29.09.2013 Views

Läs Cykling nr:3-06 här (pdf-fil, 8Mbyte) - Cykelfrämjandet

Läs Cykling nr:3-06 här (pdf-fil, 8Mbyte) - Cykelfrämjandet

Läs Cykling nr:3-06 här (pdf-fil, 8Mbyte) - Cykelfrämjandet

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Cykling 3 06nybk 06-08-26 10.13 Sida 1

CYKELFRÄMJANDETS TIDNING NR 3 2006 • PRIS 45 KR

CYKLING

På cykel och

kanalbåt

i Holland

CTV gick

som en

dans!


Årets Cykel 2006

Skeppshult STC har av Cykelfrämjandet

utsetts till Årets Cykel 2006. Tidigare har

SOFT 2004 och ARC/NOVA/Automat

2001 fått samma utnämning.

Cykeln på bilden heter STC och fi nns även i en fullt

utrustad version med racerskärmar, multipakethållare

och navgenerator med halogenbelysning.

Rek cirkapris från 6 795 kronor.

Beställ vår produktkatalog på www.skeppshult.se eller på telefon 0371 – 368 00.

S.O.L Reklambyrå, Foto: Tobias Regell


Cykling 3 06nybk 06-08-29 12.59 Sida 3

Ansök om medlemskap

2007 och få resten av

2006 på köpet.

Se även sid 30!

Medlemsavgift per

kalenderår:

Pris för medlem i Norden inom parentes.

Huvudmedlem 250 kr (290 kr)

Familjemedlem 50 kr (50 kr), skall vara

bosatt på samma adress

Ungdom, t o m 26 år 100 kr (140 kr)

Betalas till:

PG - 5 78 53-4, BG - 5358-4413

Anmälan kan också ske via hemsidan

www.cykelframjandet.se

Cykelfrämjandet

Box 47, 25053 Helsingborg

KANSLI / Försäljning

Marianne Jönsson

08-545 910 30

e-post: cyklamera@cykelframjandet.se

STYRELSE:

Sven Lindoff, ordf (Sundsvall)

Jan-Åke Claesson (Ulricehamn)

Marianne Jönsson (Helsingborg)

Bengt Kjällström (Stockholm Norrort)

Eivor Lindqvist (Vetlanda)

Jan Svensson (Stockholm)

Styrelsens kontaktuppgifter på

www.cykelframjandet.se

VERKSTÄLLANDE UTSKOTT:

Sven Lindoff och Marianne Jönsson

TRAFIKFRÅGOR:

Jan-Åke Claesson och Bengt Kjällström

TURISTFRÅGOR:

Eivor Lindqvist och Jan-Åke Claesson

EKONOMI, PERSONAL, AVTAL:

Marianne Jönsson

IT, MEDIA, INFORMATION, HEMSIDA:

Sven Lindoff

Cykelfrämjandets kretsar

nås via kontaktpersoner – se sid 13

eller via www.cykelframjandet.se

Cykling (CF:s medlemstidning)

Box 226, 246 02 Löddeköpinge

Tel 046 -772801 Fax 046 -772820

E-post: admedia@telia.com

Fyra nr/år (två på våren, två på hösten)

Trycks på miljövänligt papper

Redaktör:

Bertil Karlén, Löddeköpinge

admedia@telia.com

046 -77 28 01 fax 046 -77 28 20

Ansvarig utgivare: Sven Lindoff

Annonser:

Christine Fogelholm 08-15 95 46

cfm1@telia.com

Tryck: VTT Grafiska, Vimmerby

Nästa nummer kommer i slutet

av november.

Omslag: FOTO : GUN HÄGGLUND

Cykling 3 2006

Tack Oskarshamn!

Lika bra att säga ”Tack Oskarshamn”

med en gång. För en väl genomförd

CykelTuristVecka med allt som därtill

hör. Det är imponerande att ta hand om

370 cyklister, leta upp fina färdvägar och

dessutom sätta ut pilar så vi hittar rätt.

Fixa saft och kanelbullar, folk som lagar

cyklar, bokar visningar och mycket

annat. En tanke, som slog mig när jag

trampade fram genom de småländska

skogarna, är att det är synd att dessa

vägar inte marknadsförs som cykelleder.

Nere i Europa har man otroligt fina

cykelleder men inte så mycket lugn, ro

och tystnad. Själv föredrar jag kanske att

cykla i Tyskland, Holland eller Belgien.

Är man född i skogarna är det trevligt

med omväxling. Men för dem nere i

Europa, som dagligen ska trängas med

varandra, borde tystnaden och stillheten i

våra skogar vara en fantastisk skillnad

och fin semester.

Men då måste man först tala om

vad som finns, hur fint det är och

vilka fina upplevelser som

väntar. När man ska till vårt

grannland Danmark kan man få

en katalog över alla cykelleder.

Likadant i Tyskland, Belgien, Holland...

I Sverige får man samla på sig ett par

kilo trycksaker från olika regionala

turistorganisationer, även om vår egen

”Skyltade cykelleder i Sverige” ger en

bra översikt.

Konferenser om Sverige som turistland

avlöser varandra i jämn ström.Vackra tal

hålls, utredningar presenteras och stora

planer smids men sedan händer ingenting.

Det är dags att något sker nu!

Turism ger fler arbetstillfällen än

mycken annan industri! Men då behövs

handling, inte bara konferenser!

BERTIL KARLÉN, REDAKTÖR

I DETTA NUMMER

Nya trender 4

Cyklarna blir allt lättare. Men komfort är viktigare än

låg vikt och många växlar, sägs i en trendrapport.

Hjälm utan lag 5

Vår ståndpunkt är som tidigare: Vi vill verka för ett ökat

hjälmanvändande men inte för en allmän hjälmlag,

skriver Sven Lindoff i sin ledare.

På cykel och kanalbåt i Holland 6-11

Gun Hägglund har provat att cykla och bo på kanalbåt i Holland.

Här är hennes berättelse om ett bekvämt sätt att

semestra med cykel och flytande hotellrum.

Cykelfrämjandet landet runt 12-13

Nu är det inte så många aktiviteter kvar men det

laddas redan för nästa år!

CTV i Oskarshamn 2006 14-18

CykelTuristVeckan blev precis som vanligt: Succé!

Med 370 deltagare.

Nordsjöleden firade fem år 19

Den 600 mil långa Nordsjöleden firade sina fem år

med festligheter i bl a Varberg och Göteborg.

De cyklar för Parkinson

Årets Tour de Parkinson gick från Stockholm till Örnsköldsvik. 19

Lätt uppför med el i pedalerna

Elcyklarna blir fler och fler. Och det går förstås 22-23

lättare uppför motluten med elektricitet.

Lånecyklar i Stockholm 24

Om allt faller på plats finns det lånecyklar i Stockholm i höst.

Historien om ett dike 25

Ett dike ställde till det länge och väl.

Men efter drygt 10 år så!

Köp från Cykelfrämjandet 26-27

Kartor, böcker och annat till medlemspris.

Med barnen på Åland 28-29

Jag vill inte cykla mer! Jag orkar inte!, skrek Viola. Hur det gick sedan?

Läs om hur det är att cykla med barn på Åland.

Cykling på recept 31

All medicin är inte i pillerform!

3


Cykling 3 06nybk 06-08-29 17.08 Sida 4

Nytt & Noterat

Bra

med

hjälm

tycker

Linda

Programledaren

Linda Isacsson

bröt armen när

hon voltade med

sin cykel.

FOTO: LINUS

HALLSÉNIUS/TV4

Olyckan inträffade vid Slussen i

Stockholm. För TV4:s Kändis berättar

Linda Isacsson att hon försökte tvärvända

med cykeln för att undvika att köra på en

kvinna som gått ut i cykelbanan.

Då voltade hon med cykeln och kastades

ned i asfalten.

I intervjun uttrycker hon också en lättnad

över att hon inte fick värre skador.

- Jag hade verkligen tur. Nu har jag lärt

mig att man ska använda hjälm när man

cyklar, säger hon i intervjun.

Norska präster

får betalt

för cykling i

tjänsten?

Norska präster kan få extra betalt om de

väljer cykel i stället för bil när de ska ut

på uppdrag. För den som vill dryga ut

inkomsten ytterligare kan en joggingrunda

snart bli lösningen.

Sedan en tid tillbaka kan prästerna i

Bergen tjäna pengar på att använda

cykeln i tjänsten, skriver tidningen

Dagen. Fyra kronor per tillryggalagd

kilometer utbetalas av stiftet till den som

lämnar tjänstebilen hemma till förmån

för velocipeden.

Prosten i Vest-Telemark, Svenning

Jörgensen, tycker att

systemet med cykelersättning

är bra.

Men i hans eget stift,

där avstånden till

församlingsborna ofta

är stort, skulle upplägget

inte fungera.

– Om vi ska använda

cykel till och från

uppdrag måste vi starta

dagen före, säger

han.

I stället föreslår

Jörgensen en särskilt ersättning till dem

som motionerar på fritiden. Tio kronor

per kilometer skulle de joggande prästerna

få, enligt Telemarks-prostens förslag.

Cykeltrend:

Lättare,

punkafritt,

bekvämare

Cykelmässan IFMA i Tyskland har

tagit fram en rapport om vad som

kommer att vara hett inom cyklar

nästa år. En del av trenderna är säkert

starkare i Tyskland än vad de är i

Norden, men i det stora hela har de nog

hittat rätt.

• Cyklar: Trekking och Cruisers

beskrivs som de hetaste cyklarna men

volymmässigt är det självklart mtb och

standardcyklar som fortfarande kommer

att vara störst.

• Ramar: Aluminium fortsätter att vara

det dominerande materialet och räkna

med att se en del groteskt feta rör på

nästa års cyklar. Samtidigt finns det en

motrörelse med stålramar och väldigt

smäckra rör. Cyklar som ska locka de

riktiga entusiasterna. Kolfiber kryper ner

i prisklass och väntas också komma på

standardcyklar.

• Fogar: Fogarna i ramen har blivit ett

säljargument. Eller designelement kanske

vi ska säga. Allt fler fogar slipas ned för

att nästan bli osynliga. Eller så görs helt

nya lösningar där rören limmas fast i

kopplingar.

• Vikt: Jakten på låg vikt fortsätter. Inom

racing är det snudd på extremt, men även

vanliga brukscyklar inom mtb och standardcyklar

drar nytta av den här utvecklingen.

En mellanpriscykel väger nästa år

inte mer än 13 kg.

Vår bästa tid är nu

4 Cykling 3 2006

Komfort viktigare än många växlar.

• Däck: Punkteringsfria däck blir allt

vanligare och dessutom går de ner i vikt

så att de väger som ett vanligt

gummidäck. Nya gummiblandningar ger

bättre grepp på våt asfalt. På kontinenten

är ballongdäcken på väg att bli en riktigt

stor sak. I Sverige är det bara Skeppshult

som hittills vågat satsa på dessa däck,

men kanske kan det vända redan till nästa

år. De nya ballongdäcken har både

komfort och lågt rullmotstånd.

• Komfort: De komfortlösningar som

presenterats de senaste åren – navdynamo,

automatväxel, eldrift och dämpning

– spås bli allt vanligare på brukscyklar.

Undersökningar har visat att komfort är

betydligt viktigare än låg vikt eller

många växlar.

...hörs mången gotlänning

nynna under den

långa, ljumma hösten på ön, då svallet efter årets succéartade Medeltidsvecka

lagt sig och kommunens trägna gubbar hunnit städa upp efter den.

Havet håller sig badvarmt långt in i september-oktober, om man inte är alltför

bortklemad av jolmiga medelhavsvatten, och för cykelturisten finns knappast en

bättre tid att se sig om på ön. Lagom värme, gles biltrafik, lugnare andhämtning

överhuvud taget.

Gotlandsledens 50 mil ligger där skyltade oberoende av säsong, och nätet av

småvägar mellan gårdar och kyrkbyar är i övrigt betryggande finmaskigt.

Till det guidehäfte som i text beskriver leden hör en turistkarta som visar samtliga

vägar (själva leden är utmärkt med en pricklinje), så det är bara att välja.

En separat inlaga i guiden listar boenden, lanthandlare och cykelutyrare/-verkstäder.

Men under eftersäsong är det säkrast att kolla i förväg, var man håller

öppet.

Guiden ”Gotlandsleden på cykel” är utgiven av Cykelfrämjandet och kan beställas

från oss (med medlemsrabatt, se best.sidorna). Men två cykeluthyrare i Visby

säljer den också: Team Sportia, Österväg 17 (tel 0498-21 52 09) och Gotlands

Cykeluthyrning, Skeppsbron 2 (tel 0498-21 41 33).


Cykling 3 06nybk 06-08-29 17.08 Sida 5

Hjälm utan lag

Ivåras väckte infrastrukturminister Ulrica Messing

frågan om allmän hjälmlag, hon ville påskynda en

hjälmlag för alla. Tidningar och radiostationer kontaktade

Cykelfrämjandet och ville veta vår åsikt i frågan.

Vår ståndpunkt är ju som tidigare att vi vill verka för

ökat hjälmanvändande, vi vill dock inte verka för en

allmän hjälmlag.

Vi arbetar dock inte emot de som så vill. Vi har i debatten

velat lyfta upp raden av andra åtgärder som vi

bedömt vara minst lika viktiga.

För att minska olycksstatistiken för cyklisterna är den

viktigaste punkten att satsa på trafikmiljön. Till och från

alla bostadsområden bör det finnas cykelvägar in mot

stadskärnorna, så att cyklisterna kan ta sig säkert fram

utan att behöva korsa trafikleder eller färdas på trafiklederna.

Och underhållet av de cykelvägar som redan finns ute i

kommunerna bör ses över, det finns åtskilliga “potthål”

och andra vägskador som kan förorsaka att man kan

cykla omkull.

Det kan vara med livet som insats som man cyklar på

vissa vägavsnitt i landet. Vid nybyggnation av vägar

borde man även ta mera hänsyn till cyklar och andra

oskyddade trafikanter. Nu görs många infartsvägar till

kommuner i Sverige om till vägar med mitträcken, och

vem skulle våga cykla på ett sådant vägavsnitt.

Under första veckan i augusti då CTV pågick i

Oskarshamn, var jag i Åre för att inviga min 7åriga

dotter i fjällvandringens magi. Men den sak som

slog mig när jag var i Åre var att alla skiduthyrare nu

under sommaren var cykeluthyrare. Visst hade jag hört

talas om att man kunde cykla nerför Åreskutan men inte

hade jag fattat att det var så stort intresse för denna aktivitet.

Och det var hundratals ungdomar, 90% pojkar, som

JOHN ESTLUND till minne

En av Cykelfrämjandets varma och trogna eldsjälar var han,

John Estlund, som lämnade oss för en tid sedan. Han blev 85 år.

John grundade Cykelfrämjandets krets i Nässjö, hans ”Cykla

med John”-turer runt stan blev ett begrepp, de som sedan kom

att kallas Tisdagsturerna. Han sonderade cykelvägar överallt,

blev mannen bakom den skyltade leden Höglands-trampen. För

egen räkning trampade han många cykellopp, Vätternrundan

fem gånger bland annat.

När skolor i Nässjö hade trafikdagar fanns John på plats och

kontrollerade cyklarnas skick och utrustning. Ett förtjänsttecken

i silver för sina insatser fick han också välförtjänt av

Trafiksäkerhetsförbundet, ur landshövding Gösta Gunnarssons

hand.

Från många årsmöten under 80- och 90-talen minns jag John

Estlunds kluriga, kloka, ja ofta visa inlägg i diskussionerna,

envetet och eftertänksamt framsagda på hans aldrig helt övergivna

dalmål. (John var född i Borlänge.) Så det förvånar mig

inte alls när jag läser att han också var en aktiv deltagare i

Nässjös filosofiska kafé.

Vi som varit med ett tag i Cykelfrämjandet kommer alltid att

bevara John Estlund i varmaste och mycket respektfullt minne.

Uppstår i dag eldsjälar som du, John?

Gun Hägglund

Sven Lindoff,

ordförande i

Cykelfrämjandet.

körde in sina cyklar i bergbanans lift eller lyfte på sin

cykel på de modifierade sittliftarna och for upp i backarna.

Sedan fanns det nerfarter i olika svårighetsgrader

grön, blå, röd och svart, totalt 24 olika nerfarter. Men

de satsade inte bara på Down Hill cykling utan det

fanns även Cross Country, engelska skall det vara för

att locka, det vill säga vanlig turcykling längs natursköna

platser i Åres närhet.

Som medlemsansvarig i Cykelfrämjandet tänkte jag

att dessa cyklister, som är mest ungdomar, skulle kunna

föryngra organisationen. Är detta en missad målgrupp

inom Cykelfrämjandet?

I förra Cykling utlyste vi en värvarmorot till alla

befintliga medlemmar. Värva nya medlemmar till

Cykelfrämjandet och du får själv lägre medlemsavgift

2007. Det är bara 10 som utnyttjat detta erbjudande. Så

nu skulle jag vilja att alla inom Cykelfrämjandet riktigt

tänker till:

• Hur skall vi jobba inom Främjandet för att nå ut till

fler?

• Vad skall vi jobba med?

• Hur skall vi få en föryngring i organisationen?

• Eller skall vi lägga kraften på de äldre medlemmar

vi redan har?

Njut av sensommaren

Temperaturen nu i sommar har stundtals inbjudit till

skuggan av en parasoll, men nu skall vi ut och njuta av

en underbar sensommar och hösten att vistas ute på

våra cyklar.

Hoj hoj på er:

5


Cykling 3 06bk 06-08-22 16.22 Sida 6

DE MÅNGA VATTNENS

OCH CYKLARNAS LAND

Fika på däck för avstämning av

dagens alla intryck, dusch, trerätters

middag och en stilla kvällspromenad

genom stadens centrum, alltid

sevärt för något: den mäktiga katedralen i

Utrecht, det sagoslottslika rådhuset mitt

på Goudas trekantiga torg, broar, kanaler,

gränder.

Allt så propert och välskött som hela

detta lilla tättbefolkade land (1100 invånare

per kvadratkilometer i det bördiga

hjärtområde där vi rörde oss).

Så har man också förstått att ta vara på

varje kvadratmeter land, då ju en tredje-

Det blev en härligt uppfriskande Hollands-odyssé, då

i våras! Några mils cykling på dagarna, embarkering

varje eftermiddag på vårt flytande hem, den

komfortabla hotellpråmen ”Allure”, som väntade

förtöjd vid någon central kajkant: i Amsterdam, i

Utrecht, Gouda, Delft, Leiden, Haarlem och åter i

Amsterdam. Däremellan avnjöt vi ett smultronstrå av

pyntade småorter och byar och total lantlig ro.

TEXT OCH BILD: GUN HÄGGLUND

del har erövrats från hav och insjöar i en

beundransvärt idog kamp. Utpumpning,

invallning, dränering med grävda kanaler...

Den tidigare sjön Haarlemmeer, t

ex, tömdes på 800 miljoner ton vatten

under tre år i mitten av 1800-talet. 18.300

hektar med tiden bördig mark blev belöningen.

En av de tre mäktiga ångdrivna

pumpar som gjorde jobbet, Cruquius

strax söder om Haarlem, är idag ett

museum som fascinerar även icke teknikbitna.

Kontroll av de cyklar vi skulle bruka

hela veckan.

Vi cyklade på dessa vallar, blickade ner

på lågt liggande gårdar och fält, där de

tryckte några meter under havsnivån. Vi

följde floder, åar, kanaler, porlande

diken... Alltid vatten i uppfriskande blänk,

mellan fält med vattenkvarnar och betande

boskap och förbi pyntade trädgårdar, där

magnolian dråsade i kaskader. Och där

simfåglar inte sällan låg och ruvade helt

trankilt nära vägkanten!

Ett cyklande folk

”Vägkant” förresten! Det var ju till 99

procent särskilda cykelvägar och cykelbanor

vi trampade fram på, i avspänd trygg-

Cykling 3 2006


Cykling 3 06bk 06-08-22 16.22 Sida 7

het. Fast vi fick snabbt lära in en sträng

hålla-in-till-kanten-disciplin! Det kom

alltid någon bakifrån som ville köra om.

Ett muntert tjo-pling från de trevliga

holländska ringklockorna kom alltid, och

lät så mycket mer vänligt uppfordrande

än våra skrälliga svenska ringklockor.

Cykling 3 2006

(Jag köpte med mig tre stycken hem.)

Ja, holländarna är ett ivrigt cyklande

folk: ungdomar, herrar i kostym, damer i

hatt, alla hojar.

Och undra på det, med en sådan infrastruktur,

där cykeln tycks ha prioriterats i

alla lägen. (Här finns bortåt 2000 mil

Amsterdams kanaler kantas av oräkneliga

fastkedjade tvåhjulingar.

Många broöppningar blir det

för Hollands tålmodiga

cyklister. Här är det vår

egen ”Allure” som orsakar

stoppet.

cykelvägar!) Och landet är ju dessutom

platt som på Gotland (när man väl tagit

sig upp från hamnen).

Under dagens eftersittning ute på

”Allures” däck funderade vi ibland över,

om den uppenbara bristen på överviktiga

holländare kunde hänga ihop med allt

detta cyklande. Vi bestämde oss för, att

så var det säkert.

Vi blev också klara över, att Holland

skulle riskera total trafikinfarkt, om inte

en så stor del av persontransporterna

skedde per cykel. Det är illa nog ändå på

motorvägarna, som vi kunde se där vi

7

Forts


Cykling 3 06bk 06-08-22 16.22 Sida 8

Forts

I lagom takt på cykelbana utefter stilla

flytande kanal.

suveränt oåtkomliga trampade över på

någon luftig cykelbro.

Handmålat och böljande dyner

Det blåvita Delft-porslinet är väl känt

världen över, och hur det blir till och

handmålas kunde vi lära oss en del om på

den Kungliga Porslinsfabriken i Delft,

med stolta anor från 1653. Jag vet inte

vilka penslar våra porslinsmålare här

hemma använder sig av, men här i Delft

ska de vara av mård- och ekorrhår och

inget annat! Japaner vimlade och

storköpte, vi cykelburna fick nöja oss

med att öppna ögonen mer än börsen. Tur

det kanske, för billigt är här inte.

Vidare genom den Haag ut till holländarnas

Stora Semesterort, det bil- och

folkpackade Scheveningen. Därifrån

hastade vi raskt norrut, i halvannan mil

genom ett mjukt böljande sanddynlandskap

innanför Nordsjökusten. Cykelväg

enbart, förstås, flott plattlagd som den

finaste stadstrottoar. Vår kungliga svenska

cyklistavundsjuka svällde över alla

bräddar.

(Att alla enkelriktade gator släppte fram

cyklar och mopeder i båda riktningarna

var ännu en ”detalj” som fick oss att

sucka, tungt och trånande.)

Blommor, blommor

Säkert blommar Holland och bär skörd

under alla frostfria årstider. Inte för inte

är man ju världens största exportör av

8

snittblommor, och världens tredje exportör

av jordbruksprodukter (med dithörande

miljöproblem att lösa).

När vi cyklade runt i det som kallas

Randstat Holland (området mellan de

uppräknade städerna ovan) var det sista

veckan i april och överallt blommade det

– slösande, färgrikt, doftande. Några

strövtimmar på Keukenhof ingick självklart

i programmet. Det visade sig vara

parkens 57:e vårexpo sedan den öppnades

1949 och snabbt blev en av Hollands

stora turistmagneter. Man måste ha

upplevt den vårliga blomsterorgien här

för att kunna tro på den. Och runtom

parken sträcker sig de kulörta odlingarna

i parallella fält mot horisonten, hyacinter

och tulpaner i rosa, blått, gult, rött...

Ögonen dricker och dricker.

Ett ”Skansen” och ett stycke

naturlig natur

Vi närmade oss finalen och ett måste var

nu Hollands ”Skansen”, Zaanse Schans,

med kvarnar, gamla hus och, inte minst,

en myllrande shop som sålde souvenirer

och ofantligt med ost. Här kunde vi som

svenskar för första gången sträcka lite på

oss, vid jämförelse med vårt eget

Skansen...

Säkert vaknade också varma tankar på

vår egen gränslösa tillgång till fri natur

vid en lat rast under träden på Het

Twiske, ett väl skyltat och inhägnat

rekreationsområde strax norr om

Amsterdam; en sällsynthet i detta flitiga


Cykling 3 06bk 06-08-22 16.22 Sida 9

Slutcyklat för dagen och avrundande

eftersnack på däck, före middag och

kvällspromenad i stan

Debarkering av cyklar

och cyklister och grön

start för dagens tur.

Grässträng i mitten – men asfalt

att cykla på!

Forts

9


Cykling 3 06bk 06-08-22 16.22 Sida 10

Forts

Från pråmen blir man ibland ofrivilligt närgången, som här

i Leidenkanalen. Holländarna trivs med att bo vid vattnet.

10

På plattlagd cykelbana mellan

böljande dyner, norrut från

Scheveningen till Katwijk vid

Nordsjökusten.

Blomsterprakten tog nästan

andan ur oss..

lilla land, där annars varje möjlig plätt

måste tas till vara och man ofta bor på

husbåt invid strand för att kunna använda

den lilla tomten till odling.

På idel cykelbanor ner genom

Amsterdam till den kära ”Allure” vid sin

kajkant. Och stor avtackning av skeppare

Ton och de duktiga kock-ynglingarna

Erik och Henrik.

I den stund vi mönstrade av morgonen

därpå klev ett gäng kanadensare på för att

trampa i våra cykelspår. Ingen

andningspaus där för värdarna! De här

huspråmarna är hårt uppbokade,

och vi förstod så väl varför. ◆

Cykling 3 2006


Cykling 3 06bk 06-08-22 16.28 Sida 11

Några strövtimmar på Keukenhof ingick självklart i programmet. Man måste ha

upplevt den vårliga blomsterorgien här för att kunna tro på den. Och runtom

parken sträcker sig de kulörta odlingarna i parallella fält mot horisonten, hyacinter

och tulpaner i rosa, blått, gult, rött... Ögonen dricker och dricker.

Cykling 3 2006

Fakta

Flyg till Amsterdam (Schiphol), tåg in till

Centralstationen, därifrån promenad till

den väntande ”Allure”.

Flygkostnad: Ca 3.000 kr.

Pråmen tog 20 personer i 10 rymliga,

fräscha hytter, alla med dusch och toalett.

Helpension med riklig frukost, lunchmatsäck

och trerätters middag.

Rejäla 7-växlade hyrcyklar, med

vidhängande cykelväskor.

Färdledning

Turens längd: lördag-lördag

Dagsetapper: 5-6 mil

Paketpris vid individuell bokning:

Ca 6.000 kr.

Om hela båten bokas (20 pers.):

Ca 5.000 kr

För vidare info hänvisas till:

www.cyclingsweden.se

Även

Belgien/Holland

Danska researrangören

Ruby Rejser har kanalturer

med flodbåt och

cyklar som går från

Belgien till Holland.

Start i Brygge och slutdestination

Amsterdam.

Info: www.rubyrejser.dk

Från Brygge i Belgien kan man

också cykelåka med flodbåt.

11


Cykling 3 06nybk 06-08-24 22.37 Sida 12

CYKELFRÄMJANDET LANDET RUNT

Vilken sommar vi haft!

Det blev ju en otrolig sommar.!

Nu är de flesta aktiviteterna i kretsar avklarade för den här gången. Återstår en del

årsmöten och träffar där vi samlas och minns vad vi varit med om.

Senaste information hittar du på www.cykelframjandet.se

Halmstad

Tis 24 okt 19.00 Medlemsmöte på

Parketten Tillbakablickar

på 2006 med planering

av aktiviteter 2007. Tag

gärna med egna bilder

och berättelser. Parketten

i Landstingets lokaler på

Fiskaregatan 4, 3:e vån.

Jönköping

Mån 4 sep 10.00 Cykeltur för

Daglediga. Ansvarig:

Ingvar Rydén

036-124398

Tor 7 sep 18:30 Cykeltur till

Strömsbergs gård med

besök i Inga Gustavssons

gamla Lanthandel, ca 10

km. Start: Rocksjöbadet

Mån 11 sep 10.00 Cykeltur för

Daglediga. Ansvarig:

Hans Viridén 036-122309

Tor 14 sep 18:30 Cykeltur till

Järstorps skola med

besök hos Fredriks

möbelsnickeri, ca 30 km.

Startplats: Preem

Solstickegatan

Tor 19 okt 19:00 Cykelavslutning på

restaurang Vågen

Prisutdelning och bildvisning

av medlemmars

cykelbilder. Öster Cykel

visar utrustning för vintercykling.

KALMAR

Kontaktperson: Göran Sundström

tel: 0480-258 78

KARLSTAD

eva.carlsson@karlstad.mail.telia.com

Landskrona

Sön 10 sep 14:00 Går årets sista

cykeltur ut i det blå.

Avslutning och sedvanlig

utlottning därefter på Café

Gläntan. Fika ca 40 kr.

Startplats: Weibulls

Ansvarig: Bertie Hansson,

0418-41 16 56

Ons 22 nov 18:30 Medlemsmöte Vi

träffas på Elise

Malmrosgymnasiet för att

fika och se på bilder, bl a

från CTV i Oskarshamn.

Malmö

http://www.cykelframjandet.se/malmo -

12

Sön 10 sep 10.00 Gastronomisk

utflykt til Ven Tillsammans

med DCF. Föranmälan

senast 28 augusti.

Startplats: Malmö,

Stadsbiblioteket Ansvarig:

Anita Rantanen,

076-2523341

Tis 12 sep 18:30 Årets sista

tisdagstur. Startplats:

Stadsbiblioteket Kung

Oscars väg Ansvarig: Lars

Olofsson 040-192612 —

Sön 1 okt 10.00 Sensommartur till

Löddeköpinge Föranmälan

senast 15 september.

Startplats: Malmö:

Stadsbiblioteket Ansvarig:

Kjell Nilsson, 046-705288

7-8 okt Veckoslutstur till Österlen

och utflykt till Äpplets dag

i Kivik. Vi bor på närbeläget

vandrarhem. Vi

åker med privatbilar till

vandrarhemmet där vi

startar båda dagarna.

Begränsat deltagarantal.

Föranmälan senast 1

september till färdledaren.

Startplats: Bellevue

Herrgård kl 09.00

Ansvarig: Janne

Andersson, 040-150422

Fre 27 okt 18.30 Återblick på

cykelåret. Föranmälan

senast 13 oktober

Ansvarig: Nils och Ewa

Wemmenhed,

040-915693

Lör 18 nov 15:00 HJULFEST -

Planeringsträff för 2007

utlottning i vårt

Aktivitetslotteri kl 15. Mat

till självkostnadspris.

Föranmälan senast 11

november till Anne-Marie

och Leif Jönsson eller

Lars Olofsson.

Berätta för dina cyklande vänner om oss i

Cykelfrämjandet och be dem ta kontakt på

telefon 070-6610600 eller e-post

cykelframjande@hotmail.com

Mörarp

CYKELBINGO Cykelbingo. Start 18.00-

19.00 All-Livs i Bjuv. 6 sept. och 13 sept.

Sön 22 okt 18:00 Årsmöte i försam

lingshemmet i Mörarp

Dragning på Cykel

orienteringen 20.00

Välkomna alla cyklister!

Norrbotten

För ytterligare information vänd dig till

Rolf Modigh tfn 0920-22 02 26,

rolf.a.modigh@telia.com Ulrik Rönnbäck tfn

0920-943 46. ulrik.ronnback@bredband.net

Medlemsförmåner mot uppvisande av

medlemskort och legitimation. Rabatt 10 %

hos: Elon, cyklar och tillbehör, Ugglegatan

14, Boden, 0921-172 20-21 Cykelstället i

Luleå, Sandviksgatan 76, Luleå, 0920-22

70 11 Cykel- och Lackspecialisten,

Sandlåvägen 61, Råneå, 0924-103 11

Magazin du Nord,Ullkläder m.m

Rådstugatan 8, Luleå, 0920-22 74 20 Team

Sportia, cyklar o tillbehör, Delfingatan 2,

Luleå, 0920-731 40 Äventyrsbutiken

Hägglunds, Rådstugatan 6, Luleå, 0920-

156 40

NORRKÖPING

ÖSTERGÖTLAND

Välkommen till Cykelfrämjandets lokala

krets i Norrköping/Östergötland.

Kontaktperson i kretsen är

Björn Malmström, tel 011-39 12 32

Startplats: Stadsbiblioteket om ej annat

anges.

Tis 5 sep 18:00 Styrstad / Ljunga

ca 15 km

Sön 10 sep 09:30 Getåravinen 40 km

Stockholm

Norrort

Sön 3 sep 10:00 Järvafältet 25 km

Startplats: Norrvikens

brandstation

Ansvarig: Allan

Storstockholm

(ej norrort)

Fre 22 sep till 1/10 Cykelresa till

Donau och Drau Arrangör: Sundqvists

resor I priset 9.300 kr ingår bussresa i

helturistbuss, Öresundsbron, vägskatter,

färja Rödby-Puttgarden, Del i dubbelrum

med halvpension. Cykelhyror, båttur i

Wachau, 1 lunch, 1 vinprovning samt reseledarens

tjänster. Upplysningar och bokningar:

www.vandringsresor.com eller Tel 020-

795 095 Ytterligare turer är under

planering tiden juli-oktober. För mer information:

Gå in på hemsidan, ring Trampluren

eller ring Leif Lundgren Tel: 08-94 52 04.

Turerna leds av erfarna cyklister, cyklingen

sker i lugnt tempo. Tag med Dig reservslang

och matsäck. Vill du veta mer om

turerna, hör av dig till turledarna på telefon.-

Sundsvall

Sundsvallskretsen har turer i och kring

Sundsvall tisdagar och lördagar, se

programmet nedan. Medtag fika och glatt

humör på turerna.

Lör 9 sep 10.30 Längs tre sjöar,

c:a 3 mil Turen går längs

de vackra sjöarna Öjen,

Norrbjörken och

Sörbjörken fram till

Västanå. Startplats:

Skansen Maj Ansvarig:

Ulla Hörnell, tel: 301 22

Cykling 3 2006


Cykling 3 06nybk 06-08-29 10.50 Sida 13

Tis 26 sep 19.00 Vi cyklar

baklänges Glimtar från

sommarens turer i ord

och bild. Vi fikar och

umgås. Lokal: WF-lokalen,

Nybrogatan 30

Kontaktperson för kretsen är:

Ordförande: Sven Lindoff,

060-552071/ 070-340 11 40

Varberg

Tis 5 sep 18-18.30 Cykelbingo

Tis 12 sep 18.00 Cykelorientering

Lör 16 sep Bilfri dag

Tis 19 sep 18-18.30 Cykeltur med

tipsfrågor för vuxna o

barn

Ons 15 nov 18.30 Medlemsmöte

VETLANDA

Startplats för alla turer: Torget i Vetlanda.

Tis 5 sep 18-18:30

CYKELTIPSRUNDA

Grillning vid

Föredadammen. Medtag

något att grilla. Lotterier

Lör 16 sep 16-17sept

TVÅDAGARSTUR TILL

EKSJÖ Tur till Eksjö med

övernattning på vandrarhem

(20 bäddar förbokade,

först till kvarn

gäller). Transport av

bagage. Föranmälan samt

ytterligare info, Eivor och

Arne Lindqvist,

tel 0383-761680

ÖREBRO

Välkommen till Cykelfrämjandets lokala

krets i Örebro. Vi anordnar flera cykelturer

med erfarna ledare under året. Du kan

ladda ner vårat utflyktsprogram 2006 i PDFformat

från vår hemsida

www.cykelframjandet.se/orebro.

Kontaktperson i kretsen är: Kerstin

SvenssonTele: 0582-506 37

Mån 11 sep 17:00 Vi tittar efter

flyttfåglar vid Kvismaren.

Startplats: vid Ronny

Peterssons staty hörnet

Hjälmarvägen-

Rudbecksgatan Ansvarig:

Inge Svensson.

Tor 12 okt Medlemsmöte

Telefonnummer till de ansvariga för

cykelturerna:

Kerstin Svensson 0582-506 37

Rolf Larsson 019-611 28 70

Inge Svensson 019-25 07 92

Margareta Bäck 019-32 03 26.

ÖSTERSUND

Cykelfrämjandets medlemmar har följande

rabatter hos Östersunds Cykelhandlare

Cykelogen, Kyrkgatan 45

Egons, Kyrkgatan 27,

Cyklar och tillbehör 10%

Söder Sport, Hemvägen 26,

Cyklar 5% tillbehör 10%

Cykling 3 2006

Kontaktpersoner

Cykelfrämjandets kretsar

De flesta kontaktpersonerna når du bäst på kvällstid.

BORÅS: Bo Jacobson, tel 033-29 46 79.

E-post bo.jacobsson@rixtelia.com

EKSJÖ: Göran Landin, tel 0381-173 00

GÖTEBORG: Gunnar Larsson, tel 033-28 45 50

E-post: gunnar.e.larsson@telia.com

Hemsida: www.cykelframjandet.se/goteborg

HALMSTAD-LAHOLM: Lars Green, tel 035-10 73 72.

E-post lars.green@glocalnet.net

Hemsida: www.cykelframjandet.se/halmstad

JÖNKÖPING: Ann-Marie Vaim, tel 036-12 90 54.

E-post vallar@spray.se

Hemsida: http://www.cfjkpg3w.se

KALMAR: Göran Sundström, tel 0480-258 78.

E-post berit.sundstrom@telia.com

Hemsida: www.rakredovisning.se/cykelframjandet

KARLSKRONA: Sonnie Nilsson, tel 0455-462 64

KARLSTAD: Eva Carlsson, tel 054-56 57 03

Hemsida: http://goto.glocalnet.net/ruhe/cykel/

E-post eva.carlsson@karlstad.mail.telia.com

LANDSKRONA: Eje Reimer, tel 0418-208 18.

E-post eje.emalj@mila.landskrona.se

MALMÖ: Lars Olofsson, 040-19 26 12

E- post: larsochcecilia@hotmail.com

Hemsida: http://www.cykelframjandet.se/malmo

MÖRARP: Britt-Marie Kihlén, tel. 042-715 86

Hemsida: http://hem.spray.se/cf.morarp

NORRBOTTEN (Luleå): Rolf Modigh, tel 0920-22 02 26

E-post: rolf.modigh@teliasonera.com

NORRKÖPING: Björn Malmström, tel 011-39 12 32

E post: 011391232@telia.com Jourtelefon: 070-579 14 19

NÄSSJÖ: Karl-Gustav Samuelsson, tel 0380-163 54.

E-post kg.samuelsson@swipnet.se

CYKELFRÄMJANDET STORSTOCKHOLM (ej norrort):

Anita Henriksson 08-324002

E-post anita.henriksson@dhlt.se

Hemsida: www.stockholmskretsen.se

STOCKHOLM NORRORT: Bengt Kjällström, 08-590 845 76,

E-post bengt.kjallstrom@telia.com

Hemsida: www.cykelframjandet.se/norrort

SUNDSVALL: Sven Lindoff, 060-552071

E-post sundsvall@cykelframjandet.org

Hemsida: www.cykelframjandet.se/sundsvall

SÖRMLAND (Eskilstuna): Ingrid Brege, tel 016- 51 10 38.

E-Post ingrid@brege.se

ULRICEHAMN Jan-Åke Claesson 0321-166 53

E-post: janake.claesson@ulricehamn.se

VARBERG: Ingrid Larsson tel 0340-67 56 75.

E-post ingrid-kurt@vvv.varbeg.se

Hemsida http://cykelframjandet.se/varberg

VETLANDA: Eivor Lindquist, tel 0383-76 16 80

E-post eivor.lindquist@telia.com

Hemsida www.cykelframjandet.se/vetlanda

VÄNERSBORG: Sture Furbo, tel 0521-683 57

E-post sture.furbo@edu.vanersborg.se

VÄSTERÅS Rolf Mellqvist, tel 021-18 34 66

E-post mellqvist.r@telia.com

ÖREBRO: Kerstin Svensson, tel 0582-506 37

http://www.cykelframjandet.se/orebro

E-post hugghult@telia.com

ÖRNSKÖLDSVIK: Inga Konradsson, tel 0661-101 77

E-post: anders.berglund@ornfrakt.se

ÖSTERSUND: Mait Adsten, tel 063-12 32 51

E-post e-post jan.adsten@telia.com

SMÅLANDSDISTRIKTET: Arne Lindquist, tel 0383-761680.

E-post eivor.lindquist@telia.com

SKÅNEDISTRIKTET: Kjell Kihlén, tel 042-715 86

13


Cykling 3 06nybk 06-08-29 10.35 Sida 14

Med blixt lixt

och oc dunder

TEXT OCH FOTO: BERTIL KARLÉN

Det är inte utan att det blir lite

tjatigt men vad ska man säga om

CykelTuristVeckan annat än att

den återigen var en succé? Över 370

cyklister från Sverige, Danmark,

Frankrike, Finland och USA hade tagit

sig till Oskarshamn för att trampa mer

eller mindre långa sträckor måndag,

tisdag, torsdag och fredag i början på

augusti. Onsdag är av hävd en vilodag,

då är det kortege genom staden och picknick

därefter.

Med undran och skräck skådade nog

ortsborna det långa tåget av cyklister som

sakta tog sig från Folkets Park ner till

Brädholmen. Där hölls tal och där överlämandes

CTV-stafettpinnen till nästa

arrangör, Vänersborg. Sedan fortsatte

kortegen ut till Fredriksbergs herrgård, en

Tjuståsamålarna, fyra glada amatörer, Monica

Andersson, Lena Carlander, Lena Eriksson och

Göta Sternberg, bjöd på saft men hade också

servering av kaffe och hembakat.

Ett slag trodde vi att den

rekordvarma sommaren

tagit slut. Måndagen

började med blixt och

dunder. Men vädergudarna

bättrade sig redan på

eftermiddagen. Å andra

sidan är lite regn, även i

form av skyfall, inget

som hindrar en CTV-are!

gustaviansk 1700-talspärla. Solen sken så

gott på oss när vi bänkade oss i

herrgårdsparken för att hugga in på alla

godsaker, grillade kycklingklubbor med

sting bland annat och hembakta kakor till

kaffetåren.

Det är skönt med en vilodag!

En hel del grusvägar blev det,

vi var ju i Småland. De allra

vackraste slingrade sig mellan

gärdsgårdarna upp mot idyllen

Stensjö by, vårdad som en

klenod av Vitterhetsakademien

för att ge oss en upplevelse av

gammal småländsk bondekultur.

Turistchefen och projektledaren Gitte

Frandsen hälsade oss alla välkomna.

Blixt och dunder

Jag måste erkänna att jag fegade ur

första dagen. Ett hiskeligt åskväder

drabbade Oskarshamn på förmiddagen

och jag tänkte att blöt vill jag inte

bli. Men molnen lättade så jag begav mig

med friskt mod ut på den kortaste av

förstadagssträckorna.

Jag var nog sist ut för jag såg inga andra

cyklister. Rätt ut i vildmarken efter en

kort färd på E22-an. Dags för grusvägar!

Bor det någon här?

Skog och återigen skog, stora stenar,

uppförsbackar och nerförsbackar (Inte

lika många som dom uppför, tror jag) Det

var inte utan att jag tänkte på ett norskt


Cykling 3 06nybk 06-08-29 10.35 Sida 15

CykelTuristVeckan 2006

Strax söder om Fliseryd har Enar Berkeby skapat ett mini-

Småland, där ingen detalj fattas. Eneby är namnet på detta

betagande livsverk. FOTO: GUN HÄGGLUND

Blixt och dunder och skyfall drabbade

oss första dagen. Men inget hindrar en

cyklist. Det var bara att ta skydd en

stund och fortsätta när det klarnade upp!

tv-program som heter ”Där ingen trodde

att någon kunde bo”. Jag såg en och

annan röd stuga. Kanske bor det någon

där, ibland?

Jag blev väldigt glad när jag kom fram

till saftkontrollen. Där var andra cyklister.

De hade kört längre sträckor men såg

oförskämt pigga ut.

Jag lovade mig själv efter förra årets

CTV att träna innan det var dags igen. Ett

bra löfte som jag förstås inte höll.

Trötta ben

Det tog emot första dagen och det kändes

i benen frampå aftonen. Varje gång jag

cyklar upplever jag dock hur skönt det

egentligen är. Hur mycket jag hinner se.

Att det sitter fem fågelholkar på en

husgavel, att det är väldigt lite vatten i

den lilla ån under bron, att det inte verkar

finnas blåbär fast det sagts att skörden

blir riklig i år. Sånt hinner man aldrig se

från bilfönstret.

Inte känner man naturens dofter heller.

Mera luft blev lyft

Nästa dag fick jag för mig att pumpa

däcken lite hårdare. Inbillning kanske,

eller var jag redan i bättre form? Det gick

bra mycket lättare dag två!

Cykling 3 2006

Vilken tur ska vi ta idag? Korta turen,

mellanturen eller långa turen?

CykelTuristVeckan blir som ett gift, sa

en av deltagarna till mig. En aktiv semester

med massor av upplevelser, nya och

gamla vänner, kultur och nya kunskaper.

Allt i en skön förening.

Allas vår Gun Hägglund skriver i

broschyren Smålandskusten att

CykelTuristVeckan är ett universitet i

Sverigekunskap. Det har hon rätt i.

Men jag är mera tveksam till hennes

påstående att ”vi återvänder på eftermiddagen

rosiga av motionen och stimulerade

till själen av dagens intryck och upplevelser”.

Det där med rosiga stämmer inte på

mig. Jag är knallröd i ansiktet.

Vilken tur att det fannas cykelservice på plats.

Mycket hade de att göra också, allt från den

enkla uppgiften att fylla på luft till den mer komplicerade

att byta växlar.

Bra kartor och

beskrivningar av

sevärdheterna

uppskattades.

När oturen var framme fanns

servicebilen snabbt på plats.

FOTO: GUN HÄGGLUND

Men själen mår

bra av det jag

upplevt. Där har

Gun alldeles rätt.

Med aktivitet både för kroppen och

själen behöver man inte sparka i lakanen

för att somna på aftonen, som någon sa

till mig. Man somnar direkt.

Nästa år tar Vänersborg över. Då är det

25-årsjubileum för CykelTuristVeckan.

Tills dess får vi leva på de fina minnena

från årets upplaga. En mycket bra upplaga,

dessutom!

15

Forts ➔


Cykling 3 06nybk 06-08-29 10.35 Sida 16

Forts ➔

CykelTuristVeckan 2006

På onsdagen var det sedvanlig kortege

genom staden. Drygt 370 cyklister,

anförda av turistchefen i cykeltaxi,

trampade från kansliet i Folkets Park

ner till Brädholmen och därifrån vidare

till Fredriksbergs herrgård.

16

På Brädholmen lyssnade

vi till tal av bl a

Yvonne Bergvall,

kommunfullmäktigeordförande

i

Oskarshamn. Hon

överlämnade också

stafettpinnen till kollegan

Dan Nybeg från

Vänersborg.

Bilden t.v.

Carl von Linné framträdde

tillsammans

med sin maka på

Brädholmen. Detta

med anledning av

Linnéjubileet i

Vänersborg nästa år.

Vi fyllde upp

nästan hela

Brädholmen!


Cykling 3 06nybk 06-08-29 10.35 Sida 17

På Fredriksbergs

herrgård

fick vi en spännande

guidning

genom gårdens

historia.

En CykelTuristVecka ger den vetgirige

en hel del. Här har vi föredrag av Bosse

Martinsson vid platsen för den stora

branden 1953. 700 man var inblandade

i släckningen och vattenståndet i

sjöarna sjönk 1,5 m! Åtta mil slang gick

åt och sex helikoptrar vattenbombade.

Hur många miljoner notan slutade på är

det ingen som vet. Eller vill veta.

Cykling 3 2006

Genuint hantverk när man gör

gärdsgårdar på gammalt vis. Bosse

Bildoktorn kollade bilar nere på

Brädholmen.

Tänk vad man får vara med om på

en CykelTuristVecka!

Onsdagens picknick hade vi i trädgården

till Fredriksbergs herrgård.

Massor av mat gick åt!

Med dragspelsmusik hälsades

vi välkomna till Figeholm, en

av orterna vi cyklade till under

torsdagen. Några passade på

att ta sig en svängom.

FOTO: GUN HÄGGLUND

17

Forts ➔


Cykling 3 06nybk 06-08-29 11.26 Sida 18

Forts ➔

Saft och bullar i mängd

här mycket saft och bullar gick det åt och så många

personer var inblandade under veckan, berättar Lena

Bergvall, som var kansliansvarig: Saft och bullar: Vi

beställde 5 liter outspädd saft och 400-450 kanelbullar per

dag. Åtgången varierade beroende på väder och att det

bjöds på fika vid en del sevärdheter. Funktionärer: På

kansliet tog vi hand om anmälningar, bokningar till sevärdheter,

beställning av matpaket, försäljning av dagkort och

tröjor. Frågor och svar. Borttappade och upphittade persedlar.

Hjälp vid sjuktransporter mm. Vi var 10 personer som

arbetade där, 2 var turansvariga och berättade om turerna

och 1 var mässansvarig. Cykelservice: 3 personer (som

hade fullt upp att göra hela tiden). Pilgänget: De som var

uppe tidigt på morgonen och satte ut vägvisningspilarna, 4

personer/dag. Saftkontroller: 3-4 personer. Foto, film

och it: 4 personer.

Figeholm har ett fint

sjöfartsmuseum.

CykelTuristVeckan 2006

Grusvägar och

skog– vi var ju i

Småland

Säsongens sista allsångskväll

på Fredriksberg

hann vi också med.

Rose-Marie Edinius – inspirerad

och fängslande guide i

Stensjö by.

FOTO: GUN HÄGGLUND

På Dövestads

Frälsegård föder

man upp ”goa”

utegrisar. Där kunde

vi också äta kolbulle.

18 Cykling 3 2006

På Mönsteråsturen

under fredagen kom

vi bland annat till

Källströmsgården I

Påskallavik och

kunde se Arvid

Källströms stora

skulpturer.

Massage Handfast i Tjuståsa erbjöd

behövlig knådning av trötta muskler.


Cykling 3 06nybk 06-08-24 13.04 Sida 19

Nordsjöleden har

firat sina fem år

För att fira Nordsjöledens 5 år

arrangerades aktiviteter i de åtta

länder där Nordsjöleden slingrar

sig fram sina 600 mil.

I Sverige går den från Varberg till

Svinesund på Ginstleden och Cykelspåret

Bohuslän. Cykelfrämjandet i Varberg och

Göteborg arrangerade cykelturer tillsammans

med Hallandsturist, som är samarbetspartner

i EU-projektet.

En regnig lördagmorgon i Varberg gav

sig ett 20 tal cyklister iväg norrut på

Ginstleden till Stavder hamn i Väröbacka.

Och från Kungsbacka kom knappt

tiotalet i kraftig motvind och regn söderut

till Stavder.

Där fick vi information om ”North Sea

Cycle Route” av Brittmarie från

Hallandsturist.

Sedan skeppades vi över till Vendelsö

precis när regnet slutat och solen tittade

fram. En liten fin ö med tre bofasta innevånare,

höns, hästar, får men inga bilar,

härlig miljö, fina strövområden och

badstränder.

Där väntade grillat kött med tillbehör på

oss och skepparen Ulf berättade lite om

ön och dess historia.

Han driver vandrarhemmet på ön tillsammans

med sin Agneta.

Cykling 3 2006

När alla var nöjda blev vi körda över till

fastlandet igen och var och en fick ta sig

hemåt på bästa sätt. Tyvärr så började det

åter att regna.

Men det var trots allt en fin dag att

komma ihåg.

Cykelfrämjandet Göteborg arrangerade

cykeltur till Kungälv och besök på

Kungälvs fästning, med efterföljande

De cyklar för ett

botemedel mot

Parkinsons

Bernt Bengtsson från Falkenberg har haft

Parkinsons sjukdom i 17 år, men han har

inte låtit sjukdomen vinna över honom. I

stället gör han allt för att kämpa emot

och finna ett botemedel mot Parkinson.

Han är initiativtagare till Tour de

Parkinson och vill informera om motionens

betydelse för parkinsonsjuka samtidigt

som han samlar in pengar till forskning

för nya mediciner.

Idén kom från Gustaf ”Stålfarfar”

Håkanssons lopp, när han cyklade från

Haparanda till Ystad i Sverigeloppet. Jag

tänkte att jag skulle återskapa den resan,

fast åt andra hållet och som

en kampanj för Parkinsonforskning,

säger han.

Loppet har delats upp i tre etapper, i år

var det dags för etapp 2.

1. Ystad till Stockholm

2. Stockholm till Örnsköldsvik, 4-12

augusti 2006

3. Örnsköldsvik till Haparanda, som körs

nästa år.

Man följer alltid Cykelspåret längs

ostkusten.

Enligt Bernt Bengtsson är motionen

väldigt viktig för dem som är sjuka i

På Vendelelsö tittade solen fram

och vi kunde styrka oss med grillat

kött och lite tillbehör.

grillpicknick, omväxlande väder även där

men ett 30 tal personer trotsade vädergudarna

och deltog i arrangemanget.

Hur många cyklister som deltog i de

olika länderna har vi ingen aning om men

vi vågar tro att de var många.

Parkinson, eftersom den hjälper till att

hålla sjukdomen i schack. Han har till

och med kunnat minska på medicinen.

Här på bilden ovan har Bernt och hans

fyra medcyklister just anlänt till delmålet

i Sundsvall och välkomnas av Parkinsonförbundet

i Medelpad och ett pressuppbåd.

Vi på Cykelfrämjandet uppskattar också

att Bernt tyckte Cykelspåret var väl skyltat!

19


Cykling 3 06nybk 06-08-24 13.20 Sida 20

Uppför backen

lätt som en plätt!

Elcyklar blir allt vanligare i

Sverige. Ett antal kommuner har

skaffat elcyklar, till olika förvaltningar.

Även Vägverket, Region Norr,

har valt att köpa in elcyklar som ett

miljövänligt alternativ.

En elcykel är en cykel med en kraftig,

liten och nästan ljudlös elmotor. Motorn

regleras med ett gashandtag, precis som

en vanlig förbränningsmotor. Pedalerna

måste dock trampas runt, i ett lugnt

tempo, och farten ökas då till cykelns

maximala hastighet på 20-25 km/tim. Vill

man cykla fortare, måste man själv lägga

ner energi och benkraft. Om pedalerna

inte trampas runt, slutar motorn automatiskt

att hjälpa till – precis som den ska

för att följa trafiklagen.

På en del elcyklar kan den spärrfunktionen

kopplas bort. Men då blir elcykeln

klassad som moped vilket innebär en del

andra krav på förare och utrustning.

Elcykeln kan annars jämföras med en

moped, men den behöver ingen bensin,

inget körkort eller trafikförsäkring.

Dessutom är den tyst.

Underhållsfritt

Batteriet, som ger kraften, är vad som

brukar kallas underhållsfritt och sitter

Lågprisvarianten, URB, finns i herr och

dammodell. Den har motorn i bakhjulet.

Kostar ca 6000 kr. Vikt drygt 30 kilo

med blybatteri. Säljs via Internet.

www.metlinestore.se men även hos

bildelskedjan Micro Bildelar

Elcykeln på bilden görs i Schweiz och heter Flyer, modell C7 Plus. Den är lätt,

drygt 21 kilo. Batteriet väger bara 2 kilo mot 9-10 kilo för ett blybatteri.

Importeras av Jary i Växjö och kostar ca 21.000 kr. En enklare modell med ett

batteri med lägre kapacitet kostar ca 18.000 kr. Elmotorn har två effektlägen. Ett

är sparläge då batteriet sägs räcka upp emot 50 km. Info: www.jary.se

mestadels fastlåst i en särkild box.

Batteriet laddas via en laddare från ett

vanligt vägguttag.

Man kan också lyfta ur batteriet och

ladda det inomhus. Det tar några timmar

och sedan räcker strömmen 4-5 mil.

Det ökande intresset har fört med sig att

flera fabrikat dykt upp på marknaden. I

olika utföranden och i olika prisklasser.

Man kan hitta cyklar från drygt 6000 kr

upp till 16.000 kr.

Det går också att konvertera en vanlig

cykel till elcykel genom att ersätta det

gamla framhjulet med ett elmotorhjul.

Många cykelverkstäder erbjuder den

möjligheten. Ett elhjul kostar ca 3000 kr.

Snabbt uppför

Första gången man cyklar på en elcykel

känns det lite ovant. Elmotorn fungerar

ju som en hjälpmotor som driver cykeln

framåt när man själv trampar. Ju mer

man trampar desto fortare går motorn

och cykeln.

För att inte elcykeln ska klassas som

moped slår motorn av när den kommer

upp i 20-25 kilometer.

Men det är i uppförsbackarna som elcykeln

kommer till sin rätt. Trampar man

på i normal takt hjälper motorn till så att

det går nästan dubbelt så fort som

vanligt. Det är rätt skönt! Man behöver

inte komma svettig till jobbet.

Olika batterier

De flesta elcyklar har bly- eller nickelkadmiumbatterier,

men på en del kan

Cykling 3 2006


Cykling 3 06nybk 06-08-24 13.21 Sida 21

man välja mellan ett bly- eller ett giftfritt

nickelmetall-hybridbatteri. Det senare är

dyrare men miljövänligare.

Mellan 500 och 1000 gånger kan ett

batteri laddas innan det är dags att byta.

Man räknar med att en elcykel kostar ca

20 öre per kilometer. Fyra till fem

timmar tar en uppladdning.

Hur långt kommer man?

Enligt tillverkarna ska man komma

mellan 30 och 80 kilometer på ett fulladdat

batteri. Det kan vara tveksamt.

Möjligen om man kör på plan mark och

inte förbrukar så mycket energi ur batteriet.

Elcyklarna har ett antal vanliga växlar,

från fem upp till 24. Fler växlar och

finesser blir förstås dyrare.

Ett bra tips är att välja en så lätt cykel

som möjligt. När batteriet är urladdat får

man trampa som vanligt och då känns det

i benen att elcyklar är flera kilo tyngre än

Cykling 3 2006

Hopfällbar Powabyke

för ca 13.000 kr. Vikt

28 kilo med

batteri. Säljs i fackhandeln.

Internet:

www.powabyke.se

här kan ”cockpit” se ut på en

elcykel.

Vägverket om elcyklar:

En elcykel räknas som cykel om den

är konstruerad på följande sätt:

Elmotorn kopplas in när trycket på

tramporna ökar, t.ex. för att underlätta

trampningen i uppförsbackar

och i stark motvind. Motorn får

endast förstärka kraften från tramporna

och får inte ge något krafttillskott

vid hastigheter över 25

km/tim. Motorns nettoeffekt får inte

överstiga 250 watt.

vanliga. Elcyklarna finns i fackhandeln

men en del säljs också på Internet. Nya

fabrikat kommer ständigt, t ex från finska

Helkama. Info: www.helkamavelox.fi

eller Elebike CT-rider.

Info: www.elebikecenter.com

TEXT: BERTIL KARLÉN

21

På den här modellen, en av de mer

sålda, sitter motorn i framhjulet.

Fabrikatet är Powabyke och den finns i

ett stort antal modeller. Prisläge ca

15.000 kr. Vikt 26 kilo+blybatteri på

10 kilo. Finns i fackhandeln.

Info: www.powabyke.se

Större än så här är inte elmotorn som

hjälper till att göra cyklingen bekvämare.

Så länge det finns ström i batteriet

vill säga. Annars blir det till att trampa

som vanligt, utan elektrisk hjälp.


Cykling 3 06nybk 06-08-22 20.32 Sida 22

Bilfria leder kämpar på

Föreningen Bilfria Leders årsmöte

ägde rum den 29 maj i Borensberg

(Motala kommun). Mötet beslutade

att föreningen under de närmaste två åren

bl.a. ska:

• Arbeta med att finansiera utbyggnaden

av en bilfri led av hög internationell klass

mellan Göteborg och Båstad.

• Kartlägga förutsättningarna för

utbyggnad av bilfria turistleder i ytterligare

några län/regioner.

• I en broschyr redovisa vilken tillgänglighetsanpassning

som behövs för att

människor med funktionshinder ska

kunna använda lederna.

• Ta fram en webbsida (del av

swedishgreenways.se) om vilka cykelvägar

i olika delar av landet som fungerar

bra för rullskridskoåkning.

• Söka få till stånd en enhetlig form för

redovisning av befintliga cykelleder och

greenways i Europa som kan användas

för att utveckla en europeisk portal för

cykelturistleder.

• Undersöka förutsättningarna för ett

EU-finansierat samarbetsprojekt mellan

ledproducenter i Sverige och andra

länder i syfte att lära av varandra samt

utveckla former för gemensam marknadsföring.

Per Kågeson återvaldes till ordförande.

Ny styrelseledamot är Eva Berdenius,

Mariestad.

Info: www.swedishgreenways.se.

Fler bilfria leder behövs.

Regeringen ska

ta sitt ansvar

Riksdagens beslut med anledning av

regeringens proposition ”moderna transporter”

I sitt beslut med anledning av regeringens

prop. 2005/06:160 avslog riksdagen

alla motioner om åtgärder för cyklisterna.

Det skedde med hänvisning till den nationella

cykelstrategi som Vägverket år

2000 formulerade i samarbete med flera

andra myndigheter. Riksdagen säger att

22 Cykling 3 2006

Sex år för

tre cykelåtgärder!

Vägverkets nationella cykelsamordnare,

Hossein Alzubaidi, har gjort en

sammanställning över hur arbetet med

att genomföra åtgärderna i verkets

nationella strategi för ökad och säker

cykeltrafik hittills utvecklats. Den visar

att av de sammanlagt 27 föreslagna

åtgärderna inom områdena infrastruktur,

organisation, kunskapsuppbyggnad,

kommunikation och uppföljning har

efter sex år bara tre genomförts. Tolv är

påbörjade, de flesta ganska nyligen, och

arbetet med de resterande 12 har ännu

inte inletts, skriver Bilfria leder i sitt

nyhetsbrev.

de insatsområden som utpekats i

Vägverkets nationella strategi bör genomföras

och kompletteras utifrån ett brett

perspektiv där ökad tillgänglighet samt

positiva effekter på miljö och hälsa betonas.

Riksdagen förutsätter att regeringen

tar ett helhetsansvar, samordnar

och agerar pådrivande i denna process.

Syftet med flertalet motioner att skapa

förutsättningar för en väsentligt ökad

cyklism bör, enligt riksdagen, därmed

kunna tillgodoses.

Ur Bilfria leders nyhetsbrev.

Sven Lindoff, Sundsvall, är ny ordförande

i Cykelfrämjanet. Sven har i

många år suttit i styrelsen.

Ny ordförande i

Cykelfrämjandet

Lasse Jansson har av personliga skäl

lämnat posten som ordförande i

Cykelfrämjandet. Ny ordförande är Sven

Lindoff, Sundsvall.


Cykling 3 06nybk 06-08-29 12.49 Sida 23

Pensionärer

granskar

övergångsställen

Övergångsställena i Uppsala län ska bli

färre och säkrare. Det hoppas i alla fall

NTF, som tillsammans med pensionärer

ska granska de i många fall farliga övergångarna,

skriver Uppsala Nya Tidning

Under de tre senaste åren har 35 människor

dödats eller skadats vid övergångsställen

i Uppsala län. Detta trots

den relativt nya lagen om ovillkorligt

företräde för fotgängare,

- Många av de befintliga övergångsställena

invaggar fotgängare i en falsk trygghet.

Men egentligen befinner man sig i en

situation där man konfronteras med en

oerhört aggressiv trafik. De fungerar

snarare som dödsfällor ibland, säger

Claes Litsner på NTF i Uppsala. Ett

bevis på detta kan anses vara den stora

mängden dödsoffer som övergångsställen

krävt de senaste åren. Fotgängarna tar

med lagen på sin sida för givet att bilförarna

ska följa lagen och stanna.

Därför ska nu länets övergångsställen

inventeras och vissa av dem granskas. De

På Ven trillar man

ofta singel

- Jag är tacksam för att det inte händer

allvarliga olyckor så ofta, säger Peter

Kinnerfelt, VD på Vens cykeluthyrning.

Det är ju väldigt backigt här. Men vi har

omkring 100 hjälmar som vi lånar ut

gratis till de som hyr cykel av oss, skriver

Landskronaposten.

Vens cykeluthyrning har totalt 1200

cyklar i sitt stall. Under högsäsong hyrs

i stort sett alla cyklarna ut varje dag och

då är det extra noga att de ses över

mellan varven så att bromsar och kedjor

är i ordning.

När det gäller hjälmanvändandet så är

det enligt Peter Kinnerfelt mest barn

som utnyttjar möjligheten att låna en

gratis. För danska och tyska turister som

inte känner till lagen om hjälmtvång för

barn påpekar man från cykeluthyrningens

sida att lagen finns.

Peter Kinnerfelt vill inte ta åt sig hela

äran utan tror att det också kan finnas en

annan förklaring till det låga antalet

skallskador på Ven.

-Här på ön trillar man ofta singel. Det

är inte så ofta bilar inblandade, säger

Peter Kinnerfelt i intervjun i

Landskronaposten.

Cykling 3 2006

som ska utföra jobbet är en medborgargrupp

som är mycket aktiv i trafikfrågor:

pensionärerna.

Runt 80 pensionärer i Uppsala,

Enköping och Håbo har fått utbildning i

regelverk, hastighetens betydelse och hur

man mäter hastighet med laserinstrument

och ska snart ge sig ut på vägarna.

Resultaten av undersökningen, som

beräknas pågå i några månader, ska

sedan redovisas för kommunen.

Undergångsställen

Exempel på farliga övergångsställen

finns på Väderkvarnsgatan vid

Vaksalaskolan, ett fyrfältigt ställe där

många bilister snabbt kör förbi fotgängare.

Positiva exempel på ombyggda, säkra

övergångsställen finns i Enköping som

Claes Litsner framhåller som föredömliga.

I Uppsala verkar allt ta längre tid.

- När “zebralagen” genomfördes fick

väghållarna uppgiften att säkra de övergångar

man avsåg att behålla. Detta arbete

har varit oerhört utdraget.

Färre men säkrare övergångsställen

kommer antagligen att bli framtidens

lösning.

- Övergångsställen som inte gör nytta

måste bort. Det finns en anledning till att

vi ibland kallar övergångsställen för

undergångsställen, säger Claes Litsner.

Undergångsställe?

“Zebralagen” - Lagen om väjningsplikt

vid övergångsställen trädde i kraft år

2000. Lagen innebär att en fordonsförare

måste stanna för gående vid obevakade

övergångsställen.

Lagen gäller inte cyklister. Fordon har

alltså inte skyldighet att stanna för en

cyklist som vill korsa ett övergångsställe.

Däremot räknas man som gående om

man stiger av cykeln och leder den över

övergångsstället.

Höst, regn och rusk! Lugn

Du håller dig torr med våra unika

REGNKLÄDER från Nya Zeeland

REGNKLÄDERNA är specialsydda för cyklister och är av suverän kvalitet.

Byxa + jacka väger bara 300 gr!

NYHET! Jacka som är rak nertill (går över stjärten) med dragsko. Träs över

huvudet och har blixtlås en bit ner på bröstet. Under det en ficka (med blixtlås)

som även kan användas som en ficka att rulla ihop jackan i. OBS den har

huva. Färg: blå, röd o svart. Pris och storlek som de övriga.

Vi har också sadelskydd i fårskinn, cykelkorgskydd

som tål regn kylväska på styret m m.

Vi kan ge Tips o råd för en cykelsemester

cfm

Svensk Rese Service

Ängkärrsgatan 14, 171 70 Solna

Tel 08-15 95 46, christine@cykla.net

Bilder/priser på: www.cykla.net

23


Cykling 3 06nybk 06-08-26 10.19 Sida 24

Lånecyklar på

gång i Stockholm

Stockholmarna, och även besökare, får vi

hoppas, ska få ett nytt transportmedel - lånecykeln.

1000 cyklar ska placeras ut på väl

valda platser i en första etapp, berättar

tidningen Stockholm City.

I dagarna pågår bygget av cykelstationerna

som bäst och någon gång i

början på september blir det premiär.

25 kronor per dag kommer det att kosta

att låna en cykel. För 200 kronor får man

ett årskort.

I årskortet ingår även en cykelhjälm.

- När man köpt antingen årskortet eller

dagskortet kan man låna cykeln i max tre

timmar åt gången. Vill man ha den längre

får man söka upp en cykelstation och

förnya sitt lån, säger Claes Hulting,

projektledare för lånecyklarna på företaget

Clear channel.

Årskorten ska främst säljas över nätet,

men dagkorten ska kunna köpas över

disk hos handlare inne i stan.

Ännu är man dock inte helt klar med

avtalen med återförsäljare av korten.

Upplev Falkenberg

med omnejd!

59:ans B&B ligger

i ”Gamla Stan”

och är ett utmärkt

utgångsläge för

dagsturer med

cykel. Vi erbjuder

boende, nya

cyklar/hjälmar

samt kartor med

förslag på cykelutflykter

kring både

kust och inland.

59:ans B&B

Tel 0346-59 707.

E-post

bedandbreakfast.nr59@telia.com

www.59bedandbreakfastfalkenberg.com

Krukmakaregatan 1/Storgatan 59, 311

31 FalkenbergVälkomna!

Annika och Agneta

24

Lånecyklarna har varit på tapeten sedan

1998. Då var ett avtal i hamn, men revs

sedan upp av den dåvarande borgerliga

majoriteten.

Dagens avtal med reklamföretaget Clear

channel innebär inga kostnader för staden

eller skattebetalarna.

- Det finansieras genom att vi säljer

reklamplats på cyklarna och på cykelstationerna

och en mindre del genom

försäljning av årskort och dagskort, säger

Claes Hulting

Här ska du kunna låna cykel:

Färdigbyggda stationer:

• Götgatan 45

• Katarinavägen, Thor Modéens trappa

• Folkungagatan 134

• Valhallavägen-Grev Turegatan

• Drottningholmsvägen 13

• S:t Görangatan 143

Hälluddens Stugby

Kurs & Herrgård

Sköna Ölands Hälludden är

belägen 200 m från havet i

naturskön och fridfull miljö. Här

erbjuds allt från vandrarhemstill

exklusiv hotellstandard i

rum och stugor.

Pris från 135 kr/pp.

Ölands norra udde,

380 75 Byxelkrok

Tel 0485 - 241 34,

0708 - 550 623

Halludden@telia.com

http://www.halludden.se

Lånecyklar med reklam är en

nyhet i Stockholm.

Stationer som ska byggas:

• Fleminggatan 4-6

• Odenplan-Norrtullsgatan

• Klarabergsgatan 50

• S:t Eriksplan 6C

• Hornsgatan 140

• Munkbroleden 10

• Skansenentrén

• Fatbursgången/Bangårdsgången

• Ringvägen 45A

• Ringvägen 54

• Bergsgatan 17

• Rålambsvägen 7

Cykla i världsarvet

Höga

Kusten eller i

sagornas Ådal!

Upplev ett unikt landskap

på slingrande

vägar mellan hisnande

utsikter och små pittoreska fiskelägen.

Följ Ångermanälvens stränder – en

cykeltur mellan historiska och kulturella

minnesmärken.

Två cykelpaket med 4-5 nätter på B&B,

middagar, cyklar, båttur till Ulvön, kartor.

Kontakta ResKlara för mer information

och bokning!

Ordnar även vandringspaket i

Höga Kusten!

Tel. 0611-790 25, info@resklara.se

www.resklara.se


Cykling 3 06nybk 06-08-29 17.10 Sida 25

Apropå CYKELSPÅRET LÄNGS OSTKUSTEN:

HISTORIEN OM ETT DIKE

Plats: Cykelspåret på sträckan strax norr om Bureå – Yttervik i

Västerbotten (ca 4 km)

Aktörer: Vägverkets Region Norr

Cykelfrämjandets Cykelspårs-ansvariga

Historik: 1990-1992 skyltades på Cykelfrämjandets initiativ

Cykelspåret längs ostkusten mellan Ystad och Örnsköldsvik.

Hösten 1996 kunde vi förlänga leden upp till Haparanda, tack

vare ekonomiskt bidrag från Vägverket. Kunde då konstateras

att ovan angivna sträcka i Västerbotten måste dras på ett stycke

E4 utan vägren. Om inte...Vägverket kunde tänka sig att fylla

igen ett dike, där en äldre parallell och lugn vägstump (gamla

Riks 13) abrupt slutade framme vid E4, och dra en smal cykelremsa

utmed återstående 800 meter av E4, fram till Yttervik (där

Spåret avvek ner mot Örviken.) Jobbarna på Rönnskärsverken i

Skelleftehamn nyttjade den där gamla vägen och lyfte då hojarna

över diket, fick vi höra. En säkrare väg för dem vore väl en

värdefull bonuseffekt, menade vi också.

Brev skrevs till Vägverket Norr, svar inkom prompt att man

räknat på cykelremsan och den skulle kosta 500.000 kr. Det

hade man inte råd med. Men...sa man uppmuntrande: Redan

1999 skulle E4 just här få en ny sträckning, och då kunde

cyklisterna nyttja den gamla i större lugn.

1999 kom...inget nytt E4-bygge kunde skönjas. Ny brevförfrågan

från oss. Nej, man hade inte fått medel till det nya bygget,

men snart så...2000 eller 2001, skrev Vägverket Norr.

CYKLING

toppen i

affärsvärlden

En av världens ledande ekonomitidningar

är brittiska Financial

Times. I ett av sommarens

nummer skriver Lucy Kellaway, en av

tidningens stjärnjournalister, i sin stående

måndagskolumn om cykling. Hon skriver

på ett mycket underhållande sätt om

cyklings för- och nackdelar. Det blir fler

färre nackdelar än fördelar.

Lucy Kellaways lista över nackdelar är

kort och innehåller två punkter:

Man blir svettig av att cykla. Men den

invändningen avvisar Lucy Kellaway och

skriver att hon själv inte har något

problem att cykla i normala kontorskläder

och med make-upen lagd. Och för

dem som cyklar i ”Tour-de-Francetempo”

brukar det finnas dusch på

jobbet.

Man riskerar liv och lem. Inte heller

detta argument biter på Lucy Kellaway

som tvärtom finner cykling säker.

Med nackdelarna avklarade kommer den

betydligt längre listan med fördelar:

Cykling gör dig rikare – eller sparar

Cykling 3 2006

Mot kontoret!

åtminstone pengar åt dig. (Det vore väl

konstigt om detta argument inte kom

först i en brittisk ekonomitidning?)

Cykling förbättrar din hälsa, du mår

bättre och du kommer att se bättre ut.

Cykling gör att du träffar nya

människor.

Cykling sparar tid åt dig.

Cykling gör dig produktivare i arbetslivet.

Cykling är miljövänligt.

Cykling är den perfekta bufferttiden

mellan arbete och hem.

Cykling sparar tid för Lucy Kellaway,

som annars skulle ha en, i tid räknat,

längre resa med tåg. Till detta kommer

att hon tack vare cyklingen inte anser sig

behöva gå på gym.

Hösten 2003 blev den så invigd, den nya E4sträckningen.

Vi gladdes. Nu skulle våndan över

vad vi kallat ”skamsträckan” längs E4 (utan vägren)

vara över. Gamla E4 låg där och väntade på oss!

Men vad fann vi?!! Gamla E4:s mynning hade

stängslats av!!! Inte en chans för någon cyklist att ta

sig in på den. Återstod nu som enda möjlighet den

gamla lugna Riks 13 __– och så diket förstås. Sen skulle gamla

E4 ligga där åtkomlig för såväl Rönnskärs-gubbar som cykelturister.

Men ändå...ett dike? på en rikslång, nu väletablerad, officiell

cykelled? Sondering hos Vägverkets marknadsavdelning i

Skellefteå. Där fanns en man med cykelhjärta, Lars Höjetun vid

namn. Hädanefter för evigt inskriven med guldskrift i

Cykelspårets annaler.

Han kom själv, där vi stod och tuggade naglarna vid Diket och

sa: ”Det skulle ju kunna fyllas ut lite.” ”Då behöver vi en stolpe

också, där gamla Riks 13 börjar ute vid Bureå-vägen, så vi kan

skylta in hit”, sa vi.

Året därpå, 2005, fanns stolpen på plats och diket var igenfyllt

med grus, med ett avrinningsrör ordentligt inunder.

Och i år fann vi vid Spår-besiktningen i juni att den gode

Höjetun låtit asfaltera grussträngen över diket också! Undrar ni

på att vi nästan föll i gråt?!

Med Cykelspårs-hälsning,

Gun Hägglund och Jan Hörnell

Ungefär så lyder huvudargumenten hos

Lucy Kellaway (skall man vara riktigt

noggrann har Lucy Kellaway tio argument,

men i detta referat drar jag

samman dem). Den fullständiga artikeln

fanns att läsa i Financial Times måndagen

den 3 juli 2006. Men man behöver

knappast vara alltför van cyklist för att

bekräfta argumenten i den egna vardagen,

så läsningen av det skälet är kanske

inte helt nödvändig.

KJELL E. JOHANSSON, STOCKHOLMSCYKLIST

Största utbudet av

CYKELPAKET

I EUROPA

PROVENCE, MOSEL

TOSCANA, IRLAND

HOLLAND, KROATIEN

BODENSJÖN M.FL.

16 olika cykelpaket i

SVERIGE

Cycling Sweden

www.cyclingsweden.se

cycling.sweden@swipnet.se

Tel/fax: 0150-550 91

25


Cykling 3 06nybk 06-08-24 23.04 Sida 26

CF-SHOPEN

BESTÄLL SÅ HÄR

Nytt för CF-shopen är att vi inför förskottsbetalning.

här beställer och betalar jag:

Kryssa för önskad vara på sidan och skicka in hela sidan eller

en kopia inkl kupongen till Cykelfrämjandet, Box 47, 250 53

Helsingborg. Glöm inte att tydligt skriva namn, adress och

telefonnummer i kupongen. Samtidigt betalar du in beloppet

till plusgiro 5 78 53-4 och även där är det viktigt att du skriver

avsändare så vi kan pricka av. När betalningen kommit in

på vårt konto levererar vi varorna så att du har dem inom 9

arbetsdagar förutsatt att varan finns på lager. Skulle en

produkt vara tillfälligt slut får du räkna med en något längre

leveranstid. Vi kontaktar då dig per telefon så var noga med

att uppge rätt telefonnr. dagtid.

Om du returnerar varor var noga med att bifoga alla

kontouppgifter med returförsändelsen så sätter vi in pengarna

på ditt konto.

OBS! Inga extra avgifter tillkommer, fraktfritt.

Medlemmar har 20% på allt utom reavaror.

Svenska cykelkartor

Medlemmar 20% rabatt.

❏ Cykla i Skåne, södra delen 160 kr

❏ Cykla i Skåne, norra delen 160 kr

❏ Cykla och vandra i Blekinge 50 kr

❏ Fyra turer runt Varberg 80 kr

❏ Astrid Lindgren-leden 40 kr

❏ Smålandsleden 40 kr

❏ Glasriket och Rottnen runt 75 kr

❏ Höglandstrampen 70 kr

❏ Kronobergstrampen 65 kr

❏ Rusken runt 50 kr

❏ Skagern runt 50 kr

❏ Slöjdleden 50 kr

❏ Åsnen runt 80 kr

❏ Ölandsleden skala 1:100 000 80 kr

❏ Gotland – guidehäfte inkl. karta 80 kr

❏ Gotlandskarta skala 1:100 000 100 kr

❏ Cykelkarta Ulricehamn 60 kr

❏ Cykel- & Turistkarta Storgöteborg 250 kr

❏ Cykelspåret i Bohuslän

❏ Örebro län – Bergslagsrundan, Kilsbergs-

50 kr

rundan, Tivedsrundan, ett paket 50 kr

❏ Hjälmaren runt 70 kr

❏ Fyra turer runt Eskilstuna 80 kr

❏ Mälardalen–atlas över mälarregionen 1:90000 140 kr

❏ Mälardalen–Cykelturer på Selaön 65 kr

❏ Cykel- & Turistkarta Storstockholm 280 kr

❏ Cykla i Stockholms City 80 kr

❏ Storstockholmskartan 110 kr

❏ Cykelguide till Uppland, 14 turer 220 kr

❏ Dalarna – Siljansleden 70 kr

❏ Dalarna – Fäbodleden med MTB-leder 50 kr

❏ Dalarna – Mountainbike-leder i Säfsen 30 kr

❏ Gästrikland/Hälsingland – Cykelturistkarta

❏ Örnsköldsviks Naturguide

90 kr

med utflyktskarta 250 kr

❏ Cykelspåret längs ostkusten 220 kr

❏ Cykelspåret, engelsk översättning 40 kr

FRÅN NORR

TILLSÖDER

FRÅN SÖDER

TILL NORR

YSTAD–HAPARANDA(ca 250 MIL)

Planerat och skyltat av Cykelfrämjandet

Text: Gun Hägglund

1

Namn

Adress

Postnr Ort

Tel dagtid

KUPONG

Medl nr

❏ Vill bli medlem. Lägger till medlemsavgiften 250 kr på betalningen.

Födelseår Tel

❏ Vill ej bli medlem. Betalar ord pris.

Skånekartor.

Cykelkarta

Ulricehamn

Cykelguide

Uppland

Naturguide

Örnsköldsvik

Böcker

❏ Att cykla är nödvändigt

Kåserier av Eric Sandström.

50 kr

❏ Älskade Cykel Cykelns

historia i ord och bild.

Inbunden, En fin present.

Inbunden 250 kr

❏ Sykkelturer i Oslo 120 kr

26 Cykling 3 2006

Utländska kartor

Bikeline-serien

❏ Heerweg – Ochsenweg,

Viborg – Hamburg, tysk 200 kr

❏ På cykel rundt om Limfjorden 200 kr

❏ Östersöruten 200 kr

❏ Berlin – Köpenhamn, tysk 180 kr

SJÄLLAND

❏ Fredriksborg Amt 100 kr

❏ Roskilde Amt 140 kr

❏ Storströms Amt 150 kr

❏ Fyn

JYLLAND

180 kr

❏ Nordjylland 160 kr

❏ Viborg 140 kr

❏ Århus 130 kr

❏ Vejle 120 kr

❏ Ribe 120 kr

❏ Sydjylland 120 kr

❏ Bornholm 120 kr

❏ Overnatning i det fri 170 kr

❏ Åland 125 kr

❏ Helsingfors

ESTLAND

100 kr

❏ Estonian Travelguide, eng. 125 kr

❏ Estonian Cycle Routes, eng. 100 kr

✄- -----------------------------------------------


Cykling 3 06nybk 06-08-24 22.58 Sida 27

✄- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CF-SHOPEN

PRIS med porto Ej medl./medl.

❏ Resehandduk

Snabbtorkande handduk

i mycket litet format.

Vävd mikrofiber.

Absorberar 3ggr sin vikt i

vatten. Förvaras i ett

praktiskt neoprenefodral.

Vikt: 140 gram inklusive fodral.Mått: 60 x

120 cm

280 kr/224 kr

❏ Resehandduk

Superabsorberande och snabbtorkande

lätt handduk. Micro-fiber med en känsla

av mjukt mockaskinn. Finns i mörkblå,

ljusblå, grön och lila.

40x80 cm 65 gram 75x150 cm 250 gram

Liten: 150 kr/120 kr

Stor: 270 kr/216 kr

❏ Reselakan i siden

Reselakan i siden med

inbyggt örngott. Lätt, torkar

fort och tar liten plats.

600 kr/480 kr

❏ Tvättlina

klädnypefri

Tvättlinan är på 3,5 meter

och levereras i en praktisk

liten påse. Du behöver inte

klädnypor (du använder de på linan

monterade klämmorna). Med krokfäste

för enkel upphängning i alla omgivningar.

100 kr/80 kr

❏ Kitchen Sink

Hopfällbar köksbalja

med handtag.

Idealiskt för

att bära vattnet till

campingplatsen

for t.ex. diskning.

Tar liten plats och förvaras i en smidig

packpåse.Tål varmvatten och diskmedel.

5 liter. 220 kr/176 kr

❏ Klädpåsar

Reseförvaring för dina kläder. Finns i 3

storlekar: Small , Medium och Large.

Dragkedja på 3 sidor. Nätframsida gör det

enkelt att identifiera innehållet.

S 100 kr/80 kr M 125 kr/100 kr

L160 kr/128 kr

Vi kommer också att ha Vaude och

Ortlieb cykelväskor.

Se www.cykelframjandet.se

❏ PANNBAND

Färg: beige och röd

Pris: NU 60:- Färg: ....

❏ LUVA

Täcker hals och nacke med öppning för

ögonen. Svart

Pris: NU 70 kr

❏ ”FUSK-OLLE-KRAGE”

Ren ull med bomullsfoder

närmast halsen. En storlek.

Svart. Pris: 70 kr

SNUSNÄSDUK Ren bomull. Mörkblå

botten En storlek 55x55 cm Pris: 50 kr

Cykling 3 2006

❏ Förvaringspåsar

Ett första förband för utomhusbruk

”måste” finnas med i din packning.

Innehållet är användbart för skador som

kan uppkomma vid cykling.

200kr/160kr

❏ Kitchen Kits

Set med flera olika behållare

och praktiska tillbehör vid

matlagning i vildmarken.

230 kr/184 kr

❏ Första

Förband

Ett första förband för utomhusbruk

”måste” finnas

med i din packning.

Innehållet är användbart

för skador som kan

uppkomma vid cykling.

250kr/200kr

❏ Ryggsäck/Midjeväska

Extremt lätt och

kompakt ryggsäck

som kan packas i sin

egen ficka och bäras

som midjeväska.

Endast 240 gram

Volym: 15 liter

320 kr/284 kr

❏ Boots in a bag

Med boots-in-a-bag i

fickan eller i väskan

klarar du av att hålla

fötterna torra när det

regnar.

Lätta och smidiga att

vika ihop, tar liten plats. Når upp till knäet.

Hålls på plats av fyra kardborreband.

Small - skostorlek 36-39/40

Large - skostorlek 40/41-44

Xlarge - skostorlek 44-

275 kr/220 kr

❏ Butterfly -för säkrare

bagagetransport

Butterfly fäster du enkelt på

din pakethållare. Du fäller ut

den när väskan är lite för stor

och får på så sätt en större

ställyta. Konstruktionen är kraftig och

klarar även tunga väskor. 350 kr/280 kr

Säkrast att ni mailar eller ringer, 042-14 01 10, och kollar om

varan finns kvar. REA!

REA!

❏ REFLEXVÄST

Neongul med gråa

reflexband. S, M, L, XL

Pris: NU 150 kr

Storlek: (skriv antal

efter storl) .

S ........ M ...... . L........

Lundhags Coverboots,

S, M, L, XL, XXL 200 kr

Kvarvarande Röda Kartan 100 kr

Kvarvarande Blå Kartan 80 kr

Ring för info om kvarvarande ex.

❏ HJÄLMMÖSSA

Storlek 56 0ch 59. Svart

Pris: 175/140 kr

❏ Hjärmlåset

“Hjalmar”

Stick igenom “Hjalmars”

vajer i lufthålet på hjälmen

och du låser fast hjälmen

vid cykeln via blocklåset.

Enkelt och praktiskt! 50 kr/40 kr

❏ Luftsadel

Nu finns en sadel som du pumpar upp

med vanlig cykelpump efter egen smak

och bak! Den är robust och du får 5 års

GARANTI. Skulle det bli punktering lagar

du den på samma sätt som på din cykel.

Överdraget är avtagbart och tvättbart.

Passar cyklande i upprätt ställning.

SPORTMODELLEN är smalare och

längre

Classic 450 kr/360 kr

Sport 480 kr/384 kr

❏ Hjälmregnhätta

Vaude regnhätta att sätta

utanpå cykelhjälmen. Skyddar mot regn,

vind och kyla. 100 kr/80 kr

❏ Cykelkeps

Cykelkeps med neopren

skärm. En storlek.

Färger: blå, röd eller gul.

90kr/72kr

❏ Hjälmmössa. Perfekt att

bära under hjälmen vid kall

väderlek. En storlek.

Färg, svart

❏ EarBags

Earbags är praktiska. De

fästs direkt på örat utan

bygel och får lätt plats i fickan.

De passar utmärkt för

alla utomhusaktiviteter, och fungerar tillsammans

med hjälm. De sitter fast i ur

och skur. 90kr/72kr

❏ Korgskydd

Svart i vattentätt material.

Ett perfekt skydd. Du fäster den med ett

kardborrband runt korgen. 110kr/88kr

❏ Sadelskydd i äkta FÅRSKINN

På det sitter du mjukt och skönt och har

det varmt om baken Passar en vanlig

sadel modell classic. 190kr/152kr

GRATIS MATERIAL

Sänds endast inom Sverige. Kan även

finnas gratis på din turistbyrå.

Expavg o port: 1 st 25 kr, 2-5 50 kr och

6-10 75 kr.

❏ Camping Sverige 2006 ❏ Göta

Kanal Karta Cykelvägarna Söderköping

- Motala och Karlsborg - Sjötorp

❏ Göta Kanal -resemagasin

❏ SVIF–Vandrarhem ❏ Tre rundturer i

Örebro

❏ Umeleden ❏ Upplev

Vindelälvsleden på cykel ❏ Halland-

Cykelleder i din egen takt

❏ Fyra Hörn– Rügen, Bornholm,

Swinoujscie och Sydöstra Skåne

27


Cykling 3 06nybk 06-08-22 20.34 Sida 28

Det var barnens tur

på Åland

här efteråt är det buketten med kaveldun

på köksbordet och det mustiga åländska

svartbrödet till frukost som minner om vår

cykelsemester på Åland. En liten liten

fästing, ingjuten i en nyckelring i plast fick vi

också med oss hem

Och - bäst av allt - vetskapen om att vi

klarade det förstås.

Vi hade köpt ett fyradagars cykelpaket

om 12, 5 mil från Ålandsresor. Inför starten

från Eckerö hamn var det flera saker

vi oroade oss över. Skulle vi kunna få

med oss allt bagage i de cykelväskor och

korgar som vi hyrt? Skulle barnen orka

med den första dagens cykling, som var

45 kilometer? Var verkligen en semester

på cykel något för oss – vanliga familjen

från Stockholmsförorten med i och för

sig viss cykelvana, men mer av sorten till

och från skola och jobb och inte som

transportmedel på semestern?

Det visade sig snart att det första problemet

var det minsta. Bagaget fick lätt plats

i cykelväskor och korgar, inklusive både

extra handdukar för bad längs vägen och

en mjuk kylväska inköpt för ändamålet.

De andra problemen var värre. Första

dagens cykling blev en riktig utmaning

och fick oss nästan att tro att vi inte var

ämnade för den här sortens semestrar.

Mindre än en mil från starten sladdade

28

TEXT: ANN-CHARLOTTE MELLQUIST

FOTO: JAN MELLQUIST

Viola, 9 år, i det lösa gruset vid vägkanten

och hamnade i diket.

Jag vill inte mer!

- Jag vill inte cykla mer! Jag orkar inte!,

skrek Viola med smärta, trötthet och ilska

i rösten.

”Nu är det kört” tänkte vi, jag och

barnens far, när vattenflaska och plåster

plockades fram för att stilla humör, smärta

och blodflöde. ”35 kilometer till – en

omöjlighet”, malde i hjärnan.

Då gällde det att ta fram all upptänklig

uppmuntran, övertalningsförmåga och

pedagogisk kraft för att kunna fullfölja

sträckan. När vi sex timmar, sju bedrövelser

och en god pizzamiddag senare

(Tack Wirans restaurang i Godby!) landade

vid Runneröds stugor i Saltvik var vi

utpumpade, lättade och extremt nöjda.

Det var bra att vi hittade hästar att klappa,

sa Viola när hon ombads nämna det

roligaste med första dagen.

Viola får äntligen

vila huvudet efter

första dagens

långcykling. På

Runneröds stugor

kunde vi bädda

med vackra handbroderade

örngott.

Ibland var det riktigt jobbigt och

rasterna blev många.

På något sätt känns det bättre ju längre

man cyklat, konstaterade Linnea 11 år.

Som klubbade sälar

Vi sov som klubbade sälar och njöt nästa

morgon av såväl en väl tilltagen frukost

laddad i kylskåpet som ett morgondopp i

den lilla badsjön i närheten.

Andra dagens cykling bjöd på betydligt

mindre vägar och framför allt skärgårdsvyer.

Äntligen var det broar och vägbankar

vid havet vi cyklade på, och måsar i

stället för brusande trafik som överröstade

oss längs vägen. Vi noterade att

midsommarstänger och fågelskrämmor

hör till Ålands vackraste sevärdheter.

Bästa lunchen åt vi på Stormskärs

värdshus på Simskäla. Stekt abborrfilé

som smälte i munnen och en hemgjord

ålandspannkaka intagen i den vackert

renoverade matsalen i huset från 1896

gjorde oss på gott humör inför fortsättningen.

Mikael Lindholm som driver

värdshuset tillsammans med sin fru och

3 2006

Cykling


Cykling 3 06nybk 06-08-22 20.34 Sida 29

Kajo, cykelfärjan som tog oss från

Tengsödavik till Simskäla.

även kör cykelfärjan som tog oss till

Simskäla konstaterar att det har varit en

bra månad med mycket matgäster, men

att cykelöverfarterna gärna kunde vara

fler.

Volleyboll bäst

Allra bäst dag två, det var enligt både

Linnea och Viola kvällens volleybollmatch

på den vackra stranden vid

Sandösunds camping på Vårdö – en

spontan aktivitet tillsammans med andra

campinggäster.

Dag tre insåg vi att vi dittills varit så

koncentrerade på att komma fram och på

att planera för att hitta matställen vid

lämpliga tidpunkter att vi inte haft tid att

besöka sevärdheter. Vårt museikort med

gratis inträde på fyra museer, som ingick

i paketet, var fortfarande oanvänt.

Nu kom kortet fram

När vi åter närmade oss Fastlands-Åland

passade vi på att titta både på

Bomarsunds fästningsruiner från mitten

av 1800-talet och Kastelholms slottsruin

från 1300-talet. Båda väl värda ett besök

och viktiga för att förstå Ålands historia

och Ålands betydelse i svensk historia.

Kastelholms gamla barnrustningar och en

utställning om häxprocesser på 1600talet

tyckte barnen var intressanta. Men

de var besvikna över att den närbelägna

snigelfarmen inte hade öppet.

Tredje övernattningen var bokad på

Kastelholms gästhem, där komforten var

utmärkt och vi alla njöt av egen toa och

dusch, färdigbäddade sängar och en

fantastisk frukostbuffé.

Sista dagen hade vi redan på ett tidigt

stadium beslutat att förkorta rejält. I stäl-

Linnea susar genom skogen.

Cykling 3 2006

let för att cykla 43 kilometer tillbaka till

Eckerö – på i stort sett samma väg vi

kom och dessutom mestadels landsväg

med mycket trafik – cyklade vi på

mindre cykelvägar 23 kilometer till

Mariehamn. På det sättet fick vi turens

bästa cykeldag med enkel platt cykling,

lite trafik och ett härligt schvung i benen.

Var det siktet på badplatsen i Mariehamn

Fakta

Cykelpaket på Åland

Ålandsresor/Eckerölinjen erbjuder

fem olika cykelpaket av olika längd,

från tredagarspaketet ”Västra Ålandsturen”

om 90 kilometer till sjudagarspaketet

”Södra skärgårdsturen” om

160 kilometer.

Det populäraste paketet heter

”Skärgårdssafari” och har 105

kilometer cykling.

Ålandsresor säljer hundratals cykelpaket

varje år, mestadels till

svenskar men även till finländare.

Cykelpaketen vänder sig både till

erfarna cyklister och till nybörjare.

I paketen ingår färja tur och retur

Grisslehamn – Eckerö, cykel med

korg, väskor och hjälm, karta, guidebok,

museikort och övernattning med

frukost och sänglinne.

Mer information: www.alandsresor.fi.

Färgglad midsommarstång

på Jan

Karlsgårdens

friluftsmuseum i

Kastelholm.

och möjligen lite hemlängtan som gjorde

att vi klarade av de två milen på två

timmar?

Wienerbröd gav styrka

När vi återlämnade cyklarna vid Lilla

Holmen i Mariehamn kände vi oss mycket

nöjda med oss själva och vår strapatsrika

semester.

Roligt, jobbigt och fint, sammanfattade

Linnea de fyra dagarna.

Men utan mycket envishet, bra väder,

många raster och ett och annat wienerbröd

hade det nog inte gått.

29


Cykling 3 06nybk 06-08-29 12.52 Sida 30

Dansk ”bymiljöväg”

provas i Dalarna

Väg 1001 genom byn Bonäs i

Dalarna kan bli den första

sträckan i Sverige, där

enfältsväg med

prioriterade cykelfält provas.

I nuläget finns ingen svensk benämning

på vägtypen, men i projektet har vägtypen

kallats för ”bymiljöväg”.

Bymiljövägen finns redan i Danmark

och den fungerar så här: De två körfälten

är sammanfogade till ett körfält som

placeras i mitten på vägbanan. På kanterna

finns gång- och cykelbanor. När bilar

får möte ska de försiktigt köra ut på

cykel- och gångbanorna för att passera

förbi varandra. Vid busshållplatserna

smalnar vägen av ytterligare, så när

bussen stannar kan inga fordon passera

och de som kliver av bussen kan helt

Gratis året ut!

30

Bymiljövägen som den ser ut i

Danmark. Liknande lösningar finns ocks

i Holland och nu ska den alltså provas i

Sverige. Foto: Vägverket

tryggt gå över vägen. Bonäs i Mora blir

alltså först i Sverige med att få en så

kallad by-miljö-väg. I slutet av augusti

började Vägverket göra i ordning vägen

som kommer att stå klar senast i slutet på

september.

-Vägen är ett billigt och effektivt sätt att

få ner hastigheten, säger representanter

på Vägverket.

Cykling 3 2006

Cykelkaos i HALMSTAD Det

är kaos vid cykelparkeringen vid

centralstationen i Halmstad. På flera

ställen ligger gamla cyklar och skräpar.

Cyklar ligger i högar i anslutning till

cykelparkeringen bakom Pressbyrån.

Centralstationen ägs och förvaltas av

Jernhusen AB. Men området där cykelparkeringen

finns äger kommunen.

Efter ett riksdagsbeslut i oktober 2003

har markägare rätt till att flytta t ex

cyklar, efter det att ägaren meddelats,

om de är i vägen.

När kommunen satte upp ett cykelställ

för några år sedan blev det bättre,

men nu har antalet cyklar ökat och det

ser inte bra ut som det gör nu, säger

man från kommunen.

Det är ju trevligt att folk cyklar. Men

ska trenden fortsätta bör nog kommunen

ordna bra p-platser också!

Bli medlem i

Cykelfrämjandet nu så

bjuder vi dig på resten av

2006!

Gå in på vår hemsida

www.cykelframjandet.se

under rubriken ”Bli Medlem”.

Fyll i alla uppgifter och

skicka iväg det. Du betalar

bara medlemsavgiften för

2007. Resten av 2006

bjuder vi på!

PS Som medlem får du

många fina förmåner:

Tidningen Cykling fyra

gånger per år

En unik olycksfallsförsäkring

som ger fri tand- och läkarvård

i tre år, utan självrisk.

Rabatt i vår CF-shop, hos

flera cykelhandlare, på resor

och mycket annat! DS


Cykling 3 06nybk 06-08-29 12.56 Sida 31

Är detta medicin?

Är detta medicin? Lisa Bergström från

Frisam ställde frågan vid en snabbkonferens

under CykelTuristVeckan i

Oskarshamn.

Jo, visst är det medicin. Man kan till och

med få recept på motion, istället för

piller.

Fysisk inaktivitet, d v s alltför mycket

stillasittande, framför tvn eller i bilen, är

idag ett stort problem världen runt.

Genom att öka den fysiska aktiviteten till

den nivå som vi är gjorda för går det att

komma åt en av de stora grundorsakerna

till de vällevnadssjukdomar som finns i

dagens samhälle.

Glatt humör resultatet

Fysisk aktivitet förebygger och behandlar

flera olika sjukdomstillstånd – hjärt-kärlsjukdomar,

högt blodtryck, blodfettsnivåer,

övervikt, diabetes, benskörhet och

psykisk ohälsa. Detta med inga biverkningar

som följd förutom glatt humör,

mer ork, bättre självförtroende etc, sa

Lisa Bergström.

Knuff i ryggen

Det låter enkelt men ibland kan man

behöva en knuff i ryggen! Handen på

hjärtat, hjälper det om din dotter/son eller

annan anhörig eller en vän säger till dig

att du bör nog tänka på din hälsa och

börja röra på dig lite mer...? Nä, jag tänkte

väl det, påpekade Lisa, men om din

läkare, sjukgymnast sa det och om du

dessutom fick det utskrivet på en receptblankett...tja

det visar sig faktiskt att DÅ

händer det något. Det är det som är FaR.

Fysisk aktivitet på recept, förkortat FaR,

Cykling 3 2006

har provats bland annat i Östergötland.

Med bra resultat.

Med fysisk aktivitet menas i dessa

sammanhang all typ av rörelse som ger

ökad energiomsättning.

Rekommendationen för att uppnå hälsofrämjande

effekter är 30 minuter av måttlig

fysisk aktivitet varje dag.

I Östergötland är endast 23 procent av

den vuxna befolkningen (20-74 år) regelbundet

aktiva. Tyvärr når man inte inaktiva

grupper i samhället med enbart information.

Insatserna måste därför breddas

och ta sin utgångspunkt i människors

livsvillkor, livsstil och tidigare erfarenheter

av rörelse/fysisk aktivitet, sägs i en

utredning från Östergötland.

Fysisk aktivitet på recept

(FaR) är idag ett vedertaget

begrepp för hur hälso- och

sjukvården kan arbeta med att

främja fysisk aktivitet. Fysisk

aktivitet på recept innefattar

alltifrån ett skriftligt råd på en

aktivitet som individen utför

själv, till en helhetslösning

med stödjande samhällsstruktur,

som exempelvis en funge-

Eivor Lindquist och Bengt

Kjällström från

Cykelfrämjandet lyssnande

till Lisa Bergström från

Frisam. Lisa längst t v.

rande vårdkedja från receptutskrivare till

aktivitetsledare.

Vad kan Cykelfrämjandet göra?

Hur kommer då Cykelfrämjandet in i

bilden? frågade Lisa Bergström.

Jo, genom samarbete med det som

kallas primärvården. Vårdcentraler och

även andra vårdenheter kan skriva ut ett

recept på fysisk aktivitet precis som de

kan ordinera annan medicinering. Oftast

finns det en samordnare som står för

kontakten mellan vård, patient och förening/aktivitetsarrangör.

En spindel i

nätet, en funktion som är viktig för att

kedjan skall fungera.

Tanken är att den som fått ett recept på

fysisk aktivitet och t ex får rådet att cykla

ska kunna vända sig till en krets av

Cykelfrämjandet och t ex följa med på

utfärder och andra arrangemang.

En viss utbildning krävs av den som ska

leda aktiviteterna Ledare som tar emot

FaR- patienter bör ha en s k FaR- utbildning

ca 6 tim.

Lisa Bergström på Frisam svarar gärna

på frågor.

Hon har mejladress:

lisa.bergstrom@frisam.org

Tel mobil: 070 268 80 10

Frisams hemsida: www.frisam.org

Eivor Lindquist från Cykelfrämjandet är

representant i Frisam. Eivor har telefon

tel 0383-76 16 80

E-post: eivor.lindquist@telia.com

31


Cykling 3 06nybk 06-08-24 22.26 Sida 32

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!