Vårt klimat är viktigt Vårt klimat är viktigt - E-Library - WMO

library.wmo.int

Vårt klimat är viktigt Vårt klimat är viktigt - E-Library - WMO

World

Meteorological

Organization

Vårt

klimat är

viktigt

● • Väder ● • Klimat ●• Vatten


WMO-No. 975

© 2004, World Meteorological Organization

OBSERVERA

Benämningar och fakta presenterade i denna publikation

representerar inte i något avseende sekretariatets vid Meteorologiska

världsorganisationen uppfattning om ett lands, ett territoriums, en stads,

en regions eller deras myndigheters rättsliga status, ej heller om områdets

geografiska gränser.


iNlEdNiNg

Utsläpp av växthusgaser, den globala uppvärmningen och klimatförändringen

är ofta återkommande begrepp i press, television och radio. Barnen kan

undra vad de olika termerna egentligen betyder. Ändamålet med denna lilla

bok är att ge svar på barnens frågor på ett språk och i en form som tilltalar

unga läsare.

de argument som framförs i boken bygger på tolkningar och slutsatser

från den tredje bedömningsrapporten publicerad av en mellanstatlig panel

för klimatförändringar. Panelen är tillsatt av WMO och FN:s miljöprogram

(UNEP). Boken bygger dessutom på material publicerat i olika länder.

Ett tack till ordföranden för WMO:s klimatologiska kommission Y. Boodhoo,

som skrivit den ursprungliga texten och till konstnären S. Teeroovengadum,

som gjort illustrationerna.


Vad som hittills har hänt

Den lilla ön Esidarap ligger långt ute i oceanen. Förr hade ön ett

gynnsamt klimat och människorna på ön var friska. Deras liv var

fridfullt och tryggt.

Men för några år sedan började himlen allt oftare skifta i ljusrött.

Man kunde knappt urskilja stjärnorna. De vackra solnedgångarna

försvann i den granna röda himlen. I lagunerna minskade fiskarna

i antal. Korallerna ändrade färg. Fågelarter dog ut. Invånarna förstod

inte vad det var frågan om. Men WMO kom till deras hjälp

och förklarade. Regeringen i Esidarap fick bekanta sig med flere

rapporter. Ur rapporterna framgick orsakerna till klimatförändringen

och den globala uppvärmningen. Man startade en kampanj

som skulle förklara för befolkningen vad som höll på att hända och

vad man kunde göra för att reparera de skador som redan hade

skett.

Men innan berättelsen fortsätter skall vi bekanta oss med några

av våra vänner: Anivday är en ung kvinna. Hon representerar en

folkorganisation som kämpar för miljön. Tisa är en aktiv ung man

som skall informera om klimatförändringen. Han är utskickad av

regeringen i Esidarap. Oreh är en äldre man från byn där berättelsen

tar sin början.

Tisa

Anivday

Oreh


TIDEN LIDER. VI MÅSTE

GÖRA NÅGOT FÖR ATT

RÄDDA VÅRT KLIMAT.

I EN MÖTESLOKAL...

SITUATIONEN

ÄR ALLVARLIG!!

MEN VARFÖR? VAD HAR

HÄNT MED VÅRT KLIMAT?

HUR KAN VI RÄDDA DET...

OCH FRÅN VEM?


TISA FÖRKLARAR...

DJURENS

SAMMANSLUTNING

(DJURSAM) HAR

BESTÄMT ATT

VI SKALL SLUTA

BRÄNNA VED...

...OCH SLUTA SKÖVLA

VÅRA SKOGAR. VI MÅSTE

ÄNDRA LIVSSTIL - NI HAR JU MÄRKT

HUR HIMLEN NUMERA ALLTID SKIFTAR I

RÖTT OCH ÄR DISIG...

.

...MEN LÅT MIG BERÄTTA HUR ALLT FICK SIN BÖRJAN.

SOM NI VET HÖR ALLA DJURFÖRBUND TILL DJURSAM

LIKSOM BJÖRNARNAS FÖRBUND...


FISKARNAS

FÖRBUND...

... FÅGLARNAS

FÖRBUND...

... OCH MÅNGA ANDRA. ALLA DJUR HAR KOMMIT MED KLAGOMÅL TILL DJURSAM

OM FÖRSÄMRAD LIVSMILJÖ. DJURSAM HAR BESLUTAT KRÄVA ÅTGÅRDER!!

DJURSAM

DJURSAM

BEAKTADE

----- -------------------

EFTER ATT HA

KONSTATERAT

REKOM-

MENDERAR-

UPPMANAR---

--ALLA --


EN VINTER...

HEJ BROR! VAD

ÄR DET FÖR DAG

I DAG?

KÄRA BJÖRNKAMRATER: JAG MÅSTE

TYVÄRR KONSTATERA ATT HÖGRE

TEMPERATURER I ÅR HAR GJORT ATT

VÅR LIVSMILJÖ HÅLLER PÅ ATT

SMÄLTA BORT.

OJ! JAG FÖRSTÅR INTE, DET BORDE

JU ÄNNU VARA VINTER MEN LÅT

OSS GÅ - MÖTET

BÖRJAR...


ALLT DET HÄR BEROR PÅ ATT FÖR

MYCKET GASER SPRIDS UT I LUFTEN - SE

PÅ DEN RÖDAKTIGA HIMLEN, OCH DET

FRÄTANDE REGNET SOM HÅLLER PÅ ATT

TA KÅL PÅ VÅRA FISKAR OCH VÅR

SKOG.

UTAN IS FÅR VI SVÅRT AT BEVARA

VÅR LIVSSTIL OCH FOSTRA VÅRA UNGAR.

FABRIKERNA DÄR BORTA

ÄR DE SKYLDIGA!!!

PLUMS!


10

CHEFEN! FÖRRA SOMMAREN

BLEV JAG YR AV ALLA

AVGASER FRÅN BILARNA

SOM FOR FÖRBI.

CHEFEN!

NU HAR VI

FÅTT NOG!

I LEJONENS

KUNGADÖME

VRÅÅL!!

JA! KAN JAG FÅ ERT

GODKÄNNANDE TILL

DETTA?

BJÖRNARNA

KRÄVER

OMEDELBARA

ÅTGÄRDER

FÖR ATT

BEVARA SIN

LIVSMILJÖ

ÄNNU EN HAR

LÄMNAT OSS...


POSTLEJONET

ANLÄNDER...

DET LÅTER SOM

EN MOBIL-

TELEFON

BUDBÄRARE, SE DIG

OMKRING...SAMMA

ÖDE HAR DRABBAT

OSS...

ERS MAJESTÄT, HÄLSNINGAR FRÅN MIN

LEDARE. HAN HAR LEDSAMMA NYHETER:

NYA SJUKDOMAR

HOTAR VÅR HÄLSA.

VAD ÄR

DET?

Ring!

Ring!

JAVISST! DET

JASSÅ...JAHA...

ÄR MIN... DET VAR JU LEDSAMT

HALLÅ? ATT HÖRA!

11


12

LEJONKUNGEN

FÖRKLARAR... KÄRA VÄNNER, VI

FICK JUST LEDSAMMA

NYHETER FRÅN

ÖST...

DET HAR KOMMIT IN

RAPPORTER FRÅN ANDRA

KUNGADÖMEN ATT

MÖRDARFLUGORNA HAR

ÖKAT - TILL OCH MED PÅ

VINTERN...

LEJONEN I ALLA LÄNDER VÄDJAR TILL

DJURSAM: SKYDDA VÅR LIVSMILJÖ!

JAG BEHÖVER ERT

GODKÄNNANDE FÖR DET

HÄR BESLUTET!


UNDER TIDEN... VATTNET BLIR JA, MAN

BARA VARMARE! FÖRGÅS

HÄR!!!

TITTA!! KORALLERNA

MISTER SIN FÄRG!

JUST DET - OCH

JAG BLIR ALLT

MAGRARE!!!

KÄRA VÄNNER, TRÅKIGA NYHETER….HAVSVATTNET HAR

BLIVIT VARMARE, KORALLERNA BLEKNAR, MÄNGDEN

PLANKTON MINSKAR. DET VERKAR SOM OM DET SKULLE

FINNAS MERA KOLDIOXID I HAVEN ÄN FÖRR....

30°

JAG KVÄVS!

SYRET BÖRJAR

TA SLUT!

13


1

LÅNGT BORTA I ETT

ANNAT HAV...

LÅT OSS FLYTTA TILL ETT

BÄTTRE STÄLLE MEDAN VI

JAG BEHÖVER ERT

GODKÄNNANDE TILL

DETTA.

ÄNNU KAN!!

GODKÄNNS!

FISKAR FRÅN ALLA

HAV VÄDJAR TILL

DJURSAM: HAVEN

BÖR RENAS OCH

AVKYLAS SÅ ATT

VÅRT LIV BLIR

BEHAGLIGT IGEN!


KVITT, KVITT, DET

ÄR FÖR VARMT I

ÅR!

TITITUU, TITITUU! SE PÅ DE

DÖENDE TRÄDEN! MITT BO

HAR BLIVIT UTAN

SKYDD. JAG MÅSTE BYGGA

ETT NYTT...

KVITT, KVITT! DET

FINNS MINDRE MASK

OCH DE ÄR DJUPT

NER I MARKEN...

I FÅGLARNAS

RIKE...

...DE

SKYDDAR

SIG MOT

HETTAN!

1


1

PIIIP! PIIIP!!!

(HJÄLP!)

JA, JAG ÄR LIKA BEKYMRAD

SOM NI. JAG HAR HÖRT

LIKNANDE ALARMERANDE

NYHETER!

.

VÅR

DROTTNING

KALLAR TILL

MÖTE.

VI VILL INTE FÖRSVINNA SOM DODO.

VÅRA VÄNNER APORNA LIDER OCKSÅ.

LÅT OSS SKICKA IN EN ANHÅLLAN TILL

DJURSAM DÄR VI KRÄVER ÅTGÄRDER FÖR

ATT ÅTERSTÄLLA VÅR SKOG.


LÅNGT BORTA...

HEJ TJOCKIS, HAR DU

MÄRKT ATT GRÄSET INTE

ÄR SÅ SAFTIGT SOM

FÖRR?

JAG ÄR SÅ BEKYMRAD

ATT MIN MJÖLK-

PRODUKTION

MINSKAR.

DET

ÄR DET INTE

HELLER - OCH

HUSBONDEN SPARAR

PÅ VATTNET!

MUUU,

JAG

SVETTAS!

LUFTEN ÄR TUNG, ALLTID

ÄR DET NÅGON DEL AV

SKOGEN SOM

BRINNER!

VISSTE NI ATT MAN

BESKYLLER OSS FÖR ATT SLÄPPA

UT METAN I LUFTEN? DET ÄR EN

GAS SOM GÖR

KLIMATET VARMARE?

SNIFF,

SNIFF!!

1


1

VADÅ MUUTAN? VAD ÄR DET FRÅGAN

OM? VI LEVER JU PRECIS SOM VI

ALLTID HAR GJORT!

HÖR PÅ MIG!

VI GÅR

OCH TALAR MED

CHEFEN!!

KÄRA VÄNNER, VI HAR MYCKET

ATT BEKLAGA OSS ÖVER – VÅRA

FLICKOR INSJUKNAR EFTERSOM

DE INTE KAN PRODUCERA

MJÖLK...

VI KRÄVER ATT VÅR

SKOG OCH VÅRA

BETESMARKER

SKYDDAS!!


I ÖKNEN...

VI HAR INTE FÅTT

EN DROPPE VATTEN

ATT DRICKA PÅ EVIGHETER!

OCH SÅG DU

DJURKROPPARNA

I SANDEN?

JAG FÖRSTÅR

INTE! ALLA

BRUNNAR PÅ VÄGEN

HIT HADE

SINAT!!

OJ KÄRA NÅN! VÅRA

HERRAR SÄGER ATT DEN

HÄR SOMMAREN ÄR DEN

VÄRSTA NÅGONSIN. DET

HAR INTE REGNAT PÅ

FLERE ÅR!

1


20

ÅTERIGEN I

MÖTESLOKALEN... DET ÄR SVÅRT ATT TRO

I LUFTSKIKTET KRING

ATT VI KAN PÅVERKA

JORDEN FINNS

JORDENS KLIMAT - MEN SÅ

ÄR DET!

VÄXTHUSGASER

VÄXTHUSGASER VARS MÄNGD

HAR ÖKAT OCH DET KAN HA

SKADLIG EFFEKT...

LUFTSKIKTET ÄR

FULLT AV GASER

FRÅN INDUSTRIN

OCH MÄNGDERNA

ÖKAR...

VAD ÄR

VÄXTHUS-

EFFEKTEN?

SOLEN


LUFTSKIKTET LÅTER SOLENS

STRÅLAR NÅ MARKYTAN MEN

LÅTER INTE DEN EXTRA VÄRME

SOM VI PRODUCERAR

FÖRSVINNA UT I RYMDEN.

DE VANLIGASTE

ÄR KOLDIOXID,

KVÄVEFÖRENINGAR,

METAN…

VILKA GASER ÄR

DET FRÅGAN OM?

KOLDIOXID

METAN

KVÄVEOXID

SVAVELHEXAFLUORID

FLUORERADE KOLVÄTEN

VÄXTHUSGASER

21


22

MIN PAPPA ODLAR TOMATER I

VÄXTHUS. HAN SÄGER ATT DET ÄR

BRA FÖR SKÖRDEN.

DET STÄMMER TILL

EN VISS GRAD. MEN OM

TEMPERATUREN I DIN PAPPAS

VÄXTHUS BLIR FÖR HÖG

MÅSTE VÄXTERNA FÅ FRISK

LUFT FÖR ATT INTE DÖ.


METEOROLOGISKA

VÄRLDSORGANISATIONEN (WMO)

HAR SAMLAT IN UPPGIFTER

I ÖVER 50 ÅR…

WMO

…OCH FORSKARNA HAR

KONSTATERAT ATT VI FÖRSÄMRAR

VÅRT KLIMAT...

– VI MÅSTE ÄNDRA

LIVSTIL!!!

ODLADE VÄXTER KLARAR INTE DE

STIGANDE TEMPERATURERNA OCH

ETT VARMARE HAV ÄR ILLA FÖR

ALLT SOM LEVER I VATTEN...

MEN ÄR DET INTE SKÖNT

ATT SIMMA I VARMT

VATTEN!!!?

23


2

DET HÄR

BORDE INTE

FÅ HÄNDA –

FÖLJDERNA ÄR FÖR

HEMSKA!!

C A F É

ETT VARMARE KLIMAT GÖR

ATT ÖKNARNA BREDER UT SIG.

OM DET HÄR FORTSÄTTER MÅSTE

MILJONER MÄNNISKOR LÄMNA

SINA HEM...

HAVEN TÄCKER 75 % AV

JORDYTAN. NÄR VATTNET

VÄRMS UTVIDGAR DET SIG

OCH KOMMER ATT TÄCKA EN

ÄNNU STÖRRE DEL.

HAV

LAND

ÖKEN


…OCH DET BARA ÖKAR VÅRA LIDANDEN!!!

NU FÖRSTÅR JAG!!

MYCKET OMKRING OSS

HAR FÖRÄNDRATS. FÖRR

VAR HIMLEN...

FÖRR RÄCKTE MIN

FISKFÅNGST TILL FÖR

HELA FAMILJEN. NU

FINNS DET MINDRE

FISK.

KLARBLÅ OM DAGEN OCH

FULL AV STJÄRNOR OM

NATTEN.

2


2

NI

SER SJÄLVA ATT

SAKER OCH TING HAR

FÖRÄNDRATS. VI MÅSTE GÖRA

NÅGOT ANNARS BLIR

SITUATIONEN VÄRRE! FARSOTER

KOMMER ATT SPRIDA SIG!!!

DEN SKADLIGA DELEN AV SOLENS

STRÅLNING KOMMER I HÖGRE GRAD

ATT NÅ MARKYTAN. VÅR HUD

KOMMER ATT BRINNA OCH

VÅRA ÖGON ATT

TA SKADA!!


DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN KAN

ORSAKA FLERE VÄRMEBÖLJOR OCH DET

ÄR ILLA FÖR ÅLDRINGAR

OCH BARN!

HEMSKT!

DÅ HAVEN BLIR VARMARE

KOMMER STORMARNA

ATT BLI HÄFTIGARE OCH

SVÅRARE ATT FÖRUTSPÅ!

JAG ÄR

RÄDD.

VEM KAN

HJÄLPA OSS?

VAD BORDE

VI GÖRA?

2


2

TRÄDEN BINDER KOLDIOXID, DE

HÅLLER LUFTEN REN OCH SKYDDAR

MOT SOLEN.

VI KAN GÖRA EN

HEL DEL!

LÅT OSS GÅ ELLER CYKLA – DET SPARAR BRÄNSLE OCH

DET ÄR BRA FÖR HÄLSAN!

VI KAN

PLANTERA

TRÄD!

OCH VI FÅR INTE LÅTA BOSKAPEN ÄTA

DE UNGA TRÄDPLANTORNA!

?

?


ANVÄND HANDDRIVEN GRÄSKLIPPARE!

LÅT OSS SORTERA AVFALLET

FÖR ÅTERANVÄNDNING…

PLAST

BURKAR

PAPPER

…ANVÄND FÖRNYBAR ENERGI!!

2


30

TALA MED DIN FAMILJ OCH DINA VÄNNER OM MILJÖN OCH DEN

GLOBALA UPPVÄRMNINGEN...

VÅRT

KLIMAT

ÄR

VIKTIGT

OREH, ANIVDAY OCH IMEON:

KOMMER NI MED MIG OCH

SPRIDER BUDSKAPET?

LÅT OSS TA VARA

PÅ TRÄDEN OCH

FLODERNA…


PÅ MÖTEN...

I SKOLOR...

LÅT OSS HÅLLA

LUFTEN, VATTNET OCH

OMGIVNINGEN RENA...

VÄRLDEN ÄR ER – VÅRDA

DEN NU!!!!

31


32

WMO:S BYGGNAD I GENEVE I SCHWEIZ

VI HAR REAGERAT

POSITIVT OCH VI VIDTAR

ÅTGÄRDER FÖR ATT RÄDDA

KLIMATET SÅ ATT VÅRA BARN SKALL

FÅ EN BÄTTRE FRAMTID.


Hur du kan bidra till att minska produktionen av

koldioxid (CO2)

Åtgärder som sparar energi CO 2 -minskning

per hushåll (kg per år)

Asenna suihkuun vettä säästävä suutin 40

Byt motordriven gräsklippare mot handdriven 40

Köp produkter packade i återanvändbart eller cirkulerbart material 110

Installera ett vattenbesparande munstycke i duschen 150

Byt ut glödlampor mot energisparande glödlampor 250

Tvätta i varmt eller kallt vatten i stället för i hett 250

Skaffa dig en varmvattenberedare som går med solenergi 360

Cirkulera ditt avfall av papper, kartong, glas och metall 400

Lämna bilen hemma två dagar i veckan

(gå, cykla, använd allmänna fortskaffningsmedel) 750

Isolera väggar och tak (mot hetta eller kyla beroende

klimatet) 2000

Plantera träd runt ditt hus och måla yttertaket ljust 2500

i hett klimat och mörkt i kallt klimat

33


3

Fler ideer!!

Med dina lärares och föräldrars hjälp kan du utöka listan på sida 33. Hitta själv

på åtgärder som i ditt tycke bidrar till att skona vår miljö och vårt klimat.

Åtgärder som sparar engergi

CO 2 -minskning

per hushåll (kg/år)


Ön Esidarap ligger i en del av världen som är varmare

än vår. Barnen på ön märker att fiskarna minskar i

antal, korallerna mister sin färg och färre stjärnor

syns på natthimlen. De får höra att kor i andra delar

av världen ger allt mindre mjölk och en del djur hotas

av sjukdomar och lider brist på mat och vatten. Barnen

lär sig hur förändringar i det dagliga livet bidrar till

att minska koldioxidutsläppen och på så sätt den globala

uppvärmningen. De uppmuntras att hitta på flere

åtgärder för att spara energi.

Mera information:

World Meteorological Organization Meteorologiska institutet

7bis, avenue de la Paix PB 503

Case postale No. 2300 Erik Palméns plats 1

CH-1211 geneva 2 00101 Helsinki

Schweiz

Tel. +41 22 730 83 15 Tel. (09) 1929 2230

Fax + 41 22 730 80 27 Fax (09) 1929 2233

Epost: cpa@wmo.int E-post: viestinta@fmi.fi

Webbsida: www.wmo.int www.fmi.fi

WMO-No.

35

More magazines by this user
Similar magazines