Verksamhetsberättelse och Årsredovisning - Helsingborgs ...

hssim.com

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning - Helsingborgs ...

Innehåll

Dagordning 4

Styrelseberättelse 5

Ordförande har ordet 6

Årsberättelse 2011 9

Tävlingskommittén 18

Babysim/Minisim 19

KIV/Simskola 19

Sommarsimskolan 19

Camp 19

Medley 20

Vuxensim 20

Masters 21

Valborgsmarknaden 22

Ordförande 1907 - 2011 23

Klubbrekord 24

Klubbdirektören har ordet 26

Simsällskapet i Helsingborg AB har ordet 27

ÅRSREDOVISNING 29

Förvaltningsberättelse 30

Resultaträkning 31

Balansräkning 32

Kassaflödesanalys 34

Tilläggsupplysningar 35

Revisionsberättelse 42

HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 | 3

Similar magazines