Industrins arbete nu

afcea.org.se

Industrins arbete nu

Industrins arbete nu

AFCEA 2008-10-23

Tryggve Schreiber VD Centric Labs

AB, Styrelseledamot NESP,

Ansv Realiseringsstöd LedsystT


Innehåll

• NESP

• Pågående verksamheter

– Realiseringsstöd LedsystT

– FUM/Exp LedsystT

– FMLS projekt

• Verksamhet på kort sikt

• På lite längre sikt


New kid in town??


eller ett nytt fullblod i hagen!


Konsortiet

Ägare

Underleverantörer

Struktur

4nb Consulting AB Dataunit AB JNIT Consulting SICS

AddQ Consulting AB Dynalab AB K.J. Skogberg AB Skoogs IT-System AB

Advisec AB Ension AB

Magnasoft Consulting

AB

Syscore AB

Axiomatics AB Fenix Management AB Modul1 Systecon AB

Basesoft Open Systems

AB

Geoinfo i Skåne AB Nacka Datainvest AB SK Yngve Spång AB

C2Solutions AB HP Dev. Company L.P. NH IT-Konsult AB Teknikkontoret SthlmAB

Citerus AB Holtmo Solutions AB onroutegroup AB Tomas Angelin BiCIL AB

Contexor AB IP-Solutions AB ProAvia AB Zappeion HB

Cybix IT-Konsult AB ITdöttrarna AB Rumbline Consulting AB

d11 Consulting Group

AB

IT-System i Dalarna AB Sensinova AB


Ägande

NESP ägs till lika delar av: BnearIT AB,

Centric Labs AB, Generic Sweden AB, Logica

och Peter Johnsson IT-konsult AB.


Network Enabling System Partner

NESP är FMV

utvecklingspartner.

Uppgiften är att stödja FMV

och FM avseende den

tekniska utvecklingen i, och

realiseringen av FMLS.


NESP nyckelord

• Oberoende

• Ingen dominerande ägare

• Bredd OCH djup

• Teknik och Verksamhet

• Låga OH-kostnader


NESP styrkor

• Oberoende partner

• Levererar den bästa kompetensen för varje behov

• Öppet nätverk

• Brett deltagande från enmans expertbolag till

marknadsledande internationella IT bolag.

• C:a 350 000 personer hos u-lev

• En flexibel och lyhörd organisation med

korta beslutsvägar.

• Ingen dominerande ägare.


NESP styrkor

• Utvecklingsresurser i form av utvecklings- och testlab via

u-lev

• Kontinuerlig omvärldsbevakning via Gartner

• Sist men inte minst stora möjligheter att via u-lev ta del

av redan genomförda internationella utvecklingsinsatser

inom t ex logistik och informationsarkitektur


What are We Doing? översätt

• NESP currently provides FMV with all the

necessary competence for the LedsystT

project and some FMLS projects

– Project management support

– Creating the prerequisites within the C4I area for

building a Network Based Defence

– Design, development and management of the

technical parts of national and international

experiments and exercises

– FMLS WAN architectures


Verksamhet Realiseringsstöd

LedsystT


LedsystT Fas 3 uppgifter

1. Utveckling av koncept, Tekniska designregler

2. Ta fram en Funktionsutvecklingsmodell (FUM

3. Stöd till systemarbete inom andra MS

4. Delta i och led tekniska experiment

5. Stöd FM internationella samverkan inom

Ledomr

6. Stöd FM utvecklingsövningar

7. Genomför utredningar, förevisningar etc


Pågående verksamhet

• Fortsatt bearbetning av det intellektuella kapitalet från

tidigare faser

• MODAF

• Beskrivning av designkoncept för

– Informationssäkerhet

– Informationshantering

– Ledning av ledningssystem /System Management

• Stöd IML/IPT

• Stöd SLB


Verksamhet FUM/EXP

LedsystT


LedsystT Fas 3 uppgifter

1. Utveckling av koncept, Tekniska designregler

2. Ta fram en Funktionsutvecklingsmodell (FUM)

3. Stöd till systemarbete inom andra MS

4. Delta i och led tekniska experiment

5. Stöd FM internationella samverkan inom

Ledomr

6. Stöd FM utvecklingsövningar

7. Genomför utredningar, förevisningar etc


FUM/EXP

• FUM - Funktionsutvecklingsmodell

– Prototyprealisering

– Design, realisation, integration och test

• EXP – Experiment

– Internationell och nationell verksamhet

– Planering, genomförande och utvärdering


FUM Q3-Q4 2008

• Design och realisering av ett antal nyckelkomponenter

för experiment och övningar

som genomförs under hösten:

– Bryggning av lägesinformation mellan olika

system

– Information Discovery – sammanställning och

sökning av stora mängder information från olika

källor

– Cross Domain Guard – överföring av information

mellan olika informationszoner

– CAS – Central Authentication Store - lösning för

single-sign-on.


NC3AQW

Förevisning

Sept

v39

Viking08/

EBAO - Spel

Nov v45

EXP Q3-Q4 2008

Viking08/

EBAO - Spel

MNE5/MSA

Experiment

Event 2

Experiment 08H Fas 3

Okt v41

MNE5/MSA

Experiment

Event 3

Experiment 08H Fas 3

Okt

v43

MNE5/MSA

Experiment

Event 3

v46 Nov

v48

Dec v49

MNE5

ENCAP

Dec

v50


• NC3A QuickWin

EXP Q3-Q4 2008

– Samarbete mellan FMV, NC3A och

Lindholmen Science Park

– Öka kunskapen om metod och tekniklösning

för informationsutbyte mellan NATO NEC,

FMLS och civila samverkansmyndigheter

– Förevisning v39 i Enköping för ca 400

besökare

– Mycket positivt utfall


EXP Q3-Q4 2008

• MSA

– Sammankoppling av system för maritim övervakning

(SWE-FIN-NATO)

– Sense Making – beslutsstöd med stöd av ”smarta

agenter”

– Utforskat begreppet "Semantic Web" för

informationsinhämtning/informationsbearbetning från

internationella partners.

• Viking-08

– Huvudsakligen en konceptutvecklande experiment

runt planeringsmetodik (EBAO)

– LedsystT stödjer FM KE med teknik


• MNE5 EnCap

EXP Q3-Q4 2008

– Tekniskt experiment för att sammanfoga ett

antal koncept, IEAT (SWE), KD (GER), SHIFT

(FIN)

– Informationsutbyte inom en koalition (civilmilitär

samverkan)


Verksamhet FMLS projekt


FMLS utanför LedsystT

• Utvecklingen av systemarkitektur FMLS

WAN

• Stöd till utveckling av Entreprise

Architecture mot FMAR/MS 811

• Stöd till utbyggnad av UtvC


Verksamhet på kort sikt


Övergripande strategi

• Då vi inte vet säkert hur fortsättningen ser

ut inom LedsystT:

– Leverera sådant som ger kundnytta i kort

perspektiv

– Inga stora investeringar för framtiden


1.Utveckling av koncept, Tekniska

designregler

• Utvecklad beskrivning av LedsystT resultat

– 3 konceptbeskrivningar

• Översyn arkitekturramverk, införande MODAF

– Analysera MODAF med avseende på ramverk från Fas 2

– Hur skall man konfigurationshantera modellbaserad

dokumentation

• Översyn säkerhetsmålsättning FMLS

• FMLS design

– Återmatning från FUM/EXP

– Återmatning från SWECCIS


2.Ta fram en Funktionsutvecklingsmodell

(FUM)

• Fortsatt design för att stödja experiment

• Förbered och genomför paketering av

produkter som använts under Experiment


3.Stöd till systemarbete inom andra MS

• Stöd till systemarbete med

tjänstedefinitioner i SLB

• Stöd till FMV IPT

– Referensanläggning

– Design

– Krav


5. Stöd FM internationella samverkan inom

Ledomr

• Försök med säkerhetsmekanismer som

fortsättning på QuickWin

• Viking-08 / EBAO

• MNE5 / Encap

• MSA Event 3

• Erfarenhetsrapporter från samtliga

ovanstående…


6. Genomför utredningar, förevisningar etc

• Utredningsförslag

– "Realiserbarhetsbedömning FMLS”

– "Nulägesanalys av FMLS utvecklingen i ett internationellt perspektiv”

– "FMLS införande, drift och förvaltning”

– "Analys av NBF fäighet i befintliga infrastrukturplattformar”

• Granska EDA-studien ”distribution av sjöläge”

• FOI fråga angående integrering av sensorer

• Stöd CIO arbete med NII (Nätverksbaserad

Informations- och Infrastruktur)

• Stöd för ackreditering av CFBLNet


Verksamhet på lite längre sikt


• Avbryt LedsystT, innebär inte avbryt

utvecklingen av FMLS

• I utvecklingen och realiseringen av

framtidens FMLS finns fortfarande en del

kvar att göra

• Vi ser framemot de utmaningarna


Slut, ?

More magazines by this user
Similar magazines