Eljo Elsan, för elsanerade installationer - Schneider Electric

trycksaker.schneider.electric.se

Eljo Elsan, för elsanerade installationer - Schneider Electric

I en fastighets elinstallationer kan

det i större eller mindre grad förekomma

magnetiska och elektriska

fält, som kan vara störande för

elöverkänsliga människor och

teknisk utrustning (t ex på sjukhus,

i laboratorier och liknande).

Magnetiska fält orsakas ofta av

s.k. vagabonderande strömmar och

övertoner. Elektriska fält uppstår

kring installationens elledningar och

apparater. Genom att förse dessa

med jordade avskärmningar reduceras

de elektriska fälten avsevärt.

Eljo El-San är en serie elsanerade

apparater, som testats* vad

gäller förmågan att avskärma

elektriska fält. Testerna visar att

det elektriska fältet från ett Eljo

El-San vägguttag med skärmad

kabel är 1,2 V/m vid 30 cm

avstånd. Värdet för ett jordat 2-vägs uttag i oskärmat

utförande uppgår till ca 80-100V/m. Eljo El-San vägguttag

reducerar således det elektriska fältet med 98%.

Metalliserad fästplatta

E 18 310 90

* Testerna är utförda av Yngve Hamnerius.

Vid mätningarna registrerades den elektriska

fältstyrkan som faller in mot en person

(simulerat av en metallplatta) vid avstånden

30, 50 och 100 centimeter från Eljo El-San

apparaterna. Den elektrisk fältstyrkan anges

i V/m (potentialskillnad i volt dividerat med

avståndet i meter).

Eljo El-San.

För bättre elmiljö

Eljo El-San minskar de

elektriska fälten med upp till 98%

225

200

150

100

50

25

10

V/m

2

Motsvarande värde för Eljo El-San strömställare är

max 10V/m. Detta kan jämföras med en oskärmad

installation, som uppgår till ca 180V/m. Eljo El-San

strömställare reducerar således det elektriska fältet

med ca 94%. Genom att förse insatsen med en

metalliserad fästplatta, E 18 310 90 (säljs som tillbehör),

reduceras det elektriska fältet ända ner till

1-2 V/m vid 30 cm avstånd, dvs med 98%, vilket är

extremt bra.

Jordad oskärmad strömställare

Jordat oskärmat uttag

Skärmade strömställare och uttag

10 20 30

Avstånd

från

apparat

i cm

More magazines by this user
Similar magazines