktiviteter

annat

vet inte

Får du gifta dig/bli sambo med vem du vill i framtiden?

tjej kille

ja

91% 82%

ja, endast om personen har samma bakgrund som min familj (t.ex. religion religion)

nej

1% 4%

vet inte

8% 13%

Hur ser du allmänt på framtiden för din egen del?

kille

tjej

0% 10%

tjej kille

ja 52% 44%

nej 10% 14%

vet inte 38% 42%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

20% 30% 40%

24

7. Är mycket positiv

6.

5.

4. Varken eller

3.

2.

kille

tjej

kille

tjej

1. Är mycket negativ


Öppna frågor

B3. Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter, i så fall vilka?

Nej/vet inte (44) Jag tycker inte att det saknas fritidsaktiviteter. Jag är nöjd! Nej

men de saknas fritid överhuvud taget genom alla skola arbeten som ökas mer och

mer. Nej, jag bor bara långt bort från allt och alla.

Finns lite/inget att göra (7) Jao. Något roligt för ungdomar som bor utanför Mora.

Men jag kommer inte på nått just nu. Finns nästan ingenting att göra. Är mer att

man bara går runt utan att hitta på något. Jag tycker det ät mest så på helgen. På

vardagen är det mest plugg och vänner. Men är också så att det finns lite att göra

på vardagen. Man kan hitta på allt möjligt. Men det finns ganska lite att hitta på i

Mora förutom typ bowling och bio...

Mötesplatser (21) Nån ungdoms grejs i våmhus. Det är dött där. Ett ställe där det

finns roliga saker att göra, prata med kompisar, chilla och köpa fika. Ett ställe där

man kan vara på dagarna om man inte vill vara hemma. Inte som Rosa huset, det

ska finnas mer saker. Eller att det blir att stan är innomhus, så blir det mycket

trevligare att gå på stan. En rolig ungsimsgård, rosa huset har inget att göra!

Fritidsgård för högstadiet, med t.ex: Pingis, Air Hockey, Biljard.

Rosa Huset (7) Jag tycker att man ska "annonsera" mer om rosa huset/

ungdomsgården i Mora! Mer på rosahuset (typ mer aktiviteter, gratis kurser, och ett

till rosahuset fast det kan heta gröna/blåahuset) Jag tycker rosa huset borde vara

öppet på söndagar/mondagar med. Att dom ska anordna tex fester på rosa huset.

Typ gratis bio nån gång ibland och billigt cafe på rosa huset lr nåt. Jag tycker det

ska finnas ett cafe eller nåt ställe som man kan gå till efter skolan, för jag åker buss

och det går inte så många bussar, så jag brukar få lov att vänta jätte länge och inte

göra så mycket.

Disco/dans(11) Discon för 13-17 år typ som pub men inge alkohol och sont utan Dj

och dans varje eller varannan helg. Balett, streetdans, hip hop, latin.

Kultur (6) Arbeta/lära mer om musik. Konstkurser. Konserter och kurser för

ungdomar t.ex. skrivarkurs. Skådespel för föräldrar tillsammans med sina barn.

Pop. Teater

Aktiviteter (4) Jag tycket att det saknas aktiviteter på kvällarna. Om man sätter en

aktivitet på kvällen på kanske helger så kommer nog alkoholen att minska mellan

ungdomar. Och så får man någonting att göra om man har tråkigt på en helgkväll.

Fester (6) Fler tillställningar på helgerna som typ tivolin, festivaler och fester.

Spelhall (6) G.E.C game entertainment center, ett ställe där det finns många datorer

med en massa spel.

Internet- datacafé (6) Datorcafé där jag sitta med kompisar och göra det jag tycker

är roligast (spela) med kompisar istället för att sitta själv

25


Lan (3) NETSPLIT HELA ÅRET!

Lazerdoome/paintball (11)

Skatehall (8) Tjejskate. En inomhus skatepark för det är många som åker

skateboard och sparkcykel som inte är nöjda med våran skatepark.

Bättre/roligare badhus (10) Bygga om badhuset till äventyrsbad(vi kan bygga ut

några meter och nån mer rutchelbana och sån där virvell/fors.) Och i Mora simmar

jag i ssm! Och jag tycker att dom ska bygga ut badhuset så man får mer tränings

basänger!! Och kanske lite fräschare leksaker!!! D: Sen någon mer sak en bara en

rusche kana! OCH fixa till utomhus badet så man kanske kan vara där och bada

under sommarlovet! Och man kan ju bygga en varmvattens bassäng som man kan

bada utomhus på vintern!!

Äventyrsbad (7)

Sporter Mer allmänhetens åkning på Mora ishall. Simma (3), Fäktning (3),

Fotboll/Futsal (3), Pingis (2), Gym (2), Bandy, Skytte, Volleyboll, Tennis

Basket (15) ETT BASKETLAG FÖR TJEJER! Jag skulle lätt vara med i det laget.

Ishockey (10) Hockeylag för tjejer (5), Göra en tränings-hall (3)

Handboll (7) Jag tycker mora ska starta ett handbollslag för tjejer och killar.

Hästsport (7) Jag skulle vilja ha voltige på Mora ridklubben. Vi har redan ett ridhus

och ridbanor de ända som skulle behövas är bra hästar och en instruktör.

Badminton (4) Det finns bara en badminton klubb som bara är för typ

hobbyspelning. jag vill gärna spela i en träningsklubb och inte åka flera mil två

gånger i veckan för att träna i 2 timmar.

Gymnastik (4) Parkour. AG-gymnastik, Cheerleading, eurotramp studsmatta

Kampsport (4) Karate, taekwondo

Motor (4) Jag tycker det fattas en motorhus eller nå sånt med motorfordon, typ en

parkering där folk med olika fordon kan mötas och lite sånt. Mecka, skruva med

nån motor, svetsa på någon bil. Cross. En GoCart bana som inte är så dyr samt

liknande aktiviteter t.ex. sådant man kan göra med sina kompisar.

Affärer/shopping (13) Galleria. Intressanta ställen som inte är sportställen, tex

affärer. Mer affärer i Mora; Gina Tricot, New Yorker, Bik Bok, Max, Monki, Cheap,

Monday, skivaffär.

Kollektivtrafik (3) Det saknas platser att vara på, jag bor ute i en by så kommer

ingen stans typ. Det finns ju inga nattbussar så jag kommer inte in till Mora för där

finns Rosahuset och sånt men på Sollerön där jag bor finns det absolut ingenting

att göra. Jag tycker det borde finnas typ en fritidsgård eller massor av nattbussar

och mer bussar på helgerna! Att det går sena bussar (tex, kl 8-9) till Våmhus från

Mora. Ha det lättare att åka med kompisar till andra städer tex stockholm

26


Idrottshallar (4) En stort sportcenter (inomhus). En kombihall. Bra anläggningar

som man kan lira boll på. Stor träningsbyggnad.

Övrigt Va? Och kanske göra Gesundaberget ''bättre''. Bättre förutsättningar med

aktiviteter för ungdomar med tanke på ekonomi och skolgång. Ungvänster borde

finnas. Ja där jag bor (våmhus) finns det ingen fin badstrand! Den som finns i

våmhus har iglar, äckligt vatten (som man kan bli sjuk av!) Äklig sand, och mkt

mer! Jag tycker att Mora kommun anårdnar lite för lite saker i Mora. Ps. jag tycker

inte att vi ska bygga för mycket grejer och aktiviteter men lite saker att göra. Längre

lov. Vara med kompisar mera. Och på sommaren vill jag ha ett nöjesfält. Bättre

skola som man vill gå till. Gå promenader. Bygga om minigolf-banorna (Roligare

banor). En driftung skola där man kan gå med kompisar och kolla på när folk

kör.Vara med kompisar. Vara med sitt husdjur, t.ex. kanin. Ingen åldersgräns på

poker. Mångamassa. Poker för barn. Träna. Vara med kompisar/familjen. Läxor.

Leka med kompisar. Vara ute

D6. Vad vill du påverka?

Allt/det mesta (9) Åh svår fråga. Beror ju helt klart på! Men just nu vet jag faktiskt

inte. Vill ändra på väldigt mycket ju. Vissa saker i Mora måste bli bättre, det är de

jag vill vara med och ändra på. De viktiga frågorna inom ungdomar (4), och det som

man kan hjälpa till med.

Vet inte (11) Det visar väl sig. Kom inte på just nu men sen.

Jobb/bostäder (4) Mer jobb till arbetslösa.

Miljö (13) Ge mer pengar till soptippen för att de ska kunna sopsortera bättre och

ha fler anställda. Mer miljövänliga saker och möjligheter. Mer ekologiska varor i

affärerna och skolorna!

Vård/omsorg (7) Förlossningsvården. Ålderdomshem. Barnomsorg typ.

Äldreomsorgen (2). Läkaromsorg. Sjukvården.

Kollektivtrafik (23) Kollektiv trafiken borde vara billigare så man väljer det istället

för att ta bilen! I nu läget är det billigare att ta bilen ner på stan än att åka buss.

Bussar (vilka tider dom går). Mer bussar och såna saker i byar. Ungdomar som inte

bor i Mora ska kunna ta en buss och t.ex gå på Rosahuset. Bussar till små byarna

(Våmhus). Fler bussar/bättre scheman i skolan så man inte behöver vänta en

timme för att kunna ta sig hem. Fler sena bussar på kvällarna speciellt på helgerna.

Fler sittplatser på busshållsplatserna. Bussarna ska gå varje halvtimme och att

tågstationen borde byggas ut (Fixa banor uppåt i landet). Ungdomar som inte bor i

Mora ska kunna ta en buss in och gå till ex rosahuset för att det inte finns någon

fritidsgård där man bor, eller att den har stängt igen.

Trafik (11) Bättre gång- och cykelvägar (4). Att man det ska lämnas en remsa ren

snö som inte sandas som man kan åka spark på! :) Att dom som har körkort ska ta

det lugnt i hus områden där det kan finnas barn eller djur som kan springa runt så

att man tänker på att köra sakta så man inte kör över någon, sen att det ska plogas

på morgonen så att man kan gå till skolan utan att pulsa i massa snö så man blir

blöt. Gatorna ska bli säkrare. Lampor på grusvägarna (t.ex. Färnäs).

27


Skolmat (14) Skolmaten är under all kritik! Sylt till pannkakor.

Skola (30) Satsa mer på barn och skolor. Att eleverna ska få tycka vad de vill.

Ungdomar på skolarna ska kunna vara ute och göra saker på rasterna. Miljön i

skolan (4). Läsplattor till elever (eleverna borde få egna datorer om man inte har

råd). Bra läromedel. Inga läxor. Fixa skolhockeyn i Moras skolor! Idrottsaktiviteter i

skolan Våldet i skolan. Skolans prioritet. Utbildning. Renligheten i skolor.

Ekonomi (11) Mer pengar till ridskolor och till olika föreningar (2). Mer pengar till

skolorna så att man kan renovera (2). Vart pengarna som kommer till kommunen

tar vägen. Kommunen ska lägga mer pengar på evenemang. Importen. Jag vill

skicka mer pengar till kyrkan, för de gör ett bra jobb.

Droger/kriminalitet (8) Kriminaliteten (2). Det är grymt mycket ungdomar som

knarkar osv, och jag tro att många vuxna vet om det men bryr sig inte. Eller låtsas

som ingenting. Egentligen så tycker jag att man får göra som man vill, vill man

slösa sitt liv på droger så får man väl det så länge man är snäll och inte stör folk

runt omkring/blir våldsam. Fast det är ganska galet att folk börjar missbruka sånt

i sån ung ålder. Jag vill i stort sätt att alla ska ha det bra, jag tror inte folk mår

bättre av droger, alltså är det korkat.

Att butikerna ska sälja mindre alkohol/cigaretter för det är för mycket sånt. Att

ungdomar ska sluta röka, ta droger och sådant. Misshandel av barn i hemmet.

Mindre droghandling bland ungdomar.

Utveckling (6) Att göra Mora kommun till en ännu bättre kommun än vad den

redan är! Att vi inte ska bebygga all skog. Bygga hus, så staden blir större. Större

bio. Utelivet d.v.s. möjligheter till bättre förutsättningar på sjön i skogen. Vad man

bygger.

Inflytande/politik (15) Politiskt tänkande alltså synen på dem olika sätt att tänka

politiskt eller få rätt att rösta på dem parti jag vill ha som styrande. Hur barn och

vuxna påverkar/hur vi har det i samhället. Att samhället ska bli bättre. Hur mycket

vi ska få tycka till om. Viktiga frågor om framtiden! Jämställdhetsfrågor.

Invandringen (2). Vargdebatten.

Mötesplatser (17) Flera ställen där ungdomar kan träffas (2). Fritidgårdar (2). Att

det kan finnas mer att göra på t.ex. Rosa Huset. Rosahuset (mer saker där och vill

att det ska vara ett till Rosahus som kan heta gröna/blåahuset). Att dom har något

"hus" där ungdomar kan gå på kvällar när dom bara är ute och strosar på stan, och

det ska alltid vara öppet där. En parkering eller något där olika fordon och motor

intresserade kan träffas och så, någon liten klubbstuga kanske. Ungdomsställen för

vi ungdomar har väldigt tråkigt, men jag är raggare så jag sköter mig, mest ute och

cyklar men vanliga ungdomar kan bli påverkade att det inte finns något och göra så

dom börja röka/snusa/knarka. Har varit med om det! Att det ska vara mera dagar

man kan gå till en fritidsgård.

Idrott/anläggningar (33) Bättre/fler idrottsanläggningar/idrottsplatser (12). Idrott.

Skatehall (3). Fler möjligheter till olika idrotter (handboll, basket, volleyboll).

Idrottsföreningar t.ex. ridklubb (2). Nya hästar till Mora ridklubb. Mera ridsports

aktiviteter t.ex. voltige och terräng hoppning och att man får rida på elljusspår på

sommaren! Jag skulle vilja ha en jump cross bana (som en terräng bana fast

hindren är rivbara) i Mora som alla skulle kunna vara och hoppa (2). Ridlärare som

åker runt och har ridlektioner (i olika ridstillar) i byar i t.ex. Färnäs. Tjejer ska

också ha möjligheten att få spela ishockey. Bättre motocross bana.

28


Simhall (5) Bättre badhus. Jag går på simning och det skulle vara bra med mer

simbanor, och när man är där med kompisar så skulle det vara kul om det var ett

äventyrsbad med många rutchelbanor och basänger och inte bara en hel.

Aktiviteter/arrangemang (24) Saker man kan göra som ungdom, alltså inte

ungdomsgårdar utan aktiviteter. Saker för ungdomar att göra på fritiden, kvällarna.

Riktig festival, inte tre karuseller och en biljettkiosk. Ett nöjes fält och mer sommar

aktiviteter till ex: jet båtar och typ såna här bananer som man åker på efter en båt.

Mer saker att göra i centrum m.m. Jag skulle vilja ha flera aktiviteter (inte

ungdomsgård) t,ex. Lazerdoome, Parkour park. Att det ska finnas mer att göra, för

just nu finns det inget att göra, man typ ruttnar bort.

Handel (13) Att det kan byggas nån liten affär vid t.ex. Utmeland så att man inte

behöver gå till stan! Mer affärer (9). Hästaffären Hööks (3) vill vi ska komma till

Mora. För det skulle vara mycket bra för miljön och många har hästar och det

skulle uppskattas av alla häst människor i Dalarna! Affärer ska kunna vara öppna

lite längre än klockan sex så man har möjlighet att besöka affärer med föräldrar.

Data/Internet (3) Skaffa internet café (2). LAN på Mora parken.

Trygghet/mobbing (10) Rasim är också ganska populärt i Mora. De kanske inte

själva är rasister men det kan vara coolt att skrika neger eller nåt mot utlänningar,

vilket också är grymt korkat. Motverka diskriminering och rasism (4) både vuxna

och barn. Mer trygghet ute på gatorna (på kvällarna). Ha ett säkert samhälle. Se till

att alla människorna mår bra i kommunen. Kämpa för en fin, trivsam, glad liten by.

En gladare vardag.

Övrigt Cyklar som man kan hyra. G.E.C.! Våmhus camping som jag skrev innan!

Jag vill ta bort alla bilar, försäljning av cigaretter och alkohol, ta bort alla

asfaltsvägar och bygga cykelvägar. Många håller inte med en sån person som

skriver något sånt här. Och alla skulle protestera, politikerna skulle inte heller bry

sig. Alla skulle tycka att den personen var dum i huvudet, och jag vet själv att det

aldrig kommer hända. Men det är vissa av dem här sakerna som gör att vi snart

inte kan leva kvar på den här planeten längre. Ingen fattar vart vi är på väg. Vi åker

runt i bilar som släpper ut gaser, som sen ger oss själva cancer. Bara det är sjukt.

Samtidigt som dem här gaserna snart har tagit kål på hela planeten. Och det är

ännu sjukare. Sen när det lider mot helgen, så gillar vi att hälla i oss gifter så att vi

till slut inte kan gå, prata eller uppfatta saker. Samtidigt som vi gillar att ta en

"cigg" till spriten, och dra in ännu mer gifter i lungorna. Vi människor kommer att

gå under helt klart om det här inte slutar. Detta kanske låter överdrivet nu, men jag

kan satsa mitt liv på att jag har rätt. Allt detta kommer att överdrivas i framtiden.

Politikerna ställer frågor som, " Vad ska vi göra för att förminska förbrukningen av

droger och sprit?" Och "Hur ska vi göra för att rädda miljön?". Det alla politiker inte

fattar är att det inte går att "förminska" förbrukningen av sprit, droger och giftiga

utsläpp. Vi håller på att bli beroende av allt detta. Bort med all den här skiten på

direkten. Inte som dom brukar säga. Alla håller på att bli dumma i huvudet, och

det är dags att fatta att det vi håller på med inte är på lek längre.

29


Finns det, utöver de frågor som du nu har svarat på, något

mer som din kommun borde veta för att kunna göra

kommunen bättre för unga?

Skola (21) Inte mer än en läxa i veckan! Proven och läxorna kommer samma vecka

alltså allt på en och samma gång. Ge oss mer fritid (mindre läxor) och ge oss tid till

att umgås med kompisar under skoltid. På Morkarlbyhöjden stinker det svin

äckligt, utomhus och ibland inomhus. Fixa skolhockeyn i Moras skolor! Lyssna på

vad eleverna säger och skaffa lärare som inte trycker ner eleverna. Skaffa bättre

lärare som fattar något. Satsa på att göra skolan så bra som möjligt. Informera mer

om droger, alkohol, rökning redan i grundskolan eller åtminstone tidigt! I skolan

tillexempel, skulle det vara bra att få den hjälp man behöver. Det är väldigt många

på noret skolan som röker (2). Det är JÄTTEVIKTIGT att lärare och vuxna inom

skolans väggar inte missbrukar sin makt och de ska ALLTID(!) vara trevliga. Anställ

ordentligt utbildade rektorer och lärare. Det borde finnas läxhjälp utanför skolan

många dagar i veckan. Alla grundskolor borde dela ut datorer på högstadiet på

samma sätt som S:t Mikaelskolan. Fler gymnasieprogram. Bättre

fotbollsgymnasium i Mora. Jag tycker att det ska finnas kill- tjej toaletter. Skolmat

(6)

Mötesplatser (20) Aktiviteter utomhus, inte i ungdomsgårdar för där är det inte

roligt att vara, där är jag inte trygg! Att det ska finnas ett ställe där alla ungdomar

kan vara och ha det roligt. Att det ska finnas ett ställe som man kan gå till efter

skolan, som inte är så långt från skolan, kanske ett café eller annat. Ett fritids

ställe. Finnas flera dagar man får gå till en fritidsgård, det är bara en gång i veckan.

Något kul för ungdomarna, inte nå skit som bunken på Rödmyren. Jag tycker det

borde finnas ställen ungdomar kan umgås på under helger och kvällar. Fler

ungdomsgårdar som är öppen minst 16 timmar. Kul ställe att träffa kompisar på.

Kommunen jag bor i skulle kunna bygga ett ungdomsställe, där vi ungdomar skulle

kunna gå till på fritiden. Skaffa en till ungdomsgård. Skaffa som ett "hus" som alltid

är upplåst som man kan va i på kvällarna istället för att gå på stan. Skaffa

ungdomsgårdar i byarna runt i kommunen. Skapa mer aktiviteter på

ungdomsgården. Fixa en ungdomsgård som vi unga kan gå till om vi har tråkigt.

Mer fritidsgårdar.

Marknadsföring (3) Gör bättre reklam för rosa huset typ. Det borde marknadsföras

med nya, lite mer "spännande" fritidsaktiviteter så att alla har möjlighet att prova.

Informera om aktiviteter.

Kultur (4) Jag skulle vilja önska att det skulle finnas en författarklubb för unga som

skriver poesi/dikter/bok. Satsa mer på ungdomar som att utöka utbudet av

aktiviteter för unga, så som idrott och estetiska saker (läsa, skriva, spela teater,

måla, fota mm.) Mera discon. Musikaler och olika kurser för unga.

Data/Internet (6) Internetcafé. Netsplit! Bygg större lokal till Netsplit och ge dem lite

pengar (3). Jag tycker att ni ska köra på lite mer lan, som kommunen håller i så ni

får in lite cash så ni kan göra lite mer stuff.

Anläggningar/hallar (13) Stor inomhus idrotts hus där man kan träna, spela basket

med mera (4). Bättre badhus snälla! Bygga en till ishall (3). Inomhus skatepark (3).

Fixa till en sporthall

30


Idrott (10) Bättre hockeyträningstider (2)! Mer inriktad på att få in nya influenser

med sporter så att det inte bara är fotboll, innebandy och så vidare. Det borde

finnas lokala idrottsklubbar där man kan vara med och exempelvis styrketräna

eller vara ute och springa tillsammans. Yoga och andra balanserande "sporter"

borde erbjudas för ungdomar också, inte bara för äldre. Ha kvar Mora ridklubb!

Satsa mer på idrottsaktiviteter och roliga grejer för unga. Vill ha sumobrottning.

Hockey för tjejer!

Kollektivtrafik/trafik (12) Busstider (4). Se till att det finns fler bussar som går från

t.ex. Våmhus och Vattnäs till Mora och från Mora tillbaka till t.ex. Våmhus och

Vattnäs på helgerna. Bättre busstider till byarna! Busstiderna från Våmhus-

Nusnäs, det borde gå fler bussar och lite senare (2). Gratis buss. Sänka buss

priserna inom kommunen. Asfaltera den dåliga cykel banan från Vika till Mora.

Fritidsaktiviteter (18) Ha mer aktiviteter för ungdomar för dom som kanske är lite

annorlunda! Mer fritidsaktiviteter (7). Det borde finnas mer saker att hitta på och

göra, t.ex. en fredagskväll, att det är någonting som händer som man gå på å ha

kul, istället för att man ska drälla runt på stan. Finns mycket för gamla, inget för

unga. Mer fester (2). Mer saker att göra på framtiden (2). Skaffa mer att göra

UTÖVER ungdomsgård. Roligare aktiviteter. Ungdomsaktiviteterna suger. Fordons

parkering/hus, där folk som är fordonsintresserad och motor intresserad kan

träffas med olika fordon och sånt. Lasergame (2). Fler airhockeyspel.

Affärer/shopping (8) Fler,bättre och modernare butiker, t.ex. max (2), gina tricot (3),

monki (2), bik bok (2), new yorker (3), teknik magasinet (2), holliseter, buttricks. Att

det borde finnas flera affärer, och minst ett köpcentrum. Det finns ingenting att

göra om man inte vill gå på någon aktivitet. Gubben i godis affären på kupolen kan

väl komma till Mora! Göra Moras köpcentrum lite bättre och trevligare. Spelhall.

Fixa en ny klädaffär, Shuck/Bluefox! Jag har inte stilen som alla andra. Så jag vill

ha Bluefox eller Schock här så jag slipper åka till Stockholm/Göteborg och köpa.

Trygghet (6) Vi behöver känna oss mer trygga när vi är ute på kvällarna.Mer

trygghet på gatorna under natt/kvällstid då framför allt en flicka ska kunna gå ute

på vägarna utan att bli störd av bilar på olika situationer. Alla unga har det bra, om

det inte gäller att man blir slagen av sina föräldrar eller att ens föräldrar inte bryr

sig om en. Har man föräldrar som bryr sig om en, mår man alltid bra. Gör man inte

det då, är man oförskämd. Mer koll ute på gatorna. Mindre mobbning,

diskriminering, rasism och sånt. Gör så att vi känner oss mer trygga, att det inte är

massa folk som är ute och dricker osv.

Droger/kriminalitet (7) Ni borde veta mer vad visa ungdomar håller på med. Liksom

jag känner folk i min ålder (14-16) som röker och dricker varje helg. Det är helt

sjukt. Fan säger ja. Deras föräldrar inte bryr sig så mycket, men kommunen borde

göra det. Eller?! Det borde finnas mera idrotts aktiviteter mm för ungdomar för på

så vis kan brott och vandalism samt narkotika och sprit minskas för ungdomar

anser jag. 18 års gräns på systemet. Att poliserna är trevligare vid möten vid Atraktorer

och epa-traktorer. Hitta på någonting kul för ungdomar som vi kan göra

på helger och sånt så man kan försöka få dom som är yngre att sluta dricka. Jag

får dricka för mina föräldrar men de e bara öl men jag brukade ta lite brännvin från

far min men jag har slutat och en gång drack jag 15 7.2 öl direkt efter varann men

jag blir aldrig berusad och det är inte det man är ute efter/smaken. Mindre

cigaretter.

31


Ekonomi/inflytande/politik (14) Pengarna som kommunen har bör spenderas

bättre, det är trots allt vuxna som jobbar med att fördela pengarna så det borde gå

att få det bättre. När man tar kontakt med en politiker eller vill veta vad som är på

gång i kommunen ska man få ett direkt och ärligt svar, alla har rätt att få veta! Det

ska finnas hjälp att få med att hitta sommarjobb (2) och extrajobb! Invandrarna ska

ut från Sverige. Lyssna på vad ungdomar vill (4). Fler politiska föreningar

(ungvänstern). Sluta spara pengar på skolan som är viktig! och lägg ner landstinget.

Vad dom lägger pengar på som inte är sportsligt. Va inte så jävla snåla. Kommunen

jobbar så långsamt. En gång i månaden skulle alla häst människor kunna träffas

och prata om saker som skulle kunna ändras i länet!. Att kommunen ska hålla koll

på vad människor gör, och inte sitta med tummen i röven och bara glo, utan att

försöka faktiskt göra nått! Ni är en hop människor med för mycket makt!

Övrigt Hjälpa ridanläggningar. Hjälpa sjukskrivna. Jag har redan skrivit vad jag

vill påverka i min kommun, Tack för mig!! Åke måste ha högre lön. Jag tycker att

det mesta är bra här, än så länga har jag inte haft några problem. Sätt istället 14årsgräns

på energidrycker! För alla ungdomar har en dröm och få köpa energidryck.

Skrota alla Saabar.

Vet inte (20)

Nej/inget (36)

32

More magazines by this user
Similar magazines