Ladda ner spelet Bengalia (pdf-fil, 1,8 Mb)

taksvarkki.fi

Ladda ner spelet Bengalia (pdf-fil, 1,8 Mb)

Tema och mål

Rollspelet Bengalia är särskilt avsett för lektioner

kring teman som internationella relationer,

politik och ekonomi, demokrati och

mänskliga rättigheter. Spelet är planerat för de

övre klasserna på högstadiet, för gymnasier, för

vuxenläroanstalter och för olika studiecirklar.

Genom spelet får de studerande begrunda

strukturerna i det globala ekonomiska systemet.

Målet är att de ska förstå orsaker och följder

av användningen av barnarbete och lära

sig hitta alternativ för att lösa problemet. Genom

spelet lär sig eleverna också se sina egna

handlingar som en del av ett större samhälleligt

sammanhang.

Spelet är också ett utmärkt sätt för eleverna

att i vidare bemärkelse lära sig förstå internationella

avtalssystem. Vidare får eleverna

genom spelet insikt i mötesförfarandena och

möteskulturen vid internationella möten.

VI anvisningar för läraren

More magazines by this user
Similar magazines