Kollektivavtal –vad är grejen? - Kommunal

kommunal.se

Kollektivavtal –vad är grejen? - Kommunal

Kollektivavtal

–vad är grejen?


Det är skönt när det fi nns avtal om lön och andra villkor.

Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den

som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att gå med i facket.

Vilka bryr sig mest

om att du ska få

bra lön och andra

villkor på jobbet?

Du och dina jobbarkompisar.

Arbetsgivaren och närmaste chef.

Vi i Kommunal tror att du valde det här alternativet.

Fast det fi nns många arbetsgivare som vill ha väl fungerande arbetsplatser.

Där har man också avtal med facket om vad som ska gälla.

Det facket och arbetsgivaren kommer överens om skrivs in i

ett avtal. Överenskommelsen gäller till exempel alla barnskötare

på en arbetsplats, oavsett om de är med i facket eller ej. Det är

därför det kallas för kollektivavtal – det gäller hela gänget – hela

kollektivet. Alla ska få minst den lön som avtalet säger. Annars

faller hela idén med att ha avtal, man har ju ändå ingen koll.

*kollektivavtal


Ska Ska du du börja börja

krångla krångla nu? nu?

Vi betalar

ju redan

bra löner.

Här har vi

inte tid med

pappersjobb.

Du får andra

förmåner istället,

som gymkort och

personalutfl personalutfl ykter ykter

varje år.

Det där

fi nns det

lagar som tar

hand om.


Spelregler ger arbetsro

– och sinnesfrid

Det fi nns ingen lag om lägsta lön i Sverige.

– Däremot fi nns det lagar om bland annat arbetstid, semester,

säker arbetsmiljö, ledighet för studier, och om anställningsskydd

– så att man inte kan få sparken hur som helst.

– Istället är det facken och arbetsgivarnas organisationer som

förhandlar fram lägsta nivå för lön och andra villkor på jobbet.

– När så gott som alla är med i facket blir det lättare att stå på

sig om det blir tuffa förhandlingar. Är bara få med blir facket

svagare och villkoren på jobbet snabbt sämre.

– Att vara med i facket är att vara en bra jobbarkompis – även

med andra som har samma jobb fast på andra arbetsplatser.

Därför behöver vi ha koll* på jobbet:

Kollektivavtal är som spelregler – de talar om vad som gäller.

Det blir mindre tjafs och mer arbetsro. Inte bara på ditt eget

jobb utan i samhället i stort.

Samma jobb – sämre villkor, vem tjänar på det?

Allt mer av den service som samhället står för utförs numera av

anställda i privata företag. Pengarna till löner och sånt kommer


fortfarande från skatten som invånarna betalar. För kommuner,

landsting och regioner är det självklart att ha kollektivavtal.

Kommunal tycker att privatanställda som gör samma jobb också

ska ha bra lön och trygga anställningar.

Med ok lön och tydliga villkor på jobbet kanske du stannar längre,

utvecklas och trivs. Det är bra både för dig och för företaget du

arbetar hos.

Personalmöte

med lön på arbetstid

Skönt Skönt Skönt

att att att veta veta veta vad vad vad

som som gäller! gäller!

Personalmöte efter

arbetstid, fast chefen

bjuder på mackor.


Förr i tiden hade var och en sin egen överenskommelse med arbetsgivaren.

Den som accepterade lägst lön fick det lediga jobbet. Men

det där tröttnade allt fler på. Man samlades, började prata om hur

det kunde bli bättre. Såg vinsterna med att hjälpas åt. Ett stort steg

framåt tog de som 1910 bildade fackföreningen Svenska Kommunalarbetareförbundet,

Kommunal . De kom överens om att aldrig sälja

sig till underpris och fick arbetsgivaren att teckna kollektivavtal.

Det fackliga löftet


Det

lönar sig

att ha

koll* på

jobbet

Jämför själv!


Löneökning.

Vård, sjuklön och sjukpenning.

Mer pengar när du är sjuk.

Lagstadgad rätt till föräldrapenning

som baseras på din inkomst.

Extra pengar från arbetsgivaren vid föräldraledighet.

Kompletterande sjukförsäkring,

arbetsskadeförsäkring och livförsäkring.

Fem veckors semester.

Möjlighet till mer än fem veckors semester.

Semesterersättning.

Möjlighet till lite högre semesterersättning.

Extra ersättning för arbete på obekväm tid.

Extra ersättning vid övertidsarbete.

Möjlighet till annan förläggning av arbetstid

än vad lagen säger.

Extra insättning till pension.

*kollektivavtal

Utan koll* Med koll*

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?


Hur är det

på ditt jobb?

Allt beror på vilket kollektivavtal som gäller för dig. Jobbar en kompis

med samma sak men på en annan arbetsplats? Inte säkert ni

har samma avtal för det. Bäst är att ha koll på sitt eget!

Här har ingen koll*...

Prata om det med jobbarkompisarna på din arbetsplats. Ta upp det

med chefen. Känns det motigt? Kontakta Kommunal - vi hjälps ju åt!

Tror vi har koll*...

Fråga jobbarkompisarna eller chefen om avtalet fi nns att läsa på

jobbet. Fråga Kommunal nära dig. www.kommunal.se/kontakta oss

Vi har koll*!

Bra. Fortsätt med det! Våga vara lite jobbig om något känns

oklart. Ställ frågan: Stämmer det här verkligen med kollektivavtalet?

Ta hjälp av Kommunal när det kärvar.

Kommunal har över 100 års vana vid att ta snacket med chefer som

krånglar. Vi hjälps åt att fi xa bra löner och arbetsvillkor för medlemmarna.

Varje krona i högre lön kommer ur envisa förhandlingar.

*kollektivavtal


Det lönar sig att ha koll* på jobbet!

Vill du veta mer om Kommunal?

www.kommunal.se

Bli medlem direkt

www.kommunal.se/blimedlem

Följ oss på Facebook och Twitter

@FacketKommunal

Kommunal (sida)

*kollektivavtal

Art nr 978 91 7141 938 5. 2011. Text: Anna Norrby. Foto: Istockphoto, Scanpix, Johnér. Tryck: DanagårdsLiTHO. Hemma.

More magazines by this user
Similar magazines