KATT - Djurskyddet Sverige

djurskyddet.se

KATT - Djurskyddet Sverige

20

DJURSKYDDSMYNDIGHETEN

Ett steg bakåt för

Djurskyddsfrågorna

Från den 1 juli i år ska Djurskyddsmyndigheten avvecklas och

det samlade ansvaret för djurskyddsfrågorna föras tillbaka

under Jordbruksverkets kappa. Regeringen vill effektivisera

statsförvaltningen medan kritikerna menar att djurskyddsfrågorna

nu riskerar att hamna i skymundan. Och förslagen i den utredning

som presenterades i december innebär i stora drag en återgång till

ordningen anno 2003.

Text: Monika Wallström

Foto: Istockphoto

Om Djurskyddsmyndigheten avvecklas enligt Bertil Norbelies förslag innebär det ett steg tillbaka i

utvecklingen för svenskt djurskydd.

Regeringen beslutade under hösten att

Djurskyddsmyndigheten ska läggas ned

och att det centrala myndighetsansvaret

för djurskyddslagen ska återföras till

Statens Jordbruksverk. Huvudskälet

är att effektivisera statsförvaltningen

och därigenom spara pengar. Djurskyddsmyndighetens

generaldirektör

Matz Hammarström anser att det är att

osynliggöra djurskyddet.

– Dels förlorar man den tydlighet som

man har haft med en separat myndighet,

dels riskerar man återigen en konfl ikt

mellan djurskyddsintresset och näringsintresset

när frågorna ska behandlas på

samma myndighet, säger han.

Anslaget sänks med en tredjedel

Regeringens utredare Bertil Norbelie

fi ck uppdraget att snabbanalysera

formerna för avvecklingen och hur

ansvaret för djurskyddet ska överföras

till Jordbruksverket. Om utredningsförslaget

går igenom kommer anslaget för

djurskyddet att minskas med en tredjedel,

ungefär 30 miljoner kronor, och de

femtiotal anställda vid myndigheten att

minska till omkring 30.

Norbelie föreslår att Jordbruksverket

även övertar huvudmannaskapet för de

djurförsöksetiska nämnderna tillsammans

med ansvaret för att förordna tävlings-

och banveterinärer. Utredningen

föreslår vidare att regeringen ska pröva

om det fi nns möjligheter att samordna

det centrala hundregistret som Djurskyddsmyndigheten

byggt upp med

Svenska Kennelkubbens register.

När det gäller Djurskyddsmyndighetens

tre vetenskapliga råd, Djurskyddsrådet,

Rådet för alternativa behandlingsmetoder

och Vetenskapliga rådet

More magazines by this user
Similar magazines