PDF 537 kB - New window

fil.lu.se

PDF 537 kB - New window

• Den naiva bilden av vetenskapen är att den

grundas i observerbara fakta.

(a) Fakta ges direkt genom omsorgsfulla, fördomsfria

observatörer via sinnena.

(b) Fakta föregår teorin och är oberoende av denna.

(c) Fakta utgör en fast och tillförlitlig grund för

vetenskaplig kunskap.

Fakta här är ungefär korrekta observationspåståenden i

stil med ”stenen föll neråt”, ”vattnet började koka” etc.

More magazines by this user
Similar magazines