Internationellt fackligt arbete - IF Metall

metall.se

Internationellt fackligt arbete - IF Metall

2

IF Metalls internationella arbete - rapport från

förbundsstyrelsens internationella initiativ

Innehållsförteckning

Om gruppens arbete ..................................................3

Övergripande slutsatser ................................................. 4

Våra motiv och målsättningar ......................................9

Förändrade förutsättningar för fackföreningar

i globaliseringens tid .................................................12

Fackföreningarna i världen i dag ................................. 12

Fackföreningsrörelsen utmanad .................................. 15

Möjligheter till facklig tillväxt ..................................... 16

IF Metalls internationella fackliga relationer ............... 20

Arbete inom fackliga internationella organisationer .. 20

Fackligt arbete i internationella företag ..................... 26

Fackligt utvecklingssamarbete .................................... 35

IF Metalls internationella fackliga och politiska

verktyg .................................................................... 37

ILO:s kärnkonventioner ............................................... 37

OECD:s riktlinjer för multinationella företag ............ 41

Uppförandekoder och företagens sociala ansvar ........ 42

Internationella ramavtal .............................................. 45

Internationella sympatiåtgärder ................................. 49

Handelspolitik för små och stora länder ..................... 50

Fackföreningsrörelsen kan påverka politiken ............ 54

Samarbetet inom EU .................................................... 56

Stöd för en demokratisk utveckling ............................. 61

Kina ............................................................................... 62

Internationellt fackligt arbete

More magazines by this user
Similar magazines