KH2010 Fraktionsutskick - Ulvar - Krigshjärta

krigshjarta.com

KH2010 Fraktionsutskick - Ulvar - Krigshjärta

unt och inventerade alla gårdar i sina byar och undersökte vilka resurser som nu kunde

betraktas som byns gemensamma. Dessa fördes sedan till byarnas gemensamma förråd eller

vidare till närmaste större stad om byn hade ett överskott. Något som inte alltid var uppskattad

av Jorgalerna i byarna. Men de flesta Jorgalerna fick det ändå bättre materiellt sätt efter

Cordovernas ankomst.

Boskapsskötseln i byn har samordnats och det existerar inte längre några gårdsflockar som

tidigare var fallet. Boskapsskötseln sker nu utanför byn gemensamt organiserad på de gårdar

som har bäst betesmarker. Rationellt och i enlighet med Cordovsk ordning och många Jorgaler

verkar också förstå fördelarna.

Alla byar i Cordovien och Jorgalien har en produktionskvot att uppfylla. Detta betraktas

av Cordover som något mycket viktigt och man sätter en stolthet i att fylla och överträffa

produktionskvoten. Vilket också bidrar till att många Cordover arbetar lite hårdare än vad de

faktiskt skulle behövt. Jorgalerna däremot verkar inte förstå vikten att bidra så mycket man kan

till bättre behövande regioner och kriget i norr. Lata drar de ofta benen efter sig.

Det finns en misstanke om att många jorgaler stoppar undan saker för egen del men inget har

gått att bevisa utan att kränka Jorgalernas integritet på ett oönskvärt sätt. Målet är ju trots allt att

komma överens och tillsammans bygga upp Jorgalien. Då måste man gå lite försiktigt fram.

Rykten och samtalsämnen

Rykten om Svarta solen

De flesta av er har personliga erfarenheter av svarta solen. Ni betraktar dem i många fall

som krigets gamar och havets avskum. Dock vet ni att det finns olika klaner, med delvis

olika inriktning inom brödraskapet. En del verkar närmre knytna till Gillet än andra, trots att

alla med jämna mellanrum verkar stå och mässa till sina gudar och göra blodsoffer. En del

har blå turbaner och andra röda. Men i slutändan är de ändå fienden som ska bekämpas.

Rykten och fördomar om Danna’gil

Långt ifrån alla Cordover uppskattar Danna’gil och många ser på dem med misstänksamhet

trots att man varit allierade i många generationer. De är trots allt inte mänskliga. Danna’gil har

en benägenhet att hålla sina hemligheter för sig själva och det spär på misstänksamheten och

fördomarna hos vanliga Cordover. Välj själv vilka saker din karaktär tror på och vilka åsikter du

har om Danna’gil.

Danna ‘Gil håller sig inte bara på sin ö. Det finns dangilskt blod hos ett inte försumbart antal

cordover, halvblod som lever med er andra, vanliga människor. Inte sällan har de goda

positioner och agerar i administrationen. Det är inte långsökt att tro att deras handlingar

styrs inte bara med Cordoviens bästa för ögonen, utan även utifrån Danna ‘Gils intressen.

Halvbloden sägs till och med ha infiltrerat Salen och försvagat krigsinsatsen i Jorgala.

Danna ’Gil verkar alltid bära med sig en sorts lysande gröna stenar som de kallas celester, mer

eller mindre synligt. De har ett onaturligt starkt intresse för dessa märkliga ädelstenar och verkar

göra allt för att komma över eller ha kvar dem. Några insatta hävdar att celesterna verkar som

More magazines by this user
Similar magazines