KATT - Djurskyddet Sverige

djurskyddet.se

KATT - Djurskyddet Sverige

Katter är halvvilda djur

som klarar sig själva

utomhus

DETTA ÄR DEN ALLRA FARLIGASTE MISSUPPFATTNINGEN som

överhuvudtaget fi nns om katter. Det är just den som ligger bakom

att så många katter utsätts för ett kraftigt och långvarigt lidande

innan de dör.

Vår domesticerade katt (Felis silvestris) klarar inte ett liv ute i så

kallt klimat som i Norden, om den inte har kontinuerlig tillgång till

föda, samt tillräckligt skydd för väder och vind. En katt som tvingas

leva ute året om klarar inte att försörja sig på enbart jakt, särskilt

inte vintertid. De katter som fi nns i Sverige kommer alla från den

domesticerade katten, och är alltså inte vildkatter. Vi har sedan

3000 år inga vildkatter (Felis Silvestris silvestris) längre i Sverige.

Den europeiska vildkatten förekommer i hela Centraleuropa, men

aldrig i alpregioner eller områden med långa, kalla vintrar. Man kan

Katter är oberäkneliga

och opålitliga

PRECIS SOM ALLA ANDRA DJURARTER reagerar katter på olika stimuli

som kommer både inifrån dem själva (t.ex. hormoner, blodsockerhalt)

och de som kommer utifrån (t.ex. åsynen av en annan katt, en

doft). Tillsammans med andra faktorer som t.ex. tidigare erfarenhet

av liknande situationer, leder detta till att katten utför ett beteende.

Katter kan bli svartsjuka

och protestera genom att

kissa i sängen

DJUR SKILJER SIG FRÅN MÄNNISKOR genom att de (vad vi vet!)

inte har samma förmåga till abstrakt tänkande som vi har. En katt

kan inte tänka i fl era led så att den kan förutse följder att ett tänkt

händelseförlopp. Att protestera innebär att man medvetet sänder

en kommunikativ signal till en eller fl era tänkta mottagare att man

vill ha en förändring. Målet med en protest är just att få en förändring

till stånd, att något ska upphöra, ändras i den riktning man

själv anser vara bättre. Att en katt skulle protestera genom att t.ex.

TEMA

bara spekulera om varför vildkatten dog ut, men en förklaring kan

vara just att klimatet blivit kallare sedan bronsåldern. Alltså klarar

inte ens den underart som faktiskt är anpassad till ett vilt liv att

överleva i vårt klimat.

Vår domesticerade katt är defi nitivt inte anpassad till ett vilt liv

utomhus i nordiskt klimat. Vi har svårt att tänka oss att släppa ut

våra kor och hästar och hoppas på att de ska klara sin egen försörjning

vintertid. Alla borde ta del av det obduktionsprotokoll som

glasklart visar lidandet före döden hos en övergiven katt.

Kort utdrag ur ett obduktionsprotokoll från SVA

på en inlämnad honkatt

Avmagrad

Hudsönderfall

Angripen av fl ugmask

Förlossning för omkring 48

timmar sedan

Utinvägsinfektion-varbildning

Njure-infl ammation

Lever-degenererad-svultit

Magsäck-kadaver, barr, jord

Mjälte-förändringar

Långvarigt förlöpande sjukdomsförlopp

Att man tycker att katter beter sig oförutsägbart ibland beror då på

att vi inte har den kompletta bilden av vilka faktorer som lett fram till

just det här beteendet. Djur svarar normalt sett med helt relevanta

beteenden. Ju mer tid man ägnar åt att studera sin katt, desto bättre

kan man förstå varför katten gör på ett visst sätt. Man får inte heller

glömma att katten reagerar på oss människor och på hur vi själva

beter oss i interaktioner med katten. Vi har en tendens att fokusera

på djurets beteende frikopplat från vårt eget, vilket leder till ett glapp

i kommunikationen; man förstår inte varför katten just vände på

huvudet och bet handen som klappade den.

kissa i sängen, för att få ägaren att ändra situationen förutsätter ett

abstrakt tänkande som katter (vad man vet) inte besitter.

Däremot kan oro och stress påverka en katts benägenhet att

kissa på oönskade ställen. (Se även under vanliga frågor och svar).

Defi nitionen på svartsjuka är enligt Bonniers Svenska Ordbok;

misstänksam i kärlek och vänskap och dylikt. Enligt ett psykologiskt

termlexikon är svartsjuka en ”känsloreaktion som består i

förtvivlan, förtrytelse och ilska över att någon annan blir föremål för

intresse, omsorger eller kärlek från en person vars huvudintresse

man själv vill vara föremål för.”

Det är olyckligt att tillskriva djur mänskliga reaktioner och

känsloyttringar eftersom det försvårar för oss att förstå de verkliga

bakgrundsfaktorerna till ett djurs beteende i en viss situation. Detta

betyder inte att en katt är en ren stimulus-respons varelse, utan i

dagens etologi är det självklart att djur även har känslor som t.ex.

rädsla, ångest, aggression, upprymdhet etc.

7

More magazines by this user
Similar magazines