Urban Bäckström - Aktiespararna

aktiespararna.se

Urban Bäckström - Aktiespararna

Turbulenta finansmarknader

Hur bör en aktiesparare navigera?

• Sidledes aktiekurser i tio år

• 2000-talets första globala finanskris

• Finanskriser vanligare än vi tror

– Stora finansiella cykler

– Tydligt mönster

– 1857, 1878, 1907, 1921, 1991, 2007

• Krisens orsaker

– Expansiv penningpolitik

– Obalanser i världsekonomin

• Hur stabilisera den ekonomiska utvecklingen?

3

More magazines by this user
Similar magazines