KATT - Djurskyddet Sverige

djurskyddet.se

KATT - Djurskyddet Sverige

2

DJURSKYDDET

Nr 1 2007 Årgång 115

Ansvarig utgivare

Sven Stenson

Redaktör

Elsa Frizell

Material

Redaktionen ansvarar inte för insänt, ickebeställt

material.

Tryckeri

Norra Skåne Offset

Annonsansvarig

Kenneth Persson, 040-16 54 86

kenneth.persson@ardeo.se

Omslagsfoto

Eivor Rasehorn

Grafi sk form

Elsa Frizell

Viktor Hedén

Manusstopp för nummer 2

9 mars 2007

Adress

Djurskyddet Sverige

Rökerigatan 19

121 62 Johanneshov

Tel: 08-673 35 11

Fax: 08-673 36 66

info@djurskyddet.se

redaktionen@djurskyddet.se

www.djurskyddet.se

Plusgiro: 1499-3

Bankgiro: 677-8047

Bli medlem

Som medlem har du möjlighet att påverka det

lokala djurskyddsarbetet och du får varje år

fem nummer av Djurskyddet. För att se vilken

förening som fi nns nära dig gå in på www.

djurskyddet.se eller ring kansliet 08-673 35

11. Att bli direktansluten medlem till riksförbundet

kostar 250 kronor per år som sätts in

på pg 1499-3.

Förbundsstyrelsen

Ordförande Sven Stenson,

Vice ordförande Björn-Fredrik Tollin,

Ledamöter Gabrielle Rosendahl, Björn

Dahlén, Jan-Åke Hillarp, Anders Jarkiewicz,

Eva Norberg, Gunnela Ståhle, Lars Lindqvist.

Suppleanter Kerstin Malm, Ingrid Redbo,

Henriette Westholm.

Kansli

Förbundssekreterare Lena Hallberg

Webmaster Viktor Hedén

Kansliansvarig Åsa Hedberg

Kampanjansvarig Anna Gustin

Ekonomi Stina Öberg

Inledaren

Myten om katter lever

Telefonen ringde nyss, det var någon som

hittat en hemlös katt, igen. Kanske var det

tionde samtalet om katt hittills idag, bara hit

till Djurskyddet Sveriges kansli. Då vet jag

också att vi inte är den enda förening som

människor ringer till. Det fi nns många öden

och historier som man får höra om i dessa

samtal, de fl esta handlar om vad man ska

göra av den där hemlösa katten man hittat.

Det går inte riktigt att få fram en siffra på

hur många övergivna, hemlösa katter det

fi nns. Bara att det är tusen och åter tusen

katter, som svälter, fryser ihjäl och råkar ut

för andra olyckor och umbäranden. Det där

med nio liv, det stämmer inte. Ändå verkar

många tro det. Myten om katten lever. Till

exempel den att katten är ett halvvilt djur

som klarar sig själv. Inget kunde vara mer fel.

1994 hade Djurskyddet temanummer

katt, det är 13 år sedan. Tidningen lyfte

ungefär samma frågor som i detta nummer.

Trots att föreningar runt om i landet jobbar

Organisation

Det här är Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är en ideell riksorganisation

för 52 lokala djurskyddsföreningar

i Sverige. Organisationen har cirka 12 000

medlemmar och har arbetat i över hundra år

för att hjälpa djuren.

Djurskyddet Sverige anser att ett bättre

djurskydd måste föregås av ökad kunskap

och förbättringar i djurskyddslagen. Därför

läggs en stor del av kraften på informationsspridning

och remissarbete.

Djurskyddet Sverige arbetar genom

kampanjarbete, rådgivning, representation

i arbetsgrupper och kommittéer, ekonomisk

bidrag till djurhemsverksamhet och

djurskyddsfrämjande forskning. Djurskyddet

Sverige lägger också stor vikt vid samarbete

med myndigheter och andra organisationer.

Djurskyddet Sverige är en partipolitiskt

och religiöst obunden organisation.

Vision

Djurskyddet Sveriges vision är att alla

människor ska ha ett etiskt förhållningssätt,

som innebär respekt och ansvar för alla

djur. Visionen är förenlig med att människor

håller och använder djur för olika syften.

Djurskyddet Sverige motsätter sig däremot

ett ensidigt utnyttjande av djur eftersom

hårdare än någonsin minskar inte antalet

hemlösa katter. Tvärtom.

Ingen vill riktigt ta i problemet, det sopas

under mattan, hamnar mellan stolarna

och längst ned i högen med inkommet.

Vad skulle det inte kosta att ta hand om

katterna?! Och hur kostsamt skulle det inte

bli med ett register för katter? Nej, då är det

bättre att de ideella föreningarna tar hand

om problemet, alldeles gratis!

Eller? Något måste hända. Djurskyddet

Sverige startar detta år en kattkampanj

med en nollvision för hemlösa katter. Målet

är en lag om obligatorisk märkning och

registrering av katt. Läs mer kampanjen

längre fram i tidningen.

Elsa Frizell redaktör

elsa.frizell@djurskyddet.se

båda parter har rätt till ett meningsfullt liv.

Djurskyddsaspekterna måste vara överordnade

andra intressen. All samverkan mellan

människa och djur innebär ett visst mått av

inskränkningar och lidanden för djuren. Skäl

och värderingar som ligger till grund för användande

och hållande av djur måste därför

ständigt diskuteras.

Finansiering

Organisationens arbete fi nansieras av medlemsavgifter,

arv och gåvor. Djurskyddet

Sverige får inga statliga bidrag.

Internationellt

Djurskyddet Sverige arbetar genom Nordiska

Djurskyddsrådet, en sammanslutning

av de Nordiska ländernas djurskyddsföreningar,

genom Eurogroup for Animals som

är en sammanslutning av djurskyddsorganisationer

i Europa samt genom World

Society for Protection of Animals (WSPA),

internationell djurskyddsorganisation som

representerar 663 djurskyddsorganisationer

från 142 länder.

Får du eller din familj fl era tidningar? Hör av dig till kansliet så rättar vi till det.

More magazines by this user
Similar magazines