Uppgifter för bildkonst på svenska - NaturligtVis

naturligtvis.novia.fi

Uppgifter för bildkonst på svenska - NaturligtVis

NaturligtVis

Bildkonst uppgifter Powerland

1. Rita en bild av en ny karusell som du skulle vilja att fanns Powerland.

2. Ta en tur med Pariserhjulet eller med Mega drop om du vågar och se dig runt när du är

högst upp. Försök memorera det du ser och rita det när du kommer ner marken.

3. Välj något av följande perspektiv och fotografera eller rita något som finns Powerland.

Luftperspektiv tillför en känsla av avstånd med hjälp av förändringar av färgers intensitet som

varierar med det tänkta avståndet i en bild.

Omvänt perspektiv Innebär att optisk förminskning av föremål i en bild utgår från en punkt

inne i bilden istället för från det tänkta avståndet från en ideal betraktare av bilden, vilket är regel

i renässansperspektivet.

Värdeperspektiv Innebär att en bilds "huvudperson" (någon av hög rang, till exempel farao) är

störst, medan personer av lägre rang (sandalbärare, slavar etc.) är mindre; motivens storlek visar

inte avståndet.

Fågelperspektiv

Grodperspektiv kallas bilder filmade ur en sådan vinkel att de är riktade upt, jämförbart med

hur en groda som sitter marken och tittar upt skulle kunna tänkas uppleva sin omvärld.

Begreppet används oftast bildligt då man vill framställa något som stort, svåröverskådligt

och/eller hotfullt.

Kavaljersperspektiv har oftast halva skalan i djupled. X-axeln ritas i full

skala och y-axeln i halva skalan. Detta perspektiv försöker inte att ge en

illusion av vad som kan ses, utan försöker bara ge information om djupet.

Det är väldigt lätt att teckna, speciellt med penna och papper.

http://naturligtvis.novia.fi


NaturligtVis

Militärperspektiv görs med vinklarna 45/45 grader eller 60/30 grader för x-/yaxlarna.

Skalan är isometrisk (samma skala i plan och höjd) eller den kan också göras

med olika skalor i plan och höjd

Isometrisk projektion är en metod för att visuellt avbilda tredimensionella

föremål i två dimensioner, där de tre koordinataxlarna avbildas i samma

skala och vinklarna mellan axlarna är 120°. Isometrisk projektion är en av

de projektionsmetoder som används för tekniska ritningar. Avbildade

föremål ändras inte i storlek beroende deras placering i bilden och

projektionen är därför lätt att göra. En av fördelarna med isometriskt

perspektiv i teknisk ritning är att vinkeln 60° är enkel att konstruera med

hjälp av enbart passare och linjal. Isometriskt perspektiv är bl.a. populärt i

ett flertal dator- och TV-spel som t.ex. Head over Heels, Populous och Civilization II.

Perspektivet återfinns även i bilder av typen pixelart.

Dimetrisk axiometri innebär att man använder två basvinklar, till

exempel 7 och 42 o . Linjer i djupled avsätts i halv skala. Perspektivet

är lätt att rita och ger en bra och en ganska naturtrogen bild, trots det

"falska" perspektivet.

http://naturligtvis.novia.fi

More magazines by this user
Similar magazines