KH2010 Fraktionsutskick - Ulvar - Krigshjärta

krigshjarta.com

KH2010 Fraktionsutskick - Ulvar - Krigshjärta

Rykten går att Gillet använder luftskepp för att landsätta trupp bakom Cordovernas linjer. Det

skapar viss oro bland byborna i Fromdal, då det plötsligt känns som byn inte är lika säkert bara

för att det ligger långt från kusten.

15 juli, 316. Partisaner anfaller Fromdal i försök att frita ledaren. Flera dödas av ulvar och

milis. Gael skadad, skickas också tillbaka till Hellefiord. Tillsammans med Gael eskorteras

också fången. Vid era inledande förhör med fången lyckades ni inte få ut några detaljer, men

ni förstår att ormar nu kommer ta över förhören och att de snart kommer veta precis allt som

partisanledaren har att berätta.

20 juli, 316. Ulvarna lämnar Fromdal efter vila och går mot Ödved efter nya order.

21 juli, 316. Bielke ansluter till gruppen som ersättare för Jaque, ännu har ingen ersättare för

Gael anlänt.

22 juli, 316. Ulvarna går in i Ödved.

Lokal geografi

Nedan är en lokal karta över regionen. Avståndet mellan Hellefiord och Havstuna är 10-12 mil.

Det är fyra mil eller en ungefärlig dagsmarsch mellan Hellefiord och Ödved. Kuststräckan som

syns är endast en mindre del av Jorgalas kust, nånstans mitt i landet.

Havstuna är en större hamnstad med befäst hamn och kraftiga murar kring de inre delarna av

staden. Hamnen och floden skyddas av katapulter och balistor. Stadskärnan är gammal, liksom

murarna. Runt yttre delen av staden går en vall med en stockpallisad uppförd av Skaegi.

Floden som rinner förbi Hafstuna är både bred och djup och kan seglas åtminstone upp till

Inselburg av medelstora skepp. Mellan Hafstuna och Hellefiord finns bara en fast överpassage

vid en by och det är med färja.

Hellefiord är en något mindre stad. Den är uppförd av Skaegi och har inga stenmurar. Däremot

en hög jordvall med kraftig stockpallisad. Hamnen är medelstor och många skepp kan ankra

utanför Hellefiord i sjön Bjartvatn.

Från Bjartvatn norrut går en mindre flod som är farbar med mindre skepp en liten bit och sedan

med skeppsbåtar nästan hela vägen upp till Ödved. Norr om Bjartvatn finns ett vadställe där

man kan ta sig över med hästar, och större vagnar. Vattnet är över en meter djupt men inte så

strömt vid vadstället.

Öster om Ödved ligger hövdingagården Raudengir. Den kan sägas vara en mindre by och den

största gården där hövdingen bodde är omgärdad av stockpallisad. Hövdingen antas vara död

sen Cordovernas invasion och gården bebos av Jorgaler och Cordover.

Följer man flodsystemet inåt i landet kommer man till en sjö där det finns en stor fästning på en

ö, Inselburg. Den är numera kontrollerad av Cordovska styrkor.

More magazines by this user
Similar magazines