Karina Jutila Björn Sundell

e2.fi

Karina Jutila Björn Sundell

Könsfördelning för sannfinländarnas anhängare (%)

68

nerna i hela världen att Finland är självständigt och välmående, och

vi kan vara oerhört stolta över detta”. 2

Sannfinländarnas frammarsch beror till stor del på Timo Soini,

precis som Finlands landsbygdsparti förlitade sig på Veikko Vennamo.

Detta är ett skolexempel på karismatiskt ledarskap, där ledaren

på ett minnesvärt sätt klarar av att sammanlänka klara och tydliga

åsikter som skiljer sig från andras, ett uttryckssätt som är tillspetsat

folkligt samt den personliga kontakten i möten med medborgarna.

Han inspirerar folk och vädjar till sina anhängares känslor.

Soini har den förmåga som är typisk för en karismatisk ledare,

dvs. att få rentav odelad uppskattning och förtroende bland folk i

sina egna led. Parti- och opinionsledarens ställning är således stark.

Som EU-parlamentariker och långvarig riksdagsledamot tillhör Soini

den politiska eliten i Finland, men framträder i sina egna led som en

folkets man och som en motkraft till ”de höga herrarna”.

Soini fungerar som en rollmodell för sina efterföljare som vill ha

förändring. Det är en i många avseenden ostrukturerad allmän protest

som personifieras i Soini. För sina anhängare skapar han ett gemen-

1 Uppgifterna grundar sig på det representativa urval som samlades in av TNS

Gallup under veckorna 1-7/2011 (exkl. Åland), N=3912.

32

2 Sannfinländarnas program inför riksdagsvalet 2011.

Kvinnor

Män

Källa: TNS Gallup 1

Sannfinländsk populism – roligt eller fult?

7

More magazines by this user
Similar magazines