Magasin - Ung&Dum

ungochdum.se

Magasin - Ung&Dum

Här har vi samlat några grymma argument för alla oss som vill ta

debatten mot rasismen! Vi har plankat dem rakt av från Ungdom

Mot Rasism. Detta är en organisation som jobbar med att visa hur

rasism tar sig uttryck i Sverige och peppar alla oss som vill jobba för

ett demokratiskt samhälle där alla har samma rättigheter och möjligheter.

Det är lätt att gå på rasismens myter. Dom används för att skapa en

hotbild mot samhället och det ”svenska” som vi måste skydda oss mot,

men när vi kikar närmare på dem blir det tydligt att RASISMEN LJUGER.

Rasismen påstår ofta att det

största problemet är “svenskfientligheten”.

Vidare menar de

att “svenskar” är mer utsatta för

diskriminering i samhället är

“invandrade”. Men kan det

verkligen stämma?

* R asismen påstår ofta att “svenskfientligheten”

är utbredd och ett

större problem än all annan form

av rasism. Men enligt Brottsförebyggande

Rådets rapport om

hatbrott 2009 var endast 4 % av

alla hatbrott riktade mot svenskar

resterande 96 % var riktade mot

minoriteter i Sverige.

* Det är 50 % svårare att få jobb

om du har ett arabiskt klingande

namn än ett svenskt klingande

namn. Rasismen är alltid störst

mot de personer som avviker från

normen, inte tvärt om!

Rasismen påstår ofta att det pågår en

“fri massinvandring” till Sverige. Men pågår

det en oreglerad massinvandring till Sverige?

* Sverige har en reglerad invandring. Endast 27

procent av alla asylsökande fick asyl förra året.

Detta är inte en fri invandring!

* Det finns mer än 16 miljoner flyktingar i världen,

endast 8 000 fick stanna i Sverige. Detta är inte

en fri massinvandring!

* Visste du att den absolut största gruppen som

fick uppehållstillstånd i Sverige förra året var

återvändande svenskar, alltså svenskar som

bott utomlands i mer än 4 år och som vill flytta

tillbaka till Sverige?

Rasismen påstår ofta att det pågår

en “islamisering” av det svenska

samhället, att Sverige kommer att

anpassas och så småningom tas

över av religionen Islam. Men har

rasismen några belägg för detta

påstående?

* Sedan 1930 är det förbjudet att

folkbokföra människor i Sverige efter

religiös tillhörighet eftersom detta

strider mot religionsfriheten och de

mänskliga rättigheterna. Därför är

det omöjligt att mäta den påstådda

”islamiseringen”.

* Det finns 10 moskéer i Sverige,

jämfört med 3400 kyrkor. Vad tror

du påverkar vårt samhälle mest?

* F lera personer som påstått att det

pågår en islamisering av Sverige har i

efterhand fått ta tillbaka detta då det

inte finns någon fakta för att bevisa

detta.

* F örra året begicks det 515 terrordåd

i Europa. Endast 1 genomfördes av

en islamistisk grupp. Värt att tänka

på då någon pekar ut muslimer som

terrorister.

* R asister och nazister har begått 14

politiska mord de senaste 10 åren

i Sverige, Islamister har begått 0.

Vad är det egentliga hotet mot den

svenska demokratin?

* R asismen ljuger om att Sverige

kommer få en muslimsk majoritet.

Högst födelsetal finns inte i invandrartäta

kommuner, utan i Norbergs

kommun i Västmanlands län.

Rasismen påstår ofta att integrationspolitiken

totalt har misslyckats i Sverige.

Men i grunden handlar detta om en

förvrängd syn om att människor som

kommer till Sverige ska ”assimileras”

och inte integreras. Vad betyder det att

assimilera och varför går det inte att

förena med integration och demokrati?

* Assimilering betyder ungefär att en

grupps ska anpassa sig efter en annan

grupp medan integration betyder

att båda grupperna måste anpassa

sig efter varandra och mötas på

halva vägen.

* Assimilation är en strukturell

diskriminering. Assimilation handlar

i grunden om en social konstruktion

av en homogen kulturell gemenskap,

ett ”VI”, som alla människor i ett

land förväntas efterleva för att bli

accepterade. Människor som inte

är en del av den kulturella gemenskapen,

ett ”DOM”, är inte heller

välkomna i det landet.

* Assimilation går inte att förena

med en demokratisk stat. Sverige

slutade officiellt att driva en aktiv

assimilationspolitik efter 1970-talet.

Det var ett naturligt steg att ta då

ett demokratiskt land inte kan driva

en politik som syftar till att påtvinga

människor en viss kulturell identitet.

* Integration är ömsesidig. Alla som

faller utanför normens ”VI” riskerar

att ställas inför en hårdare vardag än

de som faller innanför normen. Alla i

samhället måste bära ansvaret för att

integrationen, inte bara vissa grupper.

LÄS MER OM RASISMENS MYTER PÅ www.umr.se

Källa: http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande/

Källa: http://www.migrationsinfo.se/migration/varlden/flyktingar/

Källa: http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/

Källa: http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____6074.aspx

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Mosk%C3%A9er_i_Sverige

Källa: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5984647.ab

Källa: http://www.europol.europa.eu/publications/EU_Terrorism_Situation_and_Trend_Report_TE-SAT/TESAT2009.pdf

Källa: http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/peterkadhammar/article6763836.ab

Källa: http://korta.nu/SCBfruktsamhetstal

Källa: http://korta.nu/BRAhatbrott2009

Källa: http://www.fof.se/tidning/2008/7/etnicitet-ett-hinder-i-okvalificerade-yrken

Källa: Carlsson, M. och Rooth, D-O. (2007), ’Etnisk diskriminering på svensk

Källa: Dahlström, Carl: ”Nästan Välkomna”, sid. 91-94 (2004)

Similar magazines