KH2010 Fraktionsutskick - Ulvar - Krigshjärta

krigshjarta.com

KH2010 Fraktionsutskick - Ulvar - Krigshjärta

Tariqs namn nämns med bävan.

315 september: Ni hör rykten om Tariqs död spridas i Jorgala. Dog han där uppe i norr? Vad

hände egentligen. Ett par av er var med, men myten om Tariq är stark och har svårt att dö.

Brödraskapet anser honom var odödlig och deras guds son. Efter de inledande slagen i norr

mot Gillet var det ingen som visste var Tariq eller hans kropp tagit vägen.

315, oktober-november: Cordoviens trupper i norr kämpar desperat för att stoppa upp Gillets

frammarsch. Men bit för bit måste man släppa ifrån sig Jorgalsk mark. Ni har en känsla av att

förlusterna varit mycket större än era högre befäl velat medge. Många civila flyr undan kriget

söderut eller norrut.

315: December. När vädret blir sämre får Gillet svårare att avancera. Många ulvförband

opererar utefter Gillets försörjningslinjer och saboterar transporter av mat och

krigsmateriel. Tillslut lyckas falkförband gräva ner sig och stoppa upp Gillets offensiv i norr.

Under hela vintern bekämpar ulvförband Gillet i deras ställningar och fortsätter slå till bakom

deras linjer. Gillets artilleri hamrar mot Cordovernas befästningslinjer och falkgardister reparerar

och förstärker. Framstötar görs från båda sidor men slås tillbaka och inga avgörande slag sker.

316. april. Jorgaliens folkarmé understödda av Cordoviens gardister befriar områden som

Gillet tagit i södra Jorgala. Berättelsen om den segern återges på alla håll i Jorgalien. Leve

Cordovien! Leve Jorgalien!

20 maj, 316. Ulvar börjar samlas i Hellefiord för uppdrag.

1 juni, 316. Ulvarna lämnar för första uppdrag.

3 juni, 316. Ulvarna ankommer Fromdal, byn som blir bas under uppdraget. Fromdal ligger åtta

mil söder om Hellefiord och är en mindre by. (Ej med på kartan i kommande avsnitt då den är

för liten)

8 juni, 316. Första närkontakt med partisaner.

16 juni, 316. Första byte av pilar, sedan området undersökts noga. Inga skadade på vardera

sida hittills.

Administrationen i Fromdal berättar att en kustby har blivit bränd av brödraskapet och det

väcker stor vrede och sorg. Administrationen talar länge om Gillets ondska, att alliera sig med

brödraskapet som begår sådana dåd.

316, början juli. Nyheter från Ödved i norr om nya partisanattacker. En vagn med soldaeskort

överfölls på vägen mellan Ödved och Hellefiord.

12 juli, 316. Partisanledare förd till Fromdal, fängslad. Jaque skadad och vårdas för att senare

skickas tillbaka till Hellefiord.

More magazines by this user
Similar magazines