Långtidsdata visar att behandling med Abbotts HUMIRA ...

d20tdhwx2i89n1.cloudfront.net

Långtidsdata visar att behandling med Abbotts HUMIRA ...

Kontaktinformation

Kommunikationschef

Andrea Prander

08 546 567 08

Långtidsdata visar att behandling med Abbotts HUMIRA ®

(adalimumab) bibehåller symptomfrihet hos vuxna

patienter med Crohns sjukdom i upp till tre år

HUMIRA är den första TNF-hämmaren med långtidsdata vid Crohns sjukdom i

produktresumén inom Europeiska Unionen

Data från kliniska prövningar visar att behandling med Abbotts HUMIRA ®

(adalimumab) gav symptomfrihet som bibehölls i upp till tre år hos patienter med

måttlig till svår Crohns sjukdom. Majoriteten av patienterna som behandlades med

HUMIRA – och som var symptomfria efter ett år – var symptomfria även efter

ytterligare två år. På basis av dessa resultat ingår nu data om 3 års varaktig

symptomfrihet i HUMIRAs produktresumé för länder som tillhör Europeiska Unionen.

Över 800 000 människor i Europa har Crohns sjukdom som är en allvarlig, kronisk

och inflammatorisk sjukdom i mag-tarmkanalen.

”När en patient väl är symptomfri, är målet att bibehålla detta tillstånd så att patienten

kan bibehålla sitt förbättrade vardagsliv och undvika allvarliga komplikationer”, säger

Remo Panaccione, MD, chef för kliniken för inflammatorisk tarmsjukdom och för den

gastroenterologiska utbildningen vid University of Calgary, Kanada. ”Dessa resultat

visar att HUMIRA effektivt upprätthåller symptomfrihet till och med det tredje

behandlingsåret.”

Resultaten kommer från de öppna kliniska prövningarna ADHERE och CLASSIC II.

Totalt 272 patienter från ADHERE och 117 patienter från CLASSIC II följdes under

minst 3 år med öppen HUMIRA-behandling. Resultaten visar att 69,5 % av

patienterna (189 av 272) i ADHERE och 75,2 % av patienterna (88 av 117) i

CLASSIC II fortfarande var symptomfria efter 3 års behandling. Det kliniska svaret

upprätthölls också hos 85,7 % (233 av 272) respektive 87,2 % (102 av 117) av

patienterna.

– mer –


Sid 2

“Människor med Crohns sjukdom söker efter behandlingar som kan hjälpa dem att

uppnå och bibehålla långsiktig symptomfrihet”, säger Eugene Sun, vice vd för Global

Pharmaceutical Clinical Development vid Abbott. ”HUMIRAs förmåga att inducera och

upprätthålla symptomfrihet är väl dokumenterad och dessa data förstärker HUMIRAs

ställning som en effektiv behandling vid Crohns sjukdom.”

Om Crohns sjukdom

Crohns sjukdom är en allvarlig, kronisk, inflammatorisk och autoimmun sjukdom i

magtarmkanalen. I de flesta fall påverkas den sista delen av tunntarmen, som kallas

ileum, men sjukdomen kan drabba alla delar av mag-tarmkanalen, från munhåla till

tjocktarm. Till symtomen hör bl.a. diarré, buksmärta, feber och blödningar från

tarmen.

Om Abbott

Abbott är ett vittomspännande, globalt hälso- och sjukvårdsföretag som forskar,

utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel och medicinska produkter inklusive

diagnostik, nutrition och medicinska instrument. Abbott har drygt 90 000 anställda och

marknadsför sina produkter i fler än 130 länder. Abbott har sitt svenska kontor i

Solna.

www.abbott.se

www.abbott.com

# # #

More magazines by this user
Similar magazines