Internationellt fackligt arbete - IF Metall

metall.se

Internationellt fackligt arbete - IF Metall

4

Arbetsgruppen ville dessutom ta tillfället i akt att beskriva

IF Metalls internationella arbete och formulera

IF Metalls policy på det internationella området.

Rapporten inleds med att utgångspunkterna och motiven

till IF Metalls internationella arbete slås fast. Därefter

beskrivs den fackliga världskartan och de aktuella utmaningar

som fackföreningsrörelsen står inför på global

nivå. IF Metalls syn på

Med företagens internationalisering

arbetet inom de fackliga

och den alltmer globala utvecklingen internationella organi-

kan våra fackliga mål inte uppnås utan sationerna och fackligt

ett nära samarbete med fackföreningar

arbete i internationella

i andra länder.

företag behandlas. Vidare

görs en genomgång av förhållningssätt

till de internationella fackliga och politiska

verktyg som fi nns att arbeta med för att uppnå IF Metalls

mål i det internationella fackliga arbetet.

Övergripande slutsatser

Nedan sammanfattas de huvudsakliga resultaten och

slutsatserna.

Motiven till vårt internationella arbete

IF Metall företräder sina medlemmar i deras egenskap

av anställda inom industrin. Med företagens

internationalisering och den alltmer globala utvecklingen

kan våra fackliga mål inte uppnås utan ett

nära samarbete med fackföreningar i andra länder.

Internationell solidaritet är till nytta både för våra

Internationellt fackligt arbete

More magazines by this user
Similar magazines