Årsredovisning 2005 Stall Röd - Travkompaniet

travkompaniet.se

Årsredovisning 2005 Stall Röd - Travkompaniet

~1J

Travkompaniet Stall Rod AB (publ) Arsredovisning 2005

org nr 556606-9349

NOTER

Not 7

Upplupna intäkter 2005 2004

Upplupna tavlingsintakter 2 800 168 667

Ovrigt = 1 880

2800 170547

Stockholm den / ~/~ ~v5 ~

~B~yche ~1sSkmd ~sN~on

Ordforande VerkstOllande direktOr

Mm revisionsberaftelse har lamnats den ~ 3 wtm4-$ .2. Oo

Hans Akervall

Auktoriseradrevisor

More magazines by this user
Similar magazines