Views
5 years ago

Politiska riktlinjer 2001 1. Människan är målet - Socialdemokraterna

Politiska riktlinjer 2001 1. Människan är målet - Socialdemokraterna

Politiska riktlinjer 2001 1. Människan är målet -

Politiska riktlinjer 2001 1. Människan är målet Sverige är ett rikt land med stora möjligheter. Vi är ett av världens mest jämlika och jämställda folk. Medvetna satsningar på kunskap och många människors kreativitet och arbetslust har gjort Sverige till en ledande forsknings- och IT-nation med hög sysselsättning och många framgångsrika företag. Välfärden är väl utbyggd och den gemensamma ekonomin är stark. Vi har en frisk och rik natur och är ett föregångsland i omställningen till en ekologiskt hållbar utveckling. Vi lever i den region – Östersjöregionen – som kanske har allra mest att vinna på EU:s utvidgning. Trots att vi är ett litet land i världen är Sverige en stark röst för internationell solidaritet, demokrati och fred. Detta är styrkor och möjligheter vi ska ta väl vara på. Idag behöver vi dem mer än någonsin. Världen har blivit en otryggare plats att leva i. Globaliseringen har inte bara medfört ekonomiernas sammanflätning och en ökad rörlighet för människor och företag. Den 11 september 2001 kom det hittills värsta exemplet på den nya typ av hot världens länder idag har att möta. Terrorattackerna i New York och Washington var inte bara ett överlagt mord på tusentals människor. Det var också ett angrepp på det demokratiska samhället, på det öppna samhälle vi vill leva i. Nu svetsas världen samman i kampen mot den globala terrorismen. För oss socialdemokrater är det självklart att i detta läge sluta upp bakom FN, folkrätten och alla länders rätt att försvara sig. Lika självklart höjer vi nu kraven på humanitära insatser för att lindra lidandet i Afghanistan – krav som vi ställer på oss själva lika mycket som på andra. Samtidigt som världen växer samman, så klyvs den. Den klyvs av orättvisor. Utvecklingen blir aldrig hållbar så länge miljoner människor förnekas delaktighet i den. Fattigdomen måste hävas. Miljöförstöringen måste hejdas. Världshandeln måste bli rättvis. Nord-syddialogen måste förnyas. Socialdemokratin ska ta ledningen för en offensiv för global rättvisa. Vi är alla beroende av varandra. Utvecklingen i andra delar av världen påverkar oss här i Sverige. Idag möter vi en vikande internationell konjunktur. Men vi gör det på en stabil ekonomisk grund. Vi vet idag att det var tack vare, inte trots, vår välfärdsmodell som vi snabbare än väntat tog oss igenom 1990-talets krisår. Vi har sett att jämlikhet och solidaritet inte hämmar utvecklingen, utan tvärtom gör den starkare. Vi vill att Sverige ska vara ett land för alla, där vi håller ihop och bryr oss om varandra. Där alla får vara med och bidra. Där alla får vara med och dela på vad utvecklingen ger. Men där är vi inte idag.

Internationellt program 14 sept - Socialdemokraterna
Partiprogram för Socialdemokraterna Antaget vid partikongressen ...
62&,$/'(02.5$7,6. 9$/6(*(5 - Socialdemokraterna
Här kan du ladda ner materialet som uppslag - Socialdemokraternas ...
Politiskt Handlingsprogram - Nyheter
SSU:s politiska handlingsprogram, 2009
VARFÖR DÖDADE NI MINA DÖTTRAR?« - Socialdemokraterna
Politiska riktlinjer.pdf - Socialdemokraterna
Regeringsförklaringen 2001 - Socialdemokraterna
Läs budgetmotionen i sin helhet - Socialdemokraterna
Socialdemokratin och den globala kapitalismen - Socialdemokraterna
Till socialdemokraternas valberedning. Om politik för en ny partiledare
Verksamhetsberättelse 2012 - Socialdemokraterna
En pdf-fil med en lättläst version av socialdemokraternas partiprogram.