Filmen och staden..

filmresurscentrum.se

Filmen och staden..

©2005 QNB ANALYS & KOMMUNIKATION AB

Utgiven av VOLANTE QNB PUBLISHING, Stockholm

ISBN: 91-974919-5-0

BESTÄ LLNING : info@stockholmfilmcommission.se

Rapport för Stockholm Film Commission, med stöd

från Stockholms läns landsting

A NSVA R ING FÖR FAT TA R E : Tobias Nielsén

MEDFÖR FAT TA R E : Klas Johansen

E X TER N FÖR FAT TA R E : Per Andersson

GR A FISK FOR M: Jesper Siöberg

QNB ANALYS & KOMMUNIKATION AB hjälper företag, organisationer och myndigheter med

strategisk rådgivning, affärsutveckling och kvalificerade beslutsunderlag. Fokus ligger på underhållning,

media och kultur. Tidigare analyser har bland annat omfattat symfoniorkestrar, upplevelseindustrin,

musikbranschen och näringslivets syn på design.

W EBB : www.QNB.se

Similar magazines