Växjö kommun - Mynewsdesk

resources1.mynewsdesk.com

Växjö kommun - Mynewsdesk

Småland Blekinge South Sweden

3, rue du Luxembourg

B-1000 Bryssel

Belgien

www.smalandblekinge.eu/bryssel

Växjö kommun

i Bryssel 24-25 oktober 2011

Program,

vägbeskrivningar och karta

Sven Kastö: +32 (0)488 90 49 43

sven.kasto@smalandblekinge.eu


Måndag 24 oktober

09.00-10.30 Småland Blekinges Brysselkontor

Kontorschef Sven Kastö hälsar välkommen och går igenom programmet och tar upp

praktiska aspekter. Förutom att plats finns för diskussion, ligger fokus på praktisk

kunskap om EU för att bedriva effektivt arbete gentemot EU-institutionerna, inklusive

att arbeta med lobbying. Vi kommer även att diskutera hur andra nationaliteter

uppfattar oss svenskar i samarbetssituationer.

Kaffe serveras

Adress: Rue du Luxembourg 3, 1000 Bryssel

Kontakt: Sven Kastö, +32 (0)488-90 49 43

Anna Nilsson, +32 (0)497-62 15 92

10.45-11.45 Borgmästarpakten/Energy Cities

I den globala kampen mot klimatförändringar har EU:s arbete mot klimatförändringar

högsta prioritet. Borgmästarpakten (Covenant of Mayors) är ett initiativ där städer

åtar sig att gå längre än målen i EU:s energipolitik i form av minskning av CO2utsläpp

genom ökad energieffektivitet och renare energiproduktion och användning.

2906 städer har hittills skrivit under pakten. I de fyra länen i Småland och Blekinge

har Borgmästarpakten hittills undertecknats av Alvesta, Borgholm, Eksjö, Gislaved,

Högsby, Jönköping, Karlskrona, Växjö och Älmhult.

Växjö är även med i nätverket Energy Cities som arbetar med att utveckla och stärka

städers kunskaper inom hållbar utveckling. Frederic Boyer, ansvarig för att övervaka

arbetet inom Borgmästarpakten och European Affairs Officer inom Energy Cities tar

emot och berättar mer om arbetet som bedrivs i båda organisationerna.

Adress: 1 Square de Meeûs, 1000 Bryssel

Kontakt: Frederic Boyer, +32 (0)2 504 78 60

11.45-13.30 Gemensam lunch


13.30-14.30 Sveriges Kommuner (SKL)

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har ett kontor i Bryssel som stödjer

förbundets intressebevakning i EU-relaterade frågor. Hur ser SKL:s arbete i Bryssel

ut? På vilket sätt skiljer sig arbetet i Bryssel från arbetet på hemmaplan och de andra

regionkontoren i Bryssel? Kontorschef Marcus Holmberg tar emot och berättar även

om de viktigaste frågorna för dem.

Adress: 1 Square de Meeûs, 1000 Bryssel

Kontakt: Marcus Holmberg, +32 (0)2 549 08 67

15.00-16.00 Svenska EU-representationen

EU-representationens uppgift är att se till att svenska intressen får så stor

genomslagskraft i EU som möjligt och är den svenska regeringens förlängda arm i

EU. Representationen är Sveriges största utlandsmyndighet och har alla departement

representerade. En viktig uppgift är också att bidra med analyser och bedömningar

till regeringskansliet i Stockholm, som ansvarar för den svenska EU-politikens

utformning.

Annika Nilsson, miljöråd på svenska EU-representationen presenterar hur de arbetar

med miljöfrågor, vilka frågor som är aktuella för tillfället och vilka som ligger i runt

hörnet.

Adress: Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel

Kontakt: Annika Nilsson ++32 (0)2-289 56 48

19.00 Gemensam middag


09.30-10.30 Business Europe

Tisdag 25 oktober

Business Europe är ett nätverk bestående av industri- och arbetsgivarorganisationer från 35

länder, däribland Svenskt Näringsliv. I organisationen arbetar man med frågor om tillväxt

och konkurrenskraft. I sitt nätverk har man även SME:s.

Andrew Jackson arbetar med extern dialog vid Business Europe. Andrew kommer att berätta

om aktuella frågor för näringslivet och även beskriva de arbetar för att nå fram med sina

frågor. Möjlighet för dialog och frågor om företagsrelaterade frågor i ett EU-perspektiv finns.

Adress: 168 Avenue de Cortenbergh, 1000 Bryssel

Kontakt: Andrew Jackson, +32 2 237 65 81

11.00-12.00 Mecklenburg-Vorpommern – en regional jämförelse

Mecklenburg-Vorpommern ”gränsar” inte bara till Sverige utan har i många avseenden

liknande utmaningar som Växjö. Tim Zielinski på regionens Brysselkontor ansvarar bland

annat för demografiska frågor och kommer att berätta hur de tacklar problemet i

kombination med utflyttning samt hur försök med samboende för olika generationer

fungerat.

Adress: Boulevard Saint Michel 80, 1040 Bryssel

Kontakt: Tim Zielinski +32 2 741 60 04

12.00-13.30 Gemensam lunch

14.00-15.00 EU-kommissionen, generaldirektoratet för näringsliv

(bekräftas)

Kulturella och Kreativa Näringar (KKN) röner allt större uppmärksamhet från både europeiska

regioner och EU-kommissionen, då man ser det som en viktig länk till framtidens näringsliv.

Agnieszka Truszczynska arbetar på ett av generaldirektoraten som arbetar med KKN utifrån

ett mer utpräglat företags- och industrifokus.


Agnieszka som talar utmärkt svenska redogör för hur EU-kommissionen arbetar med frågan

och hur man ser på den regionala/lokala nivåns involvering.

Adress: Information på måndag 24/10

Kontakt: Agnieszka Truszczynska +32 2 297 51 94

16.30-17.30 Sveriges roll i NATO och det europeiska försvarssamarbetet

Försvarsråd Anders Svensson på den svenska EU-representationen har tidigare arbetat för

NATO på deras högkvarter i Bryssel. Det innebär att han har en värdefull inblick i båda

organisationernas arbete och kan berätta vilken roll Sverige spelar i ett internationellt

försvarssammanhang.

Adress: Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Sverigerummet

Kontakt: Annika Leander ++32 (0)2-289 56 11

Hemfärd

DAG 1

Svenska EU-representationen

SmålandBlekinges kontor, 3 rue Luxembourg

Borgmästaravtalet/Energy Cities samt

Sveriges Kommuner och Landsting


DAG 2

Business Europe

168 Avenue de Cortenbergh, 1000

Bryssel

EU-kommissionens generaldirektorat för näringslivsfrågor

Adress: Ej bekräftat

Mecklenburg-Vorpommerns Brysselkontor

Boulevard Saint Michel 80, 1040 Bryssel


Från flygplatsen

Taxi från flygplatsen kostar ungefär 30 euro. Fråga om priset och kontrollera att

taxin tar kreditkort innan ni kliver in i bilen!

Förutom taxi från flygplatsen, finns alternativet att ta flygbussen. Vardagar innan

klockan 20.00, avgår flygbuss nummer 12 regelbundet mellan flygplatsen och EUkvarteren.

Slutdestinationen är ”Luxembourg” (eller ”Brussels City EU”), varpå ni

befinner er precis vid EU-parlamentet, fem minuters gångväg från kontoret. Resan

tar 30 minuter och en enkel resa kostar 3 euro om biljett köps innan avresa

(biljettautomat finns precis vid busstationen), alternativt 5 euro om biljett köps direkt

på bussen.

Vardagar efter klockan 20.00 samt lördag, söndag och helgdagar, gäller flygbuss

nummer 21. Samma slutdestination och pris gäller.

Det går även tåg från flygplatsen, vilket kan vara ett alternativ om hotellet ligger

nere i centrum. En tågbiljett kostar 5 euro.

Vägbeskrivning till kontoret från busshållplatsen

Vid slutstationen för bussen befinner ni er vid Europaparlamentet. Gå gatan rakt upp

(rue du Luxembourg/Luxembuurgstraat), med EU-parlamentet i ryggen. Kontoret

ligger på vänster sida (nummer 3), med svenska flaggan på fasaden, precis vid

busstationen Trône/Troon.

Vägbeskrivning till och från centrum

Det enklaste sättet att ta sig från EU-kvarteren är att promenera. Till centrum (Grand

Place, etc), tar det ungefär 15 minuter.

Metro (tunnelbana): Från centrum (Grand Place, etc), ta metron från

Centralstationen (Gare Centrale) till Arts-Loi (riktning Stockel eller Herrman

Debroux). Vid Arts-Loi, byt metro till Trône (riktning Simonis Leopold II). (Resan

kostar 1,70 euro och ska betalas kontant i förväg. Glöm inte att validera din biljett!).

Är man flera, kan man överväga att köpa ett kort med fem eller tio resor på, vilket

minskar kostnaden per resa.

More magazines by this user
Similar magazines